Criterii căutate

  • An de publicare: 1978

Sumarul căutării

  • 193 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1978 1848 în județul Vîlcea, anul 1978, Revoluția de la 1848 în județul Vâlcea: studiu și documente TAMAȘ, Corneliu (editor), BARDAȘU, Petre (editor), PURECE, Sergiu (editor), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (editor)
volum de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV, anul 1978 BUNTA, Petru (secretar de redacție), DAICOVICIU, Hadrian (redactor responsabil), FERENCZI, István (redactor), GLODARIU, Ioan (redactor), KOVÁCS, Iosif (redactor), MARIAN, Gr. (redactor), MITROFAN, Ioan (redactor), PAP, Francisc (redactor), PASCU, Ștefan (redactor), POP, C. (redactor), PROTOPOPESCU, G. A. (redactor), VAJDA, Ludovic (redactor), VLASSA, Nicolae (redactor)
volum de periodic 1978 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, II, anul 1978, Acta Mvsei Porolissensis
volum de carte 1978 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală, anul 1978 FORĂSCU, Narcisa (autor)
volum de periodic 1978 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 15, anul 1978
volum de periodic 1978 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XV, anul 1978 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar științific de redacție)
volum de periodic 1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, X, anul 1978
volum de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, V, anul 1978
volum de carte 1978 Apărarea autonomiei Principatelor Române (1821 - 1859), anul 1978 STAN, Apostol (autor), IORDACHE, Anastasie (autor)
volum de periodic 1978 Arta plastică, XXV, nr. în TOM: 1, anul 1978
volum de periodic 1978 Arta plastică, XXV, nr. în TOM: 3, anul 1978
volum de periodic 1978 Arta plastică, XXV, nr. în TOM: 4, anul 1978
volum de periodic 1978 Arta plastică, XXV, nr. în TOM: 5-6, anul 1978
volum de periodic 1978 Arta plastică, XXV, nr. în TOM: 7, anul 1978
volum de periodic 1978 Arta plastică, XXVI, nr. în TOM: 7, anul 1978 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție), PAMFIL, François (redactor șef, responsabil de număr)
volum de periodic 1978 Arta plastică, XXV, nr. în TOM: 8-9, anul 1978
volum de periodic 1978 Arta plastică, XXV, nr. în TOM: 10, anul 1978
volum de periodic 1978 Arta plastică, XXV, nr. în TOM: 11, anul 1978
volum de periodic 1978 Arta plastică, XXV, nr. în TOM: 12, anul 1978
volum de carte 1978 Bibliografia paleoliticului și mezoliticului de pe teritoriul României, anul 1978 COMȘA, Eugen (redactor)
volum de periodic 1978 Biharea, 1978
volum de periodic 1978 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XXII, anul 1978, seria Studii și comunicări DOLTU, MARCEL I. (redactor responsabil), SCHNEIDER-BINDER, Erika (redactor), SCHNEIDER, Eckbett (redactor), STĂNESCU, Dan (redactor)
volum de carte 1978 Burebista and his time, anul 1978 CRIȘAN, Ion Horațiu (autor)
volum de periodic 1978 Carpica, X, anul 1978
volum de carte 1978 Carte veche românească: sec. XVI-XVII. Catalog de expoziție, anul 1978 BRAICU, Doina (autor)
volum de carte 1978 Catalogul expoziției „Comori arheologice în regiunea Porțile de Fier”, anul 1978 FLORESCU, Eugenia (coordonator)
volum de periodic 1978 Cercetări Numismatice: CN, I, anul 1978
volum de periodic 1978 Cibinium, anul 1978, Studii și materiale privind Muzeul Tehnicii Populare, seria 1974-1978 Dr., IRIMIE, Cornel (redactor), BUCUR, Corneliu (redactor), LUPEA, Cornelia (redactor), POPA, Constantin (redactor), RUȘDEA, Hedwiga (redactor), WIENER, Raymonde (redactor), HOFFMANN, Herbert (redactor)
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1978, O sărbătoare a noastră, a tuturor
volum de periodic 1978 Cinema, XV, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1978
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 3, martie, anul 1978, Am făcut 20 de filme. Numărul e impresionant. Dar calitatea?
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1978, Din unghiuri diferite, același obiectiv: filme românești de o calitate din ce în ce mai înaltă
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 5, mai, anul 1978, Vom face un număr mult mai mare de filme! Un imperativ categoric: să fie și mult mai bine!
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1978, Actualitate.Tinerețe. Artă
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1978, Să începem cu începutul. Calitatea unui film pornește de la scenariu!
