Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 10 volume
  • 202 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1996 Bibliografia Epocii Bronzului pe teritoriul României, anul 1996 COMȘA, Eugen (autor), POPOVICI, Dragomir (editor)
volum de carte 1976 Bibliografia neoliticului de pe teritoriul României, anul 1976 COMȘA, Eugen (autor)
volum de carte 1978 Bibliografia paleoliticului și mezoliticului de pe teritoriul României, anul 1978 COMȘA, Eugen (redactor)
volum de carte 1993 Bibliografia referitoare la a doua epocă a fierului de pe teritoriul României, anul 1993, seria Bibliotheca Thracologica 3 COMȘA, Eugen (autor)
volum de carte 1954 București: rezultatele săpăturilor arheologice și ale cercetărilor istorice din anul 1953, anul 1954 MITREA, Bucur (autor), COMȘA, Eugen (autor), ZIRRA, Vlad (autor), TUDOR, Margareta (autor), MORINTZ, Sebastian (autor), CANTACUZINO, Gheorghe (autor), CEBUC, Alexandru (autor), ABRAMOVICI, Corina (autor), LĂZĂRESCU-IONESCU, Letiția (autor), ROSETTI, Dinu (autor), IONESCU, Gheorghe (autor), ASTANCĂI, Gheorghe (autor), TEODORU, Horia (autor), CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor), SÂNPETRU, Mihai (autor)
volum de carte 1967 Dinogetia, I, anul 1967, Așezarea feudală timpurie de la Bisericuța-Garvăn ȘTEFAN, Gheorghe (autor), BARNEA, Ion (autor), COMȘA, Maria (autor), COMȘA, Eugen (autor)
volum de carte 1995 Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României, anul 1995 COMȘA, Eugen (autor)
volum de carte 1982 Neoliticul din România, anul 1982 COMȘA, Eugen (autor)
volum de carte 1987 Neoliticul pe teritoriul României - considerații, anul 1987 COMȘA, Eugen (autor)
volum de carte 1996 Viața oamenilor din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic în mileniile 7-4 î. Hr., anul 1996 COMȘA, Eugen (autor)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX, nr. 1 COMȘA, Eugen (autor) Ocupațiile principale ale comunităților Starčevo-Criș din Moldova Simpozionul internaţional „Neoliticul timpuriu la est de Carpaţi şi în zonele limitrofe”, Bârlad, 1994 21-28 română
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen (autor) Une agglomération de type Starčevo dans l'ouest de la Munténie Simpozioane internaţionale: Neolithic painted ceramic from the south-east Europe and its links with Anatolia. În memoriam Nicolae Vlassa 47-52 franceză
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen (autor) Morminte ale putătorilor culturii Starcevo-Criș descoperite în Moldova Al IV-lea seminar naţional de etnoarheologie „Rit şi ritual funerar - ofranda funerară din morminte” 245-256 română
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen (autor) Ritul și ritualul funerar al pirtătorilor culturilor Boian și Gumelnița din Muntenia Al IV-lea seminar naţional de etnoarheologie „Rit şi ritual funerar - ofranda funerară din morminte” 257-268 română
articol de periodic 1996 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen (autor) Gesturi redate de figurinele neolitice din Sudul României 191-208 română
articol de periodic 1993 Analele Banatului: AnB, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului 13-18 română
articol de periodic 1994 Analele Banatului: AnB, III, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Eugen (autor) Așezarea Starcevo-Criș de la Dulceanca 13-40 română
articol de periodic 1995 Analele Banatului: AnB, IV-1, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Eugen (autor) Necropola gumelnițeană de la Vărăști 55-193 română
articol de periodic 1998 Analele Banatului: AnB, VI, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Eugen (autor) Ocupațiile comunităților culturii Vinca din Banat și din Oltenia 121-127 română
articol de periodic 2000 Analele Banatului: AnB, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Eugen (autor) The alphabet Versus the Godes - Shlain Leonard 795-802 română
articol de periodic 2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET COMȘA, Eugen (autor) Gesturile redate de figurinele și reprezentările antropomorfe de pe unele vase din epoca neolitică din România 313-324 română
articol de periodic 1971 Banatica, 1 COMȘA, Eugen (autor) Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din așezările culturii Vinca I. Istorie veche şi arheologie 85-91 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 COMȘA, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Liubcova V. Cronica arheologică, repertorii, conservarea monumentelor 537-539 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 COMȘA, Eugen (autor) Raporturile culturii Dudești cu cultura Vinca I. Istorie veche şi medie 25-30 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 COMȘA, Eugen (autor) Vînătoarea în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitica la epoca bronzului pe teritoriul României I. Istorie veche şi medie 57-63 română
