Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 46 de publicații
Publicația Publicată de Contributori Realizatori Domenii Tip Nr. Volume
Balcania Institutul de Studii Sud-Est Europene , Institutul de Studii și Cercetări Balcanice Institutul de Studii Sud-Est Europene Arheologie , Artă , Etnografie , Istorie periodic 8
Balcanologi şi bizantinişti români Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) Istorie carte 1
Balcanologie şi politică în România secolului XX Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) Istorie carte 1
Basarabia prin vocile ei Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene SIUPIUR, Elena (autor) Istorie carte 1
Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Istorie carte 1
Bizanţul şi românii - eseuri, studii şi articole Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) Istorie carte 1
Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est europeană (secolele XVII-XIX) Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene DEMENY, Lidia (autor) , PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor) Carte Veche , Istorie carte 1
Cărţile de înţelepciune în cultura română Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene DUȚU, Alexandru (autor) Istorie carte 1
Ceramica din Hurez Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene PETRESCU, Paul (autor) , STAHL, Paul (autor) Etnografie , Etnologie , Patrimoniu cultural național carte 1
Civilizaţia vechilor sate româneşti Institutul de Studii Sud-Est Europene STAHL, Henri (autor) , STAHL, Paul (autor) Etnografie , Etnologie carte 1
Etudes Byzantines et Post-Byzantines Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene Arheologie , Istorie , Numismatică periodic 7
Folclorul şi arta populară românească Institutul de Studii Sud-Est Europene STAHL, Paul (autor) Istorie carte 1
Ideile politice şi iluminismul în Principatele Române (1750-1831) Institutul de Studii Sud-Est Europene GEORGESCU, VLAD (autor) Istorie carte 1
Identitate, etnicitate, limbă în Sud-Estul Europei Institutul de Studii Sud-Est Europene DIȚĂ, Cezar-Octavian (tehnoredactor) , MIHAIL, Zamfira (redactor) , NEVACI, Manuela (redactor) , TANAȘOCA, Nicolae Șerban (coordonator) , VĂTĂȘESCU, Cătălina (coordonator) Etnografie , Istorie carte 1
Impact de l'imprimerie et rayonemment intellectuel des Pays Roumains Institutul de Studii Sud-Est Europene ANCA, Ivan (tehnoredactor) , HERDA, Elena (redactor) , MIHAIL, Zamfira (coordonator) , SIMION, Lidia (redactor) , SIUPIUR, Elena (coordonator) Istorie carte 1
Intelectualii români din Principate şi cultura greacă (1821-1859) Institutul de Studii Sud-Est Europene PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (redactor) Istorie carte 1
Izvoare privind istoria României Academia Republicii Populare Române , Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" , Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” București , Institutul de Studii Sud-Est Europene ELIAN, Alexander (editor) , HÎNCU, Radu (editor) , ILIESCU, Vladimir (editor) , ILIESCU, Vladimir (editor) , LĂZĂRESCU, Radu (editor) , MIHĂESCU, Haralambie (editor) , MIHĂESCU, Haralambie (redactor responsabil) , POPESCU, Virgil (editor) , POPESCU, Virgil (editor) , ȘTEFAN, Gheorghe (redactor responsabil) , ȘTEFAN, Gheorghe (redactor responsabil) , TANAȘOCA, Nicolae Șerban (editor) , TANAȘOCA, Nicolae Șerban (editor) , TEOTEOI, Tudor (editor) Documente , Istorie carte 4
La langue latine dans le sud-est de l'Europe Institutul de Studii Sud-Est Europene MIHĂESCU, H. (autor) Istorie carte 1
Legislaţia agrară a Ţării Româneşti 1775-1782 Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene GEORGESCU, Valentin Al. (autor) , POPESCU, Emanuela (autor) Istorie carte 1
Legislaţia urbană a Ţării Româneşti 1765-1782 Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene GEORGESCU, Valentin Al. (autor) , POPESCU, Emanuela (autor) Istorie carte 1
Les études Sud-Est européennes en Roumanie Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene CÂNDEA, Virgil (autor) Istorie carte 1
Les relations de la Russie avec les Roumains et avec le Sud-Est de l'Europe du XVIII-e au XX-e siècle Institutul de Studii Sud-Est Europene DIȚĂ, Cezar-Octavian (tehnoredactor) , HERDA, Elena (redactor) , PIPPIDI, Andrei (coordonator) , SIMION, Lidia (redactor) , SIUPIUR, Elena (coordonator) , TANAȘOCA, Nicolae Șerban (coordonator colecție) Istorie carte 1
Literatura în limba greacă din Principatele Române (1774-1830) Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor) Istorie carte 1
Manual de ceramică populară Institutul de Studii Sud-Est Europene PETRESCU, P. (autor) , SLĂTINEANU, B. (autor) , STAHL, P. (autor) Artă , Etnografie , Etnologie , Patrimoniu cultural național carte 1
Manuel Paleologul - Sfaturi pentru educaţia împărătească Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene GRECU, Adriana (redactor) , MOCANU, Mariana (tehnoredactor) , NICOLAE, Simona (ediție critică) , PALEOLOGUL, Manuel (autor) , ȘERBĂNESCU, Mariana (copertă) Istorie carte 1
Meşterii ţărani români şi creaţiile lor de artă Institutul de Studii Sud-Est Europene STAHL, Paul (autor) Etnografie , Etnologie carte 1
Nicolae Şerban Tanaşoca - Credincioşi nouă înşine Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) Istorie carte 1
Nicolas Iorga; L'Homme et L'Oeuvre Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, D. M. (autor) Istorie carte 1
Organizarea de stat a Ţării Româneşti 1765-1782 Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene GEORGESCU, Valentin Al. (autor) , POPESCU-MIHUȚ, Emanuela (autor) Istorie carte 1
Pentru o istorie a vechii culturi româneşti Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene BERZA, Mihail (autor) , PIPPIDI, Andrei (editor) Istorie carte 1
Peuples, états et nations dans le sud-est de l'Europe: IXe Congrès international des études du Sud-Est européen : 30 août-4 septembre 2004 Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene Istorie carte 1
Polychronion - Profesorului Nicolae Şerban-Tanaşoca la 70 de ani Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene BRAD-CHISACOF, Lia (coordonator) , VĂTĂȘESCU, Cătălina (coordonator) Istorie carte 1
Preemţiunea în istoria dreptului românesc - Dreptul de protimisis în Ţara Românească şi Moldova Academia Republicii Socialiste România , Academia Română , Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Istorie carte 1
Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor (sec. XII - XIX) Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene ANGHELOV, D (readactor) , BERZA, M. (redactor) , DICULESCU, Vl. (readactor) , PASKALEVA, V. (redactor) , ȘTEFĂNESCU, St. (redactor) , TODOROV, N. (readactor) Istorie carte 2
Romanian Folklore and Folk Art Institutul de Studii Sud-Est Europene STAHL, Paul (autor) Etnografie , Etnologie carte 1
Romanian rugs Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene PETRESCU, Paul (autor) , STAHL, Paul (autor) Etnografie , Etnologie carte 1
România în Sud-Estul Europei Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene Istorie carte 1
România Regilor Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, Andrei (autor) Istorie carte 1
Românii de peste hotare - Memoriu elaborat în anul 1945 de Consilierul de Legaţie Emil Oprişanu Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene OPRIȘANU, Emil (autor) , TANAȘOCA, Nicolae-Șerban (îngrijitor ediție) Istorie carte 1
Scoarţe româneşti Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene PETRESCU, Paul (autor) , STAHL, Paul (autor) Etnografie , Etnologie carte 1
Sud-Estul European în vremea Revoluţiei Franceze - Stări de spirit, reacţii, confluenţe Academia Română , Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene DUȚU, Alexandru (coordonator) Istorie carte 1
Sud-Estul şi Contextul European Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene Istorie periodic 13
Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene MIHAIL, Zamfira (autor) Etnografie , Etnologie carte 1
Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele XVI-XVIII Academia Română , Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene PIPPIDI, Andrei (autor) Istorie carte 1
Unitate romanică şi diversitate balcanică - Contribuţii la istoria romanităţii balcanice Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene TANAȘOCA, Anca (autor) , TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) Istorie carte 1
Румынские ковры Institutul de Studii Sud-Est Europene Institutul de Studii Sud-Est Europene PETRESCU, Paul (autor) , STAHL, Paul (autor) Etnografie , Etnologie carte 1