Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXIX-XXX, nr. în TOM: 1, 2002-2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Poiana - O așezare din secolele VIII-IX d- Chr. .7-115 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) , BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) , GOGU, Monica (autor) , HPU, Florin (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Noi cercetări arheologice de teren în județul Suceava 117-226 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic cucutenian de la Preutești-Haltă (jud. Suceava) 227-238 română
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) Topoare de aramă din eneolitic, din colecțiile Complexului Muzeal Bucovina 239-265 română
articol de periodic BUDUI, Vasile (autor) , MAREȘ, Ion (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Considerații privind unele topoare de piatră, din epoca bronzului, descoperite în Podișul Sucevei 267-315 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor osoase provenite din așezarea hallstattiană de la Siret - Dealul Ruina (jud. Suceava) 317-329 română
articol de periodic GOGU, Monica (autor) The slavs between written sources and archaeological discoveries 331-347 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unui material faunistic găsit prin săpături arheologice în așezarea medievală de la Mihoveni-Cahla Morii, județul Suceava 349-362 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) , HĂU, Florin (autor) Necropola medievală de la Siret - Punctul C.E.C. 363-398 română
articol de periodic BOTEZATU, Dan (autor) , CANTEMIR, Petru (autor) , SIMALCSIK, Robert (autor) Cimitirul medieval de la Siret - jud. Suceava. Studiu antropologic 399-409 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) Noi date cu privire la toporul de la Darabani - Zamcesco (Ucraina) 411-418 română
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) Un topor de lut ars din colecțiile Complexului Muzeal Bucovina 419-422 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) Considerații privind așezarea Noua de la Cumpărătura (comuna Bosanci, județul Suceava) 423-430 română
articol de periodic CREANGĂ, Doina (autor) , MELNICIUC, Nicoleta (autor) Investigarea unor fragmente de piele provenite din săpătura arheologică-Mihoveni, 2001 431-435 română