articol de periodic 1991 Banatica, 11 COMȘA, Eugen (autor) Masques des figurines de la culture Vinca du Sud-Ouest de la Roumanie et leur sens symbolique 125-131 franceză
articol de periodic 1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis: BMA, II, seria Cucuteni oujourd'hui COMȘA, Eugen (autor) Ocupațiile principale ale comunităților culturii Cucuteni din Moldova 263-276 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX COMȘA, Eugen (autor) Figurinele antropomorfe descoperite la Dudești Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 57-63 română
articol de periodic 1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIII COMȘA, Eugen (autor) Figurine reprezentând păsări, din epoca neolitică, descoperite în Muntenia Studii şi articole 13-18 română
articol de periodic 1985 Carpica, XVII COMȘA, Eugen (autor) Date noi referitoare la contactele dintre comunitățile Aldeni II și cele ale culturilor vecine 27-32 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie COMȘA, Eugen (autor) Unelte de piatră șlefuită din arealul culturii Starcevo-Criș din Moldova .7-30 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III COMȘA, Eugen (autor) Unele date referitoare la complexele neolitice din zona Bucureștilor Studii 19-29 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV COMȘA, Eugen (autor) Despre datarea necropolei neolitice de la Cernica Studii 31-36 română
articol de periodic 2000 Cercetări Arheologice: CA, XI-I COMȘA, Eugen (autor) Raporturile dintre cultura Boian și cultura Vădastra 299-304 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1998 Cercetări istorice: CI, XVII 1 COMȘA, Eugen (autor) Importanța cultivării plantelor în epoca neolitică pe teritoriul Munteniei I. Studii şi articole - Etudes et articles 101-112 română
articol de periodic 1999 - 2001 Cercetări istorice: CI, XVIII-XX COMȘA, Eugen (autor) Figurinele și alte piese de lut ars reprezentând păsări din epoca neolitică descoperite în Moldova I. Istorie veche, arheologie 89-104 română
articol de periodic 1982 Crisia, XII COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la relațiile dintre cultura Criș și cultura bugo-nistreană I. Studii 9-18 română
articol de periodic 1985 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, I Dr., COMȘA, Eugen (autor) Pescuitul în epoca neolitică în sudul României Istorie - Arheologie 17-24 română
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II Dr., COMȘA, Eugen (autor) Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia Arheologie 43-49 română, franceză
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II Dr., COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la pieptănătura în cursul epocii neolitlce pe teritoriul României Arheologie 51-60 română, franceză
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II Dr., COMȘA, Eugen (autor) Sanțurile de apărare ale așezărilor neolitice de la Radovanu Arheologie 61-68 română, franceză
articol de periodic 1987 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, III-IV Dr., COMȘA, Eugen (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe cursul inferior al Dâmboviței Arheologie 13-16 română, franceză
articol de periodic 1987 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, III-IV Dr., COMȘA, Eugen (autor) Despre vârfurile de suliță și săgeată din silex din arealul culturii Gumelnița Arheologie 21-28 română, franceză
articol de periodic 1988-1989 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Eugen (autor) Un obicei funerar al purtătorilor culturii Boian Arheologie 27-30 română, franceză
articol de periodic 1988-1989 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII COMȘA, Eugen (autor) Ritual funerar neobișnuit în cadrul necropolei gumelnițene de la Vărăști (județul Călărași) Arheologie 31-35 română, franceză
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Cuprins 5-6 română, germană
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul I - Introducere 7 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul II - Istoricul cercetărilor și metodele de cercetare 8-12 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul III - Stratigrafia așezării 13-17 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul IV - Mediul geografic 18-20 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul V - Locuitorii 21 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul VI - Ocupațiile 22-67 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul VII - Tipul de așezare 68-80 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul VIII - Locuințele 81-91 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul IX - Îmbrăcămintea și podoabele 92-93 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul X - Relații de schimb 94-97 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul XI - Organizarea social-economică 98-100 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul XII - Manifestări magico-religioase 101-108 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Capitolul XIII - Concluzii 109-115 română
