Criterii căutate

  • An de publicare: 1979

Sumarul căutării

  • 1567 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1979 Acta Musei Napocensis, XVI Cuprins 3-8 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VASILIEV, Valentin (autor) Pumnalele akinakes din Transilvania Studii 11-37 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ISAC, Dan (autor) Ala Siliana C.R. torquata et armillata în Dacia Studii 39-67 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PISO, Ioan (autor) Carrieres senatoriales (II) Studii 69-86 franceză
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDEVAN, Radu (autor) Les lecticaires a Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 87-92 franceză
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ALICU, Dorin (autor), POP, Constantin (autor) Hermes-Mercurius la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 93-100 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BĂRBULESCU, Mihai (autor), CĂTINAȘ, Ana (autor) Cella vinaria de la Potaissa Studii 101-126 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SANIE, Silviu (autor) Diadema de aur de la Tyras Studii 127-140 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BODOR, Andrei (autor), WINKLER, Iudita (autor) Un atelier de artizanat la Dierna (Orșova) Studii 141-155 română (rezumat în engleză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Riturile funerare în Transilvania, de la sfârșitul secolului al III-lea e.n. până în secolul al V-lea e.n. Studii 157-170 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VLASSA, Nicolae (autor) Piese paleocreștine inedite din Dacia intracarpatică Studii 171-188 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI RUSU, Mircea (autor) Aspecte ale relațiilor dintre romanitatea orientală și slavi Studii 189-200 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NIEDERMAIER, Paul (autor) Geneza centrului istoric clujean în lumina planimetriei sale Studii 201-213 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JAMBOR, Petre (autor) Nobilii de Dăbâca și relațiile cu Țara Românească în veacul al XIV-lea Studii 215-224 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Activitatea lui Petrus Italus de Lugano Studii 225-234 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu orașele Slovaciei de astăzi (1599-1637) Studii 235-249 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Magdalena (autor) Meșteșugari habani în Transilvania. Activitatea, rolul și importanța lor în economia Transilvaniei secolului al XVII-lea Studii 251-269 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HALASU, Adriana (autor) Contribuții la problema morfologiei unor piese de argintărie feudală Studii 271-293 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUY MARICA, Viorica (autor), TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Surse iconografice și stilistice ale unor teme figurative din xilogravura românească (secolele XVI-XIX) Studii 295-324 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) Problematica românească în istoriografia săsească (1790-1848) Studii 325-335 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BOTEZAN, Liviu (autor) Aspecte ale vânzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglindite de Conscripția Czirákyană Studii 337-355 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PANTEA, Aurel (autor) Contribuții la problema formării conștiinței naționale în mișcarea muncitorească din Transilvania Studii 357-369 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte ale insurecției naționale armate, antifasciste și antiiperialiste din august 1944 Studii 371-385 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JUNGBERT, Bela (autor) Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II) Note şi discuţii 389-410 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Observații de topografie arheologică în partea superioară a Depresiunii Homoroadelor (jud. Harghita) între anii 1957-1978 Note şi discuţii 411-430 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI CRISTEA, N. (autor), LAZAROCICI, Gheorghe (autor) Contribuții arheologice la istoria străveche a comunei Ulioara de Jos - Ciunga (jud. Alba) Note şi discuţii 431-446 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Vestigii arheologice din bazinul Carașului Note şi discuţii 447-464 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PĂIUȘ, Gheorghe (autor), TAKACS, Matilda (autor), WINKLER, Iudita (autor) Săpăturile arheologice de la Cicău Note şi discuţii 465-479 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire hallstatiana timpurie la Moldova Nouă Note şi discuţii 481-493 română (rezumat în engleză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DAICOVICIU, Hadrian (autor) Între originalitate și adevăr Note şi discuţii 495-505 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI TRYNKOWSKI, Jan (autor) Încă odată despre "Decebalus per Scoliro" Note şi discuţii 507-512 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI MOGA, Vasile (autor) Piese de argint din cetatea dacică de la Piatra Craivii Note şi discuţii 513-518 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DĂRĂBANȚ, Maria (autor) Ceramica dacică pictată cu motive vegetale, geometrice și zoomorfe Note şi discuţii 519-543 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DIACONESCU, Alexandru (autor) Un fragment de stelă din Dacia Porolissensis cu reprezentarea banchetului funerar Note şi discuţii 545-549 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Alina (autor) Tipologia ceramicii romane din templul lui Liber Pater de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 551-576 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Așezările rurale din secolele II-IX descoperite în jud. Vâlcea Note şi discuţii 577-592 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DAICOVICIU, Beatrice (autor) Accepțiunile termenului villa în izvoarele merovingiene Note şi discuţii 593-597 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JAMBOR, Petre (autor), MATEI, Ștefan (autor) Incinta fortificată de la Cluj-Mănăștur (sec. IX-XIV) Note şi discuţii 599-620 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PORUMB, Marius (autor) Două ctitorii românești din secolul al XV-lea: Biserica Sfântul Gheorghe și Mănăstirea Lupșa Note şi discuţii 621-632 română (rezumat în engleză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI POP, Viorica (autor) Dulapuri baroce în colecția de istorie a farmaciei din Cluj-Napoca Note şi discuţii 633-638 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NEAMȚU, Alexandru (autor) Mari incendii în districtul Bistriței în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Note şi discuţii 639-657 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SABĂU, Nicolae (autor) Mathias Veress restaurator? Note şi discuţii 659-668 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BOTEZAN, Ioan (autor) Activitatea tipografică a lui Timotei Cipariu între anii 1835-1865 Note şi discuţii 669-689 română (rezumat în engleză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HOPÎRTEAN, A. (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Sigilii sătești transilvănene în Muzeul de Istorie din Turda Note şi discuţii 691-698 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GLODARIU, Eugenia (autor) Activitatea secției române a Federațiunii internaționale a studenților "Corda fratres" Note şi discuţii 699-707 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BRAICA, Gheorghe (autor) Contribuția localității Măgău (jud. Cluj) la lupta pentru eliberare națională Note şi discuţii 709-716 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Petru (autor) Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) Note şi discuţii 717-738 