Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 30 de publicații
  • 86 de volume
  • 132 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
literatură gri 2002 A Csiki Székely Múzeum ásvány és kőzetvilága
Număr de volume:1
geologie; rocă; Muzeul Secuiesc al Ciucului; pliant; minerale; expoziţie geologică KELEMEN, Sandor (autor)
carte 1999 Biologie umană
Număr de volume:1
antropologie; miocen; Genealogie; biologie; mamifer; geologie; primate; Australopithecus ramidus; Neanterthal; Australopithecus actiopicus; Australopithecus africanus; Teoria evoluţiei gradate; Teoria specializaţiei; teoria evoluţiei; gradualism; punctuaţionalism; Sistemul ABO; Sistemul HLA; Morotopythecus bishopi; cromozomi; Homo sapiens; fosilă; Homo erectus; polimorfism; hominizi GEORGESCU, Dan (autor)
periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean
Numere de reviste:1
epoca bronzului; etnografie; neolitic; Istoria artei; Teatru; geologie; botanică; Necropola
carte 1996 Determinator mineralogic
Număr de volume:1
geologie; mineralogie; caiet de laborator; determinator mineralogic MATEI, Lucian (autor)
carte 1998 Dicţionar de termeni utilizaţi în explorarea seismică român-englez-francez
Număr de volume:1
Topografie; geologie; limba franceză; seismologie; informatică; Limba engleză; dicţionar englez-francez-român; explorare seismică; oceanologie ORBAN, Tudorel (autor)
carte 1989 Dobrogea: ghidul aplicaţiei practice
Număr de volume:1
Dobrogea; Tulcea; geologie; geofizică ATANASIU, Nicolae (autor), FABIAN, C. (autor)
carte 1995 Geologie generală
Număr de volume:1
geologie; minerale; polimorfism; izomorfism; rocă magnetică; rocă metamorfică; rocă sedimentară DRAGOMIR, Basarab-Petru (autor), ANDROHOVICI, Anca (autor)
carte 1996 Geologie inginerească: roci fracturate
Număr de volume:1
geologie; geofizică; carotaj; cristalografie; microstructuri; microcristaline; Metoda Hoek-Bray; Metoda John-Deutsch; fisură; stratificare; forfecare; Cariera Rosia Poieni; rocă cristalină; analiză cinematică MĂRUNȚEANU, Cristian (autor)
carte 2001 Geostatistică aplicată: estimarea structurilor spaţiale
Număr de volume:1
geologie; informatică; analiză; geostatistică; programare; informatică geologică; geostatistică aplicată SCRĂDEANU, Daniel (autor), POPA, Roxana (autor)
carte 1995 Hidrogeologie
Număr de volume:1
ape subterane; geologie; curs universitar; hidraulică; suport de curs; hidrogeologie; hidrodinamică; apă subterană ZAMFIRESCU, Florian (autor)
periodic 1995 Informatica geologică
Numere de reviste:1
geologie; informatică; programare; stocarea datelor; sisteme descriptoare; date geologice
carte 1998 Lexic de termeni în limbile engleză-franceză-română din domeniul geoştiinţelor
Număr de volume:1
geologie; limba franceză; lexic; geografie; geofizică; Limba engleză; geodezie; dicţionar englez-francez-român PĂUNESCU, CORNEL (autor), DINA, Cornel (autor)
carte 1996 Management şi marketing în geologie: cursuri şi lucrări practice
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; marketing; management; suport de curs; resurse minerale ALBU, Marius (autor), POPA, Iulian (autor)
carte 1997 Mecanica fluidelor pentru ingineria geologică
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; rocă; petrol; hidraulică; acvifer; Transformarea Laplace; Legile de filtraţie; transfer de căldură; Termoconvecţie; Formula lui Gauss - Ostrogradski; Formula lui Stokes; Ecuatia lui Bessel; Teorema momentului cinetic; Teorema energiei; Legea hidrostaticii; hidrostatica; Tubul Pitot-Prandtl; Coeficientul lui Chezy; calcul diferenţial; hidrodinamică; mecanica fluidelor; calcul integral; densitatea apei; Teorema impulsului ALBU, Marius (autor), PEPENE, Constantin (autor)
carte 1998 Mecanica rocilor (lutite-rudite). Caiet de lucrări practice
Număr de volume:1
geologie; rocă; mecanică; forfecare; teren de fundare; Metoda Steinbrenner; metodei Terzaghl-Butsman; capacitate portantă; compresibilitate; Analiza granulometrică STROIA, Florica (autor), STĂNCIUCU, Mihaela (autor)
carte 1996 Mineralogie determinativă
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; mineralogie; fosfat; sulfuri; silicat; oxizi; hidroxizi; halogenuri; carbonat; nitrati CONSTANTINESCU, Emil (autor), MATEI, Lucian (autor)
carte 1981 Mineralogie şi petrografie tehnică: îndrumător pentru lucrări practice şi curs
Număr de volume:1
cărămidă; geologie; materie primă; Beton; mineralogie; petrografie; sticlă tehnică; bazalt; piatră naturală; material dielectric; radioporţelan; ceramică magnetică; material refractar; liant mineral; lianţi hidraulici; rocă ornamentală; gresie ceramică; material poros; granulit; material semivitrifiat; material vitrifiat; argilă; ciment; calcar; zgură; zidărie; material ceramic ing., MERCUS, Ana (autor)
carte 1996 Mineralurgie: note de curs
Număr de volume:1
geologie; argint; aur; cupru; plumb; zinc; wolfram; mineralurgie; concentrarea gravitaţională; concentrare magnetică; procedeu hidrometalurgic; minereu de mangan; minereu de fier; nichel; cristale; cobalt; molibden; uraniu LUPULESCU, MARIAN (autor)
periodic Nymphaea Folia Naturae Bihariae
Numere de reviste:36
Publicată de: Secția de Științele Naturii a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea
biologie (disciplină); geologie (disciplină); botanică (disciplină); speologie (disciplină); zoologie (disciplină)
carte 1997 Paleobotanică şi palinologie
Număr de volume:1
paleobotanică; palinologie; geologie; curs universitar; histologie; suport de curs; paleofitogeografie; morfologia structurilor reproducătoare; anatomia structurilor reproducătoare; polen fosil; spori; Chitinozoare; Palinomorfologie; morfologie radiculară; anatomie radiculară; morfologie caulinară; anatomie caulinară; morfologie foliară; anatomie foliară; celulă; polen; morfologia plantelor inferioare; anatomia plantelor inferioare; morfologia plantelor superioare; anatomia plantelor superioare POPA, Mihai (autor), DAMIAN, Răzvan (autor), DRAGASTAN, Ovidiu (autor)
