Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, 1995-1996, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia"


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-9 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic RUSU-PESCARU, Adriana (autor) Pro Memoria Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva la 115 ani 11-16 română, engleză
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) Din "Cartea de Aur". La 115 ani de la înfințarea muzeului devean Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva la 115 ani 17-26 română, franceză
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) In memoriam Directorului Doctor Docent Octavian Floca Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva la 115 ani 27-31 română, engleză
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion (autor) Octavian Floca (1904-1983) - Corespondență inedită Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva la 115 ani 33-38 română, engleză
articol de periodic RUSU-PESCARU, Adriana (autor) Liviu Mărghitan la a 60-a aniversare Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva la 115 ani 39-43 română, engleză
articol de periodic LUCA, Lucian Petru (autor) Die Vinca-Siedlung aus Rumess. Die A-phase der Vinca-Kultur in Siebenbürgen Studii şi articole 45-62 germană, română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Strecurători ceramice preistorice Studii şi articole 63-68 română, engleză
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Plastica și arta decorativă a neoliticului din Sud-Estul Transilvaniei Studii şi articole 69-77 română, engleză
articol de periodic STRANINI, Elisabetta (autor) Aspects of the Koros Culture lithic industry: The assemblage from Endrod 119 (Hungary): A preliminary report Studii şi articole 79-90 engleză, română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaș et Vinca (ressemblances et differences) Studii şi articole 91-104 franceză, română
articol de periodic BIAGI, Paolo (autor) Cultural, environmental and economic changes in Northern Italy between the seventh and the sixth millennium BP Studii şi articole 105-125 engleză, română
articol de periodic SIMON, Katalin (autor) Betrachungen über die chronologie der wende des Fruh-und Mittelneolithikums im Karpatenbecken Studii şi articole 127-141 germană, română
articol de periodic HORVATH, Laszlo (autor) Die Stellung der Sopot-Kultur im Ungarischen Neolithikum und ihre chronologischen Beziehungen mit der grossen Ungarischen Tiefebene Studii şi articole 143-168 germană, română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) A survey on animal husbandry of Turdaș community from Orăștie "Dealul Pemilor" (X2)(Hunedoara County) Studii şi articole 169-177 engleză, română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Manifestări spirituale și motivații ale raporturilor dintre adepții diferitelor culte religioase decelate în necropola Sîntana de Mureș de la Gherăseni Studii şi articole 179-187 română, engleză
articol de periodic GIURGIU ARDEU, Adriana (autor) Contribuții privind stadiul cercetării Hallstattului timpuriu în spațiul intracarpatic Studii şi articole 189-226 română, engleză
articol de periodic LUCA, Lucian Petru (autor) , PĂREAN, Ioan (autor) Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu) Studii şi articole 227-231 română, engleză
articol de periodic PĂDUREANU, Dominuț (autor) Noi contribuții la hidronimia Daciei antice: Identificarea geografică și descifrarea etimologică a hidronimului "Auras" (Herodot, Istorii, IV, 49) Studii şi articole 233-341 română, engleză
articol de periodic BĂLOS, Angelica (autor) Organizarea internă a așezărilor fortificate în epoca clasică Studii şi articole 243-247 română, engleză
articol de periodic BĂLOS, Angelica (autor) Aspecte ale vieții cotidiene la daco-geți Studii şi articole 249-252 română, engleză
articol de periodic NISTOR, Anghel (autor) , VALEA, Mircea (autor) Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică, în perioada Burebista-Decebal Studii şi articole 253-256 română, engleză
articol de periodic POP, Horea (autor) Der Nordwestern Dakiens vor den dako-römischen Kriegen Studii şi articole 257-263 germană, română
articol de periodic RIȘCUȚA, Nicolae Cătălin (autor) Repertoriul arheologic al Depresiunii Brad Studii şi articole 265-318 română, franceză
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Rolul economic al așezării romane Micia în cadrul provinciei Dacia Studii şi articole 319-324 română, engleză
articol de periodic PESCARU, Eugen (autor) , RUSU-PESCARU, Adriana (autor) Faze și etape de amenajare ale complexului termal Germisara (Geoagiu-Băi, județul Hunedoara) Studii şi articole 325-339 română
articol de periodic NEMEȘ, Emil (autor) Descoperiri de epocă romană în Țara Hațegului Studii şi articole 341-351 română, engleză
articol de periodic BĂEȘTEAN, Gică (autor) Blocuri de piatră pentru aprovizionarea cu apă în Colonia Dacică Sarmizegetusa Studii şi articole 353-367 română, engleză