articol de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa COMȘA, Eugen (autor) Der Neolitische Fundkomplex von Radovanu (Kreis Călărași). Zusammenfassung 122-126 germană
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Eugen (autor) O unealtă paleolitică descoperită la Vărăști (jud. Călărași) Arheologie 7-10 română, franceză
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Eugen (autor) Raporturile dintre comunitățile culturii Gumelnița și cele ale aspectului cultural „Aldeni II”, reprezentate prin figurinele antropomorfe Arheologie 19-28 română, franceză
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Eugen (autor) Un obiect de os din așezarea gumelnițeană de la Vărăști Arheologie 49-51 română, franceză
articol de periodic 1997 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XV, Preistoria Dunării de Jos. In memoriam Vladimir Dumitrescu (1902-1994) COMȘA, Eugen (autor) Tipurile de așezări din epoca neolitică din Muntenia Neo-Eneolitic 144-164 română, franceză
articol de periodic 1970 Cumidava, IV COMȘA, Eugen (autor) Unele date referitoare în cultura Coțofeni în sud-estul Transilvaniei 3- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI COMȘA, Eugen (autor) Unele probleme ale neoliticului din Sud-Estul Transilvaniei .9- română
articol de periodic 1957 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 1, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. In memoriam dilectissimi magistri Vasile Pârvan dignitati et scientiae aeternae sacrum, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Quelques données relatives à la périodisation et à l'évolution de la civilisation de Boian 61-72 franceză
articol de periodic 1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Stănel (autor) , COMȘA, Eugen (autor) Микролиты в Бэиле-Геркулане Notes et informations 393-399 rusă
articol de periodic 1959 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 3, Serie Nouă COMȘA, Eugen (autor) Betrachtungen uber die Linearbandkeramik auf dem Gebiet der Rumanischen Volkrepublik und der angrenzenden Gebiete 035-058 germană
articol de periodic 1960 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 4, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Considérations sur le rite funéraire de la civilisation de Gumelnița 5-30 franceză
articol de periodic 1961 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 5, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) К вопросу о переходной фазе от культуры Боян к культуре Гумельница. Предварительный очерк 39-68 rusă
articol de periodic 1961 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 5, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Maria (autor) , MATEI, Mircea D. (autor) , COMȘA, Eugen (autor) , PREDA, Constantin (autor) Отчет о научной сессии Института Археологии, состоявшейся 15-21 Мая 1961 г. Notes et informations 559-565 rusă
articol de periodic 1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) К вопросу относительной хронологии и о развитии неолитических культур на юго-востоке Румынской Народной Республики и на востоке НР Болгарии 53-86 rusă
articol de periodic 1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) К вопросу о периодизации неолитических культур на северо-западе Румынской Народной Республики Notes et informations 477-484 rusă
articol de periodic 1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Quelques données sur les aiguilles de cuivre découvertes dans l'aire de la civilisation de Gumelnița Notes et informations 361-371 franceză
articol de periodic 1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Données concernant la civilisation Vinča du sud-ouest de la Roumanie Études 11-44 franceză
articol de periodic 1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Quelques problèmes relatifs au complexe néolithique de Radovanu Études 39-51 franceză
articol de periodic 1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Parures néolithiques en coquillages marins découvertes en territoire roumain Études 61-76 franceză
articol de periodic 1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Quelques considérations concernant la chronologie relative des cultures néolithiques limitrophes du nord de la Péninsule Balkanique Notes et discussions 317-321 franceză
