Criterii căutate

  • An de publicare: 1979

Sumarul căutării

  • 1467 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1979 Acta Musei Napocensis, XVI Cuprins 3-8 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VASILIEV, Valentin (autor) Pumnalele akinakes din Transilvania Studii 11-37 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ISAC, Dan (autor) Ala Siliana C.R. torquata et armillata în Dacia Studii 39-67 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PISO, Ioan (autor) Carrieres senatoriales (II) Studii 69-86 franceză
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDEVAN, Radu (autor) Les lecticaires a Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 87-92 franceză
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ALICU, Dorin (autor), POP, Constantin (autor) Hermes-Mercurius la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 93-100 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BĂRBULESCU, Mihai (autor), CĂTINAȘ, Ana (autor) Cella vinaria de la Potaissa Studii 101-126 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SANIE, Silviu (autor) Diadema de aur de la Tyras Studii 127-140 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BODOR, Andrei (autor), WINKLER, Iudita (autor) Un atelier de artizanat la Dierna (Orșova) Studii 141-155 română (rezumat în engleză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Riturile funerare în Transilvania, de la sfârșitul secolului al III-lea e.n. până în secolul al V-lea e.n. Studii 157-170 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VLASSA, Nicolae (autor) Piese paleocreștine inedite din Dacia intracarpatică Studii 171-188 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI RUSU, Mircea (autor) Aspecte ale relațiilor dintre romanitatea orientală și slavi Studii 189-200 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NIEDERMAIER, Paul (autor) Geneza centrului istoric clujean în lumina planimetriei sale Studii 201-213 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JAMBOR, Petre (autor) Nobilii de Dăbâca și relațiile cu Țara Românească în veacul al XIV-lea Studii 215-224 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Activitatea lui Petrus Italus de Lugano Studii 225-234 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu orașele Slovaciei de astăzi (1599-1637) Studii 235-249 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Magdalena (autor) Meșteșugari habani în Transilvania. Activitatea, rolul și importanța lor în economia Transilvaniei secolului al XVII-lea Studii 251-269 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HALASU, Adriana (autor) Contribuții la problema morfologiei unor piese de argintărie feudală Studii 271-293 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUY MARICA, Viorica (autor), TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Surse iconografice și stilistice ale unor teme figurative din xilogravura românească (secolele XVI-XIX) Studii 295-324 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) Problematica românească în istoriografia săsească (1790-1848) Studii 325-335 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BOTEZAN, Liviu (autor) Aspecte ale vânzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglindite de Conscripția Czirákyană Studii 337-355 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PANTEA, Aurel (autor) Contribuții la problema formării conștiinței naționale în mișcarea muncitorească din Transilvania Studii 357-369 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte ale insurecției naționale armate, antifasciste și antiiperialiste din august 1944 Studii 371-385 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JUNGBERT, Bela (autor) Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II) Note şi discuţii 389-410 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Observații de topografie arheologică în partea superioară a Depresiunii Homoroadelor (jud. Harghita) între anii 1957-1978 Note şi discuţii 411-430 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI CRISTEA, N. (autor), LAZAROCICI, Gheorghe (autor) Contribuții arheologice la istoria străveche a comunei Ulioara de Jos - Ciunga (jud. Alba) Note şi discuţii 431-446 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Vestigii arheologice din bazinul Carașului Note şi discuţii 447-464 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PĂIUȘ, Gheorghe (autor), TAKACS, Matilda (autor), WINKLER, Iudita (autor) Săpăturile arheologice de la Cicău Note şi discuţii 465-479 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire hallstatiana timpurie la Moldova Nouă Note şi discuţii 481-493 română (rezumat în engleză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DAICOVICIU, Hadrian (autor) Între originalitate și adevăr Note şi discuţii 495-505 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI TRYNKOWSKI, Jan (autor) Încă odată despre "Decebalus per Scoliro" Note şi discuţii 507-512 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI MOGA, Vasile (autor) Piese de argint din cetatea dacică de la Piatra Craivii Note şi discuţii 513-518 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DĂRĂBANȚ, Maria (autor) Ceramica dacică pictată cu motive vegetale, geometrice și zoomorfe Note şi discuţii 519-543 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DIACONESCU, Alexandru (autor) Un fragment de stelă din Dacia Porolissensis cu reprezentarea banchetului funerar Note şi discuţii 545-549 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Alina (autor) Tipologia ceramicii romane din templul lui Liber Pater de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 551-576 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Așezările rurale din secolele II-IX descoperite în jud. Vâlcea Note şi discuţii 577-592 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DAICOVICIU, Beatrice (autor) Accepțiunile termenului villa în izvoarele merovingiene Note şi discuţii 593-597 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JAMBOR, Petre (autor), MATEI, Ștefan (autor) Incinta fortificată de la Cluj-Mănăștur (sec. IX-XIV) Note şi discuţii 599-620 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PORUMB, Marius (autor) Două ctitorii românești din secolul al XV-lea: Biserica Sfântul Gheorghe și Mănăstirea Lupșa Note şi discuţii 621-632 română (rezumat în engleză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI POP, Viorica (autor) Dulapuri baroce în colecția de istorie a farmaciei din Cluj-Napoca Note şi discuţii 633-638 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NEAMȚU, Alexandru (autor) Mari incendii în districtul Bistriței în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Note şi discuţii 639-657 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SABĂU, Nicolae (autor) Mathias Veress restaurator? Note şi discuţii 659-668 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BOTEZAN, Ioan (autor) Activitatea tipografică a lui Timotei Cipariu între anii 1835-1865 Note şi discuţii 669-689 română (rezumat în engleză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HOPÎRTEAN, A. (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Sigilii sătești transilvănene în Muzeul de Istorie din Turda Note şi discuţii 691-698 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GLODARIU, Eugenia (autor) Activitatea secției române a Federațiunii internaționale a studenților "Corda fratres" Note şi discuţii 699-707 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BRAICA, Gheorghe (autor) Contribuția localității Măgău (jud. Cluj) la lupta pentru eliberare națională Note şi discuţii 709-716 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru (autor) Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) Note şi discuţii 717-738 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VASILIEV, E. (autor) Despre lecția de istorie la muzeu Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 741-746 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Ancheta "S.P.V. 1977" la Muzeul de Istorie al Transilvaniei. Rezultate și concluzii Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 747-764 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IGNA, Aurelia (autor) Conservarea unor resturi lemnoase și textile, carbonizate, descoperite într-o locuință dacică Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 765-772 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IGNA, Aurelia (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Analiza resturilor lemnoase provenind din cella vinaria de la Potaissa Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 773-777 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LUKACS MARIA, Elisabeta (autor) Probleme de restaurare ridicate de un vas de ceramică roman Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 779-783 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PETRICĂ, Paul (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Pentru o mai mare precizie a ridicărilor expeditive de topografie arheologică Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 785-790 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (II) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 791-808 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDOS ANNA, Maria (autor), MIREL, Maria (autor) Date privitoare la organizarea bibliotecii de specialitate a colecției de numismatică și antichități a „Muzeului Ardelean” Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 809-825 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDOS, Alexandru (autor) Colecția didactică Brassai Sámuel din Cluj-Napoca Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 827-838 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Nándor Kalicz, János Makkay, „Die linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene”, Budapesta, 1976, 234 p. plus 47 fotografii, 189 planșe, 8 hărți RECENZII 841-844 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Todorova Henrieta, „Ovčarovo. Praistoričeska seliščina moghila”, Sofia, 1976, 33 pagini, 1 tabel, 5 schițe, 135 fotografii alb-negru, 49 fotografii color RECENZII 844-846 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Patay Pál, ”Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderfold”, apărut in „Fontes Archaeologici Hungariae”, Budapesta 1978, 60 p., 55 figuri, XVII planșe. RECENZII 846-847 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Bader Tiberiu, „Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică și tracică” (Die Bronzezeit in Nordwestsiebenbürgen), Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, 246 S. (= 151 S. Text und 93 Tafeln + 2 Tafeln im Anhang). Preis 38 Lei. RECENZII 849-854 germană
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Vera Bianco Peroni, „Die Messer in Italien - I coltelli nell'Italia continentale”, în „Prähistorische Bronzefunde”, VII, 2, hrsg. von Hermann Müller-Karpe, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1976, 111 p. + 71 pl. RECENZII 854-859 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) „Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt a. M., 1977”, herausgegeben von Hennann Müller-Karpe, Verlag C. H. Beck, München RECENZII 855-859 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Mitteleuropäische Bronzezeit. Beiträge zur Archäologie und Geschichte. Im Auftrag der Historiker-Gesellschaft der DDR, hrsg. von Weirner Coblenz und Fritz Hocst, Akademie Verlag, Berlin, 1978, 326 p., cu 118 figuri în text. RECENZII 860-861 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Friedrich Laux, „Die Nadel in Niedersachsen”, Prähistorische Bronzefunde, XIII, 4, hrsg. von H. Müller-Karpe, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1976, 159 p., 63 pl. RECENZII 861-862 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Sebastian Morintz, „Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii, I. Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic” („Archäologische Beiträge zur Geschichte der: Frühethraker. I. Die Bronzezeit im Karpaten-Balkan-Raum”), Biblioteca de arheologie, XXXIV, Editura Academiei RSR, București; 1978, 216 p. cu 110 ilustrații și un tabel cronologic în text. Preț 27 de lei RECENZII 862-966 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) M. Petrescu-Dîmbovița, „Die Sicheln in Rumänien”, mit Corpus der jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens, Prähistorische Bronzefunde, hrsg. von Hermann Müller-Karpe, Abteilung XVIII, Bd. 1, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1978, 189 S. + 300 Taf. RECENZII 866-669 germană
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Studien zur Lausitzer Kultur. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCCII, Prace archeologiczne, zeszyt 18, redaktor tomu M. Gedl. Nakladem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kriaków, 1974, 182 p. cu numeropase figuri în text RECENZII 869-870 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) „Studien zu südpolnischen Wehranlagen”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCCCXXIV, Prace archeologiczne, zeszyt 18, redaktor tomu M. Gedl, Warszawa - Kriaków, 1976, 103 p., cu numeroase figuri în text RECENZII 871-972 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI FERENCZI, Istvan (autor) „Oppida: The Beginnings of Urbanisation in Barbarian Europe”. Papers presented to a Conference at Oxford, October 1975, editat de Barry Cunliffe și Trevor Rowley, apărută în seiria binecunoscută: British Archaeological Reports, Supplementary Series ii, f. 1., 1976; ediție rotaprintată, cu 121 figuri în text și 3 planșe. RECENZII 873-881 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PISO, Ioan (autor) László Barkóczi, András Mócsy, „Die römischen Inschriften Ungarns. 2. Lieferung - Salla, Mogentiana, Mursella, Brigetio” (RIU II), Budapest. Akadémiai Kiadó, 1972. Cuprinde 358 p., 211 fotografii și trei hărți. RECENZII 883-884 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WINKLER, Iudita (autor) Jenő Fitz, „Der Geldumlauf der römischen provinzen im Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunderts”, Akadémiai Kiadó, Budapest, Rudolf Habelt Verlag, Bonn, 1978, 945 p. RECENZII 885-891 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUDEA, Nicolae (autor) Sándor Soproni, „Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhunderts”, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978, 231 p., 95 planșe ilustrate RECENZII 893-896 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Alina (autor) Ghristopher J. Young, „The Roman Pottery Industry of the Oxford Region” (pe foaia de titlu); Oxfordshire Roman Pottery (pe copertă). British Archaeological Reports, 43, Oxford, 1977, 391 p. cu 14 tabele și 84 figuri în text RECENZII 897-899 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Alina (autor) „Roman Pottery Studies in Britain and Beyond”. Papers presented to John Gillam, July 1977, edited by John Dore and Kevin Greene, British Archaeological Reports, Supplementary Series, 30, Oxford, 1977, 333 p., cuprinzând în text 25 fig. Preț 6,30 lire RECENZII 899-900 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Magdalena (autor) Piroska Weiner, Zinngiessermarken in Ungarns. 16.-19. Jahrhundert (Mărcile cositorarilor din Ungaria. Sec. XVI-XIX), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978, 107 p. text cu 432 fig. În text + 11 pl. alb-negru RECENZII 901-903 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) Johann Filstich, „Încercare de istorie românească”. Studiu introductiv, ediția textului și notele Adolf Armbruster. Traducere Radu Constantinescu, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979, 301 p. RECENZII 905-907 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) Gabriel Ștrempel, „Catalogul manuscriselor românești B.A.R. 1-1600”, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978, 479 p. RECENZII 907-908 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) George Em. Marica, ”Studii de istoria și sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea”, Vol. II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, 335 p. RECENZII 908-909 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) Damaschin Bojică, ”Scrieri. De la idealul luminării la idealul național”. Studiu introductiv, selecție de texte și note de Nicolae Bocșan, Timișoara, Editura Facla, 1979, LXI - 163 p., 14 ilustrații RECENZII 909-911 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) Barbara Jelavich, ”The Establishment of the Balkan National States”, Seattle and London, University of Washington Press, 1977, 358 p. (= Peter F. Sugar, Donald W. Treadgold, ed., „A History of East Central Europe”, VIII) RECENZII 911-913 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) William Marin, „Unirea din 1918 și poziția șvabilor bănățeni”, Timișoara, Editura Facla, 1978, 172 p. RECENZII 913-915 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) „Consiliul național roman din Blaj (noiembrie 1918 - ianuarie 1919). Protocoale și acte”, Vol. I. Ediție îngrijită, studiu introductiv, indicii și glosar de Victoria Lascu și Marcel Știrban, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, 227 p., 16 planșe (colecția „Testimonia”) RECENZII 915-916 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DAICOVICIU, Hadrian (autor) Retrospectivă RECENZII 917-922 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI Prescurtări bibliografice 923-926 română
