Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 62 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2012 Depresiunea Neamț contribuții arheologice, anul 2012 DIACONU, Vasile (autor)
volum de carte 2010 Hănești - Botoșani: mărturii arheologice și istorice, anul 2010 DIACONU, Vasile (redactor)
articol de periodic 2008 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, III DIACONU, Vasile (autor) Despre plastica antropomorfă a culturii Noua 112-119 română
articol de periodic 2009 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, IV DIACONU, Vasile (autor) Descoperiri arheologice din secolul IV e.n. în Depresiunea Neamț 7-19 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VIII DIACONU, Vasile (autor) Cîteva piese de inventar funerar specifice secolului IV p. Chr. Provenite de la Ingărești (com. Urecheni, jud. Neamț) 53-61 română
articol de periodic 2015 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XI DIACONU, Vasile (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) A stone axe from Muntenia (Romania). An imitation of a bronze age metal axe? ... 82-88 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XII, nr. 1 ALEXA, Daniela (autor) , DIACONU, Vasile (autor) Obiecte legate de activitatea metalurgică din așezarea specifică bronzului târziu de la Gârbovăț (jud. Galați) 198-212 română
articol de periodic 2022 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVIII, seria Istorie veche și arheologie DIACONU, Vasile (autor) Câteva materiale din Neoliticul timpuriu descoperite la Mănăstirea Văratec (jud. Neamț) / Some Early Neolithic materials discovered at Văratec monastery (Neamț county) Studii şi Materiale 19-27 română
articol de periodic 2014 Angustia, nr. 17-18 DIACONU, Vasile (autor) , SÎRBU, Mariana (autor) Butonii de os și corn descoperiți în mediul culturii Noua ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 125-137 română
articol de periodic 2004-2005-2006 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXI-XXXII-XXXIII DIACONU, Vasile (autor) Noi materiale arheologice din comuna Vlăsinești, județul Botoșani 91-102 română
articol de periodic 2004-2005-2006 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXI-XXXII-XXXIII DIACONU, Vasile (autor) Așezarea și necropola de la Bîrlad-Valea Seacă (sfîrșitul sec. al III-lea - a doua jumatate a sec. al V-lea) - Palade V. 399-400 română
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXIV-XXXV-XXXVI DIACONU, Vasile (autor) Așezarea culturii Noua de la Topolița (com. Grumăzești, jud. Neamț) 171-183 română
articol de periodic 2010 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVII DIACONU, Vasile (autor) Un nou sit arheologic din epoca bronzului descoperit la Țolici (com. Petricani, județul Neamț) 89-98 română
articol de periodic 2011 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVIII DIACONU, Vasile (autor) Topoarele-celt din perioada tîrie a epocii bronzului din spațiul carpato-dunărean. Vol I. Celturile cu o urechiușă și fațetele arcoidale - Dergacev A.V. 203-206 engleză
articol de periodic 2010 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis: BMA, XXV DIACONU, Vasile (autor) Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice 164 română
articol de periodic 2012 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis: BMA, XXVIII DIACONU, Vasile (autor) Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice 305 română
articol de periodic 2015 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului PETRE I. ROMAN la cea de-a 80-a aniversare / Volume dedicated to Professor PETRE I. ROMAN on his 80th anniversary, seria Symposia Thracologica X DIACONU, Vasile (autor) , CIOBOTARU, Paul (autor) Some considerations regarding the copper axe from Cosmești (Galați County, Romania) Arheologie / Archaeology 156-163 engleză, română
articol de periodic 2008 Carpica, XXXVII DIACONU, Vasile (autor) Atefecte de piatră șlefuită din eneolitic și epoca bronzului descoperite în Depresiunea Neamț 130-145 română
articol de periodic 2009 Carpica, XXXVIII DIACONU, Vasile (autor) Date preliminare despre o așezare a culturii Costișa din județul Neamț 43-56 română
articol de periodic 2010 Carpica, XXXIX DIACONU, Vasile (autor) Posibile structuri de cult în bronzul tîrziu de la răsărit de Carpați 26-31 română
articol de periodic 2011 Carpica, XL DIACONU, Vasile (autor) , ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Un sceptru de piatră atribuit epocii bronzului provenit de la Măgura, județul Bacău 53-62 română