articol de periodic 1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 COMȘA, Eugen (autor) Nouvelles données sur l'évolution de la culture Dudesti (phase Cernica) 009-018 franceză
articol de periodic 1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Nouvelles données relatives à la phase Bolintineanu de la culture Boian (à la lumière des fouilles de l'agglomération de Cernica) Études 19-26 franceză
articol de periodic 1976 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 20, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Quelques considérations sur la culture Gumelnița (L'agglomération Măgura Jilavei) Études 105-127 franceză
articol de periodic 1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Remarques sur l'étape finale de la phase Bolintineanu - culture Boian (à Radovanu II) Notes et discussions 319-328 franceză
articol de periodic 1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) ALEXANDRU VULPE, Die Äxte und Beile in Rumänien, II, München, 1975, 97 S. + 63 Taf., Reihe Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IX, Bd. 5, C. H. Beck'sche Verlagbundhandlung. Comptes rendus 385-386 germană
articol de periodic 1978 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 22, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Contribution à l`étude de la culture Criș en Moldavie (le site de Glăvăneștii Vechi) Études 9-36 franceză
articol de periodic 1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. 2050 ans depuis la création du premier état dace centralisé et indépendant, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Les figurines en os appartenent à la phase moyenne de la culture Gumelnița Études 69-77 franceză
articol de periodic 1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Considérations concernant l'outilisation du cuivre en Olténie à l'epoque néolithique Notes et discussions 331-342 franceză
articol de periodic 1983 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 27, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) La chasse en Oltenie à l'époque néolithique Notes et discussions 185-192 franceză
articol de periodic 1994-1995 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 38-39, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. Hommage à Ion Nestor vingt ans après sa disparition, seria nouă COMȘA, Eugen (autor) Le tatouage chez les communautés de la culture Gumelnița Notes et discussions 441-444 franceză
articol de periodic 1974 Drobeta, I COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării și Nordul Peninsulei Balcanice 19- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Moldovei 51- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Eugen (autor) Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică pe teritoriul Moldovei 39- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziție de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României 81- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Eugen (autor) Movila II - 1949 de la Glăvăneștii Vechi 91- română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen (autor) Mormintele cu ocru din Movila IV - 1994 de la Glăvăneștii Vechi 57-63 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen (autor) Așezarea cu ceramică liniară de la Glăvăneștii Vechi 65-124 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen (autor) Contactele intre comunitățile Precucuteni-Cucuteni-Tripolie cu acelea vecine din ținuturile de nord și nord-vest de Marea Neagră 295-301 română
articol de carte 2000 Istro-Pontica: muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 - 2000) COMȘA, Eugen (autor) Așezările din epoca neolitică și mediul lor natural din sudul Munteniei Arheologie, istorie, arhitectură 67-72 română
articol de periodic 1982 Litua - Studii și Cercetări, II COMȘA, Eugen (autor) Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul județului Gorj I. Istoria veche şi medie 35-41 română
articol de periodic 1971 Marmatia, II BITIRI, Maria (autor) , COMȘA, Eugen (autor) , KACSO, Carol (autor) , POPA, Radu (autor) Cronica săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul Județean Maramureș în perioada 1968-1970 368-378 română
articol de periodic 1956 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche BERCIU, Dumitru (autor) , COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Balta Verde și Gogoșu (1949 și 1950) 251-490 română
articol de periodic 1957 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor) , COMȘA, Eugen (autor) , NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) , BOLOMEY, Alexandra (autor) Șantierul arheologic Baia de Fier (reg. Craiova, r. Novaci) 013-028 română
