Peuce, I, 1971, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sumar 3-5 română
articol de periodic Masculin, COMAN, teodor (autor) Cuvânt înainte 7-10 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) În loc de prefață 11-15 română
articol de periodic COTEȚ, Petre (autor) Delta Dunării - Geneză și evoluție 17-47 română
articol de periodic AIRINEI, Ștefan (autor) , PRICĂJAN, Artemiu (autor) Contribuții geofizice la cunoșterea evoluției geologice și morfogeneza Deltei Dunării 49-62 română
articol de periodic DUMITRESCU, Elena (autor) Particularități ale regimului precipitațiilor atmosferice din Delta Dunării 63-71 română
articol de periodic GÎȘTESCU, Petre (autor) Caracteristici morfogenetice și hidrologice ale lacurilor din Delta Dunării 73-81 română
articol de periodic POPOVICI, Ioan (autor) Potențialul geografic al Deltei Dunării și profilul ei demografic și economic 83-91 română
articol de periodic BĂLUȚĂ, Stelian (autor) Contribuții la studiul populației și așezărilor omenești din orizontul complexului Razelm 93-103 română
articol de periodic BRĂTAȘANU, Elisabeta (autor) , GOHN, Emil (autor) , ISVOREANU, Ion (autor) Măsurători de radioactivitate în prospectarea zăcămintelor de titan și alte elemente rare din zona teritorială și acvateritorială a Deltei Dunării 105-111 română
articol de periodic BACALU, Vasile (autor) , MARTINOF, Gheorghe (autor) , PREDICA, Liviu (autor) Rezultatele cercetărilor pentru substanțe minerale utile solide în Delta Dunării și zonele înconjurătoare 113-122 română
articol de periodic POPESCU, Dumitru (autor) , STOICA, Alexandru (autor) Neuniformități hidrologice în Mus I. - Șontea 123-135 română
articol de periodic GODEANU-NEAGU, Marioara (autor) Posibilități de regenerare a stufului în condițiile de amenajare a Deltei Dunării 137-150 română
articol de periodic STOICA, Alexandru (autor) Transportul și depunerea aluviunilor în unitățile stuficole-piscicole amanajate din Delta Dunării 151-162 română
articol de periodic ANTON, Elena (autor) , DIACONESCU, Gheorghe (autor) , TUDOR, George (autor) Observații asupra unui caz de intoxicație în masă cu Conium Maculatum (cucută) la ovine 163-169 română
articol de periodic TUDOR, George (autor) Observații asupra intoxicației cu ghindă la ovine 171-174 română
articol de periodic ANTON, Elena (autor) , LUPA, M. (autor) , TUDOR, George (autor) Observații epizootologice și de laborator asupra intoxicației cu Xanthium Italicum la animale și păsări în Delta Dunării și zonele limitrofe 175-183 română
articol de periodic LEANDRU, Vadim (autor) Pădurile din Delta Dunării 185-201 română
articol de periodic BĂBEANU, Alexandru (autor) , COSTA-FORU, Gheorghe (autor) , PÎSLĂRAȘU, Ion (autor) Aspecte privind alimentarea cu apă și canalizarea punctelor turistice din Delta Dunării 203-218 română
articol de periodic LEONTE, Vasile (autor) Situația hidrobiologică a complexului Razelm-Sinoe în perioada 1964-1968 219-222 română
articol de periodic GAVRILĂ, Cecilia (autor) , GAVRILĂ, Lucian (autor) Studiul fitoplanctonului dunărean 223-235 română
articol de periodic GAVRILĂ, Lucian (autor) Cercetări privind biologia algelor din complexul Crapina-Jijila 237-259 română
articol de periodic GODEANU-NEAGU, Marioara (autor) , IONESCU-ȚECULESCU, Venera (autor) Influența chimismului apei și solului asupra dezvoltării unor characee din Delta Dunării 261-267 română
articol de periodic OLTEAN, Mircea (autor) Observații asupra producției primare a perifitonului din ghiolurile Isacova și Roșu (Delta Dunării) 269-275 română
articol de periodic STAMATE, C. (autor) Date preliminare asupra productivității zoocenozelor de pe macrofitele submerse din Delta maritimă și avandeltă 277-288 română
articol de periodic ZINEVICI, Victor (autor) Variații calitative și cantitative ale zooplanctonului în zone de stufărie din Delta Dunării 289-298 română
