Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 24 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2014 Cultură și istorie la est de Carpați în perspectivă sud-est europeană (sec. XVII-XX), anul 2014 IORDAN, Constantin (coordonator), EȘANU, Andrei (coordonator)
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX IORDAN, Constantin (autor) Politici naționale și minorități etnice: repere privind statutul românilor din Balcani în perioada interbelică / Politiques nationales et minorités ethniques: repères concernant le statut des roumains des Balkans pendant l'entre deux guerres 281-289 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X IORDAN, Constantin (autor) Istoria modernă a Dobrogei în istoriografia bulgară din ultimul deceniu /L'histoire modeme de la Dobroudja dans l'historiographie bulgare de la dernière décennie 189-197 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI IORDAN, Constantin (autor) România și succesiunea la tronul Greciei din toamna anului 1922 / La Roumanie et la succeston au throne de la Grèce en automne de l'année 1922. 183-189 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII IORDAN, Constantin (autor) Despre starea economică a României în anul Marii Uniri: Impactul ocupației străine. Mărturii externe / Sur l`état économique de la Roumanie pendant l' année de la Grande Union: L'impact de l' occupation 285-298 română
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 IORDAN, Constantin (autor) Le Roumanie et le projet Briand de l'Union Europeenne Les Etats nationaux dans le Sud-Est et l'integration europeenne 393 franceză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 IORDAN, Constantin (autor) Daniel Cain, Un trimis al Majestății Sale: Nicolae Mișu Comptes rendus 560-561 franceză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 IORDAN, Constantin (autor) DIMITAR GOCEV, Makedonskata inteligencija v perioda 1919-1941 g, Sofia, Universitetsko Izdatzelstvo "Sv. Kliment Ohridski" Comptes rendus 563 franceză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 IORDAN, Constantin (autor) Studia in honorem Professoris Virginiae Paskaleva, in "Bulgarian Historical Review" / "Revue Bulgare d'Histoire" Comptes rendus 566-568 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 IORDAN, Constantin (autor) La Roumanie à la veille du Congrès de la Paix de Paris (1919). Repères concernant la propagande nationale Identité nationale et mémoire collective 201-206 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 IORDAN, Constantin (autor) Vasilc SOIMARU, Românii din jurul României în imagini, Chișinău, Ed. Prometeu, 2008 Comptes rendus 383 franceză
articol de periodic 2010 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVIII, nr. 1-4 IORDAN, Constantin (autor) Hubert Neuwirth, Widerstand und Kollaboration in Albanien, 1939–1944, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2008, 307 p. («Albanische Forschungen», Band 27) Comptes rendus 396-397 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 IORDAN, Constantin (autor) Les Chefs de la mission diplomatique de la Roumanie à Sofia pendant l’entre-deux-guerres: esquisses de portraits Histoire moderne, culturelle et diplomatique 275-280 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 IORDAN, Constantin (autor) Christophe PROCHASSON et Florin ȚURCANU (coordinateurs), La Grande Guerre – Histoire et mémoire collective en France et en Roumanie, Bucarest, New Europe College-Institut d’études avancées, 2010 Comptes rendus 377-378 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 IORDAN, Constantin (autor) George UNGUREANU, Problema Cadrilaterului în contextul relațiilor româno–bulgare (1919–1940), Brăila, Musée de Brăila, Maison d’édition Istros, 2009 Comptes rendus 378-379 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 IORDAN, Constantin (autor) Eleftheria K. MANTA, Muslim Albanians in Greece. The Chams of Epirus (1923–2000). Translated by Raymond Philip Zymaris, Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 2008 Comptes rendus 384-385 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 IORDAN, Constantin (autor) Un voyageur roumain en Grèce au début du XX siècle Histoire des mentalités et histoire de l’art 211-238 franceză
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, I, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene IORDAN, Constantin (autor) Probleme naționale în Balcani Naţiune, stat naţional, naţionalism 65-78 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, II, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene IORDAN, Constantin (autor) Un dosar al rivalității franco-italiene în Balcani în anii '20: dotarea marinei române Realităţi sociale şi relaţii politice 121-129 română
articol de periodic 1995 Sud-Estul și Contextul European: SECE, III, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și Politică IORDAN, Constantin (autor) Minorități și politică în Balcani: România și protocolul Kalfov - Politis (septembrie 1924) Mentalitate şi politică 123-130 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VI, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Ce este Sud-Estul European? IORDAN, Constantin (autor) Balcanism și europenism Puncte de vedere actuale 61-64 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, V, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică IORDAN, Constantin (autor) Naționalism, comunism, terorism în Balcani: Organizația Revoluționară Internă Macedoneană și sfârșitul lui Todor Aleksandrov (1924) Identitate naţională şi ideologie naţionalistă 33-42 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene IORDAN, Constantin (autor) „Interesul național” în Bulgaria actuală: politică și istoriografie Istorie Modernă şi Contemporană 149-167 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX-b, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene IORDAN, Constantin (autor) Note despre Organizația Revoluționară Internă Macedoneană (1919-1934) Identitate naţională şi construcţie politică 143-149 română
articol de periodic 1999-2000 Sud-Estul și Contextul European: SECE, X, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene IORDAN, Constantin (autor) Problema bisericilor românești din Iugoslavia după primul război mondial. Mărturiile lui Theodor G. Emandi 7-20 română