1979 Acta Musei Porolissensis, III 2050 de ani de la făurirea primului stat unitar și independent don istoria românilor: statul dac condus de regele Burebista .7- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MATEI, Alexandru (autor) Repertoriul de așezări și descoperiri dacice pe teritoriul județului Sălaj 11- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LAKO, Eva (autor) Repertoriul topoarelor de aramă din județul Sălaj 41- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MARINESCU, George (autor) Depozitul de bronzuri de la Ciceu-Corabia 51- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul de monede dace de la Vișea. Contribuții la studiul emisiunilor monetare ale dacilor napocenses 59- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BARBU, Mircea (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Monede divizionare dace din Dacia intracarpatică 81- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen (autor), MATEI, Alexandru (autor) O monedă dacică inedită din județul Sălaj 87- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Tezaurul de la Petrindu. Contribuții la cronomogia tetradrachmelor thasiene de tip Dionysos-Kerakles 89- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Statul dac centralizat și independent condus de Burebista 103- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LAKO, Eva (autor), MATEI, Alexandru (autor) Repertoriul descoperirilor și așezărilor de epocă romană pe teritoriul județului Sălaj 121- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIV) 137- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Descoperiri monetare antice la Porolissum I 139- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine la Gherla 141- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Două monede romane inedite din Dacia 145- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae (autor) Castrul roman de la Inlăceni. Încercare de monografie 149- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Fibule romane în colecțiile Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 275- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Fibule romane în Muzeul de Istorie și Artă din Zalău (I) 321- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MATEI, Alexandru (autor) Repertoriul de așezări și descoperiri aparținînd secolelor IV-IX e.n. pe teritoriul județului Sălaj 375- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III POP, Constantin (autor) Cîteva considerații privind monumentele figurate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 379- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III ARDEVAN, Radu (autor), RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Botar Imre și colecția sa de antichități 387- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LANDES, Amalia (autor) Propuneri pentru o reconstituire a castrului roman de la Buciumi (I) 411- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GEOROCEANU, Marin (autor), GEOROCEANU, Paul (autor), LISOVSCHI, Claudiu (autor) Fauna din castrele și așezările romane din Transilvania I. Fauna din castrul roman de la Bologa (jud. Cluj) 427- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae (autor), LAKO, Eva (autor) Despre o gemă gnostică cu inscripție din Muzeul de Istorie și Artă din Zalău 449- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Așezarea dacică, daco-romană și prefeudală de la Copșa Mică (jud. Sibiu) 451- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae (autor) Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad. Contribuții la istoria creștinismului daco-roman 515- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Gherla secolul IV e.n. 525- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GAIU, Corneliu (autor) Descoperiri din epoca migrațiilor în nord-estul Transilvaniei 535- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BELDEANU, Grigore (autor) Sălajul pe treptele istoriei poporului român 545- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MUȘAT, Mircea (autor) Poporul român - istorie multimilenară 561- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LUCĂCEL, Vasile (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1978 595- română
1979 Banatica, 5 BUȘUI, Nicolae (autor) Banatica - Cuvînt înainte română
1979 Banatica, 5 BĂLĂNESCU, Dana (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") 17- română
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan (autor), ZAHARIA, Florica (autor) Urme textile pe ceramică neolitică descoperită în județul Caraș-Severin 27- română
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan (autor), PETROVSZKY, Richard (autor) Așezări ale culturii Coțofeni în județul Caraș-Severin 35- română
1979 Banatica, 5 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Epoca bronzului în "Clisura Dunării" 71- română
1979 Banatica, 5 SĂCĂRIN, Caius (autor) Depozitul de bronzuri de la Cozla (județul Caraș-Severin) 107- română
1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian (autor) Date noi privind descoperirile halstattiene de la Gornea 115- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978 181- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor) Cercetările arheologice din punctul "Cetate", comuna Lăpușnicel, județul Caraș-Severin (I) 185- română
1979 Banatica, 5 PETROVSZKY, Richard (autor) Tipuri de morminte romane în zona Caransebeșului 201- română
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie (autor) Die Rumanen aus der "Clisura Dunării" zwischen dem VI ind XIV. Jahrhundert (Gestchichtlich-archaeologische Betrachtungen) 215- germană
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie (autor) Așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche - "Rît" (județul Caraș-Severin) 225- română
1979 Banatica, 5 MATEI, Ștefan (autor) Fortificațiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise 255- română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin (autor) Districtul românesc Mehadia la sfîrșitul secolului al XIV-lea 265 română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin (autor) Ragusa (Dubrovnik) und das Banat in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts 277- română
1979 Banatica, 5 CIULEI, Gheorghe (autor) Autonomia juridică a românilor din Banat în evul mediu 285- română
1979 Banatica, 5 TRÎPCEA, Theodor (autor) Informații despre unele localități din Banat în secolul al XVIII-lea 291- română
1979 Banatica, 5 WOLLMANN, Volker (autor) Mineritul din Banat la mijlocului veacului al XVIII-lea oglidit ăntr-un album-cartografic 297- română
1979 Banatica, 5 CALINCOF, Eleonora (autor) Contribuții documentare privind Băile Herculane la începutul secolului al XIX-lea 317- română
1979 Banatica, 5 GROZA, Liviu (autor) Considerații cu privire la regulamentul românesc de graniță din Caransebeș 329- română
1979 Banatica, 5 PĂIUȘAN, Radu (autor), SAV, Corneliu (autor) Despre desfășurarea revoluției de la 1848-1849 în nord-estul Banatului 341- română
1979 Banatica, 5 NEAMȚU, Gelu (autor) Ideea dacoromaniei simbol al luptei pentru unitatea națională în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania 359- română
1979 Banatica, 5 LEU, Valeriu (autor), ZABERCA, Vasile (autor) I.E. Tieranu - luptător pentru emancipare națională 367- română
1979 Banatica, 5 FAUR, Viorel (autor) Lupta românilor din Crișana pentru drepturi naționale în primii ani ai veacului al XX-lea 373- română
1979 Banatica, 5 MILIN, Miodrag (autor) Situația revoluționară în Banat (1914-1918) 383- română
1979 Banatica, 5 BRĂTESCU, Constantin (autor) Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania 391- română
1979 Banatica, 5 DOBRESCU, Victor (autor) Contribuția elevilor și a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Național din Caransebeș (25, XI 1918 - 15 VIII 1919) 399- română
1979 Banatica, 5 ȘANDRU, D. (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 pe proprietățile funciare ale uzinelor de fier și domeniilor Reșița 407- română
1979 Banatica, 5 ZABERCA, Vasile (autor) Știri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului 423- română
1979 Banatica, 5 MUNTEANU, Ion (autor) Învățămîntul agricol din Banat în perioada interbelică 429- română
1979 Banatica, 5 RUJA, Gheorghe (autor) Dizolvarea sindicatelor unitare din Romania și procesul comunist de la Timișoata (1929) 439- română
1979 Banatica, 5 POPA, Ion (autor) Despre situația șomerilor din sudul Banatului în primii ani ai crizei economice (1929-1931) 453- română
1979 Banatica, 5 ȘERBAN, Ion (autor) Lupta Partidului Comunist Roman, în fruntea maselor populare din județul Caraș-Severin, împotriva dictaturii antonesciene (1940-1944) 457- română
1979 Banatica, 5 BISTRIANU, Aurel (autor), LEU, Valeriu (autor) Circulația cărții românești în Valea Almăjului pîna la 1840 467- română
1979 Banatica, 5 DUDAȘ, Vasile (autor) Carți vechi românești din Țara Hațegului în lumina catalogului lui Ștefan Moldovan (1857) 484- română
1979 Banatica, 5 POPA, Mircea (autor) Iluministul bănățean: Grigorie Obradovici (1771-1847) 511- română
1979 Banatica, 5 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Un mare animator și precursor: pictorul Nicolae Popescu 519- română
1979 Banatica, 5 HILLINGER, Nicolae (autor) Considerații asupra activităților învățătorului Iosif Olaru 527- română
1979 Banatica, 5 NAGHI, Gheorghe (autor) Din corespondența lui C. Diaconovici privitoare la ziarul "Dreptatea" 531- română
1979 Banatica, 5 COMȘA, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Liubcova 537- română
1979 Banatica, 5 MOROZ-POP, Maria (autor) Așezarea eneolitică de la Sacoșu Mare (raport preliminar) 541- română
1979 Banatica, 5 ALBU, Ion (autor) File din istoria localității Gherteniș (județul Caraș-Severin) 547- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) O expediție arheologică în Valea Almăjului. Realizări perspective 553- română
1979 Banatica, 5 BUZAN, Ion (autor) Conservarea unor monumente istorice din județul Caraș-Severin 559- română
1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian (autor) Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii (I). Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic) - Morintz Sebestian 571- română
1979 Banatica, 5 SĂCĂRIN, Caius (autor) Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (cultura pretracică și tracică) 575- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BERCIU, Dumitru (autor) 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent. Statul geto-dac făurit de Burebista .7- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ANDREESCU, Gheorghe (autor) Cîteva vîrfuri de săgeată descoperite la Ocnița, județul Vîlcea .11- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BARDAȘU, Petre (autor) Autori antici despre cunoștințele asupra naturii ale geto-dacilor 16- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BUSULOC, Elena (autor) Vestifii feudale de la Rîmnicu Vîlcea 24- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III NISTOR, Nicolae (autor) Relații politice și diplomatice între Sibiu și Țara Românească în veacul al XV-lea și începutul veacului al XVI-lea 30- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae (autor) Teodosie Rudeanu marele logofăt al lui Mihai Viteazul și Simion Movilă 42- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ZAHARIA, Dumitru (autor) Ocnele Mari într-o scrisoare din 1690 57- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III MARINOIU, Costea (autor) File din istoria cărții vîlcene (sec. XVII-XVIII) 63- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III TAMAȘ, Corneliu (autor) Acțiuni de rezistență ale țărănimii vălcene împotriva exploatăriiclericale în secolului al XVII-lea 70- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III VASILE, Radu (autor) Aspecte din județul Vîlcea privind unele consecințe ale politicii fiscale în epoca fanariotă. Vînzarea țăranilor bimici 81- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ISCRU, Gheorghe (autor) Probleme, propuneri și inițiative școlare în Țata Românescă în ajunul revoluției din 1848 88- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III STĂNCULESCU, Florea (autor) Un important document vîlcean din timpul revoluției de la 1848 94- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III SIMEANU, Gheorghe (autor) Vîlceni participanți la lupta din Dealul Spirii 105- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PURECE, Sergiu (autor) Județul Vîlcea și Unirea 109- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III GEORGESCU, Titu (autor) Independența și contenporaneitate 118- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III TAMAȘ, Veronica (autor) Aportul județului Vîlcea la constituirea, de către armata română a podului peste Dunăre în timpul operațiunilor militare din 1877-1878 126- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ANDRONIE, Dumitru (autor) Frămîntări și mișcări țărănești din județul Vîlcea în perioada 1878-1900 131- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PETRE, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea tipului monetar dacic cu cap ianiform 144- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru (autor) Raportul dintre colecționarul de artă și muzeu 152- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PURCĂRESCU, Petre (autor) Portretul unui revoluționar vîlcean de la 1848 167- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III VLĂDUȚ, Nicolae (autor) Un liric al culorii: Ion Brodeală 170- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru (autor) Valori din patriminiul cultural național în secția de artă plastică a Muzeului Județean Vîlcea 173- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III DECA, Eugen (autor) Meșteșugul olăritului în comuna Sălătrucel 176- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III GEORGESCU, Nicolae (autor) Așezările și arhitectura rurală de pe Valea Bistrișei (cursul mijlociu) 182- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III OPREA, Ion (autor) Cadrul geografic și etnografic al Depresiunii Jiblea-Berislăvești 201- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ȚUGLUI, Traian (autor) Instalații țărănești pe Valea Luncavățului 215- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BĂLAȘA, Dumitru (autor), PURCĂRESCU, Petre (autor) Un hisov inedit de la Mihnea vodă Turcitul 227- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru (autor) Un hisov inedit de la Ștefan Cantacuzino 228- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru (autor) O scrisoare inedită de la Henri Focillion 230- română
