Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XII, 1988, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 9- română
articol de periodic Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte 9-10 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Revoluția agrară - necesitate istorică în agricultura României contemporane .11-20 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Venus din Zăuan. Despre credințele și practicile religioase. Partea I-a Istorie Veche şi Arheologie 23- română
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) , POP, Pamfil (autor) Descoperiri arheologice în comuna Agrij Istorie Veche şi Arheologie 71- română
articol de periodic LAKO, Eva (autor) , RAD, Vasile (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Cehei - Misig (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 85- română
articol de periodic BAJUSZ, Istvan (autor) , TAMBA, Dan (autor) Contribuții la topografia arheologică a văii Someșului. Sectorul Căpîlna - Jibou Istorie Veche şi Arheologie 91- română
articol de periodic NEMETI, Ioan (autor) Noi descoperiri arheologice din eneoliticul tîrziu din nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 121- română
articol de periodic BAJUSZ, Istvan (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) , MATEI, Alexandru (autor) , MOȚU, Iancu (autor) , STOICA, Cornelia (autor) , TAMBA, Dan (autor) Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice și lucrările de conservare și restaurare executate în complexul daco-roman Porolisum în anii 1986-1987 Istorie Veche şi Arheologie 147- română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții epigrafice la cunoașterea sistemului vamal din provinciile dacice. Vama de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 175- română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (XV) Istorie Veche şi Arheologie 191- română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Porolissum - cheia de boltă a apărăriiDaciei Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 195- română
articol de periodic PAKI, Adela (autor) Populația Daciei Porolissensis I. Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 215- română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) , MOȚU, Iancu (autor) Despre ceramica provincială lucrată cu mîna din castre. Observații arheologice cu specială privire la cîteva castre din DaciaPorolissensis Istorie Veche şi Arheologie 229- română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Limesul Daciei Sectorului de pe Someșul unit. Elementele de apărare pe subsectorul Ileanda-Tihău Istorie Veche şi Arheologie 251- română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Porolissum și Augusta Traiana. Observații asupra inscripției IGB, III, 2, 1590 Istorie Veche şi Arheologie 291- română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Raporturi ale daco-romanilor din nordul Dunării cu Imperiul Roman între anii 275-375 e.n. cu specială privire asupra nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 297- română
articol de periodic HOSSU, Valer (autor) Domeniul Cetății de Piatră (Chioar) în secolul al XV-lea Istorie Medie 305- română
articol de periodic RUSU, Adrian Andrei (autor) Raporturi ale curții principelui Sigismud Bathori cu ierarhia romanilor din Transilvania la începutul ultimului deceniu al scolului al XVI-lea Istorie Medie 311- română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Relațiile românilor din ținutul Cetății de Piatră (Chioar) cu orașul Cluj în ultimele decenii ale secolului XVI și prima jumătate a secolului XVII Istorie Medie 317- română
articol de periodic WOLF, Rudolf (autor) Evoluția populației comitatului Crasna între 1720-1725 Istorie Medie 339- română
articol de periodic WAGNER, Ernest (autor) Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. IV. Dările în muncă. Torsul și țesutul Istorie Medie 361- română
articol de periodic CIOCIAN, Ioan (autor) Aspecte privind viața social-economicăîn comitatul Solnocul de mijloc în deceniul opt al secolului al XVIII-lea Istorie Medie 373- română
articol de periodic MUSCA, Elena (autor) Lăzi de breaslă din colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Istorie Medie 389- română
articol de periodic MUSCA, Ioan (autor) Adunarea Generală anuală a ASTREI de la Șimleu Silvaniei (4-5 august 1878) Istorie modernă 403- română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Activitatea parlamentară a lui George Pop de Băsești în 1879 Istorie modernă 425- română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Gheorghe Pop de Băsești în corespondență cu arădenii Istorie modernă 439- română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Mișcarea națională a românilor din Sălaj între anii 1905-1906. II Istorie modernă 443- română
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) "Gazeta învățătorilor" din Șimleu Silvaniei și implicațiile ei politico-naționale. 1912-1914 Istorie modernă 461- română
