Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 21 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2008 Byzantina et Daco Romana. Studii de istorie și civilizație bizantină și românească medievală, I, anul 2008 TEOTEOI, Tudor (autor)
volum de carte 2004 Catalogul manuscriselor grecești din Biblioteca Academiei Române, anul 2004 CARATAȘU, Mihail (autor), POPESCU-MIHUȚ, Emanuela (editor), TEOTEOI, Tudor (editor), ȘTREMPEL, Gabriel (prefață)
volum de carte 2000 Istoria Imperiului Bizantin, I, anul 2000, Imperiul creștin și asaltul invaziilor (313-610) BĂNESCU, Nicolae (autor), DUMITRESCU, Sorin (editor), TEOTEOI, Tudor (îngrijitor ediție)
volum de carte 2003 Istoria Imperiului Bizantin, II, anul 2003, Imperiul Bizantin clasic (610-1081) BĂNESCU, Nicolae (autor), DUMITRESCU, Sorin (editor), TEOTEOI, Tudor (îngrijitor ediție)
volum de carte 1982 Izvoare privind istoria României, anul 1982, Scriitori și acte bizantine (secolele IV-XV) / Scriptores et acta Imperii Byzantini saeculorum IV - XV, seria Fontes Historiae Daco-Romanae MIHĂESCU, Haralambie (editor), LĂZĂRESCU, Radu (editor), TANAȘOCA, Nicolae Șerban (editor), TEOTEOI, Tudor (editor)
articol de periodic 1979 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, I TEOTEOI, Tudor (autor) Remarques sur le travail manuel à Byzance au XIVe siècle 55-75 franceză
articol de periodic 1991 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, II TEOTEOI, Tudor (autor) L’opposition entre les notions de « monarchie » et « polyarchie » à Byzance (IXe-XIIIe siècles) 91-103 franceză
articol de periodic 1991 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, II TEOTEOI, Tudor (autor) Chronique de la Société Roumaine des Etudes Byzantines 221-222 franceză
articol de periodic 1997 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, III TEOTEOI, Tudor (autor) Ammien Marcellin, précurseur de l'historiographie byzantine 19-27 franceză
articol de periodic 1997 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, III TEOTEOI, Tudor (autor) Chronique de la Société Roumaine d'Etudes Byzantines 263-264 franceză
articol de periodic 2001 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, IV TEOTEOI, Tudor (autor) L'aigle imperial en tant que motif litteraire et source d'histoire comparee 181-197 franceză
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V TEOTEOI, Tudor (autor) Etienne le Grand et ses rapports avec le culte des saints militaires A. STEPHANUS ILLE MAGNUS - CHRISTIANAE FIDEI ATHLETA 89-116 franceză
articol de periodic 2011 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI TEOTEOI, Tudor (autor) Déserteurs et fuyards - témoignages byzantins inaperçus sur la romanité orientale 43-55 franceză
articol de periodic 2013 Istros, XIX TEOTEOI, Tudor (autor) Relevanța scrierii Vita Karoli Magni a șui Einhard pentru istoria balcanică 413-439 română
articol de periodic 2013 Istros, XIX TEOTEOI, Tudor (autor) The importance of Einhard's Vita Karoli Magni for the history of the Balkans 441-467 engleză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 TEOTEOI, Tudor (autor) L'hesychasme - valeurs sociales d'un ideal asocial Histoire ecclesiastique 151-164 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 TEOTEOI, Tudor (autor) Victor SPINEI, Universa Valachica. Românii în contextul politic internațional de la începutul mileniului al II-lea, (Les Romains dans le contexte politique international du debut du second millenaire), Chișinău, Ed. Cartdidact, 2006 Comptes rendus 346-348 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 TEOTEOI, Tudor (autor) Sergej P. KARPOV, Istorija Trapezundskoj imperii, Sankt-Peterburg, Éd. Aleteja, 2007. Comptes rendus 354-355 franceză
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 TEOTEOI, Tudor (autor) RIVISTA Dl STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI, N. S .. 43, 2006. Roma, 2007 (Ricardo di Lidia Perria, II) Comptes rendus 358-359 franceză
articol de periodic 2010 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVIII, nr. 1-4 TEOTEOI, Tudor (autor) Vera Georgievna ČENCOVA, Vostočnaja cerkov’ i Rossija posle Perejaslavskoj rady (1654–1658). Dokumenty, Moscou, Éd. « Gumanitarij », 2004 Comptes rendus 390-391 franceză
articol de periodic 2013 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LI, nr. 1-4 TEOTEOI, Tudor (autor) Olga Cicanci (1940–2013) In memoriam 466-467 franceză
articol de periodic 2015 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LIII, nr. 1-4 TEOTEOI, Tudor (autor) PAUL DIN ALEP, Jurnal de călătorie în Moldova și Valahia, étude introductive, édition du manuscrit arabe, traduction en roumain, notes et index (onomastique et toponymique) par Ioana FEODOROV, avec un avant-propos de Răzvan Theodorescu, Bucarest – Braïla, Éditions de l’Académie Roumaine – Éditions Istros du Musée de Braïla, 2014 Comptes rendus 420-424 franceză
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, I, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene TEOTEOI, Tudor (autor) Teoria imigraționistă a lui Georg Stadtmüller Romanitatea balcanică 87-96 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VI, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Ce este Sud-Estul European? TEOTEOI, Tudor (autor) Sud-Estul european ca zonă de interferențe și mărturie istorică a unității europene Puncte de vedere actuale 23-26 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, V, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică TEOTEOI, Tudor (autor) Originea și valoarea de informație a cronicilor scurte bizantine Surse istorice şi culturale 111-116 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene TEOTEOI, Tudor (autor) Termeni comuni români și bulgari în texte bizantine și postbizantine IZVOARE ETNOLINGVISTICE ALE SUD-ESTULUI EUROPEAN (Comunicări prezentate la Simpozionul ştiinţific româno-bulgar, Bucureşti. 25 iunie 1998, organizat de dr. Zamfira Mihail) 58-64 română