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 8, august, anul 1978, Ziua de mâine a cinematografiei noastre începe cu ziua de azi a scenariului
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1978, Adevăr, fermitate, elan, tinerețe
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1978, Calitatea în film începe cu scenariul!
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1978, Filmul românesc în dezbatere. O legătură indisolubilă, calitatea estetică și calitatea universului moral
volum de periodic 1978 Cinema, XVI, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1978, La mulți ani!
volum de carte 1978 Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii, anul 1978, Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic, seria Biblioteca de arheologie MORINTZ, Sebastian (autor)
volum de periodic 1978 Crisia, VIII, anul 1978
volum de carte 1978 Culegere de exerciții de limba maghiară: Anexă la cursul practic -volumul I, Ediția a II-a, anul 1978 MURVAI, Olga (autor)
volum de carte 1978 Cultura Baden în România, anul 1978 ROMAN, Petre (autor), NEMETI, Ioan (autor)
volum de carte 1978 Cultura materială veche românească: așezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploiești, anul 1978, seria Biblioteca de Arheologie COMȘA, Maria (autor)
volum de periodic 1978 Cumidava, XI, anul 1978
volum de periodic 1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22, anul 1978, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă
volum de carte 1978 Derivarea cu sufixe în româna populară, anul 1978 TUDOSE, Claudia (autor)
volum de carte 1978 Dialog nocturn despre o piesă nescrisă: ipoteză dramatică în trei acte, anul 1978 MOȚOC, Doru (autor)
volum de carte 1978 Dicționar poliglot de termeni lingvistici, I, anul 1978 TEODORA, Alexandru (autor), CHIVESCU, Romeo (autor), DEBOVEANU-TERPU, Elena (autor), IONESCU, Anca Irina (autor), MAZILU, Dan Horia (autor), STOIANOVICI, Voislava (autor), STOICOVICI, Olga (autor), WOLF, Siegfried (autor), ZAVERA, MARIA (autor)
volum de periodic 1978 Drobeta, III, anul 1978
volum de carte 1978 Fălticeni.Petit guide touristique, anul 1978, Fălticeni. Petit Guide Touristique
volum de periodic 1978 Fotografia, 126, noiembrie-decembrie, anul 1978
volum de periodic 1978 Fotografia, 125, septembrie-octombrie, anul 1978
volum de carte 1978 George Bariț și contemporanii săi, anul 1978, Corespondență primită de la Constantin Papfalvi, Simion Mihali-Mihalescu, Timotei Cipariu și Alexandru Șterca Șuluțiu PAPFALVI, Constantin (autor), CIPARIU, Timotei (autor), ȘTERCA-ȘULUȚIU, Alexandru (autor), MIHALI-MIHALESCU, Simion (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), SUCIU, Dumitru (editor), BUZAȘI, Ioan (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de periodic 1978 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1978 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1978 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1978 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1978 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 5-6, mai-iunie, anul 1978 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1978 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1978 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1978 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 9-12, septembrie - decembrie, anul 1978 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1978 Hierasus, I, anul 1978
volum de carte 1978 Histria IV, anul 1978, La céramique d'époque archaïque et classique (VIIe-IVe s.), seria Monografiile Histria ALEXANDRESCU, Petre (autor), DUMITRIU, Suzana (colaborator), COJA, Maria (colaborator), PIPPIDI, Dionisie (cuvânt înainte)
volum de carte 1978 Ilfov - File de istorie, anul 1978 VRABIE, Virgil (coordonator), HARHOIU, Cristina (redactor responsabil), ISĂCESCU, Constantin (redactor), MIHAI, Viorica (redactor), PĂUNESCU, Emil (redactor), ISĂCESCU, Marilena (copertă), NICULESCU, Irina (copertă)
volum de carte 1978 Istoria lui Ștefan cel Mare, anul 1978 IORGA, Nicolae (autor), IOVA, Victor (ediție), NEAGOE, Manole (prefață)
volum de carte 1978 Istoria orașului Târgu-Mureș, anul 1978, Din cele mai vechi timpuri și până la revoluția din anul 1848 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 1978 Istoria orașului Târgu-Mureș, anul 1978 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 1978 La langue latine dans le sud-est de l'Europe, anul 1978 MIHĂESCU, Haralambie (autor)
volum de carte 1978 Lexicologie statistică romanică, anul 1978 MANECA, Constantin (autor)
volum de carte 1978 Limba documentelor slavone din Moldova. (sec. al XIV-lea și prima jumătate a sec. al XV-lea) Morfologia, anul 1978 STOICOVICI, Olga (autor)
volum de carte 1978 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, I, anul 1978 asistent universitar, IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, SARAMANDU, Manuela (autor), Conf. Dr., BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de periodic 1978 Litua - Studii și Cercetări, I, anul 1978 MOCIOI, Ion (redactor), ELENA, Udriște (redactor), PETRE, Gherghe (redactor)
volum de carte 1978 Lupta armată, anul 1978, Coordonate, opinii, dezbateri doctrinare general-maior, SAVA, Gheorghe (autor), colonel, STANCIU, Aurel (autor), colonel, STANISLAV, Emanoil (autor), colonel, VASILESCU, Spiridon (autor), colonel, CERNAT, Iulian S. (coordonator), general-locotenent dr., SUTA, Ion (coordonator principal)
volum de periodic 1978 Marisia, VIII, anul 1978, seria arheologie-istorie-etnografie
volum de periodic 1978 Marmatia, 4, anul 1978 ACHIM, Valeriu (redactor responsabil), CIOCAN, Janeta (secretar de redacție), URSU, Viorica (redactor), GORDUZA, Victor (redactor), CHICUȘ, Rodica (redactor), MOLDOVAN, Traian (redactor)
