Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 19 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1980 Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca, anul 1980, Manuscrisul Mihail NECULCE, Ion (autor), MIHAIL, Paul (editor), MIHAIL, Zamfira (editor)
volum de carte 2011 Identitate, etnicitate, limbă în Sud-Estul Europei, anul 2011 TANAȘOCA, Nicolae Șerban (coordonator), VĂTĂȘESCU, Cătălina (coordonator), MIHAIL, Zamfira (redactor), NEVACI, Manuela (redactor), DIȚĂ, Cezar-Octavian (tehnoredactor)
volum de carte 2009 Impact de l'imprimerie et rayonemment intellectuel des Pays Roumains, I, anul 2009 SIMION, Lidia (redactor), HERDA, Elena (redactor), SIUPIUR, Elena (coordonator), MIHAIL, Zamfira (coordonator), ANCA, Ivan (tehnoredactor)
volum de carte 2001 Limba română în scrieri parenetice din Basarabia (1812 - 1865), anul 2001 MIHAIL, Zamfira (autor)
volum de carte 1978 Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană, anul 1978 MIHAIL, Zamfira (autor)
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V MIHAIL, Zamfira (autor) « Réitérer la traduction », un procède de la littérature religieuse roumaine C. POST-BYZANTINA 497-508 franceză
articol de periodic 2011 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI MIHAIL, Zamfira (autor) Einführung in die vergleichende Untersuchung der slawischen liturgischen Manuskripte der Rumänischen Orthodoxen Kirche (XVII. Jh.) 365-382 germană
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 MIHAIL, Zamfira (autor) Les apocryphes - perspectives des recherches sud-est europeennes. La prospection roumaine Histoire ecclesiastique 73-80 franceză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 MIHAIL, Zamfira (autor) Triodion und Pentekostarion nach slavischen Handchriften des 11-14. Jahrhunderts, Teil I: Vorfastenzeit. "Patristica slavica" Band 11, Paderborn, Munchen, Wien, Zurich, Verlag Ferdinand Schoningh, 2004, 614 S Comptes rendus 542-544 germană
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 MIHAIL, Zamfira (autor) Graiuri dacoromâne din nordul Bulgariei. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar; Graiuri românești din Ungaria. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar; Graiuri românești din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei și nordul Maramureșului. Studiu lingvistic. Texte dialectale și glosar; Institutul de fonetică și dialectologie Al. Rosetti Comptes rendus 574-577 franceză
articol de periodic 2010 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVIII, nr. 1-4 MIHAIL, Zamfira (autor) Elena K. ROMODANOVSKAJA, Rimskije Dejanija na Rusi. Voprosy tekstologii i russifikacii, Moscou, Ed.Indrik, 2009 Comptes rendus 383-385 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 VELCULESCU, Cătălina (autor) , MIHAIL, Zamfira (autor) , STĂNCULESCU, Ileana (autor) , OLAR, Ovidiu (autor) Des missels grecs et slavons aux traductions en roumain (XVII siècle), manuscrit roum. BAR 1790 Bucarest et manuscrit roum. BAR 1216 Cluj-Napoca Littérature médiévale 33-52 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 MIHAIL, Zamfira (autor) Studii de limba română. Omagiu profesorului Grigore Brâncuș (ed. Gh. Chivu, Oana Uță-Bărbulescu), Ed. Universității din București, 2010 Comptes rendus 348-349 franceză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 MIHAIL, Zamfira (autor) Borjana HRISTOVA, Elisaveta MUSAKOVA, Elena UZUNOVA, Opis na slavjanskite răkopisi v cărkovno-istoričeskija i arhiven Institut na Bălgarskata Pravoslavna Cărkva, t. I, Biblejski knigi, Ed. Borina, Sofia, 2009 Comptes rendus 359-360 franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4 MIHAIL, Zamfira (autor) Vasilka ALEKSOVA, Сватбената терминология в българския и румънския език (Етнолингвистично изследване), Universitetsko Izd. „Sv. Kliment Ochridski”, Sofia, 2013 Comptes rendus 401-402 Franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4 MIHAIL, Zamfira (autor) Tezaurul Academiei Române [Trésor de l’Académie Roumaine], IV. Gabriela DUMITRESCU, Manuscrise, documente istorice, arhive și corespondență, carte rară [Manuscrits, documents historiques, archives et correspondance, livre rare], București, Editura Academiei Române, 2013 Comptes rendus 403-405 Franceză
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie MIHAIL, Zamfira (autor) Etnolingvistica - cercetare interdisciplinară 27-31 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, II, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene MIHAIL, Zamfira (autor) Terminologia uneltelor agricole românești în perspectivă etnolingvistică sud-est europeană. O nouă ipoteză Cuvintele şi dialogul cultural 70-77 română
articol de periodic 1995 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IV, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică MIHAIL, Zamfira (autor) Receptarea ideilor luministe în Bulgaria în secolul al XIX-iea Mentalitate şi politică 29-34 română
articol de periodic 1997 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VIII, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Acte românești din Basarabia (sec. XIX). Sesiune științifică organizată de Institutul de Studii Sud-Est Europene, sub egida Comisiei de granturi a Academiei Române, la 4 decembrie, 1996 MIHAIL, Zamfira (autor) Academia română și cercetarea culturii românești din Basarabia Acte în limba română din Basarabia în secolul al XIX-lea 7-10 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene MIHAIL, Zamfira (autor) Colaborarea româno-bulgară în domeniul etnolingvisticii IZVOARE ETNOLINGVISTICE ALE SUD-ESTULUI EUROPEAN (Comunicări prezentate la Simpozionul ştiinţific româno-bulgar, Bucureşti. 25 iunie 1998, organizat de dr. Zamfira Mihail) 17-22 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene MIHAIL, Zamfira (autor) Terminologia ecleziastică și cultura populară sud-slavă IZVOARE ETNOLINGVISTICE ALE SUD-ESTULUI EUROPEAN (Comunicări prezentate la Simpozionul ştiinţific româno-bulgar, Bucureşti. 25 iunie 1998, organizat de dr. Zamfira Mihail) 53-57 română
articol de periodic 1999-2000 Sud-Estul și Contextul European: SECE, X, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene MIHAIL, Zamfira (autor) Le champ onomasiologique de l'enterrement en roumain et en bulgare 133-140 franceză
articol de periodic 1979 Tibiscum, III, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie MIHAIL, Zamfira (autor) Etnolingvistica - cercetare interdisciplinară Relaţiile etnografiei cu alte ştiinţe 27-31 română, engleză