Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 32 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1999 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, I DRĂGOESCU, Ion (autor) Activitatea etnografică a lui Marcel Olinescu CIVILIZAŢIE. CULTURĂ 276-281 română
articol de periodic 2004 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, II DRĂGOESCU, Ion (autor) Descîntece din Putinești - Soroca 155-158 română
articol de periodic 2004 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, II DRĂGOESCU, Ion (autor) Etnomuzeologul Boris Zderciuc 239-245 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DRĂGOESCU, Ion (autor) Documente inedite despre confiscarea proprietăților lui Iuliu Maniu din județul Sălaj Istorie contemporană 303-307 română
articol de periodic 1997 Analele Banatului: AnB, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie DRĂGOESCU, Ion (autor) Cucii - un sumen de obiceiuri precreștine 139-151 română
articol de periodic 1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 DRĂGOESCU, Ion (autor) Un manuscris idedit despre istoricul Muzeului din Suceava 277-277 română
articol de periodic 1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, VI, seria 1971-1973 DRĂGOESCU, Ion (autor) Documente inedite despre expoziția de la Sibiu, 1881 647-665 română
articol de periodic 1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, VI, seria 1971-1973 COMĂNICI, Germina (autor) , DRĂGOESCU, Ion (autor) Un document inedit despre preocupările etnomuzeologice ale lui C. Diaconovich 673-676 română
articol de periodic 1977 Biharea, 1977 DRĂGOESCU, Ion (autor) Din etnologia uneltelor tradiționale ale poporului român I. Etnografie 7-84 română
articol de periodic 1978 Biharea, 1978 DRĂGOESCU, Ion (autor) Din etnologia uneltelor tradiționale ale poporului român. Inventarul agricol I. Etnografie 7-86 română
articol de periodic 1978 Biharea, 1978 DRĂGOESCU, Ion (autor) , MĂRCUȘ, Ștefan (autor) Corespondență inedită IV. Note şi recenzii 319-322 română
articol de periodic 1967 Cumidava, I DRĂGOESCU, Ion (autor) , VAINER, Florica (autor) Ornamentica obiectelor din corn pentru praf de pușcă 229- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII DRĂGOESCU, Ion (autor) Andrei Bârseanu, Corespondență inedită 127- română
articol de periodic 1978 Litua - Studii și Cercetări, I DRĂGOESCU, Ion (autor) Iuliu Moisil - corespondență inedită 247-251 română
articol de periodic 1988 Litua - Studii și Cercetări, IV DRĂGOESCU, Ion (autor) Manuscrise etnografice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din București II. Etnografie şi folclor 188-194 română
articol de periodic 1997 Litua - Studii și Cercetări, VII DRĂGOESCU, Ion (autor) Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivistice din București II. Documentar 394-395 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II DRĂGOESCU, Ion (autor) Iconografia ca izvor de cercetare a culturii populare feudale / L'iconographie populaire comme source de recherche scientifique sur la culture féodale 427- 438 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II CIUCĂ, Răzvan (autor) , DRĂGOESCU, Ion (autor) Documente inedite privind moștenirea muzeografică a lui George Barițiu /Des documents inédits relatifs à l'héritage muséologique de George Barițiu 491- 493 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V DRĂGOESCU, Ion (autor) Contribuții etnologice la studiul culturii și civilizației dacice / Contributions ethnologiques à l'étude de la culture et de la civilisation des Daces 123-129 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V DRAGOESCU, Doina (autor) , DRĂGOESCU, Ion (autor) Contribuții etnologice la studiul războiului pentru desăvîrșirea unității naționale / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre pour l'accomplissement de l'unité nationale 329-337 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 1 DRĂGOESCU, Ion (autor) , ANDRÉE, ERHARD (autor) Colecționarul Andreas Breckner 29-29 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 6 DRĂGOESCU, Ion (autor) , COMANICI, Germina (autor) „Shqiperia arkeologyke" 563-565 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor: RM, 6 DRĂGOESCU, Ion (autor) Colecția muzeală din Fildul de Jos, județul Sălaj 90-91 română
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" DRĂGOESCU, Ion (autor) Octavian Floca (1904-1983) - Corespondență inedită Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva la 115 ani 33-38 română, engleză
articol de periodic 1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii DRĂGOESCU, Ion (autor) Etnosocionumismatica zonei Cadru Etnografie 347-355 română
articol de periodic 1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DRĂGOESCU, Ion (autor) , MARINESCU-NOUR, Arcadiu (autor) George Coșbuc "Albina" și Academia Română 92-96 română
articol de periodic 1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DRĂGOESCU, Ion (autor) Doua referate inedite 233-236 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI DRĂGOESCU, Ion (autor) Iuliu Moisil - Corespondență inedită 49-62 română
articol de periodic 1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DRĂGOESCU, Ion (autor) Opincile de fier 53-59 română
articol de periodic 1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DRĂGOESCU, Ion (autor) Rudăritul în clisura Dunării 61-69 română
articol de periodic 1975 Tibiscum, I, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie DRĂGOESCU, Ion (autor) Opincile de fier Arhitectură, instalaţii, meşteşuguri 53-59 română
articol de periodic 1975 Tibiscum, I, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie DRĂGOESCU, Ion (autor) Rudăritul în Clisura Dunării Arhitectură, instalaţii, meşteşuguri 61-69 română