Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 8 volume
  • 37 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1975 Cercetări Arheologice: CA, I , anul 1975 GEORGESCU, Florian (redactor coordonator), LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), NICULESCU, Ileana (redactor), BECHEȘ, Elena (copertă), PETRACHE, Eutherpia (desenator), NACIU, Cornel (fotograf), GODEANU, Victor (fotograf)
volum de periodic 1976 Cercetări Arheologice: CA, II, anul 1976 GEORGESCU, Florian (coordonator), LEAHU, Valeriu (coordonator), BECHEȘ, Elena (copertă, desenator), PETRACHE, Eutherpia (desenator), REDNIC, Doina (desenator)
volum de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III, anul 1979 PAVLIDE, Paula (traducător), HARTIA, Doina (traducător), GEORGESCU, Florian (redactor coordonator), LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), MARINESCU, Lucia (redactor coordonator), VASILE, Al. D. (secretar de redacție), PETRACHE, Eutherpia (desenator), BECHEȘ, Elena (copertă, desenator), REDNIC, Doina (desenator)
volum de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV, anul 1981 GORNESCU, Paula (traducător), VORNICU, Maria (traducător), GEORGESCU, Florian (redactor), LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), MARINESCU, Lucia (redactor coordonator), CHIȚESCU, Lucian (redactor coordonator), VASILE, Al. D. (secretar de redacție), PETRACHE, Eutherpia (desenator), BECHEȘ, Elena (copertă, desenator), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V, anul 1982 GORNESCU, Paula (traducător), NICULESCU, Daniela (traducător), GEORGESCU, Florian (redactor responsabil), LEAHU, Valeriu (redactor), MARINESCU, Lucia (redactor), CHIȚESCU, Lucian (redactor), VASILE, Al. D. (secretar de redacție), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI, anul 1983 GORNESCU, Paula (traducător), NICULESCU, Daniela (traducător), GEORGESCU, Florian (redactor responsabil), LEAHU, Valeriu (redactor), CHIȚESCU, Lucian (redactor), MARINESCU, Lucia (redactor), VASILE, Al. D. (secretar de redacție), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1984 Cercetări Arheologice: CA, VII, anul 1984 SOCOLIUC, Sanda (traducător), NICULESCU, Daniela (traducător), GORNESCU, Paula (traducător), LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), MARINESCU, Lucia (redactor coordonator), CHIȚESCU, Lucian (redactor coordonator), FLOREA, Costache (redactor), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII, anul 1986 LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), MARINESCU, Lucia (redactor coordonator), CHIȚESCU, Lucian (redactor coordonator), VASILE, Al. D. (redactor), FLOREA, Costache (redactor), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
articol de periodic 1997 Angustia, 2, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LEAHU, Valeriu (autor) Cultura Tei în sud-estul Transilvaniei 123-129 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II LEAHU, Valeriu (autor) Considerații cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa Studii 3-16 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II BOROȘ, Florian (autor) , LEAHU, Valeriu (autor) Revista Muzeelor nr. 1, 1964 Comunicări - Note - Recenzii 267-269 română
articol de periodic 1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IV LEAHU, Valeriu (autor) Fotografii de la Vasile Pârvan în colecțiile MIB Articole de muzeografie 301-308 română
articol de periodic 1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, V LEAHU, Valeriu (autor) Obiecte și fotografii de la George Georgescu in colecțiile Muzeului de istorie a orașului București Materiale de muzeografie 232-254 română
articol de periodic 1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VI LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Otopeni Cercetări arheologice 27-41 română
articol de periodic 1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VI LEAHU, Valeriu (autor) Vasile Pârvan. Activitatea științifică și didactică la București Comunicări - Note - Recenzii 315-332 română
articol de periodic 1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VII LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Otopeni (II) Cercetări arheologice 5-12 română
articol de periodic 1963 Cercetări arheologice în București: CAB, I LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de salvare la Giulești Sîrbi Studii şi prelucrări de materiale 179-270 română
articol de periodic 1965 Cercetări arheologice în București: CAB, II LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Cățelu Nou 11-75 română
