Analele Banatului: AnB, VII-VIII, 2000, seria Arheologie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-10 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) An overview of the Neolithic of Crișana 13-33 engleză
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) The main problems of the cultural complex CCTLNI 35-52 engleză
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Aspekten des Neolithikums und des aneolithikums aus dem Suden und Sudwesten Siebenburgens 53-74 germană (rezumat în română)
articol de periodic MANTU, Cornelia-Magda (autor) Relative and absolute chronology of the Romanian Neolithic 75-105 engleză
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) La plastique anthropomorphe neolithique au Bas Danube et certaines pratiques magico-rituelles 107-132 franceză
articol de periodic NICA, Marin (autor) Die mesolithischen und neolitischen kulturen olteniens im kontext des mittel-und Sudosteuropaischen Neolithikums 133-160 germană
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) Industria materiilor dure animale în așezarea neolitică timpurie de la Dudeștii Vechi (jud. Timiș) 163-113 română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Studiul resturilor de faună din așezarea neolitică tîrzie de la Sîandrei (jud. Timiș) 193-204 română
articol de periodic RIȘCUȚA, Nicolae (autor) Materiale arheologice preistorice aflate în colecția veche a Muzeului din Deva 205-228 română
articol de periodic GOGÎLTAN, Florin (autor) Uber die fruhbronzezeitlichen beile und axte im Banat 229-251 germană
articol de periodic ROGOZEA, Petru (autor) , SFETCU, Octavian (autor) Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Silagiu (or. Buziaș, jud. Timiș) 253-259 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Despre reprezentări în lut ars ale piciorului uman din bronzul românesc 261-278 română
articol de periodic URSUȚIU, Adrian (autor) An early Iron Age clay Pintadera from Bernadea, Mureș County 279-286 engleză
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Interferențe artistice și perpetuarea unui motiv zoomorf în epoca Latene 287-292 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Dacia protoistorică și familia simuliidelor 293-298 română
articol de periodic NEMETI, Irina (autor) , NEMETI, Sorin (autor) Imagini divine în arta Daciei preromane. Problema prototipului zeităților "danubiene" 299-324 română
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Grupa răsăriteană a podoabelor dacice (un studiu privind relațiile inter-regionale în Dacia preromană în sec. I î.e.n. - I e.n.) 325-364 română
articol de periodic FLUTUR, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice din castrul Bersobis - campaniile din anii 1998-1999 365-372 română
articol de periodic FLUTUR, Alexandru (autor) Despre două ștampile tegulare de la Tibiscum 373-376 română
articol de periodic TIMOC, Cătălin (autor) Itureenii în provincia Dacia 377-386 română
articol de periodic NEMETH, Eduard (autor) Die sudwestliche grenze der romischen provinz dakien. Allgemeine bemerkungen 387-392 germană
articol de periodic OPREANU, Coriolan (autor) Raetia, Pannonia și Dacia în vremea lui Gallienus 393-406 română
articol de periodic BÎRCĂ, Vitalie (autor) Arcurile și săgețile sarmaților 407-449 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Opinii privind activitatea metalurgică din Banatul Montan în secolele III-IV 451-471 română
articol de periodic TOMA-DEMIAN, Nicoleta (autor) Un lot de monede romane târzii de la Pojejena, județul Caraș-Severin 473-489 română
articol de periodic MARE, Mircea (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate la Timișoara-Freidorf între anii 1994-1998 491-513 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Habitatul rural de sec. III/IV - VII/VIII din spațiul actual românesc. Metodologia cercetării (I) 515-534 română
articol de periodic MUNTEAN, Marius (autor) Determinarea antropologică a scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Timișoara - Cioreni (sec. X. d. Chr.) 535-553 română
articol de periodic GÁLL, Erwin (autor) , TĂNASE, Daniela (autor) Piese de podoabă din secolelele X-XI descoperite la Beba Veche (jud. Timiș) 555-576 română
articol de periodic SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Un inel de tâmplă din aur de la Foeni jud. Timiș (sec. XI-XII) 577-587 română
articol de periodic ȚUȚUIANU, Daniel (autor) Spade medievale descoperite la Simeria Veche (jud. Hunedoara) 591-600 română
articol de periodic ȘIPOȘ, Ibolya (autor) Aspecte social-politice din districtul Lugoj la jumătatea secolului al XVIII-lea 601-619 română
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Orizont de așteptare în istoriografia bănățeană la sfîrșitul secolului al XIX-lea - studiu de caz - 621-632 română
articol de periodic PETROMAN, Cornel (autor) Procesul de presă intentat lui Valeriu Braniște de către autoritățile ungare, decembrie 1894 633-639 română
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Urbanizarea în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea 641-658 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) De l'activite diplomatique de la Roumanie aux annees de la neutralite (1914-1916). Le memoire adresse par George Diamandy a Raymond Poincare - le president de la France 659-670 franceză
articol de periodic TOMONI, Dumitru (autor) Adunările generale ale Astrei în Banat după Marea Unire 671-677 română
articol de periodic RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Demersurile diplomației românești pentru recuperarea bunurilor de patrimoniu ridicate de trupele sârbești din Banat în 1919 679-686 română
articol de periodic RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Relațiile bisericești româno-sârbe în perioada 1930-1940 687-703 română
articol de periodic GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind acțiuni de luptă în spațiul aerian din Banat, în special sectoarele Timișoara și Lugoj, precum și unele activități de apărare pasivă (protecție civilă) în cel de al doilea răuboi mondial, în perioada lunilor septembrie și octombrie 1944 705-711 română
articol de periodic ARJOCA, Valeria (autor) Cartea străină din secolul XVII din colecția Bibliotecii Muzeului Banatului 715-728 română
articol de periodic GIURGIU, Rodica (autor) Vasile Ijac și creația sa scenică 729-738 română
articol de periodic MICU, Daniela (autor) Bibliografia Banatului în publicațiile Muzeului Banatului între anii 1923-1998 739-792 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) The alphabet Versus the Godes - Shlain Leonard 795-802 română
articol de periodic NEMETH, Eduard (autor) Viața municipală în Dacia Romană - Ardevan Radu 803-805 română
articol de periodic NEMETI, Sorin (autor) Cultele orientale în lumea romană - Turcan Robert 807-809 română
articol de periodic NEMETI, Sorin (autor) Roma. Politică și aculturație. Introducere la problema romanizării 811-812 română
articol de periodic CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul Secției de Istorie a Muzeului Banatului în anii 1998-1999 815-815 română
articol de periodic CEDICĂ, Valentin (autor) Studii publicate de membrii Secției de Istorie în anul 1998 816-816 română
articol de periodic MICU, Daniela (autor) Manifestări științifice și activitatea expozițională a secției de istorie în anii 1998-1999 817-818 română
articol de periodic MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 1998 819-820 română
articol de periodic MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 1999 820 română
articol de periodic CEDICĂ, Valentin (autor) Creșterea patrimoniului Secției de Istorie a Muzeului Banatului în perioada 1998-1999 821-821 română
articol de periodic DEMIAN, Nicoleta (autor) Creșterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului între 1998-1999 822-823 română
articol de periodic ARJOCA, Valeria (autor) Publicații intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb național, internațional, donații și achiziții în perioada 1998- 1999 824-829 română