carte 1998 Pedimente, piemonturi şi glacisuri în Depresiunea Mureşului de Jos
Număr de volume:1
cuaternar; Deva; Lipova; pleistocen; relief; geologie; Depresiunea Mureşului de Jos; Defileul Mureşului; Masivul Bulza; pediment; Masivul Poiana Ruscă; geografie; Piemont; eroziune; glacisuri; morfogeneză; Muntii Apuseni VESPREMEANU, Emil (autor)
carte 1983 Petrografie
Număr de volume:1
geologie; petrografie; argilă; calcar; minerale; rocă metamorfică; porozitatea rocilor; diageneza sedimentelor; rocă clastică; dolomit; rocă sedimentară; metamorfism; proces metamorfic; proces sedimentar; migmate; particule sedimentare ȘECLĂMAN, Marin (autor), ANASTASIU, Nicolae (autor)
carte 1979 Principii de clasificare şi sistematica mineralelor
Număr de volume:1
geologie; mineralogie; geofizică; fosfat; minerale; sulfuri; carbonat; nitrati; iodati; silicat; cristalografie; oxizi; hidroxizi; halogenuri; săruri STIOPOL, Victoria (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor)
carte 1982 Prospecţiuni electrice
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; geofizică; suport de curs; prospecţiuni electrice GEORGESCU, Paul (autor)
carte 1998 Sedimentologie şi petrologie sedimentară
Număr de volume:1
Dobrogea; geologie; metal; Carpaţii Orientali; petrografie; evaporite; ferilit; fosforit; eogeneza; mezogeneza; telogeneza; rocă siliciclastică; rocă argiloasă; mangnolit; sedimentologie; rocă sedimentară; diageneza sedimentelor; sedimentogeneză; placă tectonică; sistem depoziţional ANASTASIU, Nicolae (autor)
carte 1998 Sedimentologie şi petrologie sedimentară: caiet de lucrări practice
Număr de volume:1
petrologie; geologie; calcar; sedimentologie; rocă sedimentară; dolomit; tectofacies; structuri planare; clastogeneză; structuri liniare; granoclaste; Petrografia siliciclastitelor; piroclastite; litoni; exoscopie; morfoscopie; morfofascies sedimentar; Structofaciesul sedimentar; granofaciesul sedimentar ANASTASIU, Nicolae (autor), POPA, Marius (autor), VARBAN, Bogdan (autor)
periodic Studii şi Cercetări - Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ
Numere de reviste:14
geografie (Geografie); istorie (Istorie); istoria orasului Piatra Neamt (Istorie); biologie (Biologie); Complexul Muzeal Naţional Neamţ (Muzeu); geologie (geologie); Muzeologie (muzeologie)
periodic Studii şi Cercetări de Geografie: SCG
Numere de reviste:60
geologie; geomorfologie; geofizică; geografie fizică; geografie umană; climatologie; studii geografice; cercetare geografică
periodic Studii şi Comunicări - Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Ion Borcea
Numere de reviste:35
paleontologie (Ştiinţă); geologie (Ştiinţă); botanică (Ştiinţă); zoologie (Ştiinţă); Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea” Bacău (Muzeu); Muzeologie (Ştiinţă a istoriei); oameni de ştiinţă (subiect)
carte 1998 Theoretical mechanics: applications in geosciences
Număr de volume:1
geologie; Inginerie; geofizică; gravitaţie; vector; mecanică; Ecuaţia Mitchell; Teoria lui Bernulli; Coordonate Euler; Ecuaţii Saint-Venant; echilibru; Problema Kirsch; Problema Boussinesq; Ecuaţia Beltrami; reologie; Serie Fourier; geomecanică; corp solid; corp cilindric; Legea lui Hooke IVAN, Marian (autor)
volum de literatură gri 2002 A Csiki Székely Múzeum ásvány és kőzetvilága, anul 2002 geologie; Roci; Muzeul Secuiesc al Ciucului; minerale; expoziţie geologică; colecţie de roci KELEMEN, Sandor (autor)
volum de carte 1997 Analiza minereurilor, anul 1997 geologie; metal; microscop; minerale; minereu LUPULESCU, MARIAN (autor)
volum de periodic 2012 Argesis - Studii și Comunicări, XX, anul 2012, seria științele naturii biologie; ştiinţele naturii; geologie; botanică; zoologie STANCU, Daniela Ileana (editor șef)
volum de periodic 2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, anul 2013, seria științele naturii ecologie; biologie; geologie; botanică; zoologie; ştiinţe ale naturii STANCU, Daniela Ileana (editor șef)
volum de periodic 2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, anul 2014 biologie; ştiinţele naturii; geologie; botanică; zoologie STANCU, Daniela Ileana (redactor)
volum de periodic 1996 Armonii naturale, I, anul 1996 revistă (categorie); periodic (categorie); ecologie (disciplină); biologie (disciplină); geologie (disciplină); botanică (disciplină); geografie (disciplină); zoologie (disciplină); Complexul Muzeal Arad (Muzeu) HUREZAN, Pascu (redactor), IUGA, Gheorghe (redactor), ȚIGAN, Angela (redactor), COLTA, Elena Rodica (redactor)
volum de periodic 1998 Armonii naturale, II, anul 1998 revistă (categorie); periodic (categorie); ecologie (disciplină); biologie (disciplină); geologie (disciplină); botanică (disciplină); geografie (disciplină); zoologie (disciplină); Complexul Muzeal Arad (Muzeu) ȚIGAN, Ama (traducător), HUREZAN, Pascu (redactor), IUGA, George (redactor), ȚIGAN, Angela (redactor)
volum de periodic 2000 Armonii naturale, III, anul 2000 revistă (categorie); periodic (categorie); 2000 (An calendaristic); ecologie (disciplină); biologie (disciplină); geologie (disciplină); geografie (disciplină); zoologie (disciplină); Complexul Muzeal Arad (Muzeu) HÜGEL, Delia (traducător), HUREZAN, Pascu (redactor), IUGA, George (redactor), ȚIGAN, Angela (redactor)
volum de periodic 2002 Armonii naturale, IV, nr. în TOM: 1, anul 2002 Armonii Naturale (revistă); revistă (categorie); periodic (categorie); 2002 (An calendaristic); biologie (disciplină); geologie (disciplină); geografie (disciplină); zoologie (disciplină); Complexul Muzeal Arad (Muzeu) HUREZAN, Pascu (redactor), IUGA, George (redactor), ȚIGAN, Angela (redactor), FAUR, Aurel (referent științific)
