Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 37 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1998 Carte românească veche în Muzeul din Deva, anul 1998 BASARAB, Maria (autor)
volum de carte 2001 Cuvinte mărturisitoare - Însemnări de pe cărți românești vechi din județul Hunedoara, anul 2001 BASARAB, Maria (autor)
articol de periodic 1998 Analele Banatului: AnB, VI, seria Arheologie-Istorie BASARAB, Maria (autor) Istorie și cultură în predosloviile cărților vechi românești 609-615 română
articol de periodic 1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie BASARAB, Maria (autor) Alte însemnări de altă dată: inteferențe spirituale 379-384 română
articol de periodic 1981 Sargetia. Acta Musei Devensis, XV BASARAB, Maria (autor) Consemnări etnografice hunedorene în reviste transilvănene din a doua jumătate a sec. XIX-lea Studii şi articole 493-498 română, franceză
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Considerații privind cărțile didactice românești (1785-1892) din patrimoniul hunedorean Studii şi articole 565-576 română, franceză
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Consemnări culturale în presa hunedoreană interbelică Studii şi articole 607-616 română, franceză
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Cronica activității Muzeului Județean Hunedoara - Deva, pe anii 1981-1983 Miscellanea 733-739 română
articol de periodic 1984-1985 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Însemnări manuscrise cu conținut istoric din cărțile vechi românești existente în județul Hunedoara Studii şi articole 391-396 română, franceză
articol de periodic 1986-1987 Sargetia. Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Însemnări manuscrise de pe vechi tipărituri românești, existente în patrimoniul hunedorean, despre legătorie și legători de carte Studii şi articole 285-291 română, franceză
articol de periodic 1986-1987 Sargetia. Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 678-690 română
articol de periodic 1988-1991 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Însemnări despre căi de pătrundere a cărții vechi românești în localitățile hunedorene Note şi discuţii 739-743 română, franceză
articol de periodic 1988-1991 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Valoarea documentară a unui vechi registru bisericesc Note şi discuţii 775-780 română, franceză
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Cărți vechi românești, de prevestire, aflate în patrimoniul bibliofil hunedorean Studii şi articole 331-336 română, franceză
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Cărți manuscrise din patrimoniul cultural hunedorean Studii şi articole 361-373 română, franceză
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Cornel Tatai-Baltă, Gravorii în lemn de la Blaj (1750-1830), Editura Eventus, Blaj, 1995, 213 p + 72 planșe. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 952-954 română
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BASARAB, Maria (autor) VASILIE POPP, Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor până la vremile noastre, Sibiu, 1838, studiu introductiv, ediție, note, rezumat și indice de Eva Mârza și Iacob Mârza, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, 225 pagini și 16 ilustrații RECENZII 761-762 română
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BASARAB, Maria (autor) ADRIANA MITU, Din vechile cărți de înțelepciune la români. Cugetările lui Oxenstiern, secolul XVIII, Editura Athos, București, 1996, 223 p. RECENZII 762-763 română
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BASARAB, Maria (autor) Însemnări vechi despre învățămîntul hunedorean Studii şi articole 557-565 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Cărți didactice românești în muzeul din Deva (1785-1888) Studii şi articole 779-791 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Mănăstirea Plosca - valențe culturale Studii şi articole 813-830 română, franceză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Cărți vieneze din secolul al XVIII-lea aflate în Muzeul din Deva Studii şi articole - Istoria Evului Mediu şi istorie modernă 333-339 română, franceză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) William V. Bangert S. J., Istoria Iezuiților, lași, 2001 Recenzii, cronica activităţii muzeale, necroloage 579-580 română
articol de periodic 2001-2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) La Transylvanie sous les auspices livresques européens: vieux livres français (XVIIème-XVIIIème siècles) conservés au Musée de Deva Studii şi articole - Istoria culturii şi artă 733-738 franceză
articol de periodic 2004 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) “Însemnele cărții”, semne ale timpului și spațiului Istoria Culturii 637-643 română, franceză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Vicariatul greco-catolic Hațeg. File de cronică  Istorie 161-164 română, franceză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Un colligat post-incunabul pentru uz didactic Istoria Culturii 577-581 română, franceză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) , DEJU, Georgeta (autor) Însemne mănăstirești aflate pe cărți vechi din Biblioteca muzeului devean  Istoria Culturii 623-632 română, franceză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Un catalog al cărților Reuniunii învățătorilor greco-catolici din ținutul Hațegului Istoria Culturii 651-654 română, franceză
articol de periodic 2007-2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Însemnări ale protopopului greco-catolic Ioan Ienea despre cetățile dacice din Munții Orăștiei Istorie medievală 586-590 română, franceză
articol de periodic 2010 Sargetia. Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Pagini manuscrise despre vechi mănăstiri hunedorene  Studii, articole, comunicări, note 461-470 română, franceză
articol de periodic 2011 Sargetia. Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) De Imitatio Christi – o carte, reper al bibliofiliei Studii, articole, comunicări 275-285 română, franceză
articol de periodic 2012 Sargetia. Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Răspunsurile preoților greco-catolici Petru Ciachi și Ioan Dreghiciu (1885), la chestionarul Academiei Române Studii, articole, comunicări 387-394 română, franceză
articol de periodic 2013 Sargetia. Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Preotul greco-catolic și profesorul Victor Ioan Oprișiu - cinstitor de carte veche Istorie. Studii şi articole 459-466 română, franceză
articol de periodic 2013 Sargetia. Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Anca Elisabeta Tatay, Din istoria si arta cărții românești vechi: Gravura de la Buda (1780-1830) [On the History and Art of the Old Romanian Books: The Engravings of Buda (1780-1830)], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 500 p. (ISBN 978-606-543-188-1) Recenzii şi note de lectură 599-600 română
articol de periodic 2014 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) „Liste de cărți” din biblioteca Vicariatului greco-catolic al Hațegului Istorie. Studii şi articole 165-174 română, franceză
articol de periodic 2015 Sargetia. Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Cornel Tatai-Baltă, Caleidoscop artistic [Artistic Kaleidoscope], Alba Iulia, Ed. Altip, 2013, 199 p. (ISBN 978-973-117-422-8) Recenzii şi note de lectură 373-374 română
articol de periodic 2017 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Xilogravura din cartea românească veche tipărită la București (1582-1830) [The Woodcut in the Early Romanian Books Printed in Bucharest (1582-1830)], Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2015, 516 p., (ISBN 978-606-543-647-3) Recenzii şi note de lectură 485-486 română
articol de periodic 2018 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Avram P. Todor un profesionist al bibliotecii Istoria culturii. Studii şi articole 315-322 română, franceză