Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 31 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1967 Bistrița, anul 1967 DĂNILĂ, Ștefan (autor)
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis, X DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un medalion funerar roman de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) Note, discuţii, recenzii 605-609 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1972 Arhiva Someșană, I, seria II DĂNILĂ, Ștefan (autor) Depozitul de unelte agricole din secolul al XIII-lea descoperit la Șieu 181- română
articol de periodic 1974 Arhiva Someșană, II, seria II DĂNILĂ, Ștefan (autor) Două morminte de incinerație daco-celtice descoperite la Archiud 477-488 română
articol de periodic 1975 Arhiva Someșană, III, seria II DĂNILĂ, Ștefan (autor) Considerații generale asupra cetății de pîmînt de la Ardon 287- română
articol de periodic 1975 Arhiva Someșană, III, seria II DĂNILĂ, Ștefan (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Un denar suboerat și hirid descoperit în nord-estul provinciei Dacia 334- română
articol de periodic 1971 Banatica, 1 DĂNILĂ, Ștefan (autor) , POP, Constantin (autor) Statuete romane reprezentînd luptători I. Istorie veche şi arheologie 127-137 română
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) Unelte, arme și obiecte de piatră șlefuită, descoperite pe terotoriul județului Bistrița-Năsăud 27-68 română
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul județului Bistrița-năsăud 69-90 română
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud (II) 133-160 română
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Considerații istorice. Epoca străveche și veche 161-173 română
articol de periodic 1971 File de Istorie, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) Noi descoperiri arheologice privind problema celților din zona Bistriței 59- română
articol de periodic 1971 File de Istorie, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) Îmbogățirea colecțiilor muzeale prin achiziții, cercetări sistematice și descoperiri întîmplătoare (metode și rezultate) 259- română
articol de periodic 1972 File de Istorie, II DĂNILĂ, Ștefan (autor) , RUSU, M. (autor) Cetatea feudală timpurie de la Șirioara 47- română
articol de periodic 1972 File de Istorie, II DĂNILĂ, Ștefan (autor) Contribuții la cunoașterea unor cetăți din nord-estul Transilvaniei 67- română
articol de periodic 1972 File de Istorie, II CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un denar inedit de la Despot Vodă din tezaurul de la Slătinița 243- română
articol de periodic 1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) Unelte, arme și obiecte de piatră șlefuită descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud .11- română
articol de periodic 1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud 65- română
articol de periodic 1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor) Cronica Săpăturilor și sondajelor arheologice afectuate pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud, între anii 1953-1973 454- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan (autor) , MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud (II) 24- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Tezaurul monetar de la Slătinița, sec. XV-XVI 194- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Al treilea tezaur monetar de la Șieu, sec. XV-XVII 217- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede feudale descoperit la Vermeș, sec. XV-XVII 232- română
articol de periodic 1988 File de Istorie, V DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un vechi drapel tricolor la Muzeul din Bistrița 83- română
articol de periodic 1989 File de Istorie, VI DĂNILĂ, Ștefan (autor) , GAIU, Corneliu (autor) Așezarea feudală Cighir 67- română
articol de periodic 1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DĂNILĂ, Ștefan (autor) Istoria tricolorului de la Pinticu (județul Bistrița-Năsăud) 227-238 română
articol de periodic 1971 Marmatia, II DĂNILĂ, Ștefan (autor) , GLODARIU, Ioan (autor) Depozitul de vase romane de bronz de la Dipșa 93-99 română
articol de periodic 1961 Materiale și Cercetări Arheologice, VII CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Cimitirul de incinerație din epoca bronzului de la Bistrița 145-150
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice, VIII DĂNILĂ, Ștefan (autor) , VLASSA, N. (autor) Săpăturile arheologice de la Sărățel 341-348
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice, IX DĂNILĂ, Ștefan (autor) O așezare din epoca bronzului descoperită la Livezile (jud. Bistrița-Năsăud) 425-430
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice, IX DĂNILĂ, Ștefan (autor) Așezări vechi descoperite în jud. Bistrița-Năsăud 431-444
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Tezaurul monetar de la Visuia, sec. XVII