Muzeul Național, V, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GÎDEA, Suzana (autor) Muzeul Național - Cuvînt de deschidere / Discours introductif 3-6 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Semnificația istorică a creării statului dac centralizat, condus Burebista / La signification historique de la création de l'Etat dace centralisé dirigé par Burebista 7-16 română
articol de periodic acad., CONDURACHI, Emil (autor) Burebista, succesor al programului politic al lui Mithridate al VI-lea Eupator, regele Pontului / Burebista, successeur du programme politique de Mithridate VI Eupator, roi du Pont 17-23 română
articol de periodic CEAUȘESCU, Ilie (autor) Unele considerații de ordin militar în procesul de împletire a celor două mari civilizații antice - dacă și romană / Considérations d'ordre militaire sur le processus de fusion des deux grandes civilisations antiques — dace et romaine 25-33 română
articol de periodic acad., PASCU, Ștefan (autor) Permanență statală pe teritoriul României / La permanence de l'état sur le territoire de la Roumanie 35-41 română
articol de periodic acad., ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) De la "romaniile populare" la România / Des „roumanies populaires" à la Roumanie 43-46 română
articol de periodic ZAHARIA, Gheorghe (autor) Semnificația făurării statului feudal centralizat român Mihai Viteazul /Signification de la fondation de l'État Roumain féodal et centralisé sous Michel le Brave 47-52 română
articol de periodic MUȘAT, Mircea (autor) Gîndirea științifică, profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria României / La pensée scientifique profondement créatrice du camarade Nicolae Ceaușescu concernant l'histoire de la Roumanie 53-57 română
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Geto-dacii, popor în Europa antică / Les Géto-Daces, peuple de l'Europe antique 61-69 română
articol de periodic CHUȚESCU, Lucian (autor) Cetatea de piatră de la Cetățeni, jud. Argeș - centrul unei formațiuni statale geto-dace dinainte de Burebista / La fortification en pierre de Cetățeni, dép. d'Argeș — centre d'une formation d'état géto-dace antérieure à l'État de Burebista 71-74 română
articol de periodic NEMOIANU, Larisa (autor) , TROHANI, George (autor) Considerații privind istoria politică a geto-dacilor în secolele VI-II î.e.n. / Considérations sur l'histoire politique des Géto-Daces aux VIe—IIe siècles av. n.è. 75-80 română
articol de periodic GEORGHIȚĂ, Marieta (autor) Așezarea getică de la Popești, centru important politic și economic în timpul lui Burebista / L'établissement gète de Popești (commune de Mihăilești, dép. d'Ilfov) important centre politique et économique pendant le règne de Burebista 81-84 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Descoperiri arheologice din mileniile II și I î.e.n. în nordul Transilvaniei / Archäologische Entdeckungen aus den Il.-ten und I.-sten Jahrtausend v.u.Z. im Norden Transilvaniens 85-89 germană
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Cercetarea civilizației daco-getică în judelul Mureș / Die Forschung der dako-gestischen Zivilisation im Kreis Mureș 91-101 germană
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) Despre unele formațiuni teritoriale ale dacilor liberi de la est de Carpați (sec. II-III e.n) / Formations territoriales des Daces libres à l'est des Carpathes aux II—IIIe siècles de n.è 103-108 română
articol de periodic PETCULESCU, Liviu (autor) Castrul de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara) în cadrul sistemului de apărare al Daciei romane / Le camp de Micia (com. de Vețel, dép. de Hunedoara) dans le système de la fortification de la Dacie romaine 109-114 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri dacice de epocă romană de la Biharea / Les découvertes daciques d'époque romaine de Biharea 115-122 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion (autor) Contribuții etnologice la studiul culturii și civilizației dacice / Contributions ethnologiques à l'étude de la culture et de la civilisation des Daces 123-129 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Cetatea de lemn din secolele VIII-IX de la Slon-Prahova / La fortification en bois des VIIIe—IXe siècles découverte à Slon (dép. de Prahova). Etude préliminaire 133-136 română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Elemente bizantine în inventarul necropolelor din sec. al XII de la Zăbala și Peteni, jud. Covasna / Byzantian Elements from the XIIth Century in Necropols from Zăbala and Peteni, Covasna County 137-146 română
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Unele considerații antropologice privind populația sec. al XII-lea din sud-estul Transilvaniei, zona Covasna / Quelques considérations anthropologiques concernant la population du XIIe siècle de sud-est de la Transylvania, la zone de Covasna 141-146 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei între sec. al IX-lea și prima jumătate a sec. al XIV-lea / 147-158 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Sistemul defensiv al statului și lupta pentru independenței Țării Românești la sfărșitul sec. XIV și în prima jumătate a sec. XV / 159-164 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Fortificații bihorene în luptă pentru apărarea autonomiei Transilvaniei / Fortifications de Bihor dans la lutte pour la défense de la principauté transylvaine autonome 165-169 română
