Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 21 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2011 Identitate, etnicitate, limbă în Sud-Estul Europei, anul 2011 TANAȘOCA, Nicolae Șerban (coordonator), VĂTĂȘESCU, Cătălina (coordonator), MIHAIL, Zamfira (redactor), NEVACI, Manuela (redactor), DIȚĂ, Cezar-Octavian (tehnoredactor)
volum de carte 2012 Polychronion - Profesorului Nicolae Șerban-Tanașoca la 70 de ani, anul 2012 BRAD-CHISACOF, Lia (coordonator), VĂTĂȘESCU, Cătălina (coordonator)
volum de carte 1984 Studii istorice sud-est europene, anul 1984, Intelectuali din Balcani în România CICANCI, Olga (autor), PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor), SUPIUR, Elena (autor), VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor), DUȚU, Alexandru (coordonator, prefață), STĂNESCU, Eugen (postafță)
volum de carte 1997 Vocabularul de origine latină din limba albaneză în comparație cu româna, anul 1997, seria Bibliotheca Thracologica VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor)
articol de periodic 2010 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVIII, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) L’ethnonyme Romanus en dalmate et roumain Repères linguistiques 71-76 franceză
articol de periodic 2010 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVIII, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Enciklopedisë Shqiptare, Fjalor enciklopedik shqiptar, botim i ri, vol I (A–Gj, p. 1–872), vol. II (H–M, p. 873–1802), rédacteur responsable Emil Lafe, Tiranë, 2008 Comptes rendus 375-376 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Albanische Geschichte. Stand und Perspektiven der Forschung. Herausgegeben von Oliver Jens Schmitt und Eva Anne Frantz, Südosteuropäische Arbeiten 140 (für das Südost-Institut hg. von Ulf Brunnbauer und Konrad Clewing), R. Oldenbourg Verlag, München, 2009 Comptes rendus 345-347 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Marcu GABINSCHI, Formele nepredicative nonconjunctivale ale limbii române (pe marginea tratării lor în gramatica oficială), Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 2010, 108 p.; Marcu GABINSCHI, Dicționar de rizodublete etimologice ale limbii române, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, 2007 Comptes rendus 347-348 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Emanuela TIMOTIN, Descântecele manuscrise românești (secolele al XVII-lea – al XIX-lea), ediție critică, studii lingvistice și filologice, Editura Academiei Române, București, 2010 Comptes rendus 349-350 franceză
articol de periodic 2012 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, L, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Sur la sémantique du mot albanais kopil Repères linguistiques 21-26 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) L’influence latine sur l’albanais. Considérations en marge du livre de Guillaume Bonnet, Les mots latins de l’albanais Discussions 413-415 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Oliver Jens SCHMITT, Skanderbeg. Der neue Alexander auf dem Balkan, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2009 Comptes rendus 433-434 franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Considérations sémantiques en marge de deux mots d’origine latine: alb. pendohem « se repentir », roum. a pănăta « peiner, souffrir; plaindre » ; a se pănăta « se lamenter » Philologie et histoire des textes 37-46 Franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Vlad BOłULESCU DE MĂLĂIEȘTI, Scrieri (Écrits), I. ViaŃa lui Scanderbeg, tradusă din italiană în 1763 (La vie de Scanderbeg traduite de l’italien en 1763), édition critique, introduction, étude philologique et linguistique, glossaire et index par Emanuela TIMOTIN et Ovidiu OLAR; II. Canonizarea Sfântului Felice (La canonisation de saint Félice). Varlaam și Ioasaf (Barlaam et Josaphat). Glosar irochez-român (Glossaire iroquois-roumain). Însemnări astronomice (Notes astronomiques), éditions critiques, études introductives et glossaire par Cristina-Ioana DIMA; III. Istoria universală. Asia (Histoire universelle. Asie), édition critique, études, glossaire et index par Emanuela TIMOTIN et Andrei TIMOTIN, Bucarest, Univers Enciclopedic Gold, 2013 Comptes rendus 389-391 franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Documentele redeșteptării macedoromânilor, documents recueillis et sélectionnés par Victor PAPACOSTEA et Mihai REGLEANU; édition soignée par Nicolae Șerban TANASOCA et Ștefan VÂLCU, avec la collaboration de Iuliana Deac, Bucarest, Maison d’édition Predania, 2012 Comptes rendus 396-397 franceză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4, ianuarie-decembrie VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Les descendants roumains et albanais des termes de la famille du lat. miserum, miserere Linguistique balkanique 25-32 franceză
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, I, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Aspecte ale relațiilor albanezilor cu vecinii Naţiune, stat naţional, naţionalism 57-64 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, I, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Activitatea Institutului de Studii Sud-Est Europene, 1991-1992 Cronică 171-185 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, II, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Încadrarea morfologică în română și albaneză a substantivelor de declinarea a III-a din latină Cuvintele şi dialogul cultural 78-89 română
articol de periodic 1995 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IV, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Câteva probleme ridicate de studierea lexicului creștin de origine latină în albaneză și română Corespondenţă, traduceri, lexic 97-106 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, V, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Termeni autohtoni și de origine latină din domeniul pastoral în albaneză și română Limbă şi societate 49-56 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Termeni de origine latină referitori la tors în română și albaneză IZVOARE ETNOLINGVISTICE ALE SUD-ESTULUI EUROPEAN (Comunicări prezentate la Simpozionul ştiinţific româno-bulgar, Bucureşti. 25 iunie 1998, organizat de dr. Zamfira Mihail) 31-42 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX-b, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Alb. krushk „cuscru”, mik „prieten”, shok „tovarăș” în terminologia nunții Limbă şi cultură 69-74 română
articol de periodic 1999-2000 Sud-Estul și Contextul European: SECE, X, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Considerații asupra lexicului creștin de origine latină în română și albaneză (lat. factura «creatură», lat. ed. creatura) 141-144 română
articol de periodic 2001-2002 Sud-Estul și Contextul European: SECE, XI, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Familia VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Termeni pentru noțiunea de „sage-femme” în română și albaneză 29-36 română