volum de periodic 2006 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, I, nr. în TOM: 3, anul 2006, seria Istorie naturală Sibiu; Tălmaciu; Transilvania; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu; geologie; andezit; istorie naturală; Muzeul National Brukenthal; Dealul Lung; galenit; rocă ofiolitică; Coşarul Mare BAN, Gheorghe (redactor șef)
volum de periodic 2008 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, III, nr. în TOM: 3, anul 2008, seria Istorie naturală paleontologie; Tulcea; Arheologie; Restaurare; Conservare; biologie; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu; geologie; cercetare arheologică; istorie naturală; Muzeul National Brukenthal BAN, Gheorghe (readctor șef), prof. univ. dr., LUCA, Sabin Adrian (redactor), BĂNĂDUC, Doru (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), CUZEPAN, Gabriela (redactor)
volum de periodic 2010 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, V, nr. în TOM: 3, anul 2010, seria Istorie naturală Cavnic; Delta Dunării; ecologie; Ocna Sibiului; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu; geologie; geomorfologie; zoologie; Muzeul Naţional Brukenthal; hidrobiologie; istorie naturală; Grindul Chituc LUCA SABIN, Adrian (redactor șef), MESEA, Iulia (redactor șef, responsabil de număr), TĂUȘAN, Ioan (redactor șef, redactor tehnic), PASCU, Iulia-Maria (redactor șef, responsabil de număr), DIACONESCU, Dragoș (redactor), BEȘLIU, Olga (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), HĂRĂSTĂȘAN, Cecilia (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor), NIȚOI, Anca (redactor șef, responsabil de număr)
volum de periodic 2012 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VII, nr. în TOM: 3, anul 2012, seria Istorie naturală Mediaş; Turnu Roşu; Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu; Carpaţi; geologie; botanică; Muzeul Naţional Brukenthal; bioacustică; malacologie; Secaşul Mare; Johann Michael Ackner; habitat specific LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), NIȚOI, Anca (secretar de redacție), MESEA, Iulia (secretar de redacție), TĂUȘAN, Ioan (secretar de redacție), PASCU, Iulia-Maria (secretar de redacție), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), HĂRĂSTĂȘAN, Cecilia (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor)
volum de periodic 2013 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VIII, nr. în TOM: 3, anul 2013, seria Istorie naturală paleontologie; Samuel von Brukenthal; Transilvania; Turnu Roşu; Republica Moldova; geologie; geomorfologie; botanică; pădure; istorie naturală; insectă; Muzeul National Brukenthal LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), NIȚOI, Anca (secretar de redacție), MESEA, Iulia (secretar de redacție), TĂUȘAN, Ioan (secretar de redacție), PASCU, Iulia-Maria (secretar de redacție), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), HĂRĂSTĂȘAN, Cecilia (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor)
volum de carte 1997 Curs de Geodezie-Topografie, anul 1997 Cartografie; Topografie; geologie; geofizică; Astronomie; geodezie PĂUNESCU, CORNEL (autor)
volum de carte 1996 Degradarea reliefului și a solului, anul 1996 pedologie; relief; geologie; geografie fizică; Sol; sedimentologie; geografia României; eroziunea solului; geografia mediului; degradări de teren LOGHIN, Vasile (autor)
volum de carte 1989 Dobrogea: ghidul aplicației practice, anul 1989 Dobrogea; Tulcea; geologie; geofizică ATANASIU, Nicolae (autor), FABIAN, C. (autor)
volum de periodic 2015 Drobeta, XXV, anul 2015, seria Științele Naturii Muzeul Regiunii Porţile de Fier (Instituţie); Drobeta (oraş); stiinţe ale naturii (categorie); biologie (disciplină); geologie (disciplină); botanică (disciplină); mineralogie (disciplină)
volum de carte 2019 Emil Constantinescu - 80: om de știință, om de stat. Mărturii, anul 2019 geologie (Ştiinţă); preşedinţie (Instituţie); drept (disciplină); Universitatea din Bucureşti (Instituţie de învăţământ); Emil Constantinescu (preşedinte al României); cercetător (ocupaţie); Istorie contemporană (ramură a istoriei) STAN, Alina (editori), BARA, Adina (editori)
volum de carte 1995 Geologie generală, anul 1995, Lucrări practice geologie; minerale; polimorfism; izomorfism; rocă magnetică; rocă metamorfică; rocă sedimentară DRAGOMIR, Basarab-Petru (autor), ANDROHOVICI, Anca (autor)
volum de carte 2001 Geostatistică aplicată: estimarea structurilor spațiale, anul 2001, Informatica geologică hartă; geologie; informatică; geostatistică; programare; baze de date; analiza variografică; reprezentare grafică; distributie spatiala; Geo-EAS; diagrama de variabilitate; analiză parametrică; analiza fractală SCRĂDEANU, Daniel (autor), POPA, Roxana (autor)
volum de carte 1995 Hidrogeologie, anul 1995, Dinamica apelor subterane viteză de filtrare (hidrodinamică); viteză de curgere (hidrodinamică); ape subterane; geologie; hidrologie; hidraulică; foraje; drenaj; difuziune hidraulică; curent acvifer; teren permeabil; curgerea apelor subterane; foraj de captare; hidrogeologie; hidrodinamică; apă subterană; legea lui Darcz; sarcină piezometrică; gradient hidraulic ZAMFIRESCU, Florian (autor)
volum de carte 2021 Îndrumar de laborator pentru programare în MATLAB, anul 2021 geologie; seismologie; geofizică; informatică; date statistice; vector; programare; MATLAB; matrice; scalari; raster PANEA, Ionelia (autor)
volum de periodic 1995 Informatica geologică, I, anul 1995 geologie; informatică; programare; sistem informatic; stocarea datelor; sisteme descriptoare; Repartitia FISHER; Repartitia BINGHAM; Coeficient de corelatie; coeficient de asociere; date geologice; Repartitia Poisson; Repartitia hipergeometrică; Repartitia binomială negativa; Repartitia binomială; Repartitia VON MISES SCRĂDEANU, Daniel (autor)
volum de carte 1974 Județul Argeș, anul 1974 Argeş; Muntenia; Piteşti; relief; ROMÂNIA; geologie; resurse naturale; geografie; Republica Socialistă România; regiune; judeţele României BARCO, Aurelia (autor), NEDELCU, Eugen (autor)
