Criterii căutate

  • An de publicare: 1971

Sumarul căutării

  • 240 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1971 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VIII, anul 1971
volum de carte 1971 Actes Du XIVe Congrés International Des Études Byzantines, Bucarest, 6-12 septembre, 1971, anul 1971, Comunications - Resumes BERZA, Mihail (editor), STĂNESCU, Eugen (editor)
volum de carte 1971 Alba Iulia, anul 1971, Ediția a II-a BERCIU, Ion (autor), ANGHEL, Gheorghe (autor)
volum de periodic 1971 Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza“ din Iași - Istorie, nr. în TOM: 1, anul 1971, serie nouă BERLESCU, Dumitru (redactor responsabil), CIHODARU, C (redactor responsabil), LOGHIN, A. (redactor), PLATON, Gheorghe (redactor), GALAN, T. (secretar de redacție)
volum de periodic 1971 Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza“ din Iași - Istorie, nr. în TOM: 2, anul 1971, serie nouă BERLESCU, Dumitru (redactor responsabil), CIHODARU, Constantin (redactor responsabil), LOGHIN, A. (redactor), PLATON, Gheorghe (redactor), GALAN, T. (secretar de redacție)
volum de periodic 1971 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 8, anul 1971
volum de periodic 1971 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", VIII, anul 1971 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BENDITER, Janeta (redactor), BERLESCU, Dumitru (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), CORIVAN, Nicolae (redactor), GRIGORAȘ, Nicolae (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, V, anul 1971, seria 1968-1970
volum de periodic 1971 Argesis - Studii și Comunicări, III, anul 1971, seria Științele naturii - istorie STANCU, Radu (redactor responsabil)
volum de periodic 1971 Arta plastică, XVIII, nr. în TOM: 1, anul 1971 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef)
volum de periodic 1971 Arta plastică, XVIII, nr. în TOM: 2, anul 1971 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef)
volum de periodic 1971 Arta plastică, XVIII, nr. în TOM: 3, anul 1971 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef)
volum de periodic 1971 Arta plastică, XVIII, nr. în TOM: 6, anul 1971 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef)
volum de periodic 1971 Arta plastică, XVIII, nr. în TOM: 9, anul 1971 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef)
volum de periodic 1971 Banatica, 1, anul 1971
volum de periodic 1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VIII, anul 1971
volum de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. în TOM: 1, anul 1971
volum de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. în TOM: 2, anul 1971
volum de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. în TOM: 3, anul 1971
volum de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. în TOM: 4, anul 1971
volum de carte 1971 Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea., anul 1971, seria veche HOLBAN, Maria (editor), ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, Maria Matilda (editor), CERNOVODEANU, Paul (editor)
volum de periodic 1971 Carpica, IV, anul 1971
volum de periodic 1971 Cercetări istorice: CI, II, anul 1971
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1971, Un succes al filmului românesc: „Mihai Viteazul”
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1971, Actorul se poate folosi de talentul său mai cu talent? Da! Se poate!
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 3, martie, anul 1971, Să facem filme mai multe, mai bune, mai adevărate!
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1971, Filmele noastre au greșit față de public? Publicul a greșit față de filmele noastre?
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 5, mai, anul 1971, „Pentru cel de-al 101-lea număr al revistei Cinema, cele mai calde urări. Cu multă prietenie, Brigitte Bardot.”
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1971, Dosarul filmului de dragoste
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1971, Repertoriul, instrument de educație!
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 8, august, anul 1971, Aveți cuvântul!- masă rotundă la uzinele „Tractorul”-Brașov
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1971, Un deceniu de film românesc
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1971, Filmul și comanda socială
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1971, Putem face filme mai bune? Cum?
volum de periodic 1971 Cinema, IX, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1971, La mulți ani 1972!
