Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 21 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1994 Cultura Hallstattului canelat la Răsărit de Carpați, anul 1994, seria Bibliotheca Thracologica 7 LEVIȚKI, Oleg (autor)
volum de carte 2003 Lumea tracică și masivul cultural nord-pontic în perioada hallstattiană timpurie (sec. XII-X î.e.n.), anul 2003, seria Bibliotheca Thracologica 40 LEVIȚKI, Oleg (autor)
volum de carte 1996 Necropola tumulară de la Sărăteni, anul 1996, seria Bibliotheca Thracologica 17 LEVIȚKI, Oleg (autor), MANZURA, Igor (autor), DEMCENKO, Tatiana (autor)
volum de carte 2006 Necropola tumulară hallstattiană târzie Trinca - „Drumul Feteștilor”, anul 2006 LEVIȚKI, Oleg (autor)
volum de carte 2000 Vestigii traco-getice pe Nistrul Mijlociu, anul 2000, seria Bibliotheca Thracologica 31 KAŠUBA, Maja (autor), HAHEU, Vasile (autor), LEVIȚKI, Oleg (autor)
articol de periodic 2008 Carpica, XXXVII ALAIBA, Ruxandra (autor) , LEVIȚKI, Oleg (autor) Ceramica pictată din etapa Cucuteni B2, descoperită în necropola de la Trinca-La Șanț, raionul Edineț, Republica Moldova 176-193 română
articol de periodic 2009 Carpica, XXXVIII ALAIBA, Ruxandra (autor) , LEVIȚKI, Oleg (autor) Statuete antropomorfe descoperite în stațiunea Trinca-La Șanț 18-27 română
articol de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă SAVA, Eugen (autor) , LEVIȚKI, Oleg (autor) Așezarea culturii Noua de la Petrușeni "La Cigoreanu" - Investigații de șantier din anul 1991 157-188 română
articol de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă LEVIȚKI, Oleg (autor) Investigațiile arheologice de la Trinca, raionul Edineț, Republica Moldova 247-278 română
articol de carte 1997 Cercetări arheologice în aria nord-tracă LEVIȚKI, Oleg (autor) , HAHEU, Vasile (autor) Șantierul arheologic Trinca, campania 1995 169-212 română
articol de carte 1997 Cercetări arheologice în aria nord-tracă LEVIȚKI, Oleg (autor) Șantierul arheologic Trinca, campania 1996 213-274 română
articol de carte 1999 Cercetări arheologice în aria nord-tracă LEVIȚKI, Oleg (autor) , ALAIBA, Ruxandra (autor) , BUBULICI, Valeriu (autor) Raport asupra investigațiilor arheologice efectuate în anii 1997-1998 la Trinca-Izvorul lui Luca, r. Edineț, R. Moldova 17-116 română
articol de carte 2019 Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis LEVIȚKI, Oleg (autor) , SÎRBU, Livia (autor) Trinca „Izvorul lui Luca” – un sit al culturii tracice timpurii din zona Podișului Moldovei de Nord 111-136 română
articol de periodic 1993 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, X, ARTICLES AND STUDIES PRESENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIRST EDITION OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM "ARCHAEOLOGICAL RESEARCH REGARDING THE POPULATIONS OF THE LATE BRONZE AGE - NOUA - SABATINOVKA - COSLOGENI CULTURAL COMPLEX", 15-19 OCTOBER 1991. LEVIȚKI, Oleg (autor) , SAVA, Eugen (autor) Nouvelles recherches des établissements de la culture Noua dans la zone comprise entre le Prout et le Nistre Studii şi articole 125-155 franceză
articol de carte 1996 Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Sudosteuropa, nr. 1 LEVIȚKI, Oleg (autor) Considerations sur Ies monuments funerairs du Hallstatt tardif sur le territoire de la Moldavie 165-194 franceză
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XIX, Acta Musei Petrodavensis DEMCENKO, Tatiana (autor) , LEVIȚKI, Oleg (autor) Grupul tumular de la Corjeuți - Briceni (R. Moldova) Studii şi materiale arheologice 213-233 română, franceză
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXII, Acta Musei Petrodavensis HAHEU, Vasile (autor) , LEVIȚKI, Oleg (autor) , RJABCEVA, Svetlana (autor) Bijuterii din secolele X-XI de la Giurgiulești, jud. Cahul Materiale şi cercetări arheologice 309-319 română, franceză
articol de periodic 2004 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIII, Acta Musei Petrodavensis LEVIȚKI, Oleg (autor) Apartenența culturală a necropolei tumulare hallstattiene de la Trinca, jud. Edineț Materiale şi cercetări arheologice 369-393 română, engleză, rusă
articol de periodic 2008-2009 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis LEVIȚKI, Oleg (autor) , SÎRBU, Gheorghe (autor) Noi dovezi ale prelucrării locale a bronzului în aria est-carpatică a complexului hallstattian timpuriu cu ceramică canelată 329-357 română, engleză, rusă
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 LEVIȚKI, Oleg (autor) Necropola tumulară hallstattiană tîrzie - Trinca - "Drumul Feteștilor" (jud. Edineț) Funeral Practices as Form of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloqium of Funeral Archaeology, 22-28 May 2000 - Abstracts 254-255 română
articol de carte 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire. Actes du Colloque International, Septembre 1993, Tulcea, seria arheologie LEVIȚKI, Oleg (autor) Ensembles tumulaires d'epoque hallstattienne en Moldavie 149-180 Franceză - Română
articol de periodic 1994 Rélations Thraco-Illyro-Helléniques. Actes du XIVe Symposium National de Thracologie (à participation Internationale). Băile Herculane (14-19 septembre 1992) LEVIȚKI, Oleg (autor) Grupul Holercani - Hansca. Aspectul pruto-nistrean al complexului hallstattian timpuriu, cu ceramică incizată Archéologie - Histoire 219-256 română
articol de carte 2009 Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur LEVIȚKI, Oleg (autor) Considerații asupra ceramicii lucrate la roata olarului din așezarea Trinca „Izvorul lui Luca” 95-116 română
articol de carte 1999 Studia in Honorem Ion Niculiță. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani LEVIȚKI, Oleg (autor) , HAHEU, Vasile (autor) Necropola hallstattiană târzie de la Giurgiulești 121-134 română
articol de periodic 1998 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, II LEVIȚKI, Oleg (autor) Particularités, points communs et contacts réciproques des cultures du complexe hallstattien ancien à la céramique cannelé, de I' est des Carpates The Thracian World in a North-Pontic Context 65-83 franceză
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, I LEVIȚKI, Oleg (autor) Об основных аспектах взаимосвязей раннегальштатских обшностей c населением Северного Причерноморья 135-195 rusă