volum de carte 1972 Județul Bihor, anul 1972 Bihor; Crişana; Transilvania; geologie; geografie; Republica Socialistă România; judeţele României; unitate administrativă BERINDEI, I O (autor), POP, Gr (autor)
volum de periodic 1986 Litua - Studii și Cercetări, III, anul 1986 periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); Târgu Jiu (oraş); studii şi cercetări (concept); Arheologie (disciplină); Muzeul Judeţean Gorj (Muzeu); etnografie; folclor; Litua; Istorie modernă; Istorie contemporană; ştiinţele naturii; Istorie medievală; arheologie romană; Documentar; arheologie protoistorică; istorie veche; geologie; Istorie antică; personalităţi; preistorie; geografie MOCIOI, Ion (redactor), SANDA, Ion (redactor), MARINOIU, Vasile (redactor), CALOTOIU, Gheorghe (redactor), IONESCU, Dan (redactor)
volum de periodic 1988 Litua - Studii și Cercetări, IV, anul 1988 periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); Târgu Jiu (oraş); studii şi cercetări (concept); Arheologie (disciplină); Muzeul Judeţean Gorj (Muzeu); etnografie; Gorj; Istorie contemporană; ştiinţele naturii; geologie; Constantin Brâncuşi; arhitectură populară; istoria comunismului; artişti plastici români; folclor românesc; obiceiuri gorjene; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală; istoria învăţământului; protoistorie; Literatură română MOCIOI, Ion (redactor), MARINOIU, Vasile (redactor), SANDA, Ion (redactor), CALOTOIU, Gheorghe (redactor), GOLUMBEANU, Valeriu (redactor), NEGULEASA, Dan (redactor)
volum de periodic 1992 Litua - Studii și Cercetări, V, anul 1992 periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); Târgu Jiu (oraş); studii şi cercetări (concept); Muzeul Judeţean Gorj (Muzeu); agricultură; etnografie; Primul Război Mondial; Marea Unire; Carte veche; Istorie modernă; demografie istorică; Literatura română; folclor românesc; arheologie protoistorică; Istorie contemporană; geologie; arheologie preistorică; Istorie medievală; arheologie romană; istoria învăţământului MARINOIU, Vasile (redactor), CALOTOIU, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 2015 Litua - Studii și Cercetări, XVII, anul 2015 etnografie; istorie; memorialistică; Arheologie; geologie; personalităţi; pedagogie muzeală CALOTOIU, Gheorghe (redactor), HORTOPAN, Dumitru (redactor), ZAMFIROIU, Titus (redactor), FIRESCU, Albinel (redactor), PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (redactor), CATANĂ, Ion (redactor)
volum de carte 1996 Management și marketing în geologie: cursuri și lucrări practice, anul 1996 geologie; cantitate; petrol; marketing; gaze naturale; management; conservarea resurselor; gestionarea resurselor; valorificarea resurselor; evaluare financiară; evaluare economică; marketing-ul resurselor; comerţ cu materii prime; coeficient de difuziune; exploatabilitate; utilizabilitate; competivitate; şist bituminos; exploatarea resurselor; calitate; combustibil; minereu; cărbuni; uraniu; resurse minerale ALBU, Marius (autor), POPA, Iulian (autor)
volum de carte 1986 Metode fizice de analiză a mineralelor și rocilor. Caiet de lucrări practice, anul 1986 geologie (Ştiinţă); fizică (Ştiinţă); mineralogie (disciplină); raze X (metodă de analiză); spectroscopie (metodă de analiză); difractometrie (metodă de analiză); fluorescenţă (metodă de analiză); gravimetrie (metodă de analiză) MATEI, Lucian (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor), CRĂCIUN, Constantin (autor), CIORAN, Anghel (autor)
volum de carte 1980 Mineralogeneza skarnelor de la Sasca Montană, anul 1980 Caraş-Severin (judeţ); geologie (Ştiinţă); Banat (Regiune); Sasca Montană (localitate); mineralogie (disciplină); Nera (Râu); minerit (ocupaţie); cupru (metal); fier (metal); sulf (element chimic); minerale; skarne CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de carte 1979 Mineralogie, anul 1979 geologie (Ştiinţă); chimie (Ştiinţă); fizică (Ştiinţă); mineralogie (disciplină); curs universitar (Carte); aur (metal); fier (metal); metal (substanţă); hidroxid de calciu (substanţă); minerale (substanţă); nitrat (substanţă); oxid (substanţă); carbonat (substanţă); sulfură (substanţă) IANOVICI, Virgil (autor), STIOPOL, Victoria (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de periodic 2003 Mousaios, VIII, anul 2003 Alexandru Lahovari; Basarabia; Burebista; Buzău; eneolitic; epoca bronzului; Schitul lui Negoiţă; Ioan Peneş; istorie premodernă; Tara Romaneasca; perioada interbelica; statuie antropomorfă; miscarea legionara; Cetatea Turia; sit arheologic; iudaism; Muzeul Judeţean Buzău; Bizanţ; istorie contemporană românească; Râmnicu Sărat; Restaurare; Al Doilea Război Mondial; Artă; geologie; Istorie medievală; Pactul Ribbentrop-Molotov; geto-daci; Ion Luca Caragiale; jandarmerie; Nicolae Dăscălescu; Pietrosu; Numismatică CIOBANU, Rodica (redactor), STĂICUȚ, Gabriel (redactor)
volum de periodic 1985 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 15 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); ştiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 1991 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 21 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 1992 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 22 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 1997 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 23-25 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 1998 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 26 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 1999 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 27 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2000 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 28 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2002 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 29 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2003 