Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 33 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1967 Bistrița, anul 1967 DĂNILĂ, Ștefan (autor)
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis: ActaMN, X DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un medalion funerar roman de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) Note, discuţii, recenzii 605-609 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1972 Arhiva Someșană: ArhSom, I, seria II DĂNILĂ, Ștefan (autor) Depozitul de unelte agricole din secolul al XIII-lea descoperit la Șieu 181- română
articol de periodic 1974 Arhiva Someșană: ArhSom, II, seria II DĂNILĂ, Ștefan (autor) Două morminte de incinerație daco-celtice descoperite la Archiud 477-488 română
articol de periodic 1975 Arhiva Someșană: ArhSom, III, seria II DĂNILĂ, Ștefan (autor) Considerații generale asupra cetății de pîmînt de la Ardon 287- română
articol de periodic 1975 Arhiva Someșană: ArhSom, III, seria II DĂNILĂ, Ștefan (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Un denar suboerat și hirid descoperit în nord-estul provinciei Dacia 334- română
articol de periodic 1971 Banatica, 1 DĂNILĂ, Ștefan (autor) , POP, Constantin (autor) Statuete romane reprezentînd luptători I. Istorie veche şi arheologie 127-137 română
articol de periodic 1971 File de Istorie, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) Noi descoperiri arheologice privind problema celților din zona Bistriței 59- română
articol de periodic 1971 File de Istorie, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) Îmbogățirea colecțiilor muzeale prin achiziții, cercetări sistematice și descoperiri întîmplătoare (metode și rezultate) 259- română
articol de periodic 1972 File de Istorie, II DĂNILĂ, Ștefan (autor) , RUSU, Mircea (autor) Cetatea feudală timpurie de la Șirioara 47- română
articol de periodic 1972 File de Istorie, II DĂNILĂ, Ștefan (autor) Contribuții la cunoașterea unor cetăți din nord-estul Transilvaniei 67- română
articol de periodic 1972 File de Istorie, II CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un denar inedit de la Despot Vodă din tezaurul de la Slătinița 243- română
articol de periodic 1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) Unelte, arme și obiecte de piatră șlefuită descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud .11- română
articol de periodic 1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud 65- română
articol de periodic 1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor) Cronica Săpăturilor și sondajelor arheologice afectuate pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud, între anii 1953-1973 454- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud (II) 24- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Tezaurul monetar de la Slătinița, sec. XV-XVI 194- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Al treilea tezaur monetar de la Șieu, sec. XV-XVII 217- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede feudale descoperit la Vermeș, sec. XV-XVII 232- română
articol de periodic 1988 File de Istorie, V DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un vechi drapel tricolor la Muzeul din Bistrița 83- română
articol de periodic 1989 File de Istorie, VI DĂNILĂ, Ștefan (autor) , GAIU, Corneliu (autor) Așezarea feudală Cighir 67- română
articol de periodic 1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DĂNILĂ, Ștefan (autor) Istoria tricolorului de la Pinticu (județul Bistrița-Năsăud) 227-238 română
articol de periodic 1971 Marmatia, II DĂNILĂ, Ștefan (autor) , GLODARIU, Ioan (autor) Depozitul de vase romane de bronz de la Dipșa 93-99 română
articol de periodic 1960 Materiale și Cercetări Arheologice CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Cimitirul de incinerație din epoca bronzului de la Bistrița 145-150 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice VLASSA, Nicolae (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Săpăturile arheologice de la Sărățel (com. Sărata, r. Bistrița, reg. Cluj) 341-348 română
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice DĂNILĂ, Ștefan (autor) O așezare din epoca bronzului descoperită la Livezile (jud. Bistrița-Năsăud) 425-430 română
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice DĂNILĂ, Ștefan (autor) Așezări vechi descoperite în jud. Bistrița-Năsăud 431-444 română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 MACREA, Mihail (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Castrul roman de la Orheiul Bistriței (r. Bistrița, reg. Cluj) Cercetări arheologice de teren 113-121 română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 DĂNILĂ, Ștefan (autor) Toporul de cupru cu un singur tăiș de la Stupini (r. Bistrița) Discuţii şi Note 497-499 română
articol de periodic 1968 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 PROTASE, Dumitru (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un castru roman de pământ la Livezile, pe granița de nord a Daciei Discuţii şi Note 531-540 română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 DĂNILĂ, Ștefan (autor) Depozitul de bronzuri de la Stupini (jud. Bistrița-Năsăud) Materiale şi cercetări arheologice 225-229 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie DĂNILĂ, Ștefan (autor) Depozitul de bronzuri de la Visuia (com. Ariceștii de Câmpie, jud. Bistrița-Năsăud) Materiale şi cercetări arheologice 61-75 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie DĂNILĂ, Ștefan (autor) Primele săpături arheologice în necropola de epocă La Tène de la Fântânele Materiale şi cercetări arheologice 257-275 română
articol de periodic 1979 Ziridava, XI CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Tezaurul monetar de la Visuia, sec. XVII