Banatica, 1, 1971


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-8 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Banatul antic (Probleme și perspective) I. Istorie veche şi arheologie 11-15 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Unele probleme ale neoliticului în Banat I. Istorie veche şi arheologie 17-31 română
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Așezarea neolitică de la Balta Sărată I. Istorie veche şi arheologie 61-65 română
articol de periodic RUSU, Mircea (autor) Cultura Tisa I. Istorie veche şi arheologie 77-82 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din așezările culturii Vinca I. Istorie veche şi arheologie 85-91 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Observații asupra așezărilor rurale din Dacia romană și postromană (sec. II-VI) pînă la venirea slavilor I. Istorie veche şi arheologie 93-105 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) , STANCOVICI, Voin (autor) Un relief cu cavalerul trac de la Pojejena I. Istorie veche şi arheologie 107-109 română
articol de periodic ISAC, Dan (autor) Monumente votive romane din Banat I. Istorie veche şi arheologie 111-125 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) , POP, Constantin (autor) Statuete romane reprezentînd luptători I. Istorie veche şi arheologie 127-137 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în Banat I. Istorie veche şi arheologie 139-142 română
articol de periodic NEAMȚU, Alexandru (autor) Probleme actuale în cercetarea istoriei medii a României II. Istorie medie 149-156 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , UZUM, Ilie (autor) Așezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise și a cercetărilor arheologice I. Istorie veche şi arheologie 157-162 română
articol de periodic GOLDDENBERG, Samuel (autor) Caransebeșul în comerțul sud-est european din secolul al XVI-lea II. Istorie medie 163-176 română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) , UZUM, Ilie (autor) Tezaurul monetar de la Caransebeș sec-XV-XVIII II. Istorie medie 179-190 română
articol de periodic WOLLMANN, Volker (autor) Dezvoltarea tehnicii miniere din Munții Cărășeni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea II. Istorie medie 197-216 română
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) Lugojenii și Emanuil Gojdu III. Istorie modernă şi contemporană 281-287 română
articol de periodic BOCȘANU, Nicolae (autor) Un istoric uitat - Damaschin Bojincă (1802-1869) III. Istorie modernă şi contemporană 289-299 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Tendințe și valori în activitatea politică a lui Andrei Mocioni (1848-1877) III. Istorie modernă şi contemporană 301-310 română
articol de periodic HORVATH, Alexandru (autor) Tradiții și aspecte din lupta revoluționară a muncitorilor de la Uzinele Reșița în perioada premergătoare creerii P.C.R. III. Istorie modernă şi contemporană 313-319 română
articol de periodic GHERCA, Cornel (autor) Forme ale luptei desfășurate de masele populare conduse de P.C.R. Între anii 1924-1928 în județul Caraș-Severin III. Istorie modernă şi contemporană 321-331 română
articol de periodic FARKAS, Walter (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești conduse de P.C.R., la Reșița în perioada 1929-1931 III. Istorie modernă şi contemporană 333-338 română
articol de periodic ȘERBAN, Ion (autor) Aspecte din lupta muncitorilor reșițeni împotriva regimului antonescian (1940-1944) III. Istorie modernă şi contemporană 339-346 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Un copist bănățean din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea IV. Istoria culturii şi artelor 349-351 română
articol de periodic BULILĂ, Adriana (autor) , FENEȘAN, Costin (autor) , ȚIGU, Viorel (autor) Biserica ortodoxă română din Lipova IV. Istoria culturii şi artelor 353-372 română
articol de periodic BÎRSESCU, Alexandru (autor) Nicolae Iorga călător în Banat IV. Istoria culturii şi artelor 373-382 română
articol de periodic PAVEL, Teodor (autor) Activitatea "Asociației Naționale Arădene" în sprijinul învățămîntului românesc din Banat și Crișana (1862-1918) IV. Istoria culturii şi artelor 383-391 română
articol de periodic CICALĂ, Ion (autor) Ziarul "Drapelul" - factor activ în mișcarea națională a românilor bănățeni IV. Istoria culturii şi artelor 393-412 română