Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 48 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2010 Cercetări Arheologice: CA, XVII, anul 2010 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (editor), POPOVICI, Dragomir (redactor șef), IACOVACHE, Daniela (tehnoredactor), JOIȚA, Cristina (tehnoredactor), MĂRGIT, Andrei (copertă), TROHANI, George (redactor), PETCULESCU, Liviu (redactor), PĂUNESCU, Anca (redactor), DE SALVO, Lietta (redactor), BÂLTÂC, Adela (secretar de redacție)
volum de periodic 2012 Cercetări Arheologice: CA, XVIII-XIX, anul 2012, seria 2011-2012 POPOVICI, Dragomir (redactor șef), BÂLTÂC, Adela (secretar de redacție), JOIȚA, Cristina (tehnoredactor), MĂRGIT, Dan (copertă), TROHANI, George (redactor), PETCULESCU, Liviu (redactor), PĂUNESCU, Anca (redactor), DE SALVO, Lietta (redactor)
articol de periodic 1998 Arheologia Medievală: ArhMed, II PĂUNESCU, Anca (autor) , RENȚA, Elena (autor) Așezarea medieval timpurie de la Bucu, județul Ialomița 51- română
articol de periodic 2000 Arheologia Medievală: ArhMed, III PĂUNESCU, Anca (autor) , RENȚA, Elena (autor) Așezarea medieval timpurie de la Bucu, județul Ialomița (II) .11- română
articol de periodic 2000 Arheologia Medievală: ArhMed, III MIHAI, Dana (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Nicolae Constantinescu la 70 de ani 289- română
articol de periodic 2007 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XVIII, nr. 1-2, Serie Nouă PĂUNESCU, Anca (autor) Un izvor cartografic referitor la ruinele Orașului de Floci 198- română
articol de periodic 2002 Cercetări arheologice în București: CAB, V PĂUNESCU, Anca (autor) Ceramica descoperită la Hanul Constantin Vodă 79-94 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1975 Cercetări Arheologice: CA, I PĂUNESCU, Anca (autor) Șantierul arheologic Tîrgșoru Vechi. Raport de săpătură 231-244 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1976 Cercetări Arheologice: CA, II PĂUNESCU, Anca (autor) Căldări din lut cu torți interioare descoperite la Tîrgșor, județul Prahova 305-3150 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice: CA, III CHIȚESCU, Lucian (autor) , CONOVICI, Niculae (autor) , LUNGU, Radu (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 199-242 română
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV CHIȚESCU, Lucian (autor) , LUNGU, Radu (autor) , PAPASIMA, Teodor (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , TĂDULESCU, Venera (autor) , VLĂDILĂ, Petre (autor) Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni , jud. Ialomița 120-143 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Cercetări Arheologice: CA, V CHIȚESCU, Lucian (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) , VLĂDILĂ, Petre (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 129-158 română
articol de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI CHIȚESCU, Lucian (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 95-108 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Cercetări Arheologice: CA, VII CRISTOCEA, Spiridon (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice din sectorul "Monumente" de la Cetățeni, jud. Argeș 137-141 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Cercetări Arheologice: CA, VII PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci), com. Giurgeni, jud. Ialomița 143-148 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetățeni, jud. Argeș. Locuința voievodală 67-74 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) com. Giurgeni, jud. Ialomița. Necropola 4 75-83 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Cercetări Arheologice: CA, IX CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice din cuprinsul necropolei voievodale de la Cetățeni, jud. Argeș 52-56 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Cercetări Arheologice: CA, IX CHIȚESCU, Lucian (autor) , MATEI, Gheorghe (autor) , NIȚULESCU, Virgil (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RENTA, Elena (autor) Așezarea geto-dacică de la Giurgeni - Mozacu, jud. Ialomița 57-61 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Cercetări Arheologice: CA, IX CHITESCU, Lucian (autor) , MATEI, Gheorghe (autor) , NIȚULESCU, Virgil (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RENTA, Elena (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci). Com. Giurgeni, jud. Ialomița 97-104 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Cercetări Arheologice: CA, IX PĂUNESCU, Anca (autor) , RENTA, Elena (autor) Cercetări arheologice la Țăndărei, jud. Ialomița 109-110 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1997 Cercetări Arheologice: CA, X MATEI, Gheorghe (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RENȚA, Elena (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 255-262 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1997 Cercetări Arheologice: CA, X MIHAI, Dana (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RENȚA, Elena (autor) Mănăstirea Sfinții Voievozi - Slobozia. Cercetări arheologice 263-276 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2000 Cercetări Arheologice: CA, XI-I PĂUNESCU, Anca (autor) , RENȚA, Elena (autor) Cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la orașul de Floci, județul Ialomița 175-187 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice: CA, XII PĂUNESCU, Anca (autor) , TEODOR, Eugen Silviu (autor) L'etablissement rural medieval des XVI-XVII siecles de Brănești-Vadu Anei 249-271 franceză (rezumat în română)
articol de periodic 2006 Cercetări Arheologice: CA, XIII MATEI, Gheorghe (autor) , MIHAI, Dana (autor) , OȚA, Silviu (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetări arheologice în vatra orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița 111-132 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2006 Cercetări Arheologice: CA, XIII PĂUNESCU, Anca (autor) , TEODOR, Eugen Silviu (autor) La necropole de Brănești - Vadu Anei (le XVI-e siecle) 275-307 franceză (rezumat în română)
