Criterii căutate

  • An de publicare: 1988

Sumarul căutării

  • 929 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe Sincronismele Vinca A - Starcevo-Criș 17-28 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 DUMITRESCU, Vladimir Plastica neolitică din așezarea de la Rast (jud. Dolj) 29-68 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CHIRILĂ, Eugen, IAROSLAVSCHI, Eugen Tezaurul monetar de la Bobaia, sec. II-I î.e.n. 69-96 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 COSTEA, Florea Așezarea dacică de la Copăcel (com. Hîrseni, jud. Brașov) 97-118 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STĂNESCU, Florin Absida centrală a marelui sanctuar rotund de la Satmizegetuza Regia: Considerații astronomico-matematice 119-144 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Ptolemeu și provincia Dacia 145-162 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PISO, Ioan Prosopographia Coloniae Daciae Sarmizegetusae (I) 163-170 franceză
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 FERENCZI, Istvan Contribuții la problema cunoașterii sistemului de apărare roman de pe cursul Someșului 171-191 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BODOR, Andrei Contribuții la istoria orașului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în piatră (II) 193-221 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 OPREANU, Coriolan Semnificația socio-demografică și politică a amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 223-245 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Viața rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I) 247-260 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 RUSU ADRIAN, Andrei Miscellanea Hatzegiana (informații și reinterpretări privitoare la istoria Țării Hațegului în Evul Mediu (II) 261-276 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIUPEA, Ioan Observații asupra toponiomiei și antroponimiei Țării Făgărașului 277-299 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NICOARĂ, Toader Cutremure de pîmînt și mentalități colective în zorii epocii moderne din Romania (1680-1830) 301-314 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 TEODOR, Maria Un istoric al reformei : Andrei Șaguna 315-323 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOTEZAN, Liviu Activitatea politică a lui Timotei Cipariu între 1861-1865 325-338 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MUNTEANU, Ioan Mișcarea Națională din Banat în anul 1869 și semnificația sa politică 339-351 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 IONESCU, Toader Probleme ale dezvoltării economiei Transilvaniei în viziunea unor intelectuali români (1850-1900) 353-366 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 TUDORAN, Georgeta Național și internațional în mișcarea muncitorească din România la începutul secolului al XX-lea 367-382 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȚURLEA, Petre Cu privire la rolului lui Nicolae Iorga în întemeierea Universității di Cluj. Pagini de corespondență 383-402 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NISTOR IOAN, Silviu Întemeierea școlii de conductori tehnici electromecanici din Cluj și organizarea procesului instructiv - educativ (1919-1929) 403-416 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BODEA, Gheorghe Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (IV) 417-435 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȚUȚUI, Gheorghe Confruntări politico-diplomatice la Conferința de Pace de la Paris din 1946 437-456 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIHO, Miron Figurine funerare epiptene antice din muzeele transilvănene 459-464 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (III) 465-484 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 EMODI, Janos Ceramica ornamentală cu șnur din Peșterile Igrița și Izbîndiș (jud. Bihor) 485-506 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂDUREANU, Eugen Noi așezări din epoca bronzului în județul Arad 507-528 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BULBUC, Aurel Noi descoperiri și cercetări arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (III) 529-536 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GLODARIU, Ioan Opinii privitoare la stratificarea societății dacice (sec I î.e.n.-I e.n) 537-543 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GUDEA, Nicolae Despre ceramica glazurată pannonică (sec. IV e.n) 545-562 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 POP, Constantin Căteva piese sculpturale și arhitectonice descoperite la Ulpia Traiana 563-565 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Bibliografia Daciei Romane (II)(1966-1971) 567-588 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Bibliografie selectivă 589-614 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai Considerații privind ștempilele regiunii XIII Gemina de la Ulpia Traiana Sarmisezetusa 615-617 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BALTAG, Gheorghe O fibulă de formă necunoscută descoperită la Sighișoara - Dealul Viilor (sec. IC-V e.n) 619-622 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PAP, Francisc Circulația monetară în Transilvania în perioada 1526-1571 623-628 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 POPA, Luana Ornamentul în arta monetară a principatului Transilvaniei (sec. XVI-XVII) 630-638 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 SEBESTYEN, Gheorghe Originea unui plan eronat al cetății Lipova 639-642 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 DORNER, Anton Statutul de breaslă al căruțașilor și fierarilor din Orăștie 643-656 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GARDA, Dezideriu Evoluția relațiilor agrare în Valea superioară a Mureșului 657-668 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂLTĂNEA, Paul Contribuții la bibliografia românească veche. Două tipărituri sibiene 669-675 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 FURDUI, Titus Contribuții la circulația cazaniei lui Varlaam în ținuturile maramureșane 677-686 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOTEZAN, Liviu Patru scrisori adresate de Partenie Cosma lui George Barițiu în vara anului 1861 687-693 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GLODARIU, Eugenia Mărturii privind poziția tinerimii române universitare din Austro-Ungaria față de dualism 695-700 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLOVAN, Ioan Asociația națională arădană pentru cultura poporului român, factor de solidarizare și unitate națională (1863-1918) 701-710 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NEAMȚU, Gelu Procesul politic de presă din 3 septembrie 1879 intentat lui Geirge Barițiu pentru publicarea unui document istoric în revista "Transilvania" 711-725 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GROZA, Liviu Scrisori de adeziune adresate generalului Traian Doda din cîteva comune transilvănene (1887-1890) 727-730 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȘORA, Gheorghe Concepția lui Vasile Goldiș referitoare la programul național și tactica activistă (I) 731-738 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Polemica dintre Iosif Șterca Șuluțiu și Ioan Lupaș în legătură cu monografia despre mitropolitul Andrei Șaguna (1908-1911) 739-747 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 OPRIȘ, Ioan Legăturile dintre doio istorici transilvăneni: Constantin Moisil și Iulian Marțian 749-753 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STAN, Constantin Contribuții privind activitatea lui Onisifor Ghibu pentru realizarea desăvîrșirii unității naționale (1916-1918) 755-765 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 TOȘA, Viorel Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937). Încercare de schiță monografică 767-788 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎRZA, Dan Din viața și activitatea lui Victor Motogna 789-793 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MĂLUȚAN, Cornelia Unele aspecte privind începuturile mișcării muncitorești la Dej 795-805 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PINTEA, Silvia Ecoul primei stagiuni a teatrului Național din Cluj (1919-1920) în presa locală 807-815 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȘTEIU, Nicolae Preocuparea despărțămîntului Astrei pentru ridicarea unei statui a lui Avram Iancu la Huedin 817-820 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIURĂNCAN, Vasile Date noi privind sistemul cooperativei din România ("Federala" din Aiud) după dictatul de la Viena 821-833 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRESCU, Gheorghe Muzeul "viu" 837-843 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZĂR, Emil Bobîlna - reflectare în conștiință și în manifestări comemorative 845-853 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 IANCU, Gheorghe, SABĂU, Nicolae Arta bizantină în corespondența lui Octavian Simigelschi cu Valeriu Braniște 855-866 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MAC, Ioan Geografie și arheologie. Analogii și convergențe 867-871 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOROȘ, Doina Investigația chimică în conservarea monumentelor de piatră 873-906 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAREVICI, Gheorghe, TRENȚIU, Militon Metode de clasificare automată în arheologie 909-918 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 DRAGOMIR, Nicolae, LAZAREVICI, Gheorghe Măsurarea rezistivității în tumulul de la Tureni 919-924 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAREVICI, Gheorghe, PICIU, Tiberiu Analize pedologice preliminare în așezări neolitice din Transilvania și Banat 925-936 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia, STOICOVICI, Eugen Trăsăturile "industriei" litice de la Iclod 937-945 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Săpături arheologice de salvare și cercetări etnoarheologice în Munții Petrindului în anul 1986 949-996 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Necropole tumulare din Munții Petrindului și Dealul Feleacului 997-1009 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj - Piața Baba Novac (1986) 1011-1018 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Spăturile arheologice de salvare de la Cluj - Stăvilar 1019-1037 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Cercetări de suprafață și săpături arheologice de salvare în Valea Caldă, municipiul Cluj-Napoca (1985-1986) 1039-1046 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 KALMAR-MAXIM, Zoia Săpăturile arheologice de salvare de la Plăiești și Stejeriș 1047-1063 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu, MATEI, Ștefan Sondajul de salvare de la Cluj - "Piața Muzeului" 1065-1078 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 RUSTOIU, Aurel Colanele de argint daco-getice 1079-1093 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 FLOREA, Gelu Ceramica dacică pictată cu moive vegetale și zoomorfe din Muzeul de Istorie al Transilvaniei 1095-1117 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLDEA, Ligia Cîteva opinii privitoare la originea și evoluția nobilimii române din Banat 1119-1126 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MITU, Sorin Italia la 1850, în conștiința publică a societății românești din Transilvania 1127-1139 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STIGER, Simona Ideologia mișcării feministe românești din Transilvania între educație și emancipare 1141-1153 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu Viața și activitatea lui Ștefan Bezdechi 1156-1163 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NEAMȚU, Alexandru Contribuția profesorului Ștefan Bezdechi la publicarea colecției "Documente privind istoria României" 1165-1169 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAROVICI, Gheorghe Prehistoric Art în Europa - Sandars K.N. 1173-1175 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GUDEA, Nicolae Undersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. - Storbel Karl 1177-1177 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GUDEA, Nicolae Die letzte Jahrzehnte des pannonischen Limes - Soproni Sandor 1178-186 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 POP, Constantin De la Apulum la Alba Iulia. Fortificațiile orașului - Moga Vasile 1187-1187 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu Avars and Ancient Hungarians - Liptak Pal 1188-1991 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Constință națională și acțiune politică la românii din Transilvania (1700-1868) 1192-1193 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Pagini dontr-o arhivă inedită 1194-1195 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Rolul presei progresiste în lupta românilor bănățeni pentru înfaptuirea idealului național la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX - Pavel Olimpia 1195-1196 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Cospondență. 1895-1901. Vol II - Braniște Valeriu 1196-1197 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea nașională românească din Transilvania. 1900-1914 - Maior Liviu 1197-1199 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Memorial de război (august-octombrie 1916) - Moșoiu Traian 1199-1200 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Corespondență. Vol II. Documente literare - Iorga Nicolae 12001202 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PETCULESCU, Liviu Stadiul cercetărilor frontierelor romane la Dunărea de Mijloc și de Jos și al echipamentului militar roman 1204-1212 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu Al IX-lea Congres Internațional de Epigrafie Greacă și Latină (Sofia, 1987) 1212-1215 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 Cronica Muzeului de Istorie a Transilvaniei 1215-1218 română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău Sumar 9- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Revoluția agrară - necesitate istorică în agricultura României contemporane .11-20 română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Venus din Zăuan. Despre credințele și practicile religioase. Partea I-a Istorie Veche şi Arheologie 23- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia, POP, Pamfil Descoperiri arheologice în comuna Agrij Istorie Veche şi Arheologie 71- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva, RAD, Vasile Raport preliminar de cercetare arheologică la Cehei - Misig (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 85- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, TAMBA, Dan Contribuții la topografia arheologică a văii Someșului. Sectorul Căpîlna - Jibou Istorie Veche şi Arheologie 91- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEMETI, Ioan Noi descoperiri arheologice din eneoliticul tîrziu din nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru, MOȚU, Iancu, STOICA, Cornelia, TAMBA, Dan Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice și lucrările de conservare și restaurare executate în complexul daco-roman Porolisum în anii 1986-1987 Istorie Veche şi Arheologie 147- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Contribuții epigrafice la cunoașterea sistemului vamal din provinciile dacice. Vama de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 175- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai, CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (XV) Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Porolissum - cheia de boltă a apărăriiDaciei Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 195- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău PAKI, Adela Populația Daciei Porolissensis I. Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 215- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae, MOȚU, Iancu Despre ceramica provincială lucrată cu mîna din castre. Observații arheologice cu specială privire la cîteva castre din DaciaPorolissensis Istorie Veche şi Arheologie 229- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău FERENCZI, Istvan Limesul Daciei Sectorului de pe Someșul unit. Elementele de apărare pe subsectorul Ileanda-Tihău Istorie Veche şi Arheologie 251- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ARDEVAN, Radu Porolissum și Augusta Traiana. Observații asupra inscripției IGB, III, 2, 1590 Istorie Veche şi Arheologie 291- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău COMȘA, Maria Raporturi ale daco-romanilor din nordul Dunării cu Imperiul Roman între anii 275-375 e.n. cu specială privire asupra nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 297- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Domeniul Cetății de Piatră (Chioar) în secolul al XV-lea Istorie Medie 305- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSU ADRIAN, Andrei Raporturi ale curții principelui Sigismud Bathori cu ierarhia romanilor din Transilvania la începutul ultimului deceniu al scolului al XVI-lea Istorie Medie 311- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile Relațiile românilor din ținutul Cetății de Piatră (Chioar) cu orașul Cluj în ultimele decenii ale secolului XVI și prima jumătate a secolului XVII Istorie Medie 317- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău WOLF, Rudolf Evoluția populației comitatului Crasna între 1720-1725 Istorie Medie 339- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. IV. Dările în muncă. Torsul și țesutul Istorie Medie 361- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Aspecte privind viața social-economicăîn comitatul Solnocul de mijloc în deceniul opt al secolului al XVIII-lea Istorie Medie 373- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Lăzi de breaslă din colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Istorie Medie 389- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Adunarea Generală anuală a ASTREI de la Șimleu Silvaniei (4-5 august 1878) Istorie modernă 403- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu Activitatea parlamentară a lui George Pop de Băsești în 1879 Istorie modernă 425- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘORA, Gheorghe Gheorghe Pop de Băsești în corespondență cu arădenii Istorie modernă 439- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea națională a românilor din Sălaj între anii 1905-1906. II Istorie modernă 443- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ACHIM, Valeriu "Gazeta învățătorilor" din Șimleu Silvaniei și implicațiile ei politico-naționale. 1912-1914 Istorie modernă 461- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel, WAGNER, Ernest Consilii și gărzi naționale române în Sălaj în anul 1918. Contribuții documentare Istorie contemporană 469- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin Contribuții ale românilor aflați peste hotare la înfăptuirea idealului național în toamna anului 1918 Istorie contemporană 621- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MEWES, Eugen Agricultura sălăjană în anii 1929-1932 Istorie contemporană 635- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău RĂDULESCU, Dan, RĂDULESCU, Mariana Contribuții ale gînditorilor politici români privind asigurarea apărării naționale. 1934-1939 Istorie contemporană 653- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Acțiuni teroriste, de diversiune și spionaj hortyste la frontiera de vest a României. 1939-1940 Istorie contemporană 657- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BODEA, Gheorghe Date despre mișcarea național revoluționară antihortystă în județul Sălaj. 1940-1944 Istorie contemporană 661- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău DUMITRESCU, Constantin Documente ale Comisiunii Monumentelor Istorice, Secția pentru Transilvania, despre Porolissum 1922-1937 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 697- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Vergilia Carte străină în ediții olandeze din secolul XVII-lea existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 707- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău Carte străină, în ediții olandeze din secolul al XVII-lea, existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău (Catalog) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 707- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Gînditori clasici germani în colecțiile Bibliotecii Documentare din Zalău Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 759- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Un document școlar de la 1874. "Protocolu visitațiunei școalei confesionale greco-catolice din Crasna " (jud. Sălaj) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 763- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Dezvoltarea învăîțămîntului în comuna Someș Odorheo pănă în anul 1918 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 769- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Viorel Preocupări de istorie în publicistica sălăjană interbelică Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 781- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Considerații privind activitatea istorioagrafică despre Sălaj oglindită în paginile revistei Acta Musei Porolissensis (I 1977 - X 1986) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 793- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIPOȘ, Gabor Volfgang Cserey ca botatist și grădina sa botanică din Crasna Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 801- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău IANCU, Gheorghe, NEAMȚU, Gelu Un document de la Alexandru Sterca Șuluțiu privind apărarea limbii române (3 noiembrie 1849) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 807- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Emil Theodor Mihali (I). Repere privind obîrșia și începuturile afirmării. 1855-1890 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 817- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘTEIU, Nicolae Ioan Mango din Fildu - învățător și luptător pentru cauza românilor din Austro-Ungaria Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 827- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din istoria gîndirii lingvistice: Emiliu Bran și Vasile Vaida, printre primii cercetători ai graiului sălăjean Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 833- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău DRĂGOESCU, Ioan Iulian Chiffa - un chestionar etnografic inedit din 1909 Etnografie, toponimie, geografie 841- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOLOVAN, Ioan, BOLOVAN, Sorina Aspecte privind căsătoria în satul românesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea Etnografie, toponimie, geografie 845- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘERBA, Gheorghe Obiceiuri și practici ale crescătorilor de animale de pe cursul mijlociu al Crasnei Etnografie, toponimie, geografie 851- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Turbuța, Crișeni, Gîrcei Etnografie, toponimie, geografie 857- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MEDVE, Aurel, MEDVE, Maria Regimul precipitațiilor atmosferice în estul depresiunii Guruslău Etnografie, toponimie, geografie 863- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău PORUMB, Marius Noi date privind activitatea unor pictori români în Sălaj în secolul al XVIII-lea Istoria artelor 883- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel Profilul plastic al presei românești interbelice si Sălaj Istoria artelor 893- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BADIU MARIA, Pia Colecția de artă plastică a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău II. Grafica Istoria artelor 899- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1987 915- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău Abrevieri bibliografice 927 română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAIER, Aurel, POP, Grigor Fenomenul urban în nord-vestul României Etnografie, toponimie, geografie 973- română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV CAPROȘU, Ioan Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-7 română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV EMANDI, Emil Anuarul Muzeului Județean Suceava - Introducere .11- română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV EMANDI, Emil Să nu dărîmi dacă nu știi să zidești - în loc de concluzii 259- română
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie REDACȚIA L'ombra di Horthy a Budapest 4-5 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie CAROLI, iuliano La realizzazione dell'unità nazionale romena e i rapporti con l'Italia 6-11 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie BAFFI, ariano Szekely, secui, o siculi? 11-16 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie CRESCIMANNO, enato La lupa capitolina 16-17 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie CORRUBOLO, austo «La perfection» 18-19 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie RACIOPPI, aria L'ora di sabbia - di Ana Blandiana 20-22 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie PANNAIN SERRA, lena «Dio è nato in esilio» - romanzo di Vintila Horia - editrice «Il falc», pagg. 266 23-24 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie MUSMECI, osario Il senso della romanità in quinto Orazio fiacco 25-29 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie EYDALIN, arcello Difficoltà della traduzione poetica 30-32 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie traducere BAFFI, ariano «Mamma», di Mihai Eminescu 32 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie SCOPEL, alentina Elena Il natale nella mia anima 33 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie IOACHIM, na Noapte de Crăciun 34-36 Română
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie NARDONI, Davide Vasile Pârvan 37-38 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie MIȘULESCU VOLPONI, ofia Il simposio internazionale «Getica» 39-40 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie MASI, austo Impressioni di un viaggio in România 40-42 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie REDACȚIA «Muzică de cameră surpriză» 43 Română
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie REDACȚIA Costumi natalizi 44 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie REDACȚIA Elena Forțu - mostra di grafica a Roma 45-46 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie REDACȚIA Alla rivista «Columna» 46 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie REDACȚIA Concerto nella Sala della protomoteca 46 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 1, Ianuarie-Martie REDACȚIA Concerto all'Auditorium del Gonfalone 46 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie REDACȚIA A 70-a aniversare a Marii Uniri 4-6 Română
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie GUIDA, rancesco Uno sguardo al passato 7-9 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie CHIRILĂ, Dumitru Inima 10-11 Română
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie BAFFI, ariano I Daco-Romani e la loro «Piccola Roma» 12-13 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie REDACȚIA Semnificația istorică a actului de la 1 Decembrie 1918 14 Română
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie REDACȚIA Marea Unire - 1 Decembrie 1918 15 Română
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie REDACȚIA George Coșbuc 16-17 Română
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie REDACȚIA Gheorghe Asachi 18-21 Română
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie MARNITI, iagia Piazza della Libertà 21 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie MARUSSO, rene La România al convegno Virgilio, Ovidio e la Sicilia 22-23 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie VIOLLI, irella Poesia critica e pubblico 24-26 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie UNGUREANU, oana Un libro da leggere «Paraboletta del viaggio» di Elena Pannain Serra 27-28 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie RACIOPPI, aria L'Intervista. Intervista di Maria Racioppi a Maria Roșca 29-30 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie REDACȚIA Prezentare istorică și artistică, Biserica Trei Ierarhi din lași 31-33 Română
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie RACIOPPI, aria La tutela dei beni culturali in Romania 34-42 Italiană
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie UNGUREANU, oana Dimitrie Vintilă, un mesager al muzicii românești 43 Română
1988 Columna, 4, nr. 3-4, Iulie-Decembrie VAGNI, rancesco Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. Musica ed arte all' Accademia di Romania di Roma 44-46 Italiană
1988 Crisia, 18 Cuprins 2 română
1988 Crisia, 18 IGNAT, Doina Așezarea neolitică de la Tășnad (jud. Bihor) aparținînd grupului Sublacu de Barcpu (jud. Bihor) .9- română
1988 Crisia, 18 CRIȘAN, Ioan Descoperiri arheologice înn hotarul localității Cefa (jud. Bihor) 25- română
1988 Crisia, 18 HAIMOVICI, Sergiu Studiul paleofaunei din așezarea eponimă a culturii Otomani - epoca bronzului 54- română
1988 Crisia, 18 DUMITRAȘCU, Server Realități istorice în Dacia de nord-vest 55- română
1988 Crisia, 18 CĂPĂȚÎNA, D., LUKACS, A., POPA, R. Cercetările arheologice de la Voivozi. Contribuții la istoria Bihorului în secolele XII-XV 61- română
1988 Crisia, 18 BORCEA, Liviu Mihai viteazul într-o cronică contemporană puțin cunoscută 107- română
1988 Crisia, 18 RĂDUȚIU, A. A treia călătorie a lui Iosif al II-lea în Transilvania 123- română
1988 Crisia, 18 FAUR, Viorel, FLEISZ, Ioan Studenții români la Academia de drept din Oradea (1850-1918) 129- română
1988 Crisia, 18 CIPĂIANU, G. L'echo du Memorandum dans des milieux diplomatiques 183- franceză
1988 Crisia, 18 DRECIN, Mihai Romanii la al VIII-lea Congres internațional cooperatist de la Hamburg (1910) 195- română
1988 Crisia, 18 ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș despre dreptul la autodeterminare a poporului român din Transilvania și unirea lui cu România 201- română
1988 Crisia, 18 MIHOC, Blaga Contribuții documentare privind aplicarea reformei agrare din 19212 în plasa Aleșd (județul Bihor) 211- română
1988 Crisia, 18 FĂTU, M. Dictatul fascist de la Viena din august 1940 și consecințele sale 229- română
