Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 48 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de literatură gri 1998 1877 - 1918 - 1922 in the Museum Collections, anul 1998 STĂNICĂ, Adrian (traducător), APOSTOL, Cornelia (editor), CONSTANTINESCU, Șerban (editor), IONIȚĂ, Maria (editor), NEGUȚ, Mariana (editor), AMARIE, Marius (fotograf), NICA, George (fotograf)
articol de periodic 1982 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, III-IV IONIȚĂ, Maria (autor) Evenimentele revoluționare de la 1848 din Moldova în lumina unor noi documente Note 299-302 română
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II IONIȚĂ, Maria (autor) Eroina de la Jiu pe pămîntul Moldovei Istorie 105-109 română
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII IONIȚĂ, Maria (autor) In memoriam Ștefan Capșa (1881-1951) / In Memoriam Ștefan Capșa (1879 – 1951) In memoriam 277-279 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV IONIȚĂ, Maria (autor) Considerații privind constituirea patrimoniului Muzeului național, înființat în București la 1834 VIII. Muzeografie 591-495 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I IONIȚĂ, Maria (autor) Aspecte ale vieții și activității lui Gheorghe Lazăr (la 150 ani de la moartea sa) / Aspects de la vie et de l'activité de Gheorghe Lazăr (à 150 ans depuis sa mort) 209-218 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II IONIȚĂ, Maria (autor) Date noi privind începuturile Academiei Mihăilene din Iași 463-467 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III IONIȚĂ, Maria (autor) Învățămîntul, factor activ în formarea conștiinței naționale în prima jumătate a sec. al XIX-lea / L'enseignement — facteur actif pour la formation de la conscience nationale, dans la première moitié du XIXe siècle 367-376 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV Dr., IONIȚĂ, Maria (autor) Considerații asupra identității lui "Peneș Curcanul" / Considérations sur l'identité de „Peneș Curcanul" 559-563 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V IONIȚĂ, Maria (autor) Preludii diplomatice la formarea statului român modern - două memorii ale domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghica / 231-235 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI IONIȚĂ, Maria (autor) Contribuții privind participarea elementelor proletare la revoluția de la 1848 din Țara Românească / Contributions concernant la participation des éléments prolétaires à la révolution de 1848 de Valachie . 227-230 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII IONIȚĂ, Maria (autor) Contribuții la iconografia unor participanți la revoluția de la 1848 / Contributions à l'iconographie de quelques participants à la révolution de 1848 211-216 română
articol de periodic 1994 Muzeul Național, VIII IONIȚĂ, Maria (autor) Generația de la 1948 - politicieni sau oameni de cultură? 29-35 română
articol de periodic 1994 Muzeul Național, VIII IONIȚĂ, Maria (autor) Două autografe ale reginei Elisabeta a României 71-76 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX IONIȚĂ, Maria (autor) A existat un regulament de funcționare a primei instituții muzeale din București?/ Il y a un règlement de fonctionnement du premier musée de Bucarest? 7-11 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX IONIȚĂ, Maria (autor) O casă de comerț bucureșteană - Casa Capșa - în competiții interne și internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea/Une maison de commerce bucarestoise - La maison Capșa dans des competitions de la deuxième moitié du XIX* siècle 35-41 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X IONIȚĂ, Maria (autor) Bucureștii în ajunul jubileului din anul 1906 / Bucarest à la veille du jubilé de 1906 107-113 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI IONIȚĂ, Maria (autor) , IONIȚĂ, Ștefan (autor) Victor G. Stefănescu - arhitectul catedralei încorămării de la Alba-Iulia / Victor G. Ștefănescu - l'architecte de la Cathédrale du Couronnement de Alba Iulia 161-168 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII IONIȚĂ, Maria (autor) Câteva date despre descoperirea băii turcești de la Golești / Quelques dates concernant la découverte du bain turc de Golești 79-82 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII IONIȚĂ, Maria (autor) Portrete paralele din vreme de război: Regina Maria și Colette Lahovary-Plagino, 1916-1919 / Portraits parallèles en temps de guerre: La Reine Marie et Colette Lahovary-Plagino. 1916-1919 225-231 română
articol de periodic 2001 Muzeul Național, XIII IONIȚĂ, Maria (autor) Despre o reședință princiară (regală) de vară: între Câmpulung și Sinaia / Sur une residence princiere (royale) d'été entre Câmpulung et Sinaia 117-127 română
articol de periodic 2001 Muzeul Național, XIII IONIȚĂ, Maria (autor) Prezențe la Dunăre și Marea Neagră ale renumitei Case Capșa / Presences au Danube et a la Mer Noire de la renommee Maison Capșa 204-209 română
articol de periodic 2001 Muzeul Național, XIII IONIȚĂ, Maria (autor) Pasiunea pentru arhitectură a reginei Maria și curentul "Art Nouveau" / La passion pour l'architecture de la Reine Marie et le courant "Art Nouveau". 240-244 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV IONIȚĂ, Maria (autor) Știri din presa drobrogeană despre începuturile turismului pe litoralul Mării Negre / Des nouvelles de la presse de la Dobroudja concernant les commencements du tourisme sur la Côte de la Mer Noire 206-213 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV IONIȚĂ, Maria (autor) Secvențe dintr-o vizită oficială la Peleș a împăratului Frantz Iosef I: septembrie 1896 / Sequences d'une visite officielle à Peleș de l'empereur François Joseph er I: Septembre 1896 239-245 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV IONIȚĂ, Maria (autor) Masa rotundă "Muzeele românești de istorie - încotro?" / "Les Musées Roumains d'Histoire - Vers où?" - 406-414 română
