Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 46 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1972 Pagini de artă veche românească, anul 1972 DRĂGUȚ, Vasile (autor), CHIHAIA, Pavel (autor), DUMITRESCU, Carmen Laura (autor), DUMITRESCU, Florentina (autor)
articol de periodic 1992 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 2, Serie Nouă GIURESCU, Dinu C. (autor) , DRĂGUȚ, Vasile (autor) , TEODORESCU, Răzvan (autor) , IONESCU, Grigore (autor) Expoziția Monumentele României 1977–1989 Dosarele distrugerii 9-34 română; franceză; engleză
articol de periodic 1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) O biserică cu gropniță în Oltenia - sec. XVI. Biserica schitului Dobrușa Studii 175-184 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Monumentele și muzeele 51-52 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 3 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Considerații asupra iconografiei picturilor murale gotice din Transilvania 15-26 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 4 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Pictura murală din Țara Românească și din Moldova și raporturile sale cu pictura Europei de sud-est în cursul secolului al XVI-lea 17-32 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Polipticul din Bruiu 62-62 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Mănăstirea Văcărești și locul ei în contextul artei din Țara Românească 30-39 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Picturile bisericii din Sîntă Mărie Orlea - cel mai vechi ansamblu mural din țara noastră 61-74 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3 DRĂGUȚ, Vasile (autor) N. Stoicescu, Bibliografia localităților și a monumentelor feudale din România. I - Țara Românească (Muntenia, Oltenia și Dobrogea), Ed. Mitropoliia Olteniei, 1970 111-111 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 4 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Al XIV-lea Congres internațional de studii bizantine (București, 6-12 septembrie 1971) 73-73 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 4 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Prima perioadă din activitatea restauratorilor UNESCO în țara noastră s-a încheiat 74-74 română
articol de periodic 1972 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLI, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Otto Demus, Max Hirmer, Romanische Wandmalerei 76-76 română
articol de periodic 1972 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLI, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Note de drum din Bulgaria 77-79 română
articol de periodic 1972 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLI, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Picturile bisericii din Gura Sada 63-66 română
articol de periodic 1972 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLI, nr. 3 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Răspunderea unei aniversări 3-6 română
articol de periodic 1972 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLI, nr. 4 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Un portret necunoscut al lui Mihai Viteazul. Însemnări privind biserica din Ocna Sibiului 60-62 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) O epocă artistică uitată: epoca lui Miron Barnovschi 15-24 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Din nou despre picturile bisericii din Strei 19-26 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Cea de a VII-a adunare generală a Centrului International de Studii pentru Conservarea și Restaurarea Bunurilor Culturale 78-78 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Repertoriul internațional al medieviștilor, Edmond René Labande, Bernadette Leplant, Poitiers, 1971 78-78 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 3 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Însemnări marginale la campania anului 1972 Şantierul pilot de restaurare pictură la biserica fostei mănăstiri Humor 53-54 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 4 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Restaurarea picturilor murale de la Ghelința 45-54 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 4 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Conferința de la Zürich pentru "Anul european al patrimoniului arhitectural" 73-73 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 4 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Colocviu ICOMOS, Salonic, octombrie, 1973 74-74 română
articol de periodic 1980 Drobeta, IV DRĂGUȚ, Vasile (autor) Biserica - culă din Cerneți 17- română
articol de periodic 1982 Drobeta, V DRĂGUȚ, Vasile (autor) Monumente de arhitectură: Cronică clădită a istoriei 79- română
articol de periodic 1985 Drobeta, VI DRĂGUȚ, Vasile (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 25- română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III DRĂGUȚ, Vasile (autor) , FLORESCU, Radu (autor) Patrimoniul cultural-național, factor al conștiinței istorice / Le patrimoine culturel-national, facteur de la conscience historique 31-34 română
articol de periodic 1974 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă DRĂGUȚ, Vasile (autor) Trei decenii în activitatea de restaurare a monumentelor istorice 3-5 română
articol de periodic 1974 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă DRĂGUȚ, Vasile (autor) Miron Barnovschi, ctitor la Suceava 91-91 română
articol de periodic 1974 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă DRĂGUȚ, Vasile (autor) Legenda "eroului de frontieră" în pictura medievală din Transilvania 21-38 română
articol de periodic 1975 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) O pictură murală exterioară regăsită la Baia 59-60 română
articol de periodic 1975 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) A IV-a adunare generală ICOMOS, Rothenburg o.d. Tauber, mai 1975 93-93 română
articol de periodic 1975 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Adunarea generală a Centrului internațional de studii pentru conservarea și restaurarea bunurilor culturale – Roma, 1975 93-93 română
articol de periodic 1975 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Monumentele și centrele istorice din România 3-11 română
articol de periodic 1976 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Ceramica monumentală din Moldova - operă de inspirată sinteză 33-38 română
articol de periodic 1976 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Picturile murale de la Mediaș, o importantă recuperare pentru istoria artei transilvănene (biserica evanghelică Sf. Margareta) 11-22 română
articol de periodic 1977 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVI, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Biserica Domnească din Cîmpulung: o nouă ipoteză Studii 45-50 română
articol de periodic 1977 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVI, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Profil: Ștefan Balș Note 89-89 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Streisîngeorgiu. Observații preliminare privind picturile murale Studii 39-42 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Cetatea Bologa (Note preliminare) Note 43-44 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Cea de-a V-a adunare generală a I.C.O.M.O.S. Cronici, informaţii 93-93 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară DRĂGUȚ, Vasile (autor) Une forme représentative de l’architecture vernaculaire: les fortifications populaires du moyen âge 60-72 franceză
articol de periodic 1982 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile (autor) Complexul de lucrări de cercetare, consolidare și ridicare a monumentului Ostrov. Schitul Ostrov: valoare istorică și arhitectonică Conservare - restaurare 15-16 română
articol de periodic 1974 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XI, seria Beaux-arts DRĂGUȚ, Vasile (autor) La Restauration des monuments historiques dans la perspective de trois décennies d'activité 11-36 franceză
articol de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 27, Teatru, muzică, cinematografie, Serie Veche DRĂGUȚ, Vasile (autor) Ana Maria Musicescu Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 191-192 română