Muzeul Național, I, 1974


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Muzeul Național - Cuvînt înainte / Avant-propos 1 - 2 română
articol de periodic Dr., GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România / Le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 3 - 10 română
articol de periodic ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Probleme de artă provincială (I) Edicule funerare din Dacia / Problèmes d'art provincial romain (I). Edicules funéraires de Dacie 13 - 22 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Dacii liberi din zona extracarpatică a României în sec. II-IV e.n. / Les Daces libres dans la zone extra-carpatique de la Roumanie pendant les IIe—IVe siècles de notre ère 23 - 34 română
articol de periodic Dr., OLTEANU, Ștefan (autor) Agricultura la est și sud de Carpați în sec. IX-XIV (I) / L'agriculture à l'est et au sud des Carpates pendant les IXe—XIVe siècles (I) 35 - 55 română
articol de periodic acad., GIURESCU, Constantin C. (autor) Vechimea Bucureștilor / L'ancienneté de Bucarest 57- 61 română
articol de periodic Dr., CHIȚESCU, Lucian (autor) Privire asupra fortificațiilor Moldovei în sec. XIV-XVI / Considérations sur les fortifications de Moldavie aux XIVe —XVIe siècles 63 - 80 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Proprietatea funciară bucureșteană în perioada precapitalistă / La propriété foncière bucarestoise pendant la période précédant le capitalism 81- 94 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) Date privind instituirea "Ordinului Unirii" în timpul Domniei lui Alexandru Ioan Cuza / 95 -103 română
articol de periodic LUNGU, Iordana (autor) Contribuția ziarului ilegal "România liberă" la mișcarea de rezistență antifascistă a poporului român / Contribution de la gazette illégale „România liberă” à l'action antifasciste du peuple roumain 105 - 119 română
articol de periodic SARAFOLEAN, Gavrilă (autor) Activitatea Regionalei P.C.R. Banat pentru organizarea mișcării de rezistență antifascistă, 1940-1944 / L'activité de l'Organisation Régionale du Parti Communiste Roumain de Banat pour l'organisation du mouvement de résistance antifasciste, 1940—1944 121- 127 română
articol de periodic ILIESCU, Constantin (autor) Concepția tematică și tehnica muzeală în realizarea Muzeului de Istorie a Republicii Socialiste România / Conception thématique et technique muséographique de la réalisation du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 131- 134 română
articol de periodic PĂLĂNCEANU, Elena (autor) Steaguri din colecția Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Drapeaux de la collection du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 135 - 155 română
articol de periodic ILINCIOIU, Ion (autor) Lucrări de artă din patrimoniul Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România, prețioase exponate ale Secției de istorie modernă/ 157- 166 română
articol de periodic PARASCHIV, Marcu (autor) Mărturii referitoare la asasinarea savantului Nicolae Iorga, în timpul terorii legionare din zilele de 26-27 noiembrie 1940, existente la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România / 167- 172 română
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Al Tzigara-Samurcaș, muzeograf / AI. Tzigara-Samurcaș, muséographe 173 - 181 română
articol de periodic IONESCU EDITH, Valeria (autor) Aspecte ale biodegradării obiectelor în muzee / Aspects of biodeterioration of museum objects 183 - 188 română
articol de periodic ULANICI, Augustin (autor) Cu privire la data intemeierii orașului Callatis / Sur la date de la fondation de la ville de Callatis 191- 196 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) O placă de centură descoperită la Chirnogi / Une plaque de ceinture découverte à Chirnogi 197 - 200 română
articol de periodic Prof. dr. docent, HOREDT, Kurt (autor) Interpretări arheologice: Considerații asupra cameei Orghidan / Archăologische Deutungen: Bemerkungen zum Kameo Orghidan 201 - 205 română
articol de periodic Drd., DIACONU, Petre (autor) Un amnar din sec. al VI-lea e.n. descoperit la Dervent (jud. Constanța) / Un briquet du Vie s.n.è. découvert à Dervent (Dép. de Constanța) 207 - 208 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Aspecte ale vieții și activității lui Gheorghe Lazăr (la 150 ani de la moartea sa) / Aspects de la vie et de l'activité de Gheorghe Lazăr (à 150 ans depuis sa mort) 209-218 română
articol de periodic PANAIT, Mihail (autor) "Avangarda" organ de presă a Secțiunii București a Unității Tineretului Comunist, în anii crizei economice / „Avangarda”, organe de presse de la Section de Bucarest de l'Union de la Jeunesse Communiste (U.T.C.), pendant les années de la crise économique 219 - 225 română
articol de periodic LEAHU, Doina (autor) Însemnări inedite ale lui Victor Iamandi în Consiliul de coroană din 29/30 august 1940 / Notes inédites de Victor Iamandi dans le Conseil de la Couronne du 29/30 août 1940 227 - 233 română
articol de periodic IONESCU, Elena (autor) Documente inedite privitoare la Dimitrie Cantemir păstrate în arhivele din U.R.S.S. 237- 245 română
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) , PETOLESCU, Constantin (autor) Țigle și cărămizi ștampilate din thermele de la Micia / Tuiles et briques estampillées découvertes dans les thermes de Micia 247- 258 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) În jurul unui nou exemplar al celui dintîi formular diplomatic tipărit în limba română / Sur un nouvel exemplaire du premier formulaire diplomatique imprimé en langue roumaine 259 - 266 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Noi mărturii documentare privind epoca Unirii / Nouveaux témoignages documentaires sur l'époque de l'Union 267- 270 română
articol de periodic DUMITRU, Mircea (autor) Un document important din perioada războiului de intependență din 1877-1878: "Jurnalul operațiunilor militare" / Un document important de la période de la guerre d'indépendance de 1877—1878: „Journal des opérations militaires” 271-278 română
articol de periodic PETOLESCU CARMEN, Maria (autor) Monede romane și bizantine din colecția Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Monnaies romaines et byzantines de la collection du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 279-286 română
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) , PETCULESCU, Liviu (autor) , TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România (1969-1973) / Fouilles archéologiques effectuées par le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie (1969—1973) 289-294 română
articol de periodic MURETEANU, Emilia (autor) , TOMESCU, Gheorghe (autor) Noi achiziții ale Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Nouvelles acquisitions du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 295-298 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Viața științifică și manifestări cultural educative: 8 mai 1972 - 31 decembrie 1973 / Vie scientifique et manifestations culturelles- éducatives : 8 mai 1972—31 décembre 1973 301-308 română
articol de periodic VASILE, Alexandru (autor) Publicațiile Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Les publications du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie 309-310 română
articol de periodic PETCULESCU, Liviu (autor) Studien uber romisch-pannonische Waffenfunde - Helme, Schilde, Dolche 323-326 română