Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 12 volume
  • 146 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2003 Arheologia funerară și sacrificiile: o terminologie unitară, anul 2003, seria Sinteze Arheologice SÎRBU, Valeriu (autor)
volum de carte 1997 Cercetări arheologice în aria nord-tracă, anul 1997 SÎRBU, Valeriu (redactor șef), SCHUSTER, Cristian (redactor șef adjunct)
volum de carte 1993 Credințe și practici funerare, religioase în lumea geto-dacilor (pornind de la descoperiri arheologice din Câmpia Brăilei) / Croyances et practiques funeraires, religieuses et magiques dans le monde des geto-daces, anul 1993 SÎRBU, Valeriu (autor)
volum de carte 1996 Dava getică de la Grădiștea, județul Brăila, anul 1996, seria Monografii Arheologice I SÎRBU, Valeriu (autor)
volum de carte 1997 Imaginar și imagine în Dacia preromană / Imaginaire et image dans la Dacie preromaine, anul 1997, seria Sinteze arheologice și istorice IV FLOREA, Gelu (autor), SÎRBU, Valeriu (autor)
volum de carte 2004 Les Thraces entre Carpates, les balkans et la Mer Noire et leurs relations avec les populations voisines (Ve siecle avant J.-C. - Ier siecle apres J.-C.), anul 2004, seria Sinteze Arheologice și Istorice 6 SÎRBU, Valeriu (autor)
volum de periodic 2009 Mousaios, XIV, anul 2009, The Necropolises and the Environment (1st mill. BC). Proceedings of the 11th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 22nd-24th 2009 CIOBANU, Doina (redactor), SÎRBU, Valeriu (redactor), MATEI, Sebastian (redactor), STĂICUȚ, Gabriel (redactor), COSTACHE, Daniel (redactor)
volum de periodic 2013 Mousaios, XVIII, anul 2013, Bronze and Iron Age Graves from Eurasia - Gender between Archaeology and Anthropology. Proceedings of the 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 17th-21st October 2012 SÎRBU, Valeriu (editor), MATEI, Sebastian (editor)
volum de periodic 2014 Mousaios, XIX, anul 2014, Residential Centres (dava, emporium, oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in the Second Iron Age of Europe. Proceedings of the International Colloquium, Buzău (Romania), 23-26 October 2014 SÎRBU, Valeriu (editor), MATEI, Sebastian (editor)
volum de periodic 2020 Mousaios, XXIII, anul 2020, Bronze and Iron Ages in Eurasia: Rituals and Grave Goods and pOssible Markers of the Social Identity of the Dead. The 18th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău (Romania), 17-20 October 2019 MATEI, Sebastian (editor), SÎRBU, Valeriu (editor), COSTACHE, Daniel (editor)
volum de carte 2016 Pumnalul sica în nordul Dunării : (~200 a. Chr. - 106 p. Chr.) : semiotica marțială a puterii / Le poignard sica au nord du Danube : (~200 av. J.-C. - 106 ap. J.-C.), anul 2016 BORANGIC, Cătălin (autor), SÎRBU, Valeriu (autor), SÎRBU, Livia (traducător)
volum de carte 2015 Racoș-Piatra Detunată, județul Brașov: Monografie arheologică, anul 2015, Epoca bronzului: cultura Wietenberg COSTEA, Florea (autor), SÎRBU, Valeriu (autor), SAVU, Lucica (autor), BĂLOS, Angelica (autor), ȘTEFĂNESCU, Radu (autor), GONCIAR, Andrei (autor)
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SÎRBU, Valeriu (autor) Un nouveau type de monument sacre chez les geto-faces Al IV-lea seminar naţional de etnoarheologie „Rit şi ritual funerar - ofranda funerară din morminte” 313-330 franceză
articol de periodic 2000 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 37-1 BÎRCĂ, Vitalie (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Daces et romains au nord de l'embouchure du Danube (Ier - IIIème siècle après JC). Nouvelles données archéologiques 69-97 franceză
articol de periodic 2012 Analele Banatului: AnB, XX, seria Arheologie-Istorie SÎRBU, Valeriu (autor) Le casque greco-illyrien representations figuratives /VI-Ve siecles av. J.-C) de Găvojdia, dep. De Timiș 33-56 franceză (rezumat în engleză)
articol de periodic 1996 Analele Brăilei: AnBr, 2 SÎRBU, Valeriu (autor) , TONKOVA, Milena (autor) Cultura tracică în Nord-Estul Bulgariei, Isperih, 12-15 octombrie 1992 601-603 română
articol de periodic 1996 Analele Brăilei: AnBr, 2 SÎRBU, Valeriu (autor) Liviu Mihăilescu (1935-1996) 617-618 română
articol de periodic 1999 Analele Brăilei: AnBr, 3 SÎRBU, Valeriu (autor) Toader Buculei - la 70 ani .3-4 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei: AnBr, 11, seria istorie-cultură-civilizație SÎRBU, Valeriu (autor) Ionel Cîndea - repere biografice 535-537 română
articol de periodic 1999 Angustia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Viorica (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Cetatea dacică "Valea Zînelor" - Covasna 71-81 română
articol de periodic 2000 Angustia, 5, seria arheologie SÎRBU, Valeriu (autor) Dacii din estul Transilvaniei - Crișan Viorica 285-287 română