articol de periodic 1957 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor) , COMȘA, Eugen (autor) , PĂUNESCU, Alexandru (autor) Șantierul arheologic Băile Herculane (reg. Timișoara, r. Almaș) 051-058 română
articol de periodic 1957 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche ȘTEFAN, Gheorghe (autor) , COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Aldeni (reg. Ploiești, r. Beceni). Raport preliminar 093-102 română
articol de periodic 1957 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Câteva descoperiri arheologice din raionul Medgidia (regiunea Constanța) 325-334 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile de la Dudești (reg. București) 091-098 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche COMȘA, Eugen (autor) Săpături de salvare la Bogata și Boian (r. Călărași, reg. București) 115-126 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche ȘTEFAN, Gheorghe (autor) , BARNEA, Ion (autor) , COMȘA, Eugen (autor) , CHIȘVASI-COMȘA, Maria (autor) , MITREA, Bucur (autor) Săpăturile arheologice de la Garvăn (r. Măcin, reg. Galați) 565-586 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche COMȘA, Eugen (autor) Limesul dobrogean. Cercetări de suprafață de-a lungul Dunării între Ostrov (reg. Galați) și Hârșova (reg. Constanța) 761-768 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Boian-Grădiștea Ulmilor 127-135 română
articol de periodic 1960 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Boian 063-070 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) , GALBENU, Doina (autor) , ARICESCU, Andrei (autor) Săpături arheologice la Techirghiol 165-174 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Săpături arheologice la Boian-Vărăști 205-212 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Săpături arheologice la Ipotești 213-220 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Săpături arheologice la Luncavița 221-226 română
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Sondajele de la Izvoarele 087-090 română
articol de periodic 1973 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Complexul arheologic de la Grădiștea Ulmilor-Boian, jud. Ialomița (1960-1965) 025-032 română
articol de periodic 1973 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice din așezarea neolitică de la Ipotești, jud. Olt (1961) 033-038 română
articol de periodic 1973 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) , KACSO, Karol (autor) Rezultatele sondajelor din complexul neolitic de la Oarța de Sus, jud. Maramureș (1970) 047-052 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu (1978) 031-034 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Radovanu 025-028 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu 062-064 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor de salvare de la ''Măgura Cuneștilor'' 065-069 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu 041-044 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile de salvare de la "Măgura Cuneștilor" 053-057 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 1 COMȘA, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Radovanu, jud. Călărași 57-61 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 1 COMȘA, Eugen (autor) Stațiunea neolitică de la Cunești, jud. Călărași 63-67 română
articol de periodic 1999 Materiale și Cercetări Arheologice, 1, serie nouă COMȘA, Eugen (autor) Așezarea gumelnițeană "Măgura Cuneștilor" 7-40 română
articol de periodic 1974-1976 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Eugen (autor) Câteva considerații cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni Studii şi Materiale 15-22 română, franceză
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Eugen (autor) Rolul Carpaților Orientali și Meridionali în cursul epocii neolitice Studii şi Materiale 45-62 română, franceză
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Eugen (autor) Relațiile dintre comunitățile culturii ceramicii liniare din estul României și cele ale culturilor vecine Note şi discuţii 411-418 română, franceză
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XIX, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Eugen (autor) Unelte de piatră șlefuită din arealul culturii cu ceramică liniară de pe teritoriului României Studii şi materiale arheologice 83-96 română, franceză
articol de periodic 1995 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XX, Acta Musei Petrodavensis COMȘA, Eugen (autor) Mormintele preistorice descoperite în intervalele dintre movilele funerare de la Glăvăneștii Vechi Studii şi materiale arheologice 71-77 română, franceză