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VASILIEV, E. (autor) Despre lecția de istorie la muzeu Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 741-746 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Ancheta "S.P.V. 1977" la Muzeul de Istorie al Transilvaniei. Rezultate și concluzii Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 747-764 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IGNA, Aurelia (autor) Conservarea unor resturi lemnoase și textile, carbonizate, descoperite într-o locuință dacică Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 765-772 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IGNA, Aurelia (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Analiza resturilor lemnoase provenind din cella vinaria de la Potaissa Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 773-777 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LUKACS MARIA, Elisabeta (autor) Probleme de restaurare ridicate de un vas de ceramică roman Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 779-783 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PETRICĂ, Paul (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Pentru o mai mare precizie a ridicărilor expeditive de topografie arheologică Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 785-790 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (II) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 791-808 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDOS ANNA, Maria (autor), MIREL, Maria (autor) Date privitoare la organizarea bibliotecii de specialitate a colecției de numismatică și antichități a „Muzeului Ardelean” Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 809-825 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDOS, Alexandru (autor) Colecția didactică Brassai Sámuel din Cluj-Napoca Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 827-838 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Nándor Kalicz, János Makkay, „Die linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene”, Budapesta, 1976, 234 p. plus 47 fotografii, 189 planșe, 8 hărți RECENZII 841-844 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Todorova Henrieta, „Ovčarovo. Praistoričeska seliščina moghila”, Sofia, 1976, 33 pagini, 1 tabel, 5 schițe, 135 fotografii alb-negru, 49 fotografii color RECENZII 844-846 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Patay Pál, ”Das kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderfold”, apărut in „Fontes Archaeologici Hungariae”, Budapesta 1978, 60 p., 55 figuri, XVII planșe. RECENZII 846-847 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Bader Tiberiu, „Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică și tracică” (Die Bronzezeit in Nordwestsiebenbürgen), Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, 246 S. (= 151 S. Text und 93 Tafeln + 2 Tafeln im Anhang). Preis 38 Lei. RECENZII 849-854 germană
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Vera Bianco Peroni, „Die Messer in Italien - I coltelli nell'Italia continentale”, în „Prähistorische Bronzefunde”, VII, 2, hrsg. von Hermann Müller-Karpe, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1976, 111 p. + 71 pl. RECENZII 854-859 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) „Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt a. M., 1977”, herausgegeben von Hennann Müller-Karpe, Verlag C. H. Beck, München RECENZII 855-859 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Mitteleuropäische Bronzezeit. Beiträge zur Archäologie und Geschichte. Im Auftrag der Historiker-Gesellschaft der DDR, hrsg. von Weirner Coblenz und Fritz Hocst, Akademie Verlag, Berlin, 1978, 326 p., cu 118 figuri în text. RECENZII 860-861 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Friedrich Laux, „Die Nadel in Niedersachsen”, Prähistorische Bronzefunde, XIII, 4, hrsg. von H. Müller-Karpe, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1976, 159 p., 63 pl. RECENZII 861-862 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Sebastian Morintz, „Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii, I. Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic” („Archäologische Beiträge zur Geschichte der: Frühethraker. I. Die Bronzezeit im Karpaten-Balkan-Raum”), Biblioteca de arheologie, XXXIV, Editura Academiei RSR, București; 1978, 216 p. cu 110 ilustrații și un tabel cronologic în text. Preț 27 de lei RECENZII 862-966 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) M. Petrescu-Dîmbovița, „Die Sicheln in Rumänien”, mit Corpus der jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens, Prähistorische Bronzefunde, hrsg. von Hermann Müller-Karpe, Abteilung XVIII, Bd. 1, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1978, 189 S. + 300 Taf. RECENZII 866-669 germană
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Studien zur Lausitzer Kultur. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCCII, Prace archeologiczne, zeszyt 18, redaktor tomu M. Gedl. Nakladem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kriaków, 1974, 182 p. cu numeropase figuri în text RECENZII 869-870 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) „Studien zu südpolnischen Wehranlagen”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCCCXXIV, Prace archeologiczne, zeszyt 18, redaktor tomu M. Gedl, Warszawa - Kriaków, 1976, 103 p., cu numeroase figuri în text RECENZII 871-972 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI FERENCZI, Istvan (autor) „Oppida: The Beginnings of Urbanisation in Barbarian Europe”. Papers presented to a Conference at Oxford, October 1975, editat de Barry Cunliffe și Trevor Rowley, apărută în seiria binecunoscută: British Archaeological Reports, Supplementary Series ii, f. 1., 1976; ediție rotaprintată, cu 121 figuri în text și 3 planșe. RECENZII 873-881 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PISO, Ioan (autor) László Barkóczi, András Mócsy, „Die römischen Inschriften Ungarns. 2. Lieferung - Salla, Mogentiana, Mursella, Brigetio” (RIU II), Budapest. Akadémiai Kiadó, 1972. Cuprinde 358 p., 211 fotografii și trei hărți. RECENZII 883-884 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WINKLER, Iudita (autor) Jenő Fitz, „Der Geldumlauf der römischen provinzen im Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunderts”, Akadémiai Kiadó, Budapest, Rudolf Habelt Verlag, Bonn, 1978, 945 p. RECENZII 885-891 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUDEA, Nicolae (autor) Sándor Soproni, „Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhunderts”, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978, 231 p., 95 planșe ilustrate RECENZII 893-896 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Alina (autor) Ghristopher J. Young, „The Roman Pottery Industry of the Oxford Region” (pe foaia de titlu); Oxfordshire Roman Pottery (pe copertă). British Archaeological Reports, 43, Oxford, 1977, 391 p. cu 14 tabele și 84 figuri în text RECENZII 897-899 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Alina (autor) „Roman Pottery Studies in Britain and Beyond”. Papers presented to John Gillam, July 1977, edited by John Dore and Kevin Greene, British Archaeological Reports, Supplementary Series, 30, Oxford, 1977, 333 p., cuprinzând în text 25 fig. Preț 6,30 lire RECENZII 899-900 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Magdalena (autor) Piroska Weiner, Zinngiessermarken in Ungarns. 16.