Criterii căutate

  • An de publicare: 1978

Sumarul căutării

  • 1350 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1978 Acta Musei Napocensis, XV PROTOPOPESCU, George Momente epocale ale luptei poporului român pentru libertate, dreptate socială și independență națională III-IX română
1978 Acta Musei Napocensis, XV JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (I) .1-17 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV VLASSA, Nicolae Problema existenței ecvidelor domestice în cadrul culturii Vinca - Turdaș 19-47 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CIUGUDEANU, Horia Săpăturile de salvare de la Aiud- "Cetățuie" 49-62 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ANDRIȚOIU, Horia Contribuții la cunoașterea culturii Otomani din Sud-Vestul Transilvaniei 63-83 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Tîrnavei Mari între anii 1957-1970 85-99 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV VASILIEV, Valentin Despre interpretarea pumnalelor akinakes descoperite pe teritoriul României 101-106 franceză
1978 Acta Musei Napocensis, XV SUCEVEANU, Alexandru Unele reflexii în legătură cu regatul șui Burebista 107-114 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV DAICOVICIU, Hadrian Miscellanea epigraphica 115-124 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV KOLENDO, Jerzy Un romain d'afrique eleve dans le pays des cistoboces. Apropos ce LIL VIII 14667 125-130 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PETCULESCU, Liviu Un fragment de diplomă militară de la Micia 131-133 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV POP, Constantin Statui imperiale de bronz în Dacia Romană 135-165 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ARDEVAN, Radu Le college des fabres a Ulpia Traiana Sarmizegetusa 167-172 franceză
1978 Acta Musei Napocensis, XV ALICU, Dorin Templul zeiței Nemesis de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 173-177 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PISO, Ioan Epigrafica (X) 179-187 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LUCA, Claudia, MILEA, Zaharie Onomastica inscripțiilor de la Potaisa 189-194 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CĂTINAȘ, Ana Noi descoperiri romane pe Dealul Zinelor - Turda 195-200 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV HOPĂRTEAN, Ana, LUCA, Claudia, MILEA, Zaharie Noi contribuții privind necropola romană de la Potaissa 201-206 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CĂTINAȘ, Ana, HOPĂRTEAN, Ana Două monumente funerare fragmentare descoperite la Potaissa 207-211 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV MOGA, Vasile, POP, Roman Descoperiri arheologice la Ampelum 213-218 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BĂRBULESCU, Mihai Cultul lui Hercules în Dacia Romană (II) 219-233 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BENEA, Doina Die V. mekedonischw legion auf den nordlichen Sonaulimes im 3-4 Jahrhundert 235-244 germană
1978 Acta Musei Napocensis, XV STOICOVICI, Eugen Atelier de sticlă rubin la Dierna (Orșova) 245-250 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ISAC, Dan Monede postaureliene de la Gilău 251-254 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAROSLAVSCHI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PĂIUȘ, Gheorghe, TAKACS, Matilda, WINKLER, Iudita Așezarea prefeudală de la Cicău, jud Alba 263-272 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV GEORGESCU, P., GEOROCEANU, M., LISOVSCHI-CHELEȘANU, C Cercetări asupra faunei din așezarea Cicău - "Săliște" 273-286 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV HICA-CÎMPEANU, Ioana Un grup de morminte din secolul al VII e.n. la Iclid (jud. Cluj) 287-294 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ȚEICU, Dunmitru, UZUM, Ilie Cuptorul de ars ceramică descoperit în așezarea feudală timpurie de la Gornea - "Țărmuri" 295-305 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PORUMB, Marius Biserica otodoxă din Gîrbova de Sus (jud. Alba) Un vechi monument de arhitectură medievală românească 307-310 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV EDROIU, Nicolae Un sigil inelar cu inscripție slavonă în colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca 311-313 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Magdalena, KATONA, Imre Cronica Habană de la Cluj 315-330 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAMBOR, P., PAP, F. Tezaurul monetar din sec. XVI-XVII de la Cluj-Napoca (conservator) 331-447 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PAP, Francisc Rute comerciale și localități transilvane în comerțul Clujului cu produse agricole și vite (prima jumătate a sec. XVII) 349-358 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV HALASU, Adriana O siglă de meșter - doi argintari transilvăneni din secolul al XVII-lea 359-365 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CIPĂIANU ANA, Maria On a medieval enbroidery belonging to the history museum of Transilvania 367-379 engleză
1978 Acta Musei Napocensis, XV POP, Viorica Lăzi de zestre din secolele XVII-XVIII în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 381-385 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BELU, Sabin Noi contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni 387-395 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ARDOS, Alexandru O vioară de meșter 397-399 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (I) 401-410 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV GYEMANT, Ladislau O tipăritură românească necunoscută din vremea războiului ruso-austro-turc din anii 1787-1792 411-413 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV NEAMȚU, Alexandru Un prroiect din anul 1789 privind contruirea unei "fabrici de sodă" în Transilvania 415-429 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WOLF, Iosif Începuturile presei cultural-științifice din Transilvania : "Siebenburgische Quartalschrift" (1790-1801) 431-445 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV GROZA, Liviu Unele aspececte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeș 447-460 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CRIȘAN, Eva Aspecte din asistența medicală a muncitorilor feroviari în sec. XIX 461-465 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV JUDE MARIA, Magdalena Sigilii sătești transilvănene din secolul al XIX-lea 467-480 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV DRĂGOI, Livia Mikos Siko, portretist din Transilvania (sec. XIX) 481-487 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BOTEZAN, Ioana Un document sin anul 1861 privind stradaniile românilor din Transilvania de a cucerii drepturi politice 489-494 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BONA, Petru Traian Doda - luptător pentru drepturile naționale ale românilor bănățeni 495-499 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV GLODARIU, Eugenia Aportul femeilor din Transilvania la mișcarea memorandistă 501-509 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV PROTOPOPESCU, George Conceptul de artă militară în principalele bătății date de români pentru apărarea independdenței și suveranității naționale 511-530 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BORUGĂ, Elena Contribuția lui Traian Vuia la lupta pentru unitatea națională, oglindită în articolele publicate în revista "La Transylvanie" (1918-1919) 531-543 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV IANCU, Gheorghe Activitatea consiliului dirigent privind reglementarea comerțului și aprovizionarea populației (1918-1920) 545-560 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV NISTOR, Ioan Proiectul unui volum omagial închinat aniversării a 175 de ani de la înfințarea școlilor din Blaj 561-566 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BRATU, Ioan, HERCHI, Iosif Aspecte ale climatului revoluționar ddin județul Bihor în perioada 1928-1933. Conflictele de muncă 567-581 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Petru Procesele intentate de către autoritățile hortyste comuniștilor din partea de Nord a Transilvaniei (1941-1944) 583-602 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV TUȚU, Dumitru Tratative și conflicte ale guvernului și burgheziei române pentru ieșirea din războiul dus alături de Germania hitleristă 603-616 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV VAJDA, Ludovic Oamenii muncii din Cluj în luptă, sub conducerea P.C.R. pentru instaurarea puterii democrat-populare (11 octombrie 1944 - 6 martie 1945) 617-632 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV HĂGAN, Trofin Minerii din Maramureș în procesul refacerii economiei naționale (12945-1947) 633-645 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV ARDOS ANNA, Maria "Prietenii muzeului" - un experiment reușit al Muzeului de Istorie al Transilvaniei 647-651 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV IGNA, Aurelia Restaurarea și conservarea unui fragment de leasă dacică de la Șercaia, județul Brașov 653-658 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BRĂGAN-BULARDA, Mihai, IGNA, Aurelia, KISS, Ștefan, RĂDULESCU, Daniela Evidențierea biodeteriorării unor monumente de piatră din incinta Muzeului de Istorie al Transilvaniei, pein activității enzimatice 659-664 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LUKACS MARIA, Elisabeta Recuperarea prin restaurare a unui pahar de sticlă din epoca romană 665-668 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul Transilvaniei - studii, articole, note - Vlassa N. 669-670 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe Obre II - A neolithic of the Butmir group at Gornje Polje 671-673 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor Cultura Baden in Romania - Roman P., Nemeti I. 675-676 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor Untersuchungen zu den Bestattungssitten der ausbenden Kupfer und der fruben Bronzezeit . Primas M. 677-680 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor Kultura unierycka w Polsce - tom I - Sarmowska Wanda 680-684 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor Pamiatniki epohi bronzi - Dergacev A.V. 685-685 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor Bronzovîie predmeti XIII-VIII vv. Do n.e. dnestrovo-prutskovo mejdurecia - Dergacev A.V. 685-686 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor Depozitele de bronzuri din România - Petrescu-Dîmbovița Mircea 686-689 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor Beitrage zur regionalen und chronologischen Gliderung der alteren Hallstattiszweit an der unteren Donau - Hansel B. 691-692 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WINKLER, Judita Bibliographia numismatzicae hungaricae - Fejer M 693-694 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Magdalena La formation et le development des metiers au moyen age (Ve-XIV siecles) 695-696 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WOLF, Iosif Școala ardeleană - mișcare ideologică nașională iluministă - Lungu Ion 697-699 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WOLF, Iosif Studii de istoria și sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea - Marica E. 699-701 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WOLF, Iosif Cultura română în civilizația europeană modernă 702-703 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe Profesorul Vladimir Milojcic (1918-1978) 704-705 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor Nicolae Gostar (1922-1978) 707-709 română
1978 Acta Musei Porolissensis, II Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .7- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II LAKO, Eva Raport preliminar de cercetare arheologică efectuată la așezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj în anul 1977) .11- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II KOVACS, Miklos Contribuții noi la cercetarea arheologică a satului Zăuan (jud. Sălaj) 17- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MATEI, Alexandru Trei morminte din secolul III î.e.n. descoperite la Zăuan (jud. Sălaj) 29- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II BLĂJAN, Mihai, TOGAN, George Descoperiri celtice și dacice la Mediaș și împrejurimi 39- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GEOROCEANU, Paul Observații faunistice asupra descoperirilor dacice de la Mediaș 52- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (XII) 53- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen, HOPÎNTEAN, Ana, MILEA, Zaharia Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIII) 59- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIFOR, Ioan, GUDEA, Nicolae Descoperiri arheologice la Gherla 63- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GUDEA, Nicolae Descoperiri arheologice mai vechi sau mai noi la Porolissum 65- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MATEI, Alexandru, POP, Constantin Bronzuri romane figurate în Muzeul de Istorie și Artă Zalău 77- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II STOICOVICI, Eugen Cercetări metalografice privind cîteva monede descoperitela Porolissum (Moigrad) și Voivodeni (jud. Sălaj) 85- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II RUSU ADRIAN, Andrei Cetăți medievale timpurii din județul Sălaj 89- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II KERESZTES, Iuliu, KOVACS, Dionisie, MOLNAR, Ștefan, TARISZNYAS, Martin, ZRINYI, Andrei Însemnări pe marginea cercetărilor de la castelul feudal de la Lăzarea (jud. Harghita) 105- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II KRISTO, Andrei Observații geologice asupra castelului Lazăr din Lăzarea 115- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Piese noi din tezaurul de la Mineu 117- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen, LAKO, Eva Al doilea tezaur monetar de la Vîrșolț sec. XVII 121- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Tezaurul monetar de la Petrida sec. XVII 129- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen, LAKO, Eva Descoperirea monetară de la Cehul-Silvaniei, sec. XVIII 135- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II HOSSU, Valer Directoratul Fiscal din Transilvania contra familiei Dolha din Răstoci (jud. Sălaj) 137- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II RĂDUȚIU, Aurel Decretele lui Iosif al II-lea de reglementare a dijmei din 1786-1787 tipărite în limba română 145- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II ABRUDAN, Paul Participarea românilor din comitatele Solnocul de mijloc și Crasna la revoluția de la 1848 151- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II HOSSU, Valer Anii revoluționari 1848-1849 în valea Someșului sălăjean 165- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II PUȘCAȘ, Vasile Revoluția de la 1848 în publicistica sălăjană interbelică 177- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II ABRUDAN, Paul Documente sălăjene inedite în colecții particulare 193- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II BATHORI, Ludovic Dezvoltarea comunei Gîrbou (județul Sălaj) între anii 1848-1875. Desfințarea iobăgiei și urmările ei 199- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II FĂRCAȘ, Ananie Sălăjenii și războiul de independență al României 213- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II TOMOLE, Ioan Campaniile electorale din anii 1910-1911 din cercul (electoral) Șimleul Silvaniei 219- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GORON, Doru Victor Deleu la Iași: 8 iunie 1917 235- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II PENEA, Ionel Ecouri ale actului unirii în presa vieneză 241- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II TOMOLE, Ioan Atitudinea populației sălăjene față de actul unirii Transilvaniei cu România 249- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II PUȘCAȘ, Vasile Înfăptuirea unității depline a statului național român reflectată în presa romînească interbelică din Sălaj 257- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II WAGNER, Ernest Aspecte ale naționalizării mijloacelor de producție în Sălaj oglindite în documente 271- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MAC, Ioan Condiția fizico-geografică în remodelarea teritorială și socio-economică a comunei Gîrbou (jud. Sălaj) 277- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CORDOȘ, Gheorghe, IANCU, Crăciun Aspecte cu privire la fenomenul migratoriu din Gîrbou (jud. Sălaj) 289- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MARICA, George Mișcarea cadrelor la Gîrbou (jud. Sălaj) 305- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II POPA, Mircea Un iluminist transilvănean de pe meleaguri sălăjene: Iosif Pașca 325- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II DĂRĂBAN, Valentin Libertatea națională - libertate ecleziastică în gîndirea lui Simion Bărnuțiu 339- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MÎNDRUȚ, Stelian Contribuții privind evoluția învățămîntului românesc din Sălaj la începutul secolului XX 351- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CÎNDA, Ana Carte românească veche în județul Sălaj 365- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GHERGARIU, Leontin Preocupări muzeale în judeșul Sălaj 389- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GHERGARIU, Leontin Folcloriști din Sălaj 393- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II ȘTEIU, Nicolae Probleme social-politice ale populației din Munții Apuseni oglindite în opera lui M. Eminescu 413- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II ARMĂȘESCU, Ioana, NEGOIȚĂ, Jana Sensuri și semnificații în recuzita tradițională de nuntă din Transilvania 419- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GRAD, Cornel Date noi privind răspîndirea icoanelor pe sticlă în Sălaj 427- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II UNGUREANU, Laura Un tablou de Il Padovanese în Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 431- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRA, Maria Pictura lui Hentik Trenk în muzeele din Transilvania 435- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II DRĂGOI, Livia O lucrare de PhilippSauerland în Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 443- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II LĂPTOIU, Negoiță Gurăslău - două ipostaze statuare 447- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II LUCĂCEL, Vasile Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1977 455- română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X PASCU, Viorica Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .7-9 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X PASCU, Viorica Locul etnografiei în cercetarea monografică complexă 13-16 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X KOS, Karoly Cercetări în cultura populară a naționalității maghiare din România 17-24 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X TOȘA, Ioan Contribuția Muzeului Etnografic al Transilvaniei la dezvoltarea muzeografiei etnografice românești 25-65 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X EVASCU, Thomas Segacea: Economic and social change in a mountain village 67-84 engleză