articol de periodic COPOIU, Nicolae (autor) Continuitatea statală românească și problema relațiilor româno-otomane / La continuité de l'Etat roumain et le problème des relations roumaines-ottomanes 171-175 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Drăculeștii și centrul Câmpiei Române / Les Drăculești et le centre de la Plaine Roumaine 177-181 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) Dacia în viziunea istoricului Constantin Cantacuzino-Stolnicul / La Dacie selon la vision de l'historiographe Constantin Cantacuzino-Stolnicul 183-186 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Curtea domnească din Pitești a lui Neagoe Basarab / La cour princière de Neagoe Basarab à Pitești 187-197 română
articol de periodic CIOBANU, Radu-Ștefan (autor) Concepția despre stat a stolnicului Constantin Cantacuzino / La conception du „stolnic" Constantin Cantacuzino sur l'Etat 199-204 română
articol de periodic RĂDULESCU, Venera (autor) Un document inedit din colecțiile Muzeului Național de Istorie referitor la participarea românilor la războiul ruso-turc din anii 1806-1812 / 205-210 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Proiectul de Constituție al Țării Românești elaborat de Tudor Vladimirescu / Le projet de constitution de la Valachie élaboré par Tudor Vladimirescu 213-216 română
articol de periodic LIU, Nicolae (autor) Ideea continuității și spiritului revoluționar francez în crearea modelului de Republică Română / L'idée de la continuité et l'ésprit révolutionnaire français dans la création du modèle de République roumaine 217-224 română
articol de periodic CRĂCIUN, Georgeta (autor) Cîteva principii ale organizării de stat în presa postpașoptistă din Moldova / Principes de l'organisation de l'état dans la presse moldave après la révolution de 1848 225-230 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Preludii diplomatice la formarea statului român modern - două memorii ale domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghica / 231-235 română
articol de periodic ȚURCANU, Georgeta (autor) Personalități ale vieții artistice mesagere ale ideilor social-politice în lupta pentru crearea statului român modern / Personnalités de la vie artistique, messagères des idées socio-politiques dans la lutte pour la création de l'État roumain moderne 237-242 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Piața Universității, forumul patriotismului bucureștenilor la 1877-1878 / Piața Universității (the University Square) a place where the Bucharester patriotic feelings were expressed in the years 1877—1878 243-247 română
articol de periodic DUȚU, Aurel (autor) Sărbătorirea eroilor independenței la București, 8/20 octombrie 1878 / La célébration des héros de l'indépendance à Bucarest, le 8/20 octobre 1878 249-252 română
articol de periodic PĂVĂLOIU, Mariana (autor) Constituirea diviziei de mare - consecință directă a reunirii Dobrogei cu Țara /La constitution de la division de mer-conséquence naturelle de la réunion de la Dobroudja à la Roumanie 253-258 română
articol de periodic ATANASIU, Carmen (autor) Înființarea primelor instituții naționale de navigație civilă la sfîrșitul sec. al XIX-lea / La création des premières institutions nationales de navigation civile à la fin du ΧΙΧ-ème siècle 259-264 română
articol de periodic GRIGORIU, Paul (autor) Un secol de la publicarea monografiei "Dacia înainte de romani" de Grigorie Gr. Tocilescu / Un siècle depuis qu'on a publié la monographie „La Dacie avant les Romains" de Grigorie Gr. Tocilescu. 265-273 română
articol de periodic DUMITRESCU, Emil (autor) , STĂNESCU, Adrian (autor) Considerații privind lupta pentru făurirea statului național unitar român / Considérations sur la lutte menée pour la réalisation de l'État national unitaire roumain 275-280 română
articol de periodic APAN, Mihai (autor) , FAUR, Viorel (autor) Manifestări ale luptei românilor crișeni pentru afirmarea culturală și unitate națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea / 281-286 română
articol de periodic PONCEA, Traian-Valentin (autor) Aspecte privind lupta românilor din fostul comitat Mureș-Turda pentru făurirea statului național unitar român / Quelques aspects concernant la lutte des Roumains de l'ancien comté de Mures-Turda, pour l'achèvement de l'État national unitaire roumain 287-293 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Banatul - prezență activă în lupta pentru făurirea statului național unitar român / Le Banat — facteur actif dans la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire roumain 295-299 română
articol de periodic IACOB, Gheorghe (autor) Orientări ale doctrinei și politicii P.N.L. privind dezvoltarea României la începutul sec. al XX-lea / Orientations de la doctrine et de la politique du Parti National Libéral concernant le développement de la Roumanie au début du XXe siècle 301-307 română
articol de periodic HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Contribuția revistei "Unirea femeilor române" (1909-1916) la dezvoltarea mișcării feministe românești / La contribution de la revue ,,L'union des femmes roumaines" (1909—1916) au développement du mouvement féministe roumain 309-313 română
articol de periodic DOGARU, Mihai (autor) Nicolae Iorga - militant neobosit pentru înfăptuirea idealului unității naționale (1916-1918) / Nicolae Iorga — militant sans repos pour l'accomplissement de l'unité nationale 1916—1918 315-319 română
