Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. în TOM: 2, 1971


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VĂTĂȘIANU, Virgil (autor) , CONSTANTINESCU, Nicușor (autor) , RUSU, Mircea (autor) Proiect de restaurare a mânăstirii Brâncoveni. Referat asupra cercetărilor arheologice 3-5 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Restaurarea caselor egumenești și a turnului de poartă de la mănăstirea Brâncoveni. Discutarea unui proiect rămas în faza de studiu, în vederea viitoarei restaurări 6-14 română
articol de periodic BINDER, Pavel (autor) Date despre picturile murale din secolul al XVI- lea de la Brașov și Sibiu 15-19 română
articol de periodic IONESCU, Gheorghe (autor) Mănăstirea Govora și egumenia lui Meletie Macedoneanul ( I ) 20-29 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) Mănăstirea Văcărești și locul ei în contextul artei din Țara Românească 30-39 română
articol de periodic MĂRCULESCU, Olga (autor) Reflectarea monumentelor istorice și de artă în filmul românesc 40-48 română
articol de periodic MATEI, Mircea Dumitru (autor) Stadiul actual al cercetărilor românești în domeniul arheologiei medievale 49-52 română
articol de periodic BALȘ, Ștefan (autor) Restaurarea cetății Neamț 53-54 română
articol de periodic MOGA, Marius (autor) Tibiscum 55-56 română
articol de periodic BAUER, Alexandru (autor) Arhitectul austriac Franz Anton Hillebrandt, constructorul palatului baroc la Oradea 57-58 română
articol de periodic CREȚEANU, Radu (autor) , DUMITRESCU, Ion (autor) O ctitorie necunoscută a spătarului Mihai Cantacuzino: biserica din Stîlpu - Buzău 59-64 română
articol de periodic STOICESCU, Nicolae (autor) Cîteva documente despre acoperișurile vechilor biserici 65-66 română
articol de periodic ȚIGU, Viorel (autor) Zugravul Nedelcu Popovici 67-72 română
articol de periodic PANAIT, Ioana Cristache (autor) , SCHELETTI, Ion (autor) , CORVĂTESCU, Adrian (autor) Vasile Cucu, Marian Ștefan, Ghid - atlas al monumentelor istorice, Editura Științifică, 1970 73-73 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Ședința trimestrială a Comitetului Național Român ICOMOS 74-74 română
articol de periodic VASILESCU, Laurențiu (autor) , ISTUDOR, Ion (autor) Colocviul privind conservarea monumentelor de piatră 74-79 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Știri (din publicațiile străine) 79