1988 Crisia, 18 ILEA, Ana Documente referitoare la voievozii români din Bihor în secolul al XIV-lea 243- română
1988 Crisia, 18 GORUN, Gheorghe Rapoartele comitatului Bihor din timpul răscoalei lui Horea 249- română
1988 Crisia, 18 GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare (II) 263- română
1988 Crisia, 18 FAUR, Viorel Mărturii documentare inedite despre Societatea de lectură din Oradea 271- română
1988 Crisia, 18 FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Noi memorii despre luptele pentru eliberarea Bihorului (septembrie-octombrie 1944) 277- română
1988 Crisia, 18 DUMITRAȘCU, Server Rituri și ritualuri de înmormîntare de la începutul epocii fierului (Br. CD - Ha A1) în descoperirile din nord-vestul României (Biharea) 305- română
1988 Crisia, 18 MUREȘAN, A. Două brățări de bronz descoperite în cetatea de pămînt de la Sîntana, județul Arad 313- română
1988 Crisia, 18 FURDUI, T. Contribuții la cunoașterea edițiilor tipăriturii românești vechi "Poemation de secunda legione Valachica" 319- română
1988 Crisia, 18 POP, Alexandru Farmacii orădene între anii 1850-1880 325- română
1988 Crisia, 18 BOLOVAN, I., MOȚIU, D. Contribuții la cunoașterea activității cultural-naționale a avocaților și funcționarilor români în cadrul Asociației naționale din Arad(/1863-1870) 331- română
1988 Crisia, 18 FAUR, Viorel Ioan Slavici despre românii din Crișana 339- română
1988 Crisia, 18 CAȚAVEI, V., MUREȘAN, A. Drapelul Gărzii naționale române a marinarilor de la Pola 345- română
1988 Crisia, 18 BIELTZ, L. Un document inedit referitor la Marea Reuniune "Cele Trei Crișuri", din patrimoniul Muzeului Național de Istorie 353- română
1988 Crisia, 18 BABA, I. Școala și învățămîntul în paginile revistei "Cele Trei Crișuri" 357- română
1988 Crisia, 18 MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Salonta. Aspecte ale împroprietăririi 367- română
1988 Crisia, 18 ȘTEFĂNESCU, Barbu Importanța metodologică a studierii agriculturii de munte în condițiile cercetării etnografice actuale 377- română
1988 Crisia, 18 ȘTEFĂNESCU, Barbu Caracterul cumulativ al tehnicilor agricole în satele bihorene de munte 385- română
1988 Crisia, 18 BRADU, I. Componente tradiționale ale sistemului de alimentație publică în satul Ceișoara din județul Bihor 403- română
1988 Crisia, 18 COLȚEA, Dumitru Termeni populari folosiți în tehnica și arta țesutului în satele de pe cursul superior și mijlociu al Crișului Negru 417- română
1988 Crisia, 18 IGNAT, M. Folclor, cunoaștere, istorie 425- română
1988 Crisia, 18 HERȚEA, I. Buciume în nord-vestul României 431- română
1988 Crisia, 18 ROMAN, Gheorghe Jocurile de priveghi în Bihor (Valea Crișului Negru, de la Beiuș la Tinca) 457- română
1988 Crisia, 18 FEIER, Florica Obiceiuri de înmormîntare în Sînnicolaul Român 501- română
1988 Crisia, 18 PAINA, Mircea Vasile Bumbac (1837-1918). Note din "Familia" 511- română
1988 Crisia, 18 ZINTZ, Maria Doi zugravi din Țara Făgărașului în secolele XVIII-XIX - Oprea Mihail Crăciun și Pantelimon 513- română
1988 Crisia, 18 CHIRIAC, Aurel Contribuții la cunoașterea activității zugravului Nichita 533- română
1988 Crisia, 18 ȚOCA, M. Sculptorul Nicolae Kruch jr. 539- română
1988 Crisia, 18 SARCA, V. Pictura lui Iosif Fekete (1903-1979) 547- română
1988 Crisia, 18 INDRIEȘ, A. Observații geomorfologice în Munții Codru Moma și Depresiunea Beiușului 557- română
1988 Crisia, 18 HUZA, Radu, JURCSAK, Tiberiu, TALLODI, E. Fauna de reptile triasice din Bihor 571- română
1988 Crisia, 18 VENCZEL, Marton Materiale herpetologice din depozitul fosilifer de pe dealul Burzău-Rîpa, jud. (notă preliminară) 579- română
1988 Crisia, 18 JURCSAK, Tiberiu, KESSLER, Eugen Evoluția avifaunei pe teritoriul României (II) Morfologia speciilor fosile 583- română
1988 Crisia, 18 CZIER, Z., JURCSAK, Tiberiu Un craniu de elan (Alces alces L.) descoperit în avenul lui Avrămuț din Chiele Someșului Cald 611- română
1988 Crisia, 18 PAINA, Mircea Asupra unor colectări de Hydrometra gracilenta Horv. 1899 (Ins. Het.) 627- română
1988 Crisia, 18 PARASCHIVESCU, Dinu Vespidele sociale din R.S. România și importanța lor aplicativă 629- română
1988 Crisia, 18 HURGHIȘIU, I., PARASCHIVESCU, Dinu Cercetări etologice și biochimice experimentale asupra tetaniei la Formica protensis Retz. 641- română
1988 Crisia, 18 JECU, A., PAINA, Mircea Cîteva observații cu privire la colectările de insecte la lumina artificială 647- română
1988 Crisia, 18 WILHELM, A. Țigănușul (Umbra krameri Walbaum) în Valea Ierului 651- română
1988 Crisia, 18 CARAIMAN, Gheorghe Cercetări privind creșterea intensivă a crapului de cultură pe un ciclu de două și trei veri 655- română
1988 Crisia, 18 CARAIMAN, Gheorghe, ROȘCA, Grigore Date cu privire la caracteristicile chimice ale cărnii peștilor de cultură - crap și specii fito și planctonofage 665 română
1988 Crisia, 18 MUREȘAN, Olimpia Considerații privind conservarea și restaurarea unor podoabe și piese de îmbrăcăminte din mileniul I e.n. 677- română
1988 Crisia, 18 ZINTZ, Maria Tablouri de Francisc Șirato în colecția Complexului Muzeal județean Bihor 681- română
1988 Crisia, 18 MARTIN SILAGHI, Ana Rudolf Schweitzer-Cumpăna în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor 687- română
1988 Crisia, 18 NOVICOV TERTIC, R. Lucrări de Octav Grigorescu în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor 701- română
1988 Crisia, 18 FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1986 709- română
1988 Crisia, 18 CORNEA, Lucia Repertoriul periodicelor românești editate în Bihor în perioada interbelică 715- română
1988 Crisia, 18 In memoriam 735- română
1988 Crisia, 18 Personalia 751- română
1988 Crisia, 18 GORUN, Gheorghe Voievodatul Transilvaniei, vol III - Pascu Șt. 771- română
1988 Crisia, 18 GORUN, Gheorghe Manuscrisele românești medievale din Crișana - Dudaș F. 772- română
1988 Crisia, 18 PINȚA, Gheorghe Apărarea autonomiei Principatelor Române (1821-1859) - Iordache A., Stan Apostol 773- română
1988 Crisia, 18 GORUN, Gheorghe Mișcarea națională a românilor din Transilvania între anii 1790-1848 - Gyemant L. 776- română
1988 Crisia, 19 Cuprins 2 română
1988 Crisia, 19 DUMITRAȘCU, Sever Chiupuri dacice (pithoi, dolia) descoperite în județul Bihor .9-39 română
1988 Crisia, 19 CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Cuptoare de ars oale descoperite la Sînnicolau Român, județul Bihor 41-119 română
1988 Crisia, 19 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic provenit din stațiunea arheologică de la Biharea (jud. Bihor) 121-130 română
1988 Crisia, 19 EL SUSI, Geogeta Materialul faunistic din așezarea daco-romană de la Timișoara - "Freidorf" (jud. Timiș) 131-137 română
1988 Crisia, 19 TEODOR, Pompiliu Istorie și politică în epoca Supplexului (I) 139-155 română
1988 Crisia, 19 GORUN, Gheorghe Mișcările sociale țărănești din Bihor din timpul răscoalei lui Horea 157-166 română
1988 Crisia, 19 GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la ecoul răscoalei din 1784 în presa Germaniei 167-172 română
1988 Crisia, 19 GYEMANT, Ladislau Ecouri ale revoluției franceze în Transilvania 173-183 română
1988 Crisia, 19 MĂLINAȘ, Constantin Reconstituirea bibliotecii cărturarului iluminist Ioan Corneli, de la Oradea (1762-1848) 185-198 română
1988 Crisia, 19 NEAMȚU, Gelu Aspecte ale activității lui Alexandru Roman (1887-1897) 199-214 română
1988 Crisia, 19 CORNEA, Lucia Contribuții privind aniversarea, în județul Bihor a unui deceniu de la Marea Unire (1928-1929) 215-222 română
1988 Crisia, 19 MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Ceica din Județul Bihor 223-241 română
1988 Crisia, 19 ȘORA, Gheorghe Concepția lui Vasile Goldiș referitoare la programul național și la tactica activistă 243-250 română
1988 Crisia, 19 FAUR, Viorel, FLEISZ, Ioan Periodicele maghiare din Oradea despre momentele luptei românilor bihoreni pentru unire (oct--dec. 1918) 251-265 română
1988 Crisia, 19 FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Memorii de război ale unor foști ofițeri români în diviziile 3 vînători de munte, 1 infanterie - instrucție și "Tufor Vladimirescu" 267-295 română
1988 Crisia, 19 FAUR, Viorel, VELICU, Mircea Pagini din memoriile unui ofițer român, combatant în războiul antifascisz (I) (23 august 1944-15 ianuarie 1945) 297-319 română
1988 Crisia, 19 PINȚA, Gheorghe Un document inedit privind înfințarea "Fundației culturale Pavel Ioan Popp" din Beiuș 321-324 română
1988 Crisia, 19 IGNAT, Doina Așezarea eneolitică de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) 325-337 română
1988 Crisia, 19 CRIȘAN, Ioan Un complex arheologic aparținînd culturii Coțofeni descoperit la Cefa (jud. Bihor) 339-352 română
1988 Crisia, 19 CRIȘAN, Ioan Două descoperiri din perioada de trecere de la epoca bronzului la epoca fierului la Cefa 353-362 română
1988 Crisia, 19 CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Ceramica dacică descoperită la Biharea 363-380 română
1988 Crisia, 19 PĂDUREANU, Eugen Așezarea de sec. III-IV pe cursul inferior al Mureșului 381-405 română
1988 Crisia, 19 GALIȘ, Ana, GALIȘ, Petru Evoluția demografică a localității Sîrbi din secolul al XVII-lea și pînă în secolul al XVIII-lea 407-412 română
1988 Crisia, 19 CIHO, Miron "Description de l'Egypte" într-o bibliotecă românească 413-422 română
1988 Crisia, 19 FAUR, Viorel Istoricul cercetării manifestărilor memorandiste în Bihor 423-425 română
1988 Crisia, 19 ȚUCRA, Nicolae Contribuții la cunoașterea istoricului orașului Vașcău 427-439 română
1988 Crisia, 19 DRECIN, Mihai Orădeanul Vasile Babi - redactor al "Calendarului portatic al funcționarilor de babcă români" (1909, 1910) 441-446 română
1988 Crisia, 19 MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Săcueni, județul Bihor 447-452 română
1988 Crisia, 19 CHIRIAC, Aurel, COSTIN, Florian, GOINA, Florica, ȘTEFĂNESCU, Barbu Locul meșteșugurilor tradiționale - spătărit și olărit - în viața satului Valea Neagra de Jos 453-510 română
1988 Crisia, 19 MUDURA, Gheorghe, ȘTEFĂNESCU, Barbu Învoielile agricole în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea în Vestul României 511-546 română
1988 Crisia, 19 CHIRIAC, Aurel Considerații privind circulația picturii pe sticlă în nord-vestul României (sec. XVIII-XIX) 547-552 română
1988 Crisia, 19 COLȚEA, Dumitru Nume, prenume și porecle tradiționale în căteva dintre satele sud-bihorene 553-566 română
1988 Crisia, 19 FEIER, Florica Șezătoarea și claca în comuna Sînnicolaul Român 567-574 română
1988 Crisia, 19 ZINTZ, Maria Tablouri de Dumitru Ghiță în colecția de pictură a complexului Muzeal județean Bihor 575-586 română
1988 Crisia, 19 PAUCĂ, Mircea Mozaicul geologic al pămîntului românesc 587-592 română
1988 Crisia, 19 BĂCESCU, Mihai Noi resurse de carburanți din ocean 593-595 română
1988 Crisia, 19 CZIER, Zoltan, POPESCU, V. Cercetări geologice-paleobotanice asupra Liasicului inferior de la Șuncuiuș-Cariera principală Recea (județul Bihor) 597-626 română
1988 Crisia, 19 GEORGESCU, Dan Brachiopodele liasice de la Suncuiuș (Autohtinul de Bihor, Munții Apusenii de Nord= - Partea I. Rhynchonellida și Spiriferida 627-637 română
1988 Crisia, 19 HUZA, Radu, JURCSAK, Tiberiu Un dinte de placodont din Triasicul superior, desciperit în zona Finiș )Munții Cadru, jud. Bihor) 639-646 română
1988 Crisia, 19 JURCSAK, Tiberiu, KESSLER, Eugen Evoluția avifaunei pe teritoriul României (III) - Filogenie și sistematică 647-688 română
1988 Crisia, 19 CODREA, Vlad, ȘURARU, Nicolae Un dinte premolar (P4 dext.) de sirenid (Mammalia, Sirenia) în orizontul calcarului de Cluj, de la Cluj-Napoca: Cheile Baciului 689-695 română
1988 Crisia, 19 CZIER, Zoltan Asupra unui corn de Alces alces L. de la Ocna Șugatag (jud. Maramureș) 697-700 română
1988 Crisia, 19 PAUCĂ, Mircea Fenomen climatic interesant la Dumbrăvița de Codru (jud. Bihor) 701-702 română
1988 Crisia, 19 INDRIEȘ, Andrei Un paleocurs al Văii Finișului 703-708 română
1988 Crisia, 19 KARACSONYI, Carol, MAROSSY, Ana Studiu privind conservarea fondului genetic vegetal în Valea Holodului (jud. Bihor) 709-718 română
1988 Crisia, 19 PAINA, Mircea Cîteva colectări ale speciei Aphelocheirus aestivalis Fabr. (Ins., Heteroptera) 719-720 română
1988 Crisia, 19 LEHRER, Andy, LORINCZ, Ladislau Tabanidae (Ins. Diptera) din colecțiile Muzeul de Ștințele Naturii din Aiud 721-724 română
1988 Crisia, 19 CHICULESCU, Otilia, PARASCHIVESCU, Dinu, STOICA, Aurelia, STOIȚĂ, Doina Adaptarea organului animalsub influența unui pesticid organofosforic 725-729 română
1988 Crisia, 19 PAINA, Mircea Informații cuprinse în paginile revista "Familia" ser. I-a (1865-1906) cu privire la colecții și muzee de istorie naturală 731-736 română
1988 Crisia, 19 VOICU, Gheorghe Profesorul dr. doc. Mircea Paucă 737-739 română
1988 Crisia, 19 PAINA, Mircea Profesorul sr. George D. Vasiliu 739-740 română
1988 Crisia, 19 PAINA, Mircea Conferențiar dr. Bogdan Stugren 740-741 română
1988 Crisia, 19 MUREȘAN, Olimpia Brățara de bronz cu semiove. Restaurare și conservare 743-746 română
1988 Crisia, 19 MUREȘAN, Augustin Două steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918 747-750 română
1988 Crisia, 19 DUMITRAȘCU, Sever Preocupări ale colectivului complexului muzeal județran Bihor - Oradea, pentru o mai stăruitoare educație științifică a oamenilor muncii 751-754 română
1988 Crisia, 19 ROȘCA, Felician Michael Haydn și viața muzicală din Oradea (1757-1762) 755-761 română
1988 Crisia, 19 CRIȘAN, Gabriela Catalogul sculpturii românești moderne din colecția secției de artă a complexului muzeal județean Bihor 763-778 română
1988 Crisia, 19 HÎRCĂ, Rodica Influența factorilor climatici în degradarea monumentelor de arhitectură. Măsuri profilactice 779-805 română
1988 Crisia, 19 MAROSSY, Ana Natura văzută de copii 807-810 română
1988 Crisia, 19 CZIER, Zoltan, POPA, Elisabeta Studiul condițiilor microclimatice la secția de științe naturii de la complexul muzeal județean Bihor 811-826 română
1988 Crisia, 19 PERJOVSCHI, Dan Dialog: Arta populară - arta plastică 827-834 română
1988 Crisia, 19 NOVICOV NOVICOV, Ramona Despre baroc. Note la expoziția Geta Brătescu deschisă la complexul Muzeal județean Bihor, Oradea, 19 aprilie - 15 mai 835-845 română
1988 Crisia, 19 FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1987 847-853 română
1988 Crisia, 19 FAUR, Viorel Aspecte ale activității filialei Bihor a Comiosiei Române de Istorie Militară pe anii 1986 și 1987 855-868 română
1988 Crisia, 19 PINȚA, Gheorghe România în vîltoarea anului 1939 - Dandara Livia 869-871 română
1988 Crisia, 19 PINȚA, Gheorghe Curente ideologice și programe din mișcările de eliberare națională din Balcani pînă în anul 1878 - Traikov Veselin 872-873 română
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 PĂUNESCU, Alexandru Les industries lithiques du néolithique ancien de la Roumanie et quelques considérations sur l'inventaire lithique des cultures du neolithique moyen de cette contrée 005-020
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DOMĂNEANȚU, Catrinel Archaic Greek Faience Imports in the Blak Sea Area 021-026
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 AVRAM, Alexandru, POENARU-BORDEA, Gheorghe Nouveaux timbres amphoriques thasiens de Callatis 027-036