1979 Carpica, XI VITCU, Dumitru (autor) Repere în diplomația Unirii (1848-1859) .7-16 română
1979 Carpica, XI MUȘAT, Mircea (autor) Socialiștii români în fruntea luptei pentru înfăptuirea statului național unitar 17-22 română
1979 Carpica, XI FLOREA, Vasile (autor) Contribuția societății culturale Astra la dezvoltare conștiinței unității naționale 23-27 română
1979 Carpica, XI ARDELEANU, Ion (autor) Înfăptuirile maselor populare din 1918 și recunoașterea lor Internațională 29-40 română
1979 Carpica, XI ZAHARIA, Dumitru (autor) Simeon Mîndrescu și Italia 41-47 română
1979 Carpica, XI FLORESCU, Gheorghe (autor) Desăvârșirea unității naționale – expresie a voințeiîntregului popor român 49-55 română
1979 Carpica, XI FLORESCU, Marilena (autor) Contribuții la cunoașterea concepțiilor despre lume și viață a comunităților tribale monteorene 57-134 română
1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
1979 Carpica, XI DRAGOMIR, Ion (autor) Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de sud a Moldovei 149-157 română
1979 Carpica, XI MONAH, Dan (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Topor de tip Monteoru descoperit la Mileștii de Sus, județul Bacău 159-164 română
1979 Carpica, XI ANDRONIC, Alexandru (autor) În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la Vaslui 165-169 română
1979 Carpica, XI MITREA, Ioan (autor) Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea, în comuna Dămienești, județul Bacău 171-180 română
1979 Carpica, XI COMAN, Ghenuță (autor) Contribuții la cunoașterea fondului etnic al civilizației secolelor V-XIII în jumătatea sudică a Moldovei 181-216 română
1979 Carpica, XI VARLAM, Vasile (autor) Complexele funerare tumulare de pe cursul mijlociu al râului Bârlad 217-230 română
1979 Carpica, XI ARTIMON, Alexandru (autor), MITREA, Ioan (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budești-Plopana, județul Bacău 229-244 română
1979 Carpica, XI MURARIU, Ioan (autor) Economia ținutului Bacău în prima jumătate a sec. al XIX-lea 245-252 română
1979 Carpica, XI CATARGIU, Virgil (autor) Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan și principiile abordării ei 253-264 română
1979 Carpica, XI STROIA, Mircea (autor) Considerații asupra toponimului „prisaca” 265-274 română
1979 Carpica, XI ICHIM, Dorinel (autor) Despre rolul unor unelte și munci agricole din Moldova centrală 275-280 română
1979 Carpica, XI ROTARU, Feodosia (autor) Centrul de ceramică din comuna Oituz, județul Bacău 281-305 română
1979 Carpica, XI FILIP, Mircea (autor) „Floarea darurilor” – un manuscris inedit 307-310 română
1979 Carpica, XI DINUTZ, Mircea (autor) G. Bălăiță, semnificația unei opere 311-320 română
1979 Carpica, XI ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Orașele în mișcare - Toynbee Arnold 321-325 română
1979 Carpica, XI MITREA, Ioan (autor) Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n. Contribuți arheologice și istorice la problema formării poporului român - Teodor D. 327-329 română
1979 Carpica, XI MONAH, Dan (autor) Scurtă istorie a Daciei preromane -Petrescu-Dîmbovița M. 331-334 română
1979 Carpica, XI FILIP, Mircea (autor) Carte veche românească în Bihor (sec. XVI-XVII) - Dudaș F. 335-335 română
1979 Carpica, XI MITREA, Ioan (autor) Geto-dacii din Cîmpia Munteniei - Turcu Mioara 341-344 română
1979 Carpica, XI ANTONESCU, Silvia (autor) Cronica săpăturilor arheologice efectuate în județul Bacău în perioada 1968-1978 349-356 română
1979 Carpica, XI ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie, pe anii 1977-1978 (Elena Artimon) 357-364 română
1979 Cercetări Arheologice, III GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XV română, franceză
1979 Cercetări Arheologice, III Cuprins română, franceză, engleză, germană, rusă, bulgară, spaniolă
1979 Cercetări Arheologice, III GALBENU, Doina (autor) Săpături în tell-ul de la Hârșova, jud. Constanța 3-8 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III ULANICI, Augustin (autor) Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov 9-26 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Brăneț în anul 1976 27-38 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Petrișoru, com. Racovițeni, jud. Buzău 39-42 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic de la Frătești, jud. Ilfov 43-51 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud. Buzău 53-57 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi (autor) Cercetări arheologice de la Rateșu Cuzei, jud. Vaslui 59-75 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Rateșu Cuzei aparținând culturii Noua (epoca bronzului) 77-86 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi (autor) Sondajul arheologic de la Voinești, jud. Vaslui 87-93 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor), VULPE, Alexandru (autor) Șantierul arheologic Popești, com.Mihăilești, jud. Ilfov. Raport preliminar asupra rezultatelor din canpania anilor 1976-1977 95-104 română
1979 Cercetări Arheologice, III LEAHU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Micia, (Vețel, jud. Hunedoara) 105-126 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III ANDRIȚOIU, Ioan (autor), BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor), MARINESCU, Lucia (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), SION, Anișoara (autor) Șantierul arheologic de la Vitănești, jud. Teleorman 127-141 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Date cu privirela resturile animaliere. Ofrande din mormintele de călăreți de la Vitănești, jud. Teleorman 143-150 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III ESKENASY, Victor (autor), NEMOIANU, Alexandru (autor), POPA, Radu (autor) Șantierul arheologic Voivozi, com. Popești, jud. Bihor. Raport pentru campania de cercetări din anul 1976 151-154 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III DUMITRACHE, Mariana (autor) Cetatea sătească din Drăușeni, jud. Brașov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977 155-198 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CHIȚESCU, Lucian (autor), CONOVICI, Niculae (autor), LUNGU, Radu (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 199-242 română
1979 Cercetări Arheologice, III GEORGESCU, Laurenția (autor) Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Orașul de Floci 243-246 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe șantierul arheologic de la Piua Petrii, jud. Ialomița 247-249 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Sondaje arheologice în orașul Focșani 251-260 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud. Ilfov 261-328 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III TROHANI, George (autor) Două cuțite pumnal din metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinți 331-333 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III DRAGUȘ, Dan (autor) O nouă descoperire aparțInând tezaurului de la Cucuteni-Băiceni, jud. Iași 335-338 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III MOSCALU, Emil (autor) Probleme ale cetăților cu "val vitrificat" 339-351 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III MOSCALU, Emil (autor), VOIEVOZEANU, Petre (autor) Mormântul princiar getic și tezaurul de la Peretu, jud. Teleorman 353-360 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BEDA, Corneliu (autor), MOSCALU, Emil (autor) Noi cetăți traco-getice 361-373 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BEDA, Corneliu (autor), MOSCALU, Emil (autor) Descoperirile arheologice de la Pietroșani, jud. Teleorman 375-383 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III MOSCALU, Emil (autor) Sondaje și cercetări de suprafață 385-400 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BEDA, Corneliu (autor), SPIRU, Ion (autor) Tell-ul gumelnițean de la Plosca, jud. Teleorman 401-404 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III MARINESCU, Lucia (autor) O statuetă de bronz de la Micia 405-408 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III DUMITRACHE, Mariana (autor) Materiale ceramice din cetatea țărănească din com. Hărman, jud. Brașov 409-420 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CHICIDEANU, Ion (autor) O așezare din sec. XIV-XV la Bradu, jud. Buzău 421-438 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Ceramică medievală descoperită la Vodița prin săpăturile din anul 1970 439-451 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III SPIRU, Ion (autor) Descoperiri arheologice în jud. Teleorman 453-459 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Notă asupra unei probe de semințe carbonizate din așezarea Raskopanița, R.P. Bulgaria 461-462 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Numismatice, II Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 2-3 română
1979 Cercetări Numismatice, II GEORGESCU, Florian (autor) Cuvînt înainte Cuvânt înainte V-VIII română
1979 Cercetări Numismatice, II GEORGESCU, Florian (autor) Avant-propos Cuvânt înainte IX-XII franceză
1979 Cercetări Numismatice, II Fore word Cuvânt înainte XIII-XV
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) Note de numismatică greacă antică/ Notes de numismatique grecque ancienne / Notes on ancient Greek numismatics. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 3-14 română
1979 Cercetări Numismatice, II MITREA, Bucur (autor) Tezaurul monetar de la Bălești, jud. Gorj, din vremea lui Gordian al III-lea/ Dépôt monétaire de l’époque de Gordien III trouve à Bălești, dép. de Gorj/ The monetary treasure from Bălești, Gorj county, from the time of Gordian the IIIrd Numismatică (Numismatique, Numismatics) 15-37 română
1979 Cercetări Numismatice, II PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) Notă asupra unei monede romane de la Sucidava/ Note sur une monnaie romaine de Sucidava/ About a roman coin from Sucidava Numismatică (Numismatique, Numismatics) 39-40 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) Două monede emise de împăratul bizantin Alexandru/ Deux monnaies émises par l’empereur byzantine Alexandre / Two coins emitted by the Byzantine emperor Alexander Numismatică (Numismatique, Numismatics) 41-46 română
1979 Cercetări Numismatice, II ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur din secolul al XIII-lea descoperit la Sâmbăteni, jud. Arad / Un dépôt monétaire du XIIIe siècle découvert à Sâmbăteni, dép. d’Arad / A XIIIth century treasure found in Sîmbăteni, Arad county Numismatică (Numismatique, Numismatics) 47-110 română
1979 Cercetări Numismatice, II COJOCĂRESCU, Maria (autor) Monede moldovenești rare din Expoziția de numismatică a Muzeului de Istorie a Municipiului București/ Monnaies moldaves rares trouvées dans l’exposition numismatique du Musée d’histoire du Municipe de Bucarest / Rare Moldavian coins from the numismatic exhibition of the History Museum of Bucharest. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 111-113 română
1979 Cercetări Numismatice, II STANCU, Paraschiva (autor) Aspri turcești din secolul al XV-lea descoperiți în satul Colceag, com. Inotești, jud. Prahova / Aspres turcs du Xve siècle découverts dans le village de Colceag, commune d’Inotești, dép. De Prahova / Turkish coins form the XVth century discovered in village of Colceag, Inotești commune, Prahova county. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 115-127 română
1979 Cercetări Numismatice, II BERCIU DRĂGHICESCU, Adina (autor) Moneda în plata taxelor vamale în secolele XV-XVI în Țara Românească/ La monnaies dans le payement des taux douaniers aux XVe-XVIe siècles en Valachie/ Customs coins of the XVth – XVIth century in Wallachia Numismatică (Numismatique, Numismatics) 129-148 română
1979 Cercetări Numismatice, II LUNGU, Radu (autor) O monedă de aur descoperită la Orașul de Floci/ Une monnaie d’or découverte a Orașul de Floci/ A gold coin found at Orașul de Floci Numismatică (Numismatique, Numismatics) 149-151 română
1979 Cercetări Numismatice, II TROHANI, George (autor) O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în așezarea geto-dacică de la Vlădiceasca / Une représentation d’Héraclès sur un anneau-sceau découvert dans l’établissement géto-dace de Vlădiceasca / An image of Heracles on a signet ring discovered in the geto-dacian settelment of Vlădiceasca. Sigililografie (Sigilographie, Sigillography) 155-159 română
1979 Cercetări Numismatice, II MITREA, Bucur (autor) WOLFGANG HANN, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Österreich. Abteilung III. Niederösterreich. Band I. Carnutum Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 163-164 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) TOMMASO BERTELÈ, Moneta veneziana e moneta bizantina (secoli XII-XV). Venezia e il Levanto fino al secolo XV. I Storia-diritto-economia Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 164-166 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) GÜNTER SCHÖN, Weltmünzkatalog XX. Jahrhundert, 7 und 8. Revidierte und erweiterte Auflage Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 167
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) ÉMANUELA NOHEJ-LOVÁ-PRÁTOVÁ, Základy numismatiky Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 167 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) *** „Médailles”, Organe de la Fédération Internationale de la médaille – F.I.D.E.M., 1975 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 168 română
1979 Cercetări Numismatice, II TROHANI, George (autor) MARGARITA LORD-KIPANIDZE, Kolhidskie perstni-peciati V-III vv. do n.e. Vopros v zaimootnoșenii s greceskimi Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 168-169 română
1979 Cercetări Numismatice, II MITREA, Bucur (autor) WERNER SEIBT, Die Skleroi. Eine prosopographisch-sigilographische Studie Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 169-170 română
1979 Cercetări Numismatice, II Cuprins Cuprins 171 română
1979 Cercetări Numismatice, II Sommaire Cuprins 172 franceză
1979 Cercetări Numismatice, II Summary Cuprins 173 engleză
1979 Crisia, 1979 Cuprins 2 română
1979 Crisia, 1979 CICALĂ, Ion (autor) Tradițiile istorice progresiste - Tezaur de idei și învățăminte în lupta revoluționară a P.C.R. I. Studii 9-59 română
1979 Crisia, 1979 IGNAT, Doina (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) Cercetări arheologice și paleontologice în Defileul Crișului Repede I. Studii 61-75 română
1979 Crisia, 1979 DUPOI, V. (autor), PREDA, F. (autor) Figurine de lut antropomorfe geto-dace descoperite în așezarea de la Pietroasele-Gruiu (jud. Buzău) I. Studii 77-87 română
1979 Crisia, 1979 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Romanica (I). Note bibliografice I. Studii 89-144 română
