File de Istorie, V, 1988


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SECELEANU, Petre (autor) 1918-1988. 70 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România .5- română
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 21- română
articol de periodic RĂDULESCU, Gabriela (autor) Considerații cu privire la statului politic al Bistriței în secolele XIII-XV 38- română
articol de periodic SIGMIREAN, Ioan (autor) Un document inedit de la 1860 38- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Participarea grănicerilor năsăudeni la orimul război purtat de Austria împotriva Franței în perioada 1792-1797 52- română
articol de periodic NISTOR, Ioan (autor) Poziții oficiale și naționale în conținutului social al literaturii didactice românești din Transilvania (1770-1830) 70- română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un vechi drapel tricolor la Muzeul din Bistrița 83- română
articol de periodic BĂLAN, Traian (autor) , BĂLAN, Viorica (autor) Aspecte privind participarea populației Văii Bîrgăului la susținerea războiului pentru independența de stat a României din 1877-1878 96- română
articol de periodic MOLDOVAN, Andrei (autor) Grigore Silași - luptător pentru emanciparea politică și culturală a românilor din Transilvania 102- română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) , FROICU, Petre (autor) Unitatea culturală a românilor din nordul țării reflectată în corespondența dintre Simion Florea Marian și Ion Pop-Reteganul 110- română
articol de periodic NISTOR, Ioan (autor) Iosif Vulcan și Bistrița 116- română
articol de periodic URECHE, Lazăr (autor) Fondul școlar central năsăudean și cpntribuția sa la dezvoltarea învățămîntului românesc (1861-1918) 121- română
articol de periodic LUPȘAN, Simion (autor) , RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Victor Onișor militant de seamă pentru Unirea Transilvaniei cu România 134- română
articol de periodic ILOVAN, Vasile (autor) Societatea culturală "Dacia" 137- română
articol de periodic BOCA, Pompei (autor) Calea ferată Ilva Mică - Vatra Dornei, 50 de ani de la inaugurare 160- română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Din activitatea gazetei "Săptămîna" (1928-1944) 171- română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) Revizorul școlar Ioan Pavel (1874-1970) organizator de învățămănt românesc transilvănean 180- română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Solidaritatea unanimă în apărarea și păstrarea averilor grănicerești năsăudene înpotriva regimului hortist de ocupație (1 septembrie 1940-25 noiembrie 1944) 190- română
articol de periodic MUREȘAN, Ioan (autor) Școala medie tehnică agricolă Bistrița 217- română
articol de periodic IORDAN, Floarea (autor) Spieit revoluționar și înaltă exisgență în întreaga activitate cultural-educativă și artistică ce se desfășoară sub generoasa egidă a Festivalului național "Cîntarea României" 223- română
articol de periodic CHINTĂUAN, Ioan (autor) , RUSU, Ioan (autor) Contribuții cu privire la utilizarea sării și a apelor sărate din nord-estul Transilvaniei (județul Bistrița-Năsăud) 238- română