-19. Jahrhundert (Mărcile cositorarilor din Ungaria. Sec. XVI-XIX), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978, 107 p. text cu 432 fig. În text + 11 pl. alb-negru RECENZII 901-903 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) Johann Filstich, „Încercare de istorie românească”. Studiu introductiv, ediția textului și notele Adolf Armbruster. Traducere Radu Constantinescu, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979, 301 p. RECENZII 905-907 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) Gabriel Ștrempel, „Catalogul manuscriselor românești B.A.R. 1-1600”, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978, 479 p. RECENZII 907-908 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) George Em. Marica, ”Studii de istoria și sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea”, Vol. II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, 335 p. RECENZII 908-909 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) Damaschin Bojică, ”Scrieri. De la idealul luminării la idealul național”. Studiu introductiv, selecție de texte și note de Nicolae Bocșan, Timișoara, Editura Facla, 1979, LXI - 163 p., 14 ilustrații RECENZII 909-911 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) Barbara Jelavich, ”The Establishment of the Balkan National States”, Seattle and London, University of Washington Press, 1977, 358 p. (= Peter F. Sugar, Donald W. Treadgold, ed., „A History of East Central Europe”, VIII) RECENZII 911-913 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) William Marin, „Unirea din 1918 și poziția șvabilor bănățeni”, Timișoara, Editura Facla, 1978, 172 p. RECENZII 913-915 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) „Consiliul național roman din Blaj (noiembrie 1918 - ianuarie 1919). Protocoale și acte”, Vol. I. Ediție îngrijită, studiu introductiv, indicii și glosar de Victoria Lascu și Marcel Știrban, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, 227 p., 16 planșe (colecția „Testimonia”) RECENZII 915-916 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DAICOVICIU, Hadrian (autor) Retrospectivă RECENZII 917-922 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI Prescurtări bibliografice 923-926 română
1979 Acta Musei Porolissensis, III 2050 de ani de la făurirea primului stat unitar și independent don istoria românilor: statul dac condus de regele Burebista .7- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MATEI, Alexandru (autor) Repertoriul de așezări și descoperiri dacice pe teritoriul județului Sălaj 11- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LAKO, Eva (autor) Repertoriul topoarelor de aramă din județul Sălaj 41- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MARINESCU, George (autor) Depozitul de bronzuri de la Ciceu-Corabia 51- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul de monede dace de la Vișea. Contribuții la studiul emisiunilor monetare ale dacilor napocenses 59- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BARBU, Mircea (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Monede divizionare dace din Dacia intracarpatică 81- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen (autor), MATEI, Alexandru (autor) O monedă dacică inedită din județul Sălaj 87- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Tezaurul de la Petrindu. Contribuții la cronomogia tetradrachmelor thasiene de tip Dionysos-Kerakles 89- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Statul dac centralizat și independent condus de Burebista 103- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LAKO, Eva (autor), MATEI, Alexandru (autor) Repertoriul descoperirilor și așezărilor de epocă romană pe teritoriul județului Sălaj 121- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIV) 137- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Descoperiri monetare antice la Porolissum I 139- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine la Gherla 141- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Două monede romane inedite din Dacia 145- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae (autor) Castrul roman de la Inlăceni. Încercare de monografie 149- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Fibule romane în colecțiile Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca 275- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Fibule romane în Muzeul de Istorie și Artă din Zalău (I) 321- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MATEI, Alexandru (autor) Repertoriul de așezări și descoperiri aparținînd secolelor IV-IX e.n. pe teritoriul județului Sălaj 375- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III POP, Constantin (autor) Cîteva considerații privind monumentele figurate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 379- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III ARDEVAN, Radu (autor), RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Botar Imre și colecția sa de antichități 387- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LANDES, Amalia (autor) Propuneri pentru o reconstituire a castrului roman de la Buciumi (I) 411- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GEOROCEANU, Marin (autor), GEOROCEANU, Paul (autor), LISOVSCHI, Claudiu (autor) Fauna din castrele și așezările romane din Transilvania I. Fauna din castrul roman de la Bologa (jud. Cluj) 427- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae (autor), LAKO, Eva (autor) Despre o gemă gnostică cu inscripție din Muzeul de Istorie și Artă din Zalău 449- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Așezarea dacică, daco-romană și prefeudală de la Copșa Mică (jud. Sibiu) 451- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GUDEA, Nicolae (autor) Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad. Contribuții la istoria creștinismului daco-roman 515- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Gherla secolul IV e.n. 525- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GAIU, Corneliu (autor) Descoperiri din epoca migrațiilor în nord-estul Transilvaniei 535- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BELDEANU, Grigore (autor) Sălajul pe treptele istoriei poporului român 545- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III MUȘAT, Mircea (autor) Poporul român - istorie multimilenară 561- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III LUCĂCEL, Vasile (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1978 595- română
1979 Banatica, 5 BUȘUI, Nicolae (autor) Banatica - Cuvînt înainte I. Istorie veche şi arheologie 7-8 română
1979 Banatica, 5 Cuprins 9-15 română
1979 Banatica, 5 BĂLĂNESCU, Dana (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") I. Istorie veche şi arheologie 17-25 română
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan (autor), ZAHARIA, Florica (autor) Urme textile pe ceramică neolitică descoperită în județul Caraș-Severin I. Istorie veche şi arheologie 27-34 română
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan (autor), PETROVSZKY, Richard (autor) Așezări ale culturii Coțofeni în județul Caraș-Severin I. Istorie veche şi arheologie 35-69 română
1979 Banatica, 5 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Epoca bronzului în "Clisura Dunării" I. Istorie veche şi arheologie 71-105 română
1979 Banatica, 5 SĂCĂRIN, Caius (autor) Depozitul de bronzuri de la Cozla (județul Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 107-114 română
1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian (autor) Date noi privind descoperirile halstattiene de la Gornea I. Istorie veche şi arheologie 115-180 română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978 I. Istorie veche şi arheologie 181- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor) Cercetările arheologice din punctul "Cetate", comuna Lăpușnicel, județul Caraș-Severin (I) I. Istorie veche şi arheologie 185-200 română
1979 Banatica, 5 PETROVSZKY, Richard (autor) Tipuri de morminte romane în zona Caransebeșului I. Istorie veche şi arheologie 201-213 română