volum de carte 1971 Columna, anul 1971 MICLEA, Ion (autor)
volum de carte 1971 Constantin Porfirogenetul - Carte de învățătură pentru fiul său Romanos, anul 1971 PORFIROGENETUL, Constantin (autor), GRECU, Vasile (traducător), NECULA, Florica (copertă)
volum de carte 1971 Contribuții la istoria culturii românești, anul 1971 PANAITESCU, Petre P. (autor)
volum de periodic 1971 Crisia, I, anul 1971
volum de periodic 1971 Cumidava, V, anul 1971
volum de carte 1971 Curs de istoria literaturii cehe (1780-1860), anul 1971 lect. univ. dr., TOADER, Alexandra (autor)
volum de periodic 1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15, anul 1971, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PIPPIDI, Dionisie M. (redactor șef), DIACONU, Gheorghe (redactor adjunct), ALEXANDRESCU, Petre (secretar de redacție), COMȘA, Maria (secretar de redacție), VULPE, Alexandru (secretar de redacție)
volum de periodic 1971 Danubius, V, anul 1971, seria arheologie-istorie
volum de carte 1971 Decorul în arhitectură populară românească bănățeană, anul 1971 MOGA, Marius (autor)
volum de carte 1971 Deva, anul 1971 RĂDULESCU, Nicolae (autor)
volum de carte 1971 Epitropia Generală a Casei Spitalelor Sfîntul Spiridon Iași 1824-1948 - inventar arhivistic, anul 1971 ISAC, Virginia (editor), IVĂNESCU, Dumitru (editor), PRICOP, Adrian (editor), ANGHEL, Rodica (editor), APOSTOLESCU, Virgil (editor), CRUCEANU, Florica (editor)
volum de periodic 1971 File de Istorie, I, anul 1971
volum de carte 1971 File de istorie din trecutul comunei Teișani, anul 1971, Colecția de documente BREZEANU, Dumitru I. (autor), JERCAN, Ion (autor), SIMACHE, Nicolae (autor), VULPESCU, Mihail (autor)
volum de carte 1971 Filosofie și poezie, anul 1971 VIANU, Tudor (autor)
volum de periodic 1971 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1971 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1971 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1971 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1971 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 5-6, mai - iunie, anul 1971 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1971 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1971 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1971 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 9-10, septembrie - octombrie, anul 1971 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1971 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 11-12, noiembrie - decembrie, anul 1971 MARINA, Justinian (președinte)
volum de carte 1971 Ideile politice și iluminismul în Principatele Române (1750-1831), I, anul 1971, seria East European Monographs GEORGESCU, VLAD (autor)
volum de carte 1971 Istoria Augusta / Scriptores Historiae Augustae: SHA, anul 1971 CAPITOLINUS, IULIUS (autor), AELIUS, SPARTIANUS (autor), VULCACIUS, GALLICANUS (autor), AELIUS, LAMPRIDIUS (autor), TREBELLIUS, POLLIUS (autor), FLAVIUS, VOPISCUS (autor), POPESCU, David (editor, traducător, note), ILIESCU, Vladimir (editor, studiu introductiv, note), DRĂGULESCU, Constantin (editor, traducător, note)
volum de carte 1971 Județul Brașov, anul 1971 IANCU, MIHAI (autor)
volum de carte 1971 Județul Buzău, anul 1971 POSEA, Gr (autor), IELENICZ, Mihai (autor)
volum de carte 1971 Județul Gorj, anul 1971 BARANOVSKY, Niculina (autor), NEAMU, Gheorghe (autor)
volum de carte 1971 Județul Ialomița, anul 1971 CRISTACHE, Stan (autor), BOGDAN, Octavia (autor)
volum de carte 1971 Le problème agraire pendant la révolution de 1848 en Valachie, anul 1971, seria Istorie Economică STAN, Apostol (autor)
volum de carte 1971 Literatura bizanțului, anul 1971 LEMERIE, Paul (autor), KRUMBACHER, Karl (autor), DIEHL, Charles (autor), IORGA, Nicolae (autor), HUNGER, Herbert (autor), DÖLGER, Franz (autor), MORAVCSIK, Gyula (autor), BĂNESCU, Nicolae (autor), BECK, Hans-Georg (autor), IMPELLIZZERI, Salvatore (autor), VON IVANKA, Endre (autor), KNÖS, Börje (autor), KRIARAS, Emanoil (autor), GRÉGOIRE, Henri (autor), DOSTAL, Antonin (autor), ERIOMIN, Igor (autor), RADOJIČIĆ, Djordje (autor), PERTUSI, Agostino (autor), GRECU, Vasile (autor), MIRAMBEL, André (autor), TANAȘOCA, Nicolae Șerban (traducător)
volum de carte 1971 Maîtres du sol et paysans dans les principautés roumaines au XVIIIe siècle, anul 1971 MIHORDEA, Vasile (autor), CREȚEANU, Radu (traducător)
volum de carte 1971 Mănăstirea Săracă, anul 1971 ȚIGU, Viorel Gheorghe (autor), OPRIȘA, Longin (autor)
volum de carte 1971 Mănăstirea Sihăstria, anul 1971, Ediția a II-a BĂLAN, Ioanichie (autor)
volum de periodic 1971 Marmatia, II, anul 1971 SOCOLAN, Aurel (redactor responsabil), KACSÓ, Carol (redactor responsabil)
volum de periodic 1971 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, III, anul 1971, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971
volum de carte 1971 Mișcările din Ploiești 1869 - 1870, anul 1971 SIMACHE, NICOLAE I. (autor)
volum de carte 1971 Nicolae Iorga - istoric al Bizanțului: culegere de studii, anul 1971 STĂNESCU, Eugen (coordonator)
volum de carte 1971 Pagini din trecutul istoric al județului Prahova, anul 1971 SIMACHE, N.I (redactor)
volum de periodic 1971 Peuce, I, anul 1971, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche
volum de periodic 1971 Peuce, II, anul 1971, Studii și comunicări de istorie, serie veche
volum de carte 1971 Podurile romane de la Dunărea de Jos, anul 1971 DUMITRU, Tudor (autor)
volum de periodic 1971 Pontica, IV, anul 1971
volum de carte 1971 Războiul pentru independență națională, anul 1971, Documente militare BERINDEI, Dan (editor), LOGHIN, Leonida (editor), STOEAN, GHEORGHE (editor)
volum de carte 1971 Relații româno-bulgare de-a lungul veacurilor (sec. XII - XIX), I, anul 1971 BERZA, M. (redactor), DICULESCU, Vl. (readactor), ȘTEFĂNESCU, St. (redactor), ANGHELOV, D (readactor), PASKALEVA, V. (redactor), TODOROV, N. (readactor)
