Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 590 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV HĂU, Florin (autor) Din nou despre biserica veche de la Volovăț - jud. Suceava (unele considerații referitoare la planimetria monumentului) 284-291 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PÎNZAR, Alexandru (autor) Modernizarea administrației urbane a Sucevei la începutul perioadei imperiale 79-83 română
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI VIERU, Paul-Narcis (autor) Istoricul alimentărilor cu apă din marele orașe ale Moldovei VARIA HISTORICA 313-32 română (rezumat în engleză)
2002 Acta Musei Maramorosiensis, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Jocurile cu măști în comuna Udești Suceava II. Obiceiuri 117-122 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V RUSAN, Dumitru (autor) Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratul" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei I. Etnologie - Etnografie - Folclor 110-123 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII RUSAN, Dumitru (autor) Date privind dansul popular "Arcanul" din zona etnografică Cîmpulung Moldovenesc 146-154 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PINTEA, V. (autor) Cu privire la așezarea feudală de la Sopor-Iacobeni Note şi discuţii 525-541 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica BACIU, Anamaria (autor) Cercetare stratigrafică asupra unui fragment din pictura murală exterioară de la Biserica Bina Vestire a Mănăstirii Moldovița, jud. Suceava Restaurare 283-288 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău FISANOV, Vladimir (autor), HACMAN, Serghei (autor) Bucovina la intersecția intereselor naționale și geopolitice la sfârșitul Primului Război Mondial 599-618 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău FĂRTĂIȘ, Dan (autor) Restaurare a unui grup de statuete zoomorfe de la Mohoveni, județul Suceava Restaurare. Conservare 715-718 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău JELESNEAC, Mihail (autor) Contribuții la punerea în valoare a unor bunuri provenite din săpătură arheologică. Tehnici de realizare în epocă Restaurare. Conservare 749-752 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare FĂRTĂIȘ, Dan (autor), NICULICĂ, Bogdan (autor) Date inedite referitoare la ceramica din necropola tumulară de tip Costișa-Komarov (sec. XVIII - XV î. Chr.)de la Adâncata, județul Suceava Restaurare. Conservare 449-457 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III IGNAT, Mircea (autor), LASZLO, Attila (autor), MAREȘ, Ion (autor), NICULICI, Bogdan (autor) Plastica zoomorfă și antropomorfă din așezarea fortificată din prima epocă a fierului, cultura Gava -Holyhrady, grupul Grăniceri, de la Siret - Dealul Ruina, județul Suceava 120-140 română
1993 Analele Brăilei, 1 NEAMȚU, Vasile (autor) Baia în contextul relațiilor comerciale din Sud-Estul Europei la sfîrșitul secolului XIII și în prima jumătate a secolului XIV (contribuții) 237-244 română
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație COȘEREANU, Valentin (autor) Serbarea de la Putna - Un evenimemt incomod la granița imperiului austro-ungar 109-130 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 GIURCĂ, Gheorghe (autor) File din istoria Școlii Normale ,,Mihai Eminescu" dinSuceava. 1949-1994 (Dragoș Cusiac) 479 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Suceava". Anuarul Muzeului Național al Bucovinei (Dragoș Cusiac) 480 română
1997 Analele Bucovinei, An IV, nr. 1 EMINESCU, Mihai (autor) La Bucovina. Cuvânt înainte de D. Vatamaniuc. Selecție și ordonare a textelor, notă asupra ediției și postfață de Nicolae Cârlan, Suceava, Editura ,,Hurmuzachi", 1996, 144p. (Vasile I. Schipor) 246 română
1997 Analele Bucovinei, An IV, nr. 1 „Scriptum". Buletin de informare. Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", Suceava, nr. 1/1994, nr. 1-2, 3--4/1995, 1-2, 3 4/1996 (Vasile I. Schipor) 254 română
1999 Analele Bucovinei, VI, nr. 1 PAHOMI, MIRCEA (autor) Biserica Sfântul Gheorghe - Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava 83 română
2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Presa din județul Suceava, I996-1999. Șansele schimbării. 297 română
2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 2 BISERICA, Sfântul Dumitru (autor), PAHOMI, MIRCEA (autor) Suceava 335 română
2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 2 ȚARANU, PETRU (autor) Memoria Dornelor, vol. I (Folclor), Chișinău, 1995; vol. II (Oameni de seamă), Suceava, 1998; vol. II (Stațiunea balneoclimaterică), Suceava, 1999(Vasile I. Schipor) 569 română
2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 2 DRĂGUȘANUL, ION (autor) Identități deturnate. O istorie anecdotică a Bucovinei, Suceava, 2000 (Marian Olaru) 580 română
2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 2 CIORNEI, AURELIAN (autor) La izvor de joc și cânt: comori folclorice bucovinene, Suceava, 2000 (Elena Cristuș) 582 română
2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 2 SATCO, Emil (autor) Bucovina. Contribuții cultural-științifice, Suceava, 2000 (Elena Cristuș) 584 română
2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 2 VALENCIUC, D. (autor) Volovățul și locuitorii săi - repere pentru o monografie, Suceava, 2000 (Emil Satco) 585 română
2003 Analele Bucovinei, X, nr. 2 "Codrul Cosminului", serie nouă, nr. 6-7 (16-17), 2000-2001, Suceava, Fundația Culturală a Bucovinei, 2003 (Rodica Iațencu) 549 română
2004 Analele Bucovinei, XI, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Resurse hidrominerale din județul Suceava 217 română
2004 Analele Bucovinei, XI, nr. 2 ANDRONACHE, ASPAZIA (autor) Cercetări privind filogenia, ecologia și taxonomia plantelor parazite și semiparazite din județul Suceava 427 română
2005 Analele Bucovinei, XII, nr. 1 ION, Constantin (autor), IORDACHE, Ion (autor), OPREA, ADRIAN (autor) Aspecte ale biodiversității din ariile protejate ale județului Suceava 129 română
2005 Analele Bucovinei, XII, nr. 1 HRENCIUC, Daniel (autor) România și Polonia, 1932-1939. Relații politice și diplomatice, Suceava, Editura Universității Suceava, 2005, 268 p. (Rodica lațencu) 239 română
2005 Analele Bucovinei, XII, nr. 1 "Bucovina literară", serie nouă, anul XIV, nr. 1 -2, ian.-feb. 2004; nr. 3, mar 2004; nr. 4-5, apr-mai 2004; nr. 6, iun 2004; nr. 7-8, iul-aug 2004; nr. 9, sep2004; nr. 10-11 , oct-noi 2004; nr. 12, dec 2004, Suceava (Elena Pascaniuc) 254 română
2005 Analele Bucovinei, XII, nr. 2 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Victor Morariu (1881-1946), Suceava, 2005, 160 p. + 14 fotografii (Elena Pascaniuc) 642 română
2009 Analele Bucovinei, XVI, nr. 2 JITARIU, PROCOPIE (autor) Monografia folclorică a satului Berchișești, județul Suceava, Suceava, Editura Lidana, 2007, 355 p. (Iulia Brânză) 615 română
2009 Analele Bucovinei, XVI, nr. 2 MIHALE, MIRCEA (autor) Slătioara Bucovineană. Oameni și locuri, Suceava, Editura Lidana, 2009, 220 p. (Vasile Diacon) 643 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Toponimia comunei Dornești, județul Suceava română
2013 Analele Bucovinei, XX, nr. 1 GIURCĂ, Gheorghe (autor) Monografia satului Adâncata din județul Suceava, Suceava, Editura „George Tofan”, 2011, 285 p. (Ion Mareș) română