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica Römische korinthische Kapitelle von Histria 037-052
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 BARNEA, Alexandru Municipium Noviodunum. Nouvelles donnees epigraphiques 053-060
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 HARHOIU, Radu Das Kurzschwert von Micia 079-090
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 MITREA, Bucur La nécropole birituelle de Sultana 091-140
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 CIUCĂ, Ion, POPILIAN, Gheorghe Nouvelles informations sur l'importation de terra sigillata en Dacie romaine méridionale 111-124
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DUMITRESCU, Vladimir Quelques remarques à propos de la datation des cultures énéolithiques du Bas-Danube et des Balkans 141-144
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 ANGELESCU, Mircea Victor, SUCEVEANU, Alexandru Nouvelles découvertes dans l'etablissement getique d'Independenta (dep. de Tulcea) 145-150
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 PETCULESCU, Liviu The Limes Congress at Aalen and the State of Roman Frontier Studies 151-162
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 ALEXANDRESCU, Petre, SUCEVEANU, Alexandru Une nouvelle histoire de la Dobroudja 163-174
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DIACONU, Petre Sur l'histoire de la Dobroudja au Moyen Âge 175-194
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DIACONU, Petre Sur les problemes archeologiques de la cité d'Iatrus 195-204
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 SÂMPETRU, Mihai Ion Barnea à 75 ans 205-214
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 MITREA, Bucur Decouvertes monetaires en Roumanie - 1987 (XXXI) 215-230
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 TEODOR, Silvia Nécrologie: Adrian C. Florescu 231-234
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DUMITRESCU, Vladimir Nécrologie: Dorin Popescu 235-236
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 THEODORESCU, Răzvan Nécrologie: Emil Condurachi 237-238
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Compte rendu: ''CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM'' 239-240
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 ILIESCU, Octavian Compte rendu: ''Coins,Culture and History in the Ancient World. Nimismatic and other Studies in Honour of BLUMA TRELL'' 240-241
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 PALINCAȘ, Nona Compte rendu: ''Die Spätbronzezeit Nordostungarns'' - Tibor Kemenczei 242-243
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 BĂRBULESCU, Mihai Compte rendu: ''Inscriptiile din Scythia Minor grecești și latine, IIe volume: Tomis și teritoriul său'' - Iorgu Stoian 244-245
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Compte rendu: ''Ovids Dichtung ale Quelle für die Geschichte des Schwarzmeergebiets'' - Alexander Podossinov 246-246
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Compte rendu: ''Les milliaires de la voie Egnatienne entre Héraclée des Lyncestes et Thessalonique'' - L. Gounaropoulou, M.B. Hatzopoulos 247-247
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 BÂRZU, Ligia Compte rendu: ''Siebenbürgen im Frühmittelalter'' - Kurt Horedt 247-250
1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32 POPESCU, Emilian Compte rendu: ''Geschichte'' - Theophylaktos Simokates 251-254
1988 File de Istorie, V SECELEANU, Petre 1918-1988. 70 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România .5- română
1988 File de Istorie, V MARINESCU, George Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 21- română
1988 File de Istorie, V RĂDULESCU, Gabriela Considerații cu privire la statului politic al Bistriței în secolele XIII-XV 38- română
1988 File de Istorie, V SIGMIREAN, Ioan Un document inedit de la 1860 38- română
1988 File de Istorie, V POP, Ioan Participarea grănicerilor năsăudeni la orimul război purtat de Austria împotriva Franței în perioada 1792-1797 52- română
1988 File de Istorie, V NISTOR, Ioan Poziții oficiale și naționale în conținutului social al literaturii didactice românești din Transilvania (1770-1830) 70- română
1988 File de Istorie, V DĂNILĂ, Ștefan Un vechi drapel tricolor la Muzeul din Bistrița 83- română
1988 File de Istorie, V BĂLAN, Traian, BĂLAN, Viorica Aspecte privind participarea populației Văii Bîrgăului la susținerea războiului pentru independența de stat a României din 1877-1878 96- română
1988 File de Istorie, V MOLDOVAN, Andrei Grigore Silași - luptător pentru emanciparea politică și culturală a românilor din Transilvania 102- română
1988 File de Istorie, V DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petre Unitatea culturală a românilor din nordul țării reflectată în corespondența dintre Simion Florea Marian și Ion Pop-Reteganul 110- română
1988 File de Istorie, V NISTOR, Ioan Iosif Vulcan și Bistrița 116- română
1988 File de Istorie, V URECHE, Lazăr Fondul școlar central năsăudean și cpntribuția sa la dezvoltarea învățămîntului românesc (1861-1918) 121- română
1988 File de Istorie, V LUPȘAN, Simion, RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion Victor Onișor militant de seamă pentru Unirea Transilvaniei cu România 134- română
1988 File de Istorie, V ILOVAN, Vasile Societatea culturală "Dacia" 137- română
1988 File de Istorie, V BOCA, Pompei Calea ferată Ilva Mică - Vatra Dornei, 50 de ani de la inaugurare 160- română
1988 File de Istorie, V RUS, Traian Din activitatea gazetei "Săptămîna" (1928-1944) 171- română
1988 File de Istorie, V MARȚIAN, Ironim Revizorul școlar Ioan Pavel (1874-1970) organizator de învățămănt românesc transilvănean 180- română
1988 File de Istorie, V CIUBĂNCAN, Vasile Solidaritatea unanimă în apărarea și păstrarea averilor grănicerești năsăudene înpotriva regimului hortist de ocupație (1 septembrie 1940-25 noiembrie 1944) 190- română
1988 File de Istorie, V MUREȘAN, Ioan Școala medie tehnică agricolă Bistrița 217- română
1988 File de Istorie, V IORDAN, Floarea Spieit revoluționar și înaltă exisgență în întreaga activitate cultural-educativă și artistică ce se desfășoară sub generoasa egidă a Festivalului național "Cîntarea României" 223- română
1988 File de Istorie, V CHINTĂUAN, Ioan, RUSU, Ioan Contribuții cu privire la utilizarea sării și a apelor sărate din nord-estul Transilvaniei (județul Bistrița-Năsăud) 238- română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SMEU, Vasile Cadrul natural și așezarea neolitică de la Runcu - Valea-Mare I. Istorie 5-9 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BĂLTĂȚEANU, Adrian Contribuții privind începutul primei vîrste a fierului în județul Gorj I. Istorie 10-22 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CALOTOIU, Gheorghe Un atelier de făurar și unelte geto-dacice descoperite în Gorj I. Istorie 23-29 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV IONESCU, Dan Circulația monedei bizantine în Oltenia, Muntenia și Dobrogea în secolele VI-VII I. Istorie 30-43 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MARINOIU, Vasile Cornea Brăiloiu și alți colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu I. Istorie 44-55 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NICHIFOR, Gheorghe Considerații cu privire la dezvoltarea economică și socială a județului Gorj în secolele XVII-XVIII I. Istorie 56-66 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV RĂDESCU, Nicolina 1907 în județul Gorj I. Istorie 67-77 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SECELEANU, Petre Congresele și conferințele naționale ale Partidului Comunist Român - momente istorice în creșterea rolului partidului ca forță politică, conducătoare a societății noastre I. Istorie 78-106 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NEGULEASA, Dan Contribuții la cunoașterea mișcării muncitorești din județul Gorj I. Istorie 107-116 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BAJMATĂRĂ, Domnica Scoarțe și covoarele din Gorj - tradiție și contemporaneitate - II. Etnografie şi folclor 119-135 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BERINDAN, Cornelia Niveluri superioare de organizare a relației interior - exterior în locuința populară din Gorj II. Etnografie şi folclor 136-142 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BAJMATĂRĂ, Domnica, MARINOIU, Vasile Pivnițe din Gorj, sec. XIV-XIX II. Etnografie şi folclor 143-155 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV VASILESCU, Virgil Arhitectura populară a conacului de plai și construcțiile anexe din zona Olteniei de Nord II. Etnografie şi folclor 146-166 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV COSOROABĂ, R., GIURGIULESCU, C., TODEA, P. Contribuție la studiul sistemului agricol, feudal din plaiul Novaci, județul Gorj II. Etnografie şi folclor 167-183 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV POENARU, Liviu Atestări documentare privind ceremonialul nunții în Gorj II. Etnografie şi folclor 184-187 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV DRĂGOESCU, Ion Manuscrise etnografice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din București II. Etnografie şi folclor 188-194 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NICHIFOR, Dorina Din activitatea Ligii Naționale a Femeilor Romane - Gorj II. Etnografie şi folclor 195-202 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV POPESCU, Adrian Contribuții la o încercare de istoric pentru începuturile "Tarafului Gorjului" II. Etnografie şi folclor 203-206 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SIBINESCU, Constantin Modificări în peisajul geomorfic al Motrului mijlociu III. Ştiinţele naturii şi geologie 209-213 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV HUICĂ, Ilie Aspecte inedite din viața și activitatea geologului Ion Popescu-Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 214-219 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV HUICĂ, Ilie, PAPIU VICTOR, Corvin Personalitatea profesorului Ion Popescu-Voitești văzută de urmașii săi III. Ştiinţele naturii şi geologie 220-224 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BĂNCILĂ, Ion I-am cunoscut pe Ion Popescu-Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 225-231 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV PAUCĂ, Mircea Profesorul I.P. Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 232-233 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SERAFIM, Gheorghe Istoricul învățămîntului pedagogic în județul Gorj IV. Învăţămînt 237-244 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe Școala elinească și românească de la Tîrgu-Jiu IV. Învăţămînt 245-248 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV VĂDUVA, Filimon Profesori gorjeni în revoluția de la 1848 IV. Învăţămînt 249-254 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV ANDRIȚOIU, V. Învățămîntul gorjan în timpul participării României la primul război mondial (1916-1918) IV. Învăţămînt 255-378 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV IROD, Vasile Considerații metodice privind utilizarea în cadrul lecțiilor de istorie a rezultatelor activității de cercetare științifică IV. Învăţămînt 279-303 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BREZIANU, Barbu Brîncuși, thalia și terpsichora V. Artă 306-309 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SEGĂRCEANU, Ion Coloana infinită și pasărea măiastră V. Artă 311-315 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Un clasic al artei - Constantin Brîncuși V. Artă 316-319 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SANDA, Ion Brîncuși - omul, artistul V. Artă 320-324 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Mișu Popp (1827-1892) V. Artă 325-327 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Iosif Schmidt-Faur (1883-1934) V. Artă 328-331 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Vitold Rola Piekarski V. Artă 332-336 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Arhitectul Iulius Dopplreiter V. Artă 337-338 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Pictorul Iosif Keber - Omagiu la 90 de ani V. Artă 339-355 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Emanuel Părăianu (1863-1916) VI. Literatură 358-367 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Pantelimon Nicolescu-Monu (1901-1980) VI. Literatură 368-373 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Ion Gheorghe Anglițoiu (1913-1942) VI. Literatură 374-385 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV PLOSCARU, Gheorghe Tudor Vladimirescu - repere teatrale VI. Literatură 386-398 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CÎRLUGEA, Zenovie Gabriel Georgescu (1914-1973) VI. Literatură 399-413 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Ion Gherasim-Gorjan (1800-1857) VI. Literatură 414-415 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Grigore Pleșoianu (1808-1857) VI. Literatură 416-419 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Nicu D. Miloșescu (1856-1924) VI. Literatură 420-424 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Jean Bărbulescu (1890-1957) VI. Literatură 425-430 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV UDRIȘTE, Elena Începuturile iluminatutului public în orașul Tg. Jiu VII. Documentar 433-443 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe Oltenii în Banat VII. Documentar 444-453 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CĂRĂBIȘ, Vasile Satele dispărute din județul Gorj VII. Documentar 454-472 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BALAȘA, D., COSOROABĂ, R. Un pergament cu text slavon pentru satul Poienari VII. Documentar 473-476 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV ISAC, Eva Îndreptatea legii, Tîrgoviște, 1652, în patrimoniul județului Gorj VII. Documentar 477-479 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CĂRĂBIȘ, Vasile Conducerea județului Gorj în veacurile trecute VII. Documentar 480-489 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV PĂTROȘCOIU, Nicolae Din memoriile unui erou veteran al primului război mondial - General maior în retragere Nicolae Pătrășcoiu VII. Documentar 490-498 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV ANDRIȚOIU, Vasile Veteranul Gheorghe Largeanu-Braia, erou al războiului pentru făurirea statului național unitar român VII. Documentar 499-502 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe Martirii de la Brădiceni din 1916 VII. Documentar 503-507 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe Testamentul unui erou din 1916: Vasile Irodion Dușe VII. Documentar 508-513 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV POPESCU, Vasile Eroi ai satelor din Cîlnic, participanți la luptele pentru independență și libertatea patriei VII. Documentar 514-517 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta Două decenii de la reorganizarea teritorial-administrativă. Dezvoltare-urbanizare-reevaluare 3-6 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta Orientări privind înfăptuirea programului de organizare și sistematizare a teritoriului și localităților patriei cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum al democrației socialiste, din noiembrie 1988 Studii şi Comunicări 7-23 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 MATEI, Mircea D. Etapele devenirii Sucevei medievale Studii şi Comunicări 7-23 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 EMANDI, Emil Ioan Contribuții la cunoașterea evoluției urbanistice a orașului Suceava în secolele XIV-XX Studii şi Comunicări 24-39 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 CURINSCHI-VORONA, Gheorghe Suceava: înnoire și specific Studii şi Comunicări 40-45 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 BORONEANȚ, Vasile Peștera de la Nucu-Bozioru (județul Buzău), monument al artei preistorice Studii şi Comunicări 46-60 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 ALICU, Dorin Urbanism și arhitectură în Dacia Romană. I. Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi Comunicări 61-74 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 ROȘIU, Liliana, STURDZA, Doina Piața Unirii din Timișoara – aspecte privind evoluția unui ambient istoric și preocupări contemporane de punere în valoare Conservare - restaurare 75-83 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 ANDREESCU, Ioan Metoda straturilor suprapuse în proiectarea de arhitectură - exemplificare în Piața Unirii din Timișoara Conservare - restaurare 83-84 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 MOHANU, Dan Lucrări de conservare-restaurare la cel mai vechi ansamblu de pictură murală din orașul Pitești: diaconiconul bisericii Buna-Vestire Conservare - restaurare 85-92 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta Valorificarea arhitecturii tradiționale în casele viitorului (Simpozion, 28-30 octombrie, Sibiu) Cronici, recenzii 93-93 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta O epocă de strălucite infăptuiri: epoca lui Mircea cel Mare (recenzie la cartea elaborată de un colectiv coordonat de Ion Pătroiu, Marele Mircea Voievod, Ed. Academiei, 1987) Cronici, recenzii 94-95 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 1 ISPIR, Mihai Răzvan Theodorescu, Civilizația românilor între medieval și modern - Orizontul imaginii (1550- 1600) , Ed. Meridiane, București, 1987 Cronici, recenzii 95-96 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 DICU, Paul I. Din istoria municipiului Pitești. Scurtă privire asupra epocilor străveche, veche și medievală Studii şi Comunicări 3-12 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 POPA, Petre Municipiul Pitești – important centru urbanistic al României contemporane Studii şi Comunicări 13-19 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 SINIGALIA, Tereza Observații privind miniatura și ornamentica de carte manuscrisă din epoca brâncovenească Studii şi Comunicări 20-29 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 SIMION, Victor Argintăria brâncovenească Studii şi Comunicări 30-38 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 UZUM, Ilie Ilidia, o reședință puțin cunoscută a cnezilor români din sudul Banatului Studii şi Comunicări 39-44 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 CRISTOCEA, Spiridon, OPRESCU, Carmen Cercetările arheologice de la mănăstirea Tutana (județul Argeș) și problema încadrării tipologice a unui nou triconc de la cumpăna veacurilor XIV- XV Studii şi Comunicări 45-58 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 DIACONESCU, Petru, MIHĂESCU, Gabriel Complexul monumental al Mitropoliei din Târgoviște. Rezultatul cercetărilor arheologice Studii şi Comunicări 59-69 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 CIOFLAN, Teodor, PETOLESCU, Constantin C. Discuții pe marginea reconstituirii unor elemente ale sistemului de apărare al castrului roman de la Câmpulung Conservare - restaurare 70-72 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 OPREA, Petre O clădire monumentală din București: Atheneul român Patrimoniu 73-75 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 FLOREA, Virgiliu Din istoricul Atheneului român. Amintiri și scrisori inedite Patrimoniu 76-82 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 IONESCU, Adrian-Silvan Peregrinările unei turiste britanice la monumentele românești, acum un veac Patrimoniu 83-89 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 BÂTCA, Maria Gospodăria țărănească din câmpia Munteniei de vest Patrimoniu 90-95 română
1988 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XIX, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta „Arta și arhitectura, componente ale patrimoniului cultural național“ Cronică 96-96 română
1988 Teatrul, nr. 1 Aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu - genial arhitect al României moderne 2–3 română
1988 Teatrul, nr. 1 Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu - fundament teoretic și practic al culturii și artei noastre socialiste 4–6 română
1988 Teatrul, nr. 1 MOTOI, George Model al conștiinței revoluționare 7–8 română
1988 Teatrul, nr. 1 STĂNCULESCU, Silviu Îmbogățind permanent zestrea de suflet a oamenilor acestui pământ 8–9 română
1988 Teatrul, nr. 1 IACOBAN, Mircea Radu Fierbinte mărturie 9–10 română
1988 Teatrul, nr. 1 DINCĂ, Al. Spre fericirea și bunăstarea țării 10–11 română
1988 Teatrul, nr. 1 BĂLAN, Ion Glorioasa epocă istorică pe care o trăim 12–12 română
1988 Teatrul, nr. 1 DINVALE, Mihai Ziua bucuriei sincere și depline 13–13 română
1988 Teatrul, nr. 1 Epoca Nicolae Ceașescu - epocă de înflorire a teatrului românesc (fotocronică) 14–25 română
1988 Teatrul, nr. 1 BUSUIOCEANU, Eugenia Piese care au putut fi scrise și jucate: „Timp și adevăr” 26–28 română
1988 Teatrul, nr. 1 BRADU, Mircea Piese care au putut fi scrise și jucate: „Inima” 26–28 română
1988 Teatrul, nr. 1 DELEANU, Elena Pentru grija deosebită pe care o acordă artei și culturii românești 30–31 română
1988 Teatrul, nr. 1 TONITZA-IORDACHE, Mihaela Darul nostru cel mai de preț 32–32 română
1988 Teatrul, nr. 1 PARDĂU, Platon Etica responsabilității față de om 33–33 română
1988 Teatrul, nr. 1 DELEANU, Cristina Largă recunoaștere internațională 34–34 română
1988 Teatrul, nr. 1 NICOARĂ, Lucia Pentru tot ceea ce a făcut și face întru înflorirea artelor și culturii românești 35–35 română
1988 Teatrul, nr. 1 STĂNESCU, Cornelia Întreaga noastră gratitudine 36–37 română
1988 Teatrul, nr. 1 TĂTARU, Doina Teatrul în cetate - Față în față: producători și beneficiari 38–43 română
1988 Teatrul, nr. 1 CRIȘAN, Mihai Festivalul Național „Cîntarea României”: Regizorii și actorii profesioniști în sprijinul amatorilor 44–45 română
1988 Teatrul, nr. 1 ȘUTEU, Corina Festivalul Național „Cîntarea României”: Un teatru studențesc - școală a vieții și meseriei de actor 46–49 română
1988 Teatrul, nr. 1 GHIȚULESCU, Mircea Teatrul românesc de azi: tendințe, fenomene, personalități. Pledoarie pentru o critică a literaturii dramatice 50–52 română
1988 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina Teatrul românesc de azi: tendințe, fenomene, personalități. Măiestria de a tăcea pe scenă 52–53 română
1988 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Un teatru ... O stagiune: Teatrul Dramatic Bacovia din Bacău - '87-'88 54–56 română
1988 Teatrul, nr. 1 PARHON, Victor Cronica dramatică: Indecizii regizorale și fluctuații actoricești („Dormind pe un șarpe” de D. R. Popescu - Teatrul de Stat din Oradea) 57–59 română
1988 Teatrul, nr. 1 KIVU, Dinu Cronica viziunii regizorale: Abaterile de la regulă 60–61 română
1988 Teatrul, nr. 1 MODOLA, Doina De la text la regie: „A treia țeapă” de Marin Sorescu 62–64 română
1988 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel Cronica scenografică: Cearta mimului cu spațiul 65–67 română
1988 Teatrul, nr. 1 ȘUTEU, Corina Cronica tinerei generații: Ana Ciontea - O actriță care așteaptă 68–70 română
1988 Teatrul, nr. 1 TATULICI, Mihai Reportaj din viața teatrală: Treptele pe care urcă un spectacol ca să ajungă pe scenă - Premiera „Uriașii munților” de Luigi Pirandello la Teatrul „Bulandra” 71–76 română
1988 Teatrul, nr. 1 PAIU, Constantin Compendiu scenic 77–78 română
1988 Teatrul, nr. 1 ȚINTEA, Julieta Schimbări la vedere 78–79 română
1988 Teatrul, nr. 1 BORIGA, Aurelia Prezențe românești în străinătate: Grigore Gonța - regizor la „Euro-Studio” din R.F.G. 80–81 română
1988 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Teatrul românesc în lume 82–84 română
1988 Teatrul, nr. 1 DASCĂLU, Roxana Ce e nou la... Londra ... Paris ... New York ... Johannesburg 85–87 română
1988 Teatrul, nr. 1 BOUREANU, Radu Teatru - poezie - teatru 88–89 română
1988 Teatrul, nr. 1 PINTEA, Adrian Insula lui Prospero 89–90 română
1988 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Doru Simfonia teatrului românesc contemporan 90–91 română
1988 Teatrul, nr. 1 TĂRCHILĂ, Dan Șantier dramaturgic 92–92 română
1988 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Tudor Șantier dramaturgic 92–92 română
1988 Teatrul, nr. 1 IFTIMOVICI, Radu Șantier dramaturgic 93–93 română
1988 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Romulus Guga (I) 94–95 română
1988 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 96–96 română
1988 Teatrul, nr. 2 Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Adunarea solemnă omagială consacrată celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere și sărbătoririi a peste 55 de ani de activitate revoluționară 2–4 română
1988 Teatrul, nr. 2 Mesajul omagial de felicitare adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 5–11 română
1988 Teatrul, nr. 2 Hotărîre-Decret privind conferirea Titlului de Onoare Suprem „EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA”, Ordinului „Victoria Socialismului” și Medaliei Jubiliare tovarășului Nicolae Ceaușescu secretar general al P.C.R., Președintele R. S. România 12–13 română
1988 Teatrul, nr. 2 VASILIU, Mihai Conducătorului iubit, omagiul slujitorilor teatrului, omagiul culturii 14–15 română
1988 Teatrul, nr. 2 MILCA, Mihai Înaltă cinstire 14–14 română
1988 Teatrul, nr. 2 BORIGA, Aurelia Ancheta revistei noastre: „Teatrul și educarea gustului public” (Răspund: Șerban Cioculescu, Paul Everac, Valeriu Moisescu, Ion Zamfirescu, George Bălăiță, Solomon Marcus) 16–28 română
1988 Teatrul, nr. 2 CONSTANTINIU, Florin Dramaturgia de inspirație istorică - transfigurare și realitate 29–32 română
1988 Teatrul, nr. 2 MÎNDRA, Vicu Redobîndirea integrității interioare a literaturii dramatice 33–35 română
1988 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Permanenta modernitate a clasicilor: „Pacea” de Aristofan 36–37 română
1988 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Confesiuni de creație: Șerban Ionescu interpretul rolului Colibaș din spectacolul „Sfîntul Mitică Blajinu” de Aurel Baranga la Teatrul de Comedie 38–40 română
1988 Teatrul, nr. 2 CRISTESCU, Dana Confesiuni de creație: Mihai Mihail interpretul lui Sile din spectacolul „Mobilă și durere” de Teodor Mazilu la Teatrul Dramatic din Galați 41–41 română
1988 Teatrul, nr. 2 Valoarea expresiei: Irina Petrescu 42–43 română
1988 Teatrul, nr. 2 BERECHET, Mihai O recomandă pe Manuela Ciucur 44–44 română
1988 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Memoria arhivei 45–45 română
1988 Teatrul, nr. 2 Imagini pentru o viitoare istorie a teatrului românesc 46–47 română
1988 Teatrul, nr. 2 STANCA, George Gustul amar al umorului de larg consum 48–50 română
1988 Teatrul, nr. 2 NANCĂ, Paul Teatrul în muzica rock - Gamele lui Ian Anderson 50–51 română
1988 Teatrul, nr. 2 MIHĂILESCU, Cristian Adăugînd viață anilor 52–52 română
1988 Teatrul, nr. 2 BUDUCA, Ioan Trei zile la Iași 53–54 română
1988 Teatrul, nr. 2 URICARIU, Doina Cuvintele sînt respirări 54–55 română
1988 Teatrul, nr. 2 POPESCU GOPO, Ion Toată lumea iubește teatrul 55–55 română
1988 Teatrul, nr. 2 PRÉVERT, Jacques Poem pentru Jean Gabin (în românește de Dan Ciachir) 56–56 română
1988 Teatrul, nr. 2 DINESCU, Mircea Un contrabas cu trac și un actor fără 57–57 română
1988 Teatrul, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta Teatrul pe tot globul: Franța - Paul Claudel în actualitate 58–58 română
1988 Teatrul, nr. 2 LUPȘA, Corina Teatrul pe tot globul: S.U.A. - Conversînd cu Frank Rich, criticul dramatic al ziarului „New York Times” 59–60 română
1988 Teatrul, nr. 2 ORHEIANU, Vlad Andrei Teatrul pe tot globul: Polonia - Cehov în ritm alert 60–60 română
1988 Teatrul, nr. 2 DASCĂLU, Roxana Ce e nou la ...Beijing, ...Tokio, ...New York, ... Berlinul occidental, ...Hamburg, ...Paris 61–63 română
1988 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Romulus Guga (II) 64–65 română
1988 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Avatarurile unui personaj numit de obicei Tudor 66–68 română
1988 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor Cronica dramatică: Un eseu pirandellian în cheie shakespeareană („Uriașii munților” de Luigi Pirandello - Teatrul „Bulandra”) 69–71 română
1988 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel Cronica scenografică: Ocazia de a ieși din narcisism 72–74 română
1988 Teatrul, nr. 2 ȘUTEU, Corina Cronica tinerei generații: Claudiu Bleonț și formele talentului 75–78 română
1988 Teatrul, nr. 2 COSMA, Anton Cronica debutului: Încercarea de a depăși mușatismul („Titanic Vals” de Tudor Mușatescu - Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 79–79 română
1988 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Cronica interpretării actoricești: Schimbătoarele, mereu neschimbatele chipuri ale lașității („Șapte martori” de Peter Karvas - Teatrul Dramatic din Brașov) 80–82 română
1988 Teatrul, nr. 2 MODOLA, Doina Pas la pas prin teatre: Cu mai puțină vervă („Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă” de Tudor Popescu - Teatrul Național din Cluj-Napoca) 83–84 română
1988 Teatrul, nr. 2 ȘANDRU, Areta Pas la pas prin teatre: Un spectacol pregătit cu minuțiozitate („Rămîne pe joi” de Eugenia Busuioceanu - Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 84–85 română
1988 Teatrul, nr. 2 CALION, Ion Pas la pas prin teatre: Discuția ca text dramatic („Ne naștem o singură dată” de Ion Ciurdaru - Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 85–86 română
1988 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor Pas la pas prin teatre: O regie provizorie („Gărgărița” de Ion Băieșu - Teatrul de Stat din Oradea) 86–87 română
1988 Teatrul, nr. 2 HÂNCU, Vasile Pas la pas prin teatre: Seducția partiturii actoricești („Artista” dramatizare de Andrei Bantaș după romanul „Julia” de W. S. Maugham - Teatrul Național din Craiova) 87–89 română
1988 Teatrul, nr. 2 FODOR, Zeno Pas la pas prin teatre: Ostap Bender într-un salon de modă („Taina salonului de modă” de Mihail Bulgakov - Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 89–90 română
1988 Teatrul, nr. 2 ȚINTEA, Julieta Pas la pas prin teatre: Un extemporal trecut cu brio („Extemporal la... varietăți” - Teatrul „Ion Creangă”) 90–91 română
1988 Teatrul, nr. 2 Reflector (Rubrică realizată de Emanoil Engel, Petre Ionescu, Corina Lupșa, Paul Nancă, George Stanca) 92–94 română
1988 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 95–95 română