1979 Crisia, 1979 BORCEA, Liviu (autor) Românii în Cronica de jale a lui Ioan Szalardi I. Studii 145-166 română
1979 Crisia, 1979 GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările țărănești de pe domeniile Beiuș, Vașcău și Beliu de la mijlocul secolului al XVIII-lea I. Studii 167-181 română
1979 Crisia, 1979 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Comerțul bucureștean în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 183-196 română
1979 Crisia, 1979 FAUR, Viorel (autor) Istoriografia bihoreană între 1849-1918 I. Studii 197-206 română
1979 Crisia, 1979 ȘORA, Gheorghe (autor) Contribuții privitoare la biografia lui Vasile Goldiș I. Studii 207-268 română
1979 Crisia, 1979 NEAMȚU, Gelu (autor) Activitatea lui Alexandru Roman ca membru al Academiei Române I. Studii 271-292 română
1979 Crisia, 1979 MANDREA, Ioan (autor) Date privind mișcarea muncitorească și socialistă din Brașov în primul deceniu al secolului al XX-lea I. Studii 293-306 română
1979 Crisia, 1979 GIURA, L. (autor), RACOVIȚAN, M. (autor) Comunitatea de viață economică a națiunii române - premisă a desăvărșirii unității politice I. Studii 307-321 română
1979 Crisia, 1979 POPA, A. (autor) Copiști și manuscrise în Bihor în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea II. Documente 323-336 română
1979 Crisia, 1979 DUDAȘ, Florian (autor) Contribuții privind cartea românească veche. Epoca luminilor II. Documente 338-380 română
1979 Crisia, 1979 DUDAȘ, Florian (autor) Cărți românești din biblioteca lui Samuil Vulcan (prezentare bibliologică) II. Documente 381-419 română
1979 Crisia, 1979 GYEMANT, L. (autor) Două tipărituri românești din Transilvania privind foametea din primele două decenii ale secolului al XIX-lea II. Documente 421-425 română
1979 Crisia, 1979 CORDOȘ, N. (autor), KOVACS, I. (autor) Un memoriu din anul 1870 al comunelor din scaunele filiale Săliște și Tălmaciu II. Documente 427-449 română
1979 Crisia, 1979 MIHOC, Blaga (autor) Vasile Lucaciu, militant pentru realizarea statului național, unitar român. Contribuții documentare II. Documente 451-539 română
1979 Crisia, 1979 POPA, M. (autor) Contribuții documentare la o monografie G. Bogdan-Duică. Relațiile sale cu poeta bihoreană Lucreția Suciu II. Documente 541-566 română
1979 Crisia, 1979 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Bihorul și colaboratorii bihoreni în prijma enciclopedie română, tipărită de "Astra" (1895-1905) II. Documente 568-588 română
1979 Crisia, 1979 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor), MARINESCU, Ioan (autor) Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) II. Documente 589-720 română
1979 Crisia, 1979 IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Fughiu (jud. Bihor) III. Articole şi note 721-733 română
1979 Crisia, 1979 EMODI, Janos (autor) O groapă rituală de la sfîrșitul epocii bronzului descoperită la Oradea III. Articole şi note 735-743 română
1979 Crisia, 1979 COVACI, Veronica (autor) Din istoricul breslelor orașului Oradea III. Articole şi note 745-764 română
1979 Crisia, 1979 GORUN, Gheorghe (autor) Aspecte ale istoriei comerțului orădean în secolul al XVIII-lea III. Articole şi note 765-773 română
1979 Crisia, 1979 BODEA, Gheorghe (autor) Avram Iancu și problema creării Daco-României III. Articole şi note 775-782 română
1979 Crisia, 1979 BIZEREA, F. (autor), COCIUBA, P. (autor) Rolul lui Ioan Russu-Șirianu în organizarea și elaborarea hotărîrilor "Adunării Naționale" din 28 noiembrie 1894 III. Articole şi note 783-788 română
1979 Crisia, 1979 HAȘDEU, T. (autor), POPA, L. (autor) Din corespondența secretă a ambasadorului Franței în România în anul 1917 III. Articole şi note 789-794 română
1979 Crisia, 1979 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Gărzile naționale românești din Bihor în lupta pentru unirea Transilvaniei cu România III. Articole şi note 795-806 română
1979 Crisia, 1979 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind colecția arheologică a liceului "Emanoil Gojdu" din Oradea. Contribuția profesorului T.L. Roșu la cunoașterea și salvarea patrimoniului arheologic orădean III. Articole şi note 807-822 română
1979 Crisia, 1979 MĂLINAȘ, Constantin (autor) "Oameni din Bihor - momente, instituții, personalități" III. Articole şi note 823-825 română
1979 Crisia, 1979 GORUN, Gheorghe (autor) Cărturari și carți în spațiul românesc medieval - Șchiau Octavian IV. Recenzii 827-828 română
1979 Crisia, 1979 GORUN, Gheorghe (autor) Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII. Catalog - Dudaș F. IV. Recenzii 828-828 română
1979 Crisia, 1979 DUDAȘ, Florian (autor) Cultura română în civilizația modernă contemporană - Duțu Al- IV. Recenzii 829-830 română
1979 Crisia, 1979 DUDAȘ, Florian (autor) Catalogul manuscriselor românești, B-A.R., 1-1600 - Ștrempel Gabriel IV. Recenzii 831-832 română
1979 Crisia, 1979 GORUN, Gheorghe (autor) Școala ardeleană, mișcare ideologică națională iluministă - Lungu I. IV. Recenzii 832-832 română
1979 Crisia, 1979 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Circulația tipăriturilor vechi românești în secolul al XVIII-lea în comitatele Arad și Zarand IV. Recenzii 833-834 română
1979 Crisia, 1979 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Societatea de lectură din Oradea (1852-1875) - Faur V. IV. Recenzii 834-835 română
1979 Crisia, 1979 CORNEA, Lucia (autor) Mișcarea socialistă și social-democrată din România. 1934-1944 (Poziția sa față de fascism și război) - Jurca N. IV. Recenzii 836-838 română
1979 Crisia, 1979 CORNEA, Lucia (autor) Din experiența secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor privind activitatea cu preșcolarii V. Muzeografie 839-846 română
1979 Crisia, 1979 CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a patra (1941-1944) - Indice bibliografic V. Muzeografie 847-865 română
1979 Crisia, 1979 MARINESCU, Ioan (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1977 V. Muzeografie 866-871 română
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BABEȘ, Mircea (autor) Le stade actuel des recherches sur la culture géto-dace à son époque de développement maximum (IIe siècle av.n.è - Ier siècle de n.é.) 005-020
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 CÂRCIUMARU, Marin (autor) Paysage paléophytogéographique, variations du climat et géochronologie du paléolithique moyen et supérieur de Roumanie (Etude palynologique) 021-030
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 NICA, Marin (autor) Les établissements néolithiques de Leu et Padea, de la zone d'interférence des cultures Dudesti et Vinča 031-064
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 CÂRCIUMARU, Marin (autor) Analyse pollinique des couches néolithiques de Padea et Leu (dép. de Dolj) 065-068
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 COMȘA, Eugen (autor) Les figurines en os appartenent à la phase moyenne de la culture Gumelnita 069-078
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ICONOMU, Constantin (autor) Découvertes récentes dans l'établissement hallstattien tardif de Curteni (dép. de Vaslui) 079-092
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 TUDOR, Dumitru (autor) Ouverture ''officielle'' de la dernière guerre entre Trajan et Decebal 093-114
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 GOSTAR, Nicolae (autor) L'armèe romaine dans les guerres daces de Trajan (101-102, 105-106) 115-122
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Le programme iconogrphique de monument triomphal d'Adamklissi 123-130
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BAUMANN, Victor Heinrich (autor) La ''villa rustica'' de Niculitel (dép. de Tulcea) 131-146
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 SANIE, Silviu (autor) Le diadème d'or de Tyras 147-158
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ILIESCU, Octavian (autor) Remarques sur la pénétration de la monnaie constantinienne au Bas-Danube 159-178
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Ciurel, habitat des VIe-VIIe siècles de notre ére 179-230
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 COMȘA, Maria (autor) Die örtliche Keramik aus den Siedlungen des 8.-10. Jahrhunderts von Bucov -Ploiesti 231-264
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Quelques aspects de la circulation monétaire dans la zona de l'embouchure du Danube au XIIe siècle 265-274
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BUSUIOC, Elena (autor), MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (autor) Mittelalterliche Kachelofenarten in den Rumänischen Fürstentümern (XIV-XV. Jahrhundrets) 275-306
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ROMAN, Petre (autor) Die südlichen Beziehungen der Badener-Kultur 307-312
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 CALDER III, William M. (autor) A note on the fourth century graffito from Kallatis 313-314
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Aperçu bibliographique sur les monnaies greques des régions balkaniques et du littoral septentrional du Pont Euxin à l'époque de l'Empire romain 315-318
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) La découverte monétaire de Davideni (dép. de Neamt) et le trésor de deniers s'achevant par des deniers de Marc Aurèle 319-322
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BRUDIU, Mihalache (autor) Deux tombes tumulaires de la zone de Galati 323-332
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Considérations anthropologiques sur les ossements humains trouvés dans les tombes sarmates de Galati 333-338
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 UDRESCU, M. Ștefan (autor) Offrandes animales trouvées dans les tombes tumulaires sarmates de Galati. Données archéozoologiques 339-340
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 HOREDT, Kurt (autor) Kleine Beiträge 341-346
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PREDA, Constantin (autor) Le professeur Dumitru Tudor à son 70e aniversaire 347-354
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 STOIA, Adriana (autor) Les fouilles archéologiques en Roumanie (1978) 355-370
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 MITREA, Bucur (autor) Découvertes monétaires en Roumanie,1978 (XXII) 371-376
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 SANIE, Silviu (autor) Necrologie: Nicolae Gostar 377-380
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BITIRI, Maria (autor) Compte rendu: ''Paleoliticul din Banat'' - Florea Mogosanu 381-382
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 OANCEA, Alexandru (autor) Compte rendu: ''Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii. f. Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic'' - Sebastian Morintz 382-385
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''Atlas of classical Archaeology'' 386-386
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''Bibliografia topograifica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche'' 387-388
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Compte rendu: ''Anatolian Collection of Charles University, Kyme 1'' 388-388
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''Pella: Alexander the Great's Capital'' - Photios Petsas 389-389
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''Teatri classici in Asia Minore, IV, Deduzioni e proposte'' - Daria de Bernardi Ferrero 389-390
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Compte rendu: ''Die ostgriechischen Grabreliefs'' - Ernst Pfuhl, Hans Möbius 390-390
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 POPILIAN, Gheorghe (autor) Compte rendu: ''Moules des gobelets ornés de la Gaule Centrale au Musée des Antiquités Nationales (XXXIIIe supplément à Gallia)'' - Colette Bémont 391-391
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''Die römischen Steininschriften aus Köln'' - Brigitte et Hartmut Galsterer 392-394
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor), POPOȘOI, Eugen (autor) Resultats des recherches paleolithique efectue a Mălușteni, department de Vaslui (1969-1971) .7- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Considerations d'ordre general concernant le facies culturel Stoicani - Aldeni 21- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie HARȚUCHE, N. (autor) Problemes concernant le bronz premature et moyen dans le nord-este de la Valachie, le sud-est de la Moldavie et Dobrodja 67- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie VULPE, Alexandru (autor) Sur la chronologie du groupe culturel de Ferigile 93- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie SÎRBU, Valeriu (autor) Considerations concernant l'importation des amphores helleniques et hellenistiques dans le territoire de la Roumanie (VI-eme - I-er siecle avant notre erre) 123- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vase romain de la forme d'une tete humaine trove a Barboși - Galați, dans la region de Bas - Danube 145- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Recherches arheologiques dans la zone du Vallum d'athanaric 151- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie CÎNDEA, Ionel (autor) Le tresor de monnaies feodales de Maraloiu, le departement de Braila 165- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘERBAN, Constantin (autor) L'unite culturelle des roumains au XVIII-e siecle refletee dans leurs travaux historiques 173- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie STAN, Apostol (autor) Costache Negri, canditat de la Partie nationale au trone de la Moldavie en janvier 1959 183- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Le prince Alexandre Ioan Cuza - le createur de l'Etat National Roumain 193- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor) Le mouvement socialiste de Roumanie et la guerre pour l'independance 201- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ORĂSCU, Șerban (autor) Le general Alexandre Cernat et ses ascendants 209- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie PORȚEANU, Alexandru (autor) Aspects du mouvement ouvrier de la Roumanie dans la periode immediatement suivant a la revolte paysanne de 1907 219- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie NAZARE, Ghiță (autor) Aspects de l'application de la legislation agricole de 1918-1921 sans le Department de Covurlui 245- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie EȘANU, Leon (autor) La section de Galați du Parti Socialiste depuis la Greve Generale jusqua'a a la creation du Parti Communiste Roumain (octobre 1920-mai 1921) 253- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie GUZIEC, Margareta (autor) Organisation de masse a Galați fondees et dirigees par le Parti Communiste Roumaine 269- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie JOFA, Constantin (autor) Le probleme agraire pendant la revolution populaire et democratique (1944-1947) 275- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ALDEA, Ion (autor) La ville de Galați, pendant les grandes confrontations sociales, politiques et economiques (1944-1949) 285- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie OANCEA, Tudorel (autor) La presse et de mouvement ouvrier des ports roumains jusqu'a la creation du PSDMR (1893) 299- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ANDRONACHE, Ștefan (autor) Galați d'autrefois dans la carte postale ilustree 307- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie MAFTEI, Neculai (autor) Le development de l'industrie navale roumaine dans les annees du socialisme 321- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie HOLBAN, Eugen (autor) La hutte ou la caban objectif d'arhitecture populaire a signification sociale speciale 331- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie JAKLOVSZKY, Mariana (autor), RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Ordonances inedits de la Transylvanie (1787-1830). Contributions a la bibliographie roumaine ancienne 347- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie OPREA, Nedelcu (autor) Quelques aspects a regard de la circulation des livres roumains d'un cote et de l'autre des Carpathes a la fin du XIX-eme siecle 361- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Gheorghe (autor) Les Rapports de Spiru Haret avec la region de Galați 369- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ITU, Maria (autor) Les debuts des universites populaires en Roumanie 385- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie TIUTIUCA, D. (autor) La poesie de l'eveniment politique 401- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie TURLAN, Valentin (autor) L'echo de la conquete de l'independance d'etat de la Roumanie dans une publication de 1877 pour les villageois roumaine de Transylvanie 411- franceză