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X IRIMIEȘ, Dumitru Forme și mijloace de apărare a recoltelor - gardurile de țarină - 85-107 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X OȘIANU, Romulus Cîteva probleme referitoare la cultivarea pomilor fructiferi în Transilvania 109-123 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BUCUR, Corneliu Invarianță și variabilitate în păstoritul tradițional (despre momentul apariției, cauzele și caracterul transhumanței pastorale a românilor) 125-146 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X TIȚA, Aurelia Sisteme pentru prepararea hranei și încălțire în interioarele țărănești din Muzeul Etnografic al Transilvaniei 147-181 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BĂNĂȚEANU, Tancred Tehnica și arta 183-188 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X MÎNDRESCU, Gheorghe Informații despre construcțiile și inventarul bisericilor din fostul protopopiat Cristeștii Ciceului într-un protocol din anul 1846 189-209 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BRATU, Delia Contribuții la studiul industriei casnice textile transilvănene 211-254 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BLAGA, Iuliana Contribuții la studiul formelor tradiționale de întrajutorare în muncă - claca 255-260 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BOCȘE, Maria Mutații contemporane privind funcțiile și semnificațiile portului popular transilvăvean 261-277 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X MUREȘANU, Pompei Legea Nr. IV/1898 și folosirea "numirilor oficiale" ale localităților din perioada anilor 1900-1913 în literatura etnografică referitoare la județul Bihor 279-343 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X PETRUȚIU, Emil Ceata cpălușerilor din Romos - Hunedoara 345-354 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X GHIURIȚAN, Cristina Obiecte de cadou între tineri în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 355-362 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X POP, Dumitru Cu privire la personalitatea folclorului oșenesc 363-370 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X CIUBOTARU, Ion Cadrul etnografic al cîntecului funerar pe Valea Șomuzului Mare 371-390 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X MARKEL, Hanni Die "bodenstandickeit" în der marchenauffassung von Adolf Schullerus 391-405 germană
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X VOO, Gabriela La transportation artistique des contes populaires par un narrateur bilingue 407-419 franceză
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X FOCHI, Adrian Comentariu folcloric la o pildă esopică 421-430 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X GRAUR, Tiberiu Schimbări structurale și funcționale în sistemul obiceiurilor de familie 431-443 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X SCHVEIGER, Paul The status of some archaic semiotic oppositions 445-452 engleză
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BOT, Nicolae Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului - Herseni Traian 455-458 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X SCHVEIGER, Paul La Semantique formelle de folklore. Approche linguistico-mathematique - Marcus S., Bîlănescu Tudor, Ciobotaru S., Dinu M., Fotino S., Gorun I. 459-462 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X SCHVEIGER, Paul Jel es Kotosseg - Voigt V., Szepe G., Szerdabelyi I. 463-464 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X CUCEU, Ion A Dictionary of British Folk-Teles in the English Language 465-466 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X Din activitatea muzeului 471-476 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X Impresii din muzeele portugheze 477-478 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X Conferința internațională a muzeelor în aer liber de la Sanok, R.P. Polonă (27-30 mai 1978) 479-483 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V ȘTEFĂNESCU, Ștefan Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-12 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IACOBESCU, Mihai Revoluția de la 1948 - moment de răscruce în istoria românilor din Bucovina 13-43 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V COCUZ, Ioan, MIRON, Vasile Unirea Bucovinei cu România 45-80 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V URSULESCU, Nicolae Mormintele Criș de la Suceava - "Platoul Cimitirului" 81-88 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria, URSULESCU, Nicolae Cercetările arheologice de la Mihoveni (Suceava) 89-106 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IGNAT, Mircea Necropola tumulară hallsatattiană de la Volăvăț - Dealul Burlei 107-140 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V TEODOR, Silvia Săpăturile arheologice de la Budeni - comuna Dolhasca (Suceava) 141-159 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Lia Cercetările arheologice de la Horodnic (Suceava) 161-178 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BUSUIOC, Elena Noi date arheologice asupra vechimii mănăstirii a Humorului 179-196 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Adrian, EMANDI, Emil Cercetările arheologice de la Drăgoiești (Suceava) 197-203 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CHEPTEA, Stela, NEAMȚU, Eugenia, NEAMȚU, Vasile Contribuții la cunoașterea mijloacelor de iluminat în așezarea medievală de la Baia 205-223 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil, MATEI, Mircea Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Liteni - 1976 (com. Moara, jud. Suceava) 225-235 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V GOROVEI, Ștefan Activitatea diplomatică a marelui logofăt Ioan Tăutu 237-251 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil, MONORANU, Octav Unele aspecte ale relațiilor comerciale dintre Bistrița și ținutul Sucevei în Evul Mediu 253-267 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DÎRDALĂ, Ionel Influența insurecției polone din 1830-1831 în Bucovina - știri inedite 269-275 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V LAZĂR, Mihai Consecințele războiului vamal dintre România și Austro-Ungaria asupra situației economice a Bucovinei 277-287 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V RUSȘINDILAR, Petru Revista "Viața Bucovinei" - tribună a luptei antifasciste 289-299 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V SABATOS MARINA, Ileana O valoroasă piesă de sculptură medievală din orașul Suceava 301-316 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BRATILOVEANU, Gheorghe Un vechi monument de arhitectură populară bucovineană 317-324 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V COCUZ, Ioan Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1820-1918) 325-341 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DIMITRU, Eugen Conservatorul de teatru și muzică de la Rotopănești 343-349 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BORZA, Enea Despre creația pianistică s lui Ciprian Porumbescu 351-366 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V MORARIU ALEXANDRU, Leca Opereta "Crai nou" de Ciprian Porumbescu - fragment din monografia "Ciprian Porumbescu" 367-388 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CANTEMIR, Traian Vocația literară a lui Ciprian Porumbescu 389-399 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V LEU, Paul Reuniunea muzical-dramatică "Ciprian Porumbescu" 401-411 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V ANDRUCOVICI, Vasile Contribuții la cunoașterea metodologiei cercetării la S.Fl. Marian 413-420 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V NEGURĂ, Ion Sextil Pușcariu - animator și îndrumător în viața culturală a Bucovinei 421-434 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CÎRLAN, Nicolae "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului)- II 435-457 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BLĂNARU, Constantin Literatură suceveană în "Cîntarea României" 459-469 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IONESCU, Vasile, LAZĂR, Mihai 15 ani de învățămînt superior la Suceava 471-482 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DIMITRIU, Eugen, IACOBESCU, Mihai, MONORANU, Octav Documente ale revoluției de la 1848 în Bucovina 483-492 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DÎRDALĂ, Ionel O scrisoare inedită de la Eudoxiu Hurmuzachi despre organizarea Muzeului Bucovinei 493-494 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CÎRLAN, Nicolae Din versurile lui Ciprian Porumbescu 495-502 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CĂRĂUȘU, Mihai, DIMITRIU, Eugen, IACOBESCU, Mihai Scrisori de la Sextil Pușcariu 503-512 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IGNAT, Mircea Dionisie Olinescu 513-520 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DIMITRIU, Eugen Vasile Ciurea 521-529 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CUSIAC, Dragoș Samuil și Eugenia Ioneț 531-535 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CATARGIU, Zenovia Observații asupra factorilor de microclimat de la Mănăstirea Voroneț 537-542 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V JELESNEAC, Mihail Restaurarea și conservarea unui pinten de fier din prima jumatate a secolului al XV-lea 543-548 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BORDAȘIU, Cornelia, MORUZ, Tiberiu Unele probleme ale restaurării picturii murale la biserica fostei mănăstiri Umor 549-552 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc (Liteni-Moara) 553-559 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V POPOVICI, Dragomir, SIMICIUC, Constantin Figurine din lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava (I) 561-565 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V GOROVEI, Ștefan Cu privire la data primelor monede moldovenești 567-571 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria O stemă cu pisanie descoperită la Cetatea de Scaun de la Suceava 573-576 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V SABATOS MARINA, Ileana Colocviul Internațional de Conservare și Respaurare a Picturii Murale, Suceava, 2-7 iulie 1977 577-579 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V Săpăturile arheologice efectuate de către Muzeul Suceava 581-583 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V SIMICIUC, Constantin Complexul Muzeistic de la Fălticeni 585-591 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IACOBESCU, Mihai Muzeul lui Toader Hrib 593-596 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V ROMANIUC, Georgeta Muzeul Sătesc de la Botoșana 597-599 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V Prieteni ai muzeului (donatori și colaboratori) 601-604 română
1978 Biharea, 1978 Cuprins 4-5 română
1978 Biharea, 1978 DRĂGOESCU, Ion Din etnologia uneltelor tradiționale ale poporului român. Inventarul agricol I. Etnografie 7-86 română
1978 Biharea, 1978 DUNĂRE, Nicolae Țara Crișurilor în contextului fondului principal etnocultural românesc I. Etnografie 87-104 română
1978 Biharea, 1978 TOTH, Susana Tîrgurile din Oradea (III) Aspecte etno-demografice ale tîrgurilor orădene I. Etnografie 105-148 română
1978 Biharea, 1978 COLȚEA, Dumitru Contribuții la monografia etnografică a satului Cărăsău I. Etnografie 149-238 română
1978 Biharea, 1978 POPESCU, Alexandru Obiceiurile populare - componente de bază ale identității istorice românești I. Etnografie 239-251 română
1978 Biharea, 1978 PARASCA, Crăciun Ritual și ceremonial în nunta din subzona etno-folclorică Marghita (Bihor) I. Etnografie 253-259 română
1978 Biharea, 1978 ANTONESCU, Romulus Pentru o nouă metodă de analiză a poeziei populare I. Etnografie 261-270 română
1978 Biharea, 1978 HÎRCA, Rodica Două sculpturi medievale în colecția secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor II. Artă 273-282 română
1978 Biharea, 1978 LĂPTOIU, Negoiță Un spirit novator: Octavian Smigelschi II. Artă 283-303 română
1978 Biharea, 1978 CHIRIAC, Aurel Cercetarea interdisciplinară, modalitate de analiză complexă a unui aspect al culturii populare III. Muzeologie 307-310 română
1978 Biharea, 1978 GOINA, Florica, ȘTEFĂNESCU, Barbu Valorificarea științifică și cultural-educativă a colecțiilor particulare de etnografie III. Muzeologie 311-315 română
1978 Biharea, 1978 DRĂGOESCU, Ion, MĂRCUȘ, Ștefan Corespondență inedită IV. Note şi recenzii 319-322 română
1978 Biharea, 1978 COSTEA, Constantin Situația actuală a jocului popular în zona Oradea IV. Note şi recenzii 322-325 română
1978 Biharea, 1978 CHIRIAC, Aurel Etnografia poporului român - Butură V. IV. Note şi recenzii 325-327 română
1978 Biharea, 1978 ȘTEFĂNESCU, Barbu Feronerie populară din Bihor - Chiriac A. IV. Note şi recenzii 327-329 română
1978 Biharea, 1978 PARASCA, Crăciun Folclorul din zona Codrului - Pop D. IV. Note şi recenzii 329-330 română
1978 Biharea, 1978 FILIP, T. Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria IV. Note şi recenzii 330-332 română
1978 Biharea, 1978 BOURAS, A. L'homme e la matiere - Le roi Gourhan Andre IV. Note şi recenzii 335-336 franceză
1978 Biharea, 1978 PHELAN, M. The Maru Cult of the Pomo Indians IV. Note şi recenzii 336-339 engleză
1978 Biharea, 1978 COSTIN, Florian Cronica secției de etnografie pe anul 1978 IV. Note şi recenzii 341-343 română
1978 Carpica, X PLATON, Gheorghe Revoluția de la 1848 în Moldova – început și parte organică a revoluției generale a românilor .7-19 română
1978 Carpica, X CHIRICA, Vasile Considerații cu privire la complexele de locuire descoperite în stațiunile paleolitic 21-43 română
1978 Carpica, X MONAH, Dan Vase-coșuleț cucuteniene 45-53 română
1978 Carpica, X CUCOȘ, Ștefan Decorul spiralic al ceramicii Cucuteni B 55-88 română
1978 Carpica, X DRAGOMIR, Ion Ocupațiile comunităților neo-eneolitice de aspect cultural Stoicani-Aldeni 89-96 română
1978 Carpica, X FLORESCU, Marilela Câteva observații referitoare la ritul și ritualurile practicate de purtătorii culturii Monteoru în lumina săpăturilor de la Cîndești (jud. Vrancea) 97-136 română
1978 Carpica, X MITREA, Bucur, UNTARU, Gheorghe Date noi despre tezaurul roman republican de la Bonțești 137-145 română
1978 Carpica, X TZONY, Magda Descoperirile carpice de la Gura Nișcovului (jud. Buzău) 147-161 română
1978 Carpica, X MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil, MITREA, Ioan Tezaurul de vase romane de la Muncelul de Sus 163-177 română
1978 Carpica, X GEORGESCU, Laurenția Date antropologice preliminare privind necropola carpică de la Bacău-Holt 179-183 română
1978 Carpica, X CONSTANTINESCU, Gheorghe, MITREA, Bucur Notă despre un tezaur de monede romane imperiale din secolul al III-lea descoperit în Moldova de Jos 185-193 română
1978 Carpica, X CĂPITANU, Viorel Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Dealul Perjului (com. Oncești, jud. Bacău) 195-204 română
1978 Carpica, X MITREA, Ioan Așezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna (II). Contribuții la arheologia epocii de formare a poporului român 205-252 română
1978 Carpica, X ANDRONIC, Alexandru Probleme referitoare la cultura urbană medievală din secolele XV-XVII din Moldova 253-169 română
1978 Carpica, X ARTIMON, Alexandru, EMINOVICI, Constantin Cercetări arheologice în așezarea medievală din comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 271-302 română
1978 Carpica, X VĂTĂMANU, Adrian Logofătul Gavril Trotușan 303-322 română
1978 Carpica, X VĂTĂMANU, Ioan O scrisoare inedită de la Giuseppe Garibaldi 323-324 română
1978 Carpica, X FLORESCU, Gheorghe Liga Poporului (aprilie 1918-martie 1920) 325-347 română
1978 Carpica, X BAICU, Ion Mișcarea muncitorească și legislația asigurărilor sociale în România, 1918-1920 349-356 română
