Peuce, 9, 2011, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Florin Topoleanu la a 60-a aniversare, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Florin Topoleanu la 60 de ani 5-10 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins - Summary 11-14 română
articol de periodic BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , DUMITRAȘCU, Valentin (autor) , MĂRGĂRIT, Monica (autor) Obiecte din materii dure animale din așezarea de epoca bronzului de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2 (jud. Buzău) 15-54 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Ceramica din siturile culturii Babadag. Cu privire specială asupra descoperirilor din Dobrogea 55-178 română
articol de periodic NEDU, Decebal (autor) Roman miltary expeditions in the Sallentine area (307 and 302 B.C.) 183-202 engleză
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Prezențe din mediul italic la Gurile Dunării în secolele II a.Chr. - III p.Chr. 203-216 română
articol de periodic CHRZANOVSKI, Laurent (autor) Les lampes romaines rectangulaires à plusieurs becs, entre Egypte et Dacie. Quelques éléments de discussion issus de l’étude d’une collection alexandrine inédite 217-224 franceză
articol de periodic MOCANU, Marian (autor) Considerații privind ceramica de masă de la (L)Ibida. Studiu de caz. Sectorul Extramuros Vest III 225-252 română
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) Fibule romane din Dobrogea 253-260 română
articol de periodic MOGA, Iulian (autor) Consacrări de sclavi și funcționari sacri către Helios Apollo Lairbenos în Asia Mică (sec. I-III) 261-282 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) La diarchia dei fratelli nella tarda antichità: modelli mitici e storici. Diocleziano e Massimiano 283-290 italiană
articol de periodic NICOLAE, Maria-Corina (autor) The Capitoline Triad in Roman Dacia 291-304 engleză
articol de periodic NUȚU, George (autor) Accesorii vestimentare rare în Nordul Dobrogei 305-312 română
articol de periodic PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Hypotheses regarding the pottery production and circulation (the 8th-12th century) 313-326 engleză
articol de periodic JERVIS, Ben (autor) , LOCKYEAR, Kris (autor) , POPESCU, Adrian (autor) , SLY, Timothy (autor) The Medieval ceramic sequence from Noviodunum 327-340 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Amfore romboidale descoperite la Isaccea-Noviodunum 341-246 română
articol de periodic ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) O locuință sălcuțeană de la Verbicioara 347-358 română
articol de periodic ȚERNA, Stanislav (autor) Aspecte ale cronologiei relative a siturilor tripoliene târzii din spațiul pruto-nistrean în lumina unor noi descoperiri funerare din Republica Moldova 359-376 română
articol de periodic ADAMESCU, Adrian (autor) Descoperiri din prima epocă a fierului în așezarea de la Suceveni-Stoborăni, jud. Galați 377-436 română
articol de periodic PENEȘ, Marinela (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Situl dacic de la Bănești-Dealul Domnii, județul Prahova - Observații preliminare - 437-457 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) Materiale arheologice elenistice recent descoperite în teritoriul callatian 459-468 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu (autor) Note épigraphique sur les Caii Iulii de la Ve Légion Macedonica 469-473 franceză
articol de periodic DUMITRACHE, Iulia (autor) Produits à base de poisson dans l’Egypte romain. Sources papyrologiques 475-482 franceză
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel Mircea (autor) Despre magistrații monetari și cronologia monetăriilor grecești dobrogene în perioada preromană 483-500 română
articol de periodic CHIOJDEANU, Cătălina (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , NICULESCU, Gheorghe (autor) , PETAC, Emanuel (autor) , STAN, Daniela (autor) , VÎLCU, Aurel (autor) Considerations regarding the Greek gold coins struck during the 4th to the 1st centuries BC 501-512 engleză
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (sec. IX-XIII) 513-522 română
articol de periodic BALTRES, Albert (autor) , STANCIU, Lucian (autor) Cercetări privind rocile utilizate la construirea cetății medievale de la Enisala 523-538 română
articol de periodic MIRIȚOIU, Nicolae (autor) Cranii deformate din necropola de la Piatra Frecăței 539-574 română
articol de periodic BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , ZAZZO, Antoine (autor) , MICU, Cristian (autor) , VIZAUER, Iulian (autor) Notă asupra descoperirii unor resturi de cămilă în Dobrogea (Agighiol, județul Tulcea) 575-584 română
articol de periodic MANEA, Lăcrămioara (autor) Colecția de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Catalog (I) 585-622 română
articol de periodic MIHAIL, Florian (autor) George Bodi, Hoisești – La Pod. O așezare cucuteniană pe Valea Bahluiului, cu contribuții de: Nicolae Buzgar, Dan Aștefanei, Andrei Buzatu, Luminița Bejenaru, Romeo Cavaleriu, Editura Pim, Iași, 2010, 297 p., 67 pl., 10 grafice 623-626 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Cristian Eduard Ștefan, Settlement Types and Enclosures in the Gumelnița Culture, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2010, 134 p., 77 pl. 626-627 română
articol de periodic BOȚAN, Sever-Petru (autor) Danièle Foy, Les Verres Antiques d’Arles. La collection du Musée départemental Arles antique, Ed. Errance, Paris, 2010, 525 p. 627-632 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Victor Henrich Baumann la a 70-a aniversare 633 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Abrevieri 634-639 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 640-642 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Condiții de prezentare a manuscriselor pentru revista Peuce 643-644 română