Sud-Estul și Contextul European: SECE, X, 1999-2000, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins - Sommaire 5-6 română, franceză
articol de periodic IORDAN, Constantin (autor) Problema bisericilor românești din Iugoslavia după primul război mondial. Mărturiile lui Theodor G. Emandi 7-20 română
articol de periodic STAHL, Paul (autor) Case și biserici de țară din România. Asemănări și deosebiri 21-36 română
articol de periodic LUNG, Ecaterina (autor) L'église orthodoxe roumaine, le pouvoir politique et le mariage (XVIe - XVIIe siècles) 37-48 română
articol de periodic MIHAI, Nicolae (autor) Biserică, memorie și devoțiune în Oltenia modernă (1700-1850). Câteva note pe marginea surselor testamentare 49-66 română
articol de periodic PĂUN, Radu (autor) Propositions générales pour une anthropologie historique du culte et du pèlerinage de Sainte Paraskèvi 67-76 franceză
articol de periodic ȘERBAN, STELU (autor) Pelerinajele mariale în societatea rurală din România: Dobrogea și Maramureș 77-98 română
articol de periodic MIHAI, Constantin (autor) Eminescu și creștinismul 99-106 română
articol de periodic TIMOTIN, Andrei (autor) Vedenia monahului Teodosie de la Neamț: un text eshatologic de la sfârșitul secolului al XVIII-lea 107-131 română
articol de periodic MIHAIL, Zamfira (autor) Le champ onomasiologique de l'enterrement en roumain et en bulgare 133-140 franceză
articol de periodic VĂTĂȘESCU, Cătălina (autor) Considerații asupra lexicului creștin de origine latină în română și albaneză (lat. factura «creatură», lat. ed. creatura) 141-144 română