2014 Analele Bucovinei, XXI, nr. 1 CERNAT, Ion (autor) Revizuirea cetățeniei evreilor din Vama, județul Suceava 181 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 ANDRONIC, Mugur (autor) Poiana - O așezare din secolele VIII-IX d- Chr. .7-115 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 ANDRONIC, Mugur (autor), BATARIUC PARASCHIVA, Victoria (autor), GOGU, Monica (autor), HPU, Florin (autor), MAREȘ, Ion (autor), NICULICĂ, Bogdan (autor) Noi cercetări arheologice de teren în județul Suceava 117-226 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic cucutenian de la Preutești-Haltă (jud. Suceava) 227-238 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 MAREȘ, Ion (autor) Topoare de aramă din eneolitic, din colecțiile Complexului Muzeal Bucovina 239-265 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BUDUI, Vasile (autor), MAREȘ, Ion (autor), NICULICĂ, Bogdan (autor) Considerații privind unele topoare de piatră, din epoca bronzului, descoperite în Podișul Sucevei 267-315 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor osoase provenite din așezarea hallstattiană de la Siret - Dealul Ruina (jud. Suceava) 317-329 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unui material faunistic găsit prin săpături arheologice în așezarea medievală de la Mihoveni-Cahla Morii, județul Suceava 349-362 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), HĂU, Florin (autor) Necropola medievală de la Siret - Punctul C.E.C. 363-398 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BOTEZATU, Dan (autor), CANTEMIR, Petru (autor), SIMALCSIK, Robert (autor) Cimitirul medieval de la Siret - jud. Suceava. Studiu antropologic 399-409 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 NICULICĂ, Bogdan (autor) Noi date cu privire la toporul de la Darabani - Zamcesco (Ucraina) 411-418 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 MAREȘ, Ion (autor) Un topor de lut ars din colecțiile Complexului Muzeal Bucovina 419-422 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 NICULICĂ, Bogdan (autor) Considerații privind așezarea Noua de la Cumpărătura (comuna Bosanci, județul Suceava) 423-430 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 CREANGĂ, Doina (autor), MELNIUC, Nicoleta (autor) Investigarea unor fragmente de piele provenite din săpătura arheologică-Mihoveni, 2001 431-435 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 GIURCĂ, Gheorghe (autor) Evoluția rețelei școlare din jud. Suceava în secolul al XIX-lea. Privire comparativă 147-151 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 PREPELIUC, Aurel (autor) Elemente introductive referitoare la plutăritul în Bucovina și în zonele limitrofe 169-181 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 LEU, Paul (autor) Gr.-Or. K.K. obergymnasium din Suceava, în întîmpinarea Unirii Bucovinei cu România 183-194 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 HRENCIUC, Daniel (autor) Problema Bucovinei în cadrul Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920) 195-207 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 IAȚENCU, Rodica (autor) Considerații asupra evoluției învățămîntului preuniversitar din Bucovina în perioada interbelică 219-233 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Represiunea - forma principală de manifestare a regimului sovietic de ocupație din Nordul Bucovinei în perioada 1940-1941 269-284 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 BĂDĂLUȚĂ, Carmen (autor) Carte străină veche din fondurile Complexului Muzeal Bucovina Suceava 285-294 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 HRENCIUC, Daniel (autor) Aspecte culturale din viața minorității polone din Bucovina 295-307 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 OSTAFI-OST, George (autor) Die remalten ostereier und osterbrauche aus der Bukowina 369-385 germană
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 RIESKAMP, Nicole (autor) Calendarul de advent, un obicei german tipic și extinderea sa în Bucovina 387-402 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 OLENICI, Dimitrie (autor), OLENICI, Ștefan (autor) Studies upon the effects of planetary alignments performed using a romanian styl-paraconical pendulum at Suceava Planetarium from august 2002 to august 2003 403-432 engleză
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 BORTĂ, Loredana (autor) Cu gîndul la Ciprian Porumbescu un nou muzeu la Stupca 441-447 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 COTOI, Ovidiu (autor), IGNAT, Mircea (autor), MAREȘ, Ion (autor), NICULICĂ, Bogdan (autor), URSU, Constantin (autor) Săpăturile arheologice de la Ițcani - Ferma 2 (1998-1999) .7-22 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), MAREȘ, Ion (autor) Fragmente de vase antropomorfe cucuteniene din colecțiile complexului uzeal Bucovina, Suceava 23-28 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), NICULICĂ, Bogdan (autor) Considerații asupra descoperirilor din epoca bronzului de la Bosanci - La Pod la rediu (com. Bosanci, jud. Suceava) 39-59 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări arheologice de teren în Bucovina (I) 73-89 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 MAREȘ, Ion (autor) Biserica fetelor din Suceava, un locaș de cult dispărut 127-136 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BRUJA, Radu (autor) Rebeliunea legionară în Bucovina 191-205 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BRĂDĂȚAN, Aura (autor), MITRIC, Olimpia (autor) Cartea poloneză în fondurile Casei Memoriale "S. Fl. Marian" din Suceava 223-234 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 HRENCIUC, Daniel (autor) Unitatea în diversitate: considerații asupra integrării polonezilor bucovineni în regatul român (1918-1928) 235-245 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 GAVRILESCU, Mariana (autor) Un sfert de veac sub cupola planetariului 317-319 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 BOȘCOIANU, Mircea (autor) Descoperirile arheologice din faza Cucuteni B de la Rădăuți 353-354 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 PÎNZARIU, Cristina (autor) Casa memorială Simion Florea Marian. Impresii din cartea de onoare 365-371 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 JITĂREANU, Benonia (autor) Documente despre Tîrgul Sucevei și Cetatea de Scaun secolele XVIII-XIX 113-116 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 ANDRONIC, Mugur (autor) Todirești - o așezare tîrzie a complexului cultural Sîntana de Mureș - Cernjahov 187-192 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle fragmentare descoperite șa Liteni, comuna Moara, județul Suceava 193-200 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 JOSANU, Vitalie (autor) Trei inscripții din secolele XVI-XVII descoperite la Biserica "Sf. Dumitru" com. Zaharești, jud. Suceava 201-203 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MOISEI, Antonie (autor) Tradiții calendaristice ale românilor bucovineni semnalate de surse medievale scrise 205-211 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MAREȘ, Ion (autor) Biserica Adormirea Maicii Domnului (Adormirea Precistei sau Uspenia) - un locaș de cult dispărut din orașul Suceava 213-224 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 ANDRONIC, Mugur (autor), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Săsciori - un sat dispărut din ținutul Sucevei 225-230 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 PÎNZARIU, Cristina (autor) Medalii românești din colecția Complexului Muzeal Bucovina 285-300 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 CARP, Liviu (autor) Masivul Suhardului bucovinean. Istoricul cercetărilor geografice 345-349 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 VASILIU, Mugurel (autor) Restaurarea unei măsuțe-altar eneolitice (cultura Cucuteni) descoperită la Adîncata - Dealul Lipovanului, județul Suceava 421-424 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MELINTE, Ionela-Luiza (autor) Iconostasul bisericii Vama din Muzeul Satului Bucovinean Suceava. Analize microbiologice - studiu de caz 425-438 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 CUȚUI, Alexandrina (autor) Problematica restaurării icoanei "Soborul Maicii Domnului" - Studiu de caz - 439-442 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MALEȘ, Ancuța (autor) Casa memorială Simion Florea Maria - Brădățan Aura 493-493 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Românești - Chetriș, com Grănicești, jud. Suceava .9-38 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Un mormînt în cutie/cistă de piatră, din bronzul mijlociu, cultura Komariv, descoperit la Suceava - Cîmpul Șanțurilor - Strada Parcului 45-74 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NUCULICĂ, Bogdan (autor) Primii tumili ai Bucovinei. Cercetările de la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX din zona Horodnic de Jos (jud. Suceava) 75-88 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII OGUY, Alexandr (autor) Circulația monetară și descoperiri de monede în anii 1300-1430 în Nordul ucovinei 133-144 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Date referitoare la bisericile Buna Vestire (Intrarea Maicii Domnului în Biserică/Vovidenia) și Sfîntul Theodor (Sfîntul Toader), dispărute din Suceava 145-156 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII PETRARU, Marius (autor) Bukovina, the Switzerland of Eastern Europe 171-207 engleză
