Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, 2006, Acta Musei Devensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-11 română, franceză, germană, engleză, italiană
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Ionaș Vasile la a 60-a aniversare 13-16 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Basarab Ier a-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak  Istorie 19-30 franceză, română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Interese, conflicte și competitori în comerțul de la gurile Dunării și limanul Nistrului la sfârșitul seco-lului al XIII-lea și în secolul al XIV-lea  Istorie 31-53 română, engleză
articol de periodic TĂTAR, Octavian (autor) Formule de protocol în tratatele habsburgo-transilvănene din anii 1540-1570 – între tradiție și modernitate  Istorie 55-61 română, engleză
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigilii și ștampile de vecinătăți sibiene Istorie 63-68 română, franceză
articol de periodic DÎRJA, Ileana (autor) Tentația lui Homo Europaeus: Episcopul romano-catolic Batthyány Ignác (1741-1798) Istorie 69-100 română, engleză
articol de periodic DIN, Petre (autor) Violență și răscoală în spațiul transilvănean la 1784  Istorie 101-108 română, engleză
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) Tabele statistice privind categoriile de țărani aserviți proprietarilor feudali din comitatele Hunedoara și Zarand la 1820  Istorie 109-122 română, franceză
articol de periodic RUS, Dorin-Ioan (autor) Distrugerea Reghinului în noiembrie 1848 Istorie 123-136 română, germană
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Implicarea studenților toplițeni în sprijinul Mișcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea față de mișcarea memorandistă  Istorie 137-142 română, germană
articol de periodic VULEA, Camelia Elena (autor) Modalități de instituire a preoților în vicariatul greco-catolic al Hațegului (1850-1918) Istorie 143-160 română, engleză
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Vicariatul greco-catolic Hațeg. File de cronică  Istorie 161-164 română, franceză
articol de periodic LĂCĂTUȘ, Lucian (autor) Rolul ortodoxiei în dezvoltarea sentimentului național în Transilvania  Istorie 165-172 română, engleză
articol de periodic DIN, Petre (autor) Intrarea împăratului Francisc Iosif I în 1852 în Transilvania. Discurs și reprezentare  Istorie 173-178 română, engleză
articol de periodic DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ion (autor) , SUCIU, Viorica (autor) Din corespondența lui Ioan Pop Reteganul cu Ioan Micu Moldovan  Istorie 179-188 română, franceză
articol de periodic PORACZKY, Rozalia (autor) Evenimente cultural-științifice pe paginile periodicelor maghiare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea  Istorie 189-196 română, franceză
articol de periodic GHEORGHE, Lavinia-Dacia (autor) Învățători și preoți transilvăneni în Dobrogea secolului XIX, până la revenirea Dobrogei la țară  Istorie 197-208 română, engleză
articol de periodic BÎRLIANU, Marius (autor) Organizarea administrativă a Scaunului Orăștiei între 1867-1914  Istorie 209-222 română, engleză
articol de periodic MAGDĂU, Petru (autor) Aspecte privind activitatea tipografică a lui Ioan Micu Moldovan (1877-1879)  Istorie 223-248 română, italiană
articol de periodic BIȚU, Voichița (autor) Memoria colecțiilor bibliotecii Astra: Ioan Pop Reteganul  Istorie 249-258 română, engleză
articol de periodic BODA, Gherghina (autor) Hunedorenii și Anul Milenar Maghiar (1896). Relatări în Gazeta Transilvaniei  Istorie 259-262 română, franceză
articol de periodic BODA, Gherghina (autor) Anul Milenar și „Afacerea Pulszky” reflectate în paginile Gazetei Transilvaniei. Istorie 263-268 română, franceză
articol de periodic STANCU, Daniela (autor) Ion Pop Reteganul – redactor și editor Istorie 269-276 română, engleză
articol de periodic GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind activitățile Diviziei 1 Infanterie Română în perioada 1883-1900  Istorie 277-284 română, franceză
articol de periodic VELE, Ana Maria (autor) Aspecte referitoare la revizuirea articolului VII al Constituției din 1866 consemnate în rapoartele diplomatice franceze  Istorie 285-294 română, engleză
articol de periodic BARNA, Carmen-Maria (autor) Considerații privind învățământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (I) Istorie 295-306 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuția locuitorilor Țării Hațegului la realizarea Marii Uniri din 1918  Istorie 307-368 română, franceză