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie (autor) Die Rumanen aus der "Clisura Dunării" zwischen dem VI ind XIV. Jahrhundert (Gestchichtlich-archaeologische Betrachtungen) II. Istorie medie 215-224 germană
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie (autor) Așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche - "Rît" (județul Caraș-Severin) II. Istorie medie 225-254 română
1979 Banatica, 5 MATEI, Ștefan (autor) Fortificațiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise II. Istorie medie 255-263 română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin (autor) Districtul românesc Mehadia la sfîrșitul secolului al XIV-lea II. Istorie medie 265-275 română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin (autor) Ragusa (Dubrovnik) und das Banat in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts II. Istorie medie 277-284 română
1979 Banatica, 5 CIULEI, Gheorghe (autor) Autonomia juridică a românilor din Banat în evul mediu II. Istorie medie 285-290 română
1979 Banatica, 5 TRÎPCEA, Theodor (autor) Informații despre unele localități din Banat în secolul al XVIII-lea II. Istorie medie 291-295 română
1979 Banatica, 5 WOLLMANN, Volker (autor) Mineritul din Banat la mijlocului veacului al XVIII-lea oglindit într-un album-cartografic II. Istorie medie 297-314 română
1979 Banatica, 5 CALINCOF, Eleonora (autor) Contribuții documentare privind Băile Herculane la începutul secolului al XIX-lea III. Istorie modernă şi contemporană 317-328 română
1979 Banatica, 5 GROZA, Liviu (autor) Considerații cu privire la regulamentul românesc de graniță din Caransebeș III. Istorie modernă şi contemporană 329-339 română
1979 Banatica, 5 PĂIUȘAN, Radu (autor), SAV, Corneliu (autor) Despre desfășurarea revoluției de la 1848-1849 în nord-estul Banatului III. Istorie modernă şi contemporană 341-357 română
1979 Banatica, 5 NEAMȚU, Gelu (autor) Ideea dacoromaniei simbol al luptei pentru unitatea națională în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania III. Istorie modernă şi contemporană 359-366 română
1979 Banatica, 5 LEU, Valeriu (autor), ZABERCA, Vasile (autor) I.E. Tieranu - luptător pentru emancipare națională III. Istorie modernă şi contemporană 367-372 română
1979 Banatica, 5 FAUR, Viorel (autor) Lupta românilor din Crișana pentru drepturi naționale în primii ani ai veacului al XX-lea III. Istorie modernă şi contemporană 373-382 română
1979 Banatica, 5 MILIN, Miodrag (autor) Situația revoluționară în Banat (1914-1918) III. Istorie modernă şi contemporană 383-390 română
1979 Banatica, 5 BRĂTESCU, Constantin (autor) Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania III. Istorie modernă şi contemporană 391-397 română
1979 Banatica, 5 DOBRESCU, Victor (autor) Contribuția elevilor și a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Național din Caransebeș (25, XI 1918 - 15 VIII 1919) III. Istorie modernă şi contemporană 399-405 română
1979 Banatica, 5 ȘANDRU, D. (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 pe proprietățile funciare ale uzinelor de fier și domeniilor Reșița III. Istorie modernă şi contemporană 407-422 română
1979 Banatica, 5 ZABERCA, Vasile (autor) Știri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului III. Istorie modernă şi contemporană 423-428 română
1979 Banatica, 5 MUNTEANU, Ion (autor) Învățămîntul agricol din Banat în perioada interbelică III. Istorie modernă şi contemporană 429-438 română
1979 Banatica, 5 RUJA, Gheorghe (autor) Dizolvarea sindicatelor unitare din Romania și procesul comunist de la Timișoara (1929) III. Istorie modernă şi contemporană 439-451 română
1979 Banatica, 5 POPA, Ion (autor) Despre situația șomerilor din sudul Banatului în primii ani ai crizei economice (1929-1931) III. Istorie modernă şi contemporană 453-455 română
1979 Banatica, 5 ȘERBAN, Ion (autor) Lupta Partidului Comunist Roman, în fruntea maselor populare din județul Caraș-Severin, împotriva dictaturii antonesciene (1940-1944) III. Istorie modernă şi contemporană 457-465 română
1979 Banatica, 5 BISTRIANU, Aurel (autor), LEU, Valeriu (autor) Circulația cărții românești în Valea Almăjului pîna la 1840 IV. Istoria culturii şi artelor 467-483 română
1979 Banatica, 5 DUDAȘ, Vasile (autor) Carți vechi românești din Țara Hațegului în lumina catalogului lui Ștefan Moldovan (1857) IV. Istoria culturii şi artelor 484-510 română
1979 Banatica, 5 POPA, Mircea (autor) Iluministul bănățean: Grigorie Obradovici (1771-1847) IV. Istoria culturii şi artelor 511-518 română
1979 Banatica, 5 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Un mare animator și precursor: pictorul Nicolae Popescu IV. Istoria culturii şi artelor 519-526 română
1979 Banatica, 5 HILLINGER, Nicolae (autor) Considerații asupra activităților învățătorului Iosif Olaru IV. Istoria culturii şi artelor 527-530 română
1979 Banatica, 5 NAGHI, Gheorghe (autor) Din corespondența lui C. Diaconovici privitoare la ziarul "Dreptatea" IV. Istoria culturii şi artelor 531-535 română
1979 Banatica, 5 COMȘA, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Liubcova V. Cronica arheologică, repertorii, conservarea monumentelor 537-539 română
1979 Banatica, 5 MOROZ-POP, Maria (autor) Așezarea eneolitică de la Sacoșu Mare (raport preliminar) V. Cronica arheologică, repertorii, conservarea monumentelor 541-546 română
1979 Banatica, 5 ALBU, Ion (autor) File din istoria localității Gherteniș (județul Caraș-Severin) V. Cronica arheologică, repertorii, conservarea monumentelor 547-552 română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) O expediție arheologică în Valea Almăjului. Realizări perspective V. Cronica arheologică, repertorii, conservarea monumentelor 553-558 română
1979 Banatica, 5 BUZAN, Ion (autor) Conservarea unor monumente istorice din județul Caraș-Severin V. Cronica arheologică, repertorii, conservarea monumentelor 559-565 română
1979 Banatica, 5 STANCA, Doru (autor) Studii de limbă, literatură și folclor, IV Reșița, 1978. 512 p. VI. Recenzii 567-568 română
1979 Banatica, 5 BUZAN, Ion (autor) Studii și Comunicări de etnografie-istorie, II Caransebeș, 1978, 526 p. (Ion Buzău) VI. Recenzii 569-571 română
1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian (autor) Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii (I). Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic) - Morintz Sebestian VI. Recenzii 571-574 română
1979 Banatica, 5 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece VI. Recenzii 574-575 română
1979 Banatica, 5 SĂCĂRIN, Caius (autor) Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (cultura pretracică și tracică) VI. Recenzii 575-576 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III Cuprins română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BERCIU, Dumitru (autor) 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent. Statul geto-dac făurit de Burebista Istorie 7-11 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ANDREESCU, Gheorghe (autor) Câteva vârfuri de săgeată descoperite la Ocnița, județul Vâlcea Istorie 11-13 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BARDAȘU, Petre (autor) Autori antici despre cunoștințele asupra naturii ale geto-dacilor Istorie 16-23 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BUSULOC, Elena (autor) Vestigii feudale de la Râmnicu Vâlcea Istorie 24-29 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III NISTOR, Nicolae (autor) Relații politice și diplomatice între Sibiu și Țara Românească în veacul al XV-lea și începutul veacului al XVI-lea Istorie 30-41 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae (autor) Teodosie Rudeanu marele logofăt al lui Mihai Viteazul și Simion Movilă Istorie 42-56 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ZAHARIA, Dumitru (autor) Ocnele Mari într-o scrisoare din 1690 Istorie 57-62 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III