Criterii căutate

  • An de publicare: 1978

Sumarul căutării

  • 1353 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1978 Acta Musei Napocensis, XV PROTOPOPESCU, George (autor) Momente epocale ale luptei poporului român pentru libertate, dreptate socială și independență națională III-IX română
1978 Acta Musei Napocensis, XV Cuprins XI-XVI română, engleză, franceză, germană
1978 Acta Musei Napocensis, XV JUNGBERT, Bela (autor) Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (I) 1-17 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV VLASSA, Nicolae (autor) Problema existenței ecvidelor domestice în cadrul culturii Vinca - Turdaș 19-47 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CIUGUDEANU, Horia (autor) Săpăturile de salvare de la Aiud- "Cetățuie" 49-62 română (rezumat în engleză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV ANDRIȚOIU, Horia (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Otomani din Sud-Vestul Transilvaniei 63-83 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Tîrnavei Mari între anii 1957-1970 85-99 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV VASILIEV, Valentin (autor) Despre interpretarea pumnalelor akinakes descoperite pe teritoriul României 101-106 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV SUCEVEANU, Alexandru (autor) Unele reflexii în legătură cu regatul șui Burebista 107-114 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV DAICOVICIU, Hadrian (autor) Miscellanea epigraphica 115-124 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV KOLENDO, Jerzy (autor) Un romain d'afrique eleve dans le pays des cistoboces. Apropos ce LIL VIII 14667 125-130 franceză
1978 Acta Musei Napocensis, XV PETCULESCU, Liviu (autor) Un fragment de diplomă militară de la Micia 131-133 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV POP, Constantin (autor) Statui imperiale de bronz în Dacia Romană 135-165 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV ARDEVAN, Radu (autor) Le college des fabres à Ulpia Traiana Sarmizegetusa 167-172 franceză
1978 Acta Musei Napocensis, XV ALICU, Dorin (autor) Templul zeiței Nemesis de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 173-177 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV PISO, Ioan (autor) Epigrafica (X) 179-187 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LUCA, Claudia (autor), MILEA, Zaharie (autor) Onomastica inscripțiilor de la Potaisa 189-194 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV CĂTINAȘ, Ana (autor) Noi descoperiri romane pe Dealul Zinelor - Turda 195-200 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV HOPĂRTEAN, Ana (autor), LUCA, Claudia (autor), MILEA, Zaharie (autor) Noi contribuții privind necropola romană de la Potaissa 201-206 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV CĂTINAȘ, Ana (autor), HOPĂRTEAN, Ana (autor) Două monumente funerare fragmentare descoperite la Potaissa 207-211 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV MOGA, Vasile (autor), POP, Roman (autor) Descoperiri arheologice la Ampelum 213-218 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BĂRBULESCU, Mihai (autor) Cultul lui Hercules în Dacia Romană (II) 219-233 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BENEA, Doina (autor) Die V. Makedonische legion auf den nördlichen Donaulimes im 3-4 Jahrhundert 235-244 germană
1978 Acta Musei Napocensis, XV STOICOVICI, Eugen (autor) Atelier de sticlă rubin la Dierna (Orșova) 245-250 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV ISAC, Dan (autor) Monede postaureliene de la Gilău 251-254 română (rezumat în engleză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV PĂIUȘ, Gheorghe (autor), TAKACS, Matilda (autor), WINKLER, Iudita (autor) Așezarea prefeudală de la Cicău, jud Alba 263-272 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV GEORGESCU, P. (autor), GEOROCEANU, M. (autor), LISOVSCHI-CHELEȘANU, C (autor) Cercetări asupra faunei din așezarea Cicău - "Săliște" 273-286 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Un grup de morminte din secolul al VII e.n. la Iclod (jud. Cluj) 287-294 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV ȚEICU, Dunmitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Cuptorul de ars ceramică descoperit în așezarea feudală timpurie de la Gornea - "Țărmuri" 295-305 română (rezumat în engleză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV PORUMB, Marius (autor) Biserica otodoxă din Gârbova de Sus (jud. Alba) Un vechi monument de arhitectură medievală românească 307-310 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV EDROIU, Nicolae (autor) Un sigil inelar cu inscripție slavonă în colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca 311-313 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Magdalena (autor), KATONA, Imre (autor) Cronica Habană de la Cluj 315-330 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAMBOR, P. (autor), PAP, F. (autor) Tezaurul monetar din sec. XVI-XVII de la Cluj-Napoca (Conservator) 331-447 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV PAP, Francisc (autor) Rute comerciale și localități transilvane în comerțul Clujului cu produse agricole și vite (prima jumătate a sec. XVII) 349-358 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV HALASU, Adriana (autor) O siglă de meșter - doi argintari transilvăneni din secolul al XVII-lea 359-365 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV CIPĂIANU ANA, Maria (autor) On a Medieval Embroidery Belonging to the History Museum of Transilvania 367-379 engleză
1978 Acta Musei Napocensis, XV POP, Viorica (autor) Lăzi de zestre din secolele XVII-XVIII în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 381-385 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BELU, Sabin (autor) Noi contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni 387-395 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV ARDOS, Alexandru (autor) O vioară de meșter 397-399 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (I) 401-410 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV GYEMANT, Ladislau (autor) O tipăritură românească necunoscută din vremea războiului ruso-austro-turc din anii 1787-1792 411-413 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV NEAMȚU, Alexandru (autor) Un proiect din anul 1789 privind construirea unei „fabrici de sodă” în Transilvania 415-429 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV WOLF, Iosif (autor) Începuturile presei cultural-științifice din Transilvania : "Siebenbürgische Quartalschrift" (1790-1801) 431-445 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV GROZA, Liviu (autor) Unele aspececte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeș 447-460 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV CRIȘAN, Eva (autor) Aspecte din asistența medicală a muncitorilor feroviari în sec. XIX 461-465 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV JUDE MARIA, Magdalena (autor) Sigilii sătești transilvănene din secolul al XIX-lea 467-480 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV DRĂGOI, Livia (autor) Miklós Sikó, portretist din Transilvania (sec. XIX) 481-487 română (rezumat în engleză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BOTEZAN, Ioana (autor) Un document din anul 1861 privind strădaniile românilor din Transilvania de a cucerii drepturi politice 489-494 română (rezumat în engleză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BONA, Petru (autor) Traian Doda - luptător pentru drepturile naționale ale românilor bănățeni 495-499 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV GLODARIU, Eugenia (autor) Aportul femeilor din Transilvania la mișcarea memorandistă 501-509 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV PROTOPOPESCU, George (autor) Conceptul de artă militară în principalele bătălii date de români pentru apărarea independenței și suveranității naționale 511-530 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BORUGĂ, Elena (autor) Contribuția lui Traian Vuia la lupta pentru unitatea națională, oglindită în articolele publicate în revista "La Transylvanie" (1918-1919) 531-543 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IANCU, Gheorghe (autor) Activitatea consiliului dirigent privind reglementarea comerțului și aprovizionarea populației (1918-1920) 545-560 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV NISTOR, Ioan (autor) Proiectul unui volum omagial închinat aniversării a 175 de ani de la înființarea școlilor din Blaj 561-566 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BRATU, Ioan (autor), HERCHI, Iosif (autor) Aspecte ale climatului revoluționar din județul Bihor în perioada 1928-1933. Conflictele de muncă 567-581 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Petru (autor) Procesele intentate de către autoritățile hortyste comuniștilor din partea de Nord a Transilvaniei (1941-1944) 583-602 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV TUȚU, Dumitru (autor) Tratative și conflicte ale guvernului și burgheziei române pentru ieșirea din războiul dus alături de Germania hitleristă 603-616 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV VAJDA, Ludovic (autor) Oamenii muncii din Cluj în luptă, sub conducerea P.C.R. pentru instaurarea puterii democrat-populare (11 octombrie 1944 - 6 martie 1945) 617-632 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV HĂGAN, Trofin (autor) Minerii din Maramureș în procesul refacerii economiei naționale (1945-1947) 633-645 română (rezumat în engleză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV ARDOS ANNA, Maria (autor) „Prietenii muzeului” - un experiment reușit al Muzeului de Istorie al Transilvaniei 647-651 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IGNA, Aurelia (autor) Restaurarea și conservarea unui fragment de leasă dacică de la Șercaia, județul Brașov 653-658 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BRĂGAN-BULARDA, Mihai (autor), IGNA, Aurelia (autor), KISS, Ștefan (autor), RĂDULESCU, Daniela (autor) Evidențierea biodeteriorării unor monumente de piatră din incinta Muzeului de Istorie al Transilvaniei, pein activității enzimatice 659-664 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV LUKACS MARIA, Elisabeta (autor) Recuperarea prin restaurare a unui pahar de sticlă din epoca romană 665-668 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Nicolae Vlassa, Neoliticul Transilvaniei - studii, articole, note 669-670 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Aloiz Benac, „Obre II - A Neolithic of the Butmir Group at Gornje Polje” și „Obre I - A Neolithic Settlement of the Starčevo - Impresso an Kakanj Cultures at Raskršce”, apărut în Wissenschaftlichen Mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseum, Band III, Helf A. Archäologie, Sarajevo, 1973, 430 p., 15 planuri, 50 figuri, 94 planșe, din care 9 color 671-673 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Petre I. Roman, Ioan Németi, „Cultura Baden in Romania” (Die Badener Kultur in Rumänien), Biblioteca de arheologie, XXXI, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978, 159 p. (= 82 p. text cu 10 fig. în text + 78 pl. + 15 p. rezumat) 675-676 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Margarita Primas, „Untersuchungen zu den Bestattungssitten der ausbenden Kupfer und der frühen Bronzezeit. Grabbau, Bestattungsfonnen und Beigabensitten im südlichen Mitteleuropa”, BerGK, 58, I, 1977, S. 1-160 (mit 34 Abbildungen) + 3 Beilagen (Karten) 677-680 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Wanda Sarmowska, Kultura unierycka w Polsce - Tom I - Wroclaw - Warszawa - Kraków, 1969, 383 pp. + 162 ilustrații în text; Tom II, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975, 208 pp. + 50 ilustrații în text + Anexe de J. Romanow, pp. 138-141 și B. Miszkiewicz, pp. 142-151. Preț 75 + 50 de zloți. 680-684 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) V. A. Dergacev, „Bronzovîie predmetî XIII-VIII vv. Do. N.e. iz dnestrovo-prutskovo mejdurecia”, Izdatelstvo „Știința”, Kișinev, 1975, 94 p. cu 21 de desene în text + 2 tabele + 1 anexă cu analize chimice, preț 59 copeici 685-685 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) V. A. Dergacev, Pamiatniki epohi bronzî, Arheologhicescaia carta Moldavskoi SSR, vîpusc 3, Izdatelstvo „Știința", Kișinev, 1973, 125 p. cu 25 de ilustrații în text, preț 78 de copeici 685-686 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Mircea Petrescu-Dîmbovița, „Depozitele de bronzuri din România” (Les dépôts de bronzes de la Roumanie), Biblioteca de arheologie, XXX, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, t977, 390 p., dintre care pp. 7-169 = text, 170-374 = 403 planșe, 375-384 = 10 hărți, 385-390 = indici. 