Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de volume
  • 31 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de literatură gri 1993 75 de ani de la Unirea cu Patria Mamă: Bucovina, pâmânt românesc (1918 - 1993), anul 1993 ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de periodic 2002-2003 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXIX-XXX, nr. în TOM: 1, anul 2002-2003 COCUZ, Ioan (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), EPURE, Violeta-Anca (redactor), MAREȘ, Ioan (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), PÎNZARIU, Cristina (redactor)
volum de periodic 2002-2003 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXIX-XXX, nr. în TOM: 2, anul 2002-2003 COCUZ, Ioan (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), EPURE, Violeta-Anca (redactor), MAREȘ, Ion (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), PÎNZARIU, Cristina (redactor)
volum de periodic 1993 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XX, anul 1993 BLAJ, Pavel (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), STEICIUC, BRÂNDUȘA (redactor), ȘTEFANOVICI, Olga (redactor)
volum de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXI, anul 1994 BLAJ, Pavel (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), STEICIUC, Brândușa-Elena (redactor)
volum de periodic 1995-1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXII-XXIII, anul 1995-1996, SUPLIMENT VI. Evoluția habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneț din paleolitic până la sfârșitul secolului al XVIII-lea ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de periodic 1995-1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXII-XXIII, anul 1995-1996 BLAJ, Pavel (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), STEICIUC, Brândușa-Elena (redactor), ȘTEFANOVICI, Olga (redactor)
volum de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXIV-XXV, anul 1997-1998 ȘOPEA, Mariana (traducător), HĂU, Florin (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (redactor), ANDRONIC, Mugur (redactor), BLAJ, Pavel (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), BRĂDĂȚAN, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor)
volum de periodic 1999-2000-2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXVI-XXVII-XXVIII, anul 1999-2000-2001 HĂU, Florin (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), BLAJ, Pavel (redactor), BRĂDĂȚAN, Aura-Doina (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), IGNĂTESCU, Otilia (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor)
volum de carte 2011 Bogdan al II-lea - părinte al celui mai mare român, Ștefan cel Mare și Sfânt - : - la 560 de ani de la trecerea sa în istoria nemuririi românești -, anul 2011 ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2016 Cercetări arheologice în Bucovina, anul 2016, Patrimoniul arheologic al Bucovinei, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2015 Cercetări arheologice în Bucovina: așezările din secolele IV - VI de la Todirești, jud. Suceava (cu informații și despre situl Gava-Hohlihrady), anul 2015 ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2002 Contribuții cultural-ortodoxe medievale la formarea conștiinței unității naționale la români, anul 2002, seria Pagini de istorie și cultură românească ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2021 Fortificațiile Bucovinei de-a lungul vremii / Bukovina fortifications over time, anul 2021, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 1998 Huțulii: o minoritate din Bucovina / The Hutsuls: a minority in Bukovina, anul 1998, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei ANDRONIC, Mugur (redactor)
volum de carte 2005 În umbra marilor imperii ucigașe: romanul soldatului austriac bucovinean în vâltorile primului război mondial și în prizonierat în Italia și Siberia, anul 2005, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2019 Istoria adevărată a Moldovei (pentru elevi), anul 2019 ANDRONIC, Mugur (autor), CONSTANTINOV, Valentin (autor), GUMENÂI, Ion (autor), PETRENCU, Anatol (autor), XENOFONTOV, Ion Valer (autor)
volum de carte 2008 Istoria Bucovinei, anul 2008, De la începuturi până la epoca cuceririi romane a Daciei, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2014 Istoria Bucovinei, anul 2014, În epoca marilor migrații și până la încheierea formării Moldovei medievale, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2023 Marele romantic / The Great Romantic: scenariul filmului, anul 2023 ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2005 Poiana: o așezare din secolele VIII - IX d. Chr., anul 2005 ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 1999 Români de pe Valea Siretului de Sus: jertfe ale ocupației nordului Bucovinei și terorii bolșevice, anul 1999, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei TOCHIȚĂ, DRAGOȘ (autor), ANDRONIC, Mugur (prefață)
volum de carte 2017 Sistemul austriac de forturi din Bucovina de la Gura Humorului / The Austrian forts in Bukovina (Romania): an insight into the fortification system at Gura Humorului, anul 2017, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2000 Societatea Culturală „Ștefan cel Mare" -. Bucovina un deceniu în slujba Bucovinei, anul 2000 ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2001 Toate drumurile duc la....Putna: ghidul turistic complet și practic al Moldovei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, anul 2001, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei ANDRONIC, Mugur (autor), NESTEROV, Tamara (autor)
volum de carte 2014 TODIREȘTI - un sat din Bucovina - Istorie, oameni și locuri, anul 2014 TABARCEA, Petrea (autor), ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2009 Un sat din Bucovina numit ... Cacica, anul 2009 ANDRONIC, Mugur (autor)