MARINOIU, Costea (autor) File din istoria cărții vâlcene (sec. XVII-XVIII) Istorie 63-69 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III TAMAȘ, Corneliu (autor) Acțiuni de rezistență ale țărănimii vâlcene împotriva exploatării clericale în secolului al XVIII-lea Istorie 70-80 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III VASILE, Radu (autor) Aspecte din județul Vâlcea privind unele consecințe ale politicii fiscale în epoca fanariotă. Vânzarea țăranilor birnici Istorie 81-87 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ISCRU, Gheorghe (autor) Probleme, propuneri și inițiative școlare în Țara Românescă în ajunul revoluției din 1848 Istorie 88-93 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III STĂNCULESCU, Florea (autor) Un important document vâlcean din timpul revoluției de la 1848 Istorie 94-104 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III SIMEANU, Gheorghe (autor) Vâlceni participanți la lupta din Dealul Spirii Istorie 105-108 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PURECE, Sergiu (autor) Județul Vâlcea și Unirea Istorie 109-117 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III GEORGESCU, Titu (autor) Independența și contemporaneitate Istorie 118-125 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III TAMAȘ, Veronica (autor) Aportul județului Vâlcea la constituirea, de către armata română a podului peste Dunăre în timpul operațiunilor militare din 1877-1878 Istorie 126-130 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ANDRONIE, Dumitru (autor) Frământări și mișcări țărănești din județul Vâlcea în perioada 1878-1900 Istorie 131-143 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PETRE, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea tipului monetar dacic cu cap ianiform Istorie 144-151 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru (autor) Raportul dintre colecționarul de artă și muzeu Istorie 152-166 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PURCĂRESCU, Petre (autor) Portretul unui revoluționar vâlcean de la 1848 Istorie 167-169 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III VLĂDUȚ, Nicolae (autor) Un liric al culorii: Ion Brodeală Istorie 170-172 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru (autor) Valori din patriminiul cultural național în secția de artă plastică a Muzeului Județean Vîlcea Istorie 173-175 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III DECA, Eugen (autor) Meșteșugul olăritului în comuna Sălătrucel Etnografie 176-181 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III GEORGESCU, Nicolae (autor) Așezările și arhitectura rurală de pe Valea Bistriței (cursul mijlociu) Istorie 182-200 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III OPREA, Ion (autor) Cadrul geografic și etnografic al Depresiunii Jiblea-Berislăvești Etnografie 201-214 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ȚUGLUI, Traian (autor) Instalații țărănești pe Valea Luncavățului Etnografie 215-226 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BĂLAȘA, Dumitru (autor), PURCĂRESCU, Petre (autor) Un hisov inedit de la Mihnea vodă Turcitul Documente 227 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru (autor) Un hisov inedit de la Ștefan Cantacuzino Documente 228 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru (autor) O scrisoare inedită de la Henri Focillion Documente 230 română
1979 Carpica, XI VITCU, Dumitru (autor) Repere în diplomația Unirii (1848-1859) .7-16 română
1979 Carpica, XI MUȘAT, Mircea (autor) Socialiștii români în fruntea luptei pentru înfăptuirea statului național unitar 17-22 română
1979 Carpica, XI FLOREA, Vasile (autor) Contribuția societății culturale Astra la dezvoltare conștiinței unității naționale 23-27 română
1979 Carpica, XI ARDELEANU, Ion (autor) Înfăptuirile maselor populare din 1918 și recunoașterea lor Internațională 29-40 română
1979 Carpica, XI ZAHARIA, Dumitru (autor) Simeon Mîndrescu și Italia 41-47 română
1979 Carpica, XI FLORESCU, Gheorghe (autor) Desăvârșirea unității naționale – expresie a voințeiîntregului popor român 49-55 română
1979 Carpica, XI FLORESCU, Marilena (autor) Contribuții la cunoașterea concepțiilor despre lume și viață a comunităților tribale monteorene 57-134 română
1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
1979 Carpica, XI DRAGOMIR, Ion (autor) Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de sud a Moldovei 149-157 română
1979 Carpica, XI MONAH, Dan (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Topor de tip Monteoru descoperit la Mileștii de Sus, județul Bacău 159-164 română
1979 Carpica, XI ANDRONIC, Alexandru (autor) În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la Vaslui 165-169 română
1979 Carpica, XI MITREA, Ioan (autor) Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea, în comuna Dămienești, județul Bacău 171-180 română
1979 Carpica, XI COMAN, Ghenuță (autor) Contribuții la cunoașterea fondului etnic al civilizației secolelor V-XIII în jumătatea sudică a Moldovei 181-216 română
1979 Carpica, XI VARLAM, Vasile (autor) Complexele funerare tumulare de pe cursul mijlociu al râului Bârlad 217-230 română
1979 Carpica, XI ARTIMON, Alexandru (autor), MITREA, Ioan (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budești-Plopana, județul Bacău 229-244 română
1979 Carpica, XI MURARIU, Ioan (autor) Economia ținutului Bacău în prima jumătate a sec. al XIX-lea 245-252 română
1979 Carpica, XI CATARGIU, Virgil (autor) Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan și principiile abordării ei 253-264 română
1979 Carpica, XI STROIA, Mircea (autor) Considerații asupra toponimului „prisaca” 265-274 română
1979 Carpica, XI ICHIM, Dorinel (autor) Despre rolul unor unelte și munci agricole din Moldova centrală 275-280 română
1979 Carpica, XI ROTARU, Feodosia (autor) Centrul de ceramică din comuna Oituz, județul Bacău 281-305 română
1979 Carpica, XI FILIP, Mircea (autor) „Floarea darurilor” – un manuscris inedit 307-310 română
1979 Carpica, XI DINUTZ, Mircea (autor) G. Bălăiță, semnificația unei opere 311-320 română
1979 Carpica, XI ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Orașele în mișcare - Toynbee Arnold 321-325 română
1979 Carpica, XI MITREA, Ioan (autor) Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n. Contribuți arheologice și istorice la problema formării poporului român - Teodor D. 327-329 română
1979 Carpica, XI MONAH, Dan (autor) Scurtă istorie a Daciei preromane -Petrescu-Dîmbovița M. 331-334 română
1979 Carpica, XI FILIP, Mircea (autor) Carte veche românească în Bihor (sec. XVI-XVII) - Dudaș F. 335-335 română
1979 Carpica, XI MITREA, Ioan (autor) Geto-dacii din Cîmpia Munteniei - Turcu Mioara 341-344 română
1979 Carpica, XI ANTONESCU, Silvia (autor) Cronica săpăturilor arheologice efectuate în județul Bacău în perioada 1968-1978 349-356 română
1979 Carpica, XI ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie, pe anii 1977-1978 (Elena Artimon) 357-364 română
1979 Cercetări Arheologice, III GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XV română, franceză
1979 Cercetări Arheologice, III Cuprins română, franceză, engleză, germană, rusă, bulgară, spaniolă
1979 Cercetări Arheologice, III GALBENU, Doina (autor) Săpături în tell-ul de la Hârșova, jud. Constanța 3-8 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III ULANICI, Augustin (autor) Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov 9-26 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Brăneț în anul 1976 27-38 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Petrișoru, com. Racovițeni, jud. Buzău 39-42 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic de la Frătești, jud. Ilfov 43-51 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud. Buzău 53-57 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi (autor) Cercetări arheologice de la Rateșu Cuzei, jud. Vaslui 59-75 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Rateșu Cuzei aparținând culturii Noua (epoca bronzului) 77-86 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi (autor) Sondajul arheologic de la Voinești, jud. Vaslui 87-93 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor), VULPE, Alexandru (autor) Șantierul arheologic Popești, com.Mihăilești, jud. Ilfov. Raport preliminar asupra rezultatelor din canpania anilor 1976-1977 95-104 română