articol de periodic 2008-2010 Cercetări istorice: CI, XXVII-XXIX DIACONU, Vasile (autor) Comunități umane din bronzul târziu în Subcarpații Moldovei. Observații privitoare la dinamica teritorială 45-65 română
articol de periodic 2013 Cercetări istorice: CI, XXXII DIACONU, Vasile (autor) , CALISTRU, Doina (autor) Obiecte din epoca bronzului descoperite pe Valea Siretului 33-45 română
articol de periodic 2014 Cercetări istorice: CI, XXXIII DIACONU, Vasile (autor) , MITREA, Ioan (autor) Mărturii arheologice provenite din două așezări ale dacilor liberi aflate în zona subcarpatică a Neamțului 43-55 română
articol de periodic 2017 Cercetări istorice: CI, XXXVI DIACONU, Vasile (autor) Un vas eneolitic de tip kernos descoperit la Răucești, județul Neamț 47-53 română
articol de periodic 2017 Cercetări istorice: CI, XXXVI DIACONU, Vasile (autor) Restituiri privitoare la istoricul arheologiei nemțene. In memoriam prof. Dr. Ioan Mitrea (1937-2017) 297-309 română
articol de periodic 2007 Forum Cultural, VII, nr. 2, iunie DIACONU, Vasile (autor) Recunoașteri arheologice de suprafațăîn comuna Hănești, județul Botoșani Patrimoniu arheologic 8
articol de periodic 2007 Forum Cultural, VII, nr. 4, decembrie DIACONU, Vasile (autor) Unele date privind epoca bronzului pe valea Bașeului Patrimoniu arheologic 4
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie DIACONU, Vasile (autor) Despre o așezare a culturii Noua, în comuna Hănești(județul Botoșani) Patrimoniu arheologic 10
articol de periodic 2013 Istros, XIX CROITORU, Costin (autor) , DIACONU, Vasile (autor) Două topoare din piatra aparținînd epocii bronzului descoperite la Tulucești, județului Galați 45-50 română
articol de periodic 2013 Istros, XIX CROITORU, Costin (autor) , DIACONU, Vasile (autor) Two Stone aces from the Bronze Aghe discovered in Tulucești, Galați County 46-60 engleză
articol de periodic 2011 Marisia, XXXI, seria arheologie DIACONU, Vasile (autor) , NICULICĂ, Bogdan (autor) Un sceptre inedit de l'age du bronze decouvert a Mihoveni, department de Suceava 73-76 franceză
articol de periodic 2007 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIV, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Recunoașteri arheologice de suprafață în zona orașului Târgu-Neamț Materiale şi cercetări arheologice 87-119 română, franceză
articol de periodic 2008-2009 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) Vârfuri de săgeată și de lance din colecțiile Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț 253-283 română, engleză
articol de periodic 2008-2009 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) Materiale arheologice din bronzul timpuriu descoperite la Țolici-Hălăbutoaia, jud. Neamț 293-304 română, franceză
articol de periodic 2008-2009 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Noi situri arheologice în zona de Nord-Est a județului Neamț 417-435 română, engleză
articol de periodic 2010 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXVII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Începuturile Muzeului de Istorie și Etnografie din Târgu-Neamț Muzeografie 263-280 română, engleză
articol de periodic 2010 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXVII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Casa memorială "Veronica Micle" din Târgu Neamț Muzeografie 367-374 română, franceză
articol de periodic 2012 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) Materiale arheologice din așezarea precuteniană de la Țolici- În cimitir (jud. Neamț) Materiale şi cercetări arheologice 21-30 română, engleză
articol de periodic 2012 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Posibile interpretări ale unor descoperiri de piese metalice din epoca bronzului în sectorul montan al Văii Bistriței Materiale şi cercetări arheologice 203-212 română, germană
articol de periodic 2012 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) , DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Mormintele medievale de la Cetatea Neamț Materiale şi cercetări arheologice 229-256 română, engleză
articol de periodic 2012 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Roxana-Elena (autor) , DIACONU, Vasile (autor) Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț. Un nou proiect expozițional Muzeografie - Creşterea colecţiilor 429-438 română, engleză
articol de periodic 2013-2014 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Materiale arheologice din așezarea cucuteniană de la Drăgușeni (jud. Suceava) Materiale şi cercetări arheologice 89-99 română, engleză