articol de periodic 2008 Cercetări Arheologice: CA, XIV-XV, seria 2007-2008 ENE, Irina (autor) , MATEI, Gheorghe (autor) , MIHAI, Dana (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , VASILE, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în vatra Prașului de Floci, (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2006-2007 11-42 română
articol de periodic 2010 Cercetări Arheologice: CA, XVII COMAN, Radu (autor) , ENE, Irina (autor) , MATEI, Gheorghe (autor) , MIHAI, Dana (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetări arheologice în vatra Orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2008-2009 225-240 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2010 Cercetări Arheologice: CA, XVII ENE, Irina (autor) , PARASCHIV-GRIGORE, Ioana (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Așezămîntul monahal-spitalicesc "Sfântul Pantelimon" 241-260 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2012 Cercetări Arheologice: CA, XVIII-XIX, seria 2011-2012 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , TEODOR, Eugen Silviu (autor) , TOMESCU, Mihai (autor) Săpăturile de salvare la Hanul Constantin Vodă (1996) 9-77 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1983 Cercetări Numismatice: CN, V PĂUNESCU, Anca (autor) Monedă venețiană descoperită la „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, jud. Ialomița / La monnaie vénitienne découverte a „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, dép. de Ialomița / A Venetian coin found at Orașul de Floci - Piua Petrii, Giurgeni commune, Ialomița County. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 163-164 română
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII PĂUNESCU, Anca (autor) Inele sigilare descoperite la Piua Petri (Orașul de Floci) județul Ialomița / Signet Rings Discovered at Piua Petrii (Orașul de Floci), Ialomița County Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 233-235 română
articol de periodic 1993 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, X, ARTICLES AND STUDIES PRESENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIRST EDITION OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM "ARCHAEOLOGICAL RESEARCH REGARDING THE POPULATIONS OF THE LATE BRONZE AGE - NOUA - SABATINOVKA - COSLOGENI CULTURAL COMPLEX", 15-19 OCTOBER 1991. PĂUNESCU, Anca (autor) , RENȚEA, Elena (autor) Contributions à la connaissance des habitants de la culture Coslogeni dans la Vallée de l’Ialomița Studii şi articole 193-197 franceză
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) , VLĂDILĂ, Petre (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) 484-490 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița 282-286 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I PĂUNESCU, Anca (autor) , PETCULESCU, Liviu (autor) , TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România (1969-1973) / Fouilles archéologiques effectuées par le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie (1969—1973) 289-294 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III PĂUNESCU, Anca (autor) Obiecte de podoabă descoperite în necropola medievală de la Cetățeni, jud. Argeș / Objets de parure découverts dans la nécropole féodale de Cetățeni, dépt. d'Argeș 257-264 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII CHIȚESCU, Lucian (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Monumente ale civilizației medievale românești din sec. al XIII-lea în centrul voievodal de la Cetățeni / Monuments de la civilisation médiévale roumaine au XIIIe s. dans le centre voïvodal de Cetățeni 121-126 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII PĂUNESCU, Anca (autor) Cu privire la boierii din orașul de Floci în secolele XVI-XVII / About the "boyari" (landlords) from Orașul de Floci 27-32 română
articol de periodic 2001 Muzeul Național, XIII PĂUNESCU, Anca (autor) Informații documentarte privind așezămintele religioase de la Orașul de Floci / Documentary informations about religious foundations from Orașul de Floci 15-20 română
articol de periodic 2003 Muzeul Național, XV PĂUNESCU, Anca (autor) Un sat dispărut - Blagodești / About a dissapeared village – Blagodești 37-43 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI PĂUNESCU, Anca (autor) Aspecte ale procesului de regres a unor târguri și orașe medievale din Țara Românească / The aspects of regress of some medieval market towns from Wallachia 83-96 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII PĂUNESCU, Anca (autor) Les viles de la Valachie jusque a la fin du XVIeme siecle - Rădvan Laurențiu 479-432 franceză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX ANTON MANEA, Cristina (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Aspecte ale relațiilor în familiile unor boieri și negustori din Orașul de Floci în secolele XVII - XVIII / Des aspects concernant les relations dans les familles de quelques boyards et négociants de Orașul de Floci aux XVIIème - XVIIIème siècles 55-67 română
articol de periodic 2008 Muzeul Național, XX PĂUNESCU, Anca (autor) Țările Române și Veneția în secolul al XVII-lea - Luca C. / The Romanian Principalities and Venice during the 17 th century Recenzie 351-355 română
articol de periodic 2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani PĂUNESCU, Anca (autor) Despre începuturile orașului de Floci 641-648 română
articol de periodic 1999 Revista Muzeelor: RM, nr. 5-6 PĂUNESCU, Anca (autor) Gotic și Renașterea la Vințu de Jos 81 română
articol de periodic 2000 Revista Muzeelor: RM, nr. 1-3 PĂUNESCU, Anca (autor) Creștini din răsărit. Spiritualitate, artă și putere în Europa postbizantină Muzeul în reconstrucţie 161-164 română
articol de periodic 2004 Revista Muzeelor: RM, 3 PĂUNESCU, Anca (autor) Ștefan cel Mare, principe al creștinătății 13-16 română