1979 Cercetări Arheologice, III LEAHU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Micia, (Vețel, jud. Hunedoara) 105-126 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III ANDRIȚOIU, Ioan (autor), BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor), MARINESCU, Lucia (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), SION, Anișoara (autor) Șantierul arheologic de la Vitănești, jud. Teleorman 127-141 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Date cu privirela resturile animaliere. Ofrande din mormintele de călăreți de la Vitănești, jud. Teleorman 143-150 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III ESKENASY, Victor (autor), NEMOIANU, Alexandru (autor), POPA, Radu (autor) Șantierul arheologic Voivozi, com. Popești, jud. Bihor. Raport pentru campania de cercetări din anul 1976 151-154 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III DUMITRACHE, Mariana (autor) Cetatea sătească din Drăușeni, jud. Brașov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977 155-198 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CHIȚESCU, Lucian (autor), CONOVICI, Niculae (autor), LUNGU, Radu (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 199-242 română
1979 Cercetări Arheologice, III GEORGESCU, Laurenția (autor) Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Orașul de Floci 243-246 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe șantierul arheologic de la Piua Petrii, jud. Ialomița 247-249 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Sondaje arheologice în orașul Focșani 251-260 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud. Ilfov 261-328 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III TROHANI, George (autor) Două cuțite pumnal din metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinți 331-333 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III DRAGUȘ, Dan (autor) O nouă descoperire aparțInând tezaurului de la Cucuteni-Băiceni, jud. Iași 335-338 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III MOSCALU, Emil (autor) Probleme ale cetăților cu "val vitrificat" 339-351 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III MOSCALU, Emil (autor), VOIEVOZEANU, Petre (autor) Mormântul princiar getic și tezaurul de la Peretu, jud. Teleorman 353-360 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BEDA, Corneliu (autor), MOSCALU, Emil (autor) Noi cetăți traco-getice 361-373 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BEDA, Corneliu (autor), MOSCALU, Emil (autor) Descoperirile arheologice de la Pietroșani, jud. Teleorman 375-383 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III MOSCALU, Emil (autor) Sondaje și cercetări de suprafață 385-400 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BEDA, Corneliu (autor), SPIRU, Ion (autor) Tell-ul gumelnițean de la Plosca, jud. Teleorman 401-404 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III MARINESCU, Lucia (autor) O statuetă de bronz de la Micia 405-408 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III DUMITRACHE, Mariana (autor) Materiale ceramice din cetatea țărănească din com. Hărman, jud. Brașov 409-420 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CHICIDEANU, Ion (autor) O așezare din sec. XIV-XV la Bradu, jud. Buzău 421-438 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Ceramică medievală descoperită la Vodița prin săpăturile din anul 1970 439-451 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III SPIRU, Ion (autor) Descoperiri arheologice în jud. Teleorman 453-459 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Notă asupra unei probe de semințe carbonizate din așezarea Raskopanița, R.P. Bulgaria 461-462 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Numismatice, II Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 2-3 română
1979 Cercetări Numismatice, II GEORGESCU, Florian (autor) Cuvînt înainte Cuvânt înainte V-VIII română
1979 Cercetări Numismatice, II GEORGESCU, Florian (autor) Avant-propos Cuvânt înainte IX-XII franceză
1979 Cercetări Numismatice, II Fore word Cuvânt înainte XIII-XV
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) Note de numismatică greacă antică/ Notes de numismatique grecque ancienne / Notes on ancient Greek numismatics. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 3-14 română
1979 Cercetări Numismatice, II MITREA, Bucur (autor) Tezaurul monetar de la Bălești, jud. Gorj, din vremea lui Gordian al III-lea/ Dépôt monétaire de l’époque de Gordien III trouve à Bălești, dép. de Gorj/ The monetary treasure from Bălești, Gorj county, from the time of Gordian the IIIrd Numismatică (Numismatique, Numismatics) 15-37 română
1979 Cercetări Numismatice, II PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) Notă asupra unei monede romane de la Sucidava/ Note sur une monnaie romaine de Sucidava/ About a roman coin from Sucidava Numismatică (Numismatique, Numismatics) 39-40 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) Două monede emise de împăratul bizantin Alexandru/ Deux monnaies émises par l’empereur byzantine Alexandre / Two coins emitted by the Byzantine emperor Alexander Numismatică (Numismatique, Numismatics) 41-46 română
1979 Cercetări Numismatice, II ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur din secolul al XIII-lea descoperit la Sâmbăteni, jud. Arad / Un dépôt monétaire du XIIIe siècle découvert à Sâmbăteni, dép. d’Arad / A XIIIth century treasure found in Sîmbăteni, Arad county Numismatică (Numismatique, Numismatics) 47-110 română
1979 Cercetări Numismatice, II COJOCĂRESCU, Maria (autor) Monede moldovenești rare din Expoziția de numismatică a Muzeului de Istorie a Municipiului București/ Monnaies moldaves rares trouvées dans l’exposition numismatique du Musée d’histoire du Municipe de Bucarest / Rare Moldavian coins from the numismatic exhibition of the History Museum of Bucharest. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 111-113 română
1979 Cercetări Numismatice, II STANCU, Paraschiva (autor) Aspri turcești din secolul al XV-lea descoperiți în satul Colceag, com. Inotești, jud. Prahova / Aspres turcs du Xve siècle découverts dans le village de Colceag, commune d’Inotești, dép. De Prahova / Turkish coins form the XVth century discovered in village of Colceag, Inotești commune, Prahova county. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 115-127 română
1979 Cercetări Numismatice, II BERCIU DRĂGHICESCU, Adina (autor) Moneda în plata taxelor vamale în secolele XV-XVI în Țara Românească/ La monnaies dans le payement des taux douaniers aux XVe-XVIe siècles en Valachie/ Customs coins of the XVth – XVIth century in Wallachia Numismatică (Numismatique, Numismatics) 129-148 română
1979 Cercetări Numismatice, II LUNGU, Radu (autor) O monedă de aur descoperită la Orașul de Floci/ Une monnaie d’or découverte a Orașul de Floci/ A gold coin found at Orașul de Floci Numismatică (Numismatique, Numismatics) 149-151 română
1979 Cercetări Numismatice, II TROHANI, George (autor) O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în așezarea geto-dacică de la Vlădiceasca / Une représentation d’Héraclès sur un anneau-sceau découvert dans l’établissement géto-dace de Vlădiceasca / An image of Heracles on a signet ring discovered in the geto-dacian settelment of Vlădiceasca. Sigililografie (Sigilographie, Sigillography) 155-159 română