articol de periodic 1975 Cercetări Arheologice: CA, I LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic de la Izvoarele 101-116 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1975 Cercetări Arheologice: CA, I LEAHU, Valeriu (autor) Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula (1969) 191-215 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1976 Cercetări Arheologice: CA, II LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Sondajul arheologic de la Surlari 73-86 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic de la Frătești, jud. Ilfov 43-51 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Micia, (Vețel, jud. Hunedoara) 105-126 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic efectuat în 1979 la Daia, jud. Giurgiu 30-40 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Daia 43-51 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI LEAHU, Valeriu (autor) Tracii carpato-dunăreni în marile migrații egeene 175-204 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Vitănești, jud. Teleorman 21-26 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII LEAHU, Valeriu (autor) Mormânt de incinerație descoperit la Romula 155-158 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Cercetări Arheologice: CA, IX LEAHU, Valeriu (autor) Date și considerații noi cu privire la periodizarea evoluției culturii Tei 62-72 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1997 Cercetări Arheologice: CA, X BĂTRÎNA, Adrian (autor) , BĂTRÎNA, Lia (autor) , LEAHU, Valeriu (autor) O locuire hallstatiană tîrzie la Mlăjet - Buzău 145-161 română
articol de periodic 1987 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, III-IV LEAHU, Valeriu (autor) Cu privire la ritul funerar folosit de purtătorii culturii Tei Arheologie 49-52 română, franceză
articol de periodic 1997 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XV, Preistoria Dunării de Jos. In memoriam Vladimir Dumitrescu (1902-1994) LEAHU, Valeriu (autor) Depozitul de obiecte din bronz descoperit la Arsura Epoca bronzului 325-352 română, engleză
articol de periodic 1966 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 10 LEAHU, Valeriu (autor) Aperçu de la périodisation de l'évolution de la civilisation Tei 191-208 franceză
articol de periodic 1999-2001 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 43-45, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă LEAHU, Valeriu (autor) Vlad Zirra (15 August 1919 - 24 August 2000) Nécrologie 355-358 germană
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) , BUZDUGAN, Constantin (autor) , ULANICI, A. (autor) , CHICIDEANU, Ion (autor) , DRĂGUȘ, D. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice din anul 1978 ale M.I.R.S.R. în cadrul șantierului național Turnu Măgurele 413-414 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I LEAHU, Valeriu (autor) Al Tzigara-Samurcaș, muzeograf / AI. Tzigara-Samurcaș, muséographe 173 - 181 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II LEAHU, Valeriu (autor) Spațiul de muzeu. Exigențe și soluții adoptate în organizarea sălilor de istorie străveche din Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România / 133-138 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II LEAHU, Valeriu (autor) In memoriam 623-627 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V LEAHU, Valeriu (autor) Geto-dacii, popor în Europa antică / Les Géto-Daces, peuple de l'Europe antique 61-69 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 5 LEAHU, Valeriu (autor) Preocupări tematice și muzeotehnice în organizarea secției de istorie străveche 403-406 română
articol de periodic 1965 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 LEAHU, Valeriu (autor) Mormânt hallstattian descoperit la Breb Discuţii şi Note 159-162 română
articol de periodic 1966 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 LEAHU, Valeriu (autor) Date noi cu privire la faza Tei III în lumina ultimelor săpături arheologice Studii 3-18 română
articol de periodic 1968 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 CONSTANTINIU, Margareta (autor) , LEAHU, Valeriu (autor) Mormânt getic în preajma Bucureștilor Studii 195-209 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie LEAHU, Valeriu (autor) Cu privire la raporturile culturii Tei cu unele culturi ale epocii bronzului din Balcani Studii 43-71 română
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie LEAHU, Valeriu (autor) , TROHANI, George (autor) Două morminte de călăreți nomazi din câmpia Teleormanului Studii 529-539 română