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Drapelul uniunii foștilor legionari români Sibiu 1918-1919  Istorie 369-372 română, franceză
articol de periodic MIRCEA, Ionela (autor) Catedrala Încoronării, 15 octombrie 1922. Încoronarea suveranilor României Mari. Regele Ferdinand i și Regina Maria (din colecțiile muzeului din Alba Iulia)  Istorie 373-382 română, engleză
articol de periodic PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Repere din activitatea asociației generale a românilor uniți din Vicariatul Hațeg  Istorie 383-386 română, engleză
articol de periodic MANDAE, Cristina (autor) Contribuții bănățene la istoriografia interbelică  Istorie 387-393 română, franceză
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Reactivarea fiefului electoral al lui Vasile Goldiș în Protopopiatul Ortodox Român al Radnei (1930-1932) Istorie 395-402 română, franceză
articol de periodic PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Cultură și viață socială interbelică în paginile revistei „Cele trei Crișuri”  Istorie 403-407 română, engleză
articol de periodic POP, Marin (autor) Alegerile parlamentare parțiale din februarie 1936 în județul Hunedoara  Istorie 409-424 română, engleză
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Prizonierii de pe teritoriul României – o permanență în relațiile diplomatice România – Vatican (1939- 1944)  Istorie 425-438 română, franceză
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Relațiile diplomatice România – Vatican (1940 – 1944). Problema evreiască  Istorie 439-467 română, franceză
articol de periodic MIHEȚ, Darius (autor) Construcții ecleziastice devene  Istorie 469-472 română, engleză
articol de periodic MUND, Ana (autor) Minoritățile naționale ale județului Hunedoara în prima jumătate a sec. XX Istorie 473-479 română, engleză
articol de periodic BARON, Mircea (autor) Considerații privind activitatea casei de pensiuni a funcționarilor societății „Mica” din complexul minier de la Brad  Istorie 481-498 română, engleză
articol de periodic MIHEȚ, Darius (autor) Întovărășirile agricole din județul Hunedoara  Istorie 499-520 română, franceză
articol de periodic BODEANU, Denisa Florentina (autor) Diplomați americani sub lupa securității – Cazul delegației Mark Siljander  Istorie 521-540 română, engleză
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Ipostaze ale adolescenței în filmul românesc Istorie 541-558 română, franceză
articol de periodic DREGHICIU, Doina (autor) , MIRCEA, Gabriela (autor) Efemeride tipografice din deceniul al treilea al secolului al XIX-lea, păstrate în Biblioteca veche a muzeului din Alba Iulia  Istoria Culturii 561-576 română, franceză
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Un colligat post-incunabul pentru uz didactic Istoria Culturii 577-581 română, franceză
articol de periodic OROS, Ioan (autor) Ipostaze ale insecurității cărții după însemnările de pe cartea românească veche din Țara Silvaniei (sec. XVII-XIX)  Istoria Culturii 583-589 română, franceză
articol de periodic DOLTU, Dana (autor) De la clasicism spre iluminism sau cartea franceză de secol XVIII în colecția Brukenthal  Istoria Culturii 591-601 română, franceză
articol de periodic ACANTEU, Teodora Camelia (autor) Atitudini succesionare în însemnări de carte de pe teritoriul comitatului Alba de Jos din perioada secolului al XVIII-lea (preliminarii)  Istoria Culturii 603-608 română, franceză
articol de periodic MIRCEA, Gabriela (autor) , MIRCEA, Ioan (autor) Restituiri istorice legate de o scrisoare a protopopului Veneției de Jos, Ioan Clain, adresată vlădicii Ioan Bobb, în 30 mai 1788  Istoria Culturii 609-621 română, franceză
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) , DEJU, Georgeta (autor) Însemne mănăstirești aflate pe cărți vechi din Biblioteca muzeului devean  Istoria Culturii 623-632 română, franceză
articol de periodic BODO, Cristina (autor) , DEJU, Georgeta (autor) Bibliotecarii „Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara” („Hunyadvármegyei történelmi és régészeti társulat”)  Istoria Culturii 633-643 română, franceză
articol de periodic MUSCĂ, Elena (autor) Ioan Pop Reteganul – redactor și colaborator activ al Gazetei de duminică  Istoria Culturii 645-649 română, engleză
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Un catalog al cărților Reuniunii învățătorilor greco-catolici din ținutul Hațegului Istoria Culturii 651-654 română, franceză
articol de periodic DRĂGAN, Ciprian (autor) Regulamente și statute ale bibliotecilor din comitatul Hunedoara la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX  Istoria Culturii 655-659 română, franceză