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 30 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2004 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 31 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2005 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 32 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2006 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 33 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2007 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 34 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2008 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 35 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2009 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 36 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2010 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 37 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2011 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 38 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2012 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 39 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2013 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 40 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2014 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 41 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2015 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 42 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2016 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 43 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2017 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 44 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2018 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 45 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2022 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 49 miocen; Munţii Bihor; paleontologie; biologie; geologie; reptilă
volum de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. în TOM: 1, anul 2015, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; Recenzie; vertebrate; biologie; geologie; nevertebrate; articole ştiinţifice; 2015; raport de cercetare; vegetaţie CIOBOIU, Olivia (editor asociat), GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), POPESCU, Aurelian (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. în TOM: 2, anul 2015, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; vertebrate; geologie; ştiinţe ale naturii; nevertebrate; 2015 CIOBOIU, Olivia (editor asociat), GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), POPESCU, Aurelian (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. în TOM: 1, anul 2016, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; vertebrate; biologie; geologie; Ecosisteme naturale; articole ştiinţifice; vegetaţie CIOBOIU, Olivia (editor asociat), GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. în TOM: 2, anul 2016, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; vertebrate; biologie; geologie; nevertebrate; articole ştiinţifice CIOBOIU, Olivia (editor asociat), GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. în TOM: 1, anul 2017, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; vertebrate; biologie; geologie; Muzeul Olteniei; nevertebrate; articole ştiinţifice GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. în TOM: 2, anul 2017, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; Comemorare; vertebrate; geologie; nevertebrate; articole ştiinţifice; 2017 GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. în TOM: 1, anul 2018, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii ecologie; biologie; geologie; articole ştiinţifice; 2018 GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), DUȚĂ, Oana-Adriana (corector)
volum de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. în TOM: 2, anul 2018, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; biologie; geologie; protecţia mediului; Muzeul Olteniei; articole ştiinţifice GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), RIDICHE, Mirela Sabina (redactor), SAS, Istvan (redactor responsabil), DUȚĂ, Oana-Adriana (corector)
volum de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. în TOM: 1, anul 2019, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; vertebrate; geologie; nevertebrate; plante; articole ştiinţifice; protecţia mediului României GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), MĂCEȘEANU, Daniela Mihaela (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), DUȚĂ, Oana-Adriana (corector)
volum de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. în TOM: 2, anul 2019, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii vertebrate; biologie; plante medicinale; geologie; protecţia mediului; botanică; nevertebrate; articole ştiinţifice; paleontologia României GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), MĂCEȘEANU, Daniela Mihaela (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), DUȚĂ, Oana-Adriana (corector)
volum de periodic 1978 Peuce, V, anul 1978, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche Delta Dunării; Dobrogea; geologie; geografie; mediul ambiant
volum de periodic 2011 Peuce, 9, anul 2011, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Florin Topoleanu la a 60-a aniversare, serie nouă antropologie; eneolitic; epigrafie; epoca bronzului; Arheologie; Numismatică; epocă romană; Florin Topoleanu; Prima Epocă a Fierului; geologie; preistorie; Ev mediu; bibliologie; zooarheologie MICU, Cristian (redactor șef), AILINCĂI, Sorin-Cristian (secretar de redacție)