volum de periodic 1971 Revista arhivelor: RA, XXXIII, nr. în TOM: 1, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista arhivelor: RA, XXXIII, nr. în TOM: 2, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista arhivelor: RA, XXXIII, nr. în TOM: 3, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista arhivelor: RA, XXXIII, nr. în TOM: 4, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, nr. în TOM: 2, 15 ianuarie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, nr. în TOM: 1, 1 februarie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, nr. în TOM: 2, 15 februarie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, nr. în TOM: 1, 1 martie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, nr. în TOM: 2, 15 martie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, nr. în TOM: 1, 1 aprilie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 15 aprilie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 1 mai, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 15 mai, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 1 iunie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 15 iunie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 1 iulie, anul 1971, 30 de ani de la pogromul fascist din Iași
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 15 iulie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 1 august, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 1 septembrie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 15 septembrie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 1 octombrie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 1 noiembrie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 15 octombrie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 15 noiembrie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 1 decembrie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 15 decembrie, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista de Folclor: REF, 1, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista de Folclor: REF, 2, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista de Folclor: REF, 3, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista de Folclor: REF, 4, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista de Folclor: REF, 5, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista de Folclor: REF, 6, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Muzeelor: RM, 4, anul 1971
volum de periodic 1971 Revista Muzeelor: RM, 5, anul 1971 ROȘU, Lucian (redactor șef), ANTONESCU, Iulian (redactor), BĂCESCU, Mihai (redactor), BĂNĂȚEANU, Tancred (redactor), BODOR, Gheorghe (redactor), BUTURĂ, Valeriu (redactor), CONDURACHI, Emil (redactor), DAICOVICIU, Hadrian (redactor), FERENCZ, Irma (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), GEORGESCU, Florian (redactor), HOFFMAN, Herbert (redactor), MÂNDRESCU, Anatol (redactor), NAGLER, Carol (redactor), POPESCU, Mircea (redactor), STANCIU, Marcel (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor)
volum de periodic 1971 Revista Muzeelor: RM, 6, anul 1971 ROȘU, Lucian (redactor șef), ANTONESCU, Iulian (redactor), BĂCESCU, Mihai (redactor), BĂNĂȚEANU, Tancred (redactor), BODOR, Gheorghe (redactor), BUTURĂ, Valeriu (redactor), CONDURACHI, Emil (redactor), DAICOVICIU, Hadrian (redactor), FERENCZ, Irma (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), GEORGESCU, Florian (redactor), MÂNDRESCU, Anatol (redactor), NAGLER, Carol (redactor), POPESCU, Mircea (redactor), STANCIU, Marcel (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), HOFFMAN, Herbert (redactor)
volum de periodic 1971 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 3, anul 1971 ROȘU, Lucian (redactor șef), ANTONESCU, Iulian (redactor), BĂCESCU, Mihai (redactor), BĂNĂȚEANU, Tancred (redactor), BODOR, Gheorghe (redactor), BUTURĂ, Valeriu (redactor), CONDURACHI, Emil (redactor), DAICOVICIU, Hadrian (redactor), FERENCZ, Irma (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), GEORGESCU, Florian (redactor), HOFFMAN, Herbert (redactor), IONESCU, Teodor (redactor), MÂNDRESCU, Anatol (redactor), NAGLER, Carol (redactor), POPESCU, Mircea (redactor), STANCIU, Marcel (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor)
volum de periodic 1971 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, IX, nr. în TOM: 1, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, IX, nr. în TOM: 2, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, IX, nr. în TOM: 3, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, IX, nr. în TOM: 4, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-1, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-10, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-11, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-12, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-2, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-3, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-4, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-5, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-6, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-7, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-8, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-9, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Géographie, XV, nr. în TOM: 1, anul 1971, seria Geografie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Géographie, XV, nr. în TOM: 2, anul 1971, seria Geografie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvi-1, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvi-10, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvi-2, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvi-3, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvi-4, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvi-5, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvi-6, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvi-7, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvi-8, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvi-9, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Physique, 16-1, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Physique, 16-10, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Physique, 16-2, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Physique, 16-3, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Physique, 16-4, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Physique, 16-5, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Physique, 16-6, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Physique, 16-7, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Physique, 16-8, anul 1971
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Physique, 16-9, anul 1971
volum de periodic 1971 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, anul 1971, Acta Musei Devensis
volum de periodic 1971 Sargetia. Acta Musei Devensis. Științele Naturii, VIII, anul 1971, Series Scientia Naturae
volum de periodic 1971 Secolul 20 (XX), 1-2-3, anul 1971