articol de periodic 2013-2014 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Artefacte din epoca bronzului aflate în colecția Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț Materiale şi cercetări arheologice 147-159 română, engleză
articol de periodic 2013-2014 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2013-2014) Cronica 413-430 română, engleză
articol de periodic 2015-2016 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) , DIACONU, Roxana-Elena (autor) Considerații etnoarheologice privind un izvor de apă sărată din Subcarpații Moldovei Cercetări Pluridisciplinare 253-266 română, engleză
articol de periodic 2015-2016 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (2015-2016) Cronica 493-515 română, engleză
articol de periodic 2015-2016 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România, ediția a XXIII-a, Piatra-Neamț, 2016. Locul centrelor istorice în contextul urban actual Cronica 527-534 română, engleză
articol de periodic 2010 Mousaios, XV DIACONU, Vasile (autor) Unele considerații despre topoarele miniaturale de lut ars din epoca bronzului 63-72 română
articol de periodic 2008 Peuce, 6, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă DIACONU, Vasile (autor) Two stone objects discovered in Northern Dobrudja 25-28 engleză
articol de periodic 2012 Peuce, 10, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă DIACONU, Vasile (autor) Discuții privitoare la unele pandantive specifice bronzului târziu din nord-vestul și nordul Mării Negre 21-38 română
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 DIACONU, Vasile (autor) Toponimele „cetățuia” și „cetate” din zona Neamțului – confirmări și infirmări ale prezenței unor situri arheologice Studii şi Materiale 85-104 franceză
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 DIACONU, Vasile (autor) Vasile Haheu (coord.) Giurgiulești – vestigii arheologice de la Prutul Inferior RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE 326-328 română
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 DIACONU, Vasile (autor) , BRAȘOVEANU, Casandra (autor) A bronze dagger from the Moldavian Subcarpathians Studii şi Materiale 93-100 engleză
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 DIACONU, Vasile (autor) , SÎRBU, Mariana (autor) Note about a Bronze Age hoard from the north of the Republic of Moldova and some considerations about the winged axes to the east of the Carpathians STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 165-172 engleză
articol de periodic 2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII DIACONU, Vasile (autor) Notă privitoare la două obiecte de piatră descoperite în județul Tulcea I. Istoria românilor 62-69 română
articol de periodic 2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII DIACONU, Vasile (autor) Tyragetia, Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Chișinău, Vol I [XVII], nr. 1 și nr. 2, 2007 IV. Recenzii şi note bibliografice 300-301 română
articol de periodic 2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX DIACONU, Vasile (autor) Despre posibilitatea existenței prototipurilor și a imitațiilor în industria litică. Discuții pe baza unor topoare de piatră din epoca bronzului I. Istoria românilor 17-28 română
articol de periodic 2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX DIACONU, Vasile (autor) Acta Moldaviae Meridionalis, Anuarul Muzeului Județean ''Ștefan cel Mare'' Vaslui, XXVIII-XXIX, Vol. I-II, 2007-2008 III. Recenzii şi note bibliografice 199-200 română
articol de periodic 2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX DIACONU, Vasile (autor) Angvstia, 12, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sf. Gheorghe, Editura Angvstia, 2008, 328 P. III. Recenzii şi note bibliografice 200-201 română
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DIACONU, Vasile (autor) Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali - Munteanu Roxana III. Recenzii şi note 266-269 română
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DIACONU, Vasile (autor) Din arheologia și istoria Moldovei în primul mileniu creștin - Mitrea I III. Recenzii şi note 277-279 română
articol de periodic 2015 Zargidava - Revistă de Istorie, XIV DIACONU, Vasile (autor) Arheologia preventivă în Republica Moldova, vol. 1, nr. 1-2, 2014 260-262 română
articol de periodic 2016 Zargidava - Revistă de Istorie, XV, 21 martie DIACONU, Vasile (autor) Orbis Praehistoriae. Mircea Petrescu-Dîmbovita- in memoriam, V Spinei, N Ursulescu, V Cotiugă (ed) Note de lectură şi recenzii/ Notes de lecture et comptes redus/ Reading notes and reviews 297-302 română