Muzeul Național, X, 1998


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NIȚU, Florentina (autor) Pentru o istorie a prețurilor în Țările Române: date privind costul podoabelor în secolul al XVI-lea / For a history of prices in Romanian countries. Data concerning the price of jewels in the 16th century 5-17 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Mărturii referitoare la descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești / Testimonies concerning the discovery of the helmet at Poiana Coțofenești 19-23 română
articol de periodic IOSIP, Corina (autor) Un mit istoriografic și o orientare ideologică: mesianismul cultural și socialismul utopic / Un mythe historiographique et une orientation idéologique. Le mesianisme culturel et le socialisme utopique 25-41 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Societatea civilă românească. Un secol de Istorie / La société civile roumaine. Un siècle d'histoire 43-51 română
articol de periodic IONIȚĂ, Viorel (autor) Relațiile dintre armata imperială rusă și agricultorii din Vlașca în timpul războiului de independență / The relations between the Russian Imperial army and the farmers of Vlașca during the Independence War / 53-57 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Cîteva insigne și medalii vasluiene din colecțiile Muzeului Național de Istorie 59-63 română
articol de periodic BOICESCU, Simona (autor) Teme medicale în opera gravorului Tony Szirmai / Medical subjects presented in the work of Tony Szirmai, medalist 65-70 română
articol de periodic IONESCU ADRIAN, Silvan (autor) Fotografii de Carol Szathmari din războiul Crimeii în colecții americane și britanice / Photographs from the Crimean war by Carol Szathmari in American and British collections 71-82 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) O pagină din istoria tiparului românesc. Institutul de Arte Grafice "Carol Gobl" / Une page de l'histoire de l'Imprimerie roumaine. L'Institut d'Arts Graphiques "Carol Göbl" 83-87 română
articol de periodic POPOV, Mihaela (autor) Momente din istoria controversatului canal București-Dunăre / Approche historique d'une grande controverse: Le canal Bucarest- Danube 89-95 română
articol de periodic AVRAM, Valeriu (autor) Proiecte și construcții originale românești în domeniul aeronauticii între anii 1906-1916 / Projets et constructions originales roumaines dans le domaine, de l'aéronautique pendant les années 1906-1916 97-105 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Bucureștii în ajunul jubileului din anul 1906 / Bucarest à la veille du jubilé de 1906 107-113 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) , NEGUȚU, Mariana (autor) Expozițiunea Generală Română din 1906. 90 de ani de la organizare / L'exposition générale roumaine de 1906. 90 années depuis son organisation 115-120 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) Misiunea Berthelot în documente militate inedite / La mission Berthelot dans les documents militaires 121-125 română
articol de periodic BILȚ, Smaranda (autor) Recente achiziții ale muzeului național de istorie a României. Busturi reprezentîndu-i pe Take Ionescu și Grigore Gafencu / Récentes acquisitions au Musée National d'Histoire de la Roumanie. Les bustes de Take Ionescu et Grégoire Gafencu 127-134 română
articol de periodic STANCU, Emilia (autor) Spitalul românesc interbelic în lumina statisticilor sanitare din 1938 / L'hôpital roumain entre les deux guerres mondiales suivant les statistiques sanitaires de 1938 135-146 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Participarea eroică a grupului 5 bombardament al aviației române la campania din anul 1941 / L'héroique participation du groupe 5 bombardement de l'aviation roumaine à la campagne de 1941 147-154 română
articol de periodic MANOLIU, Vladimir (autor) Revolta maramureșenilor față de încercarea de alipire silnică a Maramureșului la Ucraina subcarpatică 1945. Mărturii ale unor participanți la evenimente / 155-160 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Generalul Leonard Mociulschi în cele trei războaie din prima jumătate a veacului nostru /General of division Leonard Mociulschi during three wars of the first half of the 20th century 161-174 română
articol de periodic STAVARACHE, DumItru (autor) Asistența religioasă în armata română în prima jumătate a secolului al XX-lea / Religious service in the romanian army in the first half of the 20th century 175-180 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la istoricul turnătoriilor artistice în metal din România / Contributions to the History of Artistic Foundries in Romania 181-188 română
articol de periodic IORDAN, Constantin (autor) Istoria modernă a Dobrogei în istoriografia bulgară din ultimul deceniu /L'histoire modeme de la Dobroudja dans l'historiographie bulgare de la dernière décennie 189-197 română
articol de periodic JURCĂ, Chira (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Unele considerații privind problematica organizării secției de istorie contemporană în muzeu / Quelques considerations concernant les problèmes de l'organisation de la section d'histoire contemporaine dans le musée 190-206 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Din activitatea lui Nicolae Titulescu în vederea consolidării relaților internaționale / L'activité de Nicolae Titulescu concernant la consolidation des relations internationales. 207-223 română