Muzeul Național, XVII, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) Observații cu privire la societatea țaratului vlaho-bulgar al asăneștilor în lumina bibliografiei selective / Quelques remarques relatives à la société de l’empire Vlaquo-Bulgare des Assénides à la lumière de sa bibliographie sélective 3-31 română
articol de periodic RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Cahle medievale descoperite la castelul Lăzarea / Middle Age stove tiles discovered at Lãzarea castle 33-52 română
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) Aspecte din viața unor boieri din familia Slăvitescu-Ostroveanu (secolele XVI-XVIII) / Diferent life aspects from the boyar family Slavitescu-Ostroveanu (XVI-XVIII) 53-63 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) O spiță de neam a familiei Racoviță și un vicleșug asupra altui vicleșug) / Une genealogie de la famille Racovitza et “une fourberie sur une autre fourberie” 65-87 română
articol de periodic TIRON, Tudor-Radu (autor) Despre folosirea decorațiunilor în stemele boierilor din Moldova și Țara Românească în perioada domniilor regulamentare / Sur l’usage des décorations dans les armoiries des boyards de Moldavie et de Valachie (pendant les règnes réglementaires) 89-103 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) In memoriam - Eftimie Murgi (1805-1870) / In memoriam – Eftimie Murgu (1805-1870) 105-111 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Un jurnal de călătorie inedit al colonelului Vladimir Moret de Blaremberg / Un journal inedit de voyage, du colonel Vladimir Moret de Blaremberg 113-155 română
articol de periodic RĂDULESCU-SORIN, Mihai (autor) Un nobil bucovinean la București și resuscitarea studiilor genealogice românești / Un noble de Bucovine a Bucarest et la ressuscitation des etudes genealogiques roumains 157-173 română
articol de periodic IONESCU GEORGESCU, Elena (autor) , IONIȚĂ, Maria (autor) File din istoria Muzeului Național 1864-1880 / Pages de l’histoire du Musée National. 1864–1880 175-190 română
articol de periodic TROHANI, Nicolae (autor) 115 de la moartea lui Vasile Alecsandri. Note și însemnări / 115 années depuis la mort de Basile Alecsandri. Notes et remarques 191-198 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Igiena corporală și igiena vestimentară a societății urbane românești în secolul al XIX-lea / The 19th century romanian urban society’s body and clothes hygiene 199-221 română
articol de periodic PUNGĂ, Doina (autor) Contribuții poloneze la evoluția litografiei pe teritoriul României în secolul XIX. Hipolit Henryk Napoleon Dembitzky și Virold Bola Piekarski / Contributions polonaises concernant l’évolution de la lithographie sur le territoire de la Roumanie au XIX-ème 223-238 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) Câteva precizări privind activitatea gravorului german W. Kullrich, pe baza unor mărturii documentare păstrate în România / Some remarks about the activity of the german engraver W. Kullrich 239-254 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Une lettre - document historique - du prince et du monseigneur Vladimir Ghika pour Pompiliu Eliade / O scrisoare - document istoric - a prințului și monseniorului Vladimir Ghyka către Pompiliu Eliade 255-267 franceză
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Une medaille inconnue de Jean I.C. Bratianu / O medalie necunoscută ce a aparținut lui Ion I. C. Brătianu 269-271 franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Un episod necunoscut din timpul primului război mondial "Darul M-S. Reginei Maria. Mai 1918" / Un episode inconnu du temps de la Premiere Guerre Mondiale: «Le don de S.M. la Reine Marie. Mai 1918 273-280 română
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Constantin Argetoianu: un cronicar modern / Constantin Argetoiano: Un chroniqueur moderne 281-301 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Un experiment interbelic - gubernul de tehnicieni - / The technocratic government: A political experiment between the Two World Wars 303-322 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Gogu Ștefănescu, un remarcabil pilot, instructor de zbor și acromat aerian din perioada interbelică 323-330 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) , OZARCHIEVICI, Horia (autor) Două proiecte de bancnote și bilete de tezaur realizate de Ary Murnu / Two projects of banknotes and treasury bills designed by Ary Murnu 331-337 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) Medalii, plachete, monede, bancnote și ordine cu efigia sau cifrul regelui Mihai I / Médailles, plaquettes, monnaies, bancnotes et ordre aux effigies ou au chiffre du roi Michel Ier 339-349 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Aspecte privind epurările politice în administrația publică centrală și locală (1944-1945) / Des aspects concernant les epurations politiques dans l’administration publique centrale et locale (1944 – 1945) 351-375 română
articol de periodic LANCUZOV, Mihai (autor) Incidente electorale în anul 1946 / Incidents electoraux en 1946 377-389 română
articol de periodic ILIE, Oana (autor) Colectivizarea și lupta de clasă în caricatura din presa vremii, 1949-1959 / The collectivization and the class struggle in caricature. 1949 – 1959 389-412 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Mărturii inedite despre exilul lui Mihail Fărcășanu / Temoigmages inedits concernant l’exile de Michel Fărcășano 413-422 română
articol de periodic KONIG, Nicoleta (autor) Din amintirile unui fost deținut politic. Represiunea comunistă și cazul Costel Galalae / Memories of a former political prisoner. Communist repressions and the Costel Galalae case 423-429 română
articol de periodic ILIE, Cornel (autor) O ședință autocritică la revista "Flacăra" / A self critic meeting at “Flacăra” 431-438 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) , URSACHI, Ștefan (autor) Proiectul necunoscut al unor monede românești din metal prețios din 1969 / An unknown project from 1969 to strike romanian coins in precious metals 439-448 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu în zodia confruntărilor / Constantin Daicoviciu under confronting sign 449-465 română
articol de periodic STAN, Adela (autor) Identitatea și imaginea muzeului în spațiul public / The Museum’s identity and image in the public area 467-473 română
articol de periodic CIACHIR, Bogdan (autor) Cultural tourism - strategies and trends / Turismul cultural - Tendințe și strategii 475-478 engleză
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) Les viles de la Valachie jusque a la fin du XVIeme siecle - Rădvan Laurențiu 479-432 franceză