Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 39 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1998 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 34-II, seria istorie GIURAN, Valeriu (autor) Momente din istoricul Regimentului 5 Vânători (1886-1944) Miscellanea 353-380 română
articol de periodic 1999 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 35-36-II GIURAN, Valeriu (autor) „Veteranii pe drumul onoarei și jertfei (1941 - 1945) de la Nistru la Marea de Azov (iulie 1941 - iulie 1942)”. (Mărturii, episoade și documente privind acțiunile armatei române de la Nistru la Martea de Azov, la Odessa, în Crimeea și la sud de Harkov), BUCUREȘTI, Editura Vasile Cârlova 1997, 576 p. + 23 p. fotografii + 2 schițe Note şi recenzii 387-388 română
articol de periodic 1981 Analele Banatului: AnB, I, Volum cuprinzând comunicări prezentate în cadrul sesiunii științifice consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român (6-7 martie 1981), seria Istorie GIURAN, Mia-Maria (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Strălucite fapte de arme săvârșite de militarii români din Regimentul 2 Vânători în Primul Război Mondial, în bătălia de la Mărăștii (iuLie 1.917) 81-88 română
articol de periodic 1994 Analele Banatului: AnB, III, seria Arheologie-Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Momente din activitatea regimentului 3 Roșiori în cel de-Al Doilea Război Mondial, campania din est, în perioada iunie 1941-iulie 1942 416-433 română
articol de periodic 1996 Analele Banatului: AnB, IV-2, seria Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Momente din activitățile Regimentului 5 Vânători din garnizoana Timișoara în cel de Al Doilea Războiului Mondial, Campania de Est, în perioada 22 iunie 1941 - 3 martie 1942 144-172 română
articol de periodic 2000 Analele Banatului: AnB, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind acțiuni de luptă în spațiul aerian din Banat, în special sectoarele Timișoara și Lugoj, precum și unele activități de apărare pasivă (protecție civilă) în cel de al doilea răuboi mondial, în perioada lunilor septembrie și octombrie 1944 705-711 română
articol de periodic 2001 Analele Banatului: AnB, IX, seria Arheologie-Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind activitățile militate efectuate de Divizia 1 Infanterie din Armata Română în perioada anului 1943 537-551 română
articol de periodic 2002-2003 Analele Banatului: AnB, X-XI, nr. 2, seria Arheologie-Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind activitătile militare ale Brigăzii/Diviziei 9 Cavalerie în cel de-Al Doilea Război Mondial, Campania din Est (1941-1944) Istorie medie, modernă şi contemporană 533-544 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2004 Analele Banatului: AnB, X-XI-2, seria arheologie-istorie GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind activitățile militare ale brigăzii/diviziei 9 cavalerie în cel de-al doilea război mondial, campania din Est (1941-1944) 533-544 română
articol de periodic 2004-2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Unele documente militare inedite privind acțiunile de luptă ale Diviziei 1 Infanterie Instrucție în cel de-al doilea război mondial, campania din vest, în dispozitivul de apărare din zona Timișoara, în perioada 24 august - 7 septembrie 1944 Istorie medie, modernă şi contemporană 451-456 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria arheologie-istorie GIURAN, Valeriu (autor) Unele documente militare inedite privind acțiunile de luptă ale Diviziei 1 Infanterie Instrucție în cel de-al doilea război mondial, campania din Vest, în dispozitivul de apărarea din zona Timișoara, în perioada 24 august - 7 septembrie 1944 451-455 română
articol de periodic 2006 Analele Banatului: AnB, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Considerații privind participarea Batalionului I din Regimentul 5 Vânători instrucție în cel de Al Doilea Război Mondial, Campania de Vest, la luptele din ziua de 16 septembrie 1944, în sectorul de apărare de la Sud de Timișoara 321-330 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1987 Banatica, 9 GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția armatei române din Banat, în rătboiului antihitlerist, în octombrie 1944 (I) II. Istorie modernă şi contemporană 467-478 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția armatei române din Banat în timpul Războiului antihitlerist, în octombrie 1944 (II) II. Istorie modernă şi contemporană 403-413 română
articol de periodic 1979 Crisia, IX FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) , MARINESCU, Ioan (autor) Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) II. Documente 589-720 română