1979 Cercetări Numismatice, II MITREA, Bucur (autor) WOLFGANG HANN, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Österreich. Abteilung III. Niederösterreich. Band I. Carnutum Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 163-164 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) TOMMASO BERTELÈ, Moneta veneziana e moneta bizantina (secoli XII-XV). Venezia e il Levanto fino al secolo XV. I Storia-diritto-economia Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 164-166 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) GÜNTER SCHÖN, Weltmünzkatalog XX. Jahrhundert, 7 und 8. Revidierte und erweiterte Auflage Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 167
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) ÉMANUELA NOHEJ-LOVÁ-PRÁTOVÁ, Základy numismatiky Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 167 română
1979 Cercetări Numismatice, II ILIESCU, Octavian (autor) *** „Médailles”, Organe de la Fédération Internationale de la médaille – F.I.D.E.M., 1975 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 168 română
1979 Cercetări Numismatice, II TROHANI, George (autor) MARGARITA LORD-KIPANIDZE, Kolhidskie perstni-peciati V-III vv. do n.e. Vopros v zaimootnoșenii s greceskimi Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 168-169 română
1979 Cercetări Numismatice, II MITREA, Bucur (autor) WERNER SEIBT, Die Skleroi. Eine prosopographisch-sigilographische Studie Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 169-170 română
1979 Cercetări Numismatice, II Cuprins Cuprins 171 română
1979 Cercetări Numismatice, II Sommaire Cuprins 172 franceză
1979 Cercetări Numismatice, II Summary Cuprins 173 engleză
1979 Crisia, IX Cuprins 5-7 română
1979 Crisia, IX CICALĂ, Ion (autor) Tradițiile istorice progresiste - Tezaur de idei și învățăminte în lupta revoluționară a P.C.R. I. Studii 9-59 română
1979 Crisia, IX IGNAT, Doina (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) Cercetări arheologice și paleontologice în Defileul Crișului Repede I. Studii 61-75 română
1979 Crisia, IX DUPOI, V. (autor), PREDA, F. (autor) Figurine de lut antropomorfe geto-dace descoperite în așezarea de la Pietroasele-Gruiu (jud. Buzău) I. Studii 77-87 română
1979 Crisia, IX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Romanica (I). Note bibliografice I. Studii 89-144 română
1979 Crisia, IX BORCEA, Liviu (autor) Românii în Cronica de jale a lui Ioan Szalardi I. Studii 145-166 română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările țărănești de pe domeniile Beiuș, Vașcău și Beliu de la mijlocul secolului al XVIII-lea I. Studii 167-181 română
1979 Crisia, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Comerțul bucureștean în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 183-196 română
1979 Crisia, IX FAUR, Viorel (autor) Istoriografia bihoreană între 1849-1918 I. Studii 197-206 română
1979 Crisia, IX ȘORA, Gheorghe (autor) Contribuții privitoare la biografia lui Vasile Goldiș I. Studii 207-268 română
1979 Crisia, IX NEAMȚU, Gelu (autor) Activitatea lui Alexandru Roman ca membru al Academiei Române I. Studii 271-292 română
1979 Crisia, IX MANDREA, Ioan (autor) Date privind mișcarea muncitorească și socialistă din Brașov în primul deceniu al secolului al XX-lea I. Studii 293-306 română
1979 Crisia, IX GIURA, L. (autor), RACOVIȚAN, M. (autor) Comunitatea de viață economică a națiunii române - premisă a desăvărșirii unității politice I. Studii 307-321 română09-Crisia-Muzeul-Tarii-Crisurilor-IX-1979_308.pdf
1979 Crisia, IX POPA, A. (autor) Copiști și manuscrise în Bihor în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea II. Documente 323-336 română
1979 Crisia, IX DUDAȘ, Florian (autor) Contribuții privind cartea românească veche. Epoca luminilor II. Documente 338-380 română
1979 Crisia, IX DUDAȘ, Florian (autor) Cărți românești din biblioteca lui Samuil Vulcan (prezentare bibliologică) II. Documente 381-419 română
1979 Crisia, IX GYEMANT, L. (autor) Două tipărituri românești din Transilvania privind foametea din primele două decenii ale secolului al XIX-lea II. Documente 421-425 română
1979 Crisia, IX CORDOȘ, N. (autor), KOVACS, I. (autor) Un memoriu din anul 1870 al comunelor din scaunele filiale Săliște și Tălmaciu II. Documente 427-449 română
1979 Crisia, IX MIHOC, Blaga (autor) Vasile Lucaciu, militant pentru realizarea statului național, unitar român. Contribuții documentare II. Documente 451-539 română
1979 Crisia, IX POPA, M. (autor) Contribuții documentare la o monografie G. Bogdan-Duică. Relațiile sale cu poeta bihoreană Lucreția Suciu II. Documente 541-566 română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin (autor) Bihorul și colaboratorii bihoreni în prijma enciclopedie română, tipărită de "Astra" (1895-1905) II. Documente 568-588 română
1979 Crisia, IX FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor), MARINESCU, Ioan (autor) Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) II. Documente 589-720 română
1979 Crisia, IX IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Fughiu (jud. Bihor) III. Articole şi note 721-733 română
1979 Crisia, IX EMODI, Janos (autor) O groapă rituală de la sfîrșitul epocii bronzului descoperită la Oradea III. Articole şi note 735-743 română
1979 Crisia, IX COVACI, Veronica (autor) Din istoricul breslelor orașului Oradea III. Articole şi note 745-764 română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe (autor) Aspecte ale istoriei comerțului orădean în secolul al XVIII-lea III. Articole şi note 765-773 română
1979 Crisia, IX BODEA, Gheorghe (autor) Avram Iancu și problema creării Daco-României III. Articole şi note 775-782 română
1979 Crisia, IX BIZEREA, F. (autor), COCIUBA, P. (autor) Rolul lui Ioan Russu-Șirianu în organizarea și elaborarea hotărîrilor "Adunării Naționale" din 28 noiembrie 1894 III. Articole şi note 783-788 română
1979 Crisia, IX HAȘDEU, T. (autor), POPA, L. (autor) Din corespondența secretă a ambasadorului Franței în România în anul 1917 III. Articole şi note 789-794 română
1979 Crisia, IX ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Gărzile naționale românești din Bihor în lupta pentru unirea Transilvaniei cu România III. Articole şi note 795-806 română
1979 Crisia, IX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind colecția arheologică a liceului "Emanoil Gojdu" din Oradea. Contribuția profesorului T.L. Roșu la cunoașterea și salvarea patrimoniului arheologic orădean III. Articole şi note 807-822 română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin (autor) "Oameni din Bihor - momente, instituții, personalități" III. Articole şi note 823-825 română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe (autor) Cărturari și carți în spațiul românesc medieval - Șchiau Octavian IV. Recenzii 827-828 română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe (autor) Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII. Catalog - Dudaș F. IV. Recenzii 828-828 română
1979 Crisia, IX DUDAȘ, Florian (autor) Cultura română în civilizația modernă contemporană - Duțu Al- IV. Recenzii 829-830 română
1979 Crisia, IX DUDAȘ, Florian (autor) Catalogul manuscriselor românești, B-A.R., 1-1600 - Ștrempel Gabriel IV. Recenzii 831-832 română
1979 Crisia, IX GORUN, Gheorghe (autor) Școala ardeleană, mișcare ideologică națională iluministă - Lungu I. IV. Recenzii 832-832 română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin (autor) Circulația tipăriturilor vechi românești în secolul al XVIII-lea în comitatele Arad și Zarand IV. Recenzii 833-834 română
1979 Crisia, IX MĂLINAȘ, Constantin (autor) Societatea de lectură din Oradea (1852-1875) - Faur V. IV. Recenzii 834-835 română
