Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 19 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1977 Manualul bibliotecarului comunal - 1977, anul 1977 LIGOR, Alexandru (coordonator), IOVA, Mariana (redactor responsabil), MATEI, Dan (tehnoredactor), GRAURE, Anca (tehnoredactor)
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis, II LIGOR, Alexandru (autor) Mărturii din patrimoniul cultural național cu referiri asupra luptelor de clasă din Moldova primei jumătăți a secolului al XVI-lea manifestate sub forme așa zise inferioare Istorie 293-300 română
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis, XV-XX-II LIGOR, Alexandru (autor) Documente domnești redactate la Vaslui, Huși și Bârlad în secolele XV-XVI. Statistică, semnificații Istorie 18-30 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ȘTEFĂNESCU, L. (autor) , LIGOR, Alexandru (autor) In legătură cu plecarea lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște Istorie 277-284 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie LIGOR, Alexandru (autor) Orașele Câmpulung, Curtea de Argeș și Pitești văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea Istorie 260-265 română
articol de periodic 1994 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, V, nr. 1-4, Serie Nouă LIGOR, Alexandru (autor) , ILINCA, Anelisse (autor) , ȘERBAN, Iuliu (autor) Inventarul fondului CMI din arhiva DMASI 93-168 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I LIGOR, Alexandru (autor) În jurul unui nou exemplar al celui dintîi formular diplomatic tipărit în limba română / Sur un nouvel exemplaire du premier formulaire diplomatique imprimé en langue roumaine 259 - 266 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V LIGOR, Alexandru (autor) Dacia în viziunea istoricului Constantin Cantacuzino-Stolnicul / La Dacie selon la vision de l'historiographe Constantin Cantacuzino-Stolnicul 183-186 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor, 4 LIGOR, Alexandru (autor) Un atac al tătarilor asupra Moldovei 356-357 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor, 4 LIGOR, Alexandru (autor) Mihail Ghica și constituirea Muzeului Național de Istorie Naturală 304-305 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor, 1 LIGOR, Alexandru (autor) Itinerar muzeistic danez 57-60 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor, 5 LIGOR, Alexandru (autor) Principiile de organizare și modalitatea practică, tehnicomuzeală, de realizare a secției de istorie medie 410-413 română
articol de periodic 1990 Revista Muzeelor, 11-12 LIGOR, Alexandru (autor) Cercetarea cărților vechi ca mărturii ale bogăției culturale și ale relațiilor externe românești 37-39 română
articol de periodic 1993 Revista Muzeelor, nr. 3, Publicație trimestrială LIGOR, Alexandru (autor) Despre instrumentele de lucru clasice și moderne elaborate de către muzee pentru înmagazinarea și regăsirea informațiilor destina cercetătorilor externe Evidenţă. Conservare. Restaurare 26-28 română
articol de periodic 1995 Revista Muzeelor, nr. 1 LIGOR, Alexandru (autor) Studiile, articolele, recenziile și cronicile din paginile Revistei Muzeelor privind cărțile vechi Patrimoniu. Cercetare 51-55 română
articol de periodic 1996 Revista Muzeelor, nr. 1 LIGOR, Alexandru (autor) O carte despre Alexandria de ieri și de azi - cu referiri și la muzeele sale - Viaţa muzeală 77-77 română
articol de periodic 1997 Revista Muzeelor, nr. 3 LIGOR, Alexandru (autor) Legea Arhivelor Naționale și muzeele 6-7 română
articol de periodic 1997 Revista Muzeelor, nr. 4 LIGOR, Alexandru (autor) Arhivele instituțiilor muzeale. Câteva notații Evidenţă. Conservare. Restaurare 28-30 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LIGOR, Alexandru (autor) , ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V LIGOR, Alexandru (autor) Orașele Cîmpulung, Curtea cde Argeș și Piteșri văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea 260-265 română