Carpica, XXXVII, 2008


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Carpica - Predoslovie .9-11 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Bacău 600 - de la sat la oraș la confluența Bistriței cu Siretul .12-22 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Precizări privind geneza și evoluția orașului Bacău în secolele CIV-XV 23-67 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) , IACOBESCU, Silvia (autor) Bacăul medieval oglindit în medalistică 68-80 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Învățămîntul primar băcăuan pană la Legea Instrucțiunii Piblice (1864) 81-96 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Dezvoltarea învățămîntului tehnic și profesional băcăuan pană în 1818 97-109 română
articol de periodic GARVĂN, Daniel (autor) Locuiri sezoniere precucuteniene. Cucuieți-Slatina Veche, județul Bacău 110-122 română
articol de periodic ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) O figurină zoomorfă descoperită în situl cucutenian de la Fulgeris., com Pîmcești, jud. Bacău 123-129 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Atefecte de piatră șlefuită din eneolitic și epoca bronzului descoperite în Depresiunea Neamț 130-145 română
articol de periodic ENEA SERGIU, Constantin (autor) Topoare de aramă cu brațele "în cruce" din România - sinboluri eneolitice ale puterii și ale statutului social 146-175 română
articol de periodic ALAIBA, Ruxandra (autor) , LEVIȚKI, Oleg (autor) Ceramica pictată din etapa Cucuteni B2, descoperită în necropola de la Trinca-La Șanț, raionul Edineț, Republica Moldova 176-193 română
articol de periodic POPESCU, Anca-Diana (autor) Piesele de tip Wietenberg de la Costișa (jud. Neamț) 194-201 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Necropola din epoca bronzului de la Căbești 202-221 română
articol de periodic HÂNCEANU, George (autor) Ceramica prefeudală din așezarea de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) 222-231 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Cu privire la începuturile Mitropoliei Moldovei. Noi considerații asupra datei întemeierii eparhiei moldovene 232-246 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) , COROBAN BOLDUR, Irina-Elena (autor) Despre atestarea documentară a unui sat de răzeși: Poienile Oancei (comuna Stănița, județul Neamț) 247-255 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Bejenari, emigranți și strămutați, sălățluiți pe moșii în localitățile din bazinul Siretului Mijloiu (sec. XVI-XX) 256-277 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) , FARCAȘ, Felicia (autor) Comunitatea catolică din Valea Mare 278-314 română
articol de periodic STROE, Laurențiu (autor) Implicațiile românești ale evoluției Problemei Orientale în deceniile 7-9 ale secolului al XVIII-lea 315-335 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Climat, război și agricultură în primul deceniu al secolului al XIX-lea pe teritoriul Moldovei 336-343 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Un poem dramatic din anul 1802 despre asasinarea în anul 1777 a lui Grigore al III-lea Ghica, Domnul Țării Moldovei 344-348 română
articol de periodic CHIRICĂ, Nicoleta (autor) Căimăcămia de trei din Țata Românească octombie 1858-ianuarie 1859 349-360 română
articol de periodic UNGUREANU, Elena (autor) Dascăli români despre necesitatea educației copiilor înainte de școală, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 361-370 română
articol de periodic ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Gîndirea eminesciană - moment de referință al masrii dezbateri privind modernitatea 371-381 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) , POPESCU, Delia-Nicoleta (autor) 135 de ani de la nașterea academicianului Ion Th. Simionescu 382-385 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Mărturii contemporane despre profesorul universitar ieșean Orest Tafrali 386-391 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Răscoala din 1907 392-408 română
articol de periodic ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și Marea Unire (II) 409-422 română
articol de periodic CIUTĂ, Jean (autor) 90 de ani de la Marea Unire întergirea statal-națională - obiectiv de bază în lupta poporului român 423-425 română
articol de periodic PALADE, Dragoș (autor) Mișcarea de emancipare a grecilor și legăturile ei cu romanii (1789-q981) 426-445 română
articol de periodic MUNTEANU, Ofelia (autor) Raporturile dintre Franța Liberă și Statele Unite ale Americii 446-451 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Drame politice în subcontinentul indian: Bangladesh 452-457 română
articol de periodic VASILIU, Mihai (autor) Politica externă americană după 11 septembrie 2001 (I) 458-477 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unor resturi faunistice aparținînd culturii Cerneahov din săpăturile executate în situl de la Trușești 478-488 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Crucile mortuare și trițele de la Berzunți 489-499 română
articol de periodic STOICA, Corneliu (autor) Un cercetător al orașelor medievale dipărute: Alexandru Artimon (1938-2008) 500-517 română
articol de periodic IACOBESCU, Silvia (autor) Necrolog - Alexandru Artimon 517-517 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) In Memoriam - Alexandru Artimon (1938-2008) 520-521 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) In honorem Profesorul Ștefan Sorin Gorovei la împlinirea vîrstei de 60 de ani 522-527 română
articol de periodic BĂBUȘANU-AMALANCI, Mihaela (autor) Catolicii din Moldova în izvoarele Sfîntului Scaun (secolele XVII-XVIII) - Coșa Anton 528-529 română
articol de periodic GHIURCĂ, Manuela (autor) Comunitățile catolice din județul Bacău - Coșa Anton 530-531 română
articol de periodic GHIURCĂ, Manuela (autor) Catolicii din Faraoani - Coșa Anton 532-535 română
articol de periodic MIHĂICĂ, Marina-Mihaela (autor) Membrii Academiei Române din județul Bacău - Mătghitan Liviu, Mitrea Ioan 536-538 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Basarabia, rana de la hortarul de Est 539-541 română
articol de periodic MIHĂICĂ, Marina-Mihaela (autor) Timpu sacru. Sărbătorilr de altădată - Lutic Marcel 542-545 română