1988 Teatrul, nr. 2 Primim la redacție 96–96 română
1988 Teatrul, nr. 3 BORIGA, Aurelia Ancheta revistei noastre: „Teatrul și educarea gustului public” (Răspund: Ovidiu Iuliu Moldovan, Sergiu Nicolaescu, Raluca Ianegic, Victor Bibicioiu) 2–5 română
1988 Teatrul, nr. 3 KIVU, Dinu Alunecarea spre rîs 6–9 română
1988 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Dan Condurache - fascinația și vocația jocului 10–12 română
1988 Teatrul, nr. 3 SORESCU, Marin Monolog despre Hamlet 13–16 română
1988 Teatrul, nr. 3 FUGAȘIN, Constantin Mic ghid I.A.T.C. sau Cum se ajunge de la talent la actorie 17–22 română
1988 Teatrul, nr. 3 IONAȘCU, Dumitru Dem. „Meșterul” (piesă inspirată din romanul „Nemuritorul albastru” de Radu Ciobanu) 23–43 română
1988 Teatrul, nr. 3 MARCU, Ion Confesiuni de creație: Ioan Ieremia, Valeria Sitaru, Constantin Cojocaru și Gelu Colceag 44–48 română
1988 Teatrul, nr. 3 BÂRLĂ, Grațiela Un spectacol care te trage de mînecă 49–49 română
1988 Teatrul, nr. 3 DIACONESCU, Sanda Marcel Gingulescu: „Traversînd secolul” 50–54 română
1988 Teatrul, nr. 3 DINESCU, Maria Marina Vlady: „Vladimir sau Zborul întrerupt” 55–58 română
1988 Teatrul, nr. 3 IONESCU, Miruna Spectator la ... Madrid 59–61 română
1988 Teatrul, nr. 3 COȘOVEI, Traian T. Stare de teatru 62–62 română
1988 Teatrul, nr. 3 CONSTANTIN, Marin Gîndind asupra artei, asupra vieții 63–63 română
1988 Teatrul, nr. 3 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Romulus Guga (III) 64–65 română
1988 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Stații meteorologice în viața particulară 66–67 română
1988 Teatrul, nr. 3 PARHON, Victor Cronica dramatică: Ivanov - un început de serie literară („Ivanov” de A. P. Cehov - Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 68–70 română
1988 Teatrul, nr. 3 GEORGESCU, Alice Cîtă mobilă atîta durere 71–72 română
1988 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica interpretării actoricești: Olga Tudorache în Mama din „Noapte bună, mamă” de Marsha Norman - Teatrul Foarte Mic 73–74 română
1988 Teatrul, nr. 3 PARHON, Victor Pas la pas prin teatre: Între diafan și grosier („Scene din viața unui bădăran” de Dumitru Solomon - Teatrul de Stat din Arad) 75–75 română
1988 Teatrul, nr. 3 FODOR, Zeno Pas la pas prin teatre: La hotarul dintre realitate și vis („Scoica de lemn” de Fănuș Neagu - Institutul de Teatrul din Tîrgu Mureș - secția română) 76–76 română
1988 Teatrul, nr. 3 ȚINTEA, Julieta Pas la pas prin teatre: Musical Alecsandri („Sînziana și Pepelea”, musical după feeria lui Vasile Alecsandri - Teatrul Dramatic din Constanța) 77–77 română
1988 Teatrul, nr. 3 CHITIC, Paul Cornel Pas la pas prin teatre: Fedra mai așteaptă („Fedra” de Jean Racine - Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 78–78 română
1988 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Pas la pas prin teatre: Încercarea răbdării („Drumul singurătății” de Arthur Schnitzler - Teatrul Național din București) 78–79 română
1988 Teatrul, nr. 3 FODOR, Zeno Pas la pas prin teatre: Varietăți cu păpuși - Teatrul de Păpuși din Tîrgu Mureș) 79–79 română
1988 Teatrul, nr. 3 DIMITRIU, Ștefan Cenaclul de dramaturgie: „Decorațiuni interioare” de Nicolae Caranfil 80–82 română
1988 Teatrul, nr. 3 Reflector 82–82 română
1988 Teatrul, nr. 3 HÂNCU, Vasile Întîlnirile revistei cu cititorii: La I.C.T.B. 83–84 română
1988 Teatrul, nr. 3 Premiile A.T.M. Pe anul 1987 85–86 română
1988 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 87–87 română
1988 Teatrul, nr. 3 BROOK, Peter 27 Martie - Ziua Mondială a Teatrului - Mesaj internațional 88–88 română
1988 Teatrul, nr. 4 NĂSTASE, Aurelia Ancheta revistei noastre: „Teatrul și educarea gustului public” (Răspund: Alexandru Balaci, Ion Besoiu, Dan Grigore, Dan Micu, Traian Nițescu) 2–6 română
1988 Teatrul, nr. 4 CONSTANTINIU, Florin „Costandineștii” - artă și istorie 7–10 română
1988 Teatrul, nr. 4 BERCEANU, Patrel La ce vîrstă se ajunge vedetă? 11–14 română
1988 Teatrul, nr. 4 COROIU, Irina O remarcabilă coeziune de gînd și stil 15–17 română
1988 Teatrul, nr. 4 RUNCAN, Miruna Trupă bine închegată, interpretări inegale 17–18 română
1988 Teatrul, nr. 4 BORIGA, Aurelia Așa, nu! 18–19 română
1988 Teatrul, nr. 4 SORESCU, Constantin Permanenta modernitate a clasicilor: Misterul trandafirilor galbeni sau „Un colț de lume numai cu bucuriile ei mici” 20–22 română
1988 Teatrul, nr. 4 MODORCEA, Grid Permanenta modernitate a clasicilor: Iluzia ca speranță ibseniană 23–27 română
1988 Teatrul, nr. 4 FUGAȘIN, Constantin Valoarea expresiei: Ovidiu Iuliu Moldovan 28–32 română
1988 Teatrul, nr. 4 TATULICI, Mihai Mărunte întîmplări la marginea unei livezi uriașe 33–35 română
1988 Teatrul, nr. 4 BÂRLĂ, Grațiela Peripețiile „Burghezului gentilom” 36–37 română
1988 Teatrul, nr. 4 CARANFIL, Nicolae Valențele unui actor 38–39 română
1988 Teatrul, nr. 4 BUCURESCU, Anca Dragoș Pâslaru 40–42 română
1988 Teatrul, nr. 4 CRISTESCU, Dana Confesiuni de creație: Maria Eremia și Claudiu Stănescu - doi actori în primul an de teatru la Galați 43–44 română
1988 Teatrul, nr. 4 BREZIANU, Barbu Brâncuși, Thalia și Terpsichora 45–47 română
1988 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Un teatru, o stagiune: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași (1987-1988) 48–51 română
1988 Teatrul, nr. 4 ROMAN JUC, Marina Ecranizare sau teatru filmat? 52–55 română
1988 Teatrul, nr. 4 BANCIU, Carmen Teatrul pe tot globul: Volker Trauth, redactor-șef adjunct al revistei „Theater der Zeit” 56–58 română
1988 Teatrul, nr. 4 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Igor Grinevici 59–60 română
1988 Teatrul, nr. 4 SĂLIȘTEANU, Ion Reacțiile la apelul secundei 61–61 română
1988 Teatrul, nr. 4 GRIGORESCU, Dan Proba teatrului la microfon 61–61 română
1988 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Teatrul de campanie 62–64 română
1988 Teatrul, nr. 4 PARHON, Victor Cronica dramatică: Din punctul de vedere al lui Grișa („Livada de vișini” de A. P. Cehov - Teatrul „Nottara”) 65–67 română
1988 Teatrul, nr. 4 GHIȚULESCU, Mircea Cronica viziunii regizorale: Un surîs de complezență 68–69 română
1988 Teatrul, nr. 4 MODOLA, Doina Consecințele crizei de adaptare 70–72 română
1988 Teatrul, nr. 4 DUMITRESCU, Cristina Cronica interpretării actoricești: Meritul și capcana firescului („Discuție fără martori” de Sofia Prokofieva - Teatrul Giulești) 73–74 română
1988 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu Cronica debutului: Derută și consecvență („Omul cu mîrțoaga” de G. Ciprian - Teatrul Municipal din Ploiești) 75–75 română
1988 Teatrul, nr. 4 ȘUTEU, Corina Cronica tinerei generații: Gheorghe Visu - un actor modern 76–77 română
1988 Teatrul, nr. 4 SIDORA, Ralu O etapă de care te desparți zîmbind 78–78 română
1988 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin În derivă printre intenții bune 79–79 română
1988 Teatrul, nr. 4 DIACONESCU, Romulus Două roluri și trei interpreți 79–80 română
1988 Teatrul, nr. 4 COJOCARU, Liana Nefericita translare a unui spectacol submediocru 80–81 română
1988 Teatrul, nr. 4 ORHEIANU, Vlad Andrei Oscilații de stil și expresie 81–81 română
1988 Teatrul, nr. 4 DIMITRIU, Ștefan Cenaclul de dramaturgie: „Invenția secolului” de Tudor Popescu 82–83 română
1988 Teatrul, nr. 4 MATEI, Mihai Întîlnirile revistei cu cititorii: La Galați 84–87 română
1988 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 88–88 română
1988 Teatrul, nr. 5 COCEA, Dina Sarcini noi, sporite pentru uniunile de creație 2–4 română
1988 Teatrul, nr. 5 MILCA, Mihai Arta - sub semnul valorii confirmante a practicii 2–3 română
1988 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana Nobila misiune educativă a artei 4–5 română
1988 Teatrul, nr. 5 CODRUȚ, Mariana Sergiu Tudose sau teatrul la cea mai înaltă tensiune 6–7 română
1988 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Paul Confesiuni de creație: Dan Micu și Adrian Pintea 8–12 română
1988 Teatrul, nr. 5 LAZĂR, Ioan Tinerii - viitorul teatrului românesc 13–16 română
1988 Teatrul, nr. 5 BOUREANU, Radu „Casa umbrelor” - dramă în patru acte (cinci tablouri) 17–38 română
1988 Teatrul, nr. 5 TATULICI, Mihai Reporter în viața teatrală: „Regele Ioan” de William Shakespeare 39–42 română
1988 Teatrul, nr. 5 FLORIAN, Filip Teatrul Giulești în turneu la Cluj-Napoca 43–44 română
1988 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mircea Radu Iacoban (I) 45–46 română
1988 Teatrul, nr. 5 LUCESCU, Mircea Actorul și sportivul 47–48 română
1988 Teatrul, nr. 5 ALIFANTIS, Nicu Marea bucurie de a cînta într-o sală de teatru 48–48 română
1988 Teatrul, nr. 5 Calitatea imaginii scenice argument esențial al spectacolului 49–65 română
1988 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț Memoria arhivei 65–65 română
1988 Teatrul, nr. 5 DÂMBOIANU, Anton Teatrul și interferențele sale 66–67 română
1988 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Viața secretă a personajului și permisul de portadevăr 68–70 română
1988 Teatrul, nr. 5 PARHON, Victor Cronica dramatică: Creații actoricești în Săptămîna Teatrului Scurt 71–74 română
1988 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Cronica scenografică: A cui o fi livada? 75–77 română
1988 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina Cronica viziunii regizorale: O sărbătoare a fanteziei („Clovnii” de Mihai Mălaimare - Teatrul Național din București) 78–80 română
1988 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, Constantin De la text la regie: O probă de adevăr omenesc („Conversație în oglindă” de George Genoiu - Teatrul „Bacovia” din Bacău) 81–82 română
1988 Teatrul, nr. 5 ȘUTEU, Corina Cronica tinerei generații: Jocul de-a teatrul antic 83–84 română
1988 Teatrul, nr. 5 CHIRILĂ, Dumitru Pas la pas prin teatre: Evocare istorică și sentimentală („Vasile Lucaciu” de Dan Tărchilă - Teatrul Dramatic din Baia Mare) 85–85 română
1988 Teatrul, nr. 5 MORARIU, Mircea Em. Pas la pas prin teatre: Un spectacol nostim („Burghezul gentilom” de Molière - Teatrul Național din Cluj-Napoca) 86–86 română
1988 Teatrul, nr. 5 ICHIM, Florica Pas la pas prin teatre: Caruselul disimulărilor („Locuința Zoikăi” de Mihail Bulgakov - Teatrul Dramatic din Brașov) 87–87 română
1988 Teatrul, nr. 5 MIRCEA, Emil Pas la pas prin teatre: Chiote și zgomote („Vicleniile dragostei” de Giovanni Maria Cecchi - Teatrul de Stat din Oradea) 88–88 română
1988 Teatrul, nr. 5 COJOCARU, Liana Pas la pas prin teatre: Farmecul orchestrației mozartiene („Vara trecută la Ciulimsk” de Aleksandr Vampilov - Teatrul de Stat din Sfîntu Gheorghe - secția maghiară) 89–89 română
1988 Teatrul, nr. 5 DIMITRIU, Ștefan Cenaclul de dramaturgie: „Vărul Shakespeare” de Marin Sorescu 90–92 română
1988 Teatrul, nr. 5 GRUNBERG, Laura Reflector 93–95 română
1988 Teatrul, nr. 5 CRISTESCU, Ioan Reflector 93–95 română
1988 Teatrul, nr. 5 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 96–96 română
1988 Teatrul, nr. 6 BESOIU, Ion Teatrul - un fenomen viu al vieții sociale 2–3 română
1988 Teatrul, nr. 6 BĂRBUȚĂ, Margareta Imperativul calității 4–5 română
1988 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai Momentul revoluționar 1848 în istorie și pe scenă (I) 6–10 română
1988 Teatrul, nr. 6 CONSTANTINIU, Florin „Săptămîna patimilor” după douăzeci de ani 11–13 română
1988 Teatrul, nr. 6 DUMITRESCU, Cristina Studioul - o încercare de definiție 14–15 română
1988 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Nume noi pe afișele unor spectacole longevive 16–17 română
1988 Teatrul, nr. 6 VIERU, Ion Ancheta noastră: Locul dramaturgiei în preocupările criticii și istoriei literare (Răspund: Constantin Ciopraga, G. Dimisianu, Al. Piru, Ovid. S. Crohmălniceanu) 18–21 română
1988 Teatrul, nr. 6 FUGAȘIN, Constantin Atelier: Ion Cojar 22–24 română
1988 Teatrul, nr. 6 TATULICI, Mihai Scrisoare despre „O scrisoare pierdută” 25–29 română
1988 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mircea Radu Iacoban (II) 30–32 română
1988 Teatrul, nr. 6 DIMITRIU, Ștefan „Cînd ai s-o cunoști pe Luiza” (piesă în trei părți) 33–57 română
1988 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț Memoria arhivei 58–58 română
1988 Teatrul, nr. 6 SIMIONESCU, Mircea Horia Toată lumea iubește teatrul: Confesiunea unui spectator plin de prejudecăți 59–60 română
1988 Teatrul, nr. 6 FIRAN, Carmen Toată lumea iubește teatrul: Lumini purtătoare de măști 60–61 română
1988 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin Toată lumea iubește teatrul: O secundă de reverie 61–62 română
1988 Teatrul, nr. 6 PLEȘU, Andrei Toată lumea iubește teatrul: Notă despre teatralitatea vieții 62–62 română
1988 Teatrul, nr. 6 Valoarea expresiei: Dana Dogaru 63–63 română
1988 Teatrul, nr. 6 ȘUTEU, Corina Teatrul pe tot globul: Sindromul succesului 64–66 română
1988 Teatrul, nr. 6 ȘTEFĂNESCU, Alex. Spectator la Teatrul de dramă și comedie „Taganka” din Moscova 67–68 română
1988 Teatrul, nr. 6 PAPP, Doina Spectator la Théâtre du Soleil 69–70 română
1988 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: „Dragii mei copii” de Méhes György 71–73 română
1988 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor Cronica dramatică: Cumpăna sensurilor, în dezechilibru 74–76 română
1988 Teatrul, nr. 6 GEORGESCU, Alice Cronica viziunii regizorale: Între parodie și tragedie („Regele Ioan” de W. Shakespeare - Teatrul de Comedie) 77–78 română
1988 Teatrul, nr. 6 DIACONESCU, Romulus De la text la regie: În culisele virtuții („Mobilă și durere” de Teodor Mazilu - Teatrul Național din Craiova) 79–80 română
1988 Teatrul, nr. 6 RUNCAN, Miruna Pas la pas prin teatre: Dezbatere de la om la om („Sculptură în os” de Paul Everac - Teatrul Dramatic din Brașov) 81–81 română
1988 Teatrul, nr. 6 ICHIM, Florica Pas la pas prin teatre: Jocul de-a teatrul („Hohote de rîs” de Tudor Popescu - Teatrul de Stat din Oradea) 82–83 română
1988 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel Pas la pas prin teatre: Tensiune bine temperată („Biografia unei femei” de Radu Iftimovici - Teatrul de Nord din Satu Mare) 83–84 română
1988 Teatrul, nr. 6 BÂRLĂ, Graziela Pas la pas prin teatre: Mici fericiri, cînd le împarți la doi („Cenușăreasa” de Ion Lucian și Virgil Puicea - Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 84–84 română
1988 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Pas la pas prin teatre: Recitalul unui actor („Torquato Tasso” de Johann Wolfgang Goethe - Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 85–86 română
1988 Teatrul, nr. 6 MIHALACHE POPA, Carmen Pas la pas prin teatre: O farsă cam posacă („Mireasa mută” de Ben Jonson - Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 86–86 română
1988 Teatrul, nr. 6 DIMITRIU, Ștefan Cenaclul de dramaturgie, 9 mai 1988 87–88 română
1988 Teatrul, nr. 6 HÂNCU, Vasile Întîlnirile revistei cu cititorii la Rîmnicu Vîlcea 89–92 română
1988 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Reflector 93–93 română
1988 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria Reflector 94–94 română
1988 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 95–96 română
1988 Teatrul, nr. 7 Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile muncii organizatorice de partid și politico-ideologice 2–3 română
