Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 36 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV, anul 1981 GORNESCU, Paula (traducător), VORNICU, Maria (traducător), GEORGESCU, Florian (redactor), LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), MARINESCU, Lucia (redactor coordonator), CHIȚESCU, Lucian (redactor coordonator), VASILE, Al. D. (secretar de redacție), PETRACHE, Eutherpia (desenator), BECHEȘ, Elena (copertă, desenator), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V, anul 1982 GORNESCU, Paula (traducător), NICULESCU, Daniela (traducător), GEORGESCU, Florian (redactor responsabil), LEAHU, Valeriu (redactor), MARINESCU, Lucia (redactor), CHIȚESCU, Lucian (redactor), VASILE, Al. D. (secretar de redacție), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI, anul 1983 GORNESCU, Paula (traducător), NICULESCU, Daniela (traducător), GEORGESCU, Florian (redactor responsabil), LEAHU, Valeriu (redactor), CHIȚESCU, Lucian (redactor), MARINESCU, Lucia (redactor), VASILE, Al. D. (secretar de redacție), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1984 Cercetări Arheologice: CA, VII, anul 1984 SOCOLIUC, Sanda (traducător), NICULESCU, Daniela (traducător), GORNESCU, Paula (traducător), LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), MARINESCU, Lucia (redactor coordonator), CHIȚESCU, Lucian (redactor coordonator), FLOREA, Costache (redactor), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII, anul 1986 LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), MARINESCU, Lucia (redactor coordonator), CHIȚESCU, Lucian (redactor coordonator), VASILE, Al. D. (redactor), FLOREA, Costache (redactor), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
articol de periodic 1981 Analele Banatului: AnB, I, Volum cuprinzând comunicări prezentate în cadrul sesiunii științifice consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român (6-7 martie 1981), seria Istorie Dr., CHIȚESCU, Lucian (autor) Cetăți din lemn și pămînt - centre ale unor formațiuni statale românești în sec. VI-XI 27-32 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 4 ROSETTI, Dinu V. (autor) , CHIȚESCU, Lucian (autor) Cetatea geto-dacică de la Cetățeni, jud. Argeș 55-58 română
articol de periodic 1972 Carpica, V CHIȚESCU, Lucian (autor) Fortificațiile Moldovei până la mijlocul secolului al XV-lea 143-167 română
articol de periodic 1975 Cercetări Arheologice: CA, I CHIȚESCU, Lucian (autor) Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suceava 245-259 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1976 Cercetări Arheologice: CA, II CHIȚESCU, Lucian (autor) Cercetări arheologice la Cetățeni, județul Argeș 155-188 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III CHIȚESCU, Lucian (autor) , CONOVICI, Niculae (autor) , LUNGU, Radu (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 199-242 română
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV CHIȚESCU, Lucian (autor) , LUNGU, Radu (autor) , PAPASIMA, Teodor (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , TĂDULESCU, Venera (autor) , VLĂDILĂ, Petre (autor) Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni , jud. Ialomița 120-143 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV CHIȚESCU, Lucian (autor) Formațiuni unional-tribale sau formațiuni statale? 193-199 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V CHIȚESCU, Lucian (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) , VLĂDILĂ, Petre (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 129-158 română
articol de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI CHIȚESCU, Lucian (autor) , CRISTOCEA, Spiridon (autor) , SION, Anișoara (autor) Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetățeni, jud. Argeș 51-76 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI CHIȚESCU, Lucian (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 95-108 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetățeni, jud. Argeș. Locuința voievodală 67-74 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) com. Giurgeni, jud. Ialomița. Necropola 4 75-83 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Cercetări Arheologice: CA, IX CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice din cuprinsul necropolei voievodale de la Cetățeni, jud. Argeș 52-56 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Cercetări Arheologice: CA, IX CHIȚESCU, Lucian (autor) , MATEI, Gheorghe (autor) , NIȚULESCU, Virgil (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RENTA, Elena (autor) Așezarea geto-dacică de la Giurgeni - Mozacu, jud. Ialomița 57-61 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1963 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 7, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă MATEI, Mircea Dumitru (autor) , CHIȚESCU, Lucian (autor) Некоторые исторические выводы археологического исследования крепости в Бырладе 439-465 rusă