volum de carte 1983 Proprietățile fizice și chimismul mineralelor. Partea a II-a a cursului de Cristalografie-Mineralogie, anul 1983 geologie (Ştiinţă); chimie (Ştiinţă); fizică aplicată (Ştiinţă); mineralogie (disciplină); curs universitar (Carte); minerale (substanţă); culoare (proprietate); radioactivitate (proprietate); elasticitate (proprietate); duritate (proprietate); transparenţă (proprietate); conductibilitate (proprietate) IANOVICI, Virgil (autor), STIOPOL, Victoria (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de carte 1982 Prospecțiuni electrice, anul 1982 geologie; geofizică; polaritate; metode geo-fizice; câmp electric; rezistivitate electrică; metode radioelectrice; metoda polarizaţiei induse; metoda liniilor echipotenţiale; metoda corpului încărcat; metode de prospecţiune electrică în câmpuri electromagnetice variabile; metoda magnetotelurică; metoda curenţilor telurici; metode electromagnetice; prospecţiune electrică; metoda polarizaţiei naturale; metode de prospecţiune electrică în curent continuu; metoda sondajului electric vertical; metoda profilelor de rezistivitate aparentă; metoda emiţătoarelor încrucişate GEORGESCU, Paul (autor)
volum de periodic 1993 Revista Bistriței: RB, VII, anul 1993 Muzeul Judeţean Bistriţa (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); geologie (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Revista Bistriţei (revistă academică)
volum de periodic 1994 Revista Bistriței: RB, VIII, anul 1994 Muzeul Judeţean Bistriţa (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); geologie (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Revista Bistriţei (revistă academică)
volum de periodic 2000 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, anul 2000, seria Științele Naturale ecologie; paleontologie; Muzeologie; geologie; geografie ARDELEAN, Gavril (redactor responsabil), BERES, Iozsef (redactor), KARACSONY, CAROL (redactor), BENEDEK, Zoltan (redactor), MEREUȚĂ, Rodica (redactor), MARIAN, Monica (redactor), ȘTIER, Izabella (secretar de redacție), FILIMON, Manuela (secretar de redacție)
volum de periodic 2001-2003 Satu Mare - Studii și Comunicări, II-III, anul 2001-2003, seria Științele Naturii ecologie; faună; floră; paleontologie; pedologie; geologie; geografie ARDELEAN, Gavril (redactor responsabil), BERES, Iosif (redactor), KARACSONYI, Carol (redactor), MEREUȚĂ, Rodica (redactor), MARIAN, Monica (redactor)
volum de periodic 2005 Secția de istorie naturală. Ghid, anul 2005 Muzeologie; fosile; geologie; mineralogie; gemologie; cristal; colectie muzeala; galenit; sfalerit; oxid de siliciu; cuarţ; minerale; expozitie; ETNOPETROGRAFIE; rocă magmatică; rocă ornamentală CHINTĂUAN, Ioan (cercetător științific principal)
volum de periodic 1996 Studii și Cercetări - Geology-Geography și Biology - Complexul Muzeal Bistrița - Năsăud, anul 1996, seria Științele naturii Bistriţa-Năsăud (judeţ); geologie (Ştiinţă); zoologie (Ştiinţă); gemologie (Ştiinţă); corologie (Ştiinţă); mineralogeneză (concept); botanică (domeniu); faună (biotop); Macrolepidoptera (grup); Florian Porcius; Ioan Maxim Dr., CHINTĂUAN, Ioan (redactor responsabil), Cercetător Științific, MIHUȚ, Ioana (secretar de redacție)
volum de periodic 1970 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 1, anul 1970 lac de baraj (Geografie); resurse naturale (Geografie); geografie (Geografie); fosilă (Geografie); Podisul Moldovenesc (Geografie); Varful Negoiu (Geografie); lepidoptera (zoologie); panorpidae (zoologie); zoologie (zoologie); syrphidae (zoologie); bittacidae (zoologie); chrysopidae (zoologie); Anas platyrhynchos (zoologie); Phoxinus phoxinus (zoologie); Prospatella perniciosus (zoologie); botanică (botanică); macrofite acvatice (botanică); plantă inferioară (botanică); Bioceca tubiformis (botanică); geologie (geologie); rocă cu fosfaţi (geologie); Muzeologie (muzeologie) Drd., CIOBANU, Mihai (redactor), Dr., GRASU, Constantin (secretar)
volum de periodic 1973 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 2, anul 1973, Seria geologie-geografie geografie (Geografie); bazin hidrografic (Geografie); cercetare geomorfologică (Geografie); geologie (geologie); Aptychus (geologie); Hipparion (geologie); biostratigrafie (geologie); silicolite (geologie); Lamellaptychus (geologie); Trichites (geologie) Dr., CIOBANU, Mihai (redactor), Dr., GRASU, Constantin (secretar)
volum de periodic 1976 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 3, anul 1976, Seria geologie-geografie Aptychus (specie); geografie (Geografie); alunecare de teren (Geografie); sedimentar mezozoic (Geografie); relieful Carpaţilor (Geografie); Colina Pietricica (Geografie); geologie (geologie); statigrafie (geologie); rocă bituminoasă oligocenă (geologie); Sinemurianul inferior (geologie); nanoplancton (geologie) Dr., CIOBANU, Mihai (redactor), Dr., GRASU, Constantin (redactor), Prof., PODOLEANU, Constantin (secretar)
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 4, anul 1978, Seria geologie-geografie Characeae (specie); geografie (Geografie); Muntii Cristalini (Geografie); fauna de moluşte (zoologie); fauna vertebratelor marine sarmatiene (zoologie); oligocen (geologie); geologie (geologie); evaporite (geologie); rocă bituminoasă oligocenă (geologie); conglomerat (geologie); gasteropode neocretatice (geologie); ostracode (geologie)
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 5, anul 1986, Seria geologie-geografie geografie (Geografie); fliş curbocortical (Geografie); Muntii Rodnei (Geografie); fosilă mezozoică (Istorie); geologie (geologie); fliş cretacic (geologie); sincilinatul Drajna (geologie); nisip cuarţos miocen (geologie) Dr., CIOBANU, Mihai (redactor responsabil), Dr., GRASU, Constantin (redactor), Prof., TUC, Ion (redactor)
volum de periodic 2006 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 10, anul 2006 Drosophila melanogaster (specie); Helleborus purpurascens (specie); Capsicum annuum (specie); Helianthus annuus L (specie); Hysociamus niger L (specie); tortricidae (specie); biodiversitate (Geografie); lac de baraj (Geografie); Lacul Roşu (Geografie); Lacul Călimăneşti (Geografie); fitopolancton (Geografie); Lacul Bâtca Doamnei (Geografie); etnobotanică (botanică); floră (botanică); vegetatie (botanică); geologie (geologie); sediment (geologie) APETREI, MARIA (redactor), Dr., NECHITA-LACATUS, Nicoleta (redactor)