articol de periodic 2002 Angustia, 7, seria arheologie SÎRBU, Valeriu (autor) Tezaurele prinților geți 241-265 română
articol de periodic 2008 Angustia, 12, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan (autor) , CAVRUC, Valeriu (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) O comunitate dacică din sec. IV-III a. Chr. La Olteni, jud. Covasna 109-148 română
articol de periodic 2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie SÎRBU, Valeriu (autor) , OȚA, L. (autor) , VÎLCU, Aurel (autor) , NEAGU, M. (autor) , OPREA, V. (autor) „Sudul Munteniei în secolele I a. Chr. – III p. Chr. Sarmați, daci, romani”, Editura Istros, Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila 2014, 214 pagini, 53 figuri, ISBN 978-606-654-115-2 (Daniel Spânu) Recenzii şi note bibliografice 437-442 română
articol de periodic 1993 Banatica, 12, nr. 1 SÎRBU, Valeriu (autor) Credințe și practici magico-vrăjitorești la traco-geto-daci 129-175 română
articol de periodic 2000 Banatica, 15, nr. 1 FLOREA, Gelu (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Cavalerul în arta tracică (sec V-a Chr. - I d.Chr.) (materiale,tehnici,ateliere, iconografie, posibile interpretări) 105-134 română
articol de periodic 2003 Banatica, 16, nr. 1 PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Vasele cu semne pe fund din Neoliticul dezvoltat în spațiul carpato-balcanic 103-134 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal: BiblBrukenthal, XII LUCA SABIN, Adrian (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Vestigiile dacice de la Hunedoara - Introducere .7-11 română
articol de periodic 2004 Biblioteca Musei Napocensis: BMN, XXI SÎRBU, Valeriu (autor) Sacrifices inhumations rituelles de chevaux chez les thraces du Nord des Balkans au cours de l'age du fer 735-754 franceză
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-1 SÎRBU, Valeriu (autor) Fenomenul Pârvan 223-226 română
articol de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă SÎRBU, Valeriu (autor) , ARNĂUT, Tudor (autor) Incinta fortificată de la Stolniceni, raionul Hâncești - Rep. Moldova 378-400 română
articol de carte 1999 Cercetări arheologice în aria nord-tracă VANCUGOV, Vladimir P. (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , COJOCARU, V. (autor) Rezultatele perieghezelor arheologice în stepele Bugeacului din anul 1997 117-134 română
articol de carte 1999 Cercetări arheologice în aria nord-tracă VANCUGOV, Vladimir P. (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) , BÂRCĂ, Vitalie (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Orlovka-Cartal (Ucraina) - Campania 1998 135-222 română
articol de carte 1999 Cercetări arheologice în aria nord-tracă VANCUGOV, Vladimir P. (autor) , BRUJAKO, Igor (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , BÂRCĂ, Vitalie (autor) Cercetările arheologice de la Novoselskoe - Satu Nou. Campaniile 1997-1998 223-278 română
articol de carte 2018 Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spațiul tiso-nistrean: materialele colocvium-ului de vară de la Saharna: 13-16 iulie 2017 / Interdisciplinary research in Iron Age sites from Tisa-Dniester area, seria Biblioteca Istro-Pontică. Seria Arheologie 17 SÎRBU, Valeriu (autor) , ȘTEFAN, Dan (autor) , BOCHNAK, Tomasz (autor) , ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) Edirlen, o enigmatică cetate din nordul Dobrogei (jud. Tulcea, România) 119-144 română
articol de carte 2019 Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis SÎRBU, Valeriu (autor) Ion Niculiță la 80 de ani – Decanul de vârstă al Tracologiei nord-dunărene 15-20 română
articol de carte 2019 Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis SÎRBU, Valeriu (autor) Two prestige silver artifacts (Mramorac “Belt”) found at Novi Sad, from 6th-5th c. BC, in the National Museum of Banat (Timisoara) 229-242 română
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II SÎRBU, Valeriu (autor) Despre unele probleme de arheologie și istorie ale Câmpiei Brăilei în secolele I-III e.n. Arheologie 189-197 română, franceză
articol de periodic 1987 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, III-IV SÎRBU, Valeriu (autor) Cultul apelor, al izvoarelor și fântânilor reflectat în unele descoperiri arheologice (sec. II î.e.n. - III e.n.) Arheologie 73-76 română, franceză
articol de periodic 1988-1989 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII SÎRBU, Valeriu (autor) A. Despre semnificația unor gropi din așezări și complexe ale culturii geto-dacice. B. Noi observații și ipoteze privind riturile, ritualurile și practicile funerare ale geto-dacilor în sec. Il î.e.n. - l e.n. Arheologie 65-82 română, franceză