articol de periodic OROS, Ioan (autor) Istoriografia asupra cărții românești din Transilvania, în perioada interbelică  Istoria Culturii 661-672 română, franceză
articol de periodic BEJINARIU, Corina (autor) Muzeul în contextul preocupărilor legate de prezervarea patrimoniului cultural imaterial Istoria Culturii 673-679 română, engleză
articol de periodic BEȘLIU MUNTEANU, Petre (autor) , BEȘLIU, Olga (autor) Catalogul pieselor provenite de la biserica azilului din Sibiu  Istoria Culturii 681-694 română, engleză
articol de periodic COZMA, Aurelia (autor) Din istoria teatrului sibian Istoria Artei 695-702 română, engleză
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Meșteri iconari din Gorj, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea  Istoria Artei 703-705 română, engleză
articol de periodic SLĂVUICĂ, Oana (autor) Epitafe din secolele XVIII-XIX aparținând colecției Muzeului Național de Artă al României  Istoria Artei 707-718 română, engleză
articol de periodic POPESCU, Elena (autor) Pictura religioasă a pictorului Mișu Popp  Istoria Artei 719-764 română, germană
articol de periodic TAMAS, Alice (autor) Ferestre spre cer. Considerații privind prelucrarea sticlei pentru iluminat în secolul XIX și XX Istoria Artei 765-777 română, engleză
articol de periodic POPESCU, Elena (autor) Scena alegorică, mitologică și istorică în creația lui Mișu Popp  Istoria Artei 779-792 română, engleză
articol de periodic IONESCU, Doina (autor) Alois Riegl și contribuția sa la consacrarea metodei de cercetare în istoria artei  Istoria Artei 793-798 română, franceză
articol de periodic PĂDUREANU, Dominuț (autor) Considerații privind toponimul „plai” (cu referiri speciale la arealul Țării Moților)  Demografie 801-805 română, franceză
articol de periodic STANCIU, Camelia (autor) Epidemia de holeră din 1873 pe teritoriul Transilvaniei. Cauze și efecte  Demografie 807-812 română, engleză
articol de periodic BÎRLIANU, Marius (autor) Evoluția demografică a scaunului Orăștie între 1867 –1914  Demografie 813-820 română, engleză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Populația ortodoxă în cadrul structurii confesionale a Transilvaniei între anii 1930 și 2002  Demografie 821-826 română, franceză
articol de periodic MIRCEA, Ionela (autor) Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății  Etnografie 827-835 română, engleză
articol de periodic ȘUTA, Alina Ioana (autor) Problematica alimentației populației rurale românești transilvănene reflectată în presa vremii la mijlocul secolului al xix-lea și începutul secolului xx . Etnografie 837-842 română, engleză
articol de periodic SOREA, Daniela (autor) O abordare din perspectivă individuatoare a ceremoniei agrare a cununii în Țara Oltului  Etnografie 843-850 română, franceză
articol de periodic DELEANU, Valerie (autor) , MAIOR, Carmina (autor) Troițele – necesitatea repertorizării; propuneri de tipologie  Etnografie 851-858 română, engleză
articol de periodic ȘERDAN, Maria Jeanina (autor) Investigarea cimitirelor creștine urbane din România modernă și contemporană (1880-1950)  Etnografie 859-871 română, franceză
articol de periodic BODA, Gherghina (autor) Conjunctura culturală a apariției muzeelor în Transilvania  MUZEOLOGIE 875-901 română, franceză
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Inițiative muzeale arădene până la 1881. Colecții, colecționari, donatori, cercetători, expoziții. MUZEOLOGIE 903-908 română, franceză
articol de periodic MUSCĂ, Elena (autor) Tehnologii moderne pentru realizări expoziționale și practici financiare adecvate MUZEOLOGIE 909-913 română, engleză
articol de periodic SARCA, Vasile (autor) Din istoricul secției de artă a muzeului Țării Crișurilor din Oradea din perioada funcționării sale în palatul baroc (1971-2005)  MUZEOLOGIE 915-920 română, engleză
articol de periodic HOCHHAUSER, Ronald (autor) Liviu Borcea, Mihai Apan, Istoria tramvaiului din Oradea, Municipiul Oradea, Regia Autonomă Oradea Transport Local, Oradea, 1996, 160 p. RECENZII 923-926 română
articol de periodic MIRCEA, Gabriela (autor) Anca Elisabeta Tatai, Xilogravura de la Sibiu (sfârșitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea), Alba Iulia, Editura Altip, 2007, 132 pagini RECENZII 927 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității cultural – științifice a Secțiilor de Istorie și Artă și Relații cu Publicul a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 2005-2007  Cronica activităţii muzeale 931-941 română
articol de periodic Abrevieri 943-953 română