Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 64 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III BITAY, I. (autor) Contribuții la studiul culturii antice în Transilvania în secolul al XVI-lea Studii şi Materiale 183-196 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDOS ANNA, Maria (autor), MIREL, Maria (autor) Date privitoare la organizarea bibliotecii de specialitate a colecției de numismatică și antichități a „Muzeului Ardelean” Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 809-825 română (rezumat în germană)
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) Palast und Hütte. Beiträge zum Bauen und Wohnen im Altertum von Archäologen, Vor- und Frühgeschichte. Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg, veranstaltet vom 25.- 30. November 1979 in Berlin. Herausgegeben von Dietrich Papenfuss und Volker Michael Strocka. Redaktion Helmut Prückner. Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein [1982] XVII+643 S. mit 473 Abb. RECENZII 805-806 germană
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor (autor) „Beitrage zur Ur- und Frühgeschichte”, in: „Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege”, Beiheft 16. Hrsg. vom Landesmuseum für Vorgeschichte Dresden (Redaktion Hans Kaufmann und Klaus Simon). VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin. 1981, Teil I, 718 S. mit zahlreichen Abbildungen in Text + l Beilage. Preis 100, - M. RECENZII 806-807 germană
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Arhe. Buletin de studii și cercetări studențești de istorie veche, arheologie și epigrafie, I, Timișoara, 1996. Prezentări de cărţi - recenzii 901-902 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Despre câteva fragmente de diplome militare redescoperite sau mai nou descoperite Istorie Veche şi Arheologie 59- română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie ȘTEFĂNESCU, L. (autor) Societatea geto-dacică din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică Istorie 223-229 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie CROITORU, Costin (autor) Cronologia perioadei timpurii a celui de-a doua epocă a fierului (sec. V-III a. Chr,) între Carpați, Nistru și Balcani - Măndescu Dragoș Recenzii şi note bibliografice 385-387 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie NEAGU, M. (autor), OPREA, V. (autor), OȚA, L. (autor), SÎRBU, Valeriu (autor), VÎLCU, Aurel (autor) „Sudul Munteniei în secolele I a. Chr. – III p. Chr. Sarmați, daci, romani”, Editura Istros, Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila 2014, 214 pagini, 53 figuri, ISBN 978-606-654-115-2 (Daniel Spânu) Recenzii şi note bibliografice 437-442 română
1938 Balcania, I Avant-propos iii-vii franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 Notes bibliographiques 249-300 franceză
1945 Balcania, VIII Notes bibliographiques 264-334 franceză
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis MONAH, Dan (autor) Guy Rachet, La Gaule celtique. Des origines à 50 av. J. C., Collection Histoire de la France, 1973, 256 p. și 36 figuri în text plus 8 planșe. NOTE BIBLIOGRAFICE 361-362 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" NEMETI, Sorin (autor) Apuleius și complexul șchiopătatului mitic și ritual. Studiu de psihologie istorică SOCIETATEA: STRUCTURI ŞI DINAMICI. Mituri, rituri, credinţe populare 207-212 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1, Arheologie GUDEA, Nicolae (autor) Câteva notițe privind omisiuni, inadvertențe precum și adăugiri la "Atlas-dicționar al Daciei romane". Coordonator M. Bărbulescu, Cluj-Napoca, Editura Tribuna Press, 2005, 147 p. RECENZII 300-302 română