686-689 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) „Symposium on the Dark Ages in Greece”, sponsored by the Archaeological Institute of America, New York Society and Hunter College, City University of New York, April 30, 1977, Hunter Cllege, New York City, 1977, 76 p. cu numeroase fguri in text. 689-690 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Bernhard Hänsel, „Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der alten Hallstattiszweit an der unteren Donau”, partea I (=VIII + 251 pp. cu 6 ilustrații în text); partea a II-a (text = V + 13; planșe = 77 + XVIII; 6 hărți; o anexă), În seria „Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-kulturraumes”, vol. 16-17, R. Habelt Verlag, Bonn, 1976. 691-692 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WINKLER, Judita (autor) F. Fejér Mária, Huszár Lajos, „Bibliographia numismatzicae hungaricae”, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 323 pagini 693-694 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Magdalena (autor) La formation et le développement des metiers au moyen âge (Ve-XIV siècle), sous la direction de László Gerevich et Ágnes Salamon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 7-151 p. + 8 schițe-plan + 33 fotografii + V pl. 695-696 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WOLF, Iosif (autor) Ion Lungu, „Școala ardeleană - mișcare ideologică națională iluministă”, București, Editura Minerva, 1977, 506 p. (seria „Momente și sinteze") 697-699 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WOLF, Iosif (autor) George Em. Marica, „Studii de istoria și sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea”, vol. I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, 412 p. 699-701 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WOLF, Iosif (autor) Alexandru Duțu, „Cultura română în civilizația europeană modernă”, București, Editura Minerva, 1978, 270 p. (seria „Confluențe”) 702-703 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Profesorul Vladimir Milojčič (1918-1978) 704-705 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Nicolae Gostar (1922-1978) 707-709 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV Prescurtări bibliografice 709-712 română
1978 Acta Musei Porolissensis, II Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .7- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II LAKO, Eva (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică efectuată la așezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj în anul 1977) .11- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II KOVACS, Miklos (autor) Contribuții noi la cercetarea arheologică a satului Zăuan (jud. Sălaj) 17- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MATEI, Alexandru (autor) Trei morminte din secolul III î.e.n. descoperite la Zăuan (jud. Sălaj) 29- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II BLĂJAN, Mihai (autor), TOGAN, George (autor) Descoperiri celtice și dacice la Mediaș și împrejurimi 39- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GEOROCEANU, Paul (autor) Observații faunistice asupra descoperirilor dacice de la Mediaș 52- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (XII) 53- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen (autor), HOPÎNTEAN, Ana (autor), MILEA, Zaharia (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIII) 59- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIFOR, Ioan (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Descoperiri arheologice la Gherla 63- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GUDEA, Nicolae (autor) Descoperiri arheologice mai vechi sau mai noi la Porolissum 65- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MATEI, Alexandru (autor), POP, Constantin (autor) Bronzuri romane figurate în Muzeul de Istorie și Artă Zalău 77- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II STOICOVICI, Eugen (autor) Cercetări metalografice privind cîteva monede descoperitela Porolissum (Moigrad) și Voivodeni (jud. Sălaj) 85- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Cetăți medievale timpurii din județul Sălaj 89- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II KERESZTES, Iuliu (autor), KOVACS, Dionisie (autor), MOLNAR, Ștefan (autor), TARISZNYAS, Martin (autor), ZRINYI, Andrei (autor) Însemnări pe marginea cercetărilor de la castelul feudal de la Lăzarea (jud. Harghita) 105- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II KRISTO, Andrei (autor) Observații geologice asupra castelului Lazăr din Lăzarea 115- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Piese noi din tezaurul de la Mineu 117- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen (autor), LAKO, Eva (autor) Al doilea tezaur monetar de la Vîrșolț sec. XVII 121- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Tezaurul monetar de la Petrida sec. XVII 129- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen (autor), LAKO, Eva (autor) Descoperirea monetară de la Cehul-Silvaniei, sec. XVIII 135- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II HOSSU, Valer (autor) Directoratul Fiscal din Transilvania contra familiei Dolha din Răstoci (jud. Sălaj) 137- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II RĂDUȚIU, Aurel (autor) Decretele lui Iosif al II-lea de reglementare a dijmei din 1786-1787 tipărite în limba română 145- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II ABRUDAN, Paul (autor) Participarea românilor din comitatele Solnocul de mijloc și Crasna la revoluția de la 1848 151- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II HOSSU, Valer (autor) Anii revoluționari 1848-1849 în valea Someșului sălăjean 165- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II PUȘCAȘ, Vasile (autor) Revoluția de la 1848 în publicistica sălăjană interbelică 177- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II ABRUDAN, Paul (autor) Documente sălăjene inedite în colecții particulare 193- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II BATHORI, Ludovic (autor) Dezvoltarea comunei Gîrbou (județul Sălaj) între anii 1848-1875. Desfințarea iobăgiei și urmările ei 199- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II FĂRCAȘ, Ananie (autor) Sălăjenii și războiul de independență al României 213- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II TOMOLE, Ioan (autor) Campaniile electorale din anii 1910-1911 din cercul (electoral) Șimleul Silvaniei 219- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GORON, Doru (autor) Victor Deleu la Iași: 8 iunie 1917 235- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II PENEA, Ionel (autor) Ecouri ale actului unirii în presa vieneză 241- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II TOMOLE, Ioan (autor) Atitudinea populației sălăjene față de actul unirii Transilvaniei cu România 249- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II PUȘCAȘ, Vasile (autor) Înfăptuirea unității depline a statului național român reflectată în presa romînească interbelică din Sălaj 257- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II WAGNER, Ernest (autor) Aspecte ale naționalizării mijloacelor de producție în Sălaj oglindite în documente 271- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MAC, Ioan (autor) Condiția fizico-geografică în remodelarea teritorială și socio-economică a comunei Gîrbou (jud. Sălaj) 277- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CORDOȘ, Gheorghe (autor), IANCU, Crăciun (autor) Aspecte cu privire la fenomenul migratoriu din Gîrbou (jud. Sălaj) 289- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MARICA, George (autor) Mișcarea cadrelor la Gîrbou (jud. Sălaj) 305- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II POPA, Mircea (autor) Un iluminist transilvănean de pe meleaguri sălăjene: Iosif Pașca 325- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II DĂRĂBAN, Valentin (autor) Libertatea națională - libertate ecleziastică în gîndirea lui Simion Bărnuțiu 339- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Contribuții privind evoluția învățămîntului românesc din Sălaj la începutul secolului XX 351- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CÎNDA, Ana (autor) Carte românească veche în județul Sălaj 365- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GHERGARIU, Leontin (autor) Preocupări muzeale în judeșul Sălaj 389- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GHERGARIU, Leontin (autor) Folcloriști din Sălaj 393- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II ȘTEIU, Nicolae (autor) Probleme social-politice ale populației din Munții Apuseni oglindite în opera lui M. Eminescu 413- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II ARMĂȘESCU, Ioana (autor), NEGOIȚĂ, Jana (autor) Sensuri și semnificații în recuzita tradițională de nuntă din Transilvania 419- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GRAD, Cornel (autor) Date noi privind răspîndirea icoanelor pe sticlă în Sălaj 427- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II UNGUREANU, Laura (autor) Un tablou de Il Padovanese în Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 431- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRA, Maria (autor) Pictura lui Hentik Trenk în muzeele din Transilvania 435- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II DRĂGOI, Livia (autor) O lucrare de PhilippSauerland în Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 443- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II LĂPTOIU, Negoiță (autor) Gurăslău - două ipostaze statuare 447- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II LUCĂCEL, Vasile (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1977 455- română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X PASCU, Viorica (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .7-9 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X PASCU, Viorica (autor) Locul etnografiei în cercetarea monografică complexă 13-16 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X KOS, Karoly (autor) Cercetări în cultura populară a naționalității maghiare din România 17-24 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X TOȘA, Ioan (autor) Contribuția Muzeului Etnografic al Transilvaniei la dezvoltarea muzeografiei etnografice românești 25-65 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X EVASCU, Thomas (autor) Segacea: Economic and social change in a mountain village 67-84 engleză
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Forme și mijloace de apărare a recoltelor - gardurile de țarină - 85-107 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X OȘIANU, Romulus (autor) Cîteva probleme referitoare la cultivarea pomilor fructiferi în Transilvania 109-123 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BUCUR, Corneliu (autor) Invarianță și variabilitate în păstoritul tradițional (despre momentul apariției, cauzele și caracterul transhumanței pastorale a românilor) 125-146 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X TIȚA, Aurelia (autor) Sisteme pentru prepararea hranei și încălțire în interioarele țărănești din Muzeul Etnografic al Transilvaniei 147-181 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Tehnica și arta 183-188 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Informații despre construcțiile și inventarul bisericilor din fostul protopopiat Cristeștii Ciceului într-un protocol din anul 1846 189-209 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BRATU, Delia (autor) Contribuții la studiul industriei casnice textile transilvănene 211-254 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BLAGA, Iuliana (autor) Contribuții la studiul formelor tradiționale de întrajutorare în muncă - claca 255-260 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BOCȘE, Maria (autor) Mutații contemporane privind funcțiile și semnificațiile portului popular transilvăvean 261-277 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X MUREȘANU, Pompei (autor) Legea Nr. IV/1898 și folosirea "numirilor oficiale" ale localităților din perioada anilor 1900-1913 în literatura etnografică referitoare la județul Bihor 279-343 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X PETRUȚIU, Emil (autor) Ceata cpălușerilor din Romos - Hunedoara 345-354 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X GHIURIȚAN, Cristina (autor) Obiecte de cadou între tineri în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 355-362 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X POP, Dumitru (autor) Cu privire la personalitatea folclorului oșenesc 363-370 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X CIUBOTARU, Ion (autor) Cadrul etnografic al cîntecului funerar pe Valea Șomuzului Mare 371-390 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X MARKEL, Hanni (autor) Die "bodenstandickeit" în der marchenauffassung von Adolf Schullerus 391-405 germană