articol de periodic 1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă CHIȚESCU, Lucian (autor) Новые исторические данные о мушатинской крепости в Романе в свете археологических исследований Notes et informations 455-462 rusă
articol de periodic 1966 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 10 MATEI, Mircea Dumitru (autor) , CHIȚESCU, Lucian (autor) Problèmes historiques concernant la forteresse du temps des Musat et l'établissement urbain de Roman 291-320 franceză
articol de periodic 1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 MATEI, Mircea Dumitru (autor) , CHIȚESCU, Lucian (autor) Nouvelles données du problème de l'apparition des fortifications de villes moldaves au Moyen Age 321-330 franceză
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice CHIȚESCU, Lucian (autor) Cercetările arheologice de la Cetatea Nouă și Cetatea Crăciuna 367-372 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) , VLĂDILĂ, Petre (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) 484-490 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice CHIȚESCU, Lucian (autor) , CRISTOCEA, Spiridon (autor) , SION, Anișoara (autor) Cercetările arheologice de la complexul monumentelor feudale de la Cetățeni, jud. Argeș 275-281 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița 282-286 română
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CHIȚESCU, Lucian (autor) Cu privire la formațiunile statale românești în secolele VI-XIII Note şi discuţii 533-537 română, franceză
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I Dr., CHIȚESCU, Lucian (autor) Privire asupra fortificațiilor Moldovei în sec. XIV-XVI / Considérations sur les fortifications de Moldavie aux XIVe —XVIe siècles 63 - 80 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Monumente ale civilizației medievale românești din sec. al XIII-lea în centrul voievodal de la Cetățeni / Monuments de la civilisation médiévale roumaine au XIIIe s. dans le centre voïvodal de Cetățeni 121-126 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. 1 CHIȚESCU, Lucian (autor) Considerații istorice asupra fortificațiilor Moldovei. Privire specială asupra secolului al XVI – lea Studii şi Comunicări 45-49 română
articol de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1 CHIȚESCU, Lucian (autor) Cetățeni – important centru politic și cultural al formațiunii statale românești din secolul al XIII- lea conduse de voievodul Seneslau Studii şi Comunicări 32-37 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, nr. 3 CHIȚESCU, Lucian (autor) , LEAHU, V. (autor) Muzee noi în Mexic Muzee. Expoziţii. Colecţii 245-246 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor: RM, 7, seria muzee CHIȚESCU, Lucian (autor) Continuitate pe același teritoriu de la organizarea statală geto-dacă la statele feudale românești 2050 de ani 59-64 română
articol de periodic 1964 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 CHIȚESCU, Lucian (autor) Ceramica ștampilată de la Roman și unele probleme în legătură cu purtătorii ei în Moldova Studii 411-426 română
articol de periodic 1966 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 CHIȚESCU, Lucian (autor) Principalele rezultate istorice ale cercetărilor arheologice din cetatea medievală de la Gâdinți (r. Roman) Cercetări arheologice de teren 405-414 română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 CHIȚESCU, Lucian (autor) Cu privire la localizarea cetății Crăciuna Discuţii şi Note 351-359 română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 CHIȚESCU, Lucian (autor) Cu privire la tehnica de construcție a cetății noi de lângă Roman Cercetări arheologice de teren 661-669 română
articol de periodic 1968 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 CHIȚESCU, Lucian (autor) Noi considerații arheologico-istorice în legătură cu cetatea Crăciuna Studii 81-94 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie CHIȚESCU, Lucian (autor) Depozitul de obiecte de podoabă, din epoca bronzului, de la Suceava Note Arheologice 103-107 română