articol de periodic 1993 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, X, ARTICLES AND STUDIES PRESENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIRST EDITION OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM "ARCHAEOLOGICAL RESEARCH REGARDING THE POPULATIONS OF THE LATE BRONZE AGE - NOUA - SABATINOVKA - COSLOGENI CULTURAL COMPLEX", 15-19 OCTOBER 1991. SÎRBU, Valeriu (autor) , DAMIAN, Paul (autor) , CIOCEA, Elvira (autor) Deux tombes d'inhumation du premier âge du fer découvertes à Căscioarele, dépt. de Călărași Varia 207-215 franceză
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV SÎRBU, Valeriu (autor) , OPREA, Vasile (autor) Așezarea getică din zona Pietroiu-Gîldău, județul Călărași (I) Arheologie 123-146 română, franceză
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV SÎRBU, Valeriu (autor) , OPREA, Vasile (autor) , PANDREA, Dumitrel (autor) Cercetări arheologice din așezarea getică de la Unirea "Rău", jud. Călărași (campania 1991) Arheologie 147-166 română, franceză
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV TROHANI, George (autor) , DAMIAN, Paul (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Nouvelles recherches archéologiques à Cătălui-Căscioarele, dép. de Călărași Arheologie 233-257 franceză
articol de periodic 1997 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XV, Preistoria Dunării de Jos. In memoriam Vladimir Dumitrescu (1902-1994) PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , MIREA, Maria (autor) Etablissements Gumelnița dans la vallée de Călmățui Neo-Eneolitic 202-218 franceză
articol de periodic 1997 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XV, Preistoria Dunării de Jos. In memoriam Vladimir Dumitrescu (1902-1994) SÎRBU, Valeriu (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Mykenische Importe und Einflüsse im Donau-Karpaten-Schwarzmeerraum. Ein Überlick Epoca bronzului 302-324 germană
articol de periodic 2002 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIX, Vladimir Dumitrescu. 100 ani de la naștere SÎRBU, Valeriu (autor) General Considerations Concerning the Funerary Practices in the Iron Age Between the Carpathians and the Danube 170-198 engleză
articol de periodic 2005 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXII, In honorem Silviae Marinescu-Bîlcu, 70 de ani SÎRBU, Valeriu (autor) , BÂRCĂ, Vitalie (autor) Figurative Representations on Sarmatian and Geto-Dacian Phalerae of 2nd -1st Centuries BC Studii şi articole 441-454 engleză, română
articol de periodic 2008 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXV, FILIAS CHARIN. Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici, editat de Alexandru Avram, Vasilica Lungu și Marian Neagu SÎRBU, Valeriu (autor) Les figurines anthropomorphes et zoomorphes découvertes dans l’enceinte sacrée dace de Pietroasa Mică – Gruiu Dării (dép. de Buzău) Pont Gauche et Bas Danube: Varia Archaeologica 177-194 franceză
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV SÎRBU, Valeriu (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) Practici funerare la GETO-dacii din sec. II a. Chr - I d. Chr. 42-66 Română
articol de periodic 1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă SÎRBU, Valeriu (autor) Rituels et pratiques funéraires des Gèto-Daces, IIe siècle av. n. è. - Ier siècle de n. è. Études 91-108 franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie SÎRBU, Valeriu (autor) Considerations concernant l'importation des amphores helleniques et hellenistiques dans le territoire de la Roumanie (VI-eme - I-er siecle avant notre erre) 123- franceză
articol de carte 2022 Descoperiri vechi și abordări noi în arheologie epocii fierului din spațiul tiso-nistrean SÎRBU, Valeriu (autor) Pièces daciques inédites découvertes fortuitement dans la dava de Barboși (dép. de Galați) 211-234 română - franceză
articol de carte 2021 Economie și mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia 6 SÎRBU, Valeriu (autor) Grădiștea – o așezare getică de pe valea Buzăului (mediu, resurse, ocupații, comerț) 157-180 română
articol de carte 2014 Fortified sites from the 1st millennium BC in Central and South-Eastern Europe. Materials of the Moldovan-Romanian-German Colloquium Saharna, July 24th-25th, 2014 SÎRBU, Valeriu (autor) , MATEI, Sebastian (autor) Quelques observations sur des centres fortifi es geto-daces dans la Valachie central-nordique 101-120 engleză
articol de carte 2008 Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c. BC - 3rd c. AD) proceedings of the 10th International Colloquium of Funerary Archaeology : Tulcea, 10th-12th of October 2008 SÎRBU, Valeriu (autor) , ȘTEFAN, Dan (autor) , ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) Telița - Celic Dere, Tulcea County. Landscape studies 201-214 engleză