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X VOO, Gabriela (autor) La transportation artistique des contes populaires par un narrateur bilingue 407-419 franceză
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X FOCHI, Adrian (autor) Comentariu folcloric la o pildă esopică 421-430 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X GRAUR, Tiberiu (autor) Schimbări structurale și funcționale în sistemul obiceiurilor de familie 431-443 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X SCHVEIGER, Paul (autor) The status of some archaic semiotic oppositions 445-452 engleză
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BOT, Nicolae (autor) Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului - Herseni Traian 455-458 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X SCHVEIGER, Paul (autor) La Semantique formelle de folklore. Approche linguistico-mathematique - Marcus S., Bîlănescu Tudor, Ciobotaru S., Dinu M., Fotino S., Gorun I. 459-462 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X SCHVEIGER, Paul (autor) Jel es Kotosseg - Voigt V., Szepe G., Szerdabelyi I. 463-464 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X CUCEU, Ion (autor) A Dictionary of British Folk-Teles in the English Language 465-466 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X Din activitatea muzeului 471-476 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X Impresii din muzeele portugheze 477-478 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X Conferința internațională a muzeelor în aer liber de la Sanok, R.P. Polonă (27-30 mai 1978) 479-483 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-12 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IACOBESCU, Mihai (autor) Revoluția de la 1948 - moment de răscruce în istoria românilor din Bucovina 13-43 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V COCUZ, Ioan (autor), MIRON, Vasile (autor) Unirea Bucovinei cu România 45-80 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V URSULESCU, Nicolae (autor) Mormintele Criș de la Suceava - "Platoul Cimitirului" 81-88 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice de la Mihoveni (Suceava) 89-106 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IGNAT, Mircea (autor) Necropola tumulară hallsatattiană de la Volăvăț - Dealul Burlei 107-140 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V TEODOR, Silvia (autor) Săpăturile arheologice de la Budeni - comuna Dolhasca (Suceava) 141-159 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Lia (autor) Cercetările arheologice de la Horodnic (Suceava) 161-178 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BUSUIOC, Elena (autor) Noi date arheologice asupra vechimii mănăstirii a Humorului 179-196 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BĂTRÎNA, Adrian (autor), EMANDI, Emil (autor) Cercetările arheologice de la Drăgoiești (Suceava) 197-203 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CHEPTEA, Stela (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor), NEAMȚU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea mijloacelor de iluminat în așezarea medievală de la Baia 205-223 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor), MATEI, Mircea (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Liteni - 1976 (com. Moara, jud. Suceava) 225-235 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V GOROVEI, Ștefan (autor) Activitatea diplomatică a marelui logofăt Ioan Tăutu 237-251 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Unele aspecte ale relațiilor comerciale dintre Bistrița și ținutul Sucevei în Evul Mediu 253-267 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DÎRDALĂ, Ionel (autor) Influența insurecției polone din 1830-1831 în Bucovina - știri inedite 269-275 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V LAZĂR, Mihai (autor) Consecințele războiului vamal dintre România și Austro-Ungaria asupra situației economice a Bucovinei 277-287 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V RUSȘINDILAR, Petru (autor) Revista "Viața Bucovinei" - tribună a luptei antifasciste 289-299 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V SABATOS MARINA, Ileana (autor) O valoroasă piesă de sculptură medievală din orașul Suceava 301-316 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Un vechi monument de arhitectură populară bucovineană 317-324 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V COCUZ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1820-1918) 325-341 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DIMITRU, Eugen (autor) Conservatorul de teatru și muzică de la Rotopănești 343-349 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BORZA, Enea (autor) Despre creația pianistică s lui Ciprian Porumbescu 351-366 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V MORARIU ALEXANDRU, Leca (autor) Opereta "Crai nou" de Ciprian Porumbescu - fragment din monografia "Ciprian Porumbescu" 367-388 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CANTEMIR, Traian (autor) Vocația literară a lui Ciprian Porumbescu 389-399 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V LEU, Paul (autor) Reuniunea muzical-dramatică "Ciprian Porumbescu" 401-411 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V ANDRUCOVICI, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea metodologiei cercetării la S.Fl. Marian 413-420 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V NEGURĂ, Ion (autor) Sextil Pușcariu - animator și îndrumător în viața culturală a Bucovinei 421-434 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CÎRLAN, Nicolae (autor) "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului)- II 435-457 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BLĂNARU, Constantin (autor) Literatură suceveană în "Cîntarea României" 459-469 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IONESCU, Vasile (autor), LAZĂR, Mihai (autor) 15 ani de învățămînt superior la Suceava 471-482 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DIMITRIU, Eugen (autor), IACOBESCU, Mihai (autor), MONORANU, Octav (autor) Documente ale revoluției de la 1848 în Bucovina 483-492 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DÎRDALĂ, Ionel (autor) O scrisoare inedită de la Eudoxiu Hurmuzachi despre organizarea Muzeului Bucovinei 493-494 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CÎRLAN, Nicolae (autor) Din versurile lui Ciprian Porumbescu 495-502 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CĂRĂUȘU, Mihai (autor), DIMITRIU, Eugen (autor), IACOBESCU, Mihai (autor) Scrisori de la Sextil Pușcariu 503-512 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IGNAT, Mircea (autor) Dionisie Olinescu 513-520 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DIMITRIU, Eugen (autor) Vasile Ciurea 521-529 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CUSIAC, Dragoș (autor) Samuil și Eugenia Ioneț 531-535 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V CATARGIU, Zenovia (autor) Observații asupra factorilor de microclimat de la Mănăstirea Voroneț 537-542 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V JELESNEAC, Mihail (autor) Restaurarea și conservarea unui pinten de fier din prima jumatate a secolului al XV-lea 543-548 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BORDAȘIU, Cornelia (autor), MORUZ, Tiberiu (autor) Unele probleme ale restaurării picturii murale la biserica fostei mănăstiri Umor 549-552 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor) Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc (Liteni-Moara) 553-559 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V POPOVICI, Dragomir (autor), SIMICIUC, Constantin (autor) Figurine din lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava (I) 561-565 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V GOROVEI, Ștefan (autor) Cu privire la data primelor monede moldovenești 567-571 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) O stemă cu pisanie descoperită la Cetatea de Scaun de la Suceava 573-576 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V SABATOS MARINA, Ileana (autor) Colocviul Internațional de Conservare și Respaurare a Picturii Murale, Suceava, 2-7 iulie 1977 577-579 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V Săpăturile arheologice efectuate de către Muzeul Suceava 581-583 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V SIMICIUC, Constantin (autor) Complexul Muzeistic de la Fălticeni 585-591 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V IACOBESCU, Mihai (autor) Muzeul lui Toader Hrib 593-596 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V ROMANIUC, Georgeta (autor) Muzeul Sătesc de la Botoșana 597-599 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V Prieteni ai muzeului (donatori și colaboratori) 601-604 română
1978 Biharea, 1978 Cuprins 4-5 română
1978 Biharea, 1978 DRĂGOESCU, Ion (autor) Din etnologia uneltelor tradiționale ale poporului român. Inventarul agricol I. Etnografie 7-86 română
1978 Biharea, 1978 DUNĂRE, Nicolae (autor) Țara Crișurilor în contextului fondului principal etnocultural românesc I. Etnografie 87-104 română
1978 Biharea, 1978 TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (III) Aspecte etno-demografice ale tîrgurilor orădene I. Etnografie 105-148 română
1978 Biharea, 1978 COLȚEA, Dumitru (autor) Contribuții la monografia etnografică a satului Cărăsău I. Etnografie 149-238 română
1978 Biharea, 1978 POPESCU, Alexandru (autor) Obiceiurile populare - componente de bază ale identității istorice românești I. Etnografie 239-251 română
1978 Biharea, 1978 PARASCA, Crăciun (autor) Ritual și ceremonial în nunta din subzona etno-folclorică Marghita (Bihor) I. Etnografie 253-259 română
1978 Biharea, 1978 ANTONESCU, Romulus (autor) Pentru o nouă metodă de analiză a poeziei populare I. Etnografie 261-270 română
1978 Biharea, 1978 HÎRCA, Rodica (autor) Două sculpturi medievale în colecția secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor II. Artă 273-282 română
1978 Biharea, 1978 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Un spirit novator: Octavian Smigelschi II. Artă 283-303 română
1978 Biharea, 1978 CHIRIAC, Aurel (autor) Cercetarea interdisciplinară, modalitate de analiză complexă a unui aspect al culturii populare III. Muzeologie 307-310 română
1978 Biharea, 1978 GOINA, Florica (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Valorificarea științifică și cultural-educativă a colecțiilor particulare de etnografie III. Muzeologie 311-315 română
1978 Biharea, 1978 DRĂGOESCU, Ion (autor), MĂRCUȘ, Ștefan (autor) Corespondență inedită IV. Note şi recenzii 319-322 română
1978 Biharea, 1978 COSTEA, Constantin (autor) Situația actuală a jocului popular în zona Oradea IV. Note şi recenzii 322-325 română
1978 Biharea, 1978 CHIRIAC, Aurel (autor) Etnografia poporului român - Butură V. IV. Note şi recenzii 325-327 română
1978 Biharea, 1978 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Feronerie populară din Bihor - Chiriac A. IV. Note şi recenzii 327-329 română
1978 Biharea, 1978 PARASCA, Crăciun (autor) Folclorul din zona Codrului - Pop D. IV. Note şi recenzii 329-330 română
1978 Biharea, 1978 FILIP, T. (autor) Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria IV. Note şi recenzii 330-332 română
1978 Biharea, 1978 BOURAS, A. (autor) L'homme e la matiere - Le roi Gourhan Andre IV. Note şi recenzii 335-336 franceză
1978 Biharea, 1978 PHELAN, M. (autor) The Maru Cult of the Pomo Indians IV. Note şi recenzii 336-339 engleză
