Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 20 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1977 Manualul bibliotecarului comunal - 1977, anul 1977 LIGOR, Alexandru (coordonator), IOVA, Mariana (redactor responsabil), MATEI, Dan (tehnoredactor), GRAURE, Anca (tehnoredactor)
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, II LIGOR, Alexandru (autor) Mărturii din patrimoniul cultural național cu referiri asupra luptelor de clasă din Moldova primei jumătăți a secolului al XVI-lea manifestate sub forme așa zise inferioare Istorie 293-300 română
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II LIGOR, Alexandru (autor) Documente domnești redactate la Vaslui, Huși și Bârlad în secolele XV-XVI. Statistică, semnificații Istorie 18-30 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ȘTEFĂNESCU, L. (autor) , LIGOR, Alexandru (autor) In legătură cu plecarea lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște Istorie 277-284 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie LIGOR, Alexandru (autor) Orașele Câmpulung, Curtea de Argeș și Pitești văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea Istorie 260-265 română
articol de periodic 1994 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, V, nr. 1-4, Serie Nouă LIGOR, Alexandru (autor) , ILINCA, Anelisse (autor) , ȘERBAN, Iuliu (autor) Inventarul fondului CMI din arhiva DMASI 93-168 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I LIGOR, Alexandru (autor) În jurul unui nou exemplar al celui dintîi formular diplomatic tipărit în limba română / Sur un nouvel exemplaire du premier formulaire diplomatique imprimé en langue roumaine 259 - 266 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V LIGOR, Alexandru (autor) Dacia în viziunea istoricului Constantin Cantacuzino-Stolnicul / La Dacie selon la vision de l'historiographe Constantin Cantacuzino-Stolnicul 183-186 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 1 LIGOR, Alexandru (autor) Documente tipărite în evul mediu și în primele decenii ale epocii moderne cu privire la Biserica Ortodoxă Română Ştiinţe auxiliare 95-102 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, 4 LIGOR, Alexandru (autor) Un atac al tătarilor asupra Moldovei 356-357 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, 4 LIGOR, Alexandru (autor) Mihail Ghica și constituirea Muzeului Național de Istorie Naturală 304-305 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 1 LIGOR, Alexandru (autor) Itinerar muzeistic danez 57-60 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 5 LIGOR, Alexandru (autor) Principiile de organizare și modalitatea practică, tehnicomuzeală, de realizare a secției de istorie medie 410-413 română
articol de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, 11-12 LIGOR, Alexandru (autor) Cercetarea cărților vechi ca mărturii ale bogăției culturale și ale relațiilor externe românești 37-39 română
articol de periodic 1993 Revista Muzeelor: RM, nr. 3, Publicație trimestrială LIGOR, Alexandru (autor) Despre instrumentele de lucru clasice și moderne elaborate de către muzee pentru înmagazinarea și regăsirea informațiilor destina cercetătorilor externe Evidenţă. Conservare. Restaurare 26-28 română
articol de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. 1 LIGOR, Alexandru (autor) Studiile, articolele, recenziile și cronicile din paginile Revistei Muzeelor privind cărțile vechi Patrimoniu. Cercetare 51-55 română
articol de periodic 1996 Revista Muzeelor: RM, nr. 1 LIGOR, Alexandru (autor) O carte despre Alexandria de ieri și de azi - cu referiri și la muzeele sale - Viaţa muzeală 77-77 română
articol de periodic 1997 Revista Muzeelor: RM, nr. 3 LIGOR, Alexandru (autor) Legea Arhivelor Naționale și muzeele 6-7 română
articol de periodic 1997 Revista Muzeelor: RM, nr. 4 LIGOR, Alexandru (autor) Arhivele instituțiilor muzeale. Câteva notații Evidenţă. Conservare. Restaurare 28-30 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LIGOR, Alexandru (autor) , ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V LIGOR, Alexandru (autor) Orașele Cîmpulung, Curtea cde Argeș și Piteșri văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea 260-265 română