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIV, seria Istorie veche și arheologie ANDRONIC, Mugur (autor) RĂSPUNS RECENZIEI M. Andronic, Istoria Bucovinei în epoca marilor migrații și până la încheierea formării Moldovei medievale, Suceava, 2014, 473 p. (Dan Gh. Teodor, în „Acta Musei Tutovensis”, nr. XIII, 2017, p. 287-290) 231-234 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 1 ANDRONIC, Mugur (autor) Huțulii, o minoritate din Bucovina 228 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 ANDRONIC, Mugur (autor) Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creștin, Suceava, Editura "Istros" a Muzeului Brăilei, Colecția "Teze de doctorat - Istorie", 2005, 508 pagini+ 124 de planșe ( Vasile I. Schipor) 358 română
articol de periodic 2002-2003 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXIX-XXX, nr. 1 ANDRONIC, Mugur (autor) Poiana - O așezare din secolele VIII-IX d- Chr. .7-115 română
articol de periodic 2002-2003 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXIX-XXX, nr. 1 ANDRONIC, Mugur (autor) , BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) , GOGU, Monica (autor) , HPU, Florin (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Noi cercetări arheologice de teren în județul Suceava 117-226 română
articol de periodic 2004-2005-2006 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXI-XXXII-XXXIII ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări arheologice de teren în Bucovina (I) 73-89 română
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXIV-XXXV-XXXVI ANDRONIC, Mugur (autor) Todirești - o așezare tîrzie a complexului cultural Sîntana de Mureș - Cernjahov 187-192 română
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXIV-XXXV-XXXVI ANDRONIC, Mugur (autor) , BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Săsciori - un sat dispărut din ținutul Sucevei 225-230 română
articol de periodic 2010 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVII ANDRONIC, Mugur (autor) Vornicul Simion Tăutul, un vrednic descendent al celebtului logofăz de epoca ștefaniană (I) 165-170 română
articol de periodic 2012 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXIX ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări arheologice de teren în Bucovina (II) 35-46 engleză
articol de periodic 2012 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXIX ANDRONIC, Mugur (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii amforelor sferice în Bucovina 47-54 engleză
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XI-XII ANDRONIC, Mugur (autor) Sondajul arheologic din așezarea de secol IV e.n. de la Podeni (jud. Suceava) 397-410 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XIII-XIV ANDRONIC, Mugur (autor) Repertoriul arheologic al comunei Grămești (jud. Suceava) 75-83 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XIII-XIV ANDRONIC, Mugur (autor) , HĂU, Florin (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XIII-XIV ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări istorice și arheologice privind satul medieval Rudești (com. Grămești, jud. Suceava) 427-437 română
articol de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXI ANDRONIC, Mugur (autor) Repertoriul arheologic al comunei Zamostea (jud. Suceava) .11-19 română
articol de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXI ANDRONIC, Mugur (autor) Sondajul arheologic în așezarea medievală de la Todirești (jud. Suceava) 573-580 română
articol de periodic 1995-1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXII-XXIII ANDRONIC, Mugur (autor) Evoluția habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneț, din Paleolitic pînă la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 13-186 română
articol de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXIV-XXV ANDRONIC, Mugur (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă așezare precucuteniană în Nordul Moldovei .7-17 română
articol de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXIV-XXV ANDRONIC, Mugur (autor) Complexe de locuire din secolele V-VII la Nord-Est de Carpați 19-75 română
articol de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXIV-XXV ANDRONIC, Mugur (autor) Bilca, o nouă necropolă tumulară hallstattiană din Bucovina 453-457 română
articol de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXIV-XXV ANDRONIC, Mugur (autor) Așezarea de secolele VI-IX de la Izvoarele-Bahna, Realități arheologice și concluzii - Mitrea I. 491-492 română
articol de periodic 1999-2000-2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXVI-XXVII-XXVIII ANDRONIC, Mugur (autor) Cultura materială din secolele VIII-X din teritoriul Nord-Est Carpatic 219-282 română
articol de periodic 2000 Arheologia Medievală: ArhMed, III ANDRONIC, Mugur (autor) Habitatul medieval de pe cuprinsul comunei Zamostea (jud. Suceava) 89- română
articol de periodic 2010 Arheologia Mileniului I p. Chr., I, Cercetări actuale privind istoria și arheologia migrațiilor ANDRONIC, Mugur (autor) Două noi așezări din secolele IX-X din nordul Moldovei 175-183 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări arheologice în așezarea dacică de erocă romană de la Todirești (județul Suceava) 167-173 română
articol de periodic 1999 Carpica, XXVIII ANDRONIC, Mugur (autor) Hrincești - un sat bucovinean dispărut 135-140 română
articol de periodic 2006 Istros, XIII ANDRONIC, Mugur (autor) Apariția locuirii umane în Bucovina și evoluția sa pînă la sfîrșitul eneoliticului .9-39 română
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XIX, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Mugur (autor) Așezarea din sec. II-I î.H. de la Dolheștii Mari - Suceava Studii şi materiale arheologice 235-242 română, engleză
articol de periodic 1995 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XX, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Mugur (autor) Așezarea din secolele VI-VII d.H. de la Dolheștii Mari - Suceava Studii şi materiale arheologice 133-140 română, engleză
articol de periodic 2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI ANDRONIC, Mugur (autor) Un atelier meșteșugăresc din așezarea Sântana de Mureș de la Todirești (com. Todirești, jud. Suceava) I. Istoria românilor 116-122 română