articol de periodic 2020 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XL, nr. 2 LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) , IOAN POPA, Remus (autor) Intervenții de restaurare asupra unui complex mineral de tip „floare de mină” Restaurare - conservare 231-240 română
articol de periodic 2009 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, VII IȘTVAN, Dumitru (autor) Cavitățile naturale din Rezervația Pietrosul Rodnei 449-459 română
articol de periodic 1986 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală STOICOVICI, Eugen (autor) Celcedoniile de la Gornea-Sichevița, jud. Caraș-Severin Studii 51-58 română
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BEȘLIU, Călin (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , POP, Dana (autor) Conclusions to the geochemical analyses of some copper sources and objects Colocviu VII naţional de arheometrie 209-230 engleză
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală MÎRZA, Ioan (autor) , TĂMAȘ, Călin (autor) The celestine from Copăceni (Turda) - Geological Remarks Arheometrie 825-827 engleză
articol de periodic 1993 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare BRUDIU, Mihai (autor) Cercetări arheologice în zona Boghiș-Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 191-198 română
articol de periodic 1996 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare MITU, Mihai (autor) Un fiu al Transilvaniei - geniu european: Ignaz von Born Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 529-544 română
articol de periodic 2002 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare POP, Călin (autor) Dimensiuni geomorfologice și hidroclimatice în Depresiunea Agrijului ŞTIINŢELE NATURII 741-749 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VII RĂȚOI, Bogdan Gabriel (autor) Sedimentologia plajelor ruditice fosile și actuale: Studiu de caz al plajelor de la Corni (Bessarabian, Platforma Moldovenească) 196-201 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, IX-X MOGORICI, Cristina (autor) , NICOARĂ, Igor (autor) Rezervații (monumente) geologice și paleontologice din nord-estul Republicii Moldova 280-288 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, nr. I, seria Științele vieții și ale pământului MUNTEANU, Marian (autor) Institutul Geologic al României: peste un secol de cercetare geologică românească 50-54 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 IONESI, LIVIU (autor) Orest Mirăuță (1931-1967) - geolog bucovinean de prestitgiu 425 română
articol de periodic 2006 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia Bazinului Superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (I) 697 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (II) 165 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (III) 647 română
articol de periodic 2008 Analele Bucovinei: AB, XV, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (IV) 599 română
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (V) română
articol de periodic 2011 Analele Bucovinei: AB, XVIII, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (IV) 599 română
articol de periodic 1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii BERA, Alexandru (autor) Stabilirea întinderii Ponțianului între râurile Bratia și Argeșel ŞTIINŢELE NATURII 177-190 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) Geologia județului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 9-32 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) O nouă unitate supratectonică : Pînza Rucăr-Dîmbovicioara ŞTIINŢELE NATURII 9-14 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie COTEȚ, P. (autor) , MACAROVICI, Neculai (autor) , BĂCANU, I. (autor) Scurte observații geologico-geomorfologiice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș-Schitu Golești ŞTIINŢELE NATURII 17-23 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 25-32 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie SMARANDA, Aurică (autor) Mathei M. Drăghiceanu (1844-1939), uriașul de la poalele Păpușii, cîmpulungean prin adopție și revendicare 803-806 română
articol de periodic 2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria științele naturii DIACONU, Florina (autor) , DIACONU, Ramona Eliza (autor) The Pontian paleontological sites in Mehedinți County (Romania) Paleontology and Geology 93-104 engleză
articol de periodic 2000 Banatica, 15, nr. 1 GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) Aplicații ale metodelor mineralogice de analiză în arheologie 261-270 română
articol de periodic 2000 Banatica, 15, nr. 1 HRINEAC, Luminița (autor) Cornenele, roci metamorfice de contact folosite de comunitățile preistorice 271-282 română
articol de periodic 2017 Banatica, 27 BĂRBAT, Ioan Alexandru (autor) , BARBU, Marius Gheorghe (autor) Noi informații arheologice privind exploatarea andezitului la Măgura Uroiului (jud. Hunedoara) 187-231 română
articol de periodic 2017 Banatica, 27 BARON, Mircea (autor) Cărbunele – resursa minerală cu rol determinant în formarea complexului industrial al Văii Jiului 535-559 română
articol de periodic 1997 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VIII, nr. 1-4, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice HAPCA, Ioan (autor) Sibiu – Date geomorfologice și geologice Comunicări şi rapoarte de cercetare 38 română
articol de periodic 1885-1886 Buletinul Societății Politecnice: BSP GALERIU, G (autor) Despre formațiunea terenurilor salifere din România Memorii şi conferinţe 1886-65-83 română