1988 Teatrul, nr. 7 Teatrul pentru Copii și Tineret din Iași 4–4 română
1988 Teatrul, nr. 7 IRAVA, Bogdan Un mesaj luminos 5–7 română
1988 Teatrul, nr. 7 VICTOR, Ion B. Omul, la înălțimea moralei comuniste 7–7 română
1988 Teatrul, nr. 7 IACOBAN, Mircea Radu Cînd personajul principal este democrația 8–8 română
1988 Teatrul, nr. 7 TĂRCHILĂ, Dan Libertatea de a ne aminti că sîntem români 8–9 română
1988 Teatrul, nr. 7 GRÜNBERG, Laura Festivalul Național „Cîntarea României” - minunat cadru de valorificare a talentelor din rîndul poporului 10–13 română
1988 Teatrul, nr. 7 BĂRBUȚĂ, Margareta Prezențe românești la întîlniri internaționale: Tema dominantă - pacea 14–15 română
1988 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin Prezențe românești la întîlniri internaționale: Ideile se mișcă și ele 15–17 română
1988 Teatrul, nr. 7 KIVU, Dinu Prezențe românești la întîlniri internaționale: Respiro la Weimar 17–18 română
1988 Teatrul, nr. 7 CRISTOIU, Ion Prima întîlnire mondială a revistelor de teatru: Condiția jurnalismului de specialitate 19–19 română
1988 Teatrul, nr. 7 VASILIU, Mihai Momentul revoluționar 1848 în istorie și pe scenă (II) 20–23 română
1988 Teatrul, nr. 7 VIERU, Ioan Ancheta noastră: Locul dramaturgiei în preocupările criticii și istoriei literare (II) (Răspund: Ștefan Cazimir, Al. Călinescu, Daniel Dimitriu, Dan Grigorescu, Ion Vlad) 24–29 română
1988 Teatrul, nr. 7 DOBRESCU, Al. Marginalii la „Prometeu înlănțuit” 30–33 română
1988 Teatrul, nr. 7 DUMITRESCU, Cristina Cum stăm cu comedia? 34–36 română
1988 Teatrul, nr. 7 IOAN, Cristescu Debut în critica și teoria de teatru 37–39 română
1988 Teatrul, nr. 7 Reporter în viața teatrală 40–42 română
1988 Teatrul, nr. 7 CERNESCU, Dinu Dinu Cernescu recomandă pe Răzvan Vasilescu 43–43 română
1988 Teatrul, nr. 7 DIACONESCU, Sanda Memoria scenei: Colea Răutu 44–49 română
1988 Teatrul, nr. 7 SADOVEANU, Profira O stare sufletească 50–50 română
1988 Teatrul, nr. 7 CIACHIR, Dan Constatări 51–51 română
1988 Teatrul, nr. 7 SIN, Mihai Vorbe frumoase, ba chiar adevărate 52–52 română
1988 Teatrul, nr. 7 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mircea Radu Iacoban (III) 53–55 română
1988 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Texte autocefale și texte cu aureolă de împrumut (I) 56–57 română
1988 Teatrul, nr. 7 PARHON, Victor Cronica dramatică: Dincolo de farmecul poveștii 58–60 română
1988 Teatrul, nr. 7 BERLOGEA, Ileana De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale, pe scena Teatrului Mic. Un eseu regizoral îndrăzneț și inteligent 61–64 română
1988 Teatrul, nr. 7 PALEOLOGU, Al. De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale, pe scena Teatrului Mic. „Scrisoarea” găsită la Teatrul Mic 64–65 română
1988 Teatrul, nr. 7 BIBICIOIU, Victor De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale, pe scena Teatrului Mic. În spirit și în literă 65–66 română
1988 Teatrul, nr. 7 THEODORESCU, Răzvan De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale, pe scena Teatrului Mic. Un Caragiale mai puțin cunoscut 65–65 română
1988 Teatrul, nr. 7 GHELMEZ, Petre De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale, pe scena Teatrului Mic. Puterea capodoperei 66–67 română
1988 Teatrul, nr. 7 RADU-MARIA, Constantin De la text la regie: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale, pe scena Teatrului Mic. Un spectacol în registru fantastic 68–68 română
1988 Teatrul, nr. 7 FIRAN, Carmen Cronica interpretării actoricești: Distribuție inspirată („Dansul morții” de August Strindberg - Teatrul „Nottara”) 69–70 română
1988 Teatrul, nr. 7 ȘUTEU, Corina Cronica tinerei generații: Actori în căutarea identității 71–73 română
1988 Teatrul, nr. 7 COROIU, Irina Cronica spectacolelor studențești: Un exercițiu fără finalitate estetică; Școala tragediei antice; Cotidianul ridicat la rang de gest 74–77 română
1988 Teatrul, nr. 7 ȚINTEA, Julieta Pas la pas prin teatre: Rigoare fără altitudine („Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă” de Horia Lovinescu - Teatrul de Stat din Sibiu) 78–79 română
1988 Teatrul, nr. 7 GĂLĂȚANU, Mihai Pas la pas prin teatre: O remarcabilă mobilizare de forțe artistice („Femeia îndărătnică” de William Shakespeare - Teatrul Dramatic din Galați) 79–80 română
1988 Teatrul, nr. 7 RUNCAN, Miruna Pas la pas prin teatre: Spectacolul unei actrițe („Noaptea marilor speranțe” de Tudor Popescu - Teatrul Dramatic din Bacău) 80–81 română
1988 Teatrul, nr. 7 BĂRBUȚĂ, Margareta Pas la pas prin teatre: Teatrul, ca un joc de-a viața („Alo, cine ești?” de Méhes György - Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 81–81 română
1988 Teatrul, nr. 7 TĂTARU, Doina Întîlnirile revistei cu cititorii la Brăila 82–86 română
1988 Teatrul, nr. 7 DIMITRIU, Ștefan Cenaclul de dramaturgie: „Pe Văratec în sus” de Ion Nicolescu 87–89 română
1988 Teatrul, nr. 7 VALERIU, Ioan Cercul de critică și teorie teatrală: În dezbatere „Regele Lear” de Shakespeare 90–91 română
1988 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria Reflector 92–93 română
1988 Teatrul, nr. 7 RAREȘ, Mircea Reflector 92–93 română
1988 Teatrul, nr. 7 RUNCAN, Miruna Reflector 92–93 română
1988 Teatrul, nr. 7 GRINEVICI, Igor Primim la redacție 94–94 română
1988 Teatrul, nr. 7 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 95–96 română
1988 Teatrul, nr. 8 VASILIU, Mihai Orizonturi revoluționare pentru cultura românească 2–4 română
1988 Teatrul, nr. 8 CONSTANTINIU, Florin 23 August 1944: reflectarea dramaturgică 5–6 română
1988 Teatrul, nr. 8 IRAVA, Bogdan Puterea adevărului 7–9 română
1988 Teatrul, nr. 8 CRISTESCU, Dana Festivalul Național „Cîntarea României” - minunat cadru de valorificare a talentelor din rîndul poporului 10–11 română
1988 Teatrul, nr. 8 RUNCAN, Miruna Text clasic și viziune regizorală în stagiunea actuală 12–15 română
1988 Teatrul, nr. 8 RĂDULESCU, Ermil Galeria tipologică a lui Costache Babii 16–17 română
1988 Teatrul, nr. 8 ȚINTEA, Julieta Răstălmăcindu-i pe clasici 18–20 română
1988 Teatrul, nr. 8 DIACONESCU, Sanda Ambiție și realizare 21–22 română
1988 Teatrul, nr. 8 BOIANGIU, Magdalena Confesiuni de creație: Grigore Gonța regizorul spectacolului „Regele Ioan” de Shakespeare la Teatrul de Comedie 23–24 română
1988 Teatrul, nr. 8 BURDA, Mihaela Confesiuni de creație: Ilie Gheorghe în Sile din „Mobilă și durere” de Teodor Mazilu la Teatrul Național din Craiova 25–26 română
1988 Teatrul, nr. 8 COJOCARU, Liana Ancheta noastră: Libertate și rigoare în traducerile destinate scenei (Răspund: Andrei Bantaș, Nora Iuga, Leon D. Levițchi, Irina Mavrodin, Valeriu Moisescu, Dan Munteanu, Ștefan Radof) 27–37 română
1988 Teatrul, nr. 8 COROIU, Irina Tinerii - viitorul teatrului românesc. Stagiunea 1988 la „Casandra” 38–42 română
1988 Teatrul, nr. 8 FODOR, Zeno Tinerii - viitorul teatrului românesc. Stagiunea 1988 la Institutul de Teatru din Tîrgu Mureș 42–45 română
1988 Teatrul, nr. 8 TATULICI, Mihai Reporter în viața teatrală 46–49 română
1988 Teatrul, nr. 8 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Radu Iftimovici 50–51 română
1988 Teatrul, nr. 8 VOIVOZEANU, Constantin „Dincolo de noi” piesă în trei acte 52–69 română
1988 Teatrul, nr. 8 ȘUTEU, Corina Din memoriile Fonsiei Dorsay 70–71 română
1988 Teatrul, nr. 8 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Texte autocefale și texte cu aureolă de împrumut (II) 72–74 română
1988 Teatrul, nr. 8 PARHON, Victor Cronica dramatică: Primatul teatralității („Mult zgomot pentru nimic” de William Shakespeare la Teatrul Municipal din Ploiești) 75–77 română
1988 Teatrul, nr. 8 RADU-MARIA, Constantin De la text la regie: „Regele Lear” de William Shakespeare la Teatrul Giulești. Spectacolul ca oficiere a mitului 78–80 română
1988 Teatrul, nr. 8 ZAMFIRESCU, Ion De la text la regie: „Regele Lear” de William Shakespeare la Teatrul Giulești. Respectul pentru valorile clasice - condiție a modernității 81–82 română
1988 Teatrul, nr. 8 POPESCU, Bogdan De la text la regie: „Regele Lear” de William Shakespeare la Teatrul Giulești. Îndrăzneala de a fi modern cu subtilitate 82–83 română
1988 Teatrul, nr. 8 CRISTESCU, Ioan De la text la regie: „Regele Lear” de William Shakespeare la Teatrul Giulești. O veritabilă ridicare de probleme 83–83 română
1988 Teatrul, nr. 8 FIRAN, Carmen Cronica interpretării actoricești: Victor Rebengiuc în „A treia țeapă” de Marin Sorescu la Teatrul „Bulandra”) 84–85 română
1988 Teatrul, nr. 8 CHITIC, Paul Cornel Cronica scenografică: Spațiu Shakespeare 86–87 română
1988 Teatrul, nr. 8 GHIȚULESCU, Mircea Pas la pas prin teatre: O lecție optimistă („Micul infern” de Mircea Ștefănescu - Teatrul Național din Cluj-Napoca) 88–89 română
1988 Teatrul, nr. 8 MORARIU, Mircea Em. Pas la pas prin teatre: Nici măcar un zîmbet („Ciudatul rol al întîmplării” de Ion Băieșu - Teatrul Dramatic din Baia Mare) 89–90 română
1988 Teatrul, nr. 8 BĂRBUȚĂ, Margareta Pas la pas prin teatre: O dramă convertită în baladă („Balada unei iubiri” (Năpasta) de I. L. Caragiale - Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 90–90 română
1988 Teatrul, nr. 8 MIHALACHE POPA, Carmen Pas la pas prin teatre: Cu detașare despre nevoia de tandrețe („O femeie drăguță cu o floare și ferestre spre nord” de Eduard Radzinski - Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 91–91 română
1988 Teatrul, nr. 8 DIMITRIU, Ștefan Cenaclul de dramaturgie: „Al treilea martor” de Sorin Holban 92–94 română
1988 Teatrul, nr. 8 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 95–96 română
1988 Teatrul, nr. 9 CRISTOIU, Ion Elogiul culturii 2–3 română
1988 Teatrul, nr. 9 DIMITRIU, Ștefan Tinerețea și veșnicia muntelui 4–6 română
1988 Teatrul, nr. 9 GHIȚULESCU, Mircea Marginalii la dramaturgia lui Blaga 7–9 română
1988 Teatrul, nr. 9 DUICU, Serafim Este cronica teatrală oglindă fidelă a interpretării actoricești? 10–11 română
1988 Teatrul, nr. 9 CODRUȚ, Mariana Teofil Vâlcu 12–13 română
1988 Teatrul, nr. 9 FUGAȘIN, Constantin Atelier: Ion Besoiu 14–15 română
1988 Teatrul, nr. 9 ȘUTEU, Corina Tinerii - viitorul teatrului românesc. Costinești'88 - Intenții finalizate parțial 16–20 română
1988 Teatrul, nr. 9 TATULICI, Mihai Teatrul în săli de sport, parcuri și grădini de vară 21–22 română
1988 Teatrul, nr. 9 Valoarea expresiei: Dorel Vișan 23–23 română
1988 Teatrul, nr. 9 SILVESTRU, Paul Confesiuni de creație: Ion Caramitru despre „A treia țeapă” la Teatrul „Bulandra” 24–26 română
1988 Teatrul, nr. 9 DUMITRESCU, Ștefan „Cît de frumoasă treci prin lume, femeie!” piesă în două acte 27–41 română
1988 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Dumitru Dem Ionașcu 42–43 română
1988 Teatrul, nr. 9 Șantier dramaturgic (Radu F. Alexandru, Mihai Georgescu, Corneliu Marcu) 44–45 română
1988 Teatrul, nr. 9 RĂDUCANU, Miriam Adevărul lăuntric se descoperă în gest 46–46 română
1988 Teatrul, nr. 9 SELIAN, Sergiu O „Furtună” aparte pe țărmul mării 47–47 română
1988 Teatrul, nr. 9 MATEI, Mihai Întîlnirile revistei cu cititorii, Constanța - 31 august 1988 48–52 română
1988 Teatrul, nr. 9 BORIGA, Aurelia Prezențe românești în lume: Alexa Visarion 53–57 română
1988 Teatrul, nr. 9 Centenar Eugene O'Neill 58–58 română
1988 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Linia de plutire, cordonul ombilical și retardarea stilistică (I) 59–62 română
1988 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Cronica dramatică: În adîncimea scenei („Trei surori” de A. P. Cehov la Teatrul Național din Timișoara) 63–66 română
1988 Teatrul, nr. 9 GANEA, Mircea De la text la regie: Cînd comedia se ia în serios („Nobili de ocazie” de Eduardo Scarpetta la Teatrul de Stat din Turda 67–68 română
1988 Teatrul, nr. 9 DUMITRESCU, Cristina Cronica interpretării actoricești: Cvartet neunitar 69–70 română
1988 Teatrul, nr. 9 OPREA, Ștefan Cronica interpretării actoricești: Protagonista domină autoritar 70–71 română
1988 Teatrul, nr. 9 COROIU, Irina Între teatru și film: „Ultima cursă” de Horia Lovinescu la Televiziunea Română 72–73 română
1988 Teatrul, nr. 9 CONSTANTINESCU, Ion Pas la pas prin teatre: Un spectacol tensionat și limpede („Meșterul” de Dumitru Dem Ionașcu - Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 74–74 română
1988 Teatrul, nr. 9 CHIRILĂ, Dumitru Pas la pas prin teatre: Argumente în balanță („Excursia” de Theodor Mănescu - Teatrul Dramatic din Baia Mare) 74–75 română
1988 Teatrul, nr. 9 COJOCARU, Liana Pas la pas prin teatre: O regie lipsită de entuziasm („Revelion la baia de aburi” de E. Reazanov - Teatrul „A. Davila” din Pitești) 75–76 română
1988 Teatrul, nr. 9 RADU-MARIA, Constantin Pas la pas prin teatre: De la Tolstoi la Iacob Gordin („Sonata Kreuzer” de Iacob Gordin - Teatrul Evreiesc de Stat) 76–76 română
1988 Teatrul, nr. 9 IONESCU, Petru Reflector: De-ale ochiului, dar și de-ale urechii; Inspirații din lumea circului 77–77 română
1988 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, Valentin Reflector: Cum se joacă "un director" în unele teatre 77–77 română
1988 Teatrul, nr. 9 D., C. Reflector: O simplă nedumerire 78–78 română
1988 Teatrul, nr. 9 IONESCU, Petru Reflector: Încă o dată despre dubla distribuire 78–78 română
1988 Teatrul, nr. 9 NANCĂ, Paul Reflector: Un spectacol publicistic 78–78 română
1988 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 79–80 română
1988 Teatrul, nr. 10 Spre noi trepte de cultură și civilizație 2–3 română
1988 Teatrul, nr. 10 BIBICIOIU, Victor Partea frumoasă a revoluției 4–4 română
1988 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Fișe pentru o enciclopedie a teatrului românesc - 1916-1918: Teatru între arme 5–7 română
1988 Teatrul, nr. 10 VASILIU, Mihai Teatrul Nostru 8–9 română
1988 Teatrul, nr. 10 GEORGESCU, Ruxandra Maria Permanenta modernitate a clasicilor: Gelu Ruscanu și Nicolae Bălcescu 10–13 română
1988 Teatrul, nr. 10 RUNCAN, Miruna Structura dramatică la Teodor Mazilu 14–19 română
1988 Teatrul, nr. 10 CONSTANTINIU, Florin O viziune clasică asupra lui Petru Rareș 20–22 română
1988 Teatrul, nr. 10 BOIANGIU, Magdalena Pe marginea unei controverse: Actorul-regizor 23–24 română
1988 Teatrul, nr. 10 TÎMPĂNARU, Ioana Confesiuni de creație: Claudiu Bleonț interpretul rolului Torquato, în piesa „Torquato Tasso” de J.W. Goethe la Teatrul Național din București 25–26 română
1988 Teatrul, nr. 10 DIACONESCU, Sanda Atelier: Ștefan Radof 27–30 română
1988 Teatrul, nr. 10 DIACONU, Doina Debut în critica și teoria teatrală: Opoziție, paralelism scenic, contrapunct, ambiguitate în „Acești îngeri triști” de D.R. Popescu 31–33 română
1988 Teatrul, nr. 10 DUMITRESCU, Cristina Un teatru, o stagiune: Teatrul de Stat din Sibiu - 1988-1989 34–36 română
1988 Teatrul, nr. 10 TATULICI, Mihai Vă invităm să mergeți la teatru: la Ploiești! 37–39 română
1988 Teatrul, nr. 10 NICOLESCU, Ion „Pe Văratec în sus” piesă în patru acte, șapte tablouri 40–60 română
1988 Teatrul, nr. 10 Valoarea expresiei: Mircea Albulescu 61–61 română
1988 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Linia de plutire, cordonul ombilical și retardarea stilistică (II) 62–63 română
1988 Teatrul, nr. 10 PARHON, Victor Cronica dramatică: Acuitatea dezbaterii și limitele ei („Puterea și adevărul” de Titus Popovici la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 64–66 română