1979 Hierasus, II GRAUR, Elena (autor) Hierasus - Anuarul Muzeului județean Botoșani - Cuvînt de deschidere .11-12 română
1979 Hierasus, II DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Considerații privind politica externă a României (1918-1940) 13-26 română
1979 Hierasus, II POPUȘOI, Eugenia (autor) O unealtă pentru cultivarea plantelor în așezarea neolitică de tip Starcevo-Criș de la Trestiana, jud. Vaslui 27-31 română
1979 Hierasus, II BAZARCIUC VIOLETA, Veturia (autor) Date noi privind cultura geto-dacică în lumina recentelor cercetări arheologice în zona Hușilor 33-36 română
1979 Hierasus, II PALADE, Vasile (autor) Problema originii și a formării culturii Sîntana de Mureș în lumina cercetărilor de la Bîrlad - Valea Seacă 37-50 română
1979 Hierasus, II EMANDI, Emil (autor) Cultura plantelor în nordul Moldovei (secolele IX-XV) în lumina cercetărilor paleobotanice 51-84 română
1979 Hierasus, II BRUDIU, M. (autor) Cercetări arheologice de teren la Crasnaleuca și Cotu Miculinți 85-96 română
1979 Hierasus, II CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Noi descoperiri arheologice pe valea Podrigei (jud. Botoșani) 97-120 română
1979 Hierasus, II APROTOSOAIE, Filaret (autor) Cîteva noi puncte arheologice descoperite în zona Săvenilor și în împrejurimi 121-129 română
1979 Hierasus, II LAZĂR, Mihai (autor) Date și sublinieri noi cu privire la sulgiu și ialoviță în Moldova în secolele XVI-XVIII 131-140 română
1979 Hierasus, II CERVATIUC, Ștefan (autor) Începuturile organizării pazei contra incendiilor în orașul Botoșani 141-146 română
1979 Hierasus, II MURARIU, Ioan (autor) Rezerva feudală și mărimea reală a clăcii pe moșia Cristinești (Ținutul Dorohoi) în anul 1933 147-158 română
1979 Hierasus, II URSU, Fănică (autor) Aspecte ptrivind rolul maselor populare botoșănene în timpul pregătirii și alegerilor de deputați pentru Adunările Ad-hoc 159-166 română
1979 Hierasus, II ABRUDAN, Petru (autor) Alexandru Ioan Cuza, făuritorul armatei române moderne 167-174 română
1979 Hierasus, II CRÎȘMARU, Valeriu (autor) Unele date privitoare la evoluția tîrgului Mihăileni la începutul secolului al XIX-lea 175-178 română
1979 Hierasus, II BEJENARU, Ionel (autor) Problema agrară în viziunea socialistului dorohoian Elefterescu Spiridon-Urzică 179-183 română
1979 Hierasus, II ȘOVAN, Octavian (autor) Aspecte privind solidarizarea muncitorimii botoșănene cu răscoala dinn 1907 185-190 română
1979 Hierasus, II MEDIAN, Gheorghe (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești din județul Botoșani în perioada avîntului revoluționar din anii 1918-1921 191-198 română
1979 Hierasus, II GIOSAN, Stela (autor) Aspecte privind lupta maselor populare pentru instaurarea organelor democratice ale administrației de stat în jostul județ Dorohoi, 23 August 1944 - martie 1945 199-207 română
1979 Hierasus, II ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Aspecte legate de viața spirituală la Bîrlad în primele decenii ale secolului XX 209-214 română
1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif (autor) Muzeul dec arheologie din Săveni (jud. Botoșani) 215-224 română
1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif (autor) Documente școlare din Săveni 225-234 română
1979 Hierasus, II CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Drăgușenii în decumente istorice. Fragmente de monografie 235-246 română
1979 Hierasus, II CRIȘMARU, Ortansa (autor) Locul folclorului în monografii 247-256 română
1979 Hierasus, II CLAPA, Gheorghe (autor) Interferențe culturale botoșănene-bîrlădene 257-266 română
1979 Hierasus, II COROLIUC, Gabriela (autor) Tezaurul feudal de la Stăuceni-Botoșani (sec. XV-XVI) 267-271 română
1979 Hierasus, II VALEA, Lucian (autor) De la Getica lui Vasile Pîrvan la "Getica" lui Lucian Blaga 272-291 română
1979 Hierasus, II VOICU, Maria (autor) Aspecte ale activității de conservare și valorificare a documentelor desfășurată de Muzeul Municipal din Iași în perioada 1980-1935 292-297 română
1979 Hierasus, II MEDIAN, Gheorghe (autor) Preocupări pentru organizarea unui muzeu "Nicolae Iorga" la Botoșaniîn perioada interbelică 298-301 română
1979 Hierasus, II FILIP, Corneliu (autor) Centrul vechi comercial din Botoșani: istoric, valoare arhitectonică, valorificare 302-307 română
1979 Hierasus, II BUNEA, Maria (autor) Aspecte etnografice privind agricultura județului Botoșani prezente în lucrarea "Agricultura română din județul Dorojoi" de Ion Ionescu de la Brad 308-313 română
1979 Hierasus, II OLARU, Angela (autor) Interiorul țărănesc 314-330 română
1979 Hierasus, II LAVRIC, Dumitru (autor) Datini și obiceiuri de iarnă din județul Botoșani. Semnificații ale jocurilor dramatice cu măști. Căiuții 330-336 română
1979 Hierasus, II AMURĂRIȚEI, Ecaterina (autor) Circulația cărții vechi românești din secolul al XVIII-lea pe teritoriul jud. Botoșani 336-341 română
1979 Hierasus, II HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Un important izvor istoric: memoriile personale 342-349 română
1979 Hierasus, II BUCĂTARU, Maria (autor) Petru Remus Troteanu - pictor botoșănean 350-355 română
1979 Hierasus, II BEJENARU, Ionel (autor) Anii de tinerețe ai unor militanți socialiști botoșăneni 356-362 română
1979 Hierasus, II GANCEVICI, Maria (autor) Contribuții la viața și opera lui Ludovic Daus 364-369 română
1979 Hierasus, II ANDRONIC, Alexandru (autor) Nicolae Iorga - Cursurile de Vară de la Vălenii de Munte 370-373 română
1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif (autor) Contribuții la biografia lui George Enescu 374-379 română
1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif (autor) Din scrierile lui Matei Eminescu despre Mihai Eminescu și contemporanii săi 380-391 română
1979 Hierasus, II CATARGIU, Virgil (autor) Vasile Pîrvan despre evoluția socială 392-397 română
1979 Hierasus, II Ecaterina Amurăriței 398-399 română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie Congresul al XII-lea al P.C.R., eveniment de însemnate istorică în viața partidului, a întregului popor .9- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie VEREȘ, Nicolae (autor) Victoria revoluției de eliberare națională și socială antifascistă și antimperialistă 13- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania (II) 27- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie MARINESCU, George (autor) Depozitul de bronzuri de la Țigău (com. Lechința, jud. Bistrișa-Năsăud) 39- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie VASILIEV, Valentin (autor) Problema ceramicii mormintelor scitice don Transilvania 43- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie HOREDT, Kurt (autor) Die spatromischen Siedlingen in Siebenburgen (II) 63- germană
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe (autor) Date pentru un studiu arheologic al zonei municipiului Sighișoara 75- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GAIU, Corneliu (autor) Așezarea feudală timpurie de la Vermeș (jud. Bistrița-Năsăud) 123- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de la Voivodeni (județul Mureș) 127- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie STANCA, Vasile (autor) Aspecte ale unității și continuității poporului român oglindite în literatura noastră veche 137- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie TODEA, Eugen (autor) Din opera lui Toader Zugrav în județul Mureș 151- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan (autor) Conscripția militară din vara anului 1784 în centrul și răsăritul Transilvaniei și urmările ei 155- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul metalografic al unor monede antice și medievale despoperite în Podișul Transilvaniei 170- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Liviu (autor) Posesiunile obștești ale țăranilor de pe teritoriul actualului județ uireș în perioada 1785-1820 175- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie HOLIRCA, Aurel (autor) Școala din regiunea Mureșului superior în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea 209- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel (autor), MOLDOVAN, Liviu (autor) Situația oierilor români transilvăneni în Țara Românească pe timpul domniei lui Ioan Caragea (1812-1818) 237- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Situația și activitatea Regimentului II românesc de graniță în perioada 1816-1847 247- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PASCU, Ștefan (autor) Statuia lui Avram Iancu 263- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie URECHE, Lazăr (autor) Bursierii Fondurilor grăcicerești năsăudene în perioada existenței Districtului românesc al Năsăudului (1861-1876) 269- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GOȚIA, Dorin (autor) Contribuția "ASTREI" la dezvoltarea interferențelor culturale româno-austriece și rimâno-germane (1861-1918) 287- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BOTEZAN, Ioana (autor), ROȘCA-ROSEN, Maria (autor) Corespondența dintre Ioan Micu Moldovan și Simion Mihali (II) 303- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BELCIUG, Pompei (autor), DOBRESCU, Vasile (autor) Contribuții teoretice și praxtologice ale economistului Vasile C. Osvadă la evoluția structurilor social-agrare din Transilvania 321- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian (autor) Relațiile politice între vechea Românie ți Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 331- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie MATEI, Alexandru (autor) Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului 347- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PAL-ANTAL, Alexandru (autor) Consiliul național maghiar din Tîrgu Mureș și atitudinea sa față de Unirea Transilvaniei cu România 383- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Acțiuni ale Consiliului Dirigent în vederea reglementării exploatării gazului metan din Cîmpia Transilvaniei (1919-1920) 399- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Marcel (autor) Raporturile dintre țărani și marii proprietari în cîteva judeșe din Transilvania (1919-1921) reconstituite în temeiul unor documente de arhivă 407- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Aplicarea Legii de reformă agrară din 1921 în așezările județului Mureș 443- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Vasile (autor) Urmările reformei agrare din 1921 în fostul județ Tărnava Mare 475- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PĂUN, Nicolae (autor) Capitalul străin în industria forestieră 485- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie HEISS, Susanne (autor) Tendințe de dezvoltare ale școlii românești după 1918 - expresie a unității naționale 499- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie JURCA, Nicolae (autor) Procese și tendințe în mișcarea socialistă și social-democrată din România (1934-1944) 519- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie URDEA, Silvia (autor) Pledoarii pentru traduceri reciproce româno-maghiare în presa interbelică 543- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai (autor) Reghinul între cele două războaie mondiale 555- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia (autor) Lupta înfrățită a oamenilor muncii români și maghiari din județul Mureș, sub conducerea comuniștilor, împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și națională, oglindită în documentele Muzeului județean Mureș 565- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie TARISZNYAS, Marton (autor) Despre plutăritul practicat în zona Gheorgheni 579- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile (autor) Obiceiuri ale vieții de familie din Cîmpia Transilvaniei 589- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GHERMAN, Traian (autor) Sărbătoarea boului sau boul ferecat 599- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer (autor) Împletitul funiilor la Băla 619- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie CUCEU, Ion (autor) Terminologia populară referitoare la povestit 625- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor), MERA, Eugen (autor) Descoperiri arheologice la Ibănești - Mureș 639- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei (autor) Un mic depozit de bronzuri de la Sîmbriaș (jud. Mureș) 641- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Constantin (autor) O aplică reprezentînd pe Iuppiter 645- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GROZAV, Mihai (autor) De la Burebista la epoca postmodernă - Macrea M. 651- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor) East-Carpathian Territory during theb fifth and eleventh Centuries - Teodor Dan 653- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BONIȘ, Johanna (autor) Răscoala secuilor din 1595-1596. Antecedente, desfășuare și urmări - Benko S., Demeny L., Vekov K. 657- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie PONCEA, Traian-Valentin (autor) România și Tripla alianță - Caza Gh., Rădulescu-Zoner Ș. 661- română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BRUDIU, Mihai (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice din stațiunea paleolitică de la Cotu Miculiți - Comuna Coțușca, județul Botoșani 007-016
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BORONEANȚ, Vasile (autor), CRĂCIUNESCU, G. (autor), STÂNGĂ, Ion (autor) Raport privind săpăturile de la Ostrovul Mare - Campania 1978 017-020
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BRUDIU, Mihai (autor), ISTRATE, M. (autor) Probleme noi în așezarea paleolitică - Mălușteni (județul Vaslui) 021-024
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BORONEANȚ, Vasile (autor), VLAD, I. (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice și multidisciplinare de la Ciuperceni, județul Teleorman 025-028
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea neolitică de la ''Viaduct ''- Cîrcea (jud. Dolj) 029-030
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu (1978) 031-034
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetările arheologice din 1978, de la Preuțești - ''Haltă'' (jud. Suceava) 035-044
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău, jud. Bihor 045-054
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BARTOK, B. (autor), SZEKELY, Z. (autor) Cuptoarele de ars oale de la Ariușd, jud. Covasna 055-058