volum de carte 1978 Memorii, anul 1978 PUȘCARIU, Sextil (autor), VULPE, Magdalena (editor)
volum de carte 1978 Memorii- Sextil Pușcariu, anul 1978 PUȘCARIU, Sextil (autor), VULPE, Magdalena (editor), BULEI, Ion (prefață)
volum de periodic 1978 Mousaios, II, anul 1978
volum de periodic 1978 Muzeul Național, IV, anul 1978
volum de periodic 1978 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 6
volum de carte 1978 Paleoliticul din Banat, anul 1978 MOGOȘANU, Florea (autor)
volum de periodic 1978 Peuce, V, anul 1978, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche
volum de carte 1978 Platon: Opere, III, anul 1978 PLATON (autor), NOICA, Simina (traducător), LIICEANU, Gabriel (traducător)
volum de periodic 1978 Pontica, XI, anul 1978
volum de periodic 1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I, anul 1978 CĂTINAȘ, Ana (redactor), HOPÂRTEAN, Ana (redactor), LUCA, Claudia (redactor), MILEA, Zaharia (redactor), WOLLMANN, Volker (redactor)
volum de carte 1978 Publicații periodice din Gorj: documentar, anul 1978 CĂRĂBIȘ, Vasile (autor)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 3, martie, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 5, mai, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 8, august, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1978 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. în TOM: 1, anul 1978
volum de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. în TOM: 2, anul 1978
volum de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 1, anul 1978, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 10, anul 1978, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 4, anul 1978, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 8, anul 1978, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1978 Revista Muzeelor: RM, 5, anul 1978 ROȘU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1978 Revista Muzeelor: RM, 6, anul 1978 ROȘU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1978 Revista Muzeelor: RM, 9, anul 1978 ROȘU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1978 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVI, nr. în TOM: 1, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVI, nr. în TOM: 2, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVI, nr. în TOM: 3, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVI, nr. în TOM: 4, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Chimie, 23-1, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Chimie, 23-11-12, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Chimie, 23-2, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Chimie, 23-3, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Chimie, 23-4, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Chimie, 23-5, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Chimie, 23-6, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Chimie, 23-7, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Chimie, 23-8, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Chimie, 23-9-10, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Géographie, XXII, nr. în TOM: 1, anul 1978, seria Geografie MIHĂILESCU, Vintilă (redactor șef)
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiii-1, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiii-10, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiii-2, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiii-3, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiii-4, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiii-5, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiii-6, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiii-7, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiii-8, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiii-9, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Physique, 23-1, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Physique, 23-10, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Physique, 23-2, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Physique, 23-3, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Physique, 23-4, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Physique, 23-5, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Physique, 23-6, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Physique, 23-7-8, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine de Physique, 23-9, anul 1978
volum de periodic 1978 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XV, anul 1978, seria Théâtre, musique, cinéma GHEORGHIU, Mihnea (redactor-șef), ZAMFIRESCU, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1978 Secolul 20 (XX), 1, anul 1978
volum de periodic 1978 Secolul 20 (XX), 2-3, anul 1978
volum de periodic 1978 Secolul 20 (XX), 4, anul 1978
volum de periodic 1978 Secolul 20 (XX), 5-6, anul 1978
volum de periodic 1978 Secolul 20 (XX), 7-8-9, anul 1978
volum de periodic 1978 Secolul 20 (XX), 10-11-12, anul 1978
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 4, anul 1978, Seria geologie-geografie
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1978
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-1, anul 1978
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-10, anul 1978
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-2, anul 1978
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-3, anul 1978
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-4, anul 1978
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-5, anul 1978
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-6, anul 1978
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-7, anul 1978
volum de periodic 1978 Studii și Cercetări de Fizică, 30-8, anul 1978