Litua - Studii și Cercetări, VIII, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Metalurgia și circulația obiectelor de bronz și fier din Nordul Olteniei în prima vîrstă a fierului I. Arheologie-istorie 3-15 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Considerații asupra primei epoci a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 17-24 română
articol de periodic BRATU, Olimpia (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Bumbești-Jiu, județul Gorj, campaniile 1997-1999 I. Arheologie-istorie 25-34 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Monumente sculpturale romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la Poiana, județul Gorj I. Arheologie-istorie 35-43 română
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) O mărturile a practicării agriculturii la Săcelu în epoca romană I. Arheologie-istorie 45-49 română
articol de periodic HORTOPAN, Dumitru (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) O fibulă "digitală" descoperită la Socu (comuna Bărbătești, jud. Gorj) I. Arheologie-istorie 51-54 română
articol de periodic BASA, Beniamin (autor) Voievodatul lui Litovoi și Țara Hațegului I. Arheologie-istorie 55-58 română
articol de periodic BÎRSAN, Niculina (autor) Orașele Țării Românești în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714) I. Arheologie-istorie 59-71 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Isprăvnicatele străinilor din Valahia I. Arheologie-istorie 73-90 română
articol de periodic ISAC, Eva (autor) Cărți vechi românești tipărite la Neamț în patrimoniul județului Gorj I. Arheologie-istorie 91-99 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Cîlnic, județul Gorj (II) I. Arheologie-istorie 101-113 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) O tâmplă pictată de Nicolae Polcovnicul Zugravul, în județul Gorj I. Arheologie-istorie 115-122 română
articol de periodic CIOBOTEA, Dinică (autor) Întinderea proprietății moșnenești la 1864 în județul Gorj conform statisticii din 1899 (II) I. Arheologie-istorie 123-137 română
articol de periodic NEGULEASA, Dan (autor) Gorjul la început de secol XX I. Arheologie-istorie 139-150 română
articol de periodic NICHIFOR, Dorina (autor) Mărturii gorjene inedite despre cohorta "Domnul Tudor" I. Arheologie-istorie 151-155 română
articol de periodic PĂTRĂȘCOIU MIRCEA, Nicolae (autor) Incursiunea de la Arsuri a grupului "Jiu" în primul război mondial I. Arheologie-istorie 157-166 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Cîteva reacții la dispariția lui Ion C. Brătianu I. Arheologie-istorie 167-173 română
articol de periodic MISCHIE, Nicolae (autor) Grigore Iunian - ministru (II) I. Arheologie-istorie 175-196 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Cavalerii gorjeni ai ordinului "Mihai Viteazul" I. Arheologie-istorie 197-215 română
articol de periodic NICHIFOR, Gheorghe (autor) Gheorghe Tătărescu și idealul național I. Arheologie-istorie 217-222 română
articol de periodic CEZAR, Avram (autor) Colectivizarea în fața istoriei (II) I. Arheologie-istorie 223-241 română
articol de periodic BUGĂ, Dragoș (autor) Gorjul în lucrările de geografie ale profesorului Ion Conea ii. Geografie şi geologie 245-256 română
articol de periodic HUICĂ, Ilie (autor) Depozitele carstice mezozoice din versantul sudic al Munților Vulcan și Parâng ii. Geografie şi geologie 257-266 română
articol de periodic CIOBOTEA, Nicolae (autor) , HUICĂ, Ilie (autor) Marmura de Gorj de pe Valea Porcului - Porceni județul Gorj ii. Geografie şi geologie 267-278 română
articol de periodic POPESCU, Felicia (autor) Ion Popescu Voitești corespondență inedită ii. Geografie şi geologie 279-284 română
articol de periodic LĂCEANU, Ion (autor) Considerații privind ocrotirea unor rezervații naturale din județul Gorj ii. Geografie şi geologie 285-292 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (II) III. Documentar 295-307 română
articol de periodic NEGULEASA, Dan (autor) Dr. Nicolae Hasnaș (1875-1966) III. Documentar 309-314 română
articol de periodic SMEU, Vasile (autor) Gheorghe Dumitrescu-Bumbești III. Documentar 315-320 română
articol de periodic NICHIFOR, Gheorghe (autor) Mărturii gorjene inedite despre Gheorghe Tătărescu III. Documentar 321-333 română
articol de periodic CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Scrisori inedite comunicate de Vasile Cărăbiș III. Documentar 335-339 română
articol de periodic BRĂNEANU, Corneliu (autor) Contribuția mănăstirii Tismana la evoluția mișcării literare din țara noastră în sec. XIX și XX III. Documentar 341-345 română