articol de carte 2007 Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceedings of the International Colloquium Brașov, 19th -21th of October 2006) SÎRBU, Valeriu (autor) , MATEI, Sebastian (autor) Ritual and inventory in a Dacian sacred enclosure - Pietroasa Mică - Gruiu Dârii (1st century BC-1st century AD) 155-183 engleză
articol de carte 2007 Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceedings of the International Colloquium Brașov, 19th -21th of October 2006) SÎRBU, Valeriu (autor) , ȘTEFAN, Dan (autor) , DUȚESCU, Magdalena (autor) Sacred Dacian Landscapes (2nd century BC - 1st century AD). Searching for a theoretical model 183-212 engleză
articol de carte 2000 Istro-Pontica: muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 - 2000) SÎRBU, Valeriu (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) , VANCIUGOV, Vladimir (autor) Les Thraces au Sud du Budgeac au Ier millenaire av. J.-C. Arheologie, istorie, arhitectură 73-92 franceză
articol de periodic 1993 Istros, VII PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetările arheologice de la Siliștea. Jud. Brăila, campaniile 1991-1993: a Așezarea Boian - Giulești: b) așezările din prima epoca a fierului 27-62 română
articol de periodic 1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Sacrificii umane și practici funerare insolite în arealul tracic ăn Hallstatt și la Tene 83-121 română
articol de periodic 1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Mormintele tumulare din zona Carpato-Dunăreană (sec. Ii. De Chr. - I d. Chr.) 123-159 română
articol de periodic 1993 Istros, VII SÎRBU, Livia (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Al II-lea simpozion internațional de studii tracice 20-27 septembrie 1992, Komotini (Grecia) 431-432 română
articol de periodic 1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Primul simpozion internațional - Sevtopolis "Morminte tumulare în Sud-Estul Europei" 4-8 iunie 1993, Kazanlak (Bulgaria) 433-435 română
articol de periodic 1993 Istros, VII CÎNDEA, Ionel (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Simpozionul internațional "Contribuții numisamatice și sigilografice la istoria veche și medievală a Dobrogei", Dobrich (Bulgaria), 4-8 octombrie 1993 437-438 română
articol de periodic 1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Conferința științifică internațională "Cultura tracică în Nord-Vestul Bulgariei" 439-440 română
articol de periodic 1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Les sacrifices d'animaux chewz les galois - Meniel Patrice 441-443 română
articol de periodic 1997 Istros, VIII MIREA, Maria (autor) , PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Așezări gumelnițene de pe Valea Călmățuiului 27-40 română
articol de periodic 1997 Istros, VIII MIREA, Maria (autor) , PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 41-61 franceză
articol de periodic 1997 Istros, VIII DAMIAN, Paul (autor) , PANDREA, Stănică (autor) , POPA, Traian (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , ȘIMON, Mihai (autor) Cercetările arheologice de la Budești, jud. Călărași 147-171 română
articol de periodic 1997 Istros, VIII OPREA, Vasile (autor) , RĂDULESCU, Florin (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Așezarea getică din zona Gîldău-Pietroiu, jud. Calărași (II) 209-236 română
articol de periodic 1997 Istros, VIII POPA, Traian (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Noi descoperiri getice în județul Giurgiu 237-255 română
articol de periodic 1997 Istros, VIII SÎRBU, Valeriu (autor) Metalurgia bronzului la daci (sec. II-a Chr - sec. I p. Chr) Tehnici, ateliere și produse de bronz. - Rustoiu A. 307-308 română
articol de periodic 1997 Istros, VIII SÎRBU, Valeriu (autor) Înmormîntarea tracică. Ritul imortalizării - aspecte religioase - Gergova Diana 311-315 română
articol de periodic 1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) FlOrian Anastasiu, la 70 de ani .7-8 română
articol de periodic 1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) Ionel Cîndea, la 50 de ani .9-12 română
articol de periodic 1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) Figurimele antropomorfe din prima epocă a fierului descoperite în lumea tracică 47-88 română
articol de periodic 1999 Istros, IX BÎRCĂ, Vitalie (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Daci și sarmați în zona Est-Carpatică (sec I.a Chr, - I p. Chr) 89-98 română
articol de periodic 1999 Istros, IX NEAGU, Marian (autor) , PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetări arheologice în așezarea gumelnițeană de la Însurăței - Popina I, județul Brăila 145-169 română
articol de periodic 1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) , VERNESCU, Mirela (autor) Descoperiri getice și din evul mediu timpuriu la Însurăței, județul Brăila 211-221 română