1979 Crisia, IX CORNEA, Lucia (autor) Mișcarea socialistă și social-democrată din România. 1934-1944 (Poziția sa față de fascism și război) - Jurca N. IV. Recenzii 836-838 română
1979 Crisia, IX CORNEA, Lucia (autor) Din experiența secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor privind activitatea cu preșcolarii V. Muzeografie 839-846 română
1979 Crisia, IX CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a patra (1941-1944) - Indice bibliografic V. Muzeografie 847-865 română
1979 Crisia, IX MARINESCU, Ioan (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1978 V. Muzeografie 866-871 română
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BABEȘ, Mircea (autor) Le stade actuel des recherches sur la culture géto-dace à son époque de développement maximum (IIe siècle av.n.è - Ier siècle de n.é.) 005-020
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 CÂRCIUMARU, Marin (autor) Paysage paléophytogéographique, variations du climat et géochronologie du paléolithique moyen et supérieur de Roumanie (Etude palynologique) 021-030
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 NICA, Marin (autor) Les établissements néolithiques de Leu et Padea, de la zone d'interférence des cultures Dudesti et Vinča 031-064
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 CÂRCIUMARU, Marin (autor) Analyse pollinique des couches néolithiques de Padea et Leu (dép. de Dolj) 065-068
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 COMȘA, Eugen (autor) Les figurines en os appartenent à la phase moyenne de la culture Gumelnita 069-078
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ICONOMU, Constantin (autor) Découvertes récentes dans l'établissement hallstattien tardif de Curteni (dép. de Vaslui) 079-092
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 TUDOR, Dumitru (autor) Ouverture ''officielle'' de la dernière guerre entre Trajan et Decebal 093-114
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 GOSTAR, Nicolae (autor) L'armèe romaine dans les guerres daces de Trajan (101-102, 105-106) 115-122
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Le programme iconogrphique de monument triomphal d'Adamklissi 123-130
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BAUMANN, Victor Heinrich (autor) La ''villa rustica'' de Niculitel (dép. de Tulcea) 131-146
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 SANIE, Silviu (autor) Le diadème d'or de Tyras 147-158
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ILIESCU, Octavian (autor) Remarques sur la pénétration de la monnaie constantinienne au Bas-Danube 159-178
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Ciurel, habitat des VIe-VIIe siècles de notre ére 179-230
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 COMȘA, Maria (autor) Die örtliche Keramik aus den Siedlungen des 8.-10. Jahrhunderts von Bucov -Ploiesti 231-264
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Quelques aspects de la circulation monétaire dans la zona de l'embouchure du Danube au XIIe siècle 265-274
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BUSUIOC, Elena (autor), MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (autor) Mittelalterliche Kachelofenarten in den Rumänischen Fürstentümern (XIV-XV. Jahrhundrets) 275-306
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ROMAN, Petre (autor) Die südlichen Beziehungen der Badener-Kultur 307-312
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 CALDER III, William M. (autor) A note on the fourth century graffito from Kallatis 313-314
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Aperçu bibliographique sur les monnaies greques des régions balkaniques et du littoral septentrional du Pont Euxin à l'époque de l'Empire romain 315-318
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) La découverte monétaire de Davideni (dép. de Neamt) et le trésor de deniers s'achevant par des deniers de Marc Aurèle 319-322
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BRUDIU, Mihalache (autor) Deux tombes tumulaires de la zone de Galati 323-332
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Considérations anthropologiques sur les ossements humains trouvés dans les tombes sarmates de Galati 333-338
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 UDRESCU, M. Ștefan (autor) Offrandes animales trouvées dans les tombes tumulaires sarmates de Galati. Données archéozoologiques 339-340
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 HOREDT, Kurt (autor) Kleine Beiträge 341-346
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PREDA, Constantin (autor) Le professeur Dumitru Tudor à son 70e aniversaire 347-354
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 STOIA, Adriana (autor) Les fouilles archéologiques en Roumanie (1978) 355-370
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 MITREA, Bucur (autor) Découvertes monétaires en Roumanie,1978 (XXII) 371-376
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 SANIE, Silviu (autor) Necrologie: Nicolae Gostar 377-380
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 BITIRI, Maria (autor) Compte rendu: ''Paleoliticul din Banat'' - Florea Mogosanu 381-382
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 OANCEA, Alexandru (autor) Compte rendu: ''Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii. f. Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic'' - Sebastian Morintz 382-385
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''Atlas of classical Archaeology'' 386-386
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''Bibliografia topograifica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche'' 387-388
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Compte rendu: ''Anatolian Collection of Charles University, Kyme 1'' 388-388
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''Pella: Alexander the Great's Capital'' - Photios Petsas 389-389
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''Teatri classici in Asia Minore, IV, Deduzioni e proposte'' - Daria de Bernardi Ferrero 389-390
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Compte rendu: ''Die ostgriechischen Grabreliefs'' - Ernst Pfuhl, Hans Möbius 390-390
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 POPILIAN, Gheorghe (autor) Compte rendu: ''Moules des gobelets ornés de la Gaule Centrale au Musée des Antiquités Nationales (XXXIIIe supplément à Gallia)'' - Colette Bémont 391-391
1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''Die römischen Steininschriften aus Köln'' - Brigitte et Hartmut Galsterer 392-394
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor), POPOȘOI, Eugen (autor) Resultats des recherches paleolithique efectue a Mălușteni, department de Vaslui (1969-1971) .7- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Considerations d'ordre general concernant le facies culturel Stoicani - Aldeni 21- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie HARȚUCHE, N. (autor) Problemes concernant le bronz premature et moyen dans le nord-este de la Valachie, le sud-est de la Moldavie et Dobrodja 67- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie VULPE, Alexandru (autor) Sur la chronologie du groupe culturel de Ferigile 93- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie SÎRBU, Valeriu (autor) Considerations concernant l'importation des amphores helleniques et hellenistiques dans le territoire de la Roumanie (VI-eme - I-er siecle avant notre erre) 123- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vase romain de la forme d'une tete humaine trove a Barboși - Galați, dans la region de Bas - Danube 145- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Recherches arheologiques dans la zone du Vallum d'athanaric