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII CÎRLAN, Nicolae (autor) Teodor Bălan, colaborator al Muzeului din Suceava 319-320 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Cultura Cucuteni - Artă și religie, Expoziție organizată de Muzeul Bucovinei la Muzeul de Stat de Arheologie/Panstwowe Muzeum Archeologiczne din Varșovia 321-324 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII VARTOLOMEI, Paula (autor) Degradări ale picturii murale datorate umidității de capilaritate - Biserica Sfîntul Gheorghe a Mănăstirii "Sfîntul Ioan cel Nou" Suceava 329-336 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MALEȘ, Ancuța (autor) Biserica Sfîntul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava - Prima catedrală mitropolitană a Moldovei - Mareș Ion 345-352 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII MAREȘ, Ion (autor) The holy trinity armenian church, disappeared from Suceava 67-76 engleză
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII CURUNTU, Mihai-Aurelian (autor) The "Ițcani" Society between 1941 and 1948. Between the Scylla of the Red Army and the Charibda of nationalization 115-130 engleză
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII APARASCHIVEI, Constantin (autor) Some data regarding the restauration of an amphora belonging to Cucuteni Culture, phase A, from Preutești, Cetățuia, County of Suceava 147-156 engleză
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII APARASCHIVEI, Constantin (autor) Technical details regarding the restoration of a basket case from Ipotești, County Suceava 157-164 engleză
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII VARTOLOMEI, Paula (autor) Aesthetic preservation in medieval mural painting - chromatic integrating and repaiting - the Probota Monastery Church and the Church of Saint John the new Monastry from Suceava 191-198 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări arheologice de teren în Bucovina (II) 35-46 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ANDRONIC, Mugur (autor), NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii amforelor sferice în Bucovina 47-54 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX BOGHIAN, Dumitru (autor), IGNĂTESCU, Sorin (autor), OLENIUC, Florentina (autor) Studiu comparativ privind prelucrarea materiei dure origine animală în situl arheologic Fetești - La Schit, județul Suceava 59-72 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX DEJAN, Ștefan (autor), HĂU, Florin (autor), MAREȘ, Ion (autor) Biserica Sfîntul Nicolae din Suceava - săpăturile arheologice din 2010 89-108 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MAREȘ, Ion (autor) Biserica Sfîntul Nicolae din Suceava - săpăturile arheologice din 2010 109-114 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX IOSEP, Ioan (autor) O "radiografie" caretografică a peisajului Bucovinei de la începutul epocii moderne (1778) - Partea a III-a 115-134 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX PÎNZARU, Cristina (autor) Documente referitoare la deportările din Sudul Bucovinei 1941 197-206 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MAREȘ, Ion (autor) Fundațiile Casei Naționale, dezvelite în centru orașului Suceava 247-250 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX CREANGĂ, Doina (autor), MELINTE, Ionela-Luiza (autor) Investigarea biologică a trei documente istorice pe suport de pergament (sec. XV-XVII) aparținînd Muzeului Bucovinei 263-272 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX AXINTE, Loredana (autor), DĂNILĂ-SANDU, Natalia (autor), VARTOLOMEI, Paula (autor) Monitorizarea stării de conservare a bisericii Sfîntul Gheorghe a manăstirii Sfîntul Ioan cel nou din Suceava, 2008-2011 281-288 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ROBU ANASTASIE, Auel (autor) Iconostasul de perete din pronausul bisericii Mănăstirii Sucevița 289-302 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX MELINTE, Ionela (autor) Rolul fungilor în biodegradare pietrei - Studiu de caz - Ancadramentul de piatră de la intrarea în muzeul mînăstirii Sucevița 303-308 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX APARASCHIVEI, Constantin (autor) Despre restaurarea unui unicat: suportul de lumînare aparținînd Hallstat-ului timpuriu, descoperit la Siret, Dealul Ruina 371-378 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Expoziția memorial-documentară Academician Ion Nistor 379-382 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX IACOBESCU, Mihai (autor) Cea dintîi monografie istorică despre un locaș vechi de 600 de ani - Biserica "Sfîntul Nicolae" din Suceava - Mitrea Ion 393-395 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX GIURCĂ, Gheorghe (autor) Biserica "Sfîntul Nicolae" din Suceava - Mitrea Ion 396-398 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ȚICALO, Ioan (autor) Monografia satului Adîncata din județul Suceava - Giurcă Gheorghe 399-401 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL MAREȘ, Ion (autor) Piese ceramice din așezarea culturii Cucuteni de la Șipeniț aflate în colecțiile Muzeului Bucovinei 23-34 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL OLENIUC, Florentina (autor) Resturi oasoase de pești atribuite culturii Cucuteni (faza A), identificate în situl Fetești - La Schit, jud. Suceava 35-38 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Un manuscris inedit despre intrarea Armatei Române în Bucovina 125-134 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL VINTILĂ, Alexandru-Ovidiu (autor) Teoria elitelor în viziunea sociologul bucovinean Traian Brpileanu. Dezbaterile din revista "Însemnări sociologice" 157-170 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL APARASCHIVEI, Constantin (autor) Investigarea și restaurarea unui obiect de cult din ceramică, descoperit la Mănăstirea Probota 205-218 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL AXINTE, Loredana (autor), DĂNILĂ-SANDU, Natalia (autor), VARTOLOMEI, Paula (autor) Pictura exterioară a Bisericii "Sfîntul Gheorghe" a Mănăstirii Voroneș - aspecte privind starea de conservare 239-248 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL PAPUC, Maria (autor) Restaurarea unor textile liturgice aparținând Mănăstirii Probota 249-354 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL URSACHI, Dorel (autor) Muzeul de Istorie din Siret 293-296 engleză
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 COJOCARU, Nicolae (autor) Mitologia casei și obiceiurile populare în Bucovina 25-40 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 MĂRGINEANU, Maria (autor) Arta lemnului în spațiul etno-cultural al tradiției dinamice bucovinene 49-69 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CAMILAR, Mihai (autor) Instalații tehnice populare acționate de apă din zona etnografică Umor 71-84 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 BĂNCESCU, Octavian (autor) Despre răspîndirea instalațiilor hidraulice pentru preliucrarea lemnului în zona Rădăuți (contribuții) 85-89 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 CUSIAC, Dragoș (autor) Ceramica neagră de Marginea 91-97 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SIDORIUC, Georgeta (autor) Vopsitul vegetal, meșteșug pe cale de dispariție în Bucovina 99-105 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Portul românesc în Bucovina, mărturie a unității naționale 107-110 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DOLINSKI, Avramia (autor), DOLINSKI, Gheorghe (autor) Toponimia comunei Arbore 189-195 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 JUCAN, Grațian (autor) Mihai Eminescu despre Suceava, împrejurimile ei și cîteva aspecte etnografice 197-205 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DREHUȚĂ, Emilian (autor) Evoluția economiei din bazinul Sucevei în perioada postbelică și reflectarea acesteia în cultura și civilizația satelor 207-210 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 ROMANIUC, Elvira (autor) Muzeul obiceiurilor tradiționale din Bucovina 213-218 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 SPÎNU, Mihai (autor) Muzeul etnografic