Tibiscus, 5, 1979, seria științele naturii


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GRUIESCU, Constantin (autor) Asupra prezenței unor noi forme de maclare a cuarțului de la Ocna de Fier .3-6 română
articol de periodic NACU, Octavian (autor) Colecția de paleobotanică de la Muzeul Banatului Timișoara .7-10 română
articol de periodic SCHROTT, Ladislau (autor) Necesitatea ocrotirii unor taxoni rari, pe cale de dispariție în flora județului Timiș .11-16 română
articol de periodic POP, Adelina (autor) Contribuția la stdiul ecologic al unor halofite din Cîmpia joasă a Timișului 17-22 română
articol de periodic POPA-COSTEA, Viorel (autor) Fenomenul de plasticitate a tulpinii și rădăcinii la principalele specii lemnoase din Cîmpia Timișului 23-34 română
articol de periodic COSTE, Ioan (autor) , GRIGORE, tere. (autor) Contribuții la studiul vegetației xerofile de stîncării din Cheile Carașului și Cheile Gîrliștei 35-49 română
articol de periodic LAUER, Carol (autor) Cercetări privind ecologia principalelor specii de pajiște din zona Carașova a castului bănățean 51-56 română
articol de periodic OPREA, Ioan (autor) , OPREA, Valeria (autor) Studiu geobotanic în Cîmpia Sînnicolau Mare - județul Timiș 57-65 română
articol de periodic OPREA, Valeria (autor) Paltinul de munte (Acer pseudoplatanus L.) în condițiile ecologice din Banat 67-75 română
articol de periodic TUDOSIE, Rodica (autor) Plante existente în herbarul Muzeului din Timișoara, colectate de pe teritoriul Banatului, susceptibile de a face parte din PCN 77-82 română
articol de periodic VLAICU, Nicolae (autor) Despre flora de la Pădurea Verde - Timișoarra 83-85 română
articol de periodic STOICIU, Tatiana (autor) Influența unor elemente minerale asupra intensității fotosintezei la cîteva graminee perene furajere 87-92 română
articol de periodic GOIAN, Mircea (autor) Noi agenți fitopatogeni pentru cultura soiei în Banat 95-99 română
articol de periodic GRIGORAȘ, Valeriu (autor) Îngrijirea fără geam a cacteelor este justă din punct de vedere biologic 101-107 română
articol de periodic KONIG, Frederic (autor) Considerații ecologice, sistematice și zoogeografice asupra lepidopterelor caracteristice piemonturilor vestice între Mureș și Dunăre 109-118 română
articol de periodic SANGHELI, Andrei (autor) Ortopterele din Valea Mare - Berzeasca 114-150 română
articol de periodic KONIF, Frederic (autor) Rhyparioides metelkanus (Lederer 1861) (Lepidoptera, Arctiidae) în Banat 119-124 română
articol de periodic NANU, Nicolae (autor) Earomyia impossibile Morge și E. gruzia Morge dăunători ai conurilor de brad din România 125-131 română
articol de periodic SANGHELI, Andrei (autor) Date noi privind distribuția speciei Saga pedo (Pall) (Sagidae - Orthoptera) în Munții Banatului 133-139 română
articol de periodic PĂLĂGEȘIU, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea poăpulațiilor de Apioninae (Coleptera, Curculionidae) din Cîmpia Banatului 151-156 română
articol de periodic BĂNĂRESCU, Petre (autor) Particularități ale faunei primar acvatice epigee a Banatului 157-163 română
articol de periodic TELEAGĂ, Rozalia (autor) Dinamica productivității biologice a populației de Rana dalmatina Bonaparte în Pădurea Verde din Timișoara 165-172 română
articol de periodic NADRA, Emil (autor) O clasică colorație aposematică la călifar Tadorna tadorna (L) 173-177 română
articol de periodic KOHL, Ștefan (autor) Fluierarul-de-munte (Tringa hypoleucos L.) pe Valea Mureșului 179-182 română
articol de periodic KISS, Andrei (autor) Observații ornitologice pe Mureș în 1977 183-188 română
articol de periodic KORODI-GAL, Ioan (autor) , MOLNAR, Lidia (autor) Contribuții la cunoașterea comportamentului teritorial la mierlă (Turdus merula L.) în cursul unui an 189-199 română
articol de periodic KISS, Botond (autor) Diferențe comportamentale în ritualul schimbatului la cuib la chira de mare (Sterna sandvicensis Lath.) și chira de baltă (Sterna hirundo L.) 201-210 română
articol de periodic KOVATS, Lajos (autor) Specii de Stercorarius în Valea Crișul Repede 211-215 română
articol de periodic KISS, Andrei (autor) Situația populației de barză albă (Ciconia ciconia L.) din județul Timiș, în vara anului 1976 217-273 română
articol de periodic SALLO, Ervin (autor) Dinamica populațiilor și termodinamica proceselor ireversibile 275-280 română
articol de periodic TOȘICI, Aftina (autor) Polimorfismul transferinelor la taurinele de rasă bălțată românească din zona de vest a țării 281-284 română
articol de periodic DOMOCOȘ, Teodor (autor) Rolul organismelor vegetale în înlăturarea oxidului de carbon - principalul poluant atmosferic 285-290 română
articol de periodic GIURAN, Valeriu (autor) Contribuții privind poluarea generală a aerului, implicații asupra biosferei, particularități ale legislației pe profil și adoptarea unor programe de investigare în vederea protecției optimizate a mediului ambiant 291-294 română
articol de periodic ROTARU, Gheorghe (autor) , SMEJKAL, Gheorghe (autor) Modificări produse la pigmenții clorofilieni din frunzele arborilor poluați cu SO2 și SO3 295-300 română
articol de periodic OANCEA, Zeno (autor) Problema parcurilor naționale în Banat 301-306 română
articol de periodic GRIGORE, Stere (autor) Naturalistul bănățean Aurel Condrea (1895-1968) 307-313 română
articol de periodic KLEMM, Werner (autor) Biografia și activitatea ornitologică a lui Emil Nadra (1904-1978) 315-318 română
articol de periodic KAKUCS, Lajos (autor) Cîteva aspecte ale activității societății medicilor și naturaliștilor reflectate în congresele ținute în BanaT 319-325 română
articol de periodic KISS, Andrei (autor) Despre legătura dintre Dr. Kuhn Lajos și societatea de științele naturii din Timișoara cu privire specială la înființarea și îmbogățirea muzeului în decursul timpului 327-338 română
articol de periodic BALACI, A. (autor) Rezultatele unui studiu psihosociologic efectuat la muzeul Banatului 339-345 română