articol de periodic GORON, Doru (autor) , GRAD, Cornel (autor) , WAGNER, Ernest (autor) Consilii și gărzi naționale române în Sălaj în anul 1918. Contribuții documentare Istorie contemporană 469- română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Contribuții ale românilor aflați peste hotare la înfăptuirea idealului național în toamna anului 1918 Istorie contemporană 621- română
articol de periodic MEWES, Eugen (autor) Agricultura sălăjană în anii 1929-1932 Istorie contemporană 635- română
articol de periodic RĂDULESCU, Dan (autor) , RĂDULESCU, Mariana (autor) Contribuții ale gînditorilor politici români privind asigurarea apărării naționale. 1934-1939 Istorie contemporană 653- română
articol de periodic GRAD, Cornel (autor) Acțiuni teroriste, de diversiune și spionaj hortyste la frontiera de vest a României. 1939-1940 Istorie contemporană 657- română
articol de periodic BODEA, Gheorghe (autor) Date despre mișcarea național revoluționară antihortystă în județul Sălaj. 1940-1944 Istorie contemporană 661- română
articol de periodic DUMITRESCU, Constantin (autor) Documente ale Comisiunii Monumentelor Istorice, Secția pentru Transilvania, despre Porolissum 1922-1937 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 697- română
articol de periodic STAN, Vergilia (autor) Carte străină în ediții olandeze din secolul XVII-lea existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 707- română
articol de periodic Carte străină, în ediții olandeze din secolul al XVII-lea, existentă în fondul Bibliotecii Documentare - Zalău (Catalog) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 707- română
articol de periodic OROS, Ioan (autor) Gînditori clasici germani în colecțiile Bibliotecii Documentare din Zalău Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 759- română
articol de periodic OROS, Ioan (autor) Un document școlar de la 1874. "Protocolu visitațiunei școalei confesionale greco-catolice din Crasna " (jud. Sălaj) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 763- română
articol de periodic CIOCIAN, Ioan (autor) Dezvoltarea învăîțămîntului în comuna Someș Odorheo pănă în anul 1918 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 769- română
articol de periodic TOȘA, Viorel (autor) Preocupări de istorie în publicistica sălăjană interbelică Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 781- română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Considerații privind activitatea istorioagrafică despre Sălaj oglindită în paginile revistei Acta Musei Porolissensis (I 1977 - X 1986) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 793- română
articol de periodic ȘIPOȘ, Gabor (autor) Volfgang Cserey ca botatist și grădina sa botanică din Crasna Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 801- română
articol de periodic IANCU, Gheorghe (autor) , NEAMȚU, Gelu (autor) Un document de la Alexandru Sterca Șuluțiu privind apărarea limbii române (3 noiembrie 1849) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 807- română
articol de periodic LAZĂR, Emil (autor) Theodor Mihali (I). Repere privind obîrșia și începuturile afirmării. 1855-1890 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 817- română
articol de periodic ȘTEIU, Nicolae (autor) Ioan Mango din Fildu - învățător și luptător pentru cauza românilor din Austro-Ungaria Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 827- română
articol de periodic VASILIU, Gabriel (autor) Din istoria gîndirii lingvistice: Emiliu Bran și Vasile Vaida, printre primii cercetători ai graiului sălăjean Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 833- română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ioan (autor) Iulian Chiffa - un chestionar etnografic inedit din 1909 Etnografie, toponimie, geografie 841- română
articol de periodic BOLOVAN, Ioan (autor) , BOLOVAN, Sorina (autor) Aspecte privind căsătoria în satul românesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea Etnografie, toponimie, geografie 845- română
articol de periodic ȘERBA, Gheorghe (autor) Obiceiuri și practici ale crescătorilor de animale de pe cursul mijlociu al Crasnei Etnografie, toponimie, geografie 851- română
articol de periodic VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Turbuța, Crișeni, Gîrcei Etnografie, toponimie, geografie 857- română
articol de periodic MEDVE, Aurel (autor) , MEDVE, Maria (autor) Regimul precipitațiilor atmosferice în estul depresiunii Guruslău Etnografie, toponimie, geografie 863- română
articol de periodic PORUMB, Marius (autor) Noi date privind activitatea unor pictori români în Sălaj în secolul al XVIII-lea Istoria artelor 883- română
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Profilul plastic al presei românești interbelice si Sălaj Istoria artelor 893- română
articol de periodic BADIU MARIA, Pia (autor) Colecția de artă plastică a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău II. Grafica Istoria artelor 899- română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1987 915- română
articol de periodic Abrevieri bibliografice 927 română
articol de periodic MAIER, Aurel (autor) , POP, Grigor (autor) Fenomenul urban în nord-vestul României Etnografie, toponimie, geografie 973- română