Vatra Dornei (propunere pentru un posibil ghid turistic al Muzeului) 223-229 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DRĂGOESCU, Ion (autor) Un manuscris idedit despre istoricul Muzeului din Suceava 277-277 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 ȚUGUI, Pavel (autor) Populația în localitățile de pe Valea Sucevei în anul 1774 și structura ei social-etnică 21-32 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 MARIANCIUC, Violeta (autor) Societatea "Școala Română" în perioada 1883-1918 (activitatea personalităților culturii bucovinene pentru promovarea tradițiilor românești) 33-62 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 COJOCARU, Nicolae (autor) Fenomenul de întemeiere a așezărilor pastorale în Bucovina 63-66 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 CAMILAR, Mihai (autor) Unele realități etnoistorice, antropogeografice și etnografice în relațiile tradiționale dintre vatra și moșia satului bucovinean 81-108 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 PREPELIUC, Aurel (autor) Habitat și arhitectură populară pe Valea Moldoviței 121-128 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 COJOCARU, Nicolae (autor) Cercetările lui Romulus Vuia în Moldova și Bucovina 129-132 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 MĂRGINEANU, Maria (autor) Ornamentica obiectelor din lemn în Bucovina (Ornamentica artei populare în lemn din Bucovina) 139-150 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 CRUȘNINSCHI, Maria (autor) Considerații istorice și etno-demografice asupra etniilor din Bucovina 159-172 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 JUCAN, Grațian (autor) Satul Sadova (jud. Suceava) Repere spirituale 249-264 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 BORZAN, Maria (autor) Biserica - mărturie a spirutualității românești. Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul din secția în aer liver a muzeului 265-282 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 SIDORIUC, Georgeta (autor) Țesături decorative din colecția Muzeului Rădăuți 291-294 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 MARTINIUC, Elena (autor) Restaurarea unor cămăți femeiești din colecția Muzeului etnografic al Bucovinei 311-313 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 TODAȘCĂ, Elena (autor) Investigații fizice la biserica de lemn Sf. Mercurie, Rădășeni, județul Suceava 321-327 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Familia Morariu prezență notabilă în spiritualiatea românească a Bucovinei 333-336 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 NESTOR, Octavian (autor) Colegiul Național "Ștefan cel Mare" la 140 de ani de la înființare o necesară și monumentală monografie 353-356 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 PREPELIUC, Aurel (autor) Considerații cu privire la exploatarea pădurilor în Bucovina pînă la reîntregirea din 1918 .11-14 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 CAMILAR, Mihai (autor) Locuința tradițională bucovineană. Evoluție planimetricăî și sisteme constructive 15-50 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 PREPELIUC, Aurel (autor) Aspecte privind pomicultura și viticultura în Bucovina pînă la cel de-al doilea război mondial 55-58 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 MARIANCIUC, Violeta (autor) Biserica "Sfîntul Nicolae" din Broșteni. Monument de arhitectură populară 65-67 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 MĂRGINEANU, Maria (autor) Elemente caracteristice ale textilelor de interior din zonele Humor și Rădăuți 69-75 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 OLENICI, Maria (autor) Soarele și eclipsele de soare în ornamentica arhitecturală din județul Suceava 77-85 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 BRÎNZĂ, Iulia (autor) Puterea tradiției la polonezii din Bucovina 91-97 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 DOLINSKI, Avramia (autor), DOLINSKI, Gheorghe (autor) Poreclele din Arbore 117-118 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 CRUCEANU, Ion (autor) Cîteva considerații privind zestrea patrimonială a Muzeului de Etnografie, din orașul Vatra Dornei 121-124 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 3 CRUCEANU, Ion (autor) Raport de cercetare etnografică. Zona Dornelor 135-198 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X CIUBOTARU, Ion (autor) Cadrul etnografic al cîntecului funerar pe Valea Șomuzului Mare 371-390 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ZAHARICIUC, Marcel (autor) Muzeul în aer liber "Meșteșiguri tradiționale în satul cîmpulungean" Tematică 513-520 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PREPELIUC, Aurel (autor) O etapă a cercetării de teren "etnografia de urgență", Moldovița, august 2000 263-268 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei RUSAN, Dumitru (autor) Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratului" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei 643-654 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DOBRESCU, Ioana (autor) Buciumul de lemn în Bucovina - un instrument pe cale de dispariție 677-682 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MARȚINEAC, Elena (autor) Scoarță bucovineană din a doua jumătate a secolului XIX - conservare - restaurare 781-784 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TODAȘCĂ, Elena (autor) Investigații fizice la biserica de lemn Sf. Mercurie, Rădășeni, județul Suceava 805-810 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOVILEANU, Ala (autor), PĂTRAȘCU, Constantin (autor) Un atelier meșteșugăresc transferat la Muzeul Satului (aterier de fierărie din satul Botuș, comuna Fubdu Moldovei, județul Suceava, zona Cîmpulung Moldovenesc) 265-276 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 MUȘAT, Mircea (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-8 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 MIRON, Vasile (autor) Mărturii documentare privind contribuția județului Suceava la dobîndirea independenței de stat a României 25-53 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 COCUZ, Ioan (autor), MONORANU, Octav (autor) Momente ale răscoalei din 1907 în județul Suceava. Ecouri în Bucovina 55-64 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 POPOVICI, Dragomir (autor) Noi descoperiri de topoare de silex din județele Suceava și Neamț 65-73 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 EMANDI, Emil (autor), MATEI, Mircea (autor) Observații asupra stratigrafiei Curții Domnești de la Suceava 105-118 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 EMANDI, Emil (autor) Observații de geografie istorică privind ocolul orașului Suceava 119-130 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URECHE, Lazăr (autor) Situația învățămîntului românesc din Bucovona în perioada administrației militare austriece (1775-1786) 131-143 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 COCUZ, Ioan (autor) Aspecte ale luptei maselor populare din județul Suceava, conduse de Partidul Comunist Român, pentru refacerea economică (1944-1947) 155-167 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. din județul Suceava la înfăptuirea actului istoric al naționalizării din iunie 1948 169-180 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 NEGURĂ, Ion (autor) Societatea pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina 181-190 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 LAZĂR, Mihai (autor) Din istricul presi sucevene - Revista Politică: preocupări culturale 205-213 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 SABATOS MARINA, Ileana (autor) Colecția sculptorului Ion Irimescu de la Fălticeni 237-239 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 NESTOR, Octavian (autor) Valori etnice în estetica liricii de dor din Bucovina 241-250 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Alexandrina (autor) Muzeul din Suceava - opt decenii de activitate 289-300 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CHIRICA, Vasile (autor), TĂNĂSACHE, Marcel (autor) Un brăzdar de plug din corn de cerb descoperit la Dolhasca (jud. Suceava) 309-311 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cîteva piese provenite dintr-un cimitir medieval