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II Dr., COMȘA, Eugen (autor) Unelte de piatră șlefuită din neoliticul timpuriu de pe teritoriul României / L'outillage en pierre polie de l'étape initiale du néolithique en territoire roumain 209-222 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III COMȘA, Eugen (autor) Considerații referitoare la schimb în cursul epocii neolitice pe teritoriul României / Considérations sur l'échange à l'époque néolithique, sur le territoire de la Roumanie 47-52 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII COMȘA, Eugen (autor) Cîteva probleme referitoare la metalurgia aramei în timpul neoliticului tărziu din România (topoarele-ciocan de tip Vidra) / 17-30 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, Studii și comunicări de istorie, serie veche COMȘA, Eugen (autor) Neoliticul județului Tulcea 11-18 română
articol de periodic 1973-1975 Peuce, IV, Studii și comunicări de istorie și arheologie, serie veche COMȘA, Eugen (autor) Silexul de tip balcanic 5-19 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la uneltele de piatră șlefuită din aria de răspândire a culturii Hamangia 5-12 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, Rapoarte, cataloage, studii și note de istorie și arheologie, serie veche COMȘA, Eugen (autor) Câteva secvențe dendrocronologice din perioada feudală timpurie din așezarea de la Garvăn 347-248; 701-704 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche COMȘA, Eugen (autor) Despre figurinele antropomorfe plate de os, de la sfârșitul culturii Gumelnița, de pe teritoriului României 9-12 (I); 2-6 (II) română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche COMȘA, Eugen (autor) Unele date despre tipurile de locuințe din epoca bronzului de pe teritoriul României 21-31 (I); 15-20 (II) română
articol de periodic 1972 Pontica, V COMȘA, Eugen (autor) Date cu privire la răspîndirea comunităților fazei de tranziție de la cultura Boian la cultura Gumelnița pe teritoriul Dobrogei 39-44 română
articol de periodic 1976 Pontica, IX COMȘA, Eugen (autor) Figurinele de marmură din epoca neolitică de pe teritoriul României 23-28 română
articol de periodic 1977 Pontica, X COMȘA, Eugen (autor) Despre figurinele "en violon" din aria culturii Gumelnița 45-51 română
articol de periodic 1978 Pontica, XI COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la mormintele cu ocru de pe teritoriul Dobrogei 19-26 română
articol de periodic 1979 Pontica, XII COMȘA, Eugen (autor) Unele date cu privire la așezarea getică de la sfîrșitul primei epoci a fierului de la Poarta Albă 189-192 română
articol de periodic 1980 Pontica, XIII COMȘA, Eugen (autor) Despre obiectele de mobilier din epoca neolitică de pe teritoriul României 32-56 română
articol de periodic 1981 Pontica, XIV COMȘA, Eugen (autor) Probleme privind practicarea vînătorii în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei 9-21 română
articol de periodic 1983 Pontica, XVI COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei 17-27 română
articol de periodic 1984 Pontica, XVII COMȘA, Eugen (autor) Figurines d'os prismatique d'epoque neolitique en Roumanie 15-23 franceză
articol de periodic 1987 Pontica, XX COMȘA, Eugen (autor) Istoricul cercetărilor arheologice privind epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei (1878-1944) 9-18 română
articol de periodic 1990 Pontica, XXIII COMȘA, Eugen (autor) Folosirea aramei în cursul epocii neolitice pe tritoriul Dobrogei 7-12 română
articol de periodic 1991 Pontica, XXIV COMȘA, Eugen (autor) Rolul Dunării inferioare în cursul epocii neolitice 23-28 română
articol de periodic 1994 Pontica, XXVII COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la credințele și ritualurile din epoca neolitică din ținuturule dintre carpați și Dunăre 7-18 română
articol de periodic 1997 Pontica, XXX COMȘA, Eugen (autor) Ace pentru păr, lucrate din os și corn, din epoca neolitică descoperite în sudul României 7-15 română
articol de periodic 1998 Pontica, XXXI COMȘA, Eugen (autor) Tipuri de locuințe din epoca neolitică pe teritoriul Dobrogei 15-24 română
articol de periodic 1998 Pontica, XXXI COMȘA, Eugen (autor) Date despre o capcană din epoca neolitică 247-251 română
articol de periodic 1994 Rélations Thraco-Illyro-Helléniques. Actes du XIVe Symposium National de Thracologie (à participation Internationale). Băile Herculane (14-19 septembre 1992) COMȘA, Eugen (autor) Les relations entre Ies comrnunautés néo-énéolithiques de l'est de la Péninsule Balkanique Archéologie - Histoire 53-61 franceză
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. 1 COMȘA, Eugen (autor) Date privind așezările neolitice din județul Dîmbovița Studii şi Comunicări 20-25 română
articol de periodic 1968 Revista Muzeelor: RM, 4 COMȘA, Eugen (autor) Obiect de bronz descoperit în zona Medgidia 346-347 română