1988 Teatrul, nr. 10 CHITIC, Paul Cornel Cronica scenografică: Spațiul și timpul dramaturgiei de actualitate 67–69 română
1988 Teatrul, nr. 10 ȘUTEU, Corina Cronica tinerei generații: Riscurile popularității 70–72 română
1988 Teatrul, nr. 10 RUSU, Anca-Maria Pas la pas prin teatre: La exterioritatea confruntării („Steaua fără nume” de Mihail Sebastian - Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 73–73 română
1988 Teatrul, nr. 10 RADU-MARIA, Constantin Pas la pas prin teatre: Sub semnul amatorismului („Domide contraatacă” de Tudor Popescu - Teatrul Dramatic din Brașov) 74–74 română
1988 Teatrul, nr. 10 BERCEANU, Patrel Pas la pas prin teatre: Cînd se dă tot ce se poate da („Ex” de Aldo Nicolaj - Teatrul Național din Tîrgu Mureș, secția maghiară) 74–75 română
1988 Teatrul, nr. 10 ORHEIANU, Vlad Andrei Pas la pas prin teatre: Reprezentație ritmată cu final fericit („Căsătorie prin concurs” de Tudor Mușatescu, după Carlo Goldoni - Teatrul de Stat din Sfîntu Gheorghe, secția română) 76–76 română
1988 Teatrul, nr. 10 RUSU, Cornel Teatrul și interferențele sale: De la prima audiție la premiera absolută 77–78 română
1988 Teatrul, nr. 10 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Paul Ioachim 79–81 română
1988 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Memoria arhivei 82–83 română
1988 Teatrul, nr. 10 ȚEICU, Marius Muzică vorbită 84–84 română
1988 Teatrul, nr. 10 BUCIU, Dan Un reper fundamental 84–84 română
1988 Teatrul, nr. 10 POPESCU, Tudor Primim la redacție 85–86 română
1988 Teatrul, nr. 10 D., C. Reflector: Moda vine, moda trece… 86–86 română
1988 Teatrul, nr. 10 P., V. Reflector: "Oedip" la Callatis 86–86 română
1988 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 87–88 română
1988 Teatrul, nr. 11 O permanență - idealul unității naționale 2–3 română
1988 Teatrul, nr. 11 NICULESCU, Ionuț Primul turneu oficial al Teatrului Național în Transilvania și Banat 4–5 română
1988 Teatrul, nr. 11 VIERU, Ioan Ancheta noastră: Locul dramaturgiei în preocupările criticii și istoriei literare (III) 6–13 română
1988 Teatrul, nr. 11 ZĂRNESCU, Narcis Permanenta modernitate a clasicilor: Mihail Sebastian - Feerie și concizie 14–16 română
1988 Teatrul, nr. 11 POPESCU, Marian O „victimă” teatrală uitată: Tolstoi 17–21 română
1988 Teatrul, nr. 11 DUMITRESCU, Cristina Ce ne spun recitalurile 22–23 română
1988 Teatrul, nr. 11 RADU-MARIA, Constantin Despre critică și critici într-o polemică ce nu și-ar fi avut rostul 24–25 română
1988 Teatrul, nr. 11 RUNCAN, Miruna Atelier: Sorana Coroamă Stanca 26–29 română
1988 Teatrul, nr. 11 TATULICI, Mihai Reporter în viața teatrală: Teatrul Național din Timișoara sau Povestea unui covor fermecat 30–33 română
1988 Teatrul, nr. 11 ȘTEFĂNESCU, Alex. Portrete subiective: Valeria Seciu 34–36 română
1988 Teatrul, nr. 11 ADAMEȘTEANU, Gabriela Portrete subiective: Gina Patrichi 35–36 română
1988 Teatrul, nr. 11 COMAN, Mihai Teatru sau teatralitatea folclorică 37–39 română
1988 Teatrul, nr. 11 DIACONESCU, Sanda Memoria scenei - Aura Buzescu: „Viața mi-a surîs în alt fel...” 40–44 română
1988 Teatrul, nr. 11 CRISTESCU, Ioan Ion Cocora sau dragostea pusă la-ncercare 45–46 română
1988 Teatrul, nr. 11 MÜLLER, Cristina Imaginea și cuvîntul 46–47 română
1988 Teatrul, nr. 11 SITARU, Valeria Teatrul secolului XX - David Nathan: „Glenda Jackson” 48–50 română
1988 Teatrul, nr. 11 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Nelu Ionescu 51–53 română
1988 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Dramaturgia feminină de azi (I) 54–56 română
1988 Teatrul, nr. 11 PARHON, Victor Cronica dramatică: Coerența și consecvența discursului scenic 57–61 română
1988 Teatrul, nr. 11 COROIU, Irina De la text la regie: Sub semnul oglinzii 62–63 română
1988 Teatrul, nr. 11 CHITIC, Paul Cornel Cronica scenografică: Decorul teatrului istoric: imaginară înfățișare a unui alt viitor 64–65 română
1988 Teatrul, nr. 11 ȘUTEU, Corina Cronica tinerei generații: Misterul „Cameristelor” („Cameristele” de Jean Genet la Teatrul Mic) 66–69 română
1988 Teatrul, nr. 11 PAIU, Constantin Pas la pas prin teatre: Să ne facem, totuși, probleme („Mielul turbat” de Aurel Baranga - Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 70–70 română
1988 Teatrul, nr. 11 COJOCARU, Liana Pas la pas prin teatre: Meritoriu rămîne efortul teatrului („Profesor de admitere” de Mariana Brăescu - Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 71–71 română
1988 Teatrul, nr. 11 MORARIU, Mircea Em. Pas la pas prin teatre: Șansa examenului moral („Conversație în oglindă” sau „Victima fericită” de George Genoiu - Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 72–72 română
1988 Teatrul, nr. 11 ANA, Daniela Pas la pas prin teatre: Despre cum rămîn clasicii în bibliotecă („Bădăranii” de Carlo Goldoni - Teatrul Național din București) 73–74 română
1988 Teatrul, nr. 11 CRIȘAN, Mihai Pas la pas prin teatre: Reabilitarea prologului („Femeia îndărătnică” de W. Shakespeare - Teatrul din Sfîntu Gheorghe) 74–74 română
1988 Teatrul, nr. 11 BÂRLĂ, Graziela Pas la pas prin teatre: O idee care-și așteaptă împlinirea („Stop! În top: Daniela!” - Teatrul „Ion Creangă”) 75–75 română
1988 Teatrul, nr. 11 DIMITRIU, Ștefan Cenaclul de dramaturgie: „Jertfa” de Alexandru Sever 76–79 română
1988 Teatrul, nr. 11 VALERIU, Ioan Cercul de critică și teorie teatrală: Întîlnire cu Dostoievski 79–80 română
1988 Teatrul, nr. 11 FIRAN, Carmen Întîlnirile revistei cu cititorii: Craiova, 31 octombrie 1988 sau „caravana” în memoria lui Amza Pellea 81–85 română
1988 Teatrul, nr. 11 ULMU, Bogdan Primim la redacție 86–86 română
1988 Teatrul, nr. 11 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 87–88 română
1988 Teatrul, nr. 12 Unitatea de nezdruncinat a națiunii noastre în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general 2–3 română
1988 Teatrul, nr. 12 CONSTANTINIU, Florin Dominantele unei atmosfere 4–6 română
1988 Teatrul, nr. 12 NICULESCU, Ionuț Presa teatrală în vremea Marii Uniri 7–8 română
1988 Teatrul, nr. 12 IRAVA, Bogdan Libertatea sau drumul către Unire 9–11 română
1988 Teatrul, nr. 12 ZALIS, Henri Permanenta modernitate a clasicilor: Tudor Vianu, critic și teoretician al teatrului 12–14 română
1988 Teatrul, nr. 12 CHITIC, Paul Cornel Conștiința profesională în prim-plan 15–17 română
1988 Teatrul, nr. 12 BĂRBUȚĂ, Margareta Un teatru... O stagiune…: Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila 18–21 română
1988 Teatrul, nr. 12 PEPINO, Cristian Pantomima în patru scenarii posibile 22–25 română
1988 Teatrul, nr. 12 ANGHEL, Sergiu Pseudojurnal Pîrîul Rece 25–28 română
1988 Teatrul, nr. 12 BURDA, Mihaela Știința și miracolul meseriei noastre cu Dan Puric 26–28 română
1988 Teatrul, nr. 12 ȘUTEU, Corina Profesie, profesionism, pantomimă 29–29 română
1988 Teatrul, nr. 12 Valoarea expresiei: Christian Maurer 30–30 română
1988 Teatrul, nr. 12 UNGUREANU, Cornel Secvențe antologice din spectacolul „Trei surori” de Cehov la Teatrul Național din Timișoara: Un final memorabil 31–33 română
1988 Teatrul, nr. 12 IORDACHE, Antoaneta C. Secvențe antologice din spectacolul „Trei surori” de Cehov la Teatrul Național din Timișoara: În jurul unui fotoliu din proscenium 33–34 română
1988 Teatrul, nr. 12 CRISTOIU, Ion Secvențe antologice din spectacolul „Trei surori” de Cehov la Teatrul Național din Timișoara: Ce-i spune Verșinin Mașei 34–35 română
1988 Teatrul, nr. 12 SILVESTRU, Valentin Secvențe antologice din spectacolul „Trei surori” de Cehov la Teatrul Național din Timișoara: Aveți-vă ca frații 35–36 română
1988 Teatrul, nr. 12 GALGOȚIU, Dragoș Secvențe antologice din spectacolul „Trei surori” de Cehov la Teatrul Național din Timișoara: Paravane indicate de autor 37–37 română
1988 Teatrul, nr. 12 CHIRILĂ, Dumitru Secvențe antologice din spectacolul „Trei surori” de Cehov la Teatrul Național din Timișoara: Ultima dorință a condamnatului 38–39 română
1988 Teatrul, nr. 12 CHITIC, Paul Cornel Secvențe antologice din spectacolul „Trei surori” de Cehov la Teatrul Național din Timișoara: Un tărîm al nevrozei 40–40 română
1988 Teatrul, nr. 12 TATULICI, Mihai Umor, muzică și puțină sociologie la „Tănase” 41–42 română
1988 Teatrul, nr. 12 Valoarea expresiei: Mircea Diaconu 43–43 română
1988 Teatrul, nr. 12 PELTZ, Tia Gînduri 44–44 română
1988 Teatrul, nr. 12 GHELMEZ, Petre Actorii noștri au har 44–45 română
1988 Teatrul, nr. 12 DRĂGAN, Daniel Un fenomen cosmic 45–45 română
1988 Teatrul, nr. 12 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Tina Ionescu Demetrian și Petru Ispas 46–47 română
1988 Teatrul, nr. 12 GEORGESCU, Alice România în circuitul teatral internațional 48–52 română
1988 Teatrul, nr. 12 MATEI, Mihai Întîlnirile revistei cu cititorii, Reșița, 7 noiembrie 1988 53–57 română
1988 Teatrul, nr. 12 DIMITRIU, Ștefan Cenaclul de dramaturgie: „Al treilea as” de Horia Gîrbea 58–61 română
1988 Teatrul, nr. 12 VALERIU, Ioan Cercul de critică și teorie teatrală 62–63 română
1988 Teatrul, nr. 12 ANGHEL, Valeriu Textul dramatic în școală 64–65 română
1988 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Ioana d'Arc, între legea morală și scenariile pentru monștri (I) 66–67 română
1988 Teatrul, nr. 12 PARHON, Victor Cronica dramatică: Fiorul tragic al satirei („Într-o dimineață” de Mihai Ispirescu la Teatrul „Nottara”) 68–72 română
1988 Teatrul, nr. 12 PREDESCU, Dan Cronica interpretării actoricești: Adriana Trandafir în Maria Tănase 73–74 română
1988 Teatrul, nr. 12 IONESCU, Miruna O distribuție (aproape) ideală 74–76 română
1988 Teatrul, nr. 12 RUSU, Anca-Maria Criza universului domestic 77–78 română
1988 Teatrul, nr. 12 CRIȘAN, Mihai Accentele necesare 78–78 română
1988 Teatrul, nr. 12 MORARIU, Mircea Em. „Cum sîntem cînd începem să nu mai fim” 79–79 română
1988 Teatrul, nr. 12 PRACSIU, Teodor Priza actualității 80–80 română
1988 Teatrul, nr. 12 PARASCHIVESCU, Constantin Riscuri conștient asumate 81–81 română
1988 Teatrul, nr. 12 RUNCAN, Miruna Veselul joc al contrariilor și opțiunea obligatorie 82–83 română
1988 Teatrul, nr. 12 COROIU, Irina Nouă actori în căutarea unui rol 84–85 română
1988 Teatrul, nr. 12 FIRAN, Carmen Poveste lungă și plictisitoare 84–84 română
1988 Teatrul, nr. 12 PARHON, Victor Statutul belicos al criticului 86–86 română
1988 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul Poșta literaturii dramatice 87–88 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Cîteva aspecte istorico-etnografice privind "Clisura" Dunării .7-14 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie TABAU, Mircea Aspecte actuale ale practicării morăritului în comuna Topleț - județul Caraș-Severin 15-22 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie JOMPAN, Aurelia, JOMPAN, Dumitru Culesul din natură la Marga, jud. Caraș-Severin 23-39 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Unelte și metode legate de munca cîmpului în satele de pe Valea Almăjului și în cîteva sate din clisura Dunării 41-48 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie CRISTESCU, Nicolae Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului 49-62 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie MIHĂILESCU, Nicolae Datini și obiceiuri din zona "Valea Sebeșului", județul Caraș-Severin 63-69 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie MARTA, Elena Nașterea tradiției, credințe și obiceiuri din județul Caraș-Severin 71-83 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie PAGU, Petru Ritualul de nuntă în comuna Tîrnova, județul Caraș-Severin 85-91 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (II) 93-106 germană
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie IONIȚĂ, Vasile Fapte de etnografie și implicațiile lingvistice ale acestora 107-112 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie PISTOLEA, Vasile Un cîntec popular cu sensuri filosofice majore 113-116 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie BĂLAN, Carmen Din preocupările Institutului Social Banat-Crișana în cercetarea etno-sociologică 117-119 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian Considerații privind așezarea Baden de la Timișoara-Freidorf 121-133 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin Ceramica din așezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 135-152 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie FLORESCU, Radu Contribuții la cunoașterea metrologiei dacilor în vremea domniei lui Decebal 153-164 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie ROGOZEA, Petru Ceramica dacică din așezarea romană de la Tibiscum (I) 165-179 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie LIPOVAN, Ion Opaițe romane din Ampelum (II) 181-188 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie FENEȘAN, Costin Comitatul Severinului la sfîrșitul secolului al XVII-lea 189-226 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie BONA, Petru Comunități grănicerești românești. Considerații istorice și demografice 227-240 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie DRECIN, Mihai "Economia" - foaie economică ilustrată din Caransebeș (1905-1910) 241-245 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Manifestări culturale între Caransebeș și Turnu-Severin premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 247-254 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POIANĂ, Silvia Contribuția formațiunilor caransebeșene la Unirea cea Mare (1818) 255-268 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (IV) 269-274 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian Piese de bronz dintr-un tumul din zona Iaz-Dîmb, județul Caraș-Severin 275-276 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie BONA, Petru Contribuții la cunoașterea biografiei medicului Constantin Popasu (documente și obiecte personale) 277-278 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie OPRIȘ, Ioan Alexandru Lapedatu în slujba istoriei naționale 279-304 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petru Simion Mangiuca pentru Simion Florea Marian 305-310 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie PISTOLEA, Vasile Constantin Daicoviciu și conștiința apartenenței la ținutul natal 311-314 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie GIURAN, Maria, GIURAN, Valeriu Documente privind acțiuni de luptă în războiul anfifascist, în spațiul aerian din partea de Sud-Vest a țării (I) (Zona actualului județ Caraș-Severin, în perioada 23 august - 30 septembrie 1944) 315-327 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța Restaurarea și conservarea unei inscripții romane descoperite la Iaz (jud. Caraș-Severin) 329-333 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie BONA, Petru Izvoare de demografie istorică Vol. I - Feneșan C. 335-336 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie BONA, Petru Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867-1818) - Plămădeală Antonie 336-337 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie BONA, Petru Unitatea național-statală, independența și progresul social - esențăă a vieții poporului român - Zaharia Gh. 337-339 română