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Ernest (autor), OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Irina (autor) Așezarea neolitică și necropola de la Sarichioi, jud. Tulcea. Campania 1978 059-070
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 SZEKELY, Z. (autor), SZEKELY, Zs. (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Peteni 071-072
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CRĂCIUNESCU, G. (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Ostrovul Mare - colonie 073-074
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANTONESCU, S. (autor), MONAH, Dan (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Podei, Tg. Ocna 075-076
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 LANHUZOV, V. (autor), TURCU, Mioara (autor) Cercetări de salvare la Militari - Cămpul lui Boja, campania 1978 077-078
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 MONAH, Dan (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Mărgineni - Cetățuia 079-080
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, com. Dersca. Așezare hallstattiană 081-084
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice întreprinse în anul 1978, în satul Tășad, com. Drăgești, jud. Bihor 085-090
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GHERGHE, Petre (autor) Săpăturile din așezarea geto-dacă de la Socu - Bărbătești, jud. Gorj 091-100
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANASTASIU, Florian (autor), SÂRBU, V. (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică în stațiunea Grădiștea (jud. Brăila). Campania 1978 101-104
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CRIȘAN, Ion Horațiu (autor), MEDELEȚ, Florin (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor din 1978 la cetatea dacică de la Cugir (jud. Alba) 105-108
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IRIMIA, Mihai (autor) Săpăturile arheologice în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov (1978) 109-114
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BENEA, Doina (autor), MEDELEȚ, Florin (autor), MOGA, M. (autor), PETROVSZKY, R. (autor) Cercetările arheologice din castrul de la Tibiscum 109-118
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUTOIU, M. (autor), PREDA, Constantin (autor) Așezarea getică de la Sprîncenata (jud. Olt). Săpăturile din 1978 115-118
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 STOICA, Cornelia (autor) Cercetări arheologice în așezarea geto-dacică de la Cătunu, jud. Dîmbovița 119-123
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 TURCU, Mioara (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Bragadiru. Campania 1978 125-126
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor efectuate de muzeul orășenesc Huși în anul 1978 127-132
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NEMOIANU, Larisa (autor) Sondajul arheologic de la Călinești, jud. Maramureș 133-134
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DAICOVICIU, Hadrian (autor), FERENCZI, Istvan (autor), GLODARIU, Ion (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Cercetări în incinta sacră a Sarmizegetusei 135-138
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CĂPITANU, Viorel (autor) Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău, jud. Bacău 139-142
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CONOVICI, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Piscul Crăsani - 1978 143-146
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BABEȘ, Mircea (autor), CONSTANTINESCU, Marius (autor) Raport asupra săpăturilor de la Cîrlomănești, jud. Buzău 147-148
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GLODARIU, Ion (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), NAGLER, Thomas (autor), RILL, Martin (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice întreprinse în 1978 la Șura Mică, jud. Sibiu 149-154
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin (autor), POPILIAN, Gheorghe (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în așezarea dacică și prefeudală de la Gropșani 1978 155-158
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IGNAT, Mircea (autor) Cercetări arheologice privind cultura dacilor din nordul Moldovei în sec. II-III e. n. 159-160
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Mișca, jud. Bihor 161-166
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CHELUȚĂ-GEORGESCU, N. (autor), MUNTEAN-BĂRBULESCU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Șantierul arheologic Albești 1978 167-174
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COVACEF, Zizi (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice din sectorul V al Cetății Capidava 175-178
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CHELUȚĂ-GEORGESCU, N. (autor) Capidava-1978. Cercetări efectuate în necropola romană 179-182
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PAPUC, Gheorghe (autor) Tropaeum Traiani 1978. Sectorul ''Poarta de Vest" 183-188
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 SCORPAN, Constantin (autor) Sacidava - 1978 (Raport preliminar) 189-196
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAUMANN, Victor H. (autor) Cercetări arheologice în zona ''Sarica-Niculițel '' 197-204
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BARNEA, Alexandru (autor) Dinogeția, 1978. Raport privind săpăturile arheologice de sectorul D, Via Principalis (II) 205-206
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin (autor), POPILIAN, Gheorghe (autor), TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni, jud. Dolj 207-214
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 RUSU, Adriana (autor) Cercetări în necropola Muncelu - Brad 219-224
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 MARINESCU, L. (autor), SION, A. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice din thermele de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara, Campania 1978) 225-226
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Șantierul arheologic Micia - Necropola. Raport pentru campania de cercetări din 1978 227-230
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), PISO, Ioan (autor), POP, Constantin (autor), RUSU, Adriana (autor) Șantierul Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Campania 1978) 231-234
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor), VLĂDESCU, Cristian M. (autor) Săpăturile de salvare de la castrul Arutela din 1978 235-236
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAUMANN, Victor H. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ''Villa rustica'' din marginea nordică a comunei Niculițel (jud. Tulcea) 237-246
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PANAITESCU, Adrian (autor) Descoperiri pe Via Forensis a Municipiului Tropaeum Traiani 247-254
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 SUCEVEANU, Alexandru (autor) Raport asupra campaniei de la Fîntînele din anul 1978 255-256
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ALDEA, I. Al. (autor), CIUGUDEAN, Horia (autor), MOGA, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Ghirbom [Campania 1978]. Raport preliminar 257-262
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DIACONU, Gheorghe (autor), TZONY, M. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Tîrgușoru-Vechi, jud. Prahova 263-264
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad - Valea Seacă. Campania din anul 1978 265-270
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DROB, V. (autor), TZONY, M. (autor) Raport asupra cercetărilor de la Cornești - Crivăț, jud. Dîmbovița 271-272
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUTOIU, M. (autor), MINCĂ, Aurelia (autor) Descoperiri arheologice în sud-vestul Munteniei, între Limesul alutan și Limesul transalutan 273-274
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 STÂNGĂ, Ion (autor) Șantierul arheologic Ostrovu-Mare - Porțile de Fier II (1978) 275-276
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NEAGU, Nina (autor), OLTEANU, Ștefan (autor), TEODORESCU, Victor (autor) Rezultatul cercetărilor arheologice de la Șirna (jud. Pravova) (anul1978) cu privire la secolele III-XI 277-280
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANGHEL, Gh. (autor), BLĂJAN, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de la Sînmiclăuș - ''Gruișor'' , comuna Șona, jud. Alba (1978) 281-284
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COMAN, Ghenuță (autor), MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor), TEODOR, Dan Gh. (autor) Săpăturile arheologice de la Drăgești - Vaslui 285-288
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BARBU, M. (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpăturile arheologice de la Bulci (jud. Arad) în anul 1978 289-290
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BARBU, M. (autor), ZDROBA, M. (autor) Cercetările arheologice de la Arad - Vladimirescu 291-296
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din anul 1978 de la Biharea 297-308
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COMȘA, Maria (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor de la Slon - Prahova (campania 1978) 309-310
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 JUGA, Georgeta Maria (autor) Raport preliminar privind cercetarea arheologică de la Mesteacăn, jud. Maramureș 311-314
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CHICIDEANU, Ion (autor), ESKENASY, V. (autor), JUGA, Georgeta Maria (autor), MATEI, Ștefan (autor), POPA, Radu (autor) Șantierul arheologic Sarmisegetusa - jud. Hunedoara (epoca post-romană). Raport privind rezultatele cercetărilor campaniei 1978 315-318
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DIACONU, Gheorghe (autor), DRÂMBOCIANU, Vasile (autor), TZONY, M. (autor) Șantierul arheologic Pietroasa - Buzău 1978 319-320
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 HARHOIU, Radu (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Galații Bistriței 321-324
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 OPAIȚ, Andrei (autor) O nouă fortificație romano-bizantină în nordul Dobrogei - Topraichioi 325-332
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 COMAN, Ghenuță (autor), MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Raport asupra săpăturilor de salvare de la Negrești 333-336
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IOSIPESCU, Sergiu (autor), URSU, Traian (autor), URSU, Viorica (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Chioar 337-340
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BEJAN, Adrian (autor) Raport preliminar de cercetari arheologice la Jdioara 341-342
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GYLAI, Paul (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Lita 343-344
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ESKENASY, V. (autor) Cercetările arheologice de la Mălăiești și Sălașul de Sus, jud. Hunedoara. Campania 1978 345-348
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Vaslui - Curțile Domnești din anul 1978 349-352
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DIACONESCU, Petre (autor), IONESCU, C. (autor) Cercetări arheologice în zona fostei străzi "Rapsodiei" din Tîrgoviște - Biserica Stela Veche I 353-368
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ARTIMON, Alexandru (autor), PARAGINĂ, Anton (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Adjudul Vechi 369-370
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CĂPĂȚÎNĂ, D. (autor), HARHOIU, Radu (autor), VRABIE, V. (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Slobozia 371-374
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații arheologice privind necopola satului Mănești - Buftea (sec. IV-V) 375-378
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Necropola medievală de la Enisala (jud. Tulcea). Raport preliminar asupra campaniei de săpături din anul 1978 379-386
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 UZUM, Ilie (autor) Săpăturile arheologice de la Ildia (com. Ciclova Română) - Campania 1978 387-390
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BOZU, O. (autor), GUMĂ, Marian (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor), UZUM, Ilie (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Gornea Libcova 391-394
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GYLAI, Paul (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Săvădisla 395-396
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PANAIT, Panait I. (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Curtea Nouă din București 397-400
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȚICO, Cristian (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor de salvare efectuate la hanurile Zlătari și Constantin Vodă din București. Campania 1978 401-404
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 RĂDULESCU, Alexandru (autor) Mărturii istorice în Piața Operei din Timișoara 405-408
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GEORGESCU, Laurenția (autor) Considerații antropologice privind populația medievală din Câmpia Română 409-412
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUZDUGAN, Constantin (autor), CHICIDEANU, Ion (autor), DRĂGUȘ, D. (autor), LEAHU, V. (autor), TROHANI, George (autor), ULANICI, A. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice din anul 1978 la Turnu Măgurele 413-414
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CANTACUZINO, Gh. I. (autor), GÎSCAN, G. (autor), SIRU, A. (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Turnu 415-420
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CONOVICI, Nicolae (autor) O locuință medievală din secolul VI descoperită în Orașul de Floci 421-423