articol de periodic 1993 Revista Muzeelor: RM, nr. 4 COMȘA, Eugen (autor) Despre casa neolitică de la Turdaș Patrimoniu. Cercetare 51-53 română
articol de periodic 1996 Revista Muzeelor: RM, nr. 1 COMȘA, Eugen (autor) O descoperire din epoca neolitică din sudul Munteniei Patrimoniu. Cercetare 37-38 română
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis COMȘA, Eugen (autor) Vînătoarea în timpul epocii neolitice de pe întinsul Transilvaniei, Banatului și Crișanei Studii şi articole 77-88 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" COMȘA, Eugen (autor) Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaș et Vinca (ressemblances et differences) Studii şi articole 91-104 franceză, română
articol de periodic 1951 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-iunie NESTOR, Ion (autor) , ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) , COMȘA, Eugen (autor) , ZAHARIA-PETRESCU, Eugenia (autor) , ZIRRA, Vlad (autor) Săpăturile de pe Valea Jijiei (Iașu-Botoșani-Dorohoi) 51-76 română
articol de periodic 1951 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-iunie COMȘA, Eugen (autor) , POPESCU, Dorin (autor) Cercetările arheologice de pe traseul canalului Dunăre-Marea Neagră 169-176 română
articol de periodic 1951 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-iunie BERCIU, D. (autor) , COMȘA, Eugen (autor) , POPESCU-IALOMIȚA, S (autor) Șantierul arheologic Verbicioara - Dolj 229-248 română
articol de periodic 1951 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, iulie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) Cercetări și observații în legătură cu valurile din Dobrogea Note şi discuţii 233-238 română
articol de periodic 1953 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) Constribuție la harta arheologică a Dobrogei de Nord-Vest Note şi Informaţii 747-757 română
articol de periodic 1953 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) , MORINTZ, Sebastian (autor) Cercetări arheologice în raionul Giurgiu (Regiunea București) Note şi Informaţii 758-764 română
articol de periodic 1954 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la evoluția culturii Boian 361-398 română
articol de periodic 1954 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) Cercetări arheologice în preajma lacului Greaca Note şi Informaţii 585-593 română
articol de periodic 1959 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-iunie COMȘA, Eugen (autor) Despre tipurile de locuințe din cuprinsul așezării din secolele IX-XII de la Garvăn Studii 101-116 română
articol de periodic 1959 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-iunie COMȘA, Eugen (autor) Un vas de piatră descoperit pe Grădiștea Ulmilor la Boian Discuţii şi Note 135-137 română
articol de periodic 1959 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-iunie COMȘA, Eugen (autor) Cu privire la activitatea arheologilor ucrainieni Cronică 160-163 română
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, iulie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la cultura cu ceramică liniară de pe teritoriul R.P.R. și din regiunile vecine Studii 217-244 română
articol de periodic 1964 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 COMȘA, Eugen (autor) Mormânt din prima epocă a fierului găsit la Radovanu (r. Oltenița) Discuţii şi Note 127-129 română
articol de periodic 1965 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 COMȘA, Eugen (autor) Descoperirea de la Poarta Albă Discuţii şi Note 149-158 română
articol de periodic 1965 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la complexele neolitice din preajma Dunării, în sud-vestul României Discuţii şi Note 454-553 română
articol de periodic 1965 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 COMȘA, Eugen (autor) Cultura Boian în Transilvania Studii 629-647 română
articol de periodic 1966 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 COMȘA, Eugen (autor) Materiale de tip Starčevo descoperite la Liubcova (r. Moldova Nouă) Cercetări arheologice de teren 355-361 română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 COMȘA, Eugen (autor) Unele date cu privire la sfârșitul perioadei de trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului în sud-estul Olteniei Studii 207-221 română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 COMȘA, Eugen (autor) Toporul de bronz de la Silișteni Discuţii şi Note 671-675 română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 COMȘA, Eugen (autor) Anna Radunceva, Doistoriceskoe iskustvo Bolgarii piatoe-vtoroe îsiaceletie do n.e. RECENZII 419-425 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie COMȘA, Eugen (autor) Caracteristicile