Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 16 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1976 Cercetări Arheologice: CA, II OANCEA, Alexandru (autor) , TROHANI, George (autor) Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Vânătorii Mici, județul Ilfov 19-32 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1976 Cercetări Arheologice: CA, II OANCEA, Alexandru (autor) Unele observații cu privire la fazele finale ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Cârlomănești, județul Buzău 191-237 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Petrișoru, com. Racovițeni, jud. Buzău 39-42 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud. Buzău 53-57 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind campania arheologică din 1979 de la Petrișoru, com Racovițeni, jud. Buzău 41-44 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV OANCEA, Alexandru (autor) , TROHANI, George (autor) Cercetări arheologice pe Valea Glavaciocului 240-252 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V OANCEA, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice de la Petrișoru-Racovițeni, jud. Buzău 53-58 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1969 Cumidava, III OANCEA, Alexandru (autor) Colecția de lucerne greco-romane din Muzeul județean Brașov 597- română
articol de periodic 1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. 2050 ans depuis la création du premier état dace centralisé et indépendant, seria nouă OANCEA, Alexandru (autor) SEBASTIAN MORINTZ, Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii. I. Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic (Contributions archéologiques à l'histoire des Thraces anciens. I. L'âge du bronze dans l'espace carpato-balkanique), Biblioteca de arheologie, XXXIV, Ed. Academiei, București, 1978. Comptes-Rendus 382-386 franceză
articol de periodic 1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă OANCEA, Alexandru (autor) Considérations sur l'étape finale de la culture de Monteoru Études 131-191 franceză
articol de periodic 1978 Mousaios, II DRÎMBOCIANU, Vasile (autor) , OANCEA, Alexandru (autor) Contacte între cultura Monteoru și grupuri de populații nord-pontice, în lumina descoperirilor din județul Buzău română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 OANCEA, Alexandru (autor) , DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) Un mic depozit de bronzuri descoperit la Izvorul Dulce Note Arheologice 395-399 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie OANCEA, Alexandru (autor) , DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) Două topoare descoperite în județul Buzău Note Arheologice 565-566 română
articol de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie OANCEA, Alexandru (autor) , DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) Noi descoperiri din epoca brozului în județul Buzău. Observații asupra cronologiei culturii Monteoru Studii 509-529 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie OANCEA, Alexandru (autor) S.N. Korenevski, O metalliceskih toporah severnogo pricernomoria, srednego i ni jnego povolijia epohi srednei bronzi, SA, 4, 1976 RECENZII 309-310 română
articol de periodic 1976 Thraco-Dacica, I OANCEA, Alexandru (autor) Branches de mors au corps en forme de disque ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) 59-75 franceză