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Din corespondența lui Nicolae Densușianu privind difuzarea chestionarului istoric și strângerea datelor pentru "Dacia Preistorică" Studii şi articole 201-217 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor), FIRCZAK, Gheorghe (autor) Bibliografia Anuarului Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara Studii şi articole 911-940 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis EGRI, Mariana (autor) Venceslas Kruta - Les celtes. Histoire et dictionnaire. Des origines à la romanisation et au christianisme, éd. Robert Lafont, Paris 2001, 1005 p., 17 hărți. Recenzii, prezentări de carte 565-566 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MOGA, Vasile (autor) Adriana Pescaru, Iosif Vasile Ferencz (coordonatori), Daco - Geții. 80 de ani de cercetări arheologice sistematice la cetățile dacice din Munții Orăștiei, Bibliotheca Musei Devensis, Deva, 2004, 342 p. Recenzii, prezentări de carte 447 română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă BODO, Cristina (autor) Aspecte din activitatea Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara (1883-1887) Istorie. Studii şi articole 357-376 română, franceză
1963 Studii Clasice, V POGHIRC, Cicerone (autor) A II-a Conferință internațională a secției de istorie antică a Societății germane de istorie Studiile clasice în lume 337-338 română
1963 Studii Clasice, V FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1962) Studiile clasice în R.P.R. 375-386 română
1963 Studii Clasice, V PIPPIDI, Dionisie M. (autor) H. BENGTSON, Einführung in die Alte Geschichte. Dritte, revisierte Auflage, München, Beck, 1959, 205 p. 16°. RECENZII 406-407 română
1964 Studii Clasice, VI FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1963) Studiile clasice în R.P.R. 375-385 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) PAUL PETIT, Guide de l'étudiant en histoire ancienne. Préface de André Aymard, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Paris. Paris, Presses Universitaires de France, 1959, 208 p. in 16°. RECENZII 387-389 română
1964 Studii Clasice, VI BORDENACHE, Gabriella (autor) PAUL-MARIE DUVAL, Paris antique des origines au troisième siècle, Paris, Herman, 1961, 312 p., 132 illustrations, 1 dépliant. RECENZII 412-414 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) E. J. BICKERMAN, La cronologia nel mondo antico (Collana „Paideia”, 7), Firenze, „La Nuova Italia”, 1963. 105 p. in 16°. RECENZII 417 română
1966 Studii Clasice, VIII GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 285-289 română
1966 Studii Clasice, VIII ALEXANDRESCU, Petre (autor) IZVOARE PRIVIND ISTORIA ROMÂNIEI, I: De la Hesiod la Itinerarul Antonin, București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964, XXIV + 791 p. RECENZII 327-328 română
1967 Studii Clasice, IX FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1966) Studiile clasice în România 275-288 română
1968 Studii Clasice, X BODOR, Andrei (autor) Mihail Macrea 1909-1967 In memoriam 391-392 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE. Storia antica X 1-2: L' lmpero di Augusto (44 a.C. – 70 d.C.). Milano, „Il Saggiatore" di A. Mondadori, 1968, 2 vol. 1327 p. In 16°. JULES TOUTAIN, L'Economia antica. Milano, „Il Saggiatore" di A. Mondadori, 1968. 383 p. In 16°. RECENZII 371-373 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Ecole Française d'Athènes. GUIDE DE THASOS. Préface de Georges Daux. Paris, Editions E. de Boccard, 1967, 214 p. in 16° + 116 planșe și ilustrații în text, 5 planșe afară din text. RECENZII 383-384 română
1970 Studii Clasice, XII FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românescă (1969) Studiile clasice în România 261-280 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΝ Κ. ΟΡΛΆΝΔΟΝ. Τόμος D (Βιβλιοθηκη της εν Αθηναις Αρχαιολογικης Εταιρείας, αρ. 54). Αθηναι, 1967-1968. 546 p., numeroase figuri în text și 124 planșe. RECENZII 356-357 română
1970 Studii Clasice, XII TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) STUDIEN ZUR GESCHICHTE UND PHlLOSOPHIE DES ALTERTÜMS herausgegeben von J. Harmatta. Budapest, Akademiai Kiadó, 1968, 409 p. RECENZII 357-359 română
1970 Studii Clasice, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Editura „Nauka", Leningrad, 1968, 351 p. (în l. rusă, fără rezumate). RECENZII 359-361 română
1971 Studii Clasice, XIII FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1970) Studiile clasice în România 245-261 română
1971 Studii Clasice, XIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ARNALDO MOMIGLIANO, Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico (Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi, 108-109). Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1966. Două tomuri de 874 p. in 8°. RECENZII 352-353 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Trei reviste noi de istorie veche, epigrafie și papirologie Studiile clasice în lume 245-249 română
1972 Studii Clasice, XIV FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1971) Studiile clasice în România 259-281 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) DAVID ASHERI, Leggi greche sul problema dei debili, Pisa, 1969 (Estratto da Studi Classici e Orientali, XVIII), 122 p. in 8°. RECENZII 337-338 română
1973 Studii Clasice, XV FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1972) Studiile clasice în România 211-228 română
1974 Studii Clasice, XVI FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1973) Studiile clasice în România 281-301 română
1977 Studii Clasice, XVII PETRE, Zoe (autor) Utilitatea istoriei antice Studiile clasice în România 218-222 română
1977 Studii Clasice, XVII FISCHER, Iancu (autor) Cultura clasică în învățământ Studiile clasice în România 222-226 română
1977 Studii Clasice, XVII Discuții Studiile clasice în România 226-230 română
1977 Studii Clasice, XVII FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1974) Studiile clasice în România 251-269 română
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) HERMANN BENGTSON, Kleine Schriften zur Alten Geschichte. München, Beck, 1974, 670 p. in 8°. RECENZII 369 română
1977 Studii Clasice, XVII WALD, Lucia (autor) Scripta Classica Israelica. Yearbook of the Israel Society for the Promotion of Classical Studies, edited by J. Geiger, D. Gershenson and I. Shatzman, vol. I, 1974, 148 p. RECENZII 371-375 română
1981 Studii Clasice, XX FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1978-1979) Studiile clasice în România 87-111 română
1985 Studii Clasice, XXIII FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1981-1982) Studiile clasice în România 105-129 română
1985 Studii Clasice, XXIII ARDEVAN, Radu (autor) Hadrian Daicoviciu (1932-1984) In memoriam 159-160 română
1988 Studii Clasice, XXV NISTOR, Vlad (autor) F. BARBIERI, G. BARBIERI, U. COZZOLI, V. LA BUA, E. LANZILLOTTA, M. MALAVOLTA, R. PALMIERI, A. RUSSI, A. VALVO, Quinta miscellanea greca e romana. Roma, 1977, IX+404 p. (Studi pubblicati dall'Istituto Italiano per la Storia Antica, fascicolo XXVI) RECENZII 130-131 română
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor) JAKOB SEIBERT, Das Zeitaiter der Diadochen. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983, XVI+272 p. (Erträge der Forschung, 185) RECENZII 131-132 română
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor) KARL CHRIST, Römische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. I: Römische Republik und augusteischer Principat; II: Geschichte und Geschichtsschreibung der römischen Kaiserzeit. Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1982, 1983, VIII+275, VIII+287 p. RECENZII 133-136 română
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor), FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1983-1984) Studiile clasice în România 151-172 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer Statutul Societății de Studii Clasice din România Studiile clasice în România 227-230 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer BARNEA, Alexandru (autor) JEAN-PIERRE MARTIN, ALAIN CHAUVOT, MIREILLE CEBEILLAC-GERVASONI, Histoire Romaine, Armand Colin, Paris, 2001, 464 p. RECENZII 264 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer BARNEA, Alexandru (autor) EUGEN CIZEK, Istoria Romei, Edit. Paideia, București 2002, 680 p. RECENZII 264-265 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer BARNEA, Alexandru (autor) ALLEN M. WARD, FRITZ M. HEICHELCHEIM, CEDRIC A. YEO, A History of the Roman People (4), New York, 2003, 580 p. RECENZII 266 română
2009 Studii Clasice, XLV DINU, Tudor (autor) Cronica Societății de Studii Clasice din România, 2007-2008 Studiile clasice în România 215-216 română
2009 Studii Clasice, XLV BARNEA, Alexandru (autor) Lucrări recent apărute Semnal 229-230 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX DIACONU, Vasile (autor) Acta Moldaviae Meridionalis, Anuarul Muzeului Județean ''Ștefan cel Mare'' Vaslui, XXVIII-XXIX, Vol. I-II, 2007-2008 III. Recenzii şi note bibliografice 199-200 română