și însemnătatea cuptoarelor de ars oale din aria culturii Cucuteni-Ariușd Studii 23-33 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie COMȘA, Eugen (autor) A X-a sesiune anuală de rapoarte Cronica vieţii ştiinţifice 413-414 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) Date despre un tip de figurină neolitică de os Note Arheologice 557-564 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie COMȘA, Eugen (autor) Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul României Studii 7-31 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie COMȘA, Eugen (autor) Gheorghe Cantacuzino NECROLOG 303-305 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie COMȘA, Eugen (autor) Unele probleme privind populațiile de stepă din nord-vestul Mării Negre, din perioada eneolitică până la începutul epocii bronzului Studii 353-363 română
articol de periodic 1982 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie COMȘA, Eugen (autor) Alte secvențe dendrocronologice din așezarea neolitică de la Radovanu Note Arheologice 232-235 română
articol de periodic 1982 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie COMȘA, Eugen (autor) Colocviul X Cronica 337-338 română
articol de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie COMȘA, Eugen (autor) Vsevolod Ivanovič Markevič, Pozdnie tripolskie plemena severnoj Moldavii, Chișinău, 1981 RECENZII 80-84 română
articol de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie COMȘA, Eugen (autor) Colocviul XI Cronica 294-295 română
articol de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) , GEORGESCU, Vasile (autor) Așezarea neolitică de tip Aldeni II de la Mălăeștii de Sus (jud. Prahova) Note Arheologice 334-348 română
articol de periodic 1984 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie COMȘA, Eugen (autor) Istoricul Muzeului național de antichități - Istitutul de arheologie. IV. Arheologie și muzeografie în perioada 1944-1956 209-221 română
articol de periodic 1984 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) Dorin Popescu la 80 de ani Cronica 373-374 română
articol de periodic 1985 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie COMȘA, Eugen (autor) Dezbaterea științifică cu tema ,, Așezări fortificate geto-dace (sec. VI î.e.n. - I e.n.)'' Cronica 265 română
articol de periodic 1985 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie COMȘA, Eugen (autor) Colocviul XIII al Secției orânduirii comunei primitive Cronica 266 română
articol de periodic 1985 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) Morminte cu ocru din movila II - 1950 de la Glăveneștii Vechi Materiale şi cercetări arheologice 338-345 română
articol de periodic 1986 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) Despre statuia-menhir de la Hamangia Studii 285-295 română
articol de periodic 1987 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie COMȘA, Eugen (autor) O așezare Precucuteni din nord-estul Munteniei Studii 101-114 română
articol de periodic 1987 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie COMȘA, Eugen (autor) Moriminte cu ocru din movila I de la Găveneștii Vechi Materiale şi cercetări arheologice 367-387 română
articol de periodic 1994 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie COMȘA, Eugen (autor) Figurine neolitice din așezarea de la Fulga (jud. Buzău) Studii 105-122 română
articol de periodic 1973 Studii și Comunicări COMȘA, Eugen (autor) Cîteva date despre așezarea de tip Ariușd de la Feldioara 45-56 română
articol de periodic 1998 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, II COMȘA, Eugen (autor) Les tombes tumulaires à acre sur le territoire de la Roumanie The Thracian World in a North-Pontic Context 15-36 franceză
articol de periodic 1981 Thraco-Dacica, II COMȘA, Eugen (autor) Contribuție privind ritul funerar al purtătorilor culturii Monteoru (Necropola nr. 3 de la Sărata Monteoru) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 111-124 română
articol de periodic 1982 Thraco-Dacica, III, nr. 1-2 COMȘA, Eugen (autor) Morminte cu ocru descoperite la Corlăteni DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 85-93 română
articol de periodic 1985 Thraco-Dacica, VI, nr. 1-2 COMȘA, Eugen (autor) Mormintele cu ocru de la Holboca DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 145-160 română
articol de periodic 1987 Thraco-Dacica, VIII, nr. 1-2 COMȘA, Eugen (autor) Al IX-lea Simpozion național de tracologie, 29-30 octombrie 1986, Oradea CRONICA (CHRONIQUE) 221-222 română
articol de periodic 1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV COMȘA, Eugen (autor) Date despre descoperirile din Epoca neolitică din nord - estul Munteniei .9-24 română