articol de periodic 1999 Istros, IX SÎRBU, Valeriu (autor) O reprezentare antropomorfă pe o cană dacică descoperită într-un mormînt de înhumație (sarmatic?) de la Însurăței, județul Brăila 363-366 română
articol de periodic 2000 Istros, X SÎRBU, Valeriu (autor) Credințe și practici funciare și sacrificiale la geto-daci (sec. V.A. Chr. - I.P. Chr.) 159-189 română
articol de periodic 2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu (autor) Sacrificii și înhumări rituale de cai la tracii din zona Carpato-balcanică (sec. X a. Chr. - sec. I p. Chr.) 41-68 română
articol de periodic 2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu (autor) Două bordeie dacice din dava de la Grădiște, județul Brăila 83-110 română
articol de periodic 2004 Istros, XI PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) O figurină antropomorfă dublă de la Căscioarele - "Ostrovel" 329-336 română
articol de periodic 2004 Istros, XI SÎRBU, Valeriu (autor) Dr. Nicolae Harțuche (1928-2003) 365-367 română
articol de periodic 2005 Istros, XII BÎRCĂ, Vitalie (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Reprezentări figurative pe falerele dintre Munții Urali, Caucaz și Balcani (sec. II-A. Chr.) 65-133 română
articol de periodic 2006 Istros, XIII SÎRBU, Valeriu (autor) Elitele geților dintre Carpați și Balcani (sec. IV-III. A Chr.): "Prinții de Aur și Argint" 41-70 română
articol de periodic 2006 Istros, XIII CORBU, Emilia (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Un mormînt sarmatic de copil descoperit la Vlădeni - Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) 195-199 română
articol de periodic 2006 Istros, XIII SÎRBU, Valeriu (autor) Niculae Conovici (1948-2005) 237-239 română
articol de periodic 2007 Istros, XIV SÎRBU, Valeriu (autor) International Colloquim Important Sites from Pre-Roman and Roman Time on the Lower Danube Valley (4th century Bc - 4th century AD) - Introduction .11-12 franceză
articol de periodic 2007 Istros, XIV CROITORU, Costin (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Bărboși - 170 ans de recherches archeologiques 13-25 franceză
articol de periodic 2007 Istros, XIV NICULIȚĂ, Ion (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , VANCHIUGOV, Vladimir (autor) The historical evolution of Budjak in the 1st- 4th C.Ad 195-204 engleză
articol de periodic 2009 Istros, XV SÎRBU, Valeriu (autor) Observații privitoare la un ritual funerar insolit la tracii nordici din sec. V-III a. Chr. 47-80 română
articol de periodic 2010 Istros, XVI SÎRBU, Valeriu (autor) The weaponry and the comat or parade gear - marks of the prestige and social status in the tombs of the Bronze and Iron Ages - Introduction .11-12 engleză
articol de periodic 2010 Istros, XVI SÎRBU, Valeriu (autor) , ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) Images of gendered indenties. North-Thracian case 5th-3rd century BC 235-266 engleză
articol de periodic 2011 Istros, XVII PASCU HUREZAN, George (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) The dacian deposit of iron items from Neudorf-Pîrîul Roșia, Arad County, A new assessement .11-30 engleză
articol de periodic 2012 Istros, XVIII CONSTANTIN, Monica (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Geto-dacian materials from Piscul Crăsani (Crăsanii de Jos, com. Balaciu, Ialomița County) Bogdan and Alexandru Ștefan Collection 77-112 engleză
articol de periodic 2012 Istros, XVIII DAVÎNCĂ, Diana (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Un poignard du type sica decouvert dans l'enceinte sacree de Pietroasa Mică - Gruiu Dării, dep. De Buzău 113-123 franceză
articol de periodic 2012 Istros, XVIII OȚA, Liana (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) La ceramique dacique dans les tombes sarmatiques de Valachie 125-163 franceză
articol de periodic 2013 Istros, XIX SÎRBU, Valeriu (autor) Un mormînt dublu de incinerație (C75) de la Hunedoara-Grădina Castelului, jud. Hunedoara (reevaluare științifică) 265-273 română
articol de periodic 2013 Istros, XIX SÎRBU, Valeriu (autor) A double cremation grave (C75) from Hunedoara - Gradina Castelului, Hunedoara County (scientific re-assessment) 275-295 engleză
articol de periodic 1998 Le Djerdap / Les Portes de Fer a la deuxieme moitie du premier millenaire av. J. Ch. jusqu'aux guerres daciques. Kolloquium in Kladovo - Drobeta-Turnu Severn (September-October 1998), seria Jugoslawisch-rumănische Kommission fur die Erforschung der Region des Eisernen Tores III SÎRBU, Valeriu (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) Découvertes funéraires Geto-Daces du sud-ouest de la Roumanie ( + 150 - +50 av. J.Ch.) 77-91 franceză