1978 Carpica, X ICHIM, Dorinel Evoluția portului popular din zona Trotușului de munte 357-389 română
1978 Carpica, X ROTARU, Feodosia O scoarță moldovenească de la 1843 391-395 română
1978 Carpica, X DINUTZ, Mircea Activitatea literară a lui D.D. Pătrășcanu 397-408 română
1978 Carpica, X RÎPĂ-BUICLIU, Dan, VASILESCU-CAPSALI, Nicolae Din cărțile familiilor Millo și Prăjescu-Miclescu 409-418 română
1978 Carpica, X MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Topografiia kladov i nahodok ediničnîh monet, Arheologhiceskaia karta Moldavskoi SSR, 8 vîpusk, Akademiia Nauk Moldavskoi SSR - Nudelman A.A. 419-421 română
1978 Carpica, X ANTONESCU, Silvia, MONAH, Dan Repertoriul arheologic al județului Botoșani, vol. I și II - Păunescu A., Șadurschi P., Chirică V. 422-425 română
1978 Carpica, X ANTONESCU, Silvia Drăgușeni. Contribuții la o monografie arheologică -Crîșmaru Aristotel 426-427 română
1978 Carpica, X RADU, Gheorghe Colecția de documente de la Arhivele Statului Bacău (1424-1848). Inventare arhivistice, întocmit de D. Zaharia, Em. Chiriacescu și C. Cărămidaru 428-430 română
1978 Carpica, X BUJOR, Doina Aneta Gavriluță 431-431 română
1978 Cercetări Numismatice, I Pagina de gardă (Front Page) Pagina de gardă (Front Page) 3-4 română
1978 Cercetări Numismatice, I GEORGESCU, Florian Cercetări Numismatice - Cuvînt înainte Cuvânt înainte/ Avant-propos V-VIII română
1978 Cercetări Numismatice, I GEORGESCU, Florian Avant-propos Cuvânt înainte/ Avant-propos IX-XII franceză
1978 Cercetări Numismatice, I PETOLESCU, Carmen-Maria Tezaurul de monede thasiene descoperit la Mavrodin, jud. Teleorman / Les monnaies Thasiennes de Mavrodin, dép. de Teleorman Numismatică (Numismatique) 3-11 română
1978 Cercetări Numismatice, I COJOCĂRESCU, Maria Monede geto-dacice de tip Vîrteju descoperite la Periș, jud. Teleorman / Monnaies Géto-Daces du type Vîrteju découvertes á Periș, dép. d’Ilfov Numismatică (Numismatique) 12-16 română
1978 Cercetări Numismatice, I HOPÂRTEAN, Ana, WINKLER, Iudita Date furnizate de inventarele lui István Téglás despre unele descoperiri monerare din Transilvania / Dates fournies par les inventaires d’ István Téglás sur quelques découvertes monétaires de Transylvanie Numismatică (Numismatique) 17-24 română
1978 Cercetări Numismatice, I ȘTIRBU, Constanța Informații documentare despre două tezaure de monede bizantine / Informations documentaires sur deux trésors de monnaies Byzantines Numismatică (Numismatique) 25-28 română
1978 Cercetări Numismatice, I ILIESCU, Octavian Un tezaur de monede de la Mircea cel Bătrân găsit în R.S.F. Iugoslavia / Un trésor de monnaies de Mircea l’Ancien trouvé en R.S.F. Yougoslavie Numismatică (Numismatique) 29-31 română
1978 Cercetări Numismatice, I VELTER, Ana-Maria Date privitoare la un tezaur din secolul al XV-lea descoperit la Turda / Données concernant un trésor du XVe siècle découvert á Turda Numismatică (Numismatique) 32-41 română
1978 Cercetări Numismatice, I PETOLESCU, Carmen-Maria, STANCU, Paraschiva, ȘTIRBU, Constanța Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit în satul Buhăeni, com. Andrieșeni, jud. Iași/ Un trésor du XVIe siècle découvert dans le village de Buhăeni, commune d’Andrieșeni, dép. de Jassy Numismatică (Numismatique) 42-82 română
1978 Cercetări Numismatice, I ȘERBĂNESCU, Done, TROHANI, George Tezaurul monetar turcesc din Netezești-Nuci, jud. Ilfov/ Le trésor monétaire turc de Netezești-Nuci, dép. d’Ilfov Numismatică (Numismatique) 83-85 română
1978 Cercetări Numismatice, I ILIESCU, Octavian Transport de bani în 1922/ Un transport de monnaies en 1922 Numismatică (Numismatique) 86-88 română
1978 Cercetări Numismatice, I ȘTIRBU, Constanța Noi tezaure monetare intrate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R.S. România / Des nouveaux trésors entrées dans le patrimoine du Musée d’Histoire de la R.S. Roumanie Numismatică (Numismatique) 89-94 română
1978 Cercetări Numismatice, I BIELTZ, Lucia Medalii comemorative dedicate lui Tudor Vladimirescu/ Médailles commémoratives consacrées á Tudor Vladimirescu Medalistică (Science des Médailles) 95-101 română
1978 Cercetări Numismatice, I SĂRARU, Ecaterina, TRACHE, Maria Două decorații străine – mărturii ale eroismului trupelor române la Plevna/ Deux décorations étrangères témoignages de l’héroïsme de l’armée roumaine á Plevna Medalistică (Science des Médailles) 102-105 română
1978 Cercetări Numismatice, I VASILESCU, Anca Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza/ Le cachet du Prince Alexandru Ioan Cuza Sigilografie (Sigillographie) 109-112 română
1978 Cercetări Numismatice, I DUMITRESCU, Emil Sigilii din epoca modernă expuse la Muzeul de Istorie al R.S. România/ Sceaux de l’époque moderne exposes au Musée d’Histoire de la R.S. de Roumanie Sigilografie (Sigillographie) 113-129 română
1978 Cercetări Numismatice, I Cuprins Cuprins 130 română
1978 Cercetări Numismatice, I Table de Matières Cuprins 131 franceză
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu, IRIMIE, Cornel Muzeul Tehnicii Populare la zece ani (1967-1977). Bilanț și perspective 5-8 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 IRIMIE, Cornel Unitate, continuitate și specificitate în civilizația, cultura și arta populară românească 9-24 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 HERSENI, Traian Probleme și orientări noi în etnografia românească 25-36 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 STOICA, Georgeta Conservarea monumentelor de arhitectură populară și integrarea lor în modul de viață contemporan 37-44 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 IRIMIE, Cornel Dezvoltarea și profilarea tematică a muzeelor etnografice în aer liber în România. Activitatea lor științifică și cultural-educativă în lumina celor mai recente realizări 45-52 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu Civilizația tehnică populară. Concept, structură, caracteristici. Prezentarea sa în cadrul Muzeului Tehnicii Populare 53-70 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 NIEDERMAIER, Paul Completări și ameliorări la proiectul de realizare arhitectonică, peisagistică și funcțională a Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului 71-80 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 RUȘDEA, Hedwiga Principii și criterii pentru structurarea tematică a sectorului alimentar din Muzeul Tehnicii Populare 81-94 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 POPA, Constantin Problematica păstoritului, prezentă în Muzeul Tehnicii Populare 95-110 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu Evoluție și tipologie sistematica instalațiilor tradiționale din România 111-182 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu Moara de apă în Dacia romană, în lumina descoperirilor arheologice 183-198 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 RUȘDEA, Hedwiga Morile cu ciutură de pe Valea Tismanei 199-220 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 POPA, Constantin Aspecte ale vieții pastorale în Munții Călimani 221-228 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 PALADA, Ștefan Contribuții la cunoașterea arhitecturii laice din Valea Cosăului (Maramureș) și prezentarea acesteia în Muzeul Tehnicii PopuLare 229-248 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 OSTAP, Melania Meșteșugul dogăritului în satele Baia și Bogata (județul Suceava) 249-272 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 TEODORESCU, Virginia Industria casnică textilă din Cîrțișoara (jud. Sibiu) 273-296 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 ISPAS, Anca Variante ale războiului de țesut bete 297-300 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 DELEANU, Valerie Sistemul mijloacelor de transport tradiționale într-o localitate sătească Mohu (jud. Sibiu) 301-324 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu Documentația tehnico-științifică a monumentelor de arhitectură și tehnică populară din muzeele etnografice în aer liber 325-334 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu, NEAGU, Corneliu Probleme și studii privind metodologia reconstrucției și restaurării monumentelor în cadrul Muzeului Tehnicii Populare 335-358 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCȘA, Corneliu, BUDILEANU, Ioan Rezultater și obiective ale perfecționării activității de conservare a patrimoniului muzeal din lemn, la Muzeul Tehnicii Populare - Sibiu 359-364 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 OPRIȘ, Ion Muzeele etnografice și școala, pe coordonatele moderne ale cooperării, în cadrul procesului instructiv educativ 365-372 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 NECULA, Marcela Concluzii și sarcini de viitor pe linia activității cultura-educative evidențiate de rezultatele anchetei psiho-sociologice desfășurate, timp de trei ani, la Muzeul Tehnicii Populare 373-386 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 WIENER, Raymonde Muzeele sătești cu profil etnografic în lumina Legii ocrotirii patrimoniului național 387-398 română
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu Activitatea de cercetare științifică și organizare expozițională la Muzeul Tehnicii Populare în perioada 1974-1977 399-414 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 CSILLERY, Klara Muzeul în aer liber de la Szentendre 415-430 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 IVANOVICI, Olga Ocupații, meșteșuguri, industrii populare, sisteme șu mijloace tradiționale de transport și comunicație în România. Bibliografie selectivă (1972-1975) 431 română, germană
1978 Crisia, 1978 Cuprins 2 română
1978 Crisia, 1978 IGNAT, Doina Așezarea neolitică aparținînd culturii Criș de la Suplacul de Barcău (Bihor) I. Studii 9-25 română
1978 Crisia, 1978 BELADAN, N., CHIDIOȘAN, Nicolae, SĂȘIANU, Alexandru Tezaurul dacic de la Drăgești I. Studii 27-50 română
1978 Crisia, 1978 DUMITRAȘCU, Sever Ceramica românească descoperită în Crișana (sec. VIII-XI) I. Studii 51-111 română
1978 Crisia, 1978 BORCEA, Liviu Oamenii din cetățile de margine ale nord-vestul Transilvaniei în epoca principatului (sec. XVI-XVIII) I. Studii 113-129 română
1978 Crisia, 1978 GORUN, Gheorghe Implicații sociale și economice ale ocupației militare austriece în Bihor în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 131-138 română
1978 Crisia, 1978 MUDURA, Gheorghe Conscrierile urbariale ale domeniului de Vașcău (1772-1848), elemente de demografie și structură socială I. Studii 139-158 română
1978 Crisia, 1978 BĂLTESCU, Mircea, RADU, M. Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-1888) (II) I. Studii 159-176 română
1978 Crisia, 1978 RACOVIȚAN, M. Preocupări ale "Astrei" și Academiei Române pentru publicarea documentelor referitoare la istoria poporului român I. Studii 177-188 română
1978 Crisia, 1978 FAUR, Viorel Mișcarea pentru înfințarea unei școli secundare românești de fete în Oradea (1868-1900) I. Studii 189-202 română
1978 Crisia, 1978 CORNEA, Lucia Problema originii și continuității poporului român oglindită în paginile revsitei "Familia" (1865-1906) I. Studii 204-211 română
1978 Crisia, 1978 FAUR, Viorel, POPOVICI, Ioan Contribuții la istoricul Casinei Române din Beiuș (1871-1918) I. Studii 213-227 română
1978 Crisia, 1978 ȘTEFĂNESCU, Barbu Presa românească interbelică din Oradea despre Unirea din 1918 I. Studii 229-252 română
1978 Crisia, 1978 POPOVICI, Ioan Mișcarea muncitorească din Oradea (1928-1933) I. Studii 253-282 română
1978 Crisia, 1978 BODEA, Gheorghe, MARINESCU, Ioan Din lupta populației bihorene împotriva ocupației hortyste I. Studii 283-331 română
1978 Crisia, 1978 GORUN, Gheorghe Urbariul localității Valea lui Mihai (1772) II. Documente 333-337 română
1978 Crisia, 1978 POPA, M. Contribuții la activitatea social-politică și literară a lui T. Cipariu II. Documente 339-351 română
1978 Crisia, 1978 GHERMAN, M., POPA, L. Legăturile cărturarilor orădeni Dumitru Sfura și Iosif Vulcan cu Mureșeni II. Documente 353-363 română
1978 Crisia, 1978 MIHOC, Blaga Date despre adunările generale ale "Astrei" din 1869 și 1903 II. Documente 365-415 română
1978 Crisia, 1978 CĂLUȘER, Iudita Un moment semnificativ din relațiile stabilite între școlile românești din Blaj, Beiuș și Năsăud, în contextul luptei pentru învățămîntului românesc II. Documente 417-431 română
1978 Crisia, 1978 FAUR, Viorel Pagini din lupta populației din sudul Bihorului pentru afirmare culturală (Activitatea despărțămîntului beiușan al "Astrei" în anii 1898-1918) II. Documente 433-492 română
1978 Crisia, 1978 IUHAS, D. Satul Sîntandrei (Contribuții monografice) III. Articole şi note 493-519 română
1978 Crisia, 1978 SĂȘIANU, Alexandru Medalionul roman de la Diosig III. Articole şi note 521-524 română
1978 Crisia, 1978 EMODI, Janos Depozitul de celturi de la Sîntimreu III. Articole şi note 525-530 română
1978 Crisia, 1978 CUSTUREA, Gabriel Tezaurului monetar de la Enisala (sec. XV-XVII) III. Articole şi note 531-536 română
1978 Crisia, 1978 MOZA, I. Frîmîntări țărănești în Bihor în timpul răscoalei lui Horea III. Articole şi note 537-547 română
1978 Crisia, 1978 RÎPĂ-BUICLIU, D., SAVIN, V., ZMEU, I. Considerații bibliografice privind prima carte de șah din România III. Articole şi note 549-553 română
1978 Crisia, 1978 CORNEA, Lucia Precizări în legătură cu sediile redacției revistei Familia din Oradea (1880-1906) III. Articole şi note 555-570 română
1978 Crisia, 1978 MIHOC, Blaga Unele aspecte privind prezența elevilor români și studiul limbii române în gimnaziul din Baia-Mare (1798-1891) III. Articole şi note 555-564 română
1978 Crisia, 1978 FAUR, Viorel Date despre legăturile societății "Astra" cu românii din Bihor (1861-1897) III. Articole şi note 565-570 română
1978 Crisia, 1978 PAINA, Mircea Cîteva aspecte ale istoriei științei în paginile revistei Familia (1865-1905) III. Articole şi note 575-578 română
1978 Crisia, 1978 ZUH, I. Valori ale bibliotecii poetului Arany Janos din Salonta III. Articole şi note 579-582 română
1978 Crisia, 1978 COCIUBA, P. Ioan Russu-Șirianu, luptător pentru înfăptuirea unității naționale a poporului român III. Articole şi note 583-597 română
1978 Crisia, 1978 MANDREA, Ioan Participarea feroviarilor din Brașov la greva generală a lucrătorilor de la căile ferate din Transilvania, din aprilie 1904 III. Articole şi note 599-606 română
1978 Crisia, 1978 DRECIN, Mihai Partenie Cosma și răscoala din 1907 III. Articole şi note 607-612 română
1978 Crisia, 1978 FAUR, Viorel Contribuții la cunoașterea acțiunilor de constituire a despărțămîntului din Tinca al "Astrei" și a primelor demersuri pentru înființarea celor din Salonta și Vașcău (1912-1914) III. Articole şi note 613-627 română
1978 Crisia, 1978 MIHOC, Blaga Un litigiu de expropiere între exploatarea minieră Rodna Veche și localitățile Feldru, Năsăud, Rodna Veche și Sîngiorz Băi (1934-1936) III. Articole şi note 629-634 română
1978 Crisia, 1978 GAVRILUȚ, I. O mărturie despre tratamentul aplicat de auroritățile hortyste III. Articole şi note 635-639 română
1978 Crisia, 1978 ȘTEFĂNESCU, Barbu Transilvania și războiul pentru independență (1977-1978) IV. Recenzii 641-643 română
1978 Crisia, 1978 ȘTEFĂNESCU, Barbu Războiul de independență și revista "Familia" - Faur V. IV. Recenzii 643-645 română
1978 Crisia, 1978 PAVEL, Anghel Museum (nr. 2 - 3/1977) IV. Recenzii 645-651 română
1978 Crisia, 1978 KONIG, C., VLĂDESCU, C. Figurile alegorice, mijloc de evocare a atmosferei de epocă în principalele momente de glorie V. Muzeografie 653-665 română
1978 Crisia, 1978 CORNEA, Lucia Revista "Familia" seria a III-a (1934-1940) - Indice bibliografic V. Muzeografie 667-703 română
1978 Crisia, 1978 IGNAT, Doina Cronica activității științifice a secției de istorie în 1977 V. Muzeografie 705-712 română
1978 Cumidava, XI CHIȚESCU, Maria Monedele antice de aur și argint din colecția Muzeului Județean Brașov română
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BOLOMEY, Alexandra Why no early Neolithic in Dobrogea ? 005-008
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 COMȘA, Eugen Contribution à l`étude de la culture Cris en Moldavie ( le site de Glavanesti Vechi) 009-036
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VLASSA, Nicolae Sur l'existence des équidés domestiques dans la culture de Vinča -Turdas 037-064
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 MATEESCU, Corneliu N. Contribution to the study of neolithic dwellings in Romania: a dwelling of the second phase of the Vadastra culture ( middle neolithic) 065-072
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 TUDOR, Ersilia Die Gruppe Bratesti 073-086
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 DODD-OPRIȚESCU, Ann Les éléments "steppiques" dans l`énéolithique de Transylvanie 087-098
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BUDA, Valeriu, SOROCEANU, Tudor Der Bronzegefäßhort von Buza ( Kr. Cluj ) 099-106
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 MATEI, Alexandru V. Der Bronze-Akinakes von Firminis 107-114
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ALEXANDRESCU, Alexandrina D. Sépultures du prémiere Âge du Fer à Zimnicea (dép. de Teleorman) 115-124
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ZIRRA, Vlad The decorated Celtic pottery of Transylvania 125-142
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 CRIȘAN, Ion Horațiu Die Anfänge der Latènezeit bei den Geto-Dakern 143-154
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 TURCU, Mioara De la densité de l'habitation gèto-dace dans la plaine Roumaine (Répertoire des stations et des découvertes funéraires) 155-172