1978 Biharea, 1978 COSTIN, Florian (autor) Cronica secției de etnografie pe anul 1978 IV. Note şi recenzii 341-343 română
1978 Carpica, X PLATON, Gheorghe (autor) Revoluția de la 1848 în Moldova – început și parte organică a revoluției generale a românilor .7-19 română
1978 Carpica, X CHIRICA, Vasile (autor) Considerații cu privire la complexele de locuire descoperite în stațiunile paleolitic 21-43 română
1978 Carpica, X MONAH, Dan (autor) Vase-coșuleț cucuteniene 45-53 română
1978 Carpica, X CUCOȘ, Ștefan (autor) Decorul spiralic al ceramicii Cucuteni B 55-88 română
1978 Carpica, X DRAGOMIR, Ion (autor) Ocupațiile comunităților neo-eneolitice de aspect cultural Stoicani-Aldeni 89-96 română
1978 Carpica, X FLORESCU, Marilela (autor) Câteva observații referitoare la ritul și ritualurile practicate de purtătorii culturii Monteoru în lumina săpăturilor de la Cîndești (jud. Vrancea) 97-136 română
1978 Carpica, X MITREA, Bucur (autor), UNTARU, Gheorghe (autor) Date noi despre tezaurul roman republican de la Bonțești 137-145 română
1978 Carpica, X TZONY, Magda (autor) Descoperirile carpice de la Gura Nișcovului (jud. Buzău) 147-161 română
1978 Carpica, X MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor), MITREA, Ioan (autor) Tezaurul de vase romane de la Muncelul de Sus 163-177 română
1978 Carpica, X GEORGESCU, Laurenția (autor) Date antropologice preliminare privind necropola carpică de la Bacău-Holt 179-183 română
1978 Carpica, X CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor), MITREA, Bucur (autor) Notă despre un tezaur de monede romane imperiale din secolul al III-lea descoperit în Moldova de Jos 185-193 română
1978 Carpica, X CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Dealul Perjului (com. Oncești, jud. Bacău) 195-204 română
1978 Carpica, X MITREA, Ioan (autor) Așezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna (II). Contribuții la arheologia epocii de formare a poporului român 205-252 română
1978 Carpica, X ANDRONIC, Alexandru (autor) Probleme referitoare la cultura urbană medievală din secolele XV-XVII din Moldova 253-169 română
1978 Carpica, X ARTIMON, Alexandru (autor), EMINOVICI, Constantin (autor) Cercetări arheologice în așezarea medievală din comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 271-302 română
1978 Carpica, X VĂTĂMANU, Adrian (autor) Logofătul Gavril Trotușan 303-322 română
1978 Carpica, X VĂTĂMANU, Ioan (autor) O scrisoare inedită de la Giuseppe Garibaldi 323-324 română
1978 Carpica, X FLORESCU, Gheorghe (autor) Liga Poporului (aprilie 1918-martie 1920) 325-347 română
1978 Carpica, X BAICU, Ion (autor) Mișcarea muncitorească și legislația asigurărilor sociale în România, 1918-1920 349-356 română
1978 Carpica, X ICHIM, Dorinel (autor) Evoluția portului popular din zona Trotușului de munte 357-389 română
1978 Carpica, X ROTARU, Feodosia (autor) O scoarță moldovenească de la 1843 391-395 română
1978 Carpica, X DINUTZ, Mircea (autor) Activitatea literară a lui D.D. Pătrășcanu 397-408 română
1978 Carpica, X RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor), VASILESCU-CAPSALI, Nicolae (autor) Din cărțile familiilor Millo și Prăjescu-Miclescu 409-418 română
1978 Carpica, X MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Topografiia kladov i nahodok ediničnîh monet, Arheologhiceskaia karta Moldavskoi SSR, 8 vîpusk, Akademiia Nauk Moldavskoi SSR - Nudelman A.A. 419-421 română
1978 Carpica, X ANTONESCU, Silvia (autor), MONAH, Dan (autor) Repertoriul arheologic al județului Botoșani, vol. I și II - Păunescu A., Șadurschi P., Chirică V. 422-425 română
1978 Carpica, X ANTONESCU, Silvia (autor) Drăgușeni. Contribuții la o monografie arheologică -Crîșmaru Aristotel 426-427 română
1978 Carpica, X RADU, Gheorghe (autor) Colecția de documente de la Arhivele Statului Bacău (1424-1848). Inventare arhivistice, întocmit de D. Zaharia, Em. Chiriacescu și C. Cărămidaru 428-430 română
1978 Carpica, X BUJOR, Doina (autor) Aneta Gavriluță 431-431 română
1978 Cercetări Numismatice, I Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 3-4 română
1978 Cercetări Numismatice, I GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Numismatice - Cuvînt înainte Cuvânt înainte/ Avant-propos V-VIII română
1978 Cercetări Numismatice, I GEORGESCU, Florian (autor) Avant-propos Cuvânt înainte/ Avant-propos IX-XII franceză
1978 Cercetări Numismatice, I PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) Tezaurul de monede thasiene descoperit la Mavrodin, jud. Teleorman / Les monnaies Thasiennes de Mavrodin, dép. de Teleorman Numismatică (Numismatique) 3-11 română
1978 Cercetări Numismatice, I COJOCĂRESCU, Maria (autor) Monede geto-dacice de tip Vîrteju descoperite la Periș, jud. Teleorman / Monnaies Géto-Daces du type Vîrteju découvertes á Periș, dép. d’Ilfov Numismatică (Numismatique) 12-16 română
1978 Cercetări Numismatice, I HOPÂRTEAN, Ana (autor), WINKLER, Iudita (autor) Date furnizate de inventarele lui István Téglás despre unele descoperiri monerare din Transilvania / Dates fournies par les inventaires d’ István Téglás sur quelques découvertes monétaires de Transylvanie Numismatică (Numismatique) 17-24 română
1978 Cercetări Numismatice, I ȘTIRBU, Constanța (autor) Informații documentare despre două tezaure de monede bizantine / Informations documentaires sur deux trésors de monnaies Byzantines Numismatică (Numismatique) 25-28 română
1978 Cercetări Numismatice, I ILIESCU, Octavian (autor) Un tezaur de monede de la Mircea cel Bătrân găsit în R.S.F. Iugoslavia / Un trésor de monnaies de Mircea l’Ancien trouvé en R.S.F. Yougoslavie Numismatică (Numismatique) 29-31 română
1978 Cercetări Numismatice, I VELTER, Ana-Maria (autor) Date privitoare la un tezaur din secolul al XV-lea descoperit la Turda / Données concernant un trésor du XVe siècle découvert á Turda Numismatică (Numismatique) 32-41 română
1978 Cercetări Numismatice, I PETOLESCU, Carmen-Maria (autor), STANCU, Paraschiva (autor), ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit în satul Buhăeni, com. Andrieșeni, jud. Iași/ Un trésor du XVIe siècle découvert dans le village de Buhăeni, commune d’Andrieșeni, dép. de Jassy Numismatică (Numismatique) 42-82 română
1978 Cercetări Numismatice, I ȘERBĂNESCU, Done (autor), TROHANI, George (autor) Tezaurul monetar turcesc din Netezești-Nuci, jud. Ilfov/ Le trésor monétaire turc de Netezești-Nuci, dép. d’Ilfov Numismatică (Numismatique) 83-85 română
1978 Cercetări Numismatice, I ILIESCU, Octavian (autor) Transport de bani în 1922/ Un transport de monnaies en 1922 Numismatică (Numismatique) 86-88 română
1978 Cercetări Numismatice, I ȘTIRBU, Constanța (autor) Noi tezaure monetare intrate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R.S. România / Des nouveaux trésors entrées dans le patrimoine du Musée d’Histoire de la R.S. Roumanie Numismatică (Numismatique) 89-94 română
1978 Cercetări Numismatice, I BIELTZ, Lucia (autor) Medalii comemorative dedicate lui Tudor Vladimirescu/ Médailles commémoratives consacrées á Tudor Vladimirescu Medalistică (Science des Médailles) 95-101 română
1978 Cercetări Numismatice, I SĂRARU, Ecaterina (autor), TRACHE, Maria (autor) Două decorații străine – mărturii ale eroismului trupelor române la Plevna/ Deux décorations étrangères témoignages de l’héroïsme de l’armée roumaine á Plevna Medalistică (Science des Médailles) 102-105 română
1978 Cercetări Numismatice, I VASILESCU, Anca (autor) Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza/ Le cachet du Prince Alexandru Ioan Cuza Sigilografie (Sigillographie) 109-112 română
1978 Cercetări Numismatice, I DUMITRESCU, Emil (autor) Sigilii din epoca modernă expuse la Muzeul de Istorie al R.S. România/ Sceaux de l’époque moderne exposes au Musée d’Histoire de la R.S. de Roumanie Sigilografie (Sigillographie) 113-129 română
1978 Cercetări Numismatice, I Cuprins Cuprins 130 română
1978 Cercetări Numismatice, I Table de Matières Cuprins 131 franceză
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu (autor), IRIMIE, Cornel (autor) Muzeul Tehnicii Populare la zece ani (1967-1977). Bilanț și perspective 5-8 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 IRIMIE, Cornel (autor) Unitate, continuitate și specificitate în civilizația, cultura și arta populară românească 9-24 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 HERSENI, Traian (autor) Probleme și orientări noi în etnografia românească 25-36 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 STOICA, Georgeta (autor) Conservarea monumentelor de arhitectură populară și integrarea lor în modul de viață contemporan 37-44 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 IRIMIE, Cornel (autor) Dezvoltarea și profilarea tematică a muzeelor etnografice în aer liber în România. Activitatea lor științifică și cultural-educativă în lumina celor mai recente realizări 45-52 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu (autor) Civilizația tehnică populară. Concept, structură, caracteristici. Prezentarea sa în cadrul Muzeului Tehnicii Populare 53-70 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 NIEDERMAIER, Paul (autor) Completări și ameliorări la proiectul de realizare arhitectonică, peisagistică și funcțională a Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului 71-80 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 RUȘDEA, Hedwiga (autor) Principii și criterii pentru structurarea tematică a sectorului alimentar din Muzeul Tehnicii Populare 81-94 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 POPA, Constantin (autor) Problematica păstoritului, prezentă în Muzeul Tehnicii Populare 95-110 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu (autor) Evoluție și tipologie sistematica instalațiilor tradiționale din România 111-182 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu (autor) Moara de apă în Dacia romană, în lumina descoperirilor arheologice 183-198 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 RUȘDEA, Hedwiga (autor) Morile cu ciutură de pe Valea Tismanei 199-220 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 POPA, Constantin (autor) Aspecte ale vieții pastorale în Munții Călimani 221-228 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 PALADA, Ștefan (autor) Contribuții la cunoașterea arhitecturii laice din Valea Cosăului (Maramureș) și prezentarea acesteia în Muzeul Tehnicii PopuLare 229-248 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 OSTAP, Melania (autor) Meșteșugul dogăritului în satele Baia și Bogata (județul Suceava) 249-272 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 TEODORESCU, Virginia (autor) Industria casnică textilă din Cîrțișoara (jud. Sibiu) 273-296 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 ISPAS, Anca (autor) Variante ale războiului de țesut bete 297-300 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 DELEANU, Valerie (autor) Sistemul mijloacelor de transport tradiționale într-o localitate sătească Mohu (jud. Sibiu) 301-324 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu (autor) Documentația tehnico-științifică a monumentelor de arhitectură și tehnică populară din muzeele etnografice în aer liber 325-334 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu (autor), NEAGU, Corneliu (autor) Probleme și studii privind metodologia reconstrucției și restaurării monumentelor în cadrul Muzeului Tehnicii Populare 335-358 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCȘA, Corneliu (autor), BUDILEANU, Ioan (autor) Rezultater și obiective ale perfecționării activității de conservare a patrimoniului muzeal din lemn, la Muzeul Tehnicii Populare - Sibiu 359-364 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 OPRIȘ, Ion (autor) Muzeele etnografice și școala, pe coordonatele moderne ale cooperării, în cadrul procesului instructiv educativ 365-372 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 NECULA, Marcela (autor) Concluzii și sarcini de viitor pe linia activității cultura-educative evidențiate de rezultatele anchetei psiho-sociologice desfășurate, timp de trei ani, la Muzeul Tehnicii Populare 373-386 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 WIENER, Raymonde (autor) Muzeele sătești cu profil etnografic în lumina Legii ocrotirii patrimoniului național 387-398 română