articol de periodic 2017 Litua - Studii și Cercetări, XIX, In honorem profesor universitar doctor Petre Gherghe la 70 de ani SÎRBU, Valeriu (autor) Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani I. Petre C. Gherghe la ceas aniversar 56-58 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice SÎRBU, Valeriu (autor) , ANASTASIU, Florin (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică în stațiunea Grădiștea (jud. Brăila)-Campania 1978 101-104 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice SÎRBU, Valeriu (autor) , ANASTASIU, Florin (autor) Cercetările arheologice de la Grădiștea, Jud. Brăila 209-218 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice SÎRBU, Valeriu (autor) , ANASTASIU, Florian (autor) Cercetările arheologice din așezarea geto-dacă de la Grădiștea (jud. Brăila) 235-241 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice DIACONU, Petre (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) , VLĂDILĂ, P. (autor) , CUSTUREA, Gabriel (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetările arheologice de la Păcuiul lui Soare 435-436 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice SÎRBU, Valeriu (autor) , ANASTASIU, Florin (autor) Cercetările arheologice din stațiunea geto-dacică de la Grădiștea (jud. Brăila) 100-104 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 1 SÎRBU, Valeriu (autor) , ANASTASIU, Florin (autor) Așezarea geto-dacică de la Grădiștea, jud. Brăila 119-122 română
articol de periodic 2021 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 17, serie nouă URSULESCU, Nicolae (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , OȚA, Liliana (autor) , ȘANDURSCHI, Paul (autor) , DIACONESCU, Maria (autor) Mormintele sarmatice de la Prăjeni (județul Botoșani) EPOCA ROMANĂ / ÉPOQUE ROMAINE/ ROMAN PERIOD 165-200 română
articol de periodic 1995 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XX, Acta Musei Petrodavensis CHIRIAC, Costel (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Boluri elenistice de sticlă descoperite în dava getică de la Grădiștea, județul Brăila Studii şi materiale arheologice 99-109 română, franceză
articol de periodic 2004 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIII, Acta Musei Petrodavensis SÎRBU, Valeriu (autor) Figurine de cai din epoca fierului la tracii nordici Materiale şi cercetări arheologice 355-367 română, franceză
articol de periodic 2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea SÎRBU, Valeriu (autor) Ionel Cândea, la 60 de ani XIII- XV română
articol de periodic 2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea SÎRBU, Valeriu (autor) Bols geto-daces a decor en relief et representations figuratives 19-31 franceză
articol de periodic 2003 Mousaios, VIII SÎRBU, Valeriu (autor) Trăit-au geto-dacii de la Burebista la Decebal fără vin ? 87-104 română
articol de periodic 2005 Mousaios, X SÎRBU, Valeriu (autor) Les tombes et les ressources du sous-sol a l'est et au Sud-Est de l'Europe (II millenaire av. J.C. - 1 ,illenaire apr. J.C.) 423-424 franceză
articol de periodic 2005 Mousaios, X DUȚESCU, Marilena (autor) , MATEI, Sebastian (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , TEFAN, Dan (autor) Pietrosele - Gruiu Dării: Sacred Dacian enclosure situated in a region rich in salt resources 425-427 engleză
articol de periodic 2009 Mousaios, XIV, The Necropolises and the Environment (1st mill. BC). Proceedings of the 11th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 22nd-24th 2009 SÎRBU, Valeriu (autor) Necropolele și mediul înconjurător (mileniul I a. Chr.) - Introducere .5-6 română
articol de periodic 2009 Mousaios, XIV, The Necropolises and the Environment (1st mill. BC). Proceedings of the 11th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 22nd-24th 2009 SÎRBU, Valeriu (autor) The Necropolises and the Environment (1st mill. BC) - Introduction .7-8 engleză
articol de periodic 2009 Mousaios, XIV, The Necropolises and the Environment (1st mill. BC). Proceedings of the 11th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 22nd-24th 2009 SÎRBU, Valeriu (autor) Geto-dacian settlements and necropolises: three case studies (Oltebi, Coslogeni, Hunedoara) 139-166 engleză
articol de periodic 2013 Mousaios, XVIII, Bronze and Iron Age Graves from Eurasia - Gender between Archaeology and Anthropology. Proceedings of the 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 17th-21st October 2012 SÎRBU, Valeriu (autor) Bronze and Iron Age Graves from Eurasia - Gender between Archaeology and Anthropology - Introduction .9-11 engleză
articol de periodic 2013 Mousaios, XVIII, Bronze and Iron Age Graves from Eurasia - Gender between Archaeology and Anthropology. Proceedings of the 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 17th-21st October 2012 SÎRBU, Valeriu (autor) , ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) Gender studies in East-European Archaeology - introducing a Conference 13-25 engleză