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ATANASIU, Apostol, CONOVICI, Niculae, MUȘEȚEANU, Crișan Contribution au problème de importation des amphores grecques dans le sud-est de la Munténie 173-200
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil, MITREA, Ioan Le trésor de vases romains de Muncelul de Sus 201-212
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 PETOLESCU, Constantin C. Les colons d'Asie Mineure dans la Dacie romaine 213-218
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 RODA DE MAYER, Isabel Le inscrizioni in onore di Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus 219-224
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 CULICĂ, Vasile Estampilles de la XIe légion Claudia de Durostorum 225-238
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 POULTER, A.G. CIL, III, 6155: A third century inscription from Tomis 239-244
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia Über den Zeitpunkt der Verleihung des Munizipalrechts in Scythia Minor 245-248
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BLAZQUEZ, J.M. La epigrafia de Castulo, consideraciones historicas 249-258
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 FERENCZI, Ștefan Beiträge zur Kenntnis des römischen Limes nördlich vom Somesul Mare 259-288
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 TZONY, Magda Les Carpes de Munténie à la lumière des découvertes de Gura Niscovului (dép. de Buzau) 289-298
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 OLTEANU, Ștefan Roumains, Slaves et nomades dans la processus de valorisation du minerai de fer du territoire roumain aux IVe-XIe siècle de n.è. 299-302
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 COMȘA, Maria Un knézat roumain des Xe-XIIe siècles à Slon-Prahova (Étude préliminaire) 303-318
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 SOROCEANU, Tudor Ein neues Buch über die Bronzezeit Ungarns 319-324
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ROBERT, Louis Des Carpathes à la Propontide 325-330
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ALEXANDRESCU, Petre Notes de topographie histrienne 331-342
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 PREDA, Constantin Le professeur Dumitru Berciu - 70e anniversaire 343-347
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 STOIA, Adriana Les fouilles archéologiques en Roumanie (1977) 348-362
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 MITREA, Bucur Découvertes monétaires en Roumanie (1977) (XXI) 363-370
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VULPE, Alexandru Compte rendu: "Die vorgeschichtlichen Flußfunde aus dem Main und aus dem Rhein bei Mainz", Günther Wegner 371-372
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VASILIEV, Valentin Compte rendu: "Die Kimmerier" - A.I. Terenozkin 372-374
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 GEORGESCU-MINCU, Despina Compte rendu: "L`Ilioupersis dans la céramique italiote. Les mythes et leur expression figurée au IVe siècle" - Jean-Marc Moret 374-376
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BĂRBULESCU, Mihai Compte rendu: "Divinidades Indigenas sob o Dominio Romano em Portugal. Subsídios para o seu Estudo "- José D`Encarnaçao 376-377
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana Compte rendu: "Die Innenbauten römischer Legionslager während der Prinzipatszeit "- Harald von Petrikovits 377-378
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana Compte rendu: "Das römische Donaukastell Zwetendorf in Niederösterreich "- Herma Stiglitz 378-379
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Compte rendu: "Recueil général des peintures murales de la Gaulle. I. Province de Narbonnaise.1. Glanum", Alix Barbet 379-380
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 POPILIAN, Gheorghe Compte rendu: "La sigillée de Boucheporn ( Moselle)" - Marcel Lutz 380-381
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 POPILIAN, Gheorghe Compte rendu: "Un cimitir dacic din epoca romana la Soporul de Câmpie. Contributie la problema continuitătii în Dacia", D. Protase 381-382
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VULPE, Alexandru Eine neue rumänische Fachzeitschrift: Acta Musei Porolissensis 383-384
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VULPE, Alexandru Compte rendu: "Bibliografia neoliticului de pe teritoriul Romaniei" - Eugen Comsa 384-384
1978 Drobeta, III BERCIU, Dumitru Buridava puternic centru al geto-dacilor .5- română
1978 Drobeta, III NICA, Marin Cuptoare de olărie din epoca neolitică descoperite în Oltenia 18- română
1978 Drobeta, III TUDOR, Dumitru Diploma militară romană descoperită în castrul de la Slăveni pe Olt 30- română
1978 Drobeta, III POPILIAN, Gheorghe Un nou tezaur de monede republicane romane, descoperit în Oltenia 33- română
1978 Drobeta, III TUDOR, Dumitru Reprezentarea cavalerilor danubieni descoperită la Aquae (Cioroiu Nou, jud. Dolj) 47- română
1978 Drobeta, III RUSSU, I. Monumente romane rătăcitoare 50- română
1978 Drobeta, III FLORESCU, Radu Cîteva observații cu privire la limesul transalutan 55- română
1978 Drobeta, III TOPORU, Octavian Un nou tezaur monetar roman descoperit la Slăveni 62- română
1978 Drobeta, III GUDEA, Nicolae Contribuția la istoria artileriei antice 69- română
1978 Drobeta, III DAVIDESCU, Mișu Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul roman de la Hinova - Mehedinți. Campania 1976 76- română
1978 Drobeta, III BORONEANȚ, Vasile, STÎNGĂ, Ion Cercetările privind secolul al VII-lea de la Ostrovu Mare, comuna Gogoșu din zona Hidrocentralei Porțile de Fier II 87- română
1978 Drobeta, III PETRE-GOVORA, Gheorghe Cercetări arheologice în zona de sud-vest a județului Dolj 108- română
1978 Drobeta, III DAVIDESCU, Mișu Cetatea Grădețului 114- română
1978 Drobeta, III LINȚĂ, Elena Ceas mai veche inscripție slavonă din județul Mehedinți 124- română
1978 Drobeta, III CHIPURICI, Nicolae Județul Mehedinți într-o conscripție de la începutul secolului al XVIII-lea 136- română
1978 Drobeta, III DAVIDESCU, Rada Memoriul lui Gheorghe Duncea din Prejna, Mehedinți privitor la Tudor Vladimirescu 154- română
1978 Drobeta, III DEACONU, Luchian Rezultatul alegerilor parlamentare parțiale de la Mehedinți și Hunedoara din 18 februarie 1936, expresie a antifascismului maselor largi poPULARE 170- română
1978 Drobeta, III OPRIȘ, Ioan Etape și perspective în activitatea de realizare a evidenței centralizate a patrimoniului cultural național 175- română
1978 Drobeta, III COMĂNESCU, Silviu Fotografierea în timpul săpăturilor arheologice 179- română
1978 Drobeta, III RUSSU, I. Despre inscripțiile antice ale Olteniei și Munteniei în legătură cu I.D.R. (II) 184- română
1978 Drobeta, III MATEESCU, Corneliu Colecționarul Gheorghe Georgescu la 95 de ani 196- română
1978 Drobeta, III MATEESCU, Corneliu Pamfil Polonic (1858-1944) 197- română
1978 Drobeta, III MATEESCU, Corneliu Ilie Constantinescu (1874-1960) 198- română
1978 Drobeta, III DAVIDESCU, Rada Mihail Gușiță - Făclie nestinsă 202- română
1978 Hierasus, I GOSTAR, Nicolae Grecii și romanii despre "Statul Dacic" sub regii Burebista și Decebal .7- română
1978 Hierasus, I ARIMIA, Maria Marea Unire din 1918 și rolul activ al botoșănenilor 21- română
1978 Hierasus, I BITIRI, Maria, CÎRCIUMARU, Marin, VASILESCU, Pompiliu Paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului, specificul culturii și mediului natural 33- română
1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile Tehnica și tipologia uneltelor din Paleoliticul superior în regiunea Prutului mijlociu 43- română
1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile, ȘADURSCHI, Paul Descoperiri paleolitice și postpaleolitice la Mitoc-Pîrîul lui Istrate (jud. Botoșani) 63- română
1978 Hierasus, I BRUDIU, M. Date noi privind cultura Gravetianului oriental din Moldova, rezultate din cercetările de la Crasnaleuca, jud. Botoșani 75- română
1978 Hierasus, I ISTRATE, Cornelia-Magda Locuirile paleolitice și epipaleolitice de la Mitoc-Valea lui Stan 83- română
1978 Hierasus, I CRISTESCU, Maria, NECRASOV, Olga Cercetările antropologice și unele probleme ale arheologiei 97- română
1978 Hierasus, I HAIMOVICI, Sergiu, POPESCU, C. Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Horodiștea, aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului 113- română
1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul, TEODOR, Silvia Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca, județul Botoșani 121- română
1978 Hierasus, I IONIȚĂ, Ion Civilizația dacică în secolele II-III e.n. 141- română
1978 Hierasus, I URSACHI, Vasile Elemente și influențe romane la est de Carpați în secolele II-III e.n. 147- română
1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul, ȘEIVA, Sanie Circulația monetară în secolele II î.e.n.-IV e.n. în județul Botoșani 187- română
1978 Hierasus, I TEODOR, Dan Așezările întărite din regiunile est-carpatice ale României în sec VIII-XI 197- română
1978 Hierasus, I SPINEI, Victor Aspecte economice și sociale ale evoluției comunităților locale din spațiul est-carpatic în sec. X-XIII 217- română
1978 Hierasus, I URSULESCU, Nicolae Materiale arheologice din județul Botoșani în colecția cabinetului de istorie veche a Institutului de Învășămînt Superior din Suceava 243- română
1978 Hierasus, I ANDRONIC, Alexandru, ANTONESCU, Silvia În legătură cu unele descoperiri de obiecte medievale din județul Botoșani 257- română
1978 Hierasus, I EMANDI, Emil Considerații geografice privind dinamica așezărilor dipărute din nordul Moldovei în avul mediu (sec. XIV-XVIII) 265- română
1978 Hierasus, I DORCU, Emil Problema originii poporului român, a unității și continuității sale în spațiul carpato-danubiano-pontic, în opera lui Miron Costin, stolnicul Constantin Cantacuzino și Dimitrie Cantemir 293- română
1978 Hierasus, I TUDOSE, D. Asupra urbanismului Botoșani 311- română
1978 Hierasus, I PRĂJINARU, Ioan Rolul factorului geografic în apariția și dezvoltarea orașului Botoșani 317- română
1978 Hierasus, I CHIȚANU, Sorin, FASSEL, Horst Botoșanii în jurnalele de călătorie germane 335- română
1978 Hierasus, I CRÎȘMARU, Valerian Reședințe și curți domnești pînă la jumătatea sec. al XVII-lea. Curtea domnească din Botoșani 347- română
1978 Hierasus, I COROLIUC, Gabriela Tezaurul feudal descoperit la Zlătunoaia - Lunca, jud. Botoșani (sec. XV-XVI) 353- română
1978 Hierasus, I LAZĂR, Mihai Călători străini despre creșterea animalelor în Moldova în secolele XVI-XVIII 361- română
1978 Hierasus, I JIANU, Magda Un valoros document de istoriografie românească veche 373- română
1978 Hierasus, I ENGEL, Angela Mărturii ale vieții economice din perioada feudală în Muzeulm de Istorie al Moldovei 381- română
1978 Hierasus, I VOICU, Maria Înnoiri culturale în epoca Unirii Principatelor (1859-1866) 391- română
1978 Hierasus, I ȘOVAN, Octavian Eroi botoșăneni ai Războiului pentru Independență 397- română
1978 Hierasus, I DOBRINESCU VALERIU, Florin Poziția studențimii din Iași față de unele probleme fundamentale ale României moderne 403- română
1978 Hierasus, I AMARANDEI, Gheorghe Vechi instituții culturale dorohoiene 413- română
1978 Hierasus, I CROITORU, Mihai "1907" reflectat în documente ale Muzeului de Istorie al Moldovei 425- română
1978 Hierasus, I BEJENARU, Ionel Începuturi ale mișcării socialiste și munitorești botoșănene 433- română
1978 Hierasus, I PRICOP, Adrian Lupta pentru unitate reflectată în documentele existente în patrimoniul Arhivelor Statului din Iași 441- română
1978 Hierasus, I GIOSAN, Stela Contribuția județului Botoșani la Primul Război Mondial 445- română
1978 Hierasus, I FLORESCU, Gheorghe Aspecte ale vieții politice românești. Declinul Partidului Poporului (iunie 1927-martie 1932) 451- română
1978 Hierasus, I MEDIAN, Gheorghe Aspecte ale luptei antifasciste oglindite în presa botoșăneană (1933-1937) 463- română
1978 Hierasus, I CERVATIUC, Ștefan Aspecte ale rezistenței maselor populare din județul Botoșani, sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste, oglindite în documentele aflate în filiala Arhivelor Statului Botoșani 473- română
1978 Hierasus, I FASSEL, Horst Mihai Eminescu și profesorul de istorie Ernst Rudolf Neubauer 487- română
1978 Hierasus, I COROLIUC, Gabriela Două documente semnate de Ion Creangă, în colecția Muzeului de Istorie Botoșani 497- română
1978 Hierasus, I CERVATIUC, Ștefan Nicolae Iorga și începuturile Universității Populare Botoșani 497- română
1978 Hierasus, I NAGHIU, Iosif George Enescu, profesor onorariu și rector onorariu la Iași 513- română
1978 Hierasus, I PAVEL, Emilia Educația patriotică a maselor prin expoziții de artă populară și filme etnografice 521- română
1978 Hierasus, I NAGHIU, Iosif Contribuții la biografia lui Ludovic Dauș (1873-1954) 527- română
1978 Hierasus, I DUMITRESCU, Emil, PAVEL, Anghel Textul și utilizarea lui în muzeele de istorie 533- română
1978 Hierasus, I ALDEA, I. Costache Negri și Mînjina 539- română
1978 Hierasus, I OLARIU, Angela Arhitectura laică din zona Botoșanilor 547- română
1978 Hierasus, I Gostar Nicolae 573- română
1978 Hierasus, I Emil Diaconescu (1889-1878) 581- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I MOCIOI, Ion Muzeul Gorjului .5- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHERGHE, Petre Cercetările arheologice de salvare în necropola și așezarea geto-dacică de la Turburea, județul Gorj 15- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CALOTOIU, Gheorghe, GHERGHE, Petre, PETOLESCU, Constantin Așezarea romană de la Săcelu 33- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CALOTOIU, Gheorghe Coaliția antiotomană din vremea lui Mihai Viteazul. Documente inedite 39- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I BARBU, Paul, GHERGHE, Otilia Sistemul politico-administrativ, judecătoresc, polițienesc și militar din Gorj în perioada regulamentară (1831-1848) 51- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I MARINOIU, Vasile Contribuții gorjene la tăzboiul de independență, 1877-1878 59- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I DEACONU, Luchian Pagini de eroism în lupta pentru apărarea patriei (Oltenia, 14 august - 11 noiembrie 1916) 69- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I AVRAM, Cezar Cadrul economic, social și politic al Olteniei în preajma alegerilor parlamentare din iulie 1927 81- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GÎRDU, Gheorghe Răzbunări în Gorj, cu ocazia răscoalelor țărănești din 1907 91- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SECELEANU, Petre Lupta maselor populare din județul Gorj pentru cucerirea prefecturii - 3 martie 1945 95- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I RADU, Mircea Tudor Vladimirescu 113- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I POPESCU, Florina Un sculptor gorjean: Constantin Bălăcescu 123- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I NEGULEASA, Dan Alexandru Ștefulescu (I) 127- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I LACEANU, Ion, MARINOIU, Vasile Aspecte inedite din viața savatului Ion Popescu-Voitești 135- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I BECHERETE, Adrian Primul medic "spitalicesc" din Gorj: dr. Dimitrie Culcer (1807-1867) 141- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I POPESCU, Adrian Maria Tănase la Tîrgu-Jiu 145- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I LĂCEANU, Ion Contribuții la cunoașterea florei și vegetației din zona de confluență a Gilortului cu Jiul 153- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I FIRU, Ion, STĂNOIU, Ioan Cercetări asupra faunei de lepidoptere (Insecta) în zona de Nord și Vest a Olteniei 159- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I UDRIȘTE, Elena Muzeul arhitecturii populare gorjene de la Curtișoara 167- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I BAJMATĂRĂ, Domnica Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului "Arhitectueii Populare din Gorj" (I) 175- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CĂRĂBIȘ, Vasile Instalații de tehnică populară pe Valea Jaleșului 181- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I PUPAZĂ, Grigore În muzeul sătesc din Arcani: relicve ale dimierilor de pe Jaleș 193- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CHEZNOIU, C., PUPĂZĂ, Gheorghe Batista, element etnografico-folcloric gorjenesc 197- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHELASE, Ion Păstoritul carpatin în Oltenia 205- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SANDA, Ion Obiceiuri de familie în Gorj 213- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SĂVOIU, E. Școala primară de fete. Contribuții la istoria învățămîntului din Tîrgu-Jiu 221- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I NEDELCEA, Tudor Prima școală de ceramică din țară: Școala de ceramică din Tîrgu-Jiu 227- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I UNGUREANU, Octavian Ferma "Deștepatarea" de la Bălănești - Gorj 231- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHERGHE, Otilia Forme de colaborare între muzeul de istorie și școală 237- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I DRĂGOESCU, Ion Iuliu Moisil - corespondență inedită 247- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I NEGULEASA, Dan, POPESCU, Florina Memoria documentelor 253- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I NICOLESCU, Grigore Regimentul 18 Gorj în luptele de la Mărăști (11-31 iulie 1917 ) 259- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SEGA, Vasile