1978 Cibinium, seria 1974-1978 BUCUR, Corneliu (autor) Activitatea de cercetare științifică și organizare expozițională la Muzeul Tehnicii Populare în perioada 1974-1977 399-414 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 CSILLERY, Klara (autor) Muzeul în aer liber de la Szentendre 415-430 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 IVANOVICI, Olga (autor) Ocupații, meșteșuguri, industrii populare, sisteme șu mijloace tradiționale de transport și comunicație în România. Bibliografie selectivă (1972-1975) 431 română, germană
1978 Crisia, VIII Cuprins 5-7 română
1978 Crisia, VIII IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică aparținînd culturii Criș de la Suplacul de Barcău (Bihor) I. Studii 9-25 română
1978 Crisia, VIII BELADAN, N. (autor), CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul dacic de la Drăgești I. Studii 27-50 română
1978 Crisia, VIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramica românească descoperită în Crișana (sec. VIII-XI) I. Studii 51-111 română
1978 Crisia, VIII BORCEA, Liviu (autor) Oamenii din cetățile de margine ale nord-vestul Transilvaniei în epoca principatului (sec. XVI-XVIII) I. Studii 113-129 română
1978 Crisia, VIII GORUN, Gheorghe (autor) Implicații sociale și economice ale ocupației militare austriece în Bihor în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 131-138 română
1978 Crisia, VIII MUDURA, Gheorghe (autor) Conscrierile urbariale ale domeniului de Vașcău (1772-1848), elemente de demografie și structură socială I. Studii 139-158 română
1978 Crisia, VIII BĂLTESCU, Mircea (autor), RADU, M. (autor) Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-1888) (II) I. Studii 159-176 română
1978 Crisia, VIII RACOVIȚAN, M. (autor) Preocupări ale "Astrei" și Academiei Române pentru publicarea documentelor referitoare la istoria poporului român I. Studii 177-188 română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel (autor) Mișcarea pentru înfințarea unei școli secundare românești de fete în Oradea (1868-1900) I. Studii 189-202 română
1978 Crisia, VIII CORNEA, Lucia (autor) Problema originii și continuității poporului român oglindită în paginile revsitei "Familia" (1865-1906) I. Studii 204-211 română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Casinei Române din Beiuș (1871-1918) I. Studii 213-227 română
1978 Crisia, VIII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Presa românească interbelică din Oradea despre Unirea din 1918 I. Studii 229-252 română
1978 Crisia, VIII POPOVICI, Ioan (autor) Mișcarea muncitorească din Oradea (1928-1933) I. Studii 253-282 română
1978 Crisia, VIII BODEA, Gheorghe (autor), MARINESCU, Ioan (autor) Din lupta populației bihorene împotriva ocupației hortyste I. Studii 283-331 română
1978 Crisia, VIII GORUN, Gheorghe (autor) Urbariul localității Valea lui Mihai (1772) II. Documente 333-337 română
1978 Crisia, VIII POPA, M. (autor) Contribuții la activitatea social-politică și literară a lui T. Cipariu II. Documente 339-351 română
1978 Crisia, VIII GHERMAN, M. (autor), POPA, L. (autor) Legăturile cărturarilor orădeni Dumitru Sfura și Iosif Vulcan cu Mureșeni II. Documente 353-363 română
1978 Crisia, VIII MIHOC, Blaga (autor) Date despre adunările generale ale "Astrei" din 1869 și 1903 II. Documente 365-415 română
1978 Crisia, VIII CĂLUȘER, Iudita (autor) Un moment semnificativ din relațiile stabilite între școlile românești din Blaj, Beiuș și Năsăud, în contextul luptei pentru învățămîntului românesc II. Documente 417-431 română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel (autor) Pagini din lupta populației din sudul Bihorului pentru afirmare culturală (Activitatea despărțămîntului beiușan al "Astrei" în anii 1898-1918) II. Documente 433-492 română
1978 Crisia, VIII IUHAS, D. (autor) Satul Sîntandrei (Contribuții monografice) III. Articole şi note 493-519 română
1978 Crisia, VIII SĂȘIANU, Alexandru (autor) Medalionul roman de la Diosig III. Articole şi note 521-524 română
1978 Crisia, VIII EMODI, Janos (autor) Depozitul de celturi de la Sîntimreu III. Articole şi note 525-530 română
1978 Crisia, VIII CUSTUREA, Gabriel (autor) Tezaurului monetar de la Enisala (sec. XV-XVII) III. Articole şi note 531-536 română
1978 Crisia, VIII MOZA, I. (autor) Frîmîntări țărănești în Bihor în timpul răscoalei lui Horea III. Articole şi note 537-547 română
1978 Crisia, VIII RÎPĂ-BUICLIU, D. (autor), SAVIN, V. (autor), ZMEU, I. (autor) Considerații bibliologice privind prima carte de șah din România III. Articole şi note 549-553 română
1978 Crisia, VIII CORNEA, Lucia (autor) Precizări în legătură cu sediile redacției revistei Familia din Oradea (1880-1906) III. Articole şi note 555-570 română
1978 Crisia, VIII MIHOC, Blaga (autor) Unele aspecte privind prezența elevilor români și studiul limbii române în gimnaziul din Baia-Mare (1798-1891) III. Articole şi note 555-564 română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel (autor) Date despre legăturile societății "Astra" cu românii din Bihor (1861-1897) III. Articole şi note 565-570 română
1978 Crisia, VIII PAINA, Mircea (autor) Cîteva aspecte ale istoriei științei în paginile revistei Familia (1865-1905) III. Articole şi note 575-578 română
1978 Crisia, VIII ZUH, I. (autor) Valori ale bibliotecii poetului Arany Janos din Salonta III. Articole şi note 579-582 română
1978 Crisia, VIII COCIUBA, P. (autor) Ioan Russu-Șirianu, luptător pentru înfăptuirea unității naționale a poporului român III. Articole şi note 583-597 română
1978 Crisia, VIII MANDREA, Ioan (autor) Participarea feroviarilor din Brașov la greva generală a lucrătorilor de la căile ferate din Transilvania, din aprilie 1904 III. Articole şi note 599-606 română
1978 Crisia, VIII DRECIN, Mihai (autor) Partenie Cosma și răscoala din 1907 III. Articole şi note 607-612 română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel (autor) Contribuții la cunoașterea acțiunilor de constituire a despărțămîntului din Tinca al "Astrei" și a primelor demersuri pentru înființarea celor din Salonta și Vașcău (1912-1914) III. Articole şi note 613-627 română
1978 Crisia, VIII MIHOC, Blaga (autor) Un litigiu de expropiere între exploatarea minieră Rodna Veche și localitățile Feldru, Năsăud, Rodna Veche și Sîngiorz Băi (1934-1936) III. Articole şi note 629-634 română
1978 Crisia, VIII GAVRILUȚ, I. (autor) O mărturie despre tratamentul aplicat de auroritățile hortyste III. Articole şi note 635-639 română
1978 Crisia, VIII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Transilvania și războiul pentru independență (1877-1878) IV. Recenzii 641-643 română
1978 Crisia, VIII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Războiul de independență și revista "Familia" - Faur V. IV. Recenzii 643-645 română
1978 Crisia, VIII PAVEL, Anghel (autor) Museum (nr. 2 - 3/1977) IV. Recenzii 645-651 română
1978 Crisia, VIII KONIG, C. (autor), VLĂDESCU, C. (autor) Figurile alegorice, mijloc de evocare a atmosferei de epocă în principalele momente de glorie V. Muzeografie 653-665 română
1978 Crisia, VIII CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a III-a (1934-1940) - Indice bibliografic V. Muzeografie 667-703 română
1978 Crisia, VIII IGNAT, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1977 V. Muzeografie 705-712 română
1978 Cumidava, XI CHIȚESCU, Maria (autor) Monedele antice de aur și argint din colecția Muzeului Județean Brașov română
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BOLOMEY, Alexandra (autor) Why no early Neolithic in Dobrogea ? 005-008
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 COMȘA, Eugen (autor) Contribution à l`étude de la culture Cris en Moldavie ( le site de Glavanesti Vechi) 009-036
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VLASSA, Nicolae (autor) Sur l'existence des équidés domestiques dans la culture de Vinča -Turdas 037-064
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 MATEESCU, Corneliu N. (autor) Contribution to the study of neolithic dwellings in Romania: a dwelling of the second phase of the Vadastra culture ( middle neolithic) 065-072
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 TUDOR, Ersilia (autor) Die Gruppe Bratesti 073-086
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 DODD-OPRIȚESCU, Ann (autor) Les éléments "steppiques" dans l`énéolithique de Transylvanie 087-098
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BUDA, Valeriu (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Der Bronzegefäßhort von Buza ( Kr. Cluj ) 099-106
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 MATEI, Alexandru V. (autor) Der Bronze-Akinakes von Firminis 107-114
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ALEXANDRESCU, Alexandrina D. (autor) Sépultures du prémiere Âge du Fer à Zimnicea (dép. de Teleorman) 115-124
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ZIRRA, Vlad (autor) The decorated Celtic pottery of Transylvania 125-142
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) Die Anfänge der Latènezeit bei den Geto-Dakern 143-154
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 TURCU, Mioara (autor) De la densité de l'habitation gèto-dace dans la plaine Roumaine (Répertoire des stations et des découvertes funéraires) 155-172
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ATANASIU, Apostol (autor), CONOVICI, Niculae (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Contribution au problème de importation des amphores grecques dans le sud-est de la Munténie 173-200
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor), MITREA, Ioan (autor) Le trésor de vases romains de Muncelul de Sus 201-212
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Les colons d'Asie Mineure dans la Dacie romaine 213-218
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 RODA DE MAYER, Isabel (autor) Le inscrizioni in onore di Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus 219-224
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 CULICĂ, Vasile (autor) Estampilles de la XIe légion Claudia de Durostorum 225-238
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 POULTER, A.G. (autor) CIL, III, 6155: A third century inscription from Tomis 239-244
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Über den Zeitpunkt der Verleihung des Munizipalrechts in Scythia Minor 245-248
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BLAZQUEZ, J.M. (autor) La epigrafia de Castulo, consideraciones historicas 249-258
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 FERENCZI, Ștefan (autor) Beiträge zur Kenntnis des römischen Limes nördlich vom Somesul Mare 259-288
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 TZONY, Magda (autor) Les Carpes de Munténie à la lumière des découvertes de Gura Niscovului (dép. de Buzau) 289-298
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 OLTEANU, Ștefan (autor) Roumains, Slaves et nomades dans la processus de valorisation du minerai de fer du territoire roumain aux IVe-XIe siècle de n.è. 299-302
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 COMȘA, Maria (autor) Un knézat roumain des Xe-XIIe siècles à Slon-Prahova (Étude préliminaire) 303-318
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 SOROCEANU, Tudor (autor) Ein neues Buch über die Bronzezeit Ungarns 319-324
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ROBERT, Louis (autor) Des Carpathes à la Propontide 325-330
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Notes de topographie histrienne 331-342
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 PREDA, Constantin (autor) Le professeur Dumitru Berciu - 70e anniversaire 343-347
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 STOIA, Adriana (autor) Les fouilles archéologiques en Roumanie (1977) 348-362
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 MITREA, Bucur (autor) Découvertes monétaires en Roumanie (1977) (XXI) 363-370
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VULPE, Alexandru (autor) Compte rendu: "Die vorgeschichtlichen Flußfunde aus dem Main und aus dem Rhein bei Mainz", Günther Wegner 371-372
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VASILIEV, Valentin (autor) Compte rendu: "Die Kimmerier" - A.I. Terenozkin 372-374
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 GEORGESCU-MINCU, Despina (autor) Compte rendu: "L`Ilioupersis dans la céramique italiote. Les mythes et leur expression figurée au IVe siècle" - Jean-Marc Moret 374-376
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BĂRBULESCU, Mihai (autor) Compte rendu: "Divinidades Indigenas sob o Dominio Romano em Portugal. Subsídios para o seu Estudo "- José D`Encarnaçao 376-377
