Sud-Estul și Contextul European: SECE, II, 1994, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins - Contents 5-6 română, engleză
articol de periodic DUȚU, Alexandru (autor) Câte Europe sunt în Europa? Percepţie, imagine, stereotip 7-12 română
articol de periodic PIPPIDI, Andrei (autor) Cunoașterea sud-estului european ca știință: opera inedită a lui L.F. Marsili Percepţie, imagine, stereotip 13-20 română
articol de periodic VLAD, Laurențiu (autor) România la Expoziția universală de la Paris din 1867. Imaginea identitătii nationale. Propagandă și receptare Percepţie, imagine, stereotip 21-29 română
articol de periodic BLÎNDA, Virginia (autor) Trei modele umane ale secolului al XX-lea: fascist, nazist și comunist Percepţie, imagine, stereotip 30-36 română
articol de periodic TANAȘOCA, Nicolae-Șerban (autor) Afirmare și alienare în istoria romanității balcanice Romanitatea balcanică 37-46 română
articol de periodic TANAȘOCA, Anca (autor) Contribuția lui Silviu Dragomir la cercetarea romanității balcanice Romanitatea balcanică 47-57 română
articol de periodic SCĂRLĂTOIU, Elena (autor) Originea istroromânilor văzută de lingviști Romanitatea balcanică 58-69 română
articol de periodic MIHAIL, Zamfira (autor) Terminologia uneltelor agricole românești în perspectivă etnolingvistică sud-est europeană. O nouă ipoteză Cuvintele şi dialogul cultural 70-77 română
articol de periodic VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Încadrarea morfologică în română și albaneză a substantivelor de declinarea a III-a din latină Cuvintele şi dialogul cultural 78-89 română
articol de periodic BRAD-CHISACOF, Lia (autor) Transferul lexical de la greacă la română și mutațiile fonice aferente acestuia (secolul al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea) Cuvintele şi dialogul cultural 90-99 română
articol de periodic PANAITE, Viorel (autor) Regimul negustorilor străini în 'ahdname-lele otomane (sec. XV - XVII). O radiografie (I) Realităţi sociale şi relaţii politice 100-114 română
articol de periodic LIVADĂ CADESCHI, Ligia (autor) De la azilul pentru săraci la spitalul pentru bolnavi. Așezămintele de binefacere de la Colțea în prima jumătate a sec. al XVIII-lea Realităţi sociale şi relaţii politice 115-120 română
articol de periodic IORDAN, Constantin (autor) Un dosar al rivalității franco-italiene în Balcani în anii '20: dotarea marinei române Realităţi sociale şi relaţii politice 121-129 română
articol de periodic Activitatea Institutului de Studii Sud-Est Europene 1993 Cronică 130-138 română