articol de periodic 2003 Muzeul Național, XV IONIȚĂ, Maria (autor) Mihail Kogălniceanu. Mărturii muzeistice. La 185 de ani de la naștere / Mihail Kogălniceanu. Temoignages muséologigues. 185 années depuis sa naissance 248-252 română
articol de periodic 2003 Muzeul Național, XV IONIȚĂ, Maria (autor) Participarea casei Capșa la expoziții ale cooperatorilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea / La participation de la Maison Capșa aux expositions des coopérateurs de la fin du XIXème siècle 280-287 română
articol de periodic 2003 Muzeul Național, XV IONIȚĂ, Maria (autor) Circumstanțele unei condamnări politice. Studiu de caz / Les circonstances d'une condamnation politique. Étude de cas 444-449 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI IONIȚĂ, Maria (autor) La aniversară. File din istoria începuturilor Muzeului Național din București 195-216 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI IONIȚĂ, Maria (autor) Din activitatea Societății Ortodoxe Naționale a femeilor române în timpul primului război mondial 287-295 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII IONESCU GEORGESCU, Elena (autor) , IONIȚĂ, Maria (autor) File din istoria Muzeului Național 1864-1880 / Pages de l’histoire du Musée National. 1864–1880 175-190 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII IONIȚĂ, Maria (autor) Un episod necunoscut din timpul primului război mondial "Darul M-S. Reginei Maria. Mai 1918" / Un episode inconnu du temps de la Premiere Guerre Mondiale: «Le don de S.M. la Reine Marie. Mai 1918 273-280 română
articol de periodic 2006 Muzeul Național, XVIII IONIȚĂ, Maria (autor) A supplier of the royal court in the times of Carol I Grigore Capșa / Un furnizor al Curții Regale în timpul lui Carol I Grigore Capșa 155-165 engleză
articol de periodic 2006 Muzeul Național, XVIII IONIȚĂ, Maria (autor) In memoriam Carol I. 1866-2006 / In memoriam Carol I. 1866-2006 239-262 engleză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX IONIȚĂ, Maria (autor) The prisoner camps from the occupied Bucharest and the National Orthodox Society of The Romanian Women 201-208 engleză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX IONIȚĂ, Maria (autor) Problema voluntarilor români din Austro-Ungaria și publicația “România Mare” (1917) / Le problème roumains de volontiers d’autrichehongrie et la publication “România Mare” (La Grande Roumanie) 209-214 română
articol de periodic 2008 Muzeul Național, XX IONIȚĂ, Maria (autor) In memoriam Ferdinand I er. Moments de vie / In memoriam Ferdinand I. Clipe de viață 241-247 franceză
articol de periodic 2008 Muzeul Național, XX IONIȚĂ, Maria (autor) Câteva date inedite despre relațiile reginei Maria cu Societatea "Țesătoarea" / Some unedited dates about the relations of Queen Mary with the “Weaver” Society 259-264 română
articol de periodic 2009 Muzeul Național, XXI IONIȚĂ, Maria (autor) Contributions a l'histoire d'un monument de la Dobroudja dedie a Mircea l`Ancien / Contributions at the history of a monument from Dobrogea, dedicate`s to Mircea Cel Bătrân 134-137 franceză
articol de periodic 2009 Muzeul Național, XXI IONIȚĂ, Maria (autor) Proiecte de sistematizare a orașului București din anul 1906 / Systematization projects of Bucharest City, 1906 141-153 română
articol de periodic 1993 Revista Muzeelor: RM, nr. 3, Publicație trimestrială IONIȚĂ, Maria (autor) Porturi dunărene din prima jumătate a secolului al XIX-lea în piese de artă grafică din patrimoniul Muzeului Național de Istorie al României Patrimoniu. Cercetare 37-42 română
articol de periodic 1993 Revista Muzeelor: RM, nr. 3, Publicație trimestrială IONIȚĂ, Maria (autor) „Bucureștii Vechi în imagini - secolul al XIX-lea”, Craiova, 1993 Viaţa muzeală 78-79 română
articol de periodic 1997 Revue Roumaine de Chimie, 42-10 TOTIR, Nicolae (autor) , IONIȚĂ, Maria (autor) Thotoelectrochemical behaviour of nickel electrodes modified with Ni-tetraphenylporphynate 967-972
articol de periodic 1997 Revue Roumaine de Chimie, 42-11 TOTIR, Nicolae (autor) , IONIȚĂ, Maria (autor) Photoelectrochemical behaviour of nickel electrodes modified with Zn-tetraphenylporphyrin 1029-1034
articol de periodic 1997 Revue Roumaine de Chimie, 42-8 TOTIR, Nicolae (autor) , IONIȚĂ, Maria (autor) The photeoelectrochemical behaviour of nickel electrodes modified with tetraphenylporthyrin and copper tetraphenilporohyrin films 669-676
articol de periodic 2001 Revue Roumaine de Chimie, 46-1 IONIȚĂ, Maria (autor) , ENE, Niculae (autor) , VÎNĂTORU, Mircea (autor) Sonoelectrochemical oxidation of isopropylic alcohol 75-82
articol de periodic 2001 Revue Roumaine de Chimie, 46-6 IONIȚĂ, Maria (autor) , ENE, Niculae (autor) , VÎNĂTORU, Mircea (autor) Sonoelectrochemical studies of the ethanol oxidation in alkaline medium 637-647
articol de periodic 2006 Revue Roumaine de Chimie, 51-4 ENE, Niculae (autor) , IONIȚĂ, Maria (autor) Electrochemical behaviour of dimethyl ether in alkaline solutions at 298 K 293-297