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu GHEORGHE, Ion (autor) Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt de deschidere 13- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu CÎNDEA, Virgil (autor) Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt introductiv 17- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu SIMION, Gavrilă (autor) Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt de salut 19- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OPRIȘ, Ioan (autor) Unele constatări și propuneri cu referire la evidența centralizată a patrimoniului național 20-26 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PALEOLOG, Andrei (autor) Etape în realizarea evidenței centralizate a patrimoniului cultural național 27-34 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FLORESCU, Radu (autor) Analiza de sistem și evidența patrimoniului cultural 35-39 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BADEA, Nicolae (autor) Elemente pentru proiectarea unui sistem informatic al patrimoniului cultural național 40-44 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BAGDASAR, Radu (autor) Holograma - o soluție pentru înmagazinarea informațiilor vizuale privind bunurile din patrimoniul național 45-50 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PÎRVULESCU, Maria (autor) Prelucrarea automată a informațiilor din documentele de arhivă și regăsirea lor tematică 51-54 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu KLAUSS, Maria (autor) Prelucrarea automată a evidenței fondurilor și colecțiilor arhivistice 55-59 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MUCENIC, Cezara (autor) Metoda indexării coordonate în legatură cu relațiile ce se pot stabili între o bibliotecă de artă și evidența centralizată a patrimoniului cultural național 60-64 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ENACHE, Emilia (autor) Cîteva probleme în legătură cu evidența și organizarea patrimoniului producției cinematografice naționale 65-68 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MARȘANU, Liliana (autor) Model de organizare a unui fond de imagini privind patrimoniul cultural national 69-76 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu REDLOV, Theodor (autor) Radioteleviziunea Rommană: Discurs și figura. 77-80 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BUTA, Ioana (autor), ENE, Laurențiu (autor) Oficiul pentru patrimoniul cultural național Argeș: Argumente privind realizarea unui tezaur de termeni iconografici 82-84 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PAUL, Iuliu (autor) Propuneri privind optimizarea unei evidențe arheologic-topografice la muzeul Brukenthal Sibiu 85-92 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina (autor) Utilizarea indexării coordonate în evidența bunurilor arheologice 93-101 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MAXIM, Ruxandra (autor) Unele probleme referitoare la întocmirea și prelucrarea fișei analitice de evidență a cahlelor medievale 102-104 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FILIPESCU, Bogdan (autor) Evidența și ocrotirea stațiunilor arheologice 105-107 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu EMANDI, Emil (autor) Elemente de metodologie topografico-arheologică, documentară și tehnica pentru întocmirea fișei de topografie arheologică 108-114 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu CUCU, Ștefan (autor) Principii și coordonate în elaborarea unui vocabular controlat de pigrafie greacă și latină 115-121 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu CHIRIAC, Alexandru (autor), GODEA, I. (autor), GRIGORESCU, E. (autor), MUREȘAN, I. (autor), TOTH, S. (autor) Catolgul științific al unui muzeu de etnografie 122-133 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PETRU, Zaharia (autor), PÎRÎU, Steluța (autor) Codificarea fișelor de teren în cercetarea etnografică 134-136 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Cîteva considerații privind întocmirea unui vocabular controlat al instrumentarului tradițional privind ocupațiile meșteșugărești populare 137.142 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ARBORE, Virginia (autor), PAVEL, Jean (autor) Pentru elaborarea vocabularului controlat în domeniul etnografiei vrîncene 143-155 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu NEGOIȚĂ, Jana (autor) Modalități de clasificare și codificare a ceramicii populare românești 156-159 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BÎRCA, Ana (autor) Sistematizare și terminologie în evidența științifica a stării de conservare a obiectelor texitice 160-168 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu IUGA, Georgeta (autor) Premise pentru elaborarea unui vocabular controlat privind uneltele manuale miniere 169-182 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu LEHRER, Andy (autor) Mijloace moderne de înregistrare și cartografiere a patrimobiului natural 183-199 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ARTIN, Luciana (autor) Sistemul de organizare informațională a colecțiilor paleontologice 200-209 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MIHALCIUC, Mihai (autor) Evidența științifică bazată pe file cu perforații marginale în muzeele de științele naturii 210-213 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu Masa rotundă cu privire la realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 217-222 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu DOBRIN, Tamara (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 223- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ANGHEL, Gheorghe (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 227- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu GAVENEA, Ștefan (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 228- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MIHĂILĂ, Nicolae (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 229- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu COMOROVSCHI, Constantin (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 230- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PALEOLOG, Andrei (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 231- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ARHIP, Ion (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 233- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 234- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MUCENIC, Cezara (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 235- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BAGDASAR, Radu (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 236- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 237- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FLORESCU, Radu (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 239- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu FILIPESCU, Bogdan (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 240- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BRUDIU, Mihai (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 241- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu BAUMANN, Victor (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 242- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu MOISESCU, Cristian (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 243- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu ARAMA, Dalila (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 244- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu LEHRER, Andy (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 245- română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu SIMION, Gavrilă (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 246 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu OPRIȘ, Ioan (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 248- română
1979 Pontica, XII MIHAIL, N. (autor), POP, A. (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Le Musee d'histoire nationale et d'archaeologie de Constantza .9-54 română
1979 Pontica, XII IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri noi în cimitirul getic de la Bugeac, com. Ostrov (1972, 1977-1978) Raport preliminar 55-76 română
1979 Pontica, XII BUZOIANU, Livia (autor) Noi ștampile de amfore de la Callatis 77-95 română
1979 Pontica, XII BÎRLĂDEANU, Elena (autor), PREDA, Constantin (autor) Săpăturile arheologice de salvare în zona șantierului naval de la Mangalia 97-107 română
1979 Pontica, XII VULPE, Radu (autor) Despre burii de pe Trofeul de la Adamclisi 109-119 română
1979 Pontica, XII TUDOR, Dumitru (autor) În legătură cu cariera lui C. Arrius Antonius 121-127 română
1979 Pontica, XII GOSTAR, Nicolae (autor) Dacorum Fraturm în inscripția lui Plautius Silvanus Aelianus /CIL, XIV, 4126=I.L.S. 986 = Inscr. Italiae 129-137 română
1979 Pontica, XII COVACEF, Zaharia (autor) Portretul lui Caracalla descoperit la Ostrov (jud. Constanța) 139-143 română
1979 Pontica, XII CULICĂ, Vasile (autor) Plumburi comerciale din cetatea romano-bizantină de la Izvoarele (addenda et corrigenta) 145-149 română
1979 Pontica, XII COMȘA, Maria (autor) Ceramica alanică din secolul al VIII-lea descoperită în centrul Dobrogei 151-156 română
1979 Pontica, XII HAIMOVICI, Sergiu (autor), URECHE, R. (autor) Studiul preliminar al faunei descoperite în așezarea feudală timpurie de la Capidava 157-170 română
1979 Pontica, XII BOTZAN, Marcu (autor) Observații din secolul trecut asupra unor construcții antice din Dobrogea 171-179 română
1979 Pontica, XII GEMIL, T. (autor) Considerations demographiques relatives a la zone centrale de la Dobrudja a la fin du VIIe siecle (conforment a un registre financiar ottoman) 181-187 franceză
1979 Pontica, XII COMȘA, Eugen (autor) Unele date cu privire la așezarea getică de la sfîrșitul primei epoci a fierului de la Poarta Albă 189-192 română
1979 Pontica, XII TZONY, M. (autor) Așezarea daco-romană de la Straja 193-196 română
1979 Pontica, XII PANAITESCU, Adrian (autor) Descoperiri pe Via Forensis a municipiului Tropaeum Traiani 197-201 română
1979 Pontica, XII CULICĂ, Vasile (autor) Tipar pentru turnat cercei de la Păcuiul lui Soare 203-205 română
1979 Pontica, XII CUSTUREA, Gabriel (autor), MURAT, A. (autor) Aspecte ale vieții economice în Dobrogea în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina tezaurului monetar de la Viile 207-219 română
1979 Pontica, XII CUCU, Ștefan (autor) "Amor patrie" la Ovidiu 221-228 română
1979 Pontica, XII CUSTUREA, Gabriel (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare din Dobrogea 229-246 română
1979 Pontica, XII CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Noi morminte din necropolele TomIsului 247-250 română
1979 Pontica, XII MICU, Ioan (autor) Din trecutul muzeului de istorie națională și arheologie Constanța 251-258 română
1979 Pontica, XII GUDEA, Nicolae (autor) Al XI-lea Congres Internațional de Arheologie clasică 259-261 română
1979 Pontica, XII CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța - 23-25 octombrie 1978 263-270 română
1979 Pontica, XII RĂDULESCU, Adrian (autor) Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța 271-275 română
1979 Pontica, XII PANAITESCU, Adrian (autor) Nicolae Gostar 277-279 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară De la part du Comité National Roumain de l’ICOMOS 3-3 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară STOICA, Georgeta (autor) The Investigation, Preservation and Integration of Vernacular Monuments and Architectural Piles in Roumania 4-12 engleză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară GHEORGHIU, Adrian (autor) Ensambles d’architecture populaire roumaine 14-25 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară GSCHWEND, Max (autor) L’architecture vernaculaire: possibilités et moyens d’intégration dans l’environnement des constructions contemporaines 26-38 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară SEZGIN, Haluk (autor) L’architecture vernaculaire et les problèmes qu’elle présente devant les conditions de la vie moderne 39-54 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară PETRESCU, Paul (autor) Roumanian Variant of an Age-old European form of Vernacular Architecture: the Farmstead with fortified Enclosure 55-59 engleză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară KAILA, Panu (autor) The Crisis and Solutions in Finnish Vernacular Architecture 55-59 engleză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară DRĂGUȚ, Vasile (autor) Une forme représentative de l’architecture vernaculaire: les fortifications populaires du moyen âge 60-72 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară MERCER, Eric (autor) The Study of Vernacular Architecture in England 73-75 engleză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară ROMÁN, András (autor) La définition du champ national des monuments populaires de Hongrie 76-79 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară ISPIR, Mihai (autor) Aspects de l’arhitecture vernaculaire en Moldavie au début de l’époque moderne 79-83 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară PAVLOVITCH, D. St. (autor) Le parc ethnographique – Le Marais d’Obed 84-90 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară BUCUR, Cornel (autor) A Valuable Complex of Vernacular Architecture: the Bucket Mills on the Rudăria Waters (The Almăj Valley –Banat) 91-101 engleză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară ANTONESCU, Dinu (autor) Sur certains aspects de l’architecture géto-dace. L’ensemble de Popești 102-106 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară IONESCU, Grigore (autor) André Lecomte du Nouy et la restauration des monuments historiques de Roumanie 107-113 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară STOICA, Georgeta (autor) Qu’est-ce que l’architecture vernaculaire ? 113-113 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară MERCER, Eric (autor) Vernacular Architecture in England 114-115 engleză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară CREȚEANU, Radu (autor) Sur l’architecture vernaculaire irlandaise 115-116 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară Résolution de la réunion du Comité International de l’Architecture vernaculaire – Plovdiv, 14-17 juin, 1978 116-116 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară Bibliographie 117-119 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară Le Comité International pour l’architecture vernaculaire – Membres permanents 119-120 franceză
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 ARICESCU, Andrei (autor) Ocrotirea și valorificarea patrimoniului cultural național – datorie științifică și cetățenească Studii 3-9 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 GROZDEA, Mircea (autor) Realizări în arta monumentală contemporană a României Studii 10-16 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 STOICA, Georgeta (autor) Probleme actuale ale conservării și valorificării arhitecturii tradiționale populare Studii 17-22 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 NICA, M. (autor), POPILIAN, G. (autor) Realizări în domeniul cercetărilor arheologice din Oltenia Studii 23-26 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 PANAITESCU, A. (autor), RĂDULESCU, A. V. (autor) Muzeul de istorie națională și arheologie Constanța. Realizări ale ultimului cincinal Studii 27-28 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 IONESCU, Grigore (autor) Evoluția concepțiilor privind necesitatea conservării monumentelor istorice Studii 29-36 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 CURINSCHI-VORONA, Gheorghe (autor) Arhitectura contemporană în context istoric urban Studii 37-49 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 PETRESCU, Paul (autor) Tradiție și modernitate în arhitectura populară din județul Bacău Studii 50-66 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 NIEDERMAIER, Paul (autor) Geneza orașului Sighișoara Note 67-74 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 RĂDULESCU, A. V. (autor) Remember Tropaei Traiani Note 75-76 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Despre două cule din județul Dolj Note 77-78 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 OPREA, Petre (autor) Istoricul unui monument public bucureștean (Coloana din fosta grădină a Episcopiei, 1872) Note 79-79 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 ANTONESCU, Petre (autor) Un breviar de arhitectură românească. Ordine și ordonanțe (cap.I) Note 80-88 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 CORNEA, Lucia (autor) Expoziția “Realizări urbanistice bihorene în anii socialismului” Cronici, recenzii,informaţii 89-89 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 RUȘINARU, Elisabeta (autor) Arhitectura urbană a secolului XIX (Comunicări științifice, 11-12 decembrie 1979) Cronici, recenzii,informaţii 90-90 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 PAPOIU, Lizica (autor) Conservarea monumentelor istorice în R. P. Polonă Cronici, recenzii,informaţii 90-90 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 TEODOSIU, Anatolie (autor) Vasile Drăguț, Arta gotică în România, Ed. Meridiane Cronici, recenzii,informaţii 91-91 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) Corina Nicolescu, Case, conace și palate vechi românești , Ed. Meridiane, 1979 Cronici, recenzii,informaţii 92-92 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 RĂDULESCU, Nicolae N. (autor) Ana Dobjanschi, Victor Simion - Arta în epoca lui Vasile Lupu , Ed. Meridiane, 1979 Cronici, recenzii,informaţii 93-93 română