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Compte rendu: "Die Innenbauten römischer Legionslager während der Prinzipatszeit "- Harald von Petrikovits 377-378
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Compte rendu: "Das römische Donaukastell Zwetendorf in Niederösterreich "- Herma Stiglitz 378-379
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Compte rendu: "Recueil général des peintures murales de la Gaulle. I. Province de Narbonnaise.1. Glanum", Alix Barbet 379-380
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 POPILIAN, Gheorghe (autor) Compte rendu: "La sigillée de Boucheporn ( Moselle)" - Marcel Lutz 380-381
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 POPILIAN, Gheorghe (autor) Compte rendu: "Un cimitir dacic din epoca romana la Soporul de Câmpie. Contributie la problema continuitătii în Dacia", D. Protase 381-382
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VULPE, Alexandru (autor) Eine neue rumänische Fachzeitschrift: Acta Musei Porolissensis 383-384
1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22 VULPE, Alexandru (autor) Compte rendu: "Bibliografia neoliticului de pe teritoriul Romaniei" - Eugen Comsa 384-384
1978 Drobeta, III BERCIU, Dumitru (autor) Buridava puternic centru al geto-dacilor .5- română
1978 Drobeta, III NICA, Marin (autor) Cuptoare de olărie din epoca neolitică descoperite în Oltenia 18- română
1978 Drobeta, III TUDOR, Dumitru (autor) Diploma militară romană descoperită în castrul de la Slăveni pe Olt 30- română
1978 Drobeta, III POPILIAN, Gheorghe (autor) Un nou tezaur de monede republicane romane, descoperit în Oltenia 33- română
1978 Drobeta, III TUDOR, Dumitru (autor) Reprezentarea cavalerilor danubieni descoperită la Aquae (Cioroiu Nou, jud. Dolj) 47- română
1978 Drobeta, III RUSSU, I. (autor) Monumente romane rătăcitoare 50- română
1978 Drobeta, III FLORESCU, Radu (autor) Cîteva observații cu privire la limesul transalutan 55- română
1978 Drobeta, III TOPORU, Octavian (autor) Un nou tezaur monetar roman descoperit la Slăveni 62- română
1978 Drobeta, III GUDEA, Nicolae (autor) Contribuția la istoria artileriei antice 69- română
1978 Drobeta, III DAVIDESCU, Mișu (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul roman de la Hinova - Mehedinți. Campania 1976 76- română
1978 Drobeta, III BORONEANȚ, Vasile (autor), STÎNGĂ, Ion (autor) Cercetările privind secolul al VII-lea de la Ostrovu Mare, comuna Gogoșu din zona Hidrocentralei Porțile de Fier II 87- română
1978 Drobeta, III PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice în zona de sud-vest a județului Dolj 108- română
1978 Drobeta, III DAVIDESCU, Mișu (autor) Cetatea Grădețului 114- română
1978 Drobeta, III LINȚĂ, Elena (autor) Ceas mai veche inscripție slavonă din județul Mehedinți 124- română
1978 Drobeta, III CHIPURICI, Nicolae (autor) Județul Mehedinți într-o conscripție de la începutul secolului al XVIII-lea 136- română
1978 Drobeta, III DAVIDESCU, Rada (autor) Memoriul lui Gheorghe Duncea din Prejna, Mehedinți privitor la Tudor Vladimirescu 154- română
1978 Drobeta, III DEACONU, Luchian (autor) Rezultatul alegerilor parlamentare parțiale de la Mehedinți și Hunedoara din 18 februarie 1936, expresie a antifascismului maselor largi poPULARE 170- română
1978 Drobeta, III OPRIȘ, Ioan (autor) Etape și perspective în activitatea de realizare a evidenței centralizate a patrimoniului cultural național 175- română
1978 Drobeta, III COMĂNESCU, Silviu (autor) Fotografierea în timpul săpăturilor arheologice 179- română
1978 Drobeta, III RUSSU, I. (autor) Despre inscripțiile antice ale Olteniei și Munteniei în legătură cu I.D.R. (II) 184- română
1978 Drobeta, III MATEESCU, Corneliu (autor) Colecționarul Gheorghe Georgescu la 95 de ani 196- română
1978 Drobeta, III MATEESCU, Corneliu (autor) Pamfil Polonic (1858-1944) 197- română
1978 Drobeta, III MATEESCU, Corneliu (autor) Ilie Constantinescu (1874-1960) 198- română
1978 Drobeta, III DAVIDESCU, Rada (autor) Mihail Gușiță - Făclie nestinsă 202- română
1978 Hierasus, I GOSTAR, Nicolae (autor) Grecii și romanii despre "Statul Dacic" sub regii Burebista și Decebal .7- română
1978 Hierasus, I ARIMIA, Maria (autor) Marea Unire din 1918 și rolul activ al botoșănenilor 21- română
1978 Hierasus, I BITIRI, Maria (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), VASILESCU, Pompiliu (autor) Paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului, specificul culturii și mediului natural 33- română
1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile (autor) Tehnica și tipologia uneltelor din Paleoliticul superior în regiunea Prutului mijlociu 43- română
1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Descoperiri paleolitice și postpaleolitice la Mitoc-Pîrîul lui Istrate (jud. Botoșani) 63- română
1978 Hierasus, I BRUDIU, M. (autor) Date noi privind cultura Gravetianului oriental din Moldova, rezultate din cercetările de la Crasnaleuca, jud. Botoșani 75- română
1978 Hierasus, I ISTRATE, Cornelia-Magda (autor) Locuirile paleolitice și epipaleolitice de la Mitoc-Valea lui Stan 83- română
1978 Hierasus, I CRISTESCU, Maria (autor), NECRASOV, Olga (autor) Cercetările antropologice și unele probleme ale arheologiei 97- română
1978 Hierasus, I HAIMOVICI, Sergiu (autor), POPESCU, C. (autor) Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Horodiștea, aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului 113- română
1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca, județul Botoșani 121- română
1978 Hierasus, I IONIȚĂ, Ion (autor) Civilizația dacică în secolele II-III e.n. 141- română
1978 Hierasus, I URSACHI, Vasile (autor) Elemente și influențe romane la est de Carpați în secolele II-III e.n. 147- română
1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor), ȘEIVA, Sanie (autor) Circulația monetară în secolele II î.e.n.-IV e.n. în județul Botoșani 187- română
1978 Hierasus, I TEODOR, Dan (autor) Așezările întărite din regiunile est-carpatice ale României în sec VIII-XI 197- română
1978 Hierasus, I SPINEI, Victor (autor) Aspecte economice și sociale ale evoluției comunităților locale din spațiul est-carpatic în sec. X-XIII 217- română
1978 Hierasus, I URSULESCU, Nicolae (autor) Materiale arheologice din județul Botoșani în colecția cabinetului de istorie veche a Institutului de Învășămînt Superior din Suceava 243- română
1978 Hierasus, I ANDRONIC, Alexandru (autor), ANTONESCU, Silvia (autor) În legătură cu unele descoperiri de obiecte medievale din județul Botoșani 257- română
1978 Hierasus, I EMANDI, Emil (autor) Considerații geografice privind dinamica așezărilor dipărute din nordul Moldovei în avul mediu (sec. XIV-XVIII) 265- română
1978 Hierasus, I DORCU, Emil (autor) Problema originii poporului român, a unității și continuității sale în spațiul carpato-danubiano-pontic, în opera lui Miron Costin, stolnicul Constantin Cantacuzino și Dimitrie Cantemir 293- română
1978 Hierasus, I TUDOSE, D. (autor) Asupra urbanismului Botoșani 311- română
1978 Hierasus, I PRĂJINARU, Ioan (autor) Rolul factorului geografic în apariția și dezvoltarea orașului Botoșani 317- română
1978 Hierasus, I CHIȚANU, Sorin (autor), FASSEL, Horst (autor) Botoșanii în jurnalele de călătorie germane 335- română
1978 Hierasus, I CRÎȘMARU, Valerian (autor) Reședințe și curți domnești pînă la jumătatea sec. al XVII-lea. Curtea domnească din Botoșani 347- română
1978 Hierasus, I COROLIUC, Gabriela (autor) Tezaurul feudal descoperit la Zlătunoaia - Lunca, jud. Botoșani (sec. XV-XVI) 353- română
1978 Hierasus, I LAZĂR, Mihai (autor) Călători străini despre creșterea animalelor în Moldova în secolele XVI-XVIII 361- română
1978 Hierasus, I JIANU, Magda (autor) Un valoros document de istoriografie românească veche 373- română
1978 Hierasus, I ENGEL, Angela (autor) Mărturii ale vieții economice din perioada feudală în Muzeulm de Istorie al Moldovei 381- română
1978 Hierasus, I VOICU, Maria (autor) Înnoiri culturale în epoca Unirii Principatelor (1859-1866) 391- română
1978 Hierasus, I ȘOVAN, Octavian (autor) Eroi botoșăneni ai Războiului pentru Independență 397- română
1978 Hierasus, I DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Poziția studențimii din Iași față de unele probleme fundamentale ale României moderne 403- română
1978 Hierasus, I AMARANDEI, Gheorghe (autor) Vechi instituții culturale dorohoiene 413- română
1978 Hierasus, I CROITORU, Mihai (autor) "1907" reflectat în documente ale Muzeului de Istorie al Moldovei 425- română
1978 Hierasus, I BEJENARU, Ionel (autor) Începuturi ale mișcării socialiste și munitorești botoșănene 433- română
1978 Hierasus, I PRICOP, Adrian (autor) Lupta pentru unitate reflectată în documentele existente în patrimoniul Arhivelor Statului din Iași 441- română
1978 Hierasus, I GIOSAN, Stela (autor) Contribuția județului Botoșani la Primul Război Mondial 445- română
1978 Hierasus, I FLORESCU, Gheorghe (autor) Aspecte ale vieții politice românești. Declinul Partidului Poporului (iunie 1927-martie 1932) 451- română
1978 Hierasus, I MEDIAN, Gheorghe (autor) Aspecte ale luptei antifasciste oglindite în presa botoșăneană (1933-1937) 463- română
1978 Hierasus, I CERVATIUC, Ștefan (autor) Aspecte ale rezistenței maselor populare din județul Botoșani, sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste, oglindite în documentele aflate în filiala Arhivelor Statului Botoșani 473- română
1978 Hierasus, I FASSEL, Horst (autor) Mihai Eminescu și profesorul de istorie Ernst Rudolf Neubauer 487- română
1978 Hierasus, I COROLIUC, Gabriela (autor) Două documente semnate de Ion Creangă, în colecția Muzeului de Istorie Botoșani 497- română
1978 Hierasus, I CERVATIUC, Ștefan (autor) Nicolae Iorga și începuturile Universității Populare Botoșani 497- română
1978 Hierasus, I NAGHIU, Iosif (autor) George Enescu, profesor onorariu și rector onorariu la Iași 513- română
1978 Hierasus, I PAVEL, Emilia (autor) Educația patriotică a maselor prin expoziții de artă populară și filme etnografice 521- română
1978 Hierasus, I NAGHIU, Iosif (autor) Contribuții la biografia lui Ludovic Dauș (1873-1954) 527- română
1978 Hierasus, I DUMITRESCU, Emil (autor), PAVEL, Anghel (autor) Textul și utilizarea lui în muzeele de istorie 533- română
1978 Hierasus, I ALDEA, I. (autor) Costache Negri și Mînjina 539- română
1978 Hierasus, I OLARIU, Angela (autor) Arhitectura laică din zona Botoșanilor 547- română
1978 Hierasus, I Gostar Nicolae 573- română
1978 Hierasus, I Emil Diaconescu (1889-1878) 581- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I MOCIOI, Ion (autor) Muzeul Gorjului .5- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHERGHE, Petre (autor) Cercetările arheologice de salvare în necropola și așezarea geto-dacică de la Turburea, județul Gorj 15- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CALOTOIU, Gheorghe (autor), GHERGHE, Petre (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Așezarea romană de la Săcelu 33- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CALOTOIU, Gheorghe (autor) Coaliția antiotomană din vremea lui Mihai Viteazul. Documente inedite 39- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I BARBU, Paul (autor), GHERGHE, Otilia (autor) Sistemul politico-administrativ, judecătoresc, polițienesc și militar din Gorj în perioada regulamentară (1831-1848) 51- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I MARINOIU, Vasile (autor) Contribuții gorjene la tăzboiul de independență, 1877-1878 59- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I DEACONU, Luchian (autor) Pagini de eroism în lupta pentru apărarea patriei (Oltenia, 14 august - 11 noiembrie 1916) 69- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I AVRAM, Cezar (autor) Cadrul economic, social și politic al Olteniei în preajma alegerilor parlamentare din iulie 1927 81- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GÎRDU, Gheorghe (autor) Răzbunări în Gorj, cu ocazia răscoalelor țărănești din 1907 91- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SECELEANU, Petre (autor) Lupta maselor populare din județul Gorj pentru cucerirea prefecturii - 3 martie 1945 95- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I RADU, Mircea (autor) Tudor Vladimirescu 113- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I POPESCU, Florina (autor) Un sculptor gorjean: Constantin Bălăcescu 123- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I NEGULEASA, Dan (autor) Alexandru Ștefulescu (I) 127- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I LACEANU, Ion (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Aspecte inedite din viața savatului Ion Popescu-Voitești 135- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I BECHERETE, Adrian (autor) Primul medic "spitalicesc" din Gorj: dr. Dimitrie Culcer (1807-1867) 141- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I POPESCU, Adrian (autor) Maria Tănase la Tîrgu-Jiu 145- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I LĂCEANU, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea florei și vegetației din zona de confluență a Gilortului cu Jiul 153- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I FIRU, Ion (autor), STĂNOIU, Ioan (autor) Cercetări asupra faunei de lepidoptere (Insecta) în zona de Nord și Vest a Olteniei 159- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I UDRIȘTE, Elena (autor) Muzeul arhitecturii populare gorjene de la Curtișoara 167- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului "Arhitectueii Populare din Gorj" (I) 175- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Instalații de tehnică populară pe Valea Jaleșului 181- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I PUPAZĂ, Grigore (autor) În muzeul sătesc din Arcani: relicve ale dimierilor de pe Jaleș 193- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CHEZNOIU, C. (autor), PUPĂZĂ, Gheorghe (autor) Batista, element etnografico-folcloric gorjenesc 197- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHELASE, Ion (autor) Păstoritul carpatin în Oltenia 205- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SANDA, Ion (autor) Obiceiuri de familie în Gorj 213- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SĂVOIU, E. (autor) Școala primară de fete. Contribuții la istoria învățămîntului din Tîrgu-Jiu 221- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I NEDELCEA, Tudor (autor) Prima școală de ceramică din țară: Școala de ceramică din Tîrgu-Jiu 227- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I UNGUREANU, Octavian (autor) Ferma "Deștepatarea" de la Bălănești - Gorj 231- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHERGHE, Otilia (autor) Forme de colaborare între muzeul de istorie și școală 237- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I DRĂGOESCU, Ion (autor) Iuliu Moisil - corespondență inedită 247- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I NEGULEASA, Dan (autor), POPESCU, Florina (autor) Memoria documentelor 253- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I NICOLESCU, Grigore (autor) Regimentul 18 Gorj în luptele de la Mărăști (11-31 iulie 1917 ) 259- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SEGA, Vasile (autor) Toponimie gilorteană 263- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I MOCIOI, Ion (autor) Calendarul presei gorjene 369- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie VEREȘ, Nicolae (autor) 1 Decembrie 1918 - moment epocal în istoria poporului român .9- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie VLASSA, Nicolae (autor) Considerații asupra neoliticul timpuriu din România 25- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Așezarea Coțofeni de la Șincai (jud. Mureș) 35- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), GEOROCEANU, Paul (autor), PĂCURARIU, Corneliu (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Descoperiri romane inedite în Transilvania 57- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor), ZRINYI, Andrei (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor din 1977 privind perioada stăpînirii romane, efectuate de Muzeul județean Mureș 75- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor) Elemente de continuitate pe valea Mureșului superior - sondajul arheologic de la Voivodeni (jud. Mureș) 81- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie SEBESTYEN, Mihaly (autor) Un aspect mai puțin cunoscut din relațiile între Transilvania și Moldova în timpul domniei lui Gabriel Vethlen 93- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PORUMB, Marius (autor), SABĂU, Nicolae (autor) Vechi inscripții românești din județul Mureș (sec. XV-XVIII) 107- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie CHIȚU, Lidia (autor), PAP, Francisc (autor) Un document inedit privind faza finală a răscoalei țărănești din 1784 119- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PAL-ANTAL, Alexandru (autor) Mărturii documentare privind mișcările țărănești din anul 1809, în unele ținuturi secuiești 127- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie WOLF, Ioan (autor) Herderianismul - componentă a ideologiei generației române de la 1848 din Transilvania 147- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Participarea grănicerilor năsăudeni la evenimentele din timpul revoluției de la 1848-1849 157- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile (autor) "Astra" în viața social-economică a românilor din Transilvania (1861-1918) 175- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Ioana (autor), ROȘCA-ROSEN, Maria (autor) Corespondența dintre Ioan Micu Moldovan și Simion Mihali 201- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie DUȘA, Traian (autor) Elie Cîmpeanu, istoric și luptător pentru drepturile românilor din Secuime în perioada pre și post-memorandistăî 227- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie LEICU, Ion (autor) Problematica statului în opera lui C. Dobrogeanu-Ghera 235- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian (autor) Legături economice între vechea Românie și Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 253- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie MATEI, Alexandru (autor) Contribuții documentare la istoria orașului Reghin (I) Reghinul între anii 1848-1918 277- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Paulina (autor) Izvoare memoriale mureșene privind Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 343- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Leon (autor), ȘARA, Marin (autor) Documente și mărturii privind Unirea Transilvaniei cu România - 1 Decembrie 1918 - în zona Reghinului 359- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Luptele social-economice și politice ale muncitorilor din Transilvania în perioada decembrie 1918- martie 1920 381- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel (autor) Aspecte ale situației social-economice a țărănimii din Transilvania între anii 1919-1921 411- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Frîmîntări țărănești în județul Mureș în perioada 1922-1940 451- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie OLOSZ, Katalin (autor), SIN, Silvia (autor), TURZAI, Maria (autor) Din istoria relațiilor culturale romano-maghiare instituționale și personale în perioada 19334-1944 475- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie FLORESCU, Gheorghe (autor) Partidul Poporului în ultimii ani de activitate (1932-1938) 507- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie JURCA, Nicolae (autor) Întărirea curentului de stînga din partidul Social-Democrat, favorabil conlucrării cu Partidul Comunist. Încheierea Frontului Unic Muncitoresc 521- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia (autor) Lupta înfrățită a oamenilor munii români și maghiari din județul Mureș, sub conducerea comuniștilor împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și națională, oglindită în documentele Muzeului județean Mureș 537- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Insurecția națională armată anfascistă și antimperialistă din august 1944 555- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie TRUȚA, Victor (autor) Lucrul cînepii pe Valea Belcii (jud. Mureș) 591- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie STANCA, Vasile (autor) Texte de folclor literar în manuscrise transilvănene din secolul al XVIII-lea 633- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile (autor) Obiceiuri străvechi de primăvară din zona de cîmpie a jud. Mureș 655- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie ALMASI, Ștefan (autor), CUCEAU, Ion (autor), FLOREA, Virgil (autor), IȘTOC, Lucia (autor), PETRESCU, Gheorghe (autor), PETRUȚIU, Emil (autor), POP, Dumitru (autor), TALOȘ, Ion (autor) Folclorul Văii Gurghiului (III) 673- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Descoperiri cu caracter scitic la Tiur 753- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor) Noi descoperiri monetare la Cristești 757- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor), MUREȘAN, Alexe (autor) Un mormînt din secolul al VI-lea e.n la Schișoara 761- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Cronica Muzeului județean Mureș (1976-1978) 765- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor) Populația românească în Transilvania în secolele VII-VIII (cimitirul nr. 2 de la Bratei) 771- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Regimulm politic din România în perioada septembrie 1940 - ianuarie 1941 783- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie TALOȘ, Ion (autor) Rumanische Erntebrauche - Popescu Alexandru 785- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie TALOȘ, Ion (autor) Marchen und Wirklichkeit - Rohrich Lutz 787- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie TALOȘ, Ion (autor) Tiere und Menschen in Geschichten - Kemp Friedhelm 789- română
1978 Marmatia, 4 POP, Gheorghe (autor) Maramureșenii cinstesc împlinirea a șase decenii de la înfăptuirea statului unitar român .11- română
1978 Marmatia, 4 MATEI, A. (autor) Noi dimensiuni și valențe ale istoriei naționale. Aspecte ale cercetării și prezentării istoriei reflectate în opera președintelui Nicolae Ceaușescu 26- română
1978 Marmatia, 4 ACHIM, Valeriu (autor) Dr. Ion Mihalyi de Apși susținând vechimea și continuiitatea românilor maramureșeni 57- română
1978 Marmatia, 4 KACSO, Carol (autor) Toporul de bronz de la Ilba 65- română
1978 Marmatia, 4 FEȘTILĂ, Aurel (autor) Relații și mărturii despre Baia Mare în secolul al XVI-lea 69- română
1978 Marmatia, 4 URSU, Viorica (autor) Un document inedit privind relațiile Chioarului cu țările române în evu mediu 77- română
1978 Marmatia, 4 URSUȚIU, L. (autor) Baia Sprie în conscripțiile din 1778-1780 87- română
1978 Marmatia, 4 BOTA, I. (autor) Contribuții la istoria învățămîntului românesc în nord-vestul Transilvaniei 92- română
1978 Marmatia, 4 VAIDA, Aurel (autor) Participarea Chioarului la revoluția românească din Transilvania în 1848 107- română
1978 Marmatia, 4 PRAHOVEANU, I. (autor) Cărturari ai Brașovului de origine maramureșeană, luptători pentru unitatea națională 127- română
1978 Marmatia, 4 BALOGH, Adalbert (autor) Aspecte privind pătrunderea capitatului străin în industria minieră din Maramureș între anii 1860-1918 (I) 137- română
1978 Marmatia, 4 POPA, L. (autor) Dr. V.- Lucaciu în Arhiva Mureșenilor din Brașov 152- română
1978 Marmatia, 4 OSZOCZKI, Coloman (autor) Mișcări sociale și politice din bazinul băimărean în primul deceniu al secolului al XX-lea 157- română
1978 Marmatia, 4 DORDEA, Ioan (autor) Din activitatea despărțămîntului Vișeu-Iza al ASTREI pentru păstrarea ființei naționale 170- română
1978 Marmatia, 4 IACOȘ, I. (autor) Vasile Lucaciu și unitatea națională a românilor 175- română
1978 Marmatia, 4 CĂPÎLNEAN, V. (autor) Maramureșenii - paticipați la înfăptuirea unirii (1918) 197- română
1978 Marmatia, 4 POPESCU, V. (autor) 60 de ani de la înfăptuirea statului național român. Evocări 210- română
1978 Marmatia, 4 CERNICICA, D. (autor) Acțiuni de luptă în Maramureș în anii 1933-1936 sub semnul Frontului Popular 219- română
1978 Marmatia, 4 MARINA, M. (autor) Începuturile gazetei "Graiul Maramureșului" 228- română
1978 Marmatia, 4 POP, S. (autor) Mărturii și evocări din activitatea revoluționară a unor comuniști din Chioar, perioada 1932-1944 235- română
1978 Marmatia, 4 ZAHARIA, Gheorghe (autor) Eliberarea de sub ocupația horthystă a părții nord-vestică a României - act de dreptate istorică 249- română
1978 Marmatia, 4 FĂTU, M. (autor) Trăsături ale regimului de ocupație horthystă asupra nord-estul Transilvaniei, 1940-1944 255- română
1978 Marmatia, 4 SABĂU, Ioan (autor) Aspecte privind participarea maselor populare maramureșene la transformările din perioada 1944-1947 268- română