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Inteferențe spirituale în așezările daco-romane din Sud-Vestul Daciei în secolele III-IV Studii şi articole 369-383 română, germană
articol de periodic STOENESCU, Daniil (autor) Mărturii despre cultura antică în literatura apologetică patristică de limbă latină Studii şi articole 385-389 română, engleză
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) , PESCARU, Eugen (autor) Cahle descoperite la Germisara (Geoagiu-Băi, județul Hunedoara) Studii şi articole 391-417 română, engleză
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) Sarea - aliment și sursă de venituri pentru locuitării din Nord-Estul Munteniei Studii şi articole 419-430 română, franceză
articol de periodic BICHICEAN, Gheorghe (autor) Reprezentarea stărilor privilegiate în congregațiile generale din Voievodatul Transilvaniei Studii şi articole 431-485 română, franceză
articol de periodic ȚIPLIC, Ioan Marian (autor) Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj și Brașov - Rolul lor în apărarea Transilvaniei de Sud. 1. Breslele armurierilor din Sibiu și funcția lor militară Studii şi articole 487-498 română, germană
articol de periodic POPESCU, Elena (autor) Cîteva considerații privind colecția de icoane pe lemn a Muzeului Brukenthal Studii şi articole 499-503 română, franceză
articol de periodic CERGHEDEAN, Mihai (autor) Cîteva considerații pe marginea unei liste de împrocesuați din vremea lui Horea Studii şi articole 505-524 română, franceză
articol de periodic LASCU, Viorica (autor) Divina Comedie: O fericită sinteză Religie - Cultură Studii şi articole 525-530 română, franceză
articol de periodic JUMARĂ, Dan (autor) Tradiția bizantină în instituțiile de cult românești (manuscrise inedite) Studii şi articole 531-538 română, franceză
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Cărți de prevestire - Trepetnicul Studii şi articole 539-544 română, engleză
articol de periodic MUREȘAN, Valentin (autor) Protestantismul și Contrareforma - Ecouri și influențe în pictura germană și austriacă din secolele XVII-XVIII Studii şi articole 545-550 română, germană
articol de periodic DELEANU, Natalia (autor) Desacralizarea lumii în pictura franceză a secolului al XVIII-lea Studii şi articole 551-556 română, franceză
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Însemnări vechi despre învățămîntul hunedorean Studii şi articole 557-565 română, franceză
articol de periodic TAKACS, Matilda (autor) Medalii transilvănene emise în timpul Mariei Tereza în patrimoniul Muzeului de Istorie Aiud Studii şi articole 567-576 română, germană
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Relatările din presa cehă și poloneză privind răscoala din 1784 Studii şi articole 577-580 română, franceză
articol de periodic IONESCU, Doina (autor) Considerații privind icoanele pe lemn semnate de Stan Zugravul, aflate în patrimoniul cultural hunedorean Studii şi articole 581-586 română, franceză
articol de periodic NÄGLER, Doina (autor) Petru Maior și problema învățămîntului în Transilvania Studii şi articole 587-591 română, franceză
articol de periodic FIRCZAK, Gheorghe (autor) Din viața și activitatea lui Gyarmathi Samuel - iluminist transilvănean Studii şi articole 593-609 română, franceză
articol de periodic RIȘCUȚA, Nicolae Cătălin (autor) Relațiile dintre ortodocși și greco-catolici în județul Alba în lumina însemnărilor de pe cărțile vechi românești (secolele XVIII-XIX) Studii şi articole 611-621 română, engleză
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvian (autor) Portretistica în pictura țărănească pe sticlă Studii şi articole 623-636 română, engleză
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Mănăstirea franciscană Maria Radna - monument baroc - păstrător de valori culturale Studii şi articole 637-643 română, franceză
articol de periodic ENĂCHESCU, Doru (autor) Conservarea unei monoxile din sec. al XIII-lea Conservare - restaurare 645-650 română, engleză
articol de periodic POPESCU, Elena (autor) Metode de restaurare a unui document de breaslă din secolul al XVII-lea Conservare - restaurare 651-657 română, engleză
articol de periodic BECEANU, Mihaela (autor) , GHEARĂ, Daniela (autor) Aspecte privind meșteșugul olăritului în centrele de olari - Bar-Livadia de pe teritoriul județului Hunedoara. Metode de restaurare Conservare - restaurare 659-665 română, franceză
articol de periodic MOGA LAZĂR, Gabriela (autor) , PAVEL, Emilia (autor) Muzeul etnografic al Moldovei Iași, sursă de informare și documentare pentru creațiile actuale - colaborare între etnograf și creator Conservare - restaurare 667-675 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Emil Nemeș (1943-1997) In memoriam 677-679 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 681-687 română, franceză, germană, engleză