Toponimie gilorteană 263- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I MOCIOI, Ion Calendarul presei gorjene 369- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie VEREȘ, Nicolae 1 Decembrie 1918 - moment epocal în istoria poporului român .9- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie VLASSA, Nicolae Considerații asupra neoliticul timpuriu din România 25- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Așezarea Coțofeni de la Șincai (jud. Mureș) 35- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, GEOROCEANU, Paul, PĂCURARIU, Corneliu, STOICOVICI, Eugen Descoperiri romane inedite în Transilvania 57- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Raport preliminar asupra săpăturilor din 1977 privind perioada stăpînirii romane, efectuate de Muzeul județean Mureș 75- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Elemente de continuitate pe valea Mureșului superior - sondajul arheologic de la Voivodeni (jud. Mureș) 81- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie SEBESTYEN, Mihaly Un aspect mai puțin cunoscut din relațiile între Transilvania și Moldova în timpul domniei lui Gabriel Vethlen 93- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PORUMB, Marius, SABĂU, Nicolae Vechi inscripții românești din județul Mureș (sec. XV-XVIII) 107- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie CHIȚU, Lidia, PAP, Francisc Un document inedit privind faza finală a răscoalei țărănești din 1784 119- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PAL-ANTAL, Alexandru Mărturii documentare privind mișcările țărănești din anul 1809, în unele ținuturi secuiești 127- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie WOLF, Ioan Herderianismul - componentă a ideologiei generației române de la 1848 din Transilvania 147- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Participarea grănicerilor năsăudeni la evenimentele din timpul revoluției de la 1848-1849 157- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile "Astra" în viața social-economică a românilor din Transilvania (1861-1918) 175- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Ioana, ROȘCA-ROSEN, Maria Corespondența dintre Ioan Micu Moldovan și Simion Mihali 201- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie DUȘA, Traian Elie Cîmpeanu, istoric și luptător pentru drepturile românilor din Secuime în perioada pre și post-memorandistăî 227- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie LEICU, Ion Problematica statului în opera lui C. Dobrogeanu-Ghera 235- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian Legături economice între vechea Românie și Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 253- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie MATEI, Alexandru Contribuții documentare la istoria orașului Reghin (I) Reghinul între anii 1848-1918 277- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Paulina Izvoare memoriale mureșene privind Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 343- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Leon, ȘARA, Marin Documente și mărturii privind Unirea Transilvaniei cu România - 1 Decembrie 1918 - în zona Reghinului 359- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe Luptele social-economice și politice ale muncitorilor din Transilvania în perioada decembrie 1918- martie 1920 381- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel Aspecte ale situației social-economice a țărănimii din Transilvania între anii 1919-1921 411- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian Frîmîntări țărănești în județul Mureș în perioada 1922-1940 451- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie OLOSZ, Katalin, SIN, Silvia, TURZAI, Maria Din istoria relațiilor culturale romano-maghiare instituționale și personale în perioada 19334-1944 475- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie FLORESCU, Gheorghe Partidul Poporului în ultimii ani de activitate (1932-1938) 507- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie JURCA, Nicolae Întărirea curentului de stînga din partidul Social-Democrat, favorabil conlucrării cu Partidul Comunist. Încheierea Frontului Unic Muncitoresc 521- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia Lupta înfrățită a oamenilor munii români și maghiari din județul Mureș, sub conducerea comuniștilor împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și națională, oglindită în documentele Muzeului județean Mureș 537- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Insurecția națională armată anfascistă și antimperialistă din august 1944 555- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie TRUȚA, Victor Lucrul cînepii pe Valea Belcii (jud. Mureș) 591- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie STANCA, Vasile Texte de folclor literar în manuscrise transilvănene din secolul al XVIII-lea 633- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile Obiceiuri străvechi de primăvară din zona de cîmpie a jud. Mureș 655- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie ALMASI, Ștefan, CUCEAU, Ion, FLOREA, Virgil, IȘTOC, Lucia, PETRESCU, Gheorghe, PETRUȚIU, Emil, POP, Dumitru, TALOȘ, Ion Folclorul Văii Gurghiului (III) 673- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin Descoperiri cu caracter scitic la Tiur 753- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Noi descoperiri monetare la Cristești 757- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie HICA-CÎMPEANU, Ioana, MUREȘAN, Alexe Un mormînt din secolul al VI-lea e.n la Schișoara 761- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1976-1978) 765- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Populația românească în Transilvania în secolele VII-VIII (cimitirul nr. 2 de la Bratei) 771- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Regimulm politic din România în perioada septembrie 1940 - ianuarie 1941 783- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie TALOȘ, Ion Rumanische Erntebrauche - Popescu Alexandru 785- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie TALOȘ, Ion Marchen und Wirklichkeit - Rohrich Lutz 787- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie TALOȘ, Ion Tiere und Menschen in Geschichten - Kemp Friedhelm 789- română
1978 Marmatia, 4 POP, Gheorghe Maramureșenii cinstesc împlinirea a șase decenii de la înfăptuirea statului unitar român .11- română
1978 Marmatia, 4 MATEI, A. Noi dimensiuni și valențe ale istoriei naționale. Aspecte ale cercetării și prezentării istoriei reflectate în opera președintelui Nicolae Ceaușescu 26- română
1978 Marmatia, 4 ACHIM, Valeriu Dr. Ion Mihalyi de Apși susținând vechimea și continuiitatea românilor maramureșeni 57- română
1978 Marmatia, 4 KACSO, Carol Toporul de bronz de la Ilba 65- română
1978 Marmatia, 4 FEȘTILĂ, Aurel Relații și mărturii despre Baia Mare în secolul al XVI-lea 69- română
1978 Marmatia, 4 URSU, Viorica Un document inedit privind relațiile Chioarului cu țările române în evu mediu 77- română
1978 Marmatia, 4 URSUȚIU, L. Baia Sprie în conscripțiile din 1778-1780 87- română
1978 Marmatia, 4 BOTA, I. Contribuții la istoria învățămîntului românesc în nord-vestul Transilvaniei 92- română
1978 Marmatia, 4 VAIDA, Aurel Participarea Chioarului la revoluția românească din Transilvania în 1848 107- română
1978 Marmatia, 4 PRAHOVEANU, I. Cărturari ai Brașovului de origine maramureșeană, luptători pentru unitatea națională 127- română
1978 Marmatia, 4 BALOGH, Adalbert Aspecte privind pătrunderea capitatului străin în industria minieră din Maramureș între anii 1860-1918 (I) 137- română
1978 Marmatia, 4 POPA, L. Dr. V.- Lucaciu în Arhiva Mureșenilor din Brașov 152- română
1978 Marmatia, 4 OSZOCZKI, Coloman Mișcări sociale și politice din bazinul băimărean în primul deceniu al secolului al XX-lea 157- română
1978 Marmatia, 4 DORDEA, Ioan Din activitatea despărțămîntului Vișeu-Iza al ASTREI pentru păstrarea ființei naționale 170- română
1978 Marmatia, 4 IACOȘ, I. Vasile Lucaciu și unitatea națională a românilor 175- română
1978 Marmatia, 4 CĂPÎLNEAN, V. Maramureșenii - paticipați la înfăptuirea unirii (1918) 197- română
1978 Marmatia, 4 POPESCU, V. 60 de ani de la înfăptuirea statului național român. Evocări 210- română
1978 Marmatia, 4 CERNICICA, D. Acțiuni de luptă în Maramureș în anii 1933-1936 sub semnul Frontului Popular 219- română
1978 Marmatia, 4 MARINA, M. Începuturile gazetei "Graiul Maramureșului" 228- română
1978 Marmatia, 4 POP, S. Mărturii și evocări din activitatea revoluționară a unor comuniști din Chioar, perioada 1932-1944 235- română
1978 Marmatia, 4 ZAHARIA, Gheorghe Eliberarea de sub ocupația horthystă a părții nord-vestică a României - act de dreptate istorică 249- română
1978 Marmatia, 4 FĂTU, M. Trăsături ale regimului de ocupație horthystă asupra nord-estul Transilvaniei, 1940-1944 255- română
1978 Marmatia, 4 SABĂU, Ioan Aspecte privind participarea maselor populare maramureșene la transformările din perioada 1944-1947 268- română
1978 Marmatia, 4 BĂNĂȚEANU, Tancred Elemente de unitate în cultura populară românească 283- română
1978 Marmatia, 4 VETIȘANU, V. Permanența tradiției și valorile culturii 288- română
1978 Marmatia, 4 ZDERCIUC, Silvia Cromatica ceramicii maramureșene, unitate și specificitate 293- română
1978 Marmatia, 4 CIOCAN, Janeta Instalații populare pentru obținerea uleiului în zonele etnograsfice Chioar și Lăpuș 297- română
1978 Marmatia, 4 CHIȘ ȘTER, Ioan Evenimente și personalități istorice în folclorul maramureșean 303- română
1978 Marmatia, 4 COMĂNICI, H., MAIER, R. Cercetări privind arhitectura din nord-vestul țării 310- română
1978 Marmatia, 4 PORUMB, Marius Pictura icoanelor din Moisei și iradierea ei în zonele înconjurătoare în veacul al XVII-lea 327- română
1978 Marmatia, 4 MUSCĂ, Maria Troița din Berbești 341- română
1978 Marmatia, 4 LĂPTOIU, Negoiță Date privind colonia și școala de pictură de la Baia Mare în perioada interbelică 355- română
1978 Marmatia, 4 NĂDIȘAN, Ioan Implicațiile poluării vegetației municipiului Baia Mare 369- română
1978 Marmatia, 4 GHIȚESCU, Tamara, GOTZ, A., MIHALKA, Ștefan Ocurența blendelor din zona Baia Mare 379- română
1978 Marmatia, 4 BEREȘ, Iosif Contribuții la cunoașterea ornitofaunei depresiunii Maramureșului 391- română
1978 Marmatia, 4 MICLUȚA, Aurel Contribuții la cunoașterea istorică a invaziilor de lăcuste în partea de nord-vest a R.S. România 427- română
1978 Marmatia, 4 FRANK, R., POP, V. Contribuții la studiul păsărilor migratoare de pasaj în poarta de nord-vest a țării 439- română
1978 Marmatia, 4 BEREȘ, Marta Cunoașterea și valorificarea macromicetelor comestibile de către populația din raza ocolurilor silvice Mara și Sighet 444- română
1978 Marmatia, 4 ȘAINELIC, S. Tradiție, unitate și continuitate exprimate în expoziția permanentă de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Maramureș 461- română
1978 Marmatia, 4 GORDUZA, Victor Considerații privind valoarea de patrimoniu cultural național în lumea minerală 466- română
1978 Marmatia, 4 IUGA, I. Premise privind repertorierea și sistematizarea materialului arheologic 471- română
1978 Marmatia, 4 CHICUȘ, R., CIOCAN, Janeta Acțiuni cultural-educative de valorificare a patrimoniului etnografic 477- română
1978 Marmatia, 4 PAUL, V. Ioan Bușiția, întîiul profesor al învățămîntului pedagogic din Maramureș 485- română
1978 Marmatia, 4 ACHIM, Valeriu Elena Pop Hossu-Longin. Schiță monografică (II) 493- română
1978 Marmatia, 4 CRIȘAN, Gheorghe Profesorul dr. docent Florin Ulmeanu (1903-1073) 515- română
1978 Marmatia, 4 Caracterul antinațional și antipopular al activității Partidului Național Creștin 525- română
1978 Marmatia, 4 Eciclopedia istoriografiei românești 528- română
1978 Marmatia, 4 Folclor din zona Codrului - Pop D. 529- română
1978 Marmatia, 4 Șase scrisori barițiene inedite 532- română
1978 Marmatia, 4 Mircea Eliade și folclorul Maramureșului 534- română
1978 Marmatia, 4 Carte romînească veche și rară în unele biblioteci din Baia Mare 536- română
1978 Marmatia, 4 Sesiunea anuală a Muzeului județean Maramureș (1978) 537- română
1978 Mousaios, II AVRAM, Valeriu Din istoricul expoloatării petrolului în județul Buzău (1900-1940) română
1978 Mousaios, II BOIANGIU, Aneta Școala și mănăstirea de la Menedicu, din comuna Vintilă Vodă română
1978 Mousaios, II CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Un mormînt din perioada migrațiilor, descoperit la Balta Albă, județul Buzău română
1978 Mousaios, II CRISTEA, Constantin Județul Buzău în insurecție română
1978 Mousaios, II DASCĂLU, Pantelimon Aspecte ale contribuției militare a Buzăului la războiul de independență română
1978 Mousaios, II DRÎMBOCIANU, Vasile Săpăturile arheologice de salvare din necropola feudală din punctul "Balastiera" (Buzău-est) română
1978 Mousaios, II FULGERIȘ, Gavril Presa locală despre marea răscoală a țăranilor din 1907 română
1978 Mousaios, II IANCOVICI, Liuba Primul pod de piatră din Țara Românească, construit în 1831, la Gura Călnăului, Buzău română
1978 Mousaios, II IONESCU, Gion Toporul de aramă de la Calvini română
1978 Mousaios, II NEGUȚ, Mariana Un document inedit de la Șerban Cantacuzino (1682) română
1978 Mousaios, II NICOLESCU, Valeriu Situația politică și social-economică a județului Buzău în perioada 1945-1947 română
1978 Mousaios, II DRÎMBOCIANU, Vasile, OANCEA, Alexandru Contacte între cultura Monteoru și grupuri de populații nord-pontice, în lumina descoperirilor din județul Buzău română
1978 Mousaios, II PREDA, Florența Ceramica ștampilată din așezarea getică de la Pietroasele, județul Buzău română
1978 Mousaios, II ȘANDRU, Dumitru Considerații privitoare la structura proprietății funciare-rurale în fostul județ Buzău, în secolul al XX-lea română
1978 Mousaios, II STOICA, Eugenia Aspecte de viață socială oglindite într-un document de la Alexandru Moruzzi română
1978 Mousaios, II VRAPCIU, Nicolae Aspecte din lupta maselor populare buzoiene pentru dreptate și libertate socială în perioada 1921-1944 română
1978 Muzeul Național, IV GHEORGHIU, Mihnea Muzeul Național - Cuvînt de deschidere / Discours introductif 3-6 română
1978 Muzeul Național, IV GEORGESCU, Florian Independența națională - permanență a istoriei României - reflectată în Programul Partidului Comunist Român / L'indépendance nationale — permanence de l'histoire de la Roumanie — reflétée dans le Programme du Parti Communiste Roumain 7- 16 română
1978 Muzeul Național, IV Prof. Dr. MACIU, Vasile Tratativele pentru încheierea convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 / 17-23 română
1978 Muzeul Național, IV CEAUȘESCU, Ilie Efortul militar al României în războiul de independență din 1877-1878 / L'effort militaire de la Roumanie dans la guerre d'indépendance de 1877—1878 25-31 română
1978 Muzeul Național, IV ZAHARIA, Gheorghe Unitatea și independența națională, valori permanente ale gîndirii și acțiunii poporului român / L'unité et l'indépendance nationale, valeurs fondamentales de la pensée et de l'action du peuple roumain 33-38 română
1978 Muzeul Național, IV BANTEA, Eugen Reglementările de pace după războiul de independență / Les réglementations de paix après la guerre d'indépendance de la Roumanie 39-43 română
1978 Muzeul Național, IV ANTIP, Constantin Războiul de independență în presa vremii / La guerre de l'indépendance dans la presse de l'époque 45-50 română
1978 Muzeul Național, IV ROMAN, Valter De la Plevna pînă sub zidurile Madridului - același fir de sînge vărsat pentru cauza dreaptă a independenței / De Plevna jusque sous les murs de Madrid — un seul fil de sang versé pour la cause juste de l'indépendance 51-56 română
1978 Muzeul Național, IV IONIȚĂ, Gheorghe România la Centenarul dobîndirii independenței sale de stat / La Roumanie au Centenaire de son indépendance d'état 57-67 română
1978 Muzeul Național, IV RĂDULESCU, Venera Referiri la vitejia și dorința de independență a poporului român în unele scrieri europene din sec. XV-XVI / Références à la bravoure et au désir d'indépendance du peuple roumain dans certains écrits européens des XVe—XVIe siècles 71-79 română
1978 Muzeul Național, IV CIOBANU, Radu Lupta domnilor Țării Românești - de la Mihail pînă la Vlad Țepeș - pentru apărarea unității cu Dobrogea (1418-1462) / La lutte des princes de la Valachie depuis Michel jusqu'à Vlad l'Empaleur (1418—1462) pour la défense de la Dobroudja 81-91 română
1978 Muzeul Național, IV MÎRTZU, Flaminiu Basarab al II-lea, domn al Țării Românești - prezență activă în lupta pentru independență / Basarab II, Ie prince regnant de la Valachie — présence active de la lutte pour l'indépendance 93-98 română
1978 Muzeul Național, IV PANAIT, Panait Rolul Bucureștilor în politica lui Vlad Țepeș de apărare a independenței Țării Românești / Le rôle de la ville de Bucarest dans la politique de défense de l'indépendance de la Valachie, menée par Vlad Țepeș 99-104 română
1978 Muzeul Național, IV BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae Banul Mihalcea, prim sfetnic al lui Mihai Viteazul / Le Ban Mihalcea, premier conseiller de Michel le Brave 105-112 română
1978 Muzeul Național, IV EMANDI, Emil Participarea lui Ștefan Răzvan la luptele din anul 1595 purtate de Mihai Viteazul contra turcilor / La participation de Ștefan Răzvan aux luttes de 1595, menées par Mihai Viteazul contre les Turcs 113-117 română
1978 Muzeul Național, IV BIELTZ, Lucia Aspecte privind importanța revoluției de la 1821 în lupta de emancipare națională / Aspects concernant l'importance de la révolution de 1821 dans la lutte pour l'émancipation nationale 119-124 română
