Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Vasile Pârvan (1882-1927). Cincizeci de ani de la moartea sa 471-476 română
articol de periodic DRAGOMIR, Ion T (autor) Contribuții privind ritul funerar și credințele magico-religioase la comunitățile aspectului cultural Stoicani - Aldeni Studii 477-508 română
articol de periodic OANCEA, Alexandru (autor) , DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) Noi descoperiri din epoca brozului în județul Buzău. Observații asupra cronologiei culturii Monteoru Studii 509-529 română
articol de periodic BĂTRÎNA, Lia (autor) , BĂTRÎNA, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea arhitecturii medievale din Dobrogea: biserica sf. Atanasie din Niculițel (jud. Tulcea) Studii 531-551 română
articol de periodic MATEI, Mircea Dumitru (autor) , EMANDI, Emil (autor) O casă de orășean din secolul al XV-lea de la Suceava Studii 553-576 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) Despre un fragment de vas zoomorf de tip mai puțin comun de la Căscioarele Discuţii 577-583 română
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) , ELEFTERESCU, Dan (autor) Bronzuri romane din sud-vestul Dobrogei Materiale şi cercetări arheologice 585-589 română
articol de periodic BARASCHI, Silvia (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) Un cuptor de ars oale din secolele IX-X de pe dealul Bugeac (com. Ostrov, jud. Constanța) Materiale şi cercetări arheologice 591-595 română
articol de periodic RAȚIU, R (autor) , RUSSU, Ion I (autor) Un relief al „cavalerului trac” din Potaissa (Turda) Note Arheologice 597-602 română
articol de periodic ESKENASY, Victor (autor) Date preliminare despre necropola romană de la Streisângeorgiu (jud. Hunedoara) Note Arheologice 603-609 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Octavian Toropu, Romanitatea târzie și străromânii în Dacia traiană sub-carpatică, Craiova, Edit. Scrisul românesc, 1976, 247 p., 41 fig., 20 pl. RECENZII 611-612 română
articol de periodic STOIA, Adriana (autor) Alexandru Odobescu, Opere, IV, Tesaurul de la Petrosa, București, Edit. Academiei 1976 RECENZII 612-614 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin C (autor) Studii și materiale de muzeografie și istorie militară, 7-8, 1974-1975, București, 1977, 336 p. RECENZII 615 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Ana Comnena, Alexiada, București, Edit. Minerva, 1977 NOTE BIBLIOGRAFICE 617 română