articol de periodic 2013 Mousaios, XVIII, Bronze and Iron Age Graves from Eurasia - Gender between Archaeology and Anthropology. Proceedings of the 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 17th-21st October 2012 MATEI, Sebastian (autor) , OȚA, Liana (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) "Male" and "female" grave-doods in Sarmatian Tombs in Wallachia 325-352 engleză
articol de periodic 2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia (autor) , OȚA, Liana (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Morminte sarmatice pe teritoriul județului Olt I. Arheologie 79-92 română
articol de carte 2008 Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare COSTEA, Florea (autor) , SAVU, Lucica (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , STEFANESCU, Radu (autor) , BĂLOS, Angelica (autor) Military Gear Found in the Dacian Fortress of Racoșul de Jos–Piatra Detunată, Brașov County 154-169 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche SÎRBU, Valeriu (autor) Semnificația unor gropi de cult descoperite în dava geto-dacică de la Grădiștea (județul Brăila) 57-61 (I); 39-47 (II) română
articol de periodic 2011 Peuce, 9, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Florin Topoleanu la a 60-a aniversare, serie nouă PENEȘ, Marinela (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Situl dacic de la Bănești-Dealul Domnii, județul Prahova - Observații preliminare - 437-457 română
articol de periodic 2021 Peuce, 19, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) , STEFAN, Dan (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , TÂRLEA, Alexandra (autor) The Emergence of Inland Settlement in Northern Dobruja at the End of the Archaic Period. A Newly Surveyed Settlement on Celic Dere Valley 79-122 engleză
articol de periodic 1982 Pontica, XV SÎRBU, Valeriu (autor) Importuri grecești în Cîmpia Brăilei 99-124 română
articol de periodic 1983 Pontica, XVI SÎRBU, Valeriu (autor) Nouvelles considerations generales concernant l'importations des amphores greques sur le territoire de la Roumanie 43-67 franceză
articol de periodic 1985 Pontica, XVIII SÎRBU, Valeriu (autor) Ștampile de amfore inedite de la Callatis 75-84 română
articol de periodic 1987 Pontica, XX SÎRBU, Valeriu (autor) Typologie et terminologie de la ceramique locale des VIIIe-XI siecles - la zone du Bas-Danube 217-236 franceză
articol de periodic 1994 Pontica, XXVII SÎRBU, Valeriu (autor) Incinte și locuri sacre cu sacrificii și depunweri de ofrande în lumea geto-dacilor 39-59 română
articol de periodic 2011 Pontica, XLIV SÎRBU, Valeriu (autor) Două pumnale de tip sica din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 251-257 română
articol de carte 2000 Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. Actes du IIIe Colloque International d`Archéologie Funéraire, Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 SÎRBU, Valeriu (autor) The Connection between the Tomb and the Status of the Dead with the Getic-Dacians 183-211 engleză
articol de carte 2000 Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. Actes du IIIe Colloque International d`Archéologie Funéraire, Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 SÎRBU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Sacrifices et inhumations rituelles d'hommes et d'animaux dans/ sous les demeures dans le monde thrace (Hallstatt et La Tenè) Résumés de travaux présentés au IIIe Colloque International d'Archéologie Funéraire 245-246 franceză
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 RUSTOIU, Aurel (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Funerary Practices at the Geto-Dacians of the 2nd Century BC - 1st Century AD 199-228 engleză
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Program of storing, processing and analyzing the funerary and sacrificial descoveries Funeral Practices as Form of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloqium of Funeral Archaeology, 22-28 May 2000 - Abstracts 264-265 engleză
articol de carte 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire. Actes du Colloque International, Septembre 1993, Tulcea, seria arheologie SÎRBU, Valeriu (autor) Sacrifices humains et pratiques funeraires insolites dans l'areal thrace du hallstatt et du la tene 193-221 franceză
articol de periodic 2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SÎRBU, Valeriu (autor) Poate că n-a fost o întîmplare XXVII-XXIX română
articol de periodic 2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SÎRBU, Valeriu (autor) Observații privind incinta dacică de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării, com. Pietroasele, județul Buzău 183-214 română