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VI etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor) Magnetometria - metodă de investigare folosită în arheologie Restaurare - conservare 244-252 română, engleză
articol de periodic 2015 Cercetări istorice: CI, XXXIV periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) VĂLEANU, M. C. (autor) Ocurența silexului în nord-estul României în contextul locuirilor preistorice din zonă 37-107 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV VĂLENAȘ, Liviu (autor) Studiu complex al carstului din bazinul Izvorului - Pîrîul Sec (Munții Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 559-580 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV CODREA, Vlad (autor) Noi date privind cunoașterea Liasicului Mediu de la Șuncuiuș (jud. Bihor) VII. Ştiinţele naturii 447-466 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI PAUCĂ, Mircea (autor) Îmbătrînirea în geologie VI. Ştiinţele Naturii 527-537 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI COZBAȘ, Maria (autor) , GHERGARI, Lucreția (autor) , MÎRZA, Ioan (autor) Transformarea hidrotermală (faza argilitică) a vulcanitelor din Masivul Cîrnic, Cetate de la Roșia Montană (jud. Alba) și perspectivele valorificării economice VI. Ştiinţele Naturii 539-551 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI BRUSTUR, Titus (autor) Ichnogenul Planolites Nicgolson, 1873 în formațiunea gresiilor vermiculare din Permianul Munților Apuseni de Nord VI. Ştiinţele Naturii 553-562 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI BUCUR, Ioan (autor) , URIAN, Roxana (autor) Une nouvelle occurrence du microfacies a Pithonella dans les Monts Apuseni VI. Ştiinţele Naturii 563-568 franceză
articol de periodic 1986 Crisia, XVI DIOSZEGI, S. (autor) , MESZAROS, A. (autor) Studiul litostratigrafic al unui calcar recifal din partea superioară a marnelor de Brebi din Dealul Riseg (Nord de Izvorul Crișului) VI. Ştiinţele Naturii 569-576 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI PAINA, Mircea (autor) Activitatea lui Grigore Ștefănescu reflectată în revista "Familia" Seria I-a (1865-1906) VI. Ştiinţele Naturii 671-675 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII INDRIEȘ, A. (autor) Observații geomorfologice în Munții Codru Moma și Depresiunea Beiușului VI. Ştiinţele Naturii 557-570 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII PAUCĂ, Mircea (autor) Geologul dr. Gheorghe Voicu VII. Muzeografie 769-770 română
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII PAUCĂ, Mircea (autor) Mozaicul geologic al pămîntului românesc VI. Ştiinţele Naturii 587-592 română
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII BĂCESCU, Mihai (autor) Noi resurse de carburanți din ocean VI. Ştiinţele Naturii 593-595 română
articol de periodic 2005 Crisia, XXXV GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) , LAZĂR, Cornelia (autor) Studii mineralogice preliminare asupra ceramicii neolitice din Peștera Ungurului (Șuncuiuș, județul Bihor) I. Studii şi articole 7-20 română
articol de periodic 1997 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XV, Preistoria Dunării de Jos. In memoriam Vladimir Dumitrescu (1902-1994) Călăraşi (judeţ); Ialomiţa (judeţ); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Dunărea (fluviu) BADEA, Lucian (autor) Cadrul geomorfologic al așezării paleolitice de la Giurgiu- Malu Roșu Paleolitic 9-15 română, franceză
articol de periodic 1959 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 3, Serie Nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Stănel (autor) , MOROȘAN, Ion N. (autor) Sur le commencement du paléolithique en Roumanie 009-034 franceză
articol de periodic 1961 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 5, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Stănel (autor) Geochronology of the Paleolithic in Romania 5-19 engleză
articol de periodic 2012 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, IV, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii PETRESCU, Mihai (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , PANAIT, Valentin (autor) , RADU, Adina (autor) Cercetări privind patrimoniul natural al comunei C.A.Rosetti CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA PATRIMONIULUI NATURAL AL UNOR UNITĂŢI TERITORIAL-ADMINISTRATIVE DIN JUDEŢUL TULCEA 36-43 română
articol de periodic 2014 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, V, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii PETRESCU, Mihai (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , PANAIT, Valentin (autor) , CUZIC, Mariana (autor) Cercetări privind patrimoniul natural al orașului Babadag Capitolul I. Contribuţii la cunoaşterea patrimoniului natural al unor unităţi teritorial-administrative din judeţul Tulcea 15-22 română
articol de periodic 2014 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, V, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii PETRESCU, Mihai (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , PANAIT, Valentin (autor) , CUZIC, Mariana (autor) Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Baia Capitolul I. Contribuţii la cunoaşterea patrimoniului natural al unor unităţi teritorial-administrative din judeţul Tulcea 23-30 română
articol de periodic 2014 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, V, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii PETRESCU, Mihai (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , PANAIT, Valentin (autor) Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Beidaud Capitolul I. Contribuţii la cunoaşterea patrimoniului natural al unor unităţi teritorial-administrative din judeţul Tulcea 31-36 română
articol de periodic 2014 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, V, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii PETRESCU, Mihai (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , PANAIT, Valentin (autor) , CUZIC, Mariana (autor) , RADU, Adina (autor)