1979 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVIII, nr. 2 RĂDULESCU, Nicolae N. (autor) Meridiane artistice (cronici, informații) Cronici, recenzii,informaţii 93-93 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Dr. doc. Octavian Floca la a 75-a aniversare .9-13 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Hunedoara 15-34 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV BLĂJAN, Mihai (autor), GEOROCEANU, Paul (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Contribuții la cunoașterea vieții economice a populației hallstattiene din zona Mediaș (jud. Sibiu) 35-44 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Biharea 45-58 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Premisele întemeierii statului dac centralizat și independent condus de Burebista 59-68 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV DECEI, Aurel (autor) Adevăratul chip al regelui Decebal 69-91 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV FERENCZI, Istvan (autor) Importanța unor metale neferoase și a unor minerale în procesul de formare a puterii dacice în Munții Orăștiei 93-101 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV DAICOVICIU, Hadrian (autor) Sistemul defensiv al cetății dacice de la Costești 103-114 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PAVEL, Viorica (autor) Monede romane republicane din vechile colecții ale Muzeului județean Hunedoara - Deva 115-132 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV MĂRGHITAN, Liviu (autor) O importantă contribuție provitoare la problema continuității dacilor în provincia nord-dunăreană întemeiată de traian 133-137 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), PISO, Ioan (autor), POP, Constantin (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor din 1975-1977, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor 139-154 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ȚEPOSU MARINESCU, Lucia (autor) L'atelier de Micia 155-163 franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Lămpile romane de bronz din Dacia Superior 164-172 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV RUSU, Adriana (autor) Bronzuri figurate romane în Muzeul județean din Deva 173-183 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ARDEVAN, Radu (autor) Patronii Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa 185-190 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV WOLLMANN, Volker (autor) Monumente epigrafice și sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior - Ampelum 191-202 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV HOREDT, Kurt (autor) Sie stadtischen Siedlung Siebenburgens in spatromidcher Zeit 203-217 germană
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV BENEA, Doina (autor) Opaițe romano-bizantine în colecția Muzeului Banatului 219-224 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV HAȚEGAN, Ion (autor) Cnezi români în lupta antiotomană. Cnezi bănățeni și hunedoreni în luptele lui Iancu de Hunedoara; atestări documentare )1441-1453) 225-232 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV URSUȚIU, Maria (autor) Structura familiei iobăgești pe domeniul Hunedoarei la sfîrșitul secolului al XVII-lea 233-242 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV FENEȘAN, Costin (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Trei statute de breaslă de la Hunedoara din prima jumătate a secolului al XVII-lea 243-260 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV TĂNĂSESCU, Constantin (autor) Date privitoare la orașul și cetatea Deva în secolul al XVIII-lea 261-273 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV POPA, Radu (autor) Plumburi de postav medievale 275-279 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV LAZĂR, Ioachim (autor) Lăzi ale breslelor românești din Hunedoara 281-287 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de la Nălați-Vad 289-307 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PAVEL, Eugen (autor) Cărți cu însemnări manuscrise (I) 309-319 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV FRĂȚILĂ, Ion (autor) Din lupta românilor hunedoreni pentru emancipare națională pînă la 1948 321-328 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV MÎRZA, Iacob (autor) Proiecte de reformare a învățămîntului la Blaj în anii premergători revoluției de la 1848 329-342 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV NETEA, Vasile (autor) Unitatea națională a poporului român în programele și manifestările revoluției de la 1848 343-360 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV FENEȘAN, Costin (autor) Informații noi privind revoluția din Transilvania în vara anului 1848 361-392 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV CERCHEDEAN, Mihai (autor), MARINESCU, Ștefan (autor) Contribuții privind desfășurarea revoluției de la 1948-1849 în comitatele Hunedoara și Zărand 393-408 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV GIURA, Lucian (autor), RACOVIȚEAN, Mihai (autor) Fruntașul revoluționar de la 1948 Ștefan Moldovan 409-419 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV NAGHI, Gheorghe (autor) Memoriile lui Ștefan Moldovan din 1952 și 1854 cu priviure la școlile românești din Hațeg 421-430 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV BOTEZAN, Liviu (autor), CUIBUS, Ileana (autor) Documente privind strădaniile lui Timotei Cipariu de a edita "Arhivu pentru filologie și istorie" 431-451 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PAVEL, Dora (autor) Folclor poetic în "Revista Orăștiei" (1895-1899) 453-464 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV FRĂȚILĂ, Ion (autor), IONAȘ, Vasile (autor) Aportul populației din județul Hunedoara la Unirea Transilvaniei cu Romania 465-474 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș, luptător pentru drepturile și dreptatea poporului român din Transilvania 475-510 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV NISTOR, Anghel (autor) Lupta maselor populare din județul Hunedoara pentru oeșirea pe cale revoluționară din criza economică (1929-1933) 511-525 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PICIORUȘI, Veronica (autor) Contribuții la cunoașterea activității muzeului din Deva în perioada interbelică 527-540 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV HOROVITZ, Emeric (autor) Aspecte privind contribuția populației județului Hunedoara la susținerea efortului României în războiul antihitlerist 541-548 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV VALEA, Mircea (autor) Organizația "Frontul Plugarilor" în etapa revoluției popular-democratice din România (I) 549-560 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 561-572 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV APOLZAN, Lucia (autor) Elemente comune și diferențe specifice zonale în structura așezărilor de tip risipit. Platforma Luncanilor, jud. Hunedoara 573-491 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV DUNĂRE, Nicolae (autor) Construcții carpatice de străveche continuitate etnoculturală în ținutul Hunedoarei 593-607 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV CLEMENTE, Constantin (autor) Obiceiuri calendaristice din Hunedoara 609-628 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ROTEA, Mihai (autor) Sondaj arheologic la Balșa 629-636 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Un cuptor dacic pentru ars ceramică descoperit la Deva 637-643 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV MOGA, Vasile (autor) Rolul cu toartă mobilă de la Rădulești (com. Dobra) 645-649 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV NEMEȘ, Emil (autor) O statuetă de bronz a lui Hercules descoperită la Sarmizegetusa 651-653 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV BRANGA, Nicolae (autor) Laus vitae. Pe marginea unor incripții din Tibiscum 655-658 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV GOSTAR, Nicolae (autor) CIL, III, 1474 659-661 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV GOSTAR, Nicolae (autor) Numerus Palmirenorum Orient 663-665 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ESKENASY, Victor (autor), RUSU, Adrian (autor) Cercetări arheologice de la cetatea cnezială de la Mălăești, jud. Hunedoara. Cîteva rezultate și perspective ale campaniei din 1978 667-674 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de la Vărmaga 675-677 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV POPA, Mircea (autor) Noi contribuții la "Bibliografia românească veche" 679-687 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ANTONESCU, Georgeta (autor) Scrisorile unui tînăr transilvănean: I. Al. Lapedatu către Francisc Hossu Longin 689-702 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ȘORA, Gheorghe (autor) Din corespondența lui Vasile Goldiș cu dr. Ioan Mihu din Orăștie 703-715 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PAVEL, Eugen (autor) Contribuții la bibliografia periodicelor românești 717-719 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Mărturii muzeistice privind adeziunea maselor populare la înfăptuirea marelui act al unirii naționale din 1918 721-725 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV POPOROGU, Ion (autor) 1 Mai 1928 în Valea Jiului 727-729 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV NELEGA, Constantin (autor) Perspective teoretice și metodologice ale investigației sociologice privind relația muzeul-public (II) 731-736 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DELEANU, Mihail (autor) Despre cercetarea culturii populare din perspectiva faptelor de limbă .9-26 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie MIHAIL, Zamfira (autor) Etnolingvistica - cercetare interdisciplinară 27-31 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor) Etnografie și istorie - domenii complementare în cercetarea științifică 33-42 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BUZA, Mircea (autor), FESCI, Somona (autor) Elemente geografice și folclorice în toponimia Munților Țarcu 43-53 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ROTARU, Ileana (autor) Unitate și diversitate în terminologia meseriilor tradiționale (Torsul, țesutul) 55-61 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie IONIȚĂ, Vasile (autor) Note lexicale (II) (Semnificații ale numelor de plante) 63-69 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DUNĂRE, Nicolae (autor) L'elevage bi-pendulaire dans les regions carpathiques, balkaniques et alpines 71-81 franceză
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie APOLZAN, Lucia (autor) Gruparea așezărilor în funcție de evoluția economică și socială. Zona Porților de Fier (intre Baziaș și Drobeta-Turnu Sverin) 83-108 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie CICA, Vasile (autor) Ocupații și meșteșuguri populare din Banat pe cale de dispatiție 111-124 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae (autor) Morile cu roată hidraulică verticală pe ax orizontal cu transmisie prin angrenaj de pe cursul superior al rîului Bega 125-131 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel (autor) Cîteva unelte agricole, de uz casnic și meșteșugărești din satul Lindenfeld (jud. Caraș-Severin) 133-147 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae (autor) Cioplitul pietrelor de moară în Pietroasa (jud. Timiș) 149-159 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian (autor), POPESCU, Traian (autor) Ceramica de Sasca Română 161-168 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BLAJ, Violeta (autor) Forme și ornamente în două centre de ceramică bănățene - Biniș și Lăpușnicu Mare 171-187 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor), PETROVSZKY, Maria (autor) Cîteva aspecte istorice și etnografice privind populația sîrbească din Clisura de Sus a Dunării 189-204 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Alexandru (autor) Contribuții la cercetarea obiceiurilor de muncă în Caraș-Severin 205-214 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie RUSU, G. (autor) Balada "Iovan Iorgovan" - variante, delimitări 215-226 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Richard (autor) Peșteri din județul Caraș-Severin - Cercetări arheologice (I) 229-261 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie FERENCZI, Istvan (autor) Cîteva considerații în legătură cu materialul de construcție litic folosit în cetățile dacice din Munții Sebeșului 263-272 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor) Noi piese sculpturale de la Tibiscum 273-276 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin (autor), POP, Constantin (autor) Puncte de vedere privind centrul artistic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 277-292 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POP, Constantin (autor) O interesantă piesă romană descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 293-296 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru (autor) Considerații istorice și juridice privitoare la Banatul de Severin și funcția de ban al Carabsebeșului și Lugojului 297-303 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie MOLDOVAN, Florian (autor) Familia Halici din Caransebeș (sec. XVII) (Studiu istoric) 305-331 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie MATEI, Ion (autor) Diplomație, hidrotehnică și afaceri în secolul al XVIII-lea Canalul Cerna-Dunăre 333-341 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GĂMĂNESCU, Ștefan (autor) Pagini de istoria farmaciei din județul Caraș-Severin 343-348 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu (autor) Uniforma grănicerească 349-259 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor) Aspecte ale luptei deputaților români în parlamentul maghiar pentru drepturi naționale și politice (1869-1872) 361-374 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie WALLNER-BĂRBULESCU, Luminița (autor) Aspecte ale vieții culturale românești în orașul Lugoj în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea 375-384 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GIOSU, Mircea (autor) Ideea de unitate națională a românilor oglindită în presa bănățeană (ziarul "Drapelul" din Lugoj) 385-391 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DUDAȘ, Vasile (autor), SĂCARĂ, Nicolae (autor) Evenimentele revoluționare din toamna lui 1918, în comuna Jebel (jud. Timiș) 393-399 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPA, Ion (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Despre unele catastrofe miniere din Banat 401-406 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia (autor) Aspecte ale situației economico-sociale a orașului Caransebeș în perioada 1944-1947 407-411 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GEORGESCU, Florian (autor) Cu privire la cercetarea științifică în muzee 415-421 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Colecția de etnografie a muzeului sătesc din Gornea (jud. Caraș-Severin) 423-429 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în judeșul Caraș-Severin (I) 431-436 română
1979