articol de periodic TEODORESCU-LEONTE, Rodica (autor) Modificarea biocenozelor acvatice ca urmare a populării cu pești fitofagi în amenajările piscicole din Delta Dunării 299-303 română
articol de periodic ANGELESCU, Nicolae (autor) , MUNTEANU, Ion (autor) Primele rezultate obținute în creșterea crapului de cultură în policultură 305-310 română
articol de periodic ANGELESCU, Nicolae (autor) , CAZACU, Constantin (autor) Date morfometrice comparative privind dezvoltarea crapului de cultură de două veri din Delta Dunării 311-323 română
articol de periodic MUNTEANU, Ion (autor) Valorificarea superioară a resurselor de hrană naturală prin dirijarea amestecului de specii de pești. Rezultate obținute în unitatea Rusca - Delta Dunării 325-330 română
articol de periodic STOINA, Tiberiu (autor) Influența alimentării cu apă de Dunăre asupra unităților amenajate piscicol din Delta Dunării 331-354 română
articol de periodic RADU, Dimitrie (autor) Biotopii Deltei Dunării 355-363 română
articol de periodic FUHN, E. I. (autor) Aranee din Delta Dunării și Razelm 365-368 română
articol de periodic KIS, Bela (autor) Considerații ecologice și zoogeografice asupra faunei de ortoptere din Delta Dunării 369-371 română
articol de periodic FUHN, E. I. (autor) Amfibii și reptile din Delta Dunării 373-378 română
articol de periodic POPESCU, Maria (autor) Animale rare din colecția Muzeului Deltei Dunării Tulcea 379-382 română
articol de periodic POPESCU, Maria (autor) Câteva date privind creșterea în captivitate a broștelor Rana Ridibunda Pall și Rana Esculenta L. 383-388 română
articol de periodic CĂTUNEANU, I. I. (autor) , TĂLPEANU, M. (autor) , THEISS, FELICIA (autor) Evoluția cercetărilor avifaunistice în Dobrogea 389-415 română
articol de periodic DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) , PAȘCOVSCHI, S. (autor) Semnalarea apariției unui hibrid de rață mare și rață sulițar 415-418 română
articol de periodic MANOLACHE, Lucian (autor) , POPESCU, Cornel (autor) Contribuții la cunoșterea modificărilor structurii faunei (Aves-Mammalia) în zonele îndiguite (cu privire specială asupra Insulei Mari a Brăilei) 419-427 română
articol de periodic ALMĂȘAN, Horia (autor) , DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) , MANOLACHE, Lucian (autor) , SCĂRLĂTESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoșterea cuibăritului unor specii de păsări din Delta Dunării 429-441 română
articol de periodic MANOLACHE, Lucian (autor) Contrubuții la cunoșterea hranei gâștei de vară (Anser anser L.) în cartierele de iernare 443-446 română
articol de periodic DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) Aspecte privind frecvența unor specii de păsări acvatice de interes vânătoresc și faunistic din Delta Dunării și Balta Brăilei 447-436 română
articol de periodic CIOCHIA, Victor (autor) Contribuții la cunoșterea efectelor poluării cu petrol a Mării Negre și reflectarea acestora asupra păsărilor ce iernează pe litoralul românesc 457-466 română
articol de periodic KISS, J. Botond (autor) , POPOV, Constantin (autor) Contribuții la cunoșterea hranei și a dezvoltării postembrionare a pescărușului verde (Alcedo atthis L.) 467-473 română
articol de periodic KISS, J. Botond (autor) Furtunarul - Puffinus puffinus Yelkouan (Acerbi) pe teritoriul României 475-478 română
articol de periodic KISS, J. Botond (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație 479-494 română
articol de periodic GEORGESCU, Laurențiu (autor) , TUDOR, George (autor) Hemosporidiile și hemosporidiozele animalelor domestice din Delta Dunării 495-498 română
articol de periodic GEORGESCU, Laurențiu (autor) Căpușile ixodide din Delta Dunării 499-502 română
articol de periodic PUȘCARIU, Valeriu (autor) Conservarea naturii în Delta Dunării și Complexul Razelm 503-522 română