1978 Muzeul Național, IV APOSTOL, Cornelia Activitatea diplomatică a lui Costache Negri pentru întărirea autonomiei Principatelor Unite / L'activité diplomatique de Costache Negri pour la consolidation de l'autonomie des Principantés Unies 125-130 română
1978 Muzeul Național, IV ILINCIOIU, Ion Aspecte ale luptei pentru dobîndirea independenței României în anii 1859-1876 / Aspects de la lutte pour l'obtention de l'indépendance de la Roumanie aux années 1859—1876 131-136 română
1978 Muzeul Național, IV CIACHIR, Nicolae Criza balcanică din anii 1875-1878 și poziția României / La crise balkanique des années 1875—1878 et la position de la Roumanie 137-144 română
1978 Muzeul Național, IV PAVEL, Teodor "Daco-România" în viziunea generației independenței / La devise „Daco-Roumanie" de la génération de l'indépendance 145-149 română
1978 Muzeul Național, IV ADAM, Iosif Premisele economice ale cuceririi independenței de stat a României / Prémisses économiques de la conquête de l'indépendance d'état de la Roumanie 151-157 română
1978 Muzeul Național, IV PĂLĂNCEANU, Elena Acțiuni ale statului român pentru obținerea independenței (1866-1876) / Action de l'État Roumain pour l'obtention de l'indépendance (1866—1876) 161-167 română
1978 Muzeul Național, IV PORȚEANU, Alexandru Preludii diplomatice ale independenței / Préludes diplomatiques de l'indépendance 169-175 română
1978 Muzeul Național, IV CORIVAN, Nicolae Mihail Kogălniceanu și independența României / Mihail Kogălniceanu et l'indépendance de la Roumanie 177-181 română
1978 Muzeul Național, IV CIOBANU, Nicolae Evoluția organizatorică a armatei române în perioada premergătoare războiului pentru independență / L'évolution de l'organisation de l'armée roumaine dans la période antérieure à la guerre pour l'indépendance 183-188 română
1978 Muzeul Național, IV DUMITRU, Mircea Despre conținutul și semnificația Convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 / Sur le contenu et la signification de la convention roumaine-russe du 4/16 avril 1877 189-194 română
1978 Muzeul Național, IV BERCEANU, Barbu Actul de la 9 mai 1977 și caracterul constituțional / L'acte du 9 Mai 1877 et son caractère constitutionnel 195-201 română
1978 Muzeul Național, IV ANGHEL, Gheorghe Considerații privind efortul economico-financiar al României pentru războiul de independență / Considérations en ce qui concerne les efforts économiques et financiers de la Roumanie pour la guerre d'indépendance 203-206 română
1978 Muzeul Național, IV SORESCU, Ioan Eroismul ostașilor români în luptele de la Vidin / L'héroïsme des soldats roumains dans les combats de Vidin 207- 210 română
1978 Muzeul Național, IV acad. BERINDEI, Dan Cucerirea independenței reflectată în corespondența vremii / La conquête de l'indépendance reflétée dans la correspondance de l'époque 211-214 română
1978 Muzeul Național, IV PETRESCU, Nicolae Fapte de vitejie ale marinarilor români în războiul pentru cucerirea independenței României / Des épreuves de bravoure des marins roumains dans la guerre pour la conquête de l'indépendance de la Roumanie 215-223 română
1978 Muzeul Național, IV Dr. CÎNDEA, Ionel Un episod al războiului pentru independență ilustrat în Muzeul Brăilei /Un épisode de la guerre d'indépendance de 1877—1878 illustre dans le Musée de Brăila 225-229 română
1978 Muzeul Național, IV SCARTLAT, Constantin Considerații asupra scufundării navelor otomane în 1877 pe brațul Măcin / Considérations sur les navires ottomans sombrés en 1877 dans le bras de Măcin 231-238 română
1978 Muzeul Național, IV BOBOCEANU, Vasile, BRESTOIU, Horia Activitatea de informații și contrainformații în timpul războiului de independență / Aspects de l'activité d'informations et contre-informations pendant la guerre pour la conquête de l'indépendance 239-246 română
1978 Muzeul Național, IV PANȚURU, Ion Aportul pompierilor-artileriști la războiul pentru independență / Des aspects concernant la participation des pompiers-artilleurs à la guerre d'indépendance 247-251 română
1978 Muzeul Național, IV IONESCU, Cleopatra Participarea Regimentelor 3 linie și 7 dorobanți din jud. Dîmbovița la războiul de independență / La participation à la guerre de l'indépendance des régiments trois ligne de bataille et sept des gendarmes du dép. de Dîmbovița 253-257 română
1978 Muzeul Național, IV DEACONU, Luchian Acțiuni militare în zona Olteniei la începutul războiului de independență / Des actions militaires dans la région d'Olténie au commencement de la guerre pour la conquête de l'indépendance 259-262 română
1978 Muzeul Național, IV MARIN, George Socialiști în cadrul armatei române în războiul de independență (1877-1878) / Les socialistes dans le cadre de l'armée roumaine dans la guerre pour l'indépendance nationale (1877—1878) 263-267 română
1978 Muzeul Național, IV BEJENARU, Ionel Figuri de eroi botoșăneni ai războiului pentru independență / Figures des héros de Botoșani de la guerre pour l'indépendence 269-274 română
1978 Muzeul Național, IV acad. CERNOVODEANU, Paul Războiul de independență în lumina rapoartelor atașatului militar american lt. F.V. Greene / La guerre pour l'indépendance dans la lumière des rapports de l'attaché militaire américain lt. F. V. Greene 275-279 română
1978 Muzeul Național, IV RACOVICEANU, Sanda Informații din arhivele străine referitoare la aportul României la războiul din 1977-1878 / L'apport de la Roumanie à la guerre de 1877—1878, informations des archives étrangères 281-285 română
1978 Muzeul Național, IV MARAȘOIU, Gabriela, MORARU, Cornelia Diplomația franceză și italiană despre unele aspecte ale războiului de independență /La diplomatie française et italienne sur quelques aspects de la guerre de l'indépendance 287-292 română
1978 Muzeul Național, IV RADU, Dinu Mănăstirea Sinaia - locul de emitere a unor acte importante ale războiului de independență / Le Monastère de Sinaia — le lieu ou sont émis d'importants documents de la guerre d'indépendance 293-295 română
1978 Muzeul Național, IV LIU, Nicolae Intelectualitatea românească în războiul pentru independență / Les intellectuels roumains pendant la guerre pour l'indépendance 299-304 română
1978 Muzeul Național, IV AVRAM, Cezar, RĂDULESCU, Toma Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor jud. Dolj la războiul de independență / Quelques aspects concernant la contribution des habitants du dép. de Dolj à la guerre d'indépendance 305-311 română
1978 Muzeul Național, IV MARINOIU, Vasile Contribuții gorjene la războiul de independență / Contributions du dép. de Gorj à la guerre d'indépendance 313-317 română
1978 Muzeul Național, IV prof. univ. dr. CIOBOTEA, Dinica Contribuții documentare privind activitatea Comitetului doamnelor craiovene în timpul războiului de independență /Contributions documentaires concernant l'activité du Comité des dames roumaines de Craiova pendant la guerre de l'indépendance 319-323 română
1978 Muzeul Național, IV DINU, Alexandru Contribuția intelectualității din Oltenia la susținerea războiului de independență / La contribution des intellectuels de l'Olténie à l'appui de la guerre d'indépendance 325-331 română
1978 Muzeul Național, IV BARBU, Paul Aspecte ale contribuției jud. Dolj în susținerea războiului de independență / Quelques aspects de la contribution du département de Dolj à l'appui de la guerre d'indépendance 333-339 română
1978 Muzeul Național, IV MINUȚ, Adolf Contribuții privind participarea jud. Neamț la războiul de independență / Contributions concernant la participation du département de Neamț, à la guerre de l'indépendance 341-344 română
1978 Muzeul Național, IV ALDEA, Ion Starea de spirit a Galaților în anii războiului pentru cucerirea independenței României / L'état d'esprit des habitants de la ville de Galatzi au temps de la guerre d'indépendance de la Roumanie 345-348 română
1978 Muzeul Național, IV PÎLTĂNEA, Paul Știri despre contribuția jud. Galați la susținerea războiului pentru independență / Informations sur la contribution du dép. de Galați à la guerre de l'indépendance 349-352 română
1978 Muzeul Național, IV JERCAN, Ion Contribuția materială a prahovenilor la cucerirea independenței României / La contribution matérielle des habitants du dép. de Prahova à la conquête de l'indépendance de la Roumanie 353-358 română
1978 Muzeul Național, IV STĂNESCU, Iulia Contribuția femeilor prahovene la războiul de independență / La contribution des femmes du département de Prahova à la guerre d'indépendance 359-363 română
1978 Muzeul Național, IV STĂNESCU, Eugen Unele aspecte privind asistența sanitară în timpul războiului de independență / Certains aspects concernant l'assistance sanitaire pèndant la guerre d'indépendance 365-368 română
1978 Muzeul Național, IV PĂUNESCU, Emil Date despre fostul județ Vlașca în timpul războiului pentru independență / Dates sur l'ex-département de Vlașca au temps de la guerre d'indépendance 369-373 română
1978 Muzeul Național, IV PASCU, Adrian, TUDORACHE, Ioan Participarea maselor populare din jud. Ilfov la războiul de independență / Des aspects concernant la participation des masses populaires du département d'Ilfov à la guerre d'indépendance 375-381 română
1978 Muzeul Național, IV DUMITRESCU, Constantin Contribuția maselor populare argeșene la susținerea războiului de independență / La contribution des masses populaires d'Argeș pour soutenir la guerre d'indépendance 383-386 română
1978 Muzeul Național, IV GIOGLOVAN, Radu, NĂSTASE, Constantin Participarea jud. Dîmbovița la lupta poporului român pentru libertate și independență / La participation du dép. de Dimbovitza à la lutte du peuple roumain pour la liberté et l'indépendance 387-392 română
1978 Muzeul Național, IV NISTOR, Ioan Răsunetul războiului de independență pe valea superioară a Mureșului / Le retentissement de la guerre d'indépendance dans la Vallée supérieure du Mures 393-397 română
1978 Muzeul Național, IV CHIOREAN, Ioan Contribuții transilvănene la războiul de independență a României / Contributions transylvaines à la guerre d'indépendance de la Roumanie 399-406 română
1978 Muzeul Național, IV URECHE, Lazăr Solidaritatea românilor din nord-estul Transilvaniei cu războiul pentru independența națională a României / La solidarité des Roumains du nord-est de la Transylvanie à la guerre pour l'indépendance nationale de la Roumanie 407-412 română
1978 Muzeul Național, IV POP, Romul Participarea Maramureșului la evenimentele anului 1877 / La participation du Maramureș aux événements de l'année 1877 413-415 română
1978 Muzeul Național, IV DUDAȘ, Vasile Ecoul războiului de independență din 1877-1878 în Lugoj / L'écho de la guerre d'indépendance de 1877—1878 dans la ville de Lugoj 417-420 română
1978 Muzeul Național, IV IONIȚĂ, Elisabeta Din contribuția Mariei Rosetti în războiul pentru cucerirea independenței / Sur la contribution de Maria Rosetti dans la guerre pour la conquête de l'indépendance 421-424 română
1978 Muzeul Național, IV TATOMIR, Virgil Mărturii documentare privind contribuția maselor populare din București la susținerea războiului de independență / Témoignages documentaires concernant la contribution des masses populaires de Bucarest à l'appui de la guerre d'indépendance 425-429 română
1978 Muzeul Național, IV TEODORESCU, Virgiliu Presa bucureșteană în perioada războiului pentru independență / La presse bucarestoise pendant la période de la guerre d'indépendance 431-433 română
1978 Muzeul Național, IV NETEA, Vasile Prima monografie consacrată războiului de independență a României / La première monographie sur la guerre d'indépendance de la Roumanie 437-442 română
1978 Muzeul Național, IV DRAGOESCU, Ion Contribuții etnologice la studiul pentru independență / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre de l'indépendance 443-459 română
1978 Muzeul Național, IV URSEI-MANASIU, Ioana Muzica lui 1877 în colecțiile Bibliotecii Centrale de Stat / L'année 1877 dans les collections musicales de la Bibliothèque Centrale d'Etat 461-466 română
1978 Muzeul Național, IV GRIGORIU, Paul Poziții ale publicisticii românești în timpul războiului de independență / Positions des publications roumaines pendant la guerre d'indépendance 467-476 română
1978 Muzeul Național, IV LĂZĂRESCU, Dan Lupta românilor pentru independență oglindită în presa și publicistica străină / La lutte des roumains pour leur indépendance, reflétée dans la presse et la littérature européenne 477-482 română
1978 Muzeul Național, IV ADAMACHE, Adrian, IOSEFIDE, Elena Pictorii participanți oficiali la războiul de independență, martori ai istoriei / Des peintres participants officiels à la guerre de l'indépendance „témoins de l'histoire" 483-490 română
1978 Muzeul Național, IV POPESCU, Stelian Independența României și Statele Unite ale Americii / L'indépendance de la Roumanie et les Etats Unis d'Amérique 491-495 română
1978 Muzeul Național, IV FLOREA, Rodica Ecoul războiului pentru independență în literatura populară / L'écho de la guerre pour l'indépendance dans la literature populaire 497-502 română
1978 Muzeul Național, IV NICOLAE, Constantin Poezia românească din anii 1877-1878 în slujba războiului de independență / La poésie roumaine des années 1877—1878 au service de la guerre d'indépendance 503-511 română
1978 Muzeul Național, IV VORNICESCU-SEVERUNEANUL, Nestor O cronică a războiului pentru independență scrisă în primăvara anului 1878 / Une chronique de la guerre pour l'indépendance écrite dans le printemps de l'année 1878 513-518 română
1978 Muzeul Național, IV cercetător IONESCU, Adrian-Silvan Uniformele armatei române în timpul războiului de independență a patriei / Les uniformes de l'armée romaine pendant la guerre d'indépendance de la patrie 519-525 română
1978 Muzeul Național, IV CIUCA, Răzvan Lupta pentru independență în cultura populară din Ialomița / La lutte pour l'indépendance dans la culture populaire de Ialomița 527-534 română
1978 Muzeul Național, IV CERNOVODEANU, Dan Independența României în heraldica și numismatica națională / L'indépendance de la Roumanie reflétée dans l'héraldique et dans la numismatique nationale 535-544 română
1978 Muzeul Național, IV ȘTIRBU, Constanța Date noi privind emiterea decorațiilor românești dedicate războiului de independență / Nouvelles données concernant la création des décorations roumaines dédiées à la guerre de l'indépendance 545-551 română
1978 Muzeul Național, IV Dr. DOGARU, Maria Mihai Eminescu și independența / Mihai Eminescu et l'indépendance 553-557 română
1978 Muzeul Național, IV Dr. IONIȚĂ, Maria Considerații asupra identității lui "Peneș Curcanul" / Considérations sur l'identité de „Peneș Curcanul" 559-563 română
1978 Muzeul Național, IV BĂDULESCU, Alexandru Eroismul ostașilor români în războiul de independență oglindit în creația muzicală din a doua jumătate a sec. al XIX-lea / L'héroïsme des soldats roumains dans la guerre d'indépendance reflété dans la création musicale de la deuxième moitié du XIXe siècle 565-570 română
1978 Muzeul Național, IV CRISTEA-PITEȘTEANUL, Gherasim Războiul de independență în documentele Episcopiei Rîmnicului și Argeșului / La guerre d'indépendance dans les documents de l'évêché de Rimnic et d'Argeș 571-574 română
1978 Muzeul Național, IV GUZIEC, Margareta Noi mărturii cu privire la războiul de independență în Muzeul județean de istorie Galați / Nouveaux témoignages concernant la guerre d'indépendance dans le Musée départemental d'histoire de Galați 575-578 română
1978 Muzeul Național, IV SĂRARU, Ecaterina, TRACHE, Maria Mărturii muzeistice privitoare la recunoașterea internațională a independenței României / Témoignages de musée concernant la reconnaissance internationale de l'indépendance de la Roumanie 579-581 română
1978 Muzeul Național, IV POPOVICI, Victoria Corespondența lui Spiru Haret cu G. Coșbuc și M. Sadoveanu privind promovarea literaturii patriotice dedicate anului 1877 / 583-589 română
1978 Muzeul Național, IV VASILESCU, Ana Recunoașterea independenței României de către Italia / La reconnaissance de l'indépendance de la Roumanie par l'Italie . 591-595 română
1978 Muzeul Național, IV CAZĂNIȘTEANU, Constantin Independența de stat din 1877 în conștiința poporului român / L'indépendance d'état de 1877 dans la conscience du' peuple roumain 599-602 română
1978 Muzeul Național, IV COROAMĂ, Radu, DUMITRESCU, Constantin Contribuția societății naționale de Cruce Roșie la cucerirea și păstrarea independenței naționale (1877-1918) / La contribution de la Société Nationale de la Croix Rouge à la conquête et le maintien de l'indépendance nationale (1877—1918) 603-607 română
1978 Muzeul Național, IV DUMITRAȘCU, Gheorghe, LUPU, Mariana Documente privind istoria Dobrogei în 1877-1878 și pregătirea reunirii ei cu România / Les documents concernant l'histoire de la Dobroudja en 1877—1878 et la préparation de sa réunion avec la Roumanie 609-614 română
1978 Muzeul Național, IV MAKSUTOVICI, Gelcu România independentă și independența Albaniei / La Roumanie indépendante et l'indépendance de l'Albanie 615-619 română
1978 Muzeul Național, IV CONSTANTINESCU, Șerban Relații externe ale României după cucerirea independenței de stat, 1878-1900 / Les relations externes de la Roumanie après la conquête de l'indépendance d'état 1878—1900 621-627 română
1978 Muzeul Național, IV MIHOC, Blaga Din corespondența inedită a lui George Pop de Băsești privind lupta de eliberare națională a românilor din Transilvania /De la correspondance inédite de George Pop de Băsești quant à la lutte de libération nationale des roumains de Transylvanie 629-633 română
1978 Muzeul Național, IV COCUZ, Ioan Ecoul procesului Memorandumului în Bucovina / L'écho du procès de l'action „mémorandiste" en Bucovine 635-638 română