1978 Marmatia, 4 BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Elemente de unitate în cultura populară românească 283- română
1978 Marmatia, 4 VETIȘANU, V. (autor) Permanența tradiției și valorile culturii 288- română
1978 Marmatia, 4 ZDERCIUC, Silvia (autor) Cromatica ceramicii maramureșene, unitate și specificitate 293- română
1978 Marmatia, 4 CIOCAN, Janeta (autor) Instalații populare pentru obținerea uleiului în zonele etnograsfice Chioar și Lăpuș 297- română
1978 Marmatia, 4 CHIȘ ȘTER, Ioan (autor) Evenimente și personalități istorice în folclorul maramureșean 303- română
1978 Marmatia, 4 COMĂNICI, H. (autor), MAIER, R. (autor) Cercetări privind arhitectura din nord-vestul țării 310- română
1978 Marmatia, 4 PORUMB, Marius (autor) Pictura icoanelor din Moisei și iradierea ei în zonele înconjurătoare în veacul al XVII-lea 327- română
1978 Marmatia, 4 MUSCĂ, Maria (autor) Troița din Berbești 341- română
1978 Marmatia, 4 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Date privind colonia și școala de pictură de la Baia Mare în perioada interbelică 355- română
1978 Marmatia, 4 NĂDIȘAN, Ioan (autor) Implicațiile poluării vegetației municipiului Baia Mare 369- română
1978 Marmatia, 4 GHIȚESCU, Tamara (autor), GOTZ, A. (autor), MIHALKA, Ștefan (autor) Ocurența blendelor din zona Baia Mare 379- română
1978 Marmatia, 4 BEREȘ, Iosif (autor) Contribuții la cunoașterea ornitofaunei depresiunii Maramureșului 391- română
1978 Marmatia, 4 MICLUȚA, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea istorică a invaziilor de lăcuste în partea de nord-vest a R.S. România 427- română
1978 Marmatia, 4 FRANK, R. (autor), POP, V. (autor) Contribuții la studiul păsărilor migratoare de pasaj în poarta de nord-vest a țării 439- română
1978 Marmatia, 4 BEREȘ, Marta (autor) Cunoașterea și valorificarea macromicetelor comestibile de către populația din raza ocolurilor silvice Mara și Sighet 444- română
1978 Marmatia, 4 ȘAINELIC, S. (autor) Tradiție, unitate și continuitate exprimate în expoziția permanentă de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Maramureș 461- română
1978 Marmatia, 4 GORDUZA, Victor (autor) Considerații privind valoarea de patrimoniu cultural național în lumea minerală 466- română
1978 Marmatia, 4 IUGA, I. (autor) Premise privind repertorierea și sistematizarea materialului arheologic 471- română
1978 Marmatia, 4 CHICUȘ, R. (autor), CIOCAN, Janeta (autor) Acțiuni cultural-educative de valorificare a patrimoniului etnografic 477- română
1978 Marmatia, 4 PAUL, V. (autor) Ioan Bușiția, întîiul profesor al învățămîntului pedagogic din Maramureș 485- română
1978 Marmatia, 4 ACHIM, Valeriu (autor) Elena Pop Hossu-Longin. Schiță monografică (II) 493- română
1978 Marmatia, 4 CRIȘAN, Gheorghe (autor) Profesorul dr. docent Florin Ulmeanu (1903-1073) 515- română
1978 Marmatia, 4 Caracterul antinațional și antipopular al activității Partidului Național Creștin 525- română
1978 Marmatia, 4 Eciclopedia istoriografiei românești 528- română
1978 Marmatia, 4 Folclor din zona Codrului - Pop D. 529- română
1978 Marmatia, 4 Șase scrisori barițiene inedite 532- română
1978 Marmatia, 4 Mircea Eliade și folclorul Maramureșului 534- română
1978 Marmatia, 4 Carte romînească veche și rară în unele biblioteci din Baia Mare 536- română
1978 Marmatia, 4 Sesiunea anuală a Muzeului județean Maramureș (1978) 537- română
1978 Mousaios, II AVRAM, Valeriu (autor) Din istoricul expoloatării petrolului în județul Buzău (1900-1940) română
1978 Mousaios, II BOIANGIU, Aneta (autor) Școala și mănăstirea de la Menedicu, din comuna Vintilă Vodă română
1978 Mousaios, II CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Un mormînt din perioada migrațiilor, descoperit la Balta Albă, județul Buzău română
1978 Mousaios, II CRISTEA, Constantin (autor) Județul Buzău în insurecție română
1978 Mousaios, II DASCĂLU, Pantelimon (autor) Aspecte ale contribuției militare a Buzăului la războiul de independență română
1978 Mousaios, II DRÎMBOCIANU, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de salvare din necropola feudală din punctul "Balastiera" (Buzău-est) română
1978 Mousaios, II FULGERIȘ, Gavril (autor) Presa locală despre marea răscoală a țăranilor din 1907 română
1978 Mousaios, II IANCOVICI, Liuba (autor) Primul pod de piatră din Țara Românească, construit în 1831, la Gura Călnăului, Buzău română
1978 Mousaios, II IONESCU, Gion (autor) Toporul de aramă de la Calvini română
1978 Mousaios, II NEGUȚ, Mariana (autor) Un document inedit de la Șerban Cantacuzino (1682) română
1978 Mousaios, II NICOLESCU, Valeriu (autor) Situația politică și social-economică a județului Buzău în perioada 1945-1947 română
1978 Mousaios, II DRÎMBOCIANU, Vasile (autor), OANCEA, Alexandru (autor) Contacte între cultura Monteoru și grupuri de populații nord-pontice, în lumina descoperirilor din județul Buzău română
1978 Mousaios, II PREDA, Florența (autor) Ceramica ștampilată din așezarea getică de la Pietroasele, județul Buzău română
1978 Mousaios, II ȘANDRU, Dumitru (autor) Considerații privitoare la structura proprietății funciare-rurale în fostul județ Buzău, în secolul al XX-lea română
1978 Mousaios, II STOICA, Eugenia (autor) Aspecte de viață socială oglindite într-un document de la Alexandru Moruzzi română
1978 Mousaios, II VRAPCIU, Nicolae (autor) Aspecte din lupta maselor populare buzoiene pentru dreptate și libertate socială în perioada 1921-1944 română
1978 Muzeul Național, IV GHEORGHIU, Mihnea (autor) Muzeul Național - Cuvînt de deschidere / Discours introductif 3-6 română
1978 Muzeul Național, IV GEORGESCU, Florian (autor) Independența națională - permanență a istoriei României - reflectată în Programul Partidului Comunist Român / L'indépendance nationale — permanence de l'histoire de la Roumanie — reflétée dans le Programme du Parti Communiste Roumain 7- 16 română
1978 Muzeul Național, IV Prof. Dr., MACIU, Vasile (autor) Tratativele pentru încheierea convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 / 17-23 română
1978 Muzeul Național, IV CEAUȘESCU, Ilie (autor) Efortul militar al României în războiul de independență din 1877-1878 / L'effort militaire de la Roumanie dans la guerre d'indépendance de 1877—1878 25-31 română
1978 Muzeul Național, IV ZAHARIA, Gheorghe (autor) Unitatea și independența națională, valori permanente ale gîndirii și acțiunii poporului român / L'unité et l'indépendance nationale, valeurs fondamentales de la pensée et de l'action du peuple roumain 33-38 română
1978 Muzeul Național, IV BANTEA, Eugen (autor) Reglementările de pace după războiul de independență / Les réglementations de paix après la guerre d'indépendance de la Roumanie 39-43 română
1978 Muzeul Național, IV ANTIP, Constantin (autor) Războiul de independență în presa vremii / La guerre de l'indépendance dans la presse de l'époque 45-50 română
1978 Muzeul Național, IV ROMAN, Valter (autor) De la Plevna pînă sub zidurile Madridului - același fir de sînge vărsat pentru cauza dreaptă a independenței / De Plevna jusque sous les murs de Madrid — un seul fil de sang versé pour la cause juste de l'indépendance 51-56 română
1978 Muzeul Național, IV IONIȚĂ, Gheorghe (autor) România la Centenarul dobîndirii independenței sale de stat / La Roumanie au Centenaire de son indépendance d'état 57-67 română
1978 Muzeul Național, IV RĂDULESCU, Venera (autor) Referiri la vitejia și dorința de independență a poporului român în unele scrieri europene din sec. XV-XVI / Références à la bravoure et au désir d'indépendance du peuple roumain dans certains écrits européens des XVe—XVIe siècles 71-79 română
1978 Muzeul Național, IV CIOBANU, Radu (autor) Lupta domnilor Țării Românești - de la Mihail pînă la Vlad Țepeș - pentru apărarea unității cu Dobrogea (1418-1462) / La lutte des princes de la Valachie depuis Michel jusqu'à Vlad l'Empaleur (1418—1462) pour la défense de la Dobroudja 81-91 română
1978 Muzeul Național, IV MÎRTZU, Flaminiu (autor) Basarab al II-lea, domn al Țării Românești - prezență activă în lupta pentru independență / Basarab II, Ie prince regnant de la Valachie — présence active de la lutte pour l'indépendance 93-98 română
1978 Muzeul Național, IV PANAIT, Panait (autor) Rolul Bucureștilor în politica lui Vlad Țepeș de apărare a independenței Țării Românești / Le rôle de la ville de Bucarest dans la politique de défense de l'indépendance de la Valachie, menée par Vlad Țepeș 99-104 română
1978 Muzeul Național, IV BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae (autor) Banul Mihalcea, prim sfetnic al lui Mihai Viteazul / Le Ban Mihalcea, premier conseiller de Michel le Brave 105-112 română
1978 Muzeul Național, IV EMANDI, Emil (autor) Participarea lui Ștefan Răzvan la luptele din anul 1595 purtate de Mihai Viteazul contra turcilor / La participation de Ștefan Răzvan aux luttes de 1595, menées par Mihai Viteazul contre les Turcs 113-117 română
1978 Muzeul Național, IV BIELTZ, Lucia (autor) Aspecte privind importanța revoluției de la 1821 în lupta de emancipare națională / Aspects concernant l'importance de la révolution de 1821 dans la lutte pour l'émancipation nationale 119-124 română
1978 Muzeul Național, IV APOSTOL, Cornelia (autor) Activitatea diplomatică a lui Costache Negri pentru întărirea autonomiei Principatelor Unite / L'activité diplomatique de Costache Negri pour la consolidation de l'autonomie des Principantés Unies 125-130 română
1978 Muzeul Național, IV ILINCIOIU, Ion (autor) Aspecte ale luptei pentru dobîndirea independenței României în anii 1859-1876 / Aspects de la lutte pour l'obtention de l'indépendance de la Roumanie aux années 1859—1876 131-136 română
1978 Muzeul Național, IV CIACHIR, Nicolae (autor) Criza balcanică din anii 1875-1878 și poziția României / La crise balkanique des années 1875—1878 et la position de la Roumanie 137-144 română
1978 Muzeul Național, IV PAVEL, Teodor (autor) "Daco-România" în viziunea generației independenței / La devise „Daco-Roumanie" de la génération de l'indépendance 145-149 română
1978 Muzeul Național, IV ADAM, Iosif (autor) Premisele economice ale cuceririi independenței de stat a României / Prémisses économiques de la conquête de l'indépendance d'état de la Roumanie 151-157 română
1978 Muzeul Național, IV PĂLĂNCEANU, Elena (autor) Acțiuni ale statului român pentru obținerea independenței (1866-1876) / Action de l'État Roumain pour l'obtention de l'indépendance (1866—1876) 161-167 română
1978 Muzeul Național, IV PORȚEANU, Alexandru (autor) Preludii diplomatice ale independenței / Préludes diplomatiques de l'indépendance 169-175 română
1978 Muzeul Național, IV CORIVAN, Nicolae (autor) Mihail Kogălniceanu și independența României / Mihail Kogălniceanu et l'indépendance de la Roumanie 177-181 română
1978 Muzeul Național, IV CIOBANU, Nicolae (autor) Evoluția organizatorică a armatei române în perioada premergătoare războiului pentru independență / L'évolution de l'organisation de l'armée roumaine dans la période antérieure à la guerre pour l'indépendance 183-188 română
1978 Muzeul Național, IV DUMITRU, Mircea (autor) Despre conținutul și semnificația Convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 / Sur le contenu et la signification de la convention roumaine-russe du 4/16 avril 1877 189-194 română
1978 Muzeul Național, IV BERCEANU, Barbu (autor) Actul de la 9 mai 1977 și caracterul constituțional / L'acte du 9 Mai 1877 et son caractère constitutionnel 195-201 română
1978 Muzeul Național, IV ANGHEL, Gheorghe (autor) Considerații privind efortul economico-financiar al României pentru războiul de independență / Considérations en ce qui concerne les efforts économiques et financiers de la Roumanie pour la guerre d'indépendance 203-206 română
1978 Muzeul Național, IV SORESCU, Ioan (autor) Eroismul ostașilor români în luptele de la Vidin / L'héroïsme des soldats roumains dans les combats de Vidin 207- 210 română
1978 Muzeul Național, IV acad., BERINDEI, Dan (autor) Cucerirea independenței reflectată în corespondența vremii / La conquête de l'indépendance reflétée dans la correspondance de l'époque 211-214 română
1978 Muzeul Național, IV PETRESCU, Nicolae (autor) Fapte de vitejie ale marinarilor români în războiul pentru cucerirea independenței României / Des épreuves de bravoure des marins roumains dans la guerre pour la conquête de l'indépendance de la Roumanie 215-223 română
1978 Muzeul Național, IV Dr., CÎNDEA, Ionel (autor)