de la Suceava 313-316 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Mircea (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Săpături arheologice în județul Suceava (1972-1976) 317-324 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 DIMITRU, Eugen (autor) "Galeria oamenilor de Seamă" din Fălticeni 325-326 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CÎRLAN, Nicolae (autor) Fondul memorial-documentar "Nicolae Labiș" 327-329 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 STROESCU, Lucia (autor) Reprofilarea Muzeului Etnografic din Rădăuți 331-332 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Corina (autor), ZAHARIA, Doina (autor) Muzeul de Științe Naturale și Cinegetică Vatra Dornei 333-334 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 SABATOS MARINA, Ileana (autor) Expoziția "Oameni și locuri din Țara de Sus" - Galeria de artă a orașului Rădăuți 335-336 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 ȘUTAC, Ileana (autor) Calaboratori ai muzeului 337-340 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-12 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IACOBESCU, Mihai (autor) Revoluția de la 1948 - moment de răscruce în istoria românilor din Bucovina 13-43 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V COCUZ, Ioan (autor), MIRON, Vasile (autor) Unirea Bucovinei cu România 45-80 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V URSULESCU, Nicolae (autor) Mormintele Criș de la Suceava - "Platoul Cimitirului" 81-88 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice de la Mihoveni (Suceava) 89-106 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IGNAT, Mircea (autor) Necropola tumulară hallsatattiană de la Volăvăț - Dealul Burlei 107-140 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V TEODOR, Silvia (autor) Săpăturile arheologice de la Budeni - comuna Dolhasca (Suceava) 141-159 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Lia (autor) Cercetările arheologice de la Horodnic (Suceava) 161-178 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BUSUIOC, Elena (autor) Noi date arheologice asupra vechimii mănăstirii a Humorului 179-196 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Adrian (autor), EMANDI, Emil (autor) Cercetările arheologice de la Drăgoiești (Suceava) 197-203 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CHEPTEA, Stela (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor), NEAMȚU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea mijloacelor de iluminat în așezarea medievală de la Baia 205-223 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor), MATEI, Mircea (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Liteni - 1976 (com. Moara, jud. Suceava) 225-235 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Unele aspecte ale relațiilor comerciale dintre Bistrița și ținutul Sucevei în Evul Mediu 253-267 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DÎRDALĂ, Ionel (autor) Influența insurecției polone din 1830-1831 în Bucovina - știri inedite 269-275 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V LAZĂR, Mihai (autor) Consecințele războiului vamal dintre România și Austro-Ungaria asupra situației economice a Bucovinei 277-287 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V SABATOS MARINA, Ileana (autor) O valoroasă piesă de sculptură medievală din orașul Suceava 301-316 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Un vechi monument de arhitectură populară bucovineană 317-324 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V COCUZ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1820-1918) 325-341 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V NEGURĂ, Ion (autor) Sextil Pușcariu - animator și îndrumător în viața culturală a Bucovinei 421-434 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BLĂNARU, Constantin (autor) Literatură suceveană în "Cîntarea României" 459-469 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IONESCU, Vasile (autor), LAZĂR, Mihai (autor) 15 ani de învățămînt superior la Suceava 471-482 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DIMITRIU, Eugen (autor), IACOBESCU, Mihai (autor), MONORANU, Octav (autor) Documente ale revoluției de la 1848 în Bucovina 483-492 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DÎRDALĂ, Ionel (autor) O scrisoare inedită de la Eudoxiu Hurmuzachi despre organizarea Muzeului Bucovinei 493-494 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CATARGIU, Zenovia (autor) Observații asupra factorilor de microclimat de la Mănăstirea Voroneț 537-542 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BORDAȘIU, Cornelia (autor), MORUZ, Tiberiu (autor) Unele probleme ale restaurării picturii murale la biserica fostei mănăstiri Umor 549-552 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor) Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc (Liteni-Moara) 553-559 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V POPOVICI, Dragomir (autor), SIMICIUC, Constantin (autor) Figurine din lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava (I) 561-565 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) O stemă cu pisanie descoperită la Cetatea de Scaun de la Suceava 573-576 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V SABATOS MARINA, Ileana (autor) Colocviul Internațional de Conservare și Respaurare a Picturii Murale, Suceava, 2-7 iulie 1977 577-579 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V Săpăturile arheologice efectuate de către Muzeul Suceava 581-583 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V ROMANIUC, Georgeta (autor) Muzeul Sătesc de la Botoșana 597-599 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 DAICOVICIU, Hadrian (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-12 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 URSULESCU, Nicolae (autor) Recunoașteri arheologice în comuna Verești (județul Suceava) 21-32 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Așezarea precucuteniană de la Bosanci (județul Suceava) 33-43 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 TEODOR, Silvia (autor) Vestigii sporadice din epoca bronzului și a fierului la Botoșana (jud. Suceava) 45-60 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IGNAT, Mircea (autor) Un cimitir dacic de epocă romană la Podeni-Bunești (județul Suceava) 61-75 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Aspecte ale economiei agricole medievale în așezările din așezările din Podișul Sucevei (secolele XIV-XVI) 77-119 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 FOIT, Grigore (autor) Un tezaur de denari din secolul al XV-lea la Suceava 121-127 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MATEI, Mircea (autor) Observații privind cercetarea satului medieval din bazinele Moldovei și Șomuzului Mare 129-138 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IACOBESCU, Mihai (autor) Revoluția de la 1848 și dezvoltarea învățămîntului național în Bucovina 163-177 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 NEGURĂ, Ion (autor) Aspecte ale evoluției economice a Bucovinei sub stăpînirea habsburgică 185-201 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CUSIAC, Dragoș (autor) Din istoria unei străvechi așezări sucevene: satul Românești, comuna Grănicești 211-227 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste în Bucovina (1896-1920) 229-246 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 NEGRUȚI, Ecaterina (autor), PRELIPCEAN, Ion (autor) Date cu privire la evoluția demografică a unui sat bucovinean în secolele al XIX-lea și al XX-lea 247-266 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IRIMESCU, Sevastița (autor) Aspecte din lupta maselor populare conduse de partid pentru instairarea organelor democratice ale administrației de stat în județul Suceava (23-august 1944 - 6 martie 1945) 267-278 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ȚÎNȚAR, Mihai (autor) Au fost cunoscute "Învățăturile lui Neagoe Basarab…" la curtea domnească din Suceava 287-294 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BOCA, Vasile (autor) Învățătorii ambulanți în Bucovina anilor 1774-1918 295-309 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 SABATOS MARINA, Ileana (autor) Schiță de studiu asupra