1978 Muzeul Național, IV FREITAG, Radu, PĂUN, Eugeniu Arcășiile și rolul lor în promovarea conștiinței naționale / „Arcășiile" et leur rôle dans la promotion de la conscience nationale 639-647 română
1978 Muzeul Național, IV ȚURLEA, Petre Aspecte din opera și activitatea lui Nicolae Iorga relative la lupta pentru independență și unitate națională / Aspects de l'oeuvre et de l'activité de Nicolae Iorga concernant la lutte pour l'unité et l'indépendance nationale 649-654 română
1978 Muzeul Național, IV STĂNESCU, Marin Despre contribuția publicistică a lui Lucrețiu Pătrășcanu la lupta dusă de Partidul Comunist Român împotriva pericolului fascist și pentru apărarea independenței și suveranității țării în deceniul al IV-lea / 653-659 română
1978 Muzeul Național, IV LEAHU, Ooina Lupta pentru independență și suveranitate națională în gîndirea și activitatea politică a dr. Petru Groza / La lutte pour l'indépendance et la souveraineté nationale dans la pensée et l'activité politique du dr. Petru Groza 661-668 română
1978 Muzeul Național, IV DACHE, Petre Contribuția Organizației București a P.C.R. la lupta pentru libertăți democratice, împotriva pericolului fascist (1934-1938) / 669-673 română
1978 Muzeul Național, IV LUNGU, Iordana Presa comunistă și democratică în apărarea independenței și suveranității naționale (1938-1940) / La presse communiste et démocratique à la défense de l'indépendance et la souveraineté nationale (1938—1940) 675-681 română
1978 Muzeul Național, IV RADU, Homer Lupta pentru eliberarea României de sub dominația Germaniei hitleriste oglintită în ziarul "Graiul Liber" / La lutte pour la libération de la Roumanie de sous la domination de l'Allemagne hitlérienne reflété dans le journal „Graiul Liber" 683-687 română
1978 Muzeul Național, IV Notă 689- română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant AIRINEI, Ștefan Măsurători micromagnetice pe teritoriul Deltei Dunării .7-21 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant DRĂGHICI, Iosif, JUDE, Lidia, STIOPOL, Victoria Magmatitele acide din Dobrogea de Nord și relațiile acestora cu mineralizațiile 23-32 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant MARTIMOF, Gheorghe Evoluția cunoștiințelor asupra geologiei depozitelor triasice din Dobrogea de Nord 33-44 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant AIRINEI, Ștefan L'appartenance de quatre dislocations crustales dobrogeennes a un probable systeme de failles de transformation d'age prejurassique 45-47 franceză
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant ILIE, Mircea Silurianul fosilifer din Dobrogea 49-57 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant COTEȚ, Petre Depozitele cuaternare din Dobrogea (cu privire specială asupra argilelor rolii) 59-67 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BACALU, Vasile Bogîțiile miniere ale Dobrogei de Nord descoperite în 30 de ani de la eliberarea patriei (1944-1974) 69-97 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant VLADIMIROV, Olimpiu Valorificarea economică a zăcămintelor de cuarțite din regiunea Cerna, județul Tulcea 99-110 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BACALU, Vasile Zăcămîntul de fier de la Iulia - Dobrogea de Nord. Considerații privind importanța sa economică 111-126 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BACALU, Vasile Mineralizațiile de Pb-Zn-Cu din Dealul Cortelu-Somova 127-136 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant LEHRER, Andy Contribuții la biogeografia Dobrogei. Codificarea biogeografică a localităților din județele Tulcea și Constanța, în tetradele rețelei universal transversale Mercator 137-151 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BREIER, Ariadna, GÎȘTESCU, Petre Complexul lacustru Gorgovița - Delta Dunării. Probleme de morfogeneză, evoluție și regim hidric 153-174 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant MIHAI, Elena, NEAMȚU, Gheorghe, TEODOREANU, Elena Topoclimatul principalelor biotopuri din Delta Dunării 175-187 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant POPOVICI, Ioan Geografia populației și așezărilor din zona Deltei Dunării 189-206 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant IONESCU, Alexandru Populația și mediul 207-214 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant CIOCAN, Nicolae, CIOCAN, Virginia Aspecte ale poluării Dunării în zona Deltei 215-222 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant CIOCAN, Nicolae, DODON, E., DRAGOMIR, Nicolae Efectele poluării ecositemului deltaic în contextul industrializării și valorificîrii resurselor naturale, interacțiunea cu problemele populației și ale echilibrului ecologic; măsurile ce se impun 223-244 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant DRAGOMIR, Nicolae, INAȘCU, Marius Punuria de celuloză și rezultatele obținute prin cercetările științifice efectuate în condițiile Deltei pentru gîsirea de noi resurse pentru industria papetară 245-254 română
1978 Pontica, XI RĂDULESCU, A. Cronică muzeologică pe malul mării .7-11 română
1978 Pontica, XI RĂDULESCU, A. Necesitatea și importanța unui muzeu de istorie și arheologie la Medgidia 13-17 română
1978 Pontica, XI COMȘA, Eugen Considerații cu privire la mormintele cu ocru de pe teritoriul Dobrogei 19-26 română
1978 Pontica, XI ALEXANDRESCU, Petre Călătoria lui Herodot în Marea Neagră 27-34 română
1978 Pontica, XI CONOVICI, N. Ceramică Letene timpurie din zona bălții Ialomița 35-42 română
1978 Pontica, XI CONOVICI, N., GEORGESCU, L. Date noi privind mormîntul getic de la Dorobanțu (jud. Ialomița) 43-50 română
1978 Pontica, XI ALEXANDRESCU, Petre Zalmoxis și cercetările lui Mircea Eliade 51-57 română
1978 Pontica, XI OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Aspecte ale circulației monedei grecești în Dobrogea de Nord (sec. VI î.e.n - I e.n) 59-57 română
1978 Pontica, XI MITREA, Bucur Monede pontice la daco-geții lui Burebista 89-96 română
1978 Pontica, XI SCHULTZ, S. Streufunde aus Isaccea (Noviodunum) 97-104 germană
1978 Pontica, XI ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Oglinzi romane din plumb de la Durostorum 105-111 română
1978 Pontica, XI CULICĂ, Vasile Cu privire la lagărul legiunii a XI-a Claudia la Dunărea de Jos 113-118 română
1978 Pontica, XI COVACEF, Zaharia Aspect inedit de manifestare a cultului Cavalerului Trac 119-125 română
1978 Pontica, XI BĂRBULESCU-MUNTEANU, Maria Inscripții recent descoperite în Scythia Minor 127-136 română
1978 Pontica, XI CHERA-MĂRGINEANU, Constantin Un mormînt de epocă romană descoperit pe raza comunei Ostrov 137-141 română
1978 Pontica, XI BARBU, V. Dobrogea în vremea lui Gallienus 143-150 română
1978 Pontica, XI RĂDULESCU, A. Dedicace en l'honneur de Valentinien 151-154 franceză
1978 Pontica, XI SCORPAN, C. Descoperiri arheologice diverse de la Sacidava 155-180 română
1978 Pontica, XI BARNEA, Ion Bazilica "simplă" (A) de la Tropaeum Traiani 181-187 română
1978 Pontica, XI MIRIȚOIU, N., NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cripta basilicii "simple" (A) de la Tropaeum Traiani 189-207 română
1978 Pontica, XI RIȘCUȚIA, Cantemir, RUȘCUȚIA, I. Reconstituirea antropologică vitală a feței craniului "A" din cripta bazilicii "simple" (A) de la Tropaeum Traiani 209-210 română
1978 Pontica, XI CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae Considerații asupra tipului de locuințe feudale de la Capidava și elemente specifice amenajării interiorului 211-222 română
1978 Pontica, XI IRIMIA, Mihai Un topor cu ceafă cilindrică de la Făgăraș (jud. Sibiu) 223-225 română
1978 Pontica, XI VERTAN, Antoaneta Un tezaur de denari romani imperiali descoperit la Medgidia 227-234 română
1978 Pontica, XI LUCA, C., MILEA, Z. Un teasc roman descoperit la Potaisa 235-240 română
1978 Pontica, XI PANAITESCU, Adrian Contribuții la cunoașterea valului mare de pămînt din Dobrogea 241-245 română
1978 Pontica, XI PANAITESCU, Adrian O carieră de sec. X. la Medgidia 247-251 română
1978 Pontica, XI CUSTUREA, Gabriel Tezaurul monetar de la Cernavodă (sec. XVII-XVIII) 253-357 română
1978 Pontica, XI BUZOIANU, Livia Taxonomia numelor proprii în cartea I din "metamorfozele" lui Ovidiu 259-367 română
1978 Pontica, XI CUCU, Ștefan "Ars" și perennitas" în concepția lui Ovidiu 269-275 română
1978 Pontica, XI LASCU, Nicolae Al. Odobescu și Ovidiu 277-284 română
1978 Pontica, XI RĂDULESCU, A. Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța în perioada 22 octombrie 1976-21 octombrie 1977 285-288 română
1978 Pontica, XI CHERA-MĂRGINEANU, C. Sesiunea științifică a Muzeului de istorie 289-299 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BĂRBULESCU, Mihai, CĂTINAȘ, Ana, HOPÎRTEAN, Ana, MILEA, Z. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice în castrul roman de la Turda (1971-12976) .5-15 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BĂRBULESCU, Mihai, CĂTINAȘ, Ana O epigrafă inedită din castrul de la Potaissa 17-20 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BLĂJAN, ihai., CERGHI, Tiberiu Descoperiri romane și postromane la Aiton (jud. Cluj) 21-34 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I POP, Constantin Se poate vorbi de un stil "Potaissa" în arta provincială din Dacia romană ? 35-37 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I WOLLMANN, Volker Monumente sculpturale romane de la Potaissa văzute de F.J. Neigebaur, Fodor A. și M.J. Ackner 39-54 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I WINKLER, Iudita Circulația monetară și continuitatea populației daco-romane la Potaissa 55-57 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I CHIRILĂ, Eugen, HOPÎRTEAN, Ana Tezaurul monetar de la Turda (Contribuții numismatice la problema penetrației ungurilor în Transilvania în secolul XI) 59-73 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I KISS, Andrei Relațiile dintre Turda Veche și Turda Nouă în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea și primul deceniu al secolului al XVII-lea 75-92 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I PAP, Francisc Efectiv monetar și monedă de calcul în comețul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII) 93-98 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I NEAMȚU, Alexandru Exploatarea ocnelor de sare din Turda în sec. al XVIII-lea 99-109 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I PORUMB, Marius Contribuții privind pictura românească din secolul al XVIII-lea în jurul orașului Turda 111-113 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I MUREȘAN, Camil Aspecte din viața politică a orașului Turda în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 115-124 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I TEXE, Rozalia Turda în anii revoluției de la 1848-1849 125-130 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I RETEGAN, Simion Acțiuni politice românești în comitatul Turda, în primii ani ai guvernării liberale 131-139 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I SOMEȘFĂLEAN, Livia Organizarea meșteșugurilor din orașul Turda după 1848 141-148 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I ABRUDAN, P. Turda - centru al solidarității cu România în anii rîzboiului pentru independență 1877-1878 149-154 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I MATEI, Alexandru Războiul de independență și Turda - Contribuții documentare - 155-167 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I CORDOȘ, Nicolae Turda în mișcarea memorandistă 169-176 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I RACOVIȚAN, Mihai Documente sibiene referitoare la activitatea dr. Ioan Rațiu 177-181 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I ROTAR, Octavian Personalitatea și activitatea Dr. Ioan Rațiu reflectată în documentele arhivelor blăjene 183-189 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I NEAMȚU, G. Aspecte ale relațiilor politice dintre Alexandru Roman și Ioan Tațiu (1865-1996) 191-199 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BOTEZAN, iviu., STOICA, Adrian Situația țărănimii din comitatul Turda-Arieș și lupta ei pentru eliberarea socială și națională în perioada 1850-1918 201-248 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I PARASCHIV, Marcu Mișcarea muncitorească din Turda în toamna anului 1920 și reflectarea ei în ziarul local 249-252 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I TALPEȘ, Ioan Luptele desfășurate în toamna anului 1944 pe Valea Arieșului 253-257 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BODEA, Gheorghe Lupta maselor populare din Nordul Transilvaniei pentru triumful democrației 259-278 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte din activitatea forțelor democratice în frunte cu P.C.R. pentru căștigarea bătăliei alegerilor din noiembrie 1946 ăn fostele județe Cluj și Turda 279-286 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I ARDOS, A., JUDE, M., MIREL, M. Aspecte ale vieții turdene oglindite în ziarul "Cuvîntul Poporului" 1944-1949 287-300 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 DAICOVICIU, Hadrian Cercetări arheologice privind cunoașterea sistemelor de fortificații la geto-daci Studii 3-9 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 POPA, Radu Streisîngeorgiu. Mărturii de istorie românească din secolele XI – XIV în sudul Transilvaniei Studii 9-32 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 MIHĂILĂ, G. Cele mai vechi inscripții cunoscute ale românilor din Transilvania (1313-1314 și 1408, Streisîngeorgiu – orașul Călan, jud. Hunedoara) Studii 33-38 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile Streisîngeorgiu. Observații preliminare privind picturile murale Studii 39-42 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 POPESCU-DOLJ, Șerban Rezultatele cercetărilor de arhitectură la biserica din Streisîngeorgiu – Jud. Hunedoara Studii 43-46 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 ANGELESCU, Șerban, BOLDURA, Oliviu, MRUCZINSCHI, Gabriela, RĂDULESCU, Marius Rezultatele cercetărilor efectuate asupra picturilor medievale românești de la Streisîngeorgiu Studii 47-50 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 ADAM, M., POPOVICI, Ioana Considerații asupra structurii antropologice a populației descoperite în necropola medievală de la Streisîngeorgiu Studii 51-52 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 BALTAG, Gheorghe Podoabe din secolele XIV – XVIII din inventarul necropolelor de la Streisîngeorgiu și Strei – jud. Hunedoara Studii 53-56 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 ESKENASY, Victor Cercetări și sondaje arheologice pe teritoriul așezării medievale de la Streisîngeorgiu Studii 57-62 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 IONESCU, Grigore Începuturile lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice în România și activitatea în acest domeniu a arhitectului francez André Lecomte du Nouy Studii 63-70 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 CANTACUZINO, Gheorghe I., POPA, Victor Cercetarea și restaurarea unei case din ansamblul fostei Curți domnești din Cîmpulung Note 71-76 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 OPREA, Petre Picturi murale din case bucureștene (str. General Praporgescu nr. 42, str. Sfinților nr. 12, calea Moșilor nr. 99) de la începutul secolului al XX-lea Note 77-78 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta Monumente andaluze Note 79-80 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 MILCU, Ștefan C. S. Nicolăescu - Plopșor, așa cum l-am cunoscut Profil 81-81 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 VULPE, Radu Amintiri despre C.S. Nicolăescu-Plopșor; începuturi în arheologie Profil 82-83 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 ROȘU, Lucian C.S. Nicolăescu-Plopșor Profil 84-86 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 BORONEANȚ, Vasile C.S. Nicolăescu-Plopșor, fondatorul școlii paleolitice românești Profil 87-87 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 BUREȚEA, Emilian Observații referitoare la limbă în unele lucrări științifice ale lui C. S. Nicolăescu -Plopșor Profil 88-89