articol de periodic JERCAN, Ion (autor) Lupta prahovenilor împotriva ocupației străine (1916-1918) / La lutte des habitants du département de Prahova contre l'occupation étrangère, 1916—1918 321-236 română
articol de periodic DRAGOESCU, Doina (autor) , DRĂGOESCU, Ion (autor) Contribuții etnologice la studiul războiului pentru desăvîrșirea unității naționale / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre pour l'accomplissement de l'unité nationale 329-337 română
articol de periodic LUNGU, Iordana (autor) Independența de stat în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu / L'indépendance d'État dans la conception du président Nicolae Ceaușescu 341-346 română
articol de periodic ZAHARIA, Gheorghe (autor) Situația internațională și poziția României în preajma și în primul an al celui de al doilea război mondial / Situation internationale et position de la Roumanie à la veille et pendant la première année de la seconde guerre mondiale 347-352 română
articol de periodic OPREA, Ion (autor) Problemele consolidării statului național român la conferința păcii de la Paris (1919-1920) / Les problèmes de la consolidation de l'État national roumain à la conférence de paix de Paris (1919—1920) 353-356 română
articol de periodic CALAFETEANU, Ion (autor) Consacrarea internațională a desăvîrșirii statului național unitar român / La consécration internationale du parachèvement de l'État national unitaire roumain 357-360 română
articol de periodic BĂDESCU, Tatiana (autor) Inițiative ale statului român privind crearea unui climat de pace și securitate, 1932-1936 / Initiatives de l'État roumain corcernant la création d'un climat de paix et sécurité, 1932—1936 361-365 română
articol de periodic SIMION, Elisabeta (autor) Partidele muncitorești în lupta pentru apărarea independenței și suveranității naționale / The Labour Parties Fighting for the Defence of the National Independence and Sovereignity 367-371 română
articol de periodic GUZIEC, Margareta (autor) Continuitatea opiniilor politice gălățene cu privire la apărarea unității și independenței țării / Continuité des opinions politiques des habitants de Galatzi concernant la défense et l'indépendance du pays 373-376 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Diplomatul român Nicolae Titulescu președinte al Societății Națiunilor, recunoaștere a prestigiului României / Le diplomate roumain Nicolae Titulescu, president de la Société des Nations, reconnaissance du prestige de la Roumaine 377-384 română
articol de periodic DANDARA, Livia (autor) Consens național în apărarea independenței, suveranității și integrității în România anului 1939 / Consensus national pour la défense de l'indepéndance, la souveraineté et l'intégrité de la Roumanie en 1939 385-390 română
articol de periodic STĂNESCU, Iulia (autor) Lupta maselor muncitoare din jud. Prahova conduse de P.C.R. împotriva fascismului și a pericolului de război, pentru drepturi și libertăți democratice, între anii 1938-1940 / 391-396 română
articol de periodic CÎRȚANA, Iulian (autor) Activitatea politico-diplomatică a României pentru respectarea drepturilor sale suverane la Gurile Dunării / L'activité politico-diplomatique de la Roumanie pour le respect de ses droits souverains aux bouches du Danube 397- 400 română
articol de periodic STĂNESCU, Eugen (autor) Memoriile unor ofițeri superiori români privind operațiunile insurecționale de pe Valea Prahovei în zilele de 23-31 august 1944 / 401-406 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Lupta populației din partea de nord-vest a Transilvaniei împreună cu întregul popor român pentru făurirea unui stat revoluționar-democratic (23 august 1944 - 6 martie 1945) / 407-411 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Traian (autor) Aspecte din lupta forțelor democratice, în frunte cu Partidul Comunist Român, pentru cucerirea și consolidarea puterii revoluționar-democratice în județul Mureș în perioada anilor 1944-1945 / 413-418 română
articol de periodic ALDEA, Ion (autor) Momente ale luptei pentru democratizarea Galațiului după 23 August 1944 / Moments de la lutte pour la démocratisation de l'administration d'État de Galatzi après le 23 août 1944 . 419-425 română
articol de periodic MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Acțiuni revoluționare ale maselor populare din România în perioada august 1944-martie 1945 / Actions révolutionnaires des masses populaires de Roumanie dans la période août 1944—mars 1945 427-432 română
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Concepția istorică a dr. Petru Groza / La conception historique du dr. Petru Groza 433-439 română
articol de periodic LEAHU, Doina (autor) Aspecte ale făuririi aparatului de stat socialist în România / Aspects de la création des rouages de l'État socialiste en Roumanie 439-445 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Inițiative ale României socialiste în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru crearea unui climat de pace și securitate în lume / 447-453 română
articol de periodic DUMITRU, Mircea (autor) Propuneri și contribuții ale statului socialist român la activitatea unor instituții specializate din cadrul Organizației Națiunilor Unite / 455-459 română
articol de periodic Notă / Note 461 română