articol de carte 2020 Relații interculturale în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, seria Proceedings of the Saharna Summer Colloquia V SÎRBU, Valeriu (autor) , CERNĂU, Ioan-Valentin (autor) Originalitate și imitație în tipurile de vase geto-dacice din dava de la Crăsanii de Jos – Piscul Crăsani (România) 119-146 română - engleză
articol de periodic 1994 Revista Bistriței: RB, VIII SÎRBU, Valeriu (autor) Considerații asupra habitatului getic din zona Căscioarele, jud. Călărași 25-34 română, franceză
articol de periodic 2001-2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis FERENCZ, Iosif Vasile (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Mormîntul tumular dacic de la Călan (jud. Hunedoara) Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 111-127 română, franceză
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 SÎRBU, Valeriu (autor) Structuri de locuire și gospodărești, ateliere și gropi de cult în așezarea geto-dacică (sec. II-I a. Chr.) de la Grădiștea, jud. Brăila 105-136 română
articol de carte 2009 Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur COSTEA, Florea (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) , SAVU, Lucica (autor) , BĂLOS, Angelica (autor) O ceșcuță dacică cu valențe cultuale descoperită la Racoș-Piatra Detunată, județul Brașov 263-276 română
articol de carte 1999 Studia in Honorem Ion Niculiță. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani SÎRBU, Valeriu (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) Practici magice la tracii culturii Babadag 92-104 română
articol de carte 2021 Studii de arheologie și istorie antică în onoarea lui Victor Henrich Baumann cu ocazia celei de a 80-a aniversări, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie OȚA, Liliana (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Mormântul sarmatic izolat de la Prăjeni–Lutărie 2 251-272 română
articol de carte 2004 The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity : The Acta of the 16 th lnternational Congress of Antique Bronzes : Bucharest, May 26th-31st 2003 OȚA, Liliana (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) New considerations concerning the Roman tumulus grave with a chariot found at Callatis /Mangalia - Doi Mai 407-420 engleză
articol de periodic 1997 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, I SÎRBU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Cités et établissements fortifiés entre Ies Carpates Méridionales, le Danube et la mer Noire (Ve - IIIe siècles av. J.-C.) THE PRE-THRACIAN AND THRACO-GETO-DACIAN CIVILIZATION 412-539 franceză
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, II SÎRBU, Valeriu (autor) The Ceremony Helmets - Masterpieces of the Getae's Toreutics and Figurative Art 29-44 engleză
articol de carte 2000 Tombes tumulaires de l'Âge du Fer dand le Sud-Est de l'Europe. Actes du II e Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18-24 septembre 1995, par l'Association d'Etudes d'Archéologie Funéraire aves le concours de l'Institut de Recherches Eco-Muséologiques de Tulcea, Le Musée de Brăila, le Musée de Bas-Danube de Călărași, le Musée de Slobozia SÎRBU, Valeriu (autor) , HARȚUCHE, Nicolae (autor) Remarques sur le tumulus aristocratique de Găvani, département de Brăila Articole 139-153 franceză
articol de carte 2000 Tombes tumulaires de l'Âge du Fer dand le Sud-Est de l'Europe. Actes du II e Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18-24 septembre 1995, par l'Association d'Etudes d'Archéologie Funéraire aves le concours de l'Institut de Recherches Eco-Muséologiques de Tulcea, Le Musée de Brăila, le Musée de Bas-Danube de Călărași, le Musée de Slobozia SÎRBU, Valeriu (autor) , HARȚUCHE, Nicolae (autor) Remarques sur le tumules aristricratique de Găvani, dép. de Brăila Rezumate 226-226 franceză
articol de periodic 1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II SÎRBU, Valeriu (autor) Semnele de relief de pe ceramica feudală timpurie, descoperită în județul Brăila 35- română
articol de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III HARȚUCHE, Nicolae (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Importuri și influențe egeo-miceniene în culturile perioadei de tranziție și a epocii bronzului la Dunărea de Jos 27- română
articol de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III SÎRBU, Valeriu (autor) Considerații privind tipologia și terminologia ceramicii locale din sec. IX-XI, zona Dunării de Jos 89- română
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BODO, Cristina (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) The Fortifications in Cîmpuri Surduc in the Context of the Dacian Discoveries made in tzhe Mureș Gorge (the Șoimuș - Zam Area)