iconostaselor din secolul al XVIII-lea (județul Suceava) 321-339 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Elemente decorative în arghitectura populară bucovinerană 341-350 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ANDRUCOVICI, Vasile (autor) Revista "Făt-Frumos" la Suceava (1926-1934) 401-411 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 COCUZ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1818-1944) 421-435 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 TOMA, Alexandru (autor) Aspecte ale vieții cultural-artistice sucevene în anii 1974-1979 455-466 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BLĂNARU, Constantin (autor) Literatură suceveană în Festivalul Național "Cîntarea României" 467-479 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Un document inedit privitor la frîmîntările politice din Bucovina premergătoare destrămării imperiului austro-ungar 485-489 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Mărturii documentare privind mișcarea muncitorească din județul Suceava în perioada interbetică 499-514 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MIRON, Vasile (autor) Informații privind pagubele produse de trupele germane în retragere pe teritoriul județului Suceava 515-534 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 POPOVICI, Dragomir (autor), SIMICIUC, Constantin (autor) Figurine de lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava 643-656 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IGNAT, Mircea (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Un mormînt în cistă descoperit la Șerbănești (comuna Zvoriștea, jud. Suceava) 657-662 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) O cahlă cu înscripție din colecțiile Muzeului Județean Suceava 663-666 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IOSEP, Ioan (autor) Numele satului Stulpicani (bazinul Suhăi bucovinele) 667-670 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CÎRLAN, Nicolae (autor) O carte și șapte personaje. Noi comentarii cu unele documente inedite despre "Brises d'Orient" de D. Bolintineanu - Păcurariu Dim., Pichois Claude 685-687 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII FOIT, Grigore (autor) Suceava - centru de interes major pentru numismatica medievală a Moldovei 47-84 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII ARTIMON, Alexandru (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor) Necropola medievală de la Sf. Dumitru din Suceava (Sec. XV-XVIII) 85-99 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGANAT, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea movinelor funerare militate din evul mediu (săpăturile arheologice de la Movila lui Răzvan) 101-109 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Motive decorative în ceramica ornamentală din secolul al XVII-lea de ls Curtea Domnească - Suceava 111-120 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MIRON, Vasile (autor), PRICOP, Adrian (autor) Documente privind orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 121-132 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MONORANU, Octav (autor) Considerații asupra unor aspecte ale vieții sociale din orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 133-140 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII NEGRUȚI, Ecaterina (autor) Informații noi privind emigrările din Bucovina în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Gavril (autor) Din istoria mineritului în Bucovina 265-277 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Participarea femeilor din Bucovina la lupta pentru înfăptuirea și apărarea independenței și unității statului român 279-284 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția socialiștilor bucovineni la unificarea mișcării muncitoprești și crearea Partidului revoluționar unic. Partidul Comunist Romaân 285-296 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Sevastița (autor) Contribuția județului Suceava la Sprijinirea războiului antihitlerist 297-304 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche românească din județul Suceava 305-310 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII LEMNY, Ștefan (autor) Tipografia de la Rădăuți, centru de cultură românească în veacul XVIII 311-319 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CANTEMIR, Traian (autor) Aspirațiile de unitate națională la scriitorii bucovineni de pînă la 1918 321-331 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen (autor) Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 333-352 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII PETROVICI EMILIAN, Dan (autor) Societățile academice românești din Bucovina - Forme ale luptei de emancipare socială și națională 353-373 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII URECHE, Lazăr (autor) "Revista Ilustrată" - propagatoare a istoriei și culturii bucovinene 375-379 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII COCUZ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1918-1944) - II 389-398 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII SABATOS MARINA, Ileana (autor) Arta contemporană de for din județul Suceava - sculptura și pictura monumentală 423-439 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Noi date privind relațiile economice dintre Bucovina și Transilvania la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea 441-448 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DÎRDALĂ, Ionel (autor) Două documente inedite cu privire la interzicerea limbii române și a alfabetului latin în unele lucrări și acte clericale din Bucovina 449-451 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IACOBESCU, Mihai (autor) Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 453-462 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII TIRON, Vasile (autor) Un poet din Bucovina începutului de veac, Nicu Dracea (1879-1923) 509-516 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII Muzeele din județul Suceava 527-543 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGNAT, Mircea (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice din "Cetățuia" de la Merești (com. Vilturești, jud. Suceava) 545-551 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CAMILAR, Mihai (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Un opaiț roman descoperit la Plăvălani (com. Udeștim jud. Suceava) 553-556 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Un valoros obiectiv de arhitectură populară tradițională : celarul lui Ioan Haucă din Moldovița 557-562 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Activitatea științifică de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul județean Suceava în anul 1980 563-570 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ANTONESCU, Iulian (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-7 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BLAJ, Pavel (autor) Un sigiliu inedit al orașului Suceava 39-42 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX JUCAN, Grațian (autor) Eminescu și Suceava 43-50 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Societatea "Școala Română" din Suceava (1883-1918) 51-69 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil (autor), MATEI, Mircea (autor), MONORANU, Octav (autor) Cercetări arheologice privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Șomuzului Mare și Moldovei 71-242 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IRIMESCU, Gavril (autor) Din istoria mineritului în Bucovina (1918-1944) 265-284 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IRIMESCU, Sevastița (autor) Aspecte din lupta clasei muncitoare din județul Suceava împotriva exploatării capitaliste în anii 1938-1940 285-292 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX COCUZ, Ioan (autor) Activitatea lui Valeriu Braniște și a ziarului "Patria" pentru emanciparea politică a românilor din Bucovina 343-263 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 347-365 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX FROICU, Petru (autor) Din istoria presei bucovinene : "Freamătul literar" (1933-1937) 367-375 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX GOROVEI, Ștefan (autor) Casa Gane-Gorovei din Fălticeni 393-407 