Mousaios, II, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic AVRAM, Valeriu (autor) Din istoricul exploatării petrolului în județul Buzău (1900-1940) română
articol de periodic BOIANGIU, Aneta (autor) Școala și mănăstirea de la Menedicu, din comuna Vintilă Vodă română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Un mormînt din perioada migrațiilor, descoperit la Balta Albă, județul Buzău română
articol de periodic CRISTEA, Constantin (autor) Județul Buzău în insurecție română
articol de periodic DASCĂLU, Pantelimon (autor) Aspecte ale contribuției militare a Buzăului la războiul de independență română
articol de periodic DRÎMBOCIANU, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de salvare din necropola feudală din punctul "Balastiera" (Buzău-est) română
articol de periodic FULGERIȘ, Gavril (autor) Presa locală despre marea răscoală a țăranilor din 1907 română
articol de periodic IANCOVICI, Liuba (autor) Primul pod de piatră din Țara Românească, construit în 1831, la Gura Călnăului, Buzău română
articol de periodic IONESCU, Gion (autor) Toporul de aramă de la Calvini română
articol de periodic NEGUȚ, Mariana (autor) Un document inedit de la Șerban Cantacuzino (1682) română
articol de periodic NICOLESCU, Valeriu (autor) Situația politică și social-economică a județului Buzău în perioada 1945-1947 română
articol de periodic DRÎMBOCIANU, Vasile (autor) , OANCEA, Alexandru (autor) Contacte între cultura Monteoru și grupuri de populații nord-pontice, în lumina descoperirilor din județul Buzău română
articol de periodic PREDA, Florența (autor) Ceramica ștampilată din așezarea getică de la Pietroasele, județul Buzău română
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Considerații privitoare la structura proprietății funciare-rurale în fostul județ Buzău, în secolul al XX-lea română
articol de periodic STOICA, Eugenia (autor) Aspecte de viață socială oglindite într-un document de la Alexandru Moruzzi română
articol de periodic VRAPCIU, Nicolae (autor) Aspecte din lupta maselor populare buzoiene pentru dreptate și libertate socială în perioada 1921-1944 română