articol de periodic 1981 Crisia, XI FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) (II) II. Documente şi memorii 259-319 română
articol de periodic 1983 Crisia, XIII FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei 3 munte la eliberarea Bihorului II. Documente 315-422 română
articol de periodic 1983 Crisia, XIII FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Descoperirile paleolitice de la Aciuța, județul Arad III. Articole şi note 423-430 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei 3 munte la eliberarea Bihorului (II) II. Documente 151-283 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei "Tudor Vladimirescu" la eliberarea Bihorului (I) III. Documente 255-273 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei "Tudor Vladimirescu" la eliberarea Bihorului (II) II. Documente 233-296 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Noi memorii despre luptele pentru eliberarea Bihorului (septembrie-octombrie 1944) II. Documente 277-304 română
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Memorii de război ale unor foști ofițeri români în diviziile 3 vînători de munte, 1 infanterie - instrucție și "Tudor Vladimirescu" II. Documente 267-295 română
articol de periodic 1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Mărturii memorialistice despre participarea unor unități române la luptele împotriva Germaniei naziste și a Ungariei horthyste II. Documente 357-391 română
articol de periodic 1988-1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind partriciparea Diviziei 2 infanterie Instrucție în războiul antihitlerist, pentru apărarea zonei de sud a Olteniei (I) (27–31 august 1944) Istorie 117-121 română; franceză
articol de periodic 1988-1991 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis GIURAN, Mia-Maria (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în războiul antifascist în perioada 23-31 august 1944 Studii şi articole 557-584 română, franceză
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 1 - 10 septembrie 1944 Studii şi articole 873-909 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" GIURAN, Valeriu (autor) Momente din activitățile regimentului 5 Vînători în perioada 1914-1918 Studii şi articole 345-376 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 11 - 20 septembrie 1944 Studii şi articole 585-628 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind participarea diviziei I Infanterie română în primul război mondial I. Campania anului 1916 Studii şi articole 317-394 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis GIURAN, Valeriu (autor) Momente privind participarea Regimentului 5 Vânători din armata română în cel de al doilea răzvoi mondial, campania din est, în perioada anului 1942 Studii şi articole 627-681 română, franceză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind activitățile Diviziei 1 Infanterie Română în perioada 1883-1900  Istorie 277-284 română, franceză
articol de periodic 2007-2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis GIURAN, Valeriu (autor) Considerații privind acțiunile militare ale Armatei III Române în cel de-al doilea război mondial, campania din est, în perioada 17 septembrie – 18 noiembrie 1942, premergătoare Istorie contemporană 668-677 română, franceză
articol de periodic 2007-2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de Al Doilea Război Mondial, în perioada 21- 30 septembrie 1944. Istorie contemporană 678-714 română, franceză
articol de periodic 2010 Sargetia. Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte din activitățile Diviziei 2 Infanterie Română în perioada 1883-1938  Studii, articole, comunicări, note 393-400 română, engleză
articol de periodic 1988 Tibiscum, VII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie GIURAN, Maria (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind acțiuni de luptă în războiul anfifascist, în spațiul aerian din partea de Sud-Vest a țării (I) (Zona actualului județ Caraș-Severin, în perioada 23 august - 30 septembrie 1944) Varia 315-327 română, franceză
articol de periodic 1979 Tibiscus, 5, seria științele naturii GIURAN, Valeriu (autor) Contribuții privind poluarea generală a aerului, implicații asupra biosferei, particularități ale legislației pe profil și adoptarea unor programe de investigare în vederea protecției optimizate a mediului ambiant 291-294 română
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind participarea regimentului de infanterie "Mircea" Nr. 32 în primul război mondial, campania din anul 1916
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV DUDAȘ, Vasile (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind participarea diviziei 1 infanterie instrucție la luptele din cel de-al doilea război mondial, campania din vest, în zona Crișului Alb, în septembrie 1944