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX MITRIC, Olimpia (autor) Cartea românească veche din județul Suceava (sec. al XVII-lea) - catalog 393-312 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX IACOBESCU, Mihai (autor), ZUGRAV, Ioan (autor) Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 409-417 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX AVĂDĂNII, Cezarina (autor), MĂRGINEANU, Maria (autor) George Tofan (1880-1920) 451-456 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX BOTEZATU, Dan (autor) Caracterizarea antropologică a mormintelor de incinerație din necropolatubulară de la Volovăț - județul Suceava 487-491 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CĂRPUȘ, Leonid (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei din așezarea prefeudală de la Udești - județul Suceava 497-504 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Activitatea științifică, de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul Suceava în anii 1981-1982 525-538 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX ȘERBAN, Constantin (autor) Sesiunea anuală de comunicări a Muzeului Județean Suceava 539-544 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CANTEMIR, Traian (autor) Legende istorice din Bucovina - Marian Simion Florea 547-548 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX DIMITRIU, Eugen (autor) Amintiri și evocări despre E. Lovinescu - Nuță I. 549-550 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX CÎRLAN, Nicolae (autor) Muzica în Bucovina - Satco Emil 551-551 română
1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IX LAZĂR, Mihai (autor) Habitatul medieval rural din valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) . Matei M., Emandi E, 553-558 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X GIURESCU, Dinu (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte 19-20 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția mișcării muncitorești și socialiste din Bucovina la desăvîrșirea unității statului național român 33-49 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X GOROVEI, Ștefan (autor) Note de istorie medievală suceveană 187-227 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ANDRONIC, Alexandru (autor) Rolul Sucevei în desfășurarea unor evenimente internaționale între anii 1385 și 1387 229-234 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ȘERBAN, Constantin (autor) Asediul Sucevei din 1653 235-244 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Ceramica ornamentală din secolul al XV-lea descoperită la Curtea Domnească din Suceava 245-260 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Date istorice și arheologice despre biserica catolică din Baia 431-454 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X NEGURĂ, Ion (autor) Industria, meseriile și sistemul financiar-bancar în Bucovina sub stăpănirea habsburgică 531-551 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Aspecte privind situația proprietății funciare în zona Rădăuților la jumătatea secolului XIX-lea 571-578 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X MIRON, Vasile (autor) Contribuția județului Suceava la cucerirea independenței de stat a României 579-598 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X COCUZ, Ioan (autor) Viața politică românească în Bucovina (1900-1914) 599-635 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CATARGIU, Zenovia (autor) Investigații metalografice asupra unor piese medievale rezultate din cercetările arheologice efectuate în județul Suceava 811-816 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X JELESNEAC, Mihail (autor) Date noi asupra formei inițiale a ripidei de la Putna evidențiate în cursul procesului de restaurare 817-826 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Un mormînt din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului descoperit la Suceava 835-840 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CEREDAREC, Nicolae (autor) Exploatarea minelor de cupru de la Fundu-Moldovei în timpul stăpînirii austrice 853-856 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor), MEWES, Eugen (autor) Al VII-lea Simpozion național de istorie agrară a României - manifestare de prestigiu în viața științifică suceveană 865-874 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor) Activitatea de evidență, cercetare și valorificare cultural-educativă desfășurată de Muzeul Județean în anul 1983 883-892 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 THEODORESCU, Răzvan (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 DIACON, Vasile (autor) Contribuții privind lupta insurecțională a armatei române în bazinul rîului Suha 35-46 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Motive ornamentale în ceramica smălțuită de uz casnic de la Suceava din sec. al XV-lea 47-59 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 ȘERBAN, Constantin (autor) Interferențe economice, politice li culturale la Suceava pe timpul domniei lui Vasile Lupu 61-68 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 FOIT, Grigore (autor) Monumente de cultură armeană medievală ale Sucevei 69-77 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 IGNAT, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea valurilor de pămînt din spațiul est-carpatic - Valul din Bucovina 101-117 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 CENUȘĂ, Mircea (autor) Bucovina în memoriile unui prefect al lui Avram Iancu 205-214 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 REZUȘ, Petru (autor) Episoade ale revoluției din anul 1848 în Rădăuți 215-218 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 COCUZ, Ioan (autor) Începuturile activității parlamentare în Bucovina 225-233 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 IRIMESCU, Gavril (autor) Dezvoltarea industriei miniere sucevene între anii 1945-1948 247-260 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 BLAJ, Pavel (autor) Catalogul documentelor domnești din colecția Muzeului Suceava (secolul al XVIII-lea) 319-324 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 MONORANU, Octav (autor) Muzeul Orașului Siret 377-392 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 ANDRONIC, Mugur (autor) Sondajul arheologic din așezarea de secol IV e.n. de la Podeni (jud. Suceava) 397-410 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 DOMINTE, Constantin (autor) O însemnare de la Mănăstirea Sucevița, la 1867 419-422 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MATEI, Mircea (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IRIMESCU, Gavril (autor) 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii - Cooperativa agricolă de producție Moara, județul Suceava 21-30 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 TREBICI, Vladimir (autor) Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina /125 de ani de la înfințarea ei) 31-35 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 FOIT, Grigore (autor) Consemnări cu privire la unele descoperiri arheologice din orașul Suceava 37-47 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 FOIT, Grigore (autor) O revelatoare cerere a dr. Eusebie Popovici înaintată primăriei orașului Suceava 61-68 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din județul Suceava la cunoașterea evoluției neo-eneoliticului din Moldova 69-74 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor) Repertoriul arheologic al comunei Grămești (jud. Suceava) 75-83 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor), HĂU, Florin (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CEAUȘU, Ștefan (autor), EMANDI, Emil (autor), PETCU, Aurelia (autor) Cîteva aspecte de geografie istorică privind repartiția resirselor agrosilvice în Bucovina (secolele XVIII-XIX) 183-197 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IACOBESCCU, Mihai (autor) Acțiuni, pretexte, mijloace ale habsburgilor pentru a acapara nordul Moldovei ("cheia Moldovei") Priteste ale românilor (1771-1777) 209-219 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IOSEP, Ioan (autor) Considerații istorico-geografice privind evoluția așezărilor omenești din Obcinile Bucovinei 221-226 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Dezvoltarea legăturilor mișcării