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 POPESCU, Aurelian I. C.S. Nicolăescu-Plopșor, folclorist Profil 90-91 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu Concepția antropologică în cercetarea trecutului la C.S. Nicolăescu-Plopșor Profil 92-93 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 NEMOIANU, Alexandru A XII-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din 1977 Cronică - Recenzii 94-94 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 PANAIT, Panait I. Petre Diaconu, Silvia Baraschi, Octavian Iliescu, M. Mihalcu, Păcuiul lui Soare( II). Așezarea medievală , Ed. Academiei, București, 1977 Cronică - Recenzii 94-94 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta “Arhitectura rurală și amenajarea teritoriului “ (Seminar organizat de Consiliul Europei la Granada, 1977) Cronică - Recenzii 95-95 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 1 RĂDULESCU, Nicolae N. Meridiane artistice (cronici, informații) Cronică - Recenzii 95-96 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 PANAIT, Panait I. Contribuția arheologiei bucureștene la cunoașterea istoriei capitalei, a patriei Studii 3-6 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 TURCU, Mioara Așezarea geto-dacică descoperită în cartierul Bucureștii Noi Studii 6-11 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 BORONEANȚ, Vasile Cercetări privind secolul al VI-lea în zona de nord a Bucureștilor Studii 12-16 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 ȘTEFĂNESCU, Aristide Interdependența raporturilor economice dintre oraș și sat în lumina descoperirilor din raza Bucureștilor (sec. XIV-XVI) Studii 17-19 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 PANAIT, Panait I. Hanul cu Tei din București Studii 20-24 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 FRUCHTER, Eugen, MIHĂESCU, Gabriel Tîrgoviște. Considerații asupra începuturilor orașului medieval Studii 25-35 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 IONESCU, Grigore André Lecomte du Nouy și restaurarea monumentelor istorice din România (II) Studii 35-42 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile Cetatea Bologa (Note preliminare) Note 43-44 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 DUMITRACHE, Mariana Un sistem de fundare necunoscut descoperit la incinta cetății orașului Aiud Note 45-54 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 ILIESCU, Mircea Un căpitan al lui Constantin Brâncoveanu: Mănăilă de Buzău Note 54-62 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 POPESCU, Rica Cahle și plăci decorative descoperite la curtea domnească din Vaslui Note 63-69 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 DOBJANSCHI, Ana, SIMION, Victor Motive ornamentale în arta moldovenească a secolului al XVII-lea Note 69-78 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 ȘERBĂNESCU, Florin Pictura pe lemn de la jumătatea secolului al XVII- lea la monumentul istoric din comuna Sîmburești, jud. Olt Note 78-84 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 BRATILOVEANU-POPILIAN, Marcela Locuința țărănească de pe valea inferioară a Motrului Note 85-92 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 DRĂGUȚ, Vasile Cea de-a V-a adunare generală a I.C.O.M.O.S. Cronici, informaţii 93-93 română
1978 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVII, nr. 2 Index al autorilor de articole apărute în ”Monumente Istorice și de Artă ” , 1974-1978 94-95 română
1978 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Radu Întru mulți ani ! 1–4 română
1978 Teatrul, nr. 1 Tovarășul Nicolae Ceaușescu despre făurirea culturii și a artei socialiste 5–10 română
1978 Teatrul, nr. 1 BELIGAN, Radu Aproape de gîndurile și de inima noastră 11–11 română
1978 Teatrul, nr. 1 COCEA, Dina Mîndrie a întregului nostru popor 12–13 română
1978 Teatrul, nr. 1 IACOBAN, Mircea Radu Precum ramura verde, din trunchiul bătrîn și falnic... 14–14 română
1978 Teatrul, nr. 1 GHEORGHIU, Mihnea Întreaga noastră admirație 15–16 română
1978 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Pe meleagurile natale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 17–20 română
1978 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Paul Anghel despre întîlnirea scriitorului cu drama, meraviglia teatrului, transpunerea scenică și cultivarea debutului în teatru 21–23 română
1978 Teatrul, nr. 1 PASCADI, Ion Rostul criticii teatrale 23–24 română
1978 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Marian Comic și cunoaștere în dialog 25–27 română
1978 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Note: Un album aniversar 27–27 română
1978 Teatrul, nr. 1 MICU, Mircea „Avram Iancu” (dramă istorică în trei părți) 28–46 română
1978 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Întors din singurătate" de Paul Cornel Chitic (Teatrul „Ion Vasilescu”) 47–48 română
1978 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Excursia" de Theodor Mănescu (Teatrul „V. I. Popa” din Bîrlad) 48–49 română
1978 Teatrul, nr. 1 ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Piatră la rinichi" de Paul Everac (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 50–50 română
1978 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Undeva, o lumină" de Doru Moțoc (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 50–51 română
1978 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Efectul razelor gamma asupra anemonelor" de Paul Zindel (Teatrul Mic) 51–53 română
1978 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Războiul vacii" de Roger Avermaete (Teatrul Giulești) 53–55 română
1978 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Anecdote provinciale” de Aleksandr Vampilov (Teatrul „Bulandra”) 55–57 română
1978 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Cercul pătrat" de Valentin Kataev (Teatrul Dramatic din Constanța) 57–58 română
1978 Teatrul, nr. 1 IUREȘ, Ștefan Cronica dramatică: „... De la om la om..." de (Teatrul Evreiesc de Stat) 58–59 română
1978 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „O aniversare" (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 59–60 română
1978 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Cică, niște vînători... 61–61 română
1978 Teatrul, nr. 1 POTRA, Florian Chaplin, o temă etern valabilă 62–63 română
1978 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Adina Popa 64–64 română
1978 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Ovidiu Iuliu Moldovan 65–65 română
1978 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Contribuții la o bibliografie „Eminescu - om de teatru” 66–67 română
1978 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Un film de televiziune despre George Calboreanu 67–67 română
1978 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Constantin „Nimic despre sînziene” (piesă în trei acte) 68–93 română
1978 Teatrul, nr. 1 TEODORESCU, Leonida Intrarea actorilor 94–95 română
1978 Teatrul, nr. 1 VARTOLOMEI, Luminița Opera Română, eforturi necesare 95–96 română
1978 Teatrul, nr. 2 CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu colectivului Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București 1–2 română
1978 Teatrul, nr. 2 La aniversarea Teatrului Național 3–5 română
1978 Teatrul, nr. 2 MANCAȘ, Mircea Modalități de structurare în dramaturgia actuală 6–8 română
1978 Teatrul, nr. 2 MÎNDRA, Vicu Drama istorică și patosul filozofic 9–10 română
1978 Teatrul, nr. 2 TEODORESCU, Leonida Dramă și comedie 10–12 română
1978 Teatrul, nr. 2 NAGHIU, Iosif Șansele dramaturgiei 13–13 română
1978 Teatrul, nr. 2 BĂIEȘU, Ion Dramaturgul și criticii săi 14–15 română
1978 Teatrul, nr. 2 ROBESCU, Marius Loc comun 15–16 română
1978 Teatrul, nr. 2 BĂDESCU, Aurel Comedia, în reflux? 17–18 română
1978 Teatrul, nr. 2 PASCADI, Ion Politic și artistic în repertoriu 19–20 română
1978 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (Februarie 1928) 20–20 română
1978 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul La Întreprinderea de aluminiu din Slatina 21–24 română
1978 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Note: Bătrînii slujitori ai scenei 24–24 română
1978 Teatrul, nr. 2 VULCĂNESCU, Romulus Spectacole cu măști 25–30 română
1978 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Irina Răchițeanu: trei decenii pe scena Naționalului bucureștean 31–33 română
1978 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil „Petșe are gripă” 34–34 română
1978 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Săptămîna teatrelor de păpuși - ediția a V-a 35–37 română
1978 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Călătoria lui nepoțel" de Ana Utto Predescu (Teatrul de Păpuși din Brașov) 37–38 română
1978 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Oaspeți de peste hotare: Ansamblul de păpuși „Riksteatret” din Oslo 38–38 română
1978 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Simfonia tinereții” de Gh. Bărbulescu și Tiberiu Vidra (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 39–41 română
1978 Teatrul, nr. 2 CARANDINO, N. Cronica dramatică: „Căruța cu paiațe” de Mircea Ștefănescu (Teatrul Național „I. L. Caragiale”) 41–43 română
1978 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Audiență la consul" de Ion Brad (Teatrul „Nottara”) 44–45 română
1978 Teatrul, nr. 2 TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Avram Iancu" de Mircea Micu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 46–47 română
1978 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Un dublu debut: Ion Bălan și Dumitru Pîslaru (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 48–48 română
1978 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Întoarcerea fiului risipitor" de A. P. Vampilov (Teatrul „Nottara”) 49–50 română
1978 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Alice în Țara minunilor" dramatizare de Valeriu Moisescu după Lewis Carroll (Teatrul „Ion Creangă”) 50–52 română
1978 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Procurorul" de Gheorghi Djagarov (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 52–53 română
1978 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Baia romană" de Stanislav Stratiev (Teatrul Național din Craiova) 53–54 română
1978 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira Carnet I.A.T.C.: „Kean” de Jean Paul Sartre 54–55 română
1978 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Dorina Lazăr 56–56 română
1978 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Val Săndulescu 57–57 română
1978 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel „Schimbarea la față” (piesă în patru părți) 58–90 română
1978 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin La inaugurarea unui studio de teatru al artiștilor amatori 91–91 română
1978 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Două noi piese de teatru 91–91 română
1978 Teatrul, nr. 2 POTRA, Florian Trepte pe cer 92–93 română
1978 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Cronica teatrului radiofonic: „Eminescu la Viena” de Stelian Vasilescu 94–94 română
1978 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Cronica teatrului radiofonic: „Tinerețe fără bătrînețe” dramatizare de Ed. Covali după Petre Ispirescu 94–94 română
1978 Teatrul, nr. 2 COSTA-FORU, Anca Cartea de teatru: Actori români în memoriile lui Jacques Charon 95–96 română
1978 Teatrul, nr. 3 BELIGAN, Radu Ziua Mondială a Teatrului (27 martie 1978) 1–1 română
1978 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Festivalul de teatru contemporan '78 2–3 română
1978 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Conspect - ce-i drept, sumar - asupra festivalului brașovean; însă, dinăuntrul său 4–7 română
1978 Teatrul, nr. 3 MĂCIUCĂ, Constantin Modalități artistice ale dramaturgiei contemporane 8–10 română
1978 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Eroicul - convertit în categorie estetică 11–11 română
1978 Teatrul, nr. 3 TEODORESCU, Leonida Eterna luptă dintre clasici și moderni 12–14 română
1978 Teatrul, nr. 3 IACOBAN, Mircea Radu De cine ne temem? 12–13 română
1978 Teatrul, nr. 3 ȘELMARU, Traian Dinamica marii scene a țării 15–16 română
1978 Teatrul, nr. 3 GENOIU, George Ziua de azi a teatrului nostru 16–17 română
1978 Teatrul, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Zilele I. L. Caragiale: Noi exegeze literare și scenice 18–20 română
1978 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Note: „Nicolae Iorga, Biobibliografie” 20–20 română
1978 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Acasă la... Teatrul popular din Tîrgoviște 21–23 română
1978 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru Spațiul dramaturgiei 24–26 română
1978 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cu zurgălăi... 27–27 română
1978 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Henri Wald despre dialectica dialogului, concept și metaforă în teatru, filozoful Shakespeare, imposibilitatea originalității absolute și semnificația polemică 28–34 română
1978 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai A V-a ediție a Frstivalului de teatru scurt (Cluj-Napoca) 35–35 română
1978 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Interviu cu Alexandru Giugaru 36–38 română
1978 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa" (Uciderea lui Grigore Vodă în Moldova, expusă tragic)(Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 39–40 română
1978 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Autobiografie" de Horia Lovinescu (Teatrul Național din București) 41–42 română
1978 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Scene din viața unui bădăran” de Dumitru Solomon (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 42–44 română
1978 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Scene din viața unui bădăran” de Dumitru Solomon (Teatrul Dramatic din Galați) 44–45 română
1978 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Interviu” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Municipal din Ploiești) 45–46 română
1978 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Noaptea păcălelilor" de Oliver Goldsmith (Teatrul Giulești) 46–48 română
1978 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Unchiul Vania" de A. P. Cehov (Teatrul Mic) 48–51 română
1978 Teatrul, nr. 3 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Fata din Andros" de Terențiu (Teatrul Național din București) 51–52 română
1978 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Capul de rățoi" de G. Ciprian (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 52–54 română
1978 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Matca" de Marin Sorescu (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 54–55 română
1978 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Fluturii sînt liberi" de Leonard Gershe (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 55–56 română
1978 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Vlaicu Vodă” de A. Davila (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 56–57 română
1978 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin Cenaclul de dramaturgie 57–57 română
1978 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Ileana Dunăreanu 58–58 română
1978 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: George Motoi 59–59 română
1978 Teatrul, nr. 3 POTRA, Florian Eu, tu și Ovidiu 60–61 română
1978 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț „Rampa”, acum 50 de ani (martie 1928) 61–61 română
1978 Teatrul, nr. 3 MUȘU, Gheorghe „Regele răstriștei Burebista” (dramă istorică în trei acte și opt tablouri) 62–94 română
1978 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira Theater in der Westentasche din Ulm (R.F.G.) 94–94 română
1978 Teatrul, nr. 3 POTRA, Florian Nevoia de imaginație 95–95 română
1978 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Gînduri la o comemorare 96–96 română
1978 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Note: Precizări Istoriografice 96–96 română
1978 Teatrul, nr. 4 MACOVESCU, George Colocviul de la Cluj-Napoca 1–2 română
1978 Teatrul, nr. 4 POPESCU, Marian Critica de teatru și dinamica fenomenului teatral 3–4 română
1978 Teatrul, nr. 4 SCARLAT, Nicolae Relația dramaturg-regizor 5–5 română
1978 Teatrul, nr. 4 MARIN, Mircea Dramaturgia stării de veghe 6–7 română
1978 Teatrul, nr. 4 PASCADI, Ion Viitorul teatrului 8–10 română
1978 Teatrul, nr. 4 MÎNDRA, Vicu Fantasticul, auxiliar al dramei realiste 10–12 română
1978 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Note: Un studiu fundamental 12–12 română
1978 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Portret în dialog: Dina Cocea 13–16 română
1978 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Un clasic pentru Ștefănel 17–17 română
1978 Teatrul, nr. 4 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Vasile Nicorovici despre înrudirea reportajului cu drama, șansa valorilor și timpul de aur al scriitorului 18–20 română
1978 Teatrul, nr. 4 BĂRBUȚĂ, Margareta „Brecht - Dialog 1978” 21–24 română
1978 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Note: Ediții facsimilate 24–24 română
1978 Teatrul, nr. 4 ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Cititorul de contor" de Paul Everac (Teatrul Mic) 25–27 română
1978 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „La lilieci” de Marin Sorescu (Teatrul „Bulandra”) 27–28 română
1978 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Jocul” de Ion Băieșu (Teatrul „Nottara”) 28–30 română
1978 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Măseaua de minte" de Corneliu Marcu (Teatrul de Comedie) 30–32 română
1978 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Ultima răpire" de Dan Stoica (Teatrul Național din Craiova) 32–33 română
1978 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Ochiul” de Radu Stanca (Teatrul „Ion Creangă”) 33–34 română
1978 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Tigrul în papuci” de Mihail Joldea (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 34–35 română
1978 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Timon din Atena” de W. Shakespeare (Teatrul „Nottara”) 36–38 română
1978 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Micii burghezi” de Maxim Gorki (Teatrul „Bulandra”) 39–40 română
1978 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Eduard al II-lea" de Cristopher Marlowe (Teatrul Dramatic din Brașov) 41–42 română
1978 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Arden din Kent" anonim englez din secolul al XVI-lea (Teatrul Municipal din Ploiești) 43–44 română
1978 Teatrul, nr. 4 DELEANU, Horia Teatrul scurt 45–46 română
1978 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț Note: Epistolar lugojean 46–46 română
1978 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria Săptămîna teatrului scurt, ediția a II-a (Oradea) 47–51 română
1978</