Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 volume
  • 30 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2002-2003 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX, nr. în TOM: 1, anul 2002-2003 COCUZ, Ioan (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), EPURE, Violeta-Anca (redactor), MAREȘ, Ioan (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), PÎNZARIU, Cristina (redactor)
volum de periodic 2002-2003 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX, nr. în TOM: 2, anul 2002-2003 COCUZ, Ioan (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), EPURE, Violeta-Anca (redactor), MAREȘ, Ion (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), PÎNZARIU, Cristina (redactor)
volum de periodic 1993 Anuarul Muzeului Bucovinei, XX, anul 1993 BLAJ, Pavel (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), STEICIUC, BRÂNDUȘA (redactor), ȘTEFANOVICI, Olga (redactor)
volum de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI, anul 1994 BLAJ, Pavel (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), STEICIUC, Brândușa-Elena (redactor)
volum de periodic 1995-1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, anul 1995-1996 BLAJ, Pavel (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), STEICIUC, Brândușa-Elena (redactor), ȘTEFANOVICI, Olga (redactor)
volum de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, anul 1997-1998 ȘOPEA, Mariana (traducător), HĂU, Florin (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (redactor), ANDRONIC, Mugur (redactor), BLAJ, Pavel (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), BRĂDĂȚAN, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor)
volum de periodic 1999-2000-2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, anul 1999-2000-2001 HĂU, Florin (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), BLAJ, Pavel (redactor), BRĂDĂȚAN, Aura-Doina (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), IGNĂTESCU, Otilia (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor)
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis, XIV, seria Istorie veche și arheologie ANDRONIC, Mugur (autor) RĂSPUNS RECENZIEI M. Andronic, Istoria Bucovinei în epoca marilor migrații și până la încheierea formării Moldovei medievale, Suceava, 2014, 473 p. (Dan Gh. Teodor, în „Acta Musei Tutovensis”, nr. XIII, 2017, p. 287-290) 231-234 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 ANDRONIC, Mugur (autor) Huțulii, o minoritate din Bucovina 228 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei, XIV, nr. 1 ANDRONIC, Mugur (autor) Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creștin, Suceava, Editura "Istros" a Muzeului Brăilei, Colecția "Teze de doctorat - Istorie", 2005, 508 pagini+ 124 de planșe ( Vasile I. Schipor) 358 română
articol de periodic 2002-2003 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX, nr. 1 ANDRONIC, Mugur (autor) Poiana - O așezare din secolele VIII-IX d- Chr. .7-115 română
articol de periodic 2002-2003 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX, nr. 1 ANDRONIC, Mugur (autor) , BATARIUC PARASCHIVA, Victoria (autor) , GOGU, Monica (autor) , HPU, Florin (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Noi cercetări arheologice de teren în județul Suceava 117-226 română
articol de periodic 2004-2005-2006 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări arheologice de teren în Bucovina (I) 73-89 română
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI ANDRONIC, Mugur (autor) Todirești - o așezare tîrzie a complexului cultural Sîntana de Mureș - Cernjahov 187-192 română
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI ANDRONIC, Mugur (autor) , BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Săsciori - un sat dispărut din ținutul Sucevei 225-230 română
articol de periodic 2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII ANDRONIC, Mugur (autor) Vornicul Simion Tăutul, un vrednic descendent al celebtului logofăz de epoca ștefaniană (I) 165-170 română
articol de periodic 2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări arheologice de teren în Bucovina (II) 35-46 engleză
articol de periodic 2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ANDRONIC, Mugur (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii amforelor sferice în Bucovina 47-54 engleză
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII ANDRONIC, Mugur (autor) Sondajul arheologic din așezarea de secol IV e.n. de la Podeni (jud. Suceava) 397-410 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV ANDRONIC, Mugur (autor) Repertoriul arheologic al comunei Grămești (jud. Suceava) 75-83 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV ANDRONIC, Mugur (autor) , HĂU, Florin (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări istorice și arheologice privind satul medieval Rudești (com. Grămești, jud. Suceava) 427-437 română
articol de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ANDRONIC, Mugur (autor) Repertoriul arheologic al comunei Zamostea (jud. Suceava) .11-19 română
articol de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI ANDRONIC, Mugur (autor) Sondajul arheologic în așezarea medievală de la Todirești (jud. Suceava) 573-580 română
articol de periodic 1995-1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII ANDRONIC, Mugur (autor) Evoluția habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneț, din Paleolitic pînă la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 13-186 română
articol de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV ANDRONIC, Mugur (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă așezare precucuteniană în Nordul Moldovei .7-17 română
articol de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV ANDRONIC, Mugur (autor) Complexe de locuire din secolele V-VII la Nord-Est de Carpați 19-75 română
articol de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV ANDRONIC, Mugur (autor) Bilca, o nouă necropolă tumulară hallstattiană din Bucovina 453-457 română
articol de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV ANDRONIC, Mugur (autor) Așezarea de secolele VI-IX de la Izvoarele-Bahna, Realități arheologice și concluzii - Mitrea I. 491-492 română
articol de periodic 1999-2000-2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII ANDRONIC, Mugur (autor) Cultura materială din secolele VIII-X din teritoriul Nord-Est Carpatic 219-282 română
articol de periodic 2000 Arheologia Medievală, III ANDRONIC, Mugur (autor) Habitatul medieval de pe cuprinsul comunei Zamostea (jud. Suceava) 89- română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări arheologice în așezarea dacică de erocă romană de la Todirești (județul Suceava) 167-173 română
articol de periodic 1999 Carpica, XXVIII ANDRONIC, Mugur (autor) Hrincești - un sat bucovinean dispărut 135-140 română
articol de periodic 2006 Istros, XIII ANDRONIC, Mugur (autor) Apariția locuirii umane în Bucovina și evoluția sa pînă la sfîrșitul eneoliticului .9-39 română
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Mugur (autor) Așezarea din sec. II-I î.H. de la Dolheștii Mari - Suceava Studii şi materiale arheologice 235-242 română, engleză
articol de periodic 1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Mugur (autor) Așezarea din secolele VI-VII d.H. de la Dolheștii Mari - Suceava Studii şi materiale arheologice 133-140 română, engleză
articol de periodic 2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI ANDRONIC, Mugur (autor) Un atelier meșteșugăresc din așezarea Sântana de Mureș de la Todirești (com. Todirești, jud. Suceava) I. Istoria românilor 116-122 română