muncitorești din Bucovina cu mișcarea muncitorească de pe ambele versante ale Carpaților în primii ani ai veacului al XX-lea 227-232 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MITRIC, Olimpia (autor) Carte românească veche tipărită în Transilvania aflată în colecțiile județului Suceava 253-257 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MARICARIU, Valeriu (autor) Un izvor de artă și patriotism - Școala de arte și meserii din Cîmpulung Moldovenesc 273-283 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CUSIAC, Dragoș (autor) Cursurile universitare de vară de la Dorna Candrenilor 299-305 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BLAJ, Pavel (autor) Catalogul documentelor domnești din colecția Muzeului Suceava (secolul al XVIII-lea) - II 321-328 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MIRON, Vasile (autor) Contribuții la înfințarea tîrgurilor din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Hrisovul de înfințare a tîrgului Brăteni, ținitul Suceava 329-332 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IRIMESCU, Gavril (autor) Contribuții la cunoașterea situației administrative, economice și demografice a ținutului Suceava, pînă la mijlocul secolului al XIX-lea 333-354 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 OLINICI, Maria (autor) Aspecte ale relației cu publicul la Observatorul astronomic Suceava 405-409 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CUCU, Vasile (autor), EMANDI, Emil (autor) Cel de al IX-lea Colocviu național de geografia populației - "Satul în Carpații românești și relațiile cu zonele circumcarpatice" (Cîmpulung Moldovenesc - 26-28 septembrie 1986) 417-419 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IOSEP, Ioan (autor), PAULENCU, Dragomir (autor) Au existat în Obcinele Bucovinei așezări fortificate (cetzățui)? 421-425 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări istorice și arheologice privind satul medieval Rudești (com. Grămești, jud. Suceava) 427-437 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CIONCA, Nina (autor) Din viața țăranilor bucovineni - însemnări pe marginea unui manuscris de Iraclie Porumbescu 449-451 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CÎRLAN, Nicolae (autor) Arta și ștința în Bucovina 461-462 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 LEU, Paul (autor) Bibliographie zur Kultur und Landeskunde der Bukowina. Literatur aus den Jahren 1965-1975 - Beck Erich 463-464 română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV CAPROȘU, Ioan (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-7 română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV EMANDI, Emil (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Introducere .11- română
1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XV EMANDI, Emil (autor) Să nu dărîmi dacă nu știi să zidești - în loc de concluzii 259- română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ANDRONIC, Mugur (autor), BATARIUC PARASCHIVA, Victoria (autor) Contribuții la cunoașterea evoluției habitatului uman în zona limitrofă a orașului Suceava .9-24 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 COMĂNESCU, Gianina (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor), SCUTELNICU, Luminița (autor) Stidiul arheozoologic al materialului aparținînd culturii Sîntana de Mureș din așezarea de la Podeni (jud. Suceava) 25-35 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ANDRONIC, Mugur (autor), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Descoperiri arheologice la Suceava - contribuții la cunoașterea topografiei orașului medieval 36-61 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 BLAJ, Pavel (autor), IOSEP, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea braniștilor din Bucovina 90-104 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 IOSEP, Ioan (autor) Toponimul "Obcina" - răspîndire și semnificație 105-127 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 ȘTEFANOVICI, Olga (autor) Societatea Doamnelor Române din Bucovina 172-178 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 OSTAFI, George (autor) Comemorarea lui Ștefan cel Mare și Suceava în anul 1904 179-186 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 IRIMESCU, Gavril (autor) Evoluția economico-socială a orașului Suceava între anii 1918-1944 (date monografice) 196-208 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche în fondurile Bibliotecii Muzeului Județean Suceava (I) - catalog 233-246 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CAMILAR, Mihai (autor) Arhitectura populară din Depresiunea Dornelor - privire generală asupra casei de locuit 258-263 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 PÎNZARU, Ion (autor) Cărți tipărite la Suceava de-as lungul anilor 264-268 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CENUȘĂ, Mircea (autor) Aron Pumnul - cel dîntîi profesor de limba română în Bucovina 269-284 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CEREDAREC, Nicolae (autor) Despre învățămîntul din Bucovina - cu privire specială la anii de școala a lui Mihai eminescu și la dascălii săi - documentar 285-296 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 TOFAN, Orest (autor) Societăți academice din Bucovina (1875-1938. Scurtă privire istorică) 314-327 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 PETROVICI DAN, Emilian (autor) Aspecte ale activității societăților cultural-naționale românești din Bucovina în lumea satelor 328-340 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 STEICIUC, Brîndușa (autor) Societatea Scriitorilor Români și Bucovina în preajma Marii Uniri 351-357 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 AVRAM, Mircea (autor) Un document sucevean de la 1503 371-375 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 TAȘCĂ, George-Felix (autor) Șapte documente istorice inedite privind satul Giulești (jud. Suceava) 376-383 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Suceava de altădată (în corespondența lui Emanoil Antonovici către Leca Morariu) 396-406 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CATARGIU, Zenovia (autor), LAVRIC, Viorica (autor) Studiul monedelor de argint reultate din săpătura arheologică de la Dărmănești, jud. Suceava) 481-483 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 MAREȘ, Ion (autor) Sondajul arheologic de la Sf. Ilie "Siliște" (1991) 496-502 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 COZARIUC, Victor (autor), IGNAT, Mircea (autor) O locuință din secolele VI-VII e.n. descoperită la Mărețeia Mică (com. Dărmăneștui, jud. Suceava) 503-505 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 HUZDUP, Doina (autor) "Gazeta bucovinenilor" (1934-1938) - propagatoare a istoriei și culturii bucovinene 517-523 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX BLAJ, Pavel (autor) Unirea Bucovinei cu Romania (1918-1993) 13-14 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX SCRIPCARIUC, Ioan (autor) Proprietatea domnească în organizarea ținutului Suceava 87-93 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ȘTEFANOVICI, Olga (autor) Considerații asupra situației demografice în Bucovina în timpul stîpînieii hansburgice (1775-1918) 149-158 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IRIMESCU, Gavril (autor) Contribuții bucovinene la cucerirea independenței de stat a României (1877-1878) 165-170 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) 1941 - Un nou început pentru Bucovina reîntregită (I) 171-182 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CÎRLAN, Nicolae (autor) Cazania lui Varlaam în județul Suceava 183-189 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX MITRIC, Olimpia (autor) Fondul de carte veche românească și străină de pe lîngă mănăstirea Rîșca (jud. Suceava) - Prezetare generală 191-194 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IACOBESCU, Mihai (autor) Bucovina în viziunea lui Ion Budai-Deleanu 195-217 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX PÎNZARU, Ion (autor) Carți din bibliotecile personale ale lui Titu Maiorescu și Nicolae Iorga la Suceava 251-254 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IACOBESCU, Mihai (autor) Documente ale revoluției de la 1848 în Bucovina (V) 265-274