Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VERNESCU, Mirela (autor) Cultura Cernavoda I în Bărăgan 13-23 română
articol de periodic VERNESCU, Mirela (autor) La Culture Cernavoda I dans la Plaine de Baragan 25-44 franceză
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) , DIACONU, Vasile (autor) Două topoare din piatra aparținînd epocii bronzului descoperite la Tulucești, județului Galați 45-50 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) , DIACONU, Vasile (autor) Two Stone aces from the Bronze Aghe discovered in Tulucești, Galați County 46-60 engleză
articol de periodic DMITROVIC, Katarina (autor) Obiceiuri funerare din perioada bronzului timpuriu în regiunea Cacak, Vestul Serbiei 61-65 română
articol de periodic DMITROVIC, Katarina (autor) Burial customs during the early bronze Age in the Cacak region Serbia 67-78 engleză
articol de periodic LJUSTINA, Marija (autor) Sudul Cîmpiei Panonice în prima jumătate a mileniului II î.Hr. Studiu de caz: Zidovar, Banatul de Sud, Serbia 79-92 română
articol de periodic LJUSTINA, Marija (autor) South border of the Pannonian Plain in 1st half of 2nd millenium BC: Case study of Zidovar, South Banat district, Serbia 93-117 engleză
articol de periodic BARBU, Ioana (autor) , BARBU, Marius (autor) , BARBU, Mihaela-Maria (autor) , BODO, Cristina (autor) , CODREA, Ionuț (autor) , MARC, Antoniu Tudor (autor) , ȚUȚUIANU, Costin (autor) Un vas în formă de pasăre descoperit în așezarea de epoca bronzului de la Uroi-Sugheti, or. Simeria, jud. Hunedoara 119-128 română
articol de periodic BARBU, Ioana (autor) , BARBU, Marius (autor) , BARBU, Mihaela-Maria (autor) , BODO, Cristina (autor) , CODREA, Ionuț (autor) , MARC, Antoniu Tudor (autor) , ȚUȚUIANU, Costin (autor) Un vase en forme d'oiseau decouvert dans l'etablissement de l'age du bronze Uroi - Sigheti, ville de Simeria, dep. De Hunedoara 129-151 franceză
articol de periodic GROFU, Florin (autor) , POPA, Traian (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) A New Basarabi finding în the Giurgiu County. The settlement from Putineiu 153-177 engleză
articol de periodic GROFU, Florin (autor) , POPA, Traian (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) O nouă descoperire Basarabi în județul Giurgiu. Așezarea de la Putineiu 153-158 română
articol de periodic BAJDA-WESOLOWSKA, Anna (autor) , BOCHNAK, Tomasz (autor) , HOZER, Monika (autor) Une tombe feminine riche de Zablotce, Site 27 - temoignage des contacts transcarpatiques au Ier Age de Fer 179-216 franceză
articol de periodic BAJDA-WESOLOWSKA, Anna (autor) , BOCHNAK, Tomasz (autor) , HOZER, Monika (autor) Un mormînt feminin bogat de la Tablotce, Situl 27 - mărturie a contactelore transcarpatice, în prima epoca a fierului 179-192 română
articol de periodic FERNANDEZ-GOTZ, Manuel (autor) , KRAUSSE, Dirk (autor) , NĂSTASE, Mihai Claudiu (autor) Heuneburg: Problematică arheologică și istorică din oersoectiva percetărilor recente 217-233 română
articol de periodic FERNANDEZ-GOTZ, Manuel (autor) , KRAUSSE, Dirk (autor) , NĂSTASE, Mihai Claudiu (autor) Heuneburg: Archaelogical and historical perspectives in the light of recent research 235-264 engleză
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Un mormînt dublu de incinerație (C75) de la Hunedoara-Grădina Castelului, jud. Hunedoara (reevaluare științifică) 265-273 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) A double cremation grave (C75) from Hunedoara - Gradina Castelului, Hunedoara County (scientific re-assessment) 275-295 engleză
articol de periodic PETAC, Emanuel (autor) , VÎLCU, Aurel (autor) Emisiunile monetare de aur de tip Lysimach de la Odessos 297-308 română
articol de periodic PETAC, Emanuel (autor) , VÎLCU, Aurel (autor) The Lysimachus type Gold Mintage from Odessos 309-326 engleză
articol de periodic TATOMIR, Renata (autor) Sumpatheia. Gîndire hermeneutică și transdisciclinaritate 327-337 română
articol de periodic TATOMIR, Renata (autor) Sumpatheia. Hermetic throught and transdisciplinarity 339-352 engleză
articol de periodic MOINIER, Bernard (autor) Legiuni și unități auxiliare în marș - Despre sare și organizarea castrelor 353-366 română
articol de periodic MOINIER, Bernard (autor) Legions at auxiliaires en marche - du sel et de la castrametation 367-388 franceză
articol de periodic BEJENARU, Luminița (autor) , STANC, Simina (autor) Resurse animale exploatate în așezări de secole 2-7 d-Hr. Din zona cuprinsă între Dunăre și Marea Neagră: Date arheozoologice 389-398 română
articol de periodic BEJENARU, Luminița (autor) , STANC, Simina (autor) Animal resources exploited in settlements on the 2nd-7th centuries in the area between Danube and Black Sea: Archaeozoological data 399-409 engleză
articol de periodic TEOTEOI, Tudor (autor) Relevanța scrierii Vita Karoli Magni a șui Einhard pentru istoria balcanică 413-439 română
articol de periodic TEOTEOI, Tudor (autor) The importance of Einhard's Vita Karoli Magni for the history of the Balkans 441-467 engleză
articol de periodic RADICEVIC, Dejan (autor) Necropole medievale din secolele al IX-lea - al XI-lea în bazinul inferior al Dunării (porțiunea sîrbească 469-486 română
articol de periodic RADICEVIC, Dejan (autor) Medieval necropolises of 9th-11th century in the Lower Serbian Danube River Basin 487-514 engleză
articol de periodic TIRON, Tudor-Radu (autor) Heraldica domnească și boierească munteană la cumpăna veacurilor al XIV-lea - XV-lea 515-537 română
articol de periodic TIRON, Tudor-Radu (autor) The Wallachian Princely and noble heraldry in the turn of the fourtwnth-the fifteenth centuries 539-562 engleză
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) , PĂDURARU, Marius (autor) Vesele funerare din sticlă. Comerț, contacte interculturalwe și practici funerare în Valahia medievală 563-576 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) , PĂDURARU, Marius (autor) Glassware for zhe dead. Trade, intercultural contacts and mortuary customs in Late Middle Age Wallachia 577-598 engleză
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) Documente muntenești din colecția profesor Ion Ionașcu a Muzeului Brăilei (1608-1708) 599-627 română
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) Wallachian documents from the collection of professor Ion Ionașcu of the Brăila Museum (1608-1708) 629-649 engleză
articol de periodic POPESCU-SPINENI, Marin (autor) Etimologii din secolul al XVI-lea 653-665 română
articol de periodic POPESCU-SPINENI, Marin (autor) Sixteenth Century Etymologies